Imeds.pl

Propolisan 3 G

Document: dokument 0 change

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć otarcia i niewielkie skaleczenia skóry bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować puder leczniczy Propolisan ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby,

-    należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,

-    jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu produktu, należy skontaktować się z lekarzem,


PROPOLISAN

Propolis extractum 30mg/g, Puder leczniczy

Skład

100 gramów pudru zawiera:

Substancja czynna:    Propolis extractum    3g

Substancja pomocnicza:    Talk    do 100g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne „APIPOL-FARMA” Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. H. Cegielskiego 2

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Propolisan i w jakim celu się go stosuje?

2.    Zanim zastosuje się lek Propolisan;

3.    Jak stosować lek Propolisan?

4.    Możliwe działania niepożądane;

5.    Przechowywanie leku Propolisan;

6.    Inne informacje dotyczące leku Propolisan;

1.    Co to jest lek Propolisan i w jakim celu się go stosuje ?

Propolisan zawiera w swoim składzie zagęszczony ekstrakt etanolowy propolisu.

Uważa się, że propolis wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i ułatwia gojenie po podaniu na skórę.

Propolisan jest tradycyjnym produktem leczniczym do stosowania wyłącznie zgodnie ze wskazaniami, opartymi na długotrwałym zastosowaniu. Tradycyjnie stosuje się zewnętrznie na skórę: w niewielkich otarciach skóry, stanach zapalnych skóry, oparzeniach I stopnia.

2.    Zanim zastosuje się lek Propolisan

Nie należy stosować Propolisanu u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele), u osób podatnych na uczulenia, cierpiących na alergiczne choroby skóry i inne choroby na podłożu alergicznym, a także u osób uczulonych na pochodne kwasu benzoesowego.

Zanim zastosuje się Propolisan wskazane jest wykonanie testu uczuleniowego, polegającego na naniesieniu niewielkiej ilości pudru w zgięciu łokciowym. Jeżeli w ciągu 3-24 godzin wystąpi obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry, należy zaniechać stosowania Propolisanu.

Zachować szczególną ostrożność u osób podatnych na uczulenia.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Propolisan.

Stosowanie leku Propolisan u dzieci

Preparat można stosować jedynie u dzieci od 6 roku życia, bez skłonności do alergii. Przed użyciem leku u dzieci poniżej 12 lat, należy zasięgnąć porady lekarza.

Wpływ na płodność ciążę i laktację

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie stosować u kobiet ze skłonnością do uczuleń.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania pudru Propolisan na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3.    Jak stosować lek Propolisan?

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli, osoby starsze i młodzież powyżej 12 lat:

Puder leczniczy stosować 1-3 razy dziennie zasypując cienką warstwą miejsca dotknięte zmianami chorobowymi.

Dzieci w wieku 6-12 lat:

Przed użyciem leku u dzieci poniżej 12 lat, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, puder leczniczy stosować 1-3 razy dziennie zasypując cienką warstwą miejsca dotknięte zmianami chorobowymi.

Dzieci poniżej 6 roku życia:

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Uwaga: Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się wykonać test uczuleniowy zgodnie z instrukcją zamieszczoną w punkcie 2 ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Propolisan

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Propolisan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Propolisan

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala: obrzęk rąk, stóp, twarzy, warg, jamy ustnej, gardła powodujący utrudnienie oddychania. Są to ciężkie objawy niepożądane, jeśli wystąpią oznacza to możliwość wystąpienia nadwrażliwości (uczulenia) na Propolisan. Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego. Ciężkie działania niepożądane występują rzadko.

U osób uczulonych na inne produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele) mogą wystąpić: wysypka, rumień, obrzęki lub inne objawy uczulenia. W takich sytuacjach należy przerwać stosowanie leku.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    Przechowywanie leku Propolisan

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Okres trwałości

2 lata

Nr serii i termin ważności preparatu na opakowaniu bezpośrednim i opakowaniu zewnętrznym.

6.Inne informacje dotyczące leku Propolisan

Dostępne opakowanie: 30g.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do Podmiotu Odpowiedzialnego.

Data opracowania ulotki: