+ iMeds.pl

Pronasal 50 mcg/dawkęUlotka Pronasal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pronasal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pronasal

3.    Jak stosować lek Pronasal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pronasal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pronasal i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Pronasal?

Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców. Mometazonu furoinian podany do nosa w małych ilościach łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa, kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Kiedy jest stosowany Pronasal?

Pronasal stosowany jest w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Pronasal jest także stosowany w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

Co to jest katar sienny i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa?

Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną wdychaniem pyłków drzew, traw, a także innych roślin oraz zarodników pleśni i grzybów. Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa występuje przez cały rok, a objawy mogą być spowodowane zwiększoną wrażliwością na różnorodne czynniki, w tym kurz domowy, sierść zwierząt (lub złuszczony naskórek), pierze oraz niektóre pokarmy. Do objawów alergii należą: wydzielina z nosa, kichanie oraz obrzęk błony śluzowej nosa powodujący uczucie zatkanego nosa. Pronasal zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa oraz łagodzi objawy kichania, swędzenia, uczucia zatkanego nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Co to są polipy nosa?

Polipy nosa są to małe narośla na błonie śluzowej nosa, zwykle występujące w obu nozdrzach. Główne objawy to uczucie zatkanego nosa, który może utrudniać oddychanie przez nos. Inne objawy to wodnista wydzielina z nosa, uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, utrata smaku i węchu. Pronasal zmniejsza stan zapalny w nosie, powodując stopniowe zmniejszanie się polipów w nosie.

Jeśli po kilku dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pronasal Kiedy nie stosować leku Pronasal

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników

leku Pronasal (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie błony śluzowej nosa. Zanim zastosuje się aerozol do nosa,

należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia;

•    jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa. Zanim

zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pronasal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Pronasal:

•    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica;

•    jeśli u pacjenta występuje oczna postać opryszczki (zakażenie wirusowe);

•    jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inny rodzaj zakażenia;

•    jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków;

•    jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.

Pacjenci leczeni immunosupresyjnie, którzy stosują lek Pronasal powinni unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Dzieci i młodzież

Czasami kortykosteroidy stosowane do nosa mogą powodować spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży. W trakcie leczenia lekarz prowadzący będzie regularnie kontrolować wzrost dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami stosowanymi do nosa, a w przypadku, gdyby stwierdził spowolnienie wzrostu, może zmniejszyć dawkę leku.

Nie należy stosować tego leku u dzieci poniżej 6 lat, ze względu na nieustalone bezpieczeństwo i sposób działania w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Pronasal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Pronasal. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym stosowaniu aerozolu do nosa. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z tych objawów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Pronasal u kobiet w ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie. Należy poinformować lekarza, że pacjentka jest w ciąży przed rozpoczęciem leczenia. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pronasal

Lek Pronasal zawiera roztwór chlorku benzalkoniowego (20 mikrogramów na dawkę), który jest drażniący i może powodować reakcje skórne. Jeśli środek konserwujący chlorek benzalkoniowy jest stosowany przez dłuższy czas, może wywoływać obrzęk śluzówki nosa. W przypadku takiej reakcji (uporczywie zatkany nos) należy, jeśli to możliwe, stosować leki do nosa bez chlorku benzalkoniowego. Jeśli takie produkty nie są dostępne, należy zastosować inną postać farmaceutyczną leku.

3. Jak stosować lek Pronasal

Lek Pronasal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aerozolu do nosa nie należy stosować w większych dawkach, częściej lub przez dłuższy czas niż zalecił to lekarz prowadzący.

   Katar sienny i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat

W katarze siennym oraz całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę u dorosłych (również w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

•    Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki, tj. stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

Zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

•    U dzieci długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów stosowanych do nosa może spowodować spowolnienie wzrostu. W trakcie leczenia lekarz prowadzący może regularnie kontrolować wzrost dziecka, a w przypadku, gdy stwierdzi spowolnienie wzrostu, może zmniejszyć dawkę leku.

Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Pronasal od dwóch do czterech tygodni przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego. Lekarz może zalecić zastosowanie innych leków razem z lekiem Pronasal, w szczególności gdy występuje swędzenie lub podrażnienie oczu. Pod koniec okresu pylenia może wystąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.

o Polipy nosa

U dorosłych w wieku 18 lat i starszych leczenie rozpoczyna się zwykle od dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

•    Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku do najmniejszej dawki, zapewniającej skuteczne usunięcie objawów.

•    Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zmianę leku Pronasal na inny lek.

Przygotowanie aerozolu do nosa do użycia

Pronasal aerozol do nosa zawiera nasadkę, która chroni końcówkę dozownika i zapobiega jej zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po zakończeniu stosowania.

Przed pierwszym zastosowaniem aerozolu, należy sprawdzić działanie naciskając butelkę 10 razy, aż uzyska się drobną mgiełkę:

1.    Delikatnie wstrząsnąć butelkę.

2.    Chwycić w następujący sposób: palec wskazujący oraz środkowy należy położyć po dwóch

stronach końcówki dozownika, a kciuk pod butelką. Nie przedziurawiać aplikatora do nosa.

3.    Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby rozpylić aerozol. Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, należy sprawdzić działanie, naciskając butelkę 2 razy, aż uzyska się drobną mgiełkę.

Jeśli stosowana jest zwykle zalecana dawka tj. dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę w katarze siennym, całorocznym zapaleniu błony śluzowej nosa lub w polipach nosa, leku wystarczy na 15 dni leczenia (dla butelek zawierających 60 odmierzonych dawek) lub 35 dni leczenia (dla butelek zawierających 140 odmierzonych dawek).

Jak stosować aerozol do nosa:


1.    Wstrząsnąć delikatnie butelkę i zdjąć nasadkę (Rycina 1).

2.    Delikatnie wydmuchać nos, aby oczyścić otwory nosowe.


3.    Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego, jak pokazano na rysunku (Rycina 2). Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

4.    Rozpocząć powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy rozpylić aerozol (w postaci drobnej

mgiełki) do nosa, naciskając RAZ w dół palcami.

5.    Wykonać wydech przez usta, następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać

drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego.

bić wydech przez usta.


6.    Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i zro


7. Należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3-6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego (Rycina 3).

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Czyszczenie aerozolu do nosa

Należy regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym wypadku może on nie działać prawidłowo. Należy zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika. Umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłukać pod bieżącą wodą. Nie należy próbować odblokować aplikatora do nosa przez włożenie szpilki lub innego ostrego przedmiotu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie aplikatora i może spowodować, że nie otrzyma się właściwej dawki leku. Pozostawić w ciepłym miejscu do wysuszenia. Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę. Po wyczyszczeniu należy sprawdzić czy dozownik działa prawidłowo naciskając butelkę 2 razy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pronasal

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana.

Jeśli glikokortykosteroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Pronasal

W przypadku, gdy pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o zwykłej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie, stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pronasal

U niektórych pacjentów poprawa występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku Pronasal, aczkolwiek pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku. Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że lekarz wyraźnie zalecił.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1 000 osób), po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób) reakcje te mogą mieć przebieg ciężki. Jeśli wystąpi świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.

Bardzo rzadko w czasie leczenia kortykosteroidami stosowanymi donosowo, takimi jak Pronasal, obserwowano wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskrę) i (lub) zaćmę, powodujące zaburzenia widzenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z tych objawów niepożądanych.

Większość osób nie ma żadnych zaburzeń po zastosowaniu aerozolu do nosa. Odnotowano wystepowanie następujących działań niepożądanych:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

•    ból głowy

•    kichanie i podrażnienie/pieczenie błony śluzowej nosa

•    krwawienie z nosa

•    ból nosa lub gardła

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

•    zaburzenia smaku lub węchu

Kiedy kortykosteroidy w postaci aerozolu donosowego są stosowane w dużych dawkach, przez długie okresy, bardzo rzadko mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania leku do organizmu.

Lek Pronasal zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie śluzówki nosa. Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Częstość i rodzaj działań niepożądanych u dzieci powinny być takie, jak u osób dorosłych. Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów stosowanymi do nosa mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak spowolnienie wzrostu u dzieci. Zaleca się regularne pomiary wzrostu dziecka w czasie długotrwałego leczenia kortykosteroidami stosowanymi donosowo. W przypadku, gdy obserwuje się jakiekolwiek zmiany szybkości wzrostu, należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pronasal

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Pronasal po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po: {Termin ważności (EXP):} lub {EXP:}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Aerozol należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego użycia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pronasal

•    Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jedna dawka leku (0,1 ml) dostarcza 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa jednej dawki to 100 mg.

•    Pozostałe składniki to: mieszanina (Avicel RC - 591) o składzie: mikrokrystaliczna celuloza z karmelozą sodową; glicerol; sodu cytrynian (dwuwodny); kwas cytrynowy jednowodny; polisorbat 80; benzalkoniowy chlorek, roztwór (patrz punkt 2); woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Pronasal i co zawiera opakowanie

Pronasal jest to aerozol do nosa, zawiesina.

Każda butelka zawiera 60 lub 140 dawek leku.

Butelki zawierające 60 dawek są dostępne w pojedynczych opakowaniach.

Butelki zawierające 140 dawek są dostępne w opakowaniach po 1, 2 lub 3 aerozole do nosa.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava, Komárov Republika Czeska

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Santé

Rue Bellocier, 89100 Sens Francja

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Mometason Ratiopharm 50 pg/Dosis Nasenspray

Belgia:    Mometasone Teva 50 microgram per verstuiving, neusspray, suspensie

Bułgaria:    Mometasone Teva

Cypr:    Mometasone Teva 50 mcg/ysraopó Pivikó SKvé^mpa, svarrópppa

Dania:    Mometasonfuroat Teva

Estonia:    Mometasone Teva

Finlandia:    Momesonex 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensie

Francja:    MOMETASONE TEVA 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale.

Mometasone furoate

Grecja:    Mometasone Teva 50 mcg/ysraopó Pivikó SKvé^mpa, svarrópppa

Hiszpania: Mometasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverizacion nasal EFG Holandia:    Mometasonfuroaat Teva 50 microgram/verstuiving, neusspray, suspensie

Irlandia:    Mometasone furoate Teva 50 micrograms/actuation nasal spray suspension

Islandia:    Momesonex Teva 50 míkrógromm/skammt nefüöi, dreifa.

Litwa:    Mometasone Teva 50 mikrogramp/dozéje nosies purskalas (suspensija)

Łotwa:    Mometasone Teva 50 mikrogrami/izsmidzinäjumä deguna aerosols, suspensija

Niemcy:    Mometasonfuroat AbZ 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Norwegia:    Mometasone Teva

Polska:    Pronasal

Portugalia: Mometasona Teva

Rumunia:    MOMETASONÄ TEVA 50pg/doza spray nazal, suspensie

Słowacja:    Mometazon Teva

Słowenia:    Mometazonfuroat Teva Pharma 50 mikrogramov/vpih prsilo za nos, suspenzija

Szwecja:    Mometasone Teva 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

Węgry:    Nasotasone 50 mcg szuszpenziós adagolt orrspray

Wielka Brytania: Mometasone Furoate 50 micrograms/actuation Nasal Spray, Suspension Włochy:    Mometasone TEVA

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Pronasal

Charakterystyka Pronasal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każde naciśnięcie (0,1 ml) pompki dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa jednego naciśnięcia wynosi 100 mg.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego (na jedno naciśnięcie).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina

Biała lub prawie biała, nieprzezroczysta zawiesina. pH: od 4,3 do 4,9.

Osmolarność: od 270 do 330 mOsm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Pronasal wskazany jest u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat lub powyżej w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

U pacjentów, u których występują w wywiadzie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, umiarkowane do ciężkich, zapobiegawcze leczenie produktem leczniczym Pronasal można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Produkt leczniczy Pronasal wskazany jest także w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Pronasal u dzieci w wieku poniżej sześciu lat nie zostało jeszcze ustalone.

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat lub powyżej: zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa:

100 mikrogramów); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

Jeżeli objawy są niewystarczająco wyrównane, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 100 mikrogramów). Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 5.1).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania produktu leczniczego Pronasal występował w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnego działania produktu leczniczego. Warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.

Polipy nosa

Zwykle zalecana początkowa dawka produktu leczniczego to dwie dawki aerozolu (50 mikrogramów/ dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpi poprawa, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć, tzn. stosować dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnego leczenia.

Badania, których celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Pronasal w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu Pronasal

Przed podaniem pierwszej dawki należy wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (aby uzyskać jednolity aerozol). Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, należy najpierw odpowietrzyć pompkę poprzez dwukrotne naciśnięcie do uzyskania jednolitego aerozolu. Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem. Po zużyciu produktu leczniczego według oznakowania lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, opakowanie należy wyrzucić.

Po wstępnym sprawdzeniu pompki, każda kolejna dawka aerozolu dostarcza około 100 miligramów zawiesiny mometazonu furoinianu, zawierającej mometazonu furoinian jednowodny, co odpowiada 50 mikrogramom mometazonu furoinianu do każdego otworu nosowego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Pronasal nie należy stosować w przypadku obecności nieleczonych miejscowych zakażeń obejmujących błonę śluzową nosa.

Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Pronasal należy stosować ostrożnie, o ile w ogóle, u pacjentów z czynnymi lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami układu oddechowego, lub z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi, ogólnymi zakażeniami wirusowymi lub oczną postacią opryszczki.

Jak w przypadku każdego leczenia długoterminowego, pacjentów stosujących produkt leczniczy Pronasal przez kilka miesięcy lub dłużej należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła, należy odstawić produkt leczniczy Pronasal lub rozpocząć odpowiednie leczenie. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej nosogardła może być wskazaniem do zaprzestania stosowania produktu leczniczego Pronasal.

Mimo, iż stosowanie mometazonu furoinianu pozwala na zwalczanie objawów zapalenia błony śluzowej nosa u większości pacjentów, równoczesne wprowadzenie dodatkowego leczenia może złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy oczne.

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w następstwie przedłużonego stosowania produktu leczniczego Pronasal. Jednak pacjenci, u których zamieniono stosowane długotrwale, ogólnie działające kortykosteroidy na produkt leczniczy Pronasal, wymagają szczególnej uwagi. U pacjentów, u których zaprzestano podawania działających ogólnie kortykosteroidów, może wystąpić trwająca kilka miesięcy niewydolność kory nadnerczy do powrotu czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jeżeli u pacjentów występują przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, należy powrócić do leczenia działającymi ogólnie kortykosteroidami oraz zastosować inne metody leczenia i środki.

Podczas przestawiania z kortykosteroidów działających ogólnie na produkt leczniczy Pronasal, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy wynikające z odstawienia kortykosteroidów o działaniu układowym (np. bóle stawów i [lub] mięśni, znużenie, w początkowym okresie depresja), pomimo zmniejszenia nasilenia objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa. Pacjentów tych należy zachęcać do dalszego stosowania produktu leczniczego Pronasal. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk, uprzednio maskowane przez ogólnie działające kortykosteroidy.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Pronasal w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest wystąpienie działania immunosupresyjnego, należy poinformować o ryzyku związanym z kontaktem z niektórymi chorobami zakaźnymi (np. ospa wietrzna, odra) oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów bardzo rzadko występowały przypadki przerwania przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (patrz punkt 4.8).

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez dłuższy czas, mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Działania te są znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów i mogą różnić się u poszczególnych pacjentów, jak i między różnymi preparatami kortykosteroidów. Potencjalne działania ogólnoustrojowe mogą obejmować: zespół Cushinga, objawy przypominające zespół Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę, a rzadziej szereg działań psychologicznych lub behawioralnych, w tym pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Produkt leczniczy Pronasal zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest drażniący i może spowodować podrażnienie nosa. Jeśli jest stosowany przez dłuższy okres czasu, środek konserwujący chlorek benzalkoniowy może wywoływać obrzęk śluzówki nosa. W przypadku wystąpienia takiej reakcji (uporczywie zapchany nos), jeśli to możliwe, należy stosować donosowe produkty lecznicze nie zawierające środków konserwujących, jednak jeśli takie produkty lecznicze nie są dostępne powinna być stosowana inna postać farmaceutyczna. Patrz punkt 5.3.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Pronasal w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu u dzieci i młodzieży leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do nosa. W przypadku spowolnienia wzrostu należy, jeśli to możliwe, zmniejszyć dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Należy również rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

(Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania z ogólnie działającymi kortykosteroidami)

Przeprowadzono badanie kliniczne interakcji z loratadyną. Nie stwierdzono interakcji.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji zostały przeprowadzone tylko u dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak badań odpowiednich lub z dobrze dobraną grupą kontrolną dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Podobnie jak w przypadku innych stosowanych do nosa produktów leczniczych zawierających kortykosteroidy, produktu leczniczego Pronasal nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że potencjalna korzyść dla matki uzasadnia wszelkie potencjalne ryzyko dla matki, płodu lub noworodka. Należy uważnie obserwować, czy nie występuje niedoczynność kory nadnerczy u noworodków urodzonych przez kobiety leczone w okresie ciąży kortykosteroidami.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Związane z leczeniem działania niepożądane występujące w czasie badań klinicznych, z udziałem dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa przedstawione są poniżej (Tabela 1).

Tabela 1: Działania niepożądane występujące podczas stosowania produktu leczniczego Pronasal, aerozol do nosa w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Ból głowy

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie, występowało częściej w porównaniu z placebo (5%), jednak w porównaniu do kontrolnie podawanych do nosa kortykosteroidów częstość występowania działań niepożądanych była podobna lub mniejsza (do 15%). Częstość pozostałych działań niepożądanych była porównywalna z placebo.

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z placebo i podobna do częstości działań niepożądanych występujących podczas leczenia pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane występujące u pacjentów z częstością > 1 % w czasie badań klinicznych w leczeniu polipów nosa przedstawione są poniżej (Tabela 2).

Tabela 2: Działania niepożądane występujące z częstością >1% podczas stosowania produktu leczniczego Pronasal, aerozol do nosa w leczenia polipów nosa

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych)

(200 mikrogramów raz na dobę)

(200 mikrogramów dwa razy na dobę)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg

Często

Niezbyt często

oddechowych Krwawienie z nosa

Często

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie gardła

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Często

Często

U pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia zatok przynosowych, częstość krwawień z nosa po zastosowaniu mometazonu furoinianu wynosiła około 3,3% w porównaniu do placebo - 2,6% i była podobna do obserwowanej u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Rzadko, po podaniu do nosa jednowodnego mometazonu furoinianu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko zgłaszano wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia smaku i węchu.

Jak w przypadku innych donosowych kortykosteroidów odnotowano bardzo rzadkie przypadki perforacji przegrody nosowej.

Działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów podawanych do nosa może wystąpić szczególnie wtedy, gdy stosowane są duże dawki przez długi okres.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki jaskry, zwiększonego ciśnienie wewnątrzgałkowego (patrz punkt 4.4) i (lub) zaćmy po zastosowaniu donosowym kortykosteroidów.

Dzieci i młodzież

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6%), bóle głowy (3%), podrażnienie błony śluzowej nosa (2%), kichanie (2%).

Kiedy były stosowane w dużych dawkach i przez długi okres, aerozole do nosa z kortykosteroidami mogły powodować pewne działania niepożądane, takie jak spowolnienie wzrostu u dzieci (patrz punkt 4.4.)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na nieznaczną biodostępność mometazonu furoinianu (<0,1%), jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia, poza obserwacją, po której należy podać przepisaną dawkę. Podanie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie i inne preparaty stosowane do nosa, kortykosteroidy, kod ATC: R01 AD09

Mometazonu furoinian jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego, wykazującym miejscowe działanie przeciwzapalne w dawkach, które nie wykazują działania ogólnoustrojowego.

Prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne jest jego zdolność do hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. Mometazonu furoinian hamuje uwalnianie leukotrienów z leukocytów u pacjentów z alergią.

W kulturach komórkowych mometazonu furoinian wykazywał dużą siłę hamowania syntezy i uwalniania IL-1, IL-5, IL-6 i TNF-alfa. Jest również silnym inhibitorem wytwarzania leukotrienów. Ponadto jest bardzo silnym inhibitorem wytwarzania cytokin Th2, IL-4, IL-5 przez ludzkie komórki T CD4+.

W badaniach z zastosowaniem testu prowokacji donosowej z alergenami, produkt leczniczy Pronasal wykazał działanie przeciwzapalne, zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie reakcji alergicznej. Wykazano to na podstawie zmniejszenia aktywności (w stosunku do placebo) histaminy i eozynofilów oraz zmniejszenia liczby (w stosunku do wartości początkowych) eozynofilów, neutrofilów i adhezyjnych białek komórek nabłonka.

U 28% pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu produktu leczniczego Pronasal znaczący klinicznie początek działania obserwowano w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki. Mediana czasu (50%), po którym następowało złagodzenie objawów, wynosiła 35,9 godziny.

W dwóch badaniach z udziałem 1954 pacjentów, podanie 200 mikrogramów aerozolu do nosa z mometazonu furoinianem dwa razy na dobę wykazało istotną poprawę objawów związanych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych w porównaniu z placebo, z oceną przy zastosowaniu wskaźnika MSS (ang. Major Symptom Score, „Wskaźnik Głównych Objawów”) składającego się z objawów (ból twarzy/ciśnienie/tkliwość, zatokowy ból głowy, wyciek z nosa, wyciek na tylnej ścianie jamy nosowej i przekrwienie błony śluzowej nosa / zatkanie nosa) podczas 15-dniowego okresu leczenia (P02683 p <0,001; P02692 p = 0,038). Podawanie amoksycyliny w dawce 500 mg trzy razy na dobę nie różniło się istotnie od placebo w zmniejszaniu objawów ostrego zapalenia zatok przynosowych; oceniano w skali MSS. SNOT-20 HRQL wykazało istotny poziom korzyści mometazonu furoinianu w dawce 200 ąg dwa razy na dobę w porównaniu do placebo (p = 0,047). Czas trwania leczenia ponad 15 dni nie był oceniany w ostrym zapaleniu zatok przynosowych.

W badaniu klinicznym z grupą kontrolną placebo, w którym dzieciom (n=49) podawano mometazonu furoinian w dawce 100 mikrogramów na dobę przez jeden rok, nie obserwowano spowolnienia wzrostu dzieci.

Istnieją ograniczone dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności mometazonu furoinianu w populacji dziecięcej w wieku od 3 do 5 lat, a odpowiedniego zakresu dawkowania nie można ustalić. W badaniu z udziałem 48 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, którym podawano donosowo mometazonu furoinian w dawkach 50, 100 lub 200 mikrogramów na dobę przez 14 dni, nie obserwowano znaczących różnic (w porównaniu z placebo), w średnim stężeniu kortyzolu w osoczu w odpowiedzi na test stymulacji tetrakozaktydem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mometazonu furoinian, podawany do nosa w postaci wodnego aerozolu charakteryzuje się znikomą biodostępnością (<0,1%) i na ogół nie jest wykrywalny w osoczu (pomimo zastosowania czułej metody oznaczania z limitem detekcji 50 pg/ml). Mometazonu furoinian w postaci zawiesiny jest bardzo słabo wchłaniany z przewodu pokarmowego a niewielka ilość, która może zostać połknięta i wchłonięta, w dużym stopniu ulega metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę, a następnie jest wydalana z moczem i żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ekspozycja na mometazonu furoinian nie powodowała żadnego specyficznego toksycznego działania. Obserwowane działania są typowe dla tej grupy substancji i są związane z silnym działaniem farmakologicznym glikokortykosteroidów.

Badania przedkliniczne na zwierzętach, którym podawano doustnie duże dawki wynoszące 56 mg/kg/ dobę i 280 mg/kg/dobę wykazują, że mometazonu furoinian nie ma działania androgenowego, przeciwandrogenowego, estrogenowego lub przeciwestrogenowego, ale podobnie jak inne glikokortykosteroidy wykazuje wpływ na macicę oraz opóźnia rozwarcie pochwy.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian w dużych stężeniach może uszkadzać chromosomy (badania in vitro). Jednak podczas stosowania zalecanych dawek nie należy spodziewać się wystąpienia działania mutagennego.

W badaniach wpływu na rozrodczość mometazonu furoinian podawany podskórnie w dawce 15 mikrogramów/kg wydłużał okres ciąży, powodował trudny poród, zmniejszoną przeżywalność potomstwa i zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała. Nie stwierdzono wpływu na płodność.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian jest teratogenem u gryzoni i królików. Stwierdzono przepuklinę pępkową u szczurów, rozszczep podniebienia u myszy oraz brak pęcherzyka żółciowego, przepuklinę pępkową i zniekształcenie przednich kończyn u królików. Odnotowano także zmniejszenie przyrostu masy ciała ciężarnych samic, wpływ na wzrost płodu (zmniejszenie masy ciała płodu i [lub] opóźnione kostnienie) u szczurów, królików i myszy oraz zmniejszenie przeżywalności potomstwa myszy.

Podczas 24. miesięcznych badań przeprowadzonych na myszach i szczurach, oszacowano działanie rakotwórcze mometazonu furoinianu podawanego wziewnie (aerozol z freonem jako gazem nośnym i substancją powierzchniowo czynną) w stężeniu od 0,25 do 2,0 mikrogramów/litr. Obserwowano działanie typowe dla glikokortykosteroidów, w tym liczne zmiany niebędące nowotworami. Nie odnotowano istotnego statystycznie zwiększenia częstości występowania jakichkolwiek nowotworów w zależności od dawki.

Dane przedkliniczne wykazują, iż chlorek benzalkoniowy może mieć hamujący wpływ na rzęski, w tym powodować nieodwracalne zatrzymanie, w zależności od stężenia i czasu trwania leczenia z tą substancją pomocniczą. Były również indukowane histopatologiczne zmiany błony śluzowej nosa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mieszanina (Avicel RC-591) o składzie: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa Glicerol

Sodu cytrynian (dwuwodny)

Kwas cytrynowy jednowodny Polisorbat 80

Benzalkoniowy chlorek, roztwór Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Produkt leczniczy należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego użycia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Pronasal jest przechowywany w butelce z białego HDPE z pompką rozpylającą z PP oraz nasadką do nosa i zamknięciem z PP, która zawiera 10 g (60 dawek) lub 18 g (140 dawek) produktu leczniczego, z miarką do odmierzania dawki, ręczną pompką z polipropylenu i siłownikiem. Wielkości opakowań:    10 g, 1 butelka zawierająca 60 dawek

18 g, 1 butelka zawierająca 140 dawek

Opakowanie zbiorcze: 2 butelki, każda zawierająca 140 dawek (w sumie 280 dawek)

Opakowanie zbiorcze: 3 butelki, każda zawierająca 140 dawek (w sumie 420 dawek)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Pronasal