Imeds.pl

Procto-Glyvenol 40 Mg + 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PROCTO-GLWEN OL

400 mg + 40 mg, czopki Tribenosidum + Lidocainum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Procto-Glyvenol ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

* Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Procto-Glyvenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Procto-Glyvenol

3.    Jak stosować lek Procto-<Jlyvenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Procto-Glyvenol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROCTO-GLWENOL IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Procto-4jlyvenol w postaci czopków jest lekiem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego.

Lidokaina jest substancjąmiejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu tj. świąd, pieczenie i ból.

Lek działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROCTO-GLYVENOL Kiedy nie stosować leku Procto-Glyvenol

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Procto-Glyyenol

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza.

Stosowanie leku Procto-Glyvenol z innymi lekami

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami

Należy powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, także tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży.

Procto-Glyvenol może być stosowany od 4 miesiąca ciąży, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Procto-Glyvenol może być stosowany w okresie karmienie piersią, pod warunkiem nie przekraczania zalecanych dawek.

Stosowanie leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Procto-Glyvenol nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROCTO-GLYVENOL

1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów.

Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.

Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.

Nie należy stosować leku doustnie.

Jak długo należy stosować lek Procto-Glyvenol

Lek Procto-Glyvenol należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy pojawią się inne nieobserwowane wcześniej działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Procto-Glyvenol

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Procto-Glyvenol

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, Procto-Glyvenol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Procto-Glyvenol jest na ogół dobrze tolerowany.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku Procto-Glyvenol to:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): reakcje skórne takie jak pieczenie w miejscu podania, wysypka, świąd i pokrzywka. Wymienione objawy mogą wystąpić także poza miejscem podania.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcje anafilaktyczne w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROCTO-GLYVENOL

Lek Procto-Glyvenol czopki należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Procto -Glyvenol

-    Substancjami czynnymi leku sątribenozyd i lidokaina. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy

-    Inne składniki leku to: tłuszcz (Witepsol E85) i tłuszcz (Witepsol W35)

Jak wygląda Procto-GIyyenol i co zawiera opakowanie

Lek Procto-Glyvenol jest dostępny w postaci żółtawo-białych, stożkowatego kształtu czopków. Dostępne opakowania: 10 czopków (2 blistry po 5 sztuk w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Potand Sp, z o. o.

Consumer Health ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (0-22) 375-75-75

Data opracowania ulotki:

- 4 -