Imeds.pl

Procto-Glyvenol (20 Mg + 50 Mg)/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PROCTO-GLYVENOL

(50 mg + 20 mg)/g krem doodbytniczy Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Procto-Glyvenol ostrożnie i zgodnie z informacjąw ulotce.

-    Należy zachować tę ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Procto-Głyvenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Glyvenol

3.    Jak stosować lek Procto-Glyvenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Procto-Glyvenol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FROCTO-GLYVENOLIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego jest lekiem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego.

Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu tj. świąd, pieczenie i ból.

Lek działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROCTO-GLYVENOL Kiedy nie stosować leku Procto-Glyvenol

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Procto-Glyvenol

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza. Stosowanie leku Procto-Glyvenol z innymi lekami Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.

Procto-Glyvenol może być stosowany od 4 miesiąca ciąży, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Procto-Glyvenol może być stosowany w okresie karmienie piersią pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Stosowanie leku Procto-Glyvenol u dzieci

Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Procto-Glyvenol nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROCTO-GLWENOL

Krem doodbytniczy Procto-Glyvenol należy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.

W przypadku leczenia wewnętrznych żylaków odbytu krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku

Należy unikać kontaktu leku z oczami

Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku

Nie należy stosować leku doustnie

Jak długo należy stosować lek Procto-Glyvenol

Lek Procto-Glywenol należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy pojawią się inne nieobserwowane wcześniej działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowania większej niż zalecana dawki leku Procto-Glyvenol

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Procto-Glyvenol

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Procto-GIyvenol

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, Procto-Glyvenol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku Procto-Glyvenol to:

Rzadko (występują rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów): reakcje skórne takie jak: pieczenie w miejscu podania, wysypka, świąd i pokrzywka. Wymienione objawy mogą wystąpić także poza miejscem podania.

Bardzo rzadko (występująrzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcje anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe.

Inne możliwe działania niepożądane związane z obecnością w leku Procto-Glyvenol krem niektórych substancji pomocniczych:

alkohol cetylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np.: kontaktowe zapalenie skóry), parahydroksybenzoesan metylu i para-hydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje uczuleniowe (typu późnego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROCTO-GLYVENOL

Lek Procto-Glyvenol należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Procto -Glyvenol

-    Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowodorek lidokainy, 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu + 20 mg chlorowodorku lidokainy

-    Inne składniki leku to: sorbitanu stearynian (Arlacel 60); makrogolu eter cetostearylowy (cetomakrogol 1000); alkohol cetylowy; izopropylu palmitynian; parafina ciekła; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; sorbitol ciekły, niekrystalizujący; kwas stearynowy; woda oczyszczona.

Jak wygląda Procto-GIyvenol i co zawiera opakowanie

Lek Procto-Glyvenol jest dostępny w postaci białego, jednorodnego kremu.

Dostępne opakowania: Aluminiowa tuba, która zawiera 30 g kremu doodbytniczego, z polietylenową zakrętką i lateksowym połączeniem. Aplikator polietylenowy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o. o.

Consumer Health ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (0-22) 375-75-75

Data opracowania ulotki:

i i

: ^ i :'ji' i-:..li;

- 4 -