Imeds.pl

Pronasal 50 Mcg/Dawkę

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pronasal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pronasal

3.    Jak stosować lek Pronasal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pronasal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pronasal i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Pronasal?

Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców. Mometazonu furoinian podany do nosa w małych ilościach łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa, kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Kiedy jest stosowany Pronasal?

Pronasal stosowany jest w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Pronasal jest także stosowany w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

Co to jest katar sienny i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa?

Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną wdychaniem pyłków drzew, traw, a także innych roślin oraz zarodników pleśni i grzybów. Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa występuje przez cały rok, a objawy mogą być spowodowane zwiększoną wrażliwością na różnorodne czynniki, w tym kurz domowy, sierść zwierząt (lub złuszczony naskórek), pierze oraz niektóre pokarmy. Do objawów alergii należą: wydzielina z nosa, kichanie oraz obrzęk błony śluzowej nosa powodujący uczucie zatkanego nosa. Pronasal zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa oraz łagodzi objawy kichania, swędzenia, uczucia zatkanego nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Co to są polipy nosa?

Polipy nosa są to małe narośla na błonie śluzowej nosa, zwykle występujące w obu nozdrzach. Główne objawy to uczucie zatkanego nosa, który może utrudniać oddychanie przez nos. Inne objawy to wodnista wydzielina z nosa, uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, utrata smaku i węchu. Pronasal zmniejsza stan zapalny w nosie, powodując stopniowe zmniejszanie się polipów w nosie.

Jeśli po kilku dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pronasal Kiedy nie stosować leku Pronasal

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników

leku Pronasal (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie błony śluzowej nosa. Zanim zastosuje się aerozol do nosa,

należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia;

•    jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa. Zanim

zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pronasal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Pronasal:

•    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica;

•    jeśli u pacjenta występuje oczna postać opryszczki (zakażenie wirusowe);

•    jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inny rodzaj zakażenia;

•    jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków;

•    jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.

Pacjenci leczeni immunosupresyjnie, którzy stosują lek Pronasal powinni unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Dzieci i młodzież

Czasami kortykosteroidy stosowane do nosa mogą powodować spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży. W trakcie leczenia lekarz prowadzący będzie regularnie kontrolować wzrost dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami stosowanymi do nosa, a w przypadku, gdyby stwierdził spowolnienie wzrostu, może zmniejszyć dawkę leku.

Nie należy stosować tego leku u dzieci poniżej 6 lat, ze względu na nieustalone bezpieczeństwo i sposób działania w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Pronasal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Pronasal. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym stosowaniu aerozolu do nosa. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z tych objawów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Pronasal u kobiet w ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie. Należy poinformować lekarza, że pacjentka jest w ciąży przed rozpoczęciem leczenia. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pronasal

Lek Pronasal zawiera roztwór chlorku benzalkoniowego (20 mikrogramów na dawkę), który jest drażniący i może powodować reakcje skórne. Jeśli środek konserwujący chlorek benzalkoniowy jest stosowany przez dłuższy czas, może wywoływać obrzęk śluzówki nosa. W przypadku takiej reakcji (uporczywie zatkany nos) należy, jeśli to możliwe, stosować leki do nosa bez chlorku benzalkoniowego. Jeśli takie produkty nie są dostępne, należy zastosować inną postać farmaceutyczną leku.

3. Jak stosować lek Pronasal

Lek Pronasal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aerozolu do nosa nie należy stosować w większych dawkach, częściej lub przez dłuższy czas niż zalecił to lekarz prowadzący.

   Katar sienny i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat

W katarze siennym oraz całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę u dorosłych (również w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

•    Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki, tj. stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

Zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

•    U dzieci długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów stosowanych do nosa może spowodować spowolnienie wzrostu. W trakcie leczenia lekarz prowadzący może regularnie kontrolować wzrost dziecka, a w przypadku, gdy stwierdzi spowolnienie wzrostu, może zmniejszyć dawkę leku.

Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Pronasal od dwóch do czterech tygodni przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego. Lekarz może zalecić zastosowanie innych leków razem z lekiem Pronasal, w szczególności gdy występuje swędzenie lub podrażnienie oczu. Pod koniec okresu pylenia może wystąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.

o Polipy nosa

U dorosłych w wieku 18 lat i starszych leczenie rozpoczyna się zwykle od dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

•    Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku do najmniejszej dawki, zapewniającej skuteczne usunięcie objawów.

•    Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zmianę leku Pronasal na inny lek.

Przygotowanie aerozolu do nosa do użycia

Pronasal aerozol do nosa zawiera nasadkę, która chroni końcówkę dozownika i zapobiega jej zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po zakończeniu stosowania.

Przed pierwszym zastosowaniem aerozolu, należy sprawdzić działanie naciskając butelkę 10 razy, aż uzyska się drobną mgiełkę:

1.    Delikatnie wstrząsnąć butelkę.

2.    Chwycić w następujący sposób: palec wskazujący oraz środkowy należy położyć po dwóch

stronach końcówki dozownika, a kciuk pod butelką. Nie przedziurawiać aplikatora do nosa.

3.    Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby rozpylić aerozol. Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, należy sprawdzić działanie, naciskając butelkę 2 razy, aż uzyska się drobną mgiełkę.

Jeśli stosowana jest zwykle zalecana dawka tj. dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę w katarze siennym, całorocznym zapaleniu błony śluzowej nosa lub w polipach nosa, leku wystarczy na 15 dni leczenia (dla butelek zawierających 60 odmierzonych dawek) lub 35 dni leczenia (dla butelek zawierających 140 odmierzonych dawek).

Jak stosować aerozol do nosa:


1.    Wstrząsnąć delikatnie butelkę i zdjąć nasadkę (Rycina 1).

2.    Delikatnie wydmuchać nos, aby oczyścić otwory nosowe.


3.    Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego, jak pokazano na rysunku (Rycina 2). Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

4.    Rozpocząć powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy rozpylić aerozol (w postaci drobnej

mgiełki) do nosa, naciskając RAZ w dół palcami.

5.    Wykonać wydech przez usta, następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać

drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego.

bić wydech przez usta.


6.    Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i zro


7. Należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3-6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego (Rycina 3).

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Czyszczenie aerozolu do nosa

Należy regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym wypadku może on nie działać prawidłowo. Należy zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika. Umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłukać pod bieżącą wodą. Nie należy próbować odblokować aplikatora do nosa przez włożenie szpilki lub innego ostrego przedmiotu, ponieważ spowoduje to uszkodzenie aplikatora i może spowodować, że nie otrzyma się właściwej dawki leku. Pozostawić w ciepłym miejscu do wysuszenia. Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę. Po wyczyszczeniu należy sprawdzić czy dozownik działa prawidłowo naciskając butelkę 2 razy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pronasal

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana.

Jeśli glikokortykosteroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Pronasal

W przypadku, gdy pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o zwykłej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie, stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pronasal

U niektórych pacjentów poprawa występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku Pronasal, aczkolwiek pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku. Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że lekarz wyraźnie zalecił.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1 000 osób), po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób) reakcje te mogą mieć przebieg ciężki. Jeśli wystąpi świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.

Bardzo rzadko w czasie leczenia kortykosteroidami stosowanymi donosowo, takimi jak Pronasal, obserwowano wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskrę) i (lub) zaćmę, powodujące zaburzenia widzenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z tych objawów niepożądanych.

Większość osób nie ma żadnych zaburzeń po zastosowaniu aerozolu do nosa. Odnotowano wystepowanie następujących działań niepożądanych:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

•    ból głowy

•    kichanie i podrażnienie/pieczenie błony śluzowej nosa

•    krwawienie z nosa

•    ból nosa lub gardła

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

•    zaburzenia smaku lub węchu

Kiedy kortykosteroidy w postaci aerozolu donosowego są stosowane w dużych dawkach, przez długie okresy, bardzo rzadko mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania leku do organizmu.

Lek Pronasal zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie śluzówki nosa. Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Częstość i rodzaj działań niepożądanych u dzieci powinny być takie, jak u osób dorosłych. Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów stosowanymi do nosa mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak spowolnienie wzrostu u dzieci. Zaleca się regularne pomiary wzrostu dziecka w czasie długotrwałego leczenia kortykosteroidami stosowanymi donosowo. W przypadku, gdy obserwuje się jakiekolwiek zmiany szybkości wzrostu, należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pronasal

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Pronasal po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po: {Termin ważności (EXP):} lub {EXP:}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Aerozol należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego użycia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pronasal

•    Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jedna dawka leku (0,1 ml) dostarcza 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa jednej dawki to 100 mg.

•    Pozostałe składniki to: mieszanina (Avicel RC - 591) o składzie: mikrokrystaliczna celuloza z karmelozą sodową; glicerol; sodu cytrynian (dwuwodny); kwas cytrynowy jednowodny; polisorbat 80; benzalkoniowy chlorek, roztwór (patrz punkt 2); woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Pronasal i co zawiera opakowanie

Pronasal jest to aerozol do nosa, zawiesina.

Każda butelka zawiera 60 lub 140 dawek leku.

Butelki zawierające 60 dawek są dostępne w pojedynczych opakowaniach.

Butelki zawierające 140 dawek są dostępne w opakowaniach po 1, 2 lub 3 aerozole do nosa.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 747 70 Opava, Komarov Republika Czeska

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Sante

Rue Bellocier, 89100 Sens Francja

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Mometason Ratiopharm 50 pg/Dosis Nasenspray

Belgia:    Mometasone Teva 50 microgram per verstuiving, neusspray, suspensie

Bułgaria:    Mometasone Teva

Cypr:    Mometasone Teva 50 mcg/ysraopó Pivikó sKyś^mpa, evarrópppa

Dania:    Mometasonfuroat Teva

Estonia:    Mometasone Teva

Finlandia: Momesonex 50 mikrog/annos nenasumute, suspensie

Francja:    MOMETASONE TEVA 50 microgrammes/dose, suspension pour pulverisation nasale.

Mometasone furoate

Grecja:    Mometasone Teva 50 mcg/ysraopó Pwikó sKyś^mpa, svarrópppa

Hiszpania: Mometasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverizacion nasal EFG Holandia: Mometasonfuroaat Teva 50 microgram/verstuiving, neusspray, suspensie Irlandia:    Mometasone furoate Teva 50 micrograms/actuation nasal spray suspension

Islandia:    Momesonex Teva 50 m^krógr6mm/skammt nefuói, dreifa.

Litwa:    Mometasone Teva 50 mikrogramą/dozeje nosies purskalas (suspensija)

Łotwa:    Mometasone Teva 50 mikrogrami/izsmidzinajuma deguna aerosols, suspensija

Niemcy:    Mometasonfuroat AbZ 50 Mikrogramm/SpruhstoB Nasenspray, Suspension

Norwegia: Mometasone Teva Polska:    Pronasal

Portugalia: Mometasona Teva

Rumunia: MOMETASONA TEVA 50pg/doza spray nazal, suspensie Słowacja: Mometazon Teva

Słowenia: Mometazonfuroat Teva Pharma 50 mikrogramov/vpih prsilo za nos, suspenzija Szwecja:    Mometasone Teva 50 mikrogram/dos nasspray, suspension

Węgry:    Nasotasone 50 mcg szuszpenziós adagolt orrspray

Wielka Brytania: Mometasone Furoate 50 micrograms/actuation Nasal Spray, Suspension Włochy:    Mometasone TEVA

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7