+ iMeds.pl

Propranolol accord 10 mgUlotka Propranolol accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Propranolol Accord, 10 mg, tabletki powlekane Propranolol Accord, 40 mg, tabletki powlekane

Propranololi hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Propranolol Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Propranolol Accord

3.    Jak stosować Propranolol Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Propranolol Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Propranolol Accord i w jakim celu się go stosuje

Propranolol Accord należy do grupy leków beta-adrenolitycznych. Jest on wskazany do stosowania w:

•    leczeniu bólu w klatce piersiowej (spowodowanego słabym dopływem krwi do serca)

•    leczeniu nadciśnienia tętniczego

•    zapobieganiu zawałowi serca

•    leczeniu drżenia

•    kontroli nieregularnego lub zbyt szybkiego bicia serca

•    kontroli szybkiego rytmu serca i innych objawów powodowanych przez nadczynność tarczycy

•    leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego spowodowanego przez guz w okolicach nerki (guz chromochłonny nadnerczy)

•    zmniejszeniu ciężkich bóli głowy (migrena)

•    zapobieganiu krwawienia z żołądka u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi w wątrobie i obrzękiem naczyń krwionośnych w przełyku

• w pewnych przypadkach propranolol może być stosowany do leczenia arytmii u dzieci (zaburzeń rytmu serca). Dawka leku zostanie dostosowana przez lekarza w zależności od wieku lub wagi pacjenta.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Propranolol Accord

Kiedy nie stosować Propranolol Accord

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na propranolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    Jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana/nieleczona niewydolność serca

•    Jeśli pacjent ma wstrząs kardiogenny

•    Jeśli u pacjenta występują ciężkie wady serca (blok serca II lub III stopnia)

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu lub zaburzenia rytmu serca

•    Jeśli u pacjenta występuje wolna częstość rytmu serca

•    Jeśli u pacjenta występuje podwyższona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

•    Jeśli pacjent jest na ścisłej diecie

•    Jeśli u pacjenta występuje astma lub inne problemy z oddychaniem

•    Jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (wysokie ciśnienie krwi wskutek guza w okolicach nerki)

• Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (co może powodować uczucie mrowienia palców rąk i nóg oraz ich bladość lub zasinienie)

•    Jeśli u pacjenta występuje bolesne uczucie ucisku w klatce piersiowej w momentach odpoczynku (dławica Prinzmetala)

•    Jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub pacjent ma wątpliwości, przed przyjęciem tego leku należy powiadomić o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Propranolol Accord należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność w przypadku:

•    pacjentów z reakcjami alergicznymi w wywiadzie

•    pacjentów cierpiących z powodu osłabienia i zmęczenia mięśni (miastenia)

•    pacjentów ze słabym sercem lub blokiem serca I stopnia

•    pacjentów z chorobą nerek

•    pacjentów z chorobą wątroby

• propranolol może maskować objawy nadczynności tarczycy (zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała, pocenie)

•    pacjentów z cukrzycą. Lek może zmniejszać stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) co prowadzi do spowolnienia rytmu serca

• jeśli pacjent ma objawy spowodowane nadczynnością tarczycy (tyreotoksykoza). Lek może maskować objawy tyreotoksykozy

• pacjentów cierpiących na chorobę Raynauda (zimne palce rąk i stóp) lub chromanie przestankowe (zwężenie naczyń krwionośnych w nogach powodujące ból w trakcie chodzenia)

Inne leki i Propranolol Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym:

•    barbiturany (stosowane w leczeniu ciężkiej bezsenności)

•    inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji)

•    propafenon (stosowany w celu leczenia zagrażającym życiu zaburzeniom przewodzenia w sercu lub zaburzeniom rytmu serca)

•    fingolimod (stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego)

•    werapamil, beprydyl, diltiazem (stosowane w leczeniu chorób serca)

•    dyzopiramid, chinidyna i amiodaron, lidokaina lub flekainid (stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca i arytmii)

•    indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka)

•    adrenalina (epinefryna) (stosowna w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego)

•    fluoksamina (stosowana w leczeniu depresji)

•    klonidyna, moksonidyna i metyldopa (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

•    chlorpromazyna (stosowana w leczeniu chorób psychicznych)

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, w tym insulina

•    leki stosowane w leczeniu migreny takie jak ryzatryptan i ergotamina

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń)

•    teofilina (stosowana w leczeniu astmy i przemijającej niedrożności dróg oddechowych)

•    palenie papierosów

Leki znieczulające i badania laboratoryjne

Jeśli pacjent wie, że będzie poddany znieczuleniu lub planuje wykonać badania laboratoryjne z krwi lub moczu, należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu Propranololu Accord.

Jeśli pacjent planuje wizytę u innego lekarza specjalisty lub pobyt w szpitalu, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Propranolol Accord nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W związku z występującymi działaniami niepożądanymi takimi jak zmęczenie i zawroty głowy, lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Propranolol Accord zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Propranolol Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjmować przed posiłkiem, popijając niewielką ilością wody.

Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza.

Dorośli:

•    dławica piersiowa: dawka początkowa to 40 mg od dwóch do trzech razy na dobę, maksymalna zalecana dawka to 120-140 mg na dobę

• nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa 40 mg od dwóch do trzech razy na dobę, może być zwiększona o 80 mg na dobę aż do osiągnięcia zalecanej dawki 160-320 mg na dobę

•    zawał serca (stan po przebytym zawale serca): dawka początkowa 40 mg od dwóch do trzech razy na dobę, może być zwiększona do 80 mg dwa razy na dobę

•    drżenie: 40 mg dwa do trzech razy na dobę

•    zaburzenia rytmu serca: od 10 do 40 mg dwa lub trzy razy na dobę

•    nadczynność tarczycy: dawka zostanie ustalona na podstawie reakcji pacjenta na leczenie

•    Guz chromochłonny nadnerczy

-    przed zabiegiem chirurgicznym: 60 mg na dobę przez trzy dni

-    guz nieoperacyjny: 30 mg na dobę

• migrena: dawka początkowa 40 mg dwa lub trzy razy na dobę do osiągnięcia dawki 80-160 mg na dobę

•    choroby wątroby wywołane wysokim ciśnieniem: dawka początkowa 40 mg dwa razy na dobę, maksymalna zalecana dawka to 160 mg dwa razy na dobę

Dzieci i młodzież:

•    arytmie: w pewnych przypadkach propranolol może być stosowany do leczenia arytmii u dzieci (zaburzeń rytmu serca). Dawka leku zostanie dostosowana przez lekarza w zależności od wieku lub wagi pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku: dawka zostanie ustalona na podstawie reakcji pacjenta na leczenie. Zastosowanie większej niż zalecana dawki Propranololu Accord

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana ilości tabletek należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę lub skontaktować się z najbliższym dyżurnym oddziałem szpitalnym.

Objawy przedawkowania to zbytnio zmniejszona częstość rytmu serca, niskie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca i problemy

z oddychaniem z towarzyszącymi objawami takimi jak zmęczenie, omamy, drżenie rąk, uczucie splątania, nudności, wymioty, skurcze ciała, omdlenia lub śpiączka, małe stężenie cukru we krwi.

Pominięcie zastosowania Propranololu Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Propranololu Accord

W razie nagłego odstawienia leku może dojść do wystąpienia nieprzyjemnych działań niepożądanych, w tym: pocenie, drżenie, zaostrzenie dławicy piersiowej, nieregularne bicie serca, zawał serca lub zgon. Odstawienie leku powinno odbywać się stopniowo.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak:

• nietolerancja na Propranolol Accord objawiąjaca się zmniejszoną częstością rytmu serca i niskim ciśnieniem tętniczym powodującym zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, omdlenia lub niewyraźne widzenie

• reakcje alergiczne takie jak świąd, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zauważy wystąpienie któregokolwiek z wymienionych działań

niepożądanych lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce:

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

• zmęczenie, zimne dłonie i stopy, trudności w zasypianiu (objawy te zwykle ustępują)

•    wolne lub nieregularne bicie serca, poważnie ograniczony dopływ krwi do palców rąk i nóg (zespół Raynauda)

•    koszmary senne, skrócony oddech

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    złe samopoczucie lub nudności, biegunka (objawy te zwykle ustępują), wymioty

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

• lek może wpływać na liczbę i rodzaj komórek krwi. Jeśli u pacjenta wystąpią siniaki, krwawienie

z nosa, ból gardła lub zakażenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który może zalecić wykonanie morfologii krwi

•    nasilenie niewydolności serca, niskie ciśnienie krwi/omdlenia, zawroty głowy

•    wysypka skórna, nasilenie objawów łuszczycy, wypadanie włosów, sucha, łuszcząca się skóra

• widzenie, słyszenie i czucie rzeczy wydających się być realnymi, które nie istnieją w rzeczywistości (omamy), zmiany nastroju, drętwienie i mrowienie, ciężkie zaburzenia psychiczne (psychozy), utrata pamięci

•    skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą lub problemami z oddychaniem w wywiadzie

•    suchość oczu, zaburzenia widzenia

•    niezdolność do jasnego myślenia

•    nietypowe wrażenia czuciowe (takie jak mrowienie lub łaskotanie lub swędzenie lub pieczenie)

•    obrzmienie naczyń krwionośnych podskórnych co może być bolesne z towarzyszącym zaczerwienieniem

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    osłabienie mięśni

•    pocenie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    ból głowy

•    ciężkie zaburzenia krwi

•    trudności w oddychaniu

•    objawy nadczynności tarczycy mogą być maskowane

•    zmiany stężenia tłuszczów we krwi, zaburzenia czynności nerek

•    zmiany stężenia cukru we krwi

•    napady padaczkowe (drgawki) spowodowane niskim stężeniem cukru we krwi

•    nasilenie bólu w klatce piersiowej, depresja

•    zaparcia, suchość w jamie ustnej, zakażenia oka

•    zaburzenia libido i potencji

•    bóle stawów

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Propranolol Accord

• Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawierają lek Propranolol Accord:

Substancją czynną leku jest propranololu chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 40 mg propranololu chlorowodorku.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian

Otoczka: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, monoglicerydy mono i dwuacetylowane, tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda Propranolol Accord i co zawiera opakowanie:

10mg: Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z nadrukowanym oznakowaniem „AI” po jednej stronie i linią podziału po drugiej.

Średnica tabletki wynosi 5,5 mm.

40mg: Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z nadrukowanym oznakowaniem „AL” po jednej stronie i linią podziału po drugiej.

Średnica tabletki wynosi 9,0 mm.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenie na równe dawki.

Lek pakowany jest w blistry PVC/PVDC-Aluminium.

Opakowanie zawiera 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 i 250 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Accord Healthcare Limited 319 Pinner Road North Harrow, HAI 4HF Middlesex Wielka Brytania

Wytwórca/Importer:

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Belgia

Propranolol Accord Healthcare 10mg/40 mg filmomhulde tabletten/filmtabletten/comprimés pellicules

Bułgaria

Propranolol Accord 40mg/80mg film-coated tablets

Cypr

Propranolol Accord 10mg/40mg film-coated tablets

Dania

Propranolol Accord

Estonia

Propranolol Accord 40mg ohukese polümeerikattega tabletid

Finlandia

Propranolol Accord 10mg/40mg/80mg kalvopäällysteiset tabletit

Francja

Propranolol Accord 40mg comprimé pellicule sécable

Hiszpania

Propranolol Accord 10mg/40mg comprimidos recubiertos con película

Holandia

Propranolol HCl Accord 10mg/40mg/80mg Filmomhulde Tabletten

Malta

Propranolol Accord 10mg/40mg film-coated tablets

Niemcy

Propranolol Accord 10mg/40mg filmtabletten

Polska

Propranolol Accord

Portugalia

Propranolol Accord

Szwecja

Propranolol Accord 10mg/40mg/80mg filmdragerade tabletter

Wielka Brytania

Propranolol Accord 10mg/40mg film-coated tablets

Włochy

Propranololo Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Propranolol Accord

Charakterystyka Propranolol accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Propranolol Accord, 10 mg, tabletki powlekane Propranolol Accord, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg propranololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 33,40 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg propranololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 133,60 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

10mg: Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z nadrukowanym oznakowaniem „AI” po jednej stronie i linią podziału po drugiej.

Średnica tabletki wynosi 5,5 mm.

40mg: Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z nadrukowanym oznakowaniem „AL” po jednej stronie i linią podziału po drugiej.

Średnica tabletki wynosi 9,0 mm.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenie na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

-    dławica piersiowa

-    nadciśnienie tętnicze

-    długotrwała profilaktyka zawału serca u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego

-    kardiomiopatia przerostowa zawężająca

-    drżenie samoistne

-    nadkomorowe zaburzenia rytmu serca

-    komorowe zaburzenia rytmu serca

-    nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza

-    guz chromochłonny nadnerczy (łącznie z alfa-adrenolitykami)

-    migrena

-    profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dorośli:

Dławica piersiowa:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę, może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta. Dawka może zostać zwiększona do 120 mg - 240 mg na dobę.

Migrena:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 80 mg - 160 mg na dobę.

Drżenie samoistne:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę. We wskazaniu tym zarówno dawka jak

1    częstotliwość dawkowania powinna być dostosowana do indywidulanych potrzeb pacjenta.

Nadciśnienie tętnicze:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę, może być zwiększana do 80 mg na dobę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta. Zazwyczaj stosowane dawki to 160 mg - 320 mg na dobę. Podczas jednoczesnego stosowania leków moczopędnych lub rozszerzających naczynia obwodowe istnieje ryzyko dalszego obniżenia ciśnienia krwi.

Zaburzenia rytmu serca:

Dawka początkowa to 10 mg do 40 mg od 2 do 3 razy na dobę.

Kardiomiopatia przerostowa zawężająca:

Dla większości pacjentów wystarczająca jest dawka w zakresie 10 mg - 40 mg 3 lub 4 razy na dobę. Stan po zawale mięśnia sercowego:

Leczenie powinno zostać rozpoczęte po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Dawka początkowa to 40 mg

2 do 3 razy na dobę, przez 2 lub 3 dni. Później w celu ułatwienia stosowania, całkowita dawka dobowa może być podawana dwa razy na dobę w dawce po 80 mg.

Tyreotoksykoza:

Dla większości pacjentów wystarczająca jest dawka w zakresie 10 mg - 40 mg 3 lub 4 razy na dobę. Nadczynność tarczycy:

Dawka powinna zostać dostosowana w zależności od reakcji na leczenie.

Guz chromochłonny nadnerczy (tylko w połączeniu z produktami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne):

Dawka zalecana przed zabiegiem chirurgicznym to 60 mg na dobę przez 3 dni. W przypadku guza złośliwego, nieoperacyjnego 30 mg na dobę.

Nadciśnienie wrotne:

Dawkę należy ustalić tak, aby uzyskać w spoczynku zmniejszenie częstości rytmu serca o około 25%. Dawka początkowa to 40 mg dwa razy na dobę, którą następnie zwiększa się do 80 mg dwa razy na dobę, w zależności od uzyskanego zwolnienia rytmu serca. W razie konieczności dawka może być stopniowo zwiększana, aż do dawki maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież:

Zaburzenia rytmu serca:

Dawka powinna być określona w zależności od stanu kardiologicznego pacjenta i okoliczności, które spowodowały konieczność leczenia. Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki według następującej zasady: dzieci i młodzież: 0,25 - 0,5 mg/kg mc. od 3 do 4 razy na dobę, dostosowane w zależności od reakcji na leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Istnieją sprzeczne dowody dotyczące związku pomiędzy stężeniem propranololu we krwi, a wiekiem pacjenta. Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki w zależności od reakcji na leczenie.

Zaburzenia czynności wątroby:

Biodostępność propranololu może być zwiększona u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

W takich przypadkach może być konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby (np. marskość wątroby) zalecane są małe dawki początkowe (nieprzekraczające 20 mg 3 razy na dobę) oraz ścisłe monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie (np. wpływ na rytm serca).

Zaburzenia czynności nerek:

Stężenie propranololu może być zwiększone u pacjentów ze znaczącymi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów poddawanych hemodializie. Należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie

i ustalając dawkę początkową.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na propranololu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Niewyrównana niewydolność serca, niewłaściwie leczona.

•    Zespół chorego węzła zatokowego i(lub) blok zatokowo-przedsionkowy.

•    Skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa w wywiadzie, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

•    Kwasica metaboliczna.

•    Blok serca II i III stopnia.

•    Długotrwałe głodzenie (np. hipoglikemia).

•    Wstrząs kardiogenny.

•    Nieleczony guz chromochłonny.

•    Ciężka bradykardia.

•    Ciężkie niedociśnienie.

•    Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

•    Dławica Prinzmetala.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc nieselektywne leki beta-adrenolityczne, takie jak propranolol, mogą pogarszać objawy choroby. Dlatego też nie należy stosować propranololu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Okres półtrwania propranololu ulega wydłużeniu u osób ze znaczącą niewydolnością nerek lub wątroby - należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia i doboru dawki początkowej.

Blok serca I stopnia: Należy zachować ostrożność podczas stosowania propranololu u pacjentów z blokiem serca I stopnia.

Niewyrównana marskość wątroby: Należy zachować ostrożność podczas stosowania propranololu u pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby.

Propranolol może maskować objawy tyreotoksykozy lub hipoglikemii (szczegó1nie tachykardii). Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania przez osoby z cukrzycą propranololu i produktów hipoglikemicznych. Propranolol może powodować długotrwałą hipoglikemię w tej grupie pacjentów. Propranolol może w sporadycznych przypadkach powodować hipoglikemię, nawet u pacjentów nie chorujących na cukrzycę, np. noworodków, niemowląt, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów hemodializowanych, pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, pacjentów po przedawkowaniu i długotrwałym głodzeniu. Jednym z działań farmakologicznych propranololu jest zmniejszenie częstości rytmu serca; w przypadku gdy występują objawy związane ze zmniejszeniem częstości rytmu serca należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z małą rezerwą czynnościową serca. Należy unikać stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne w przypadku niekontrolowanej niewydolności serca. Mogą być one stosowane u pacjentów, u których objawy niewydolności są kontrolowane.

Tak jak w przypadku innych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne nie należy nagle przerwać leczenia. Można zastosować równoważną dawkę innego leku blokującego receptory beta-adrenergiczne lub stopniowo zmniejszać dawkę propranololu aż do całkowitego zaprzestania stosowania.

Propranolol może zaostrzać reakcje alergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać bardziej nasilone reakcje alergiczne na różne alergeny, w szczególności gdy stosowane są u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje alergiczne na tego typu alergeny. Pacjenci mogą nie reagować na adrenalinę podaną w zwykle stosowanych dawkach w celu leczenia objawów reakcji alergicznej. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne u pacjentów z anafilaksją w wywiadzie.

U pacjentów z nadciśnieniem wrotnym może wystąpić pogorszenie czynności wątroby, a nawet encefalopatia wątrobowa. Donoszono, że leczenie propranololem może zwiększać ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej.

Leki beta-adrenolityczne są przeciwwskazane w przypadku ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego. Mogą one także powodować zaostrzenie łagodniejszych form tych zaburzeń. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania propranololu u pacjentów z chorobą/syndromem Raynaud’ a lub chromaniem przestankowym.

U pacjentów przyjmujących propranolol odnotowano pojedyncze przypadki miastenii lub zaostrzenia miastenii.

Nie należy stosować leków blokujących receptory beta-adrenergiczne u pacjentów z nieleczonym guzem chromochłonnym (patrz punkt 4.3). Pacjenci z guzem chromochłonnym mogą przyjmować leki alfa-adrenolityczne.

Zabiegi chirurgiczne: Jeżeli podjęto decyzję o przerwaniu blokady beta-adrenergicznej w celu przygotowania do zabiegu leczenie powinno zostać przerwane przynajmniej 48 godzin przed zabiegiem. Kontynuowane leczenia zmniejsza ryzyko arytmii w trakcie indukcji i intubacji, jednak może również spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia niedociśnienia. W przypadku kontynuowania leczenia należy zachować ostrożność stosując jednocześnie niektóre leki znieczulające. Podanie dożylne atropiny zmniejsza ryzyko reakcji ze strony nerwu błędnego.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niezalecane leczenie skojarzone Beta-adrenolityki rozszerzające oskrzela:

Niekardioselektywne beta-adrenolityki przeciwdziałają rozszerzeniu oskrzeli wywołanym przez leki beta-adrenolityczne, rozszerzające oskrzela. Propranolol jest przeciwwskazany u pacjentów z astmą (patrz punkt 4.3).

Antagoniści kanału wapniowego (werapamil, diltiazem lub beprydyl):

Antagoniści kanału wapniowego i beta-adrenolityki wykazuję działanie addytywne na przewodzenie przedsionkowo-komorowe i działanie węzła zatokowego co może prowadzić do bradykardii i niedociśnienia. Należy unikać jednoczesnego stosowania z propranololem, zwłaszcza u pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca (patrz punkt 4.4).

Fingolimod:

Nasilenie skutków bradykardii z możliwym skutkiem śmiertelnym. Nie należy rozpoczynać leczenia fingolimodem u pacjentów stosujących beta-adrenolityki. W przypadku jednoczesnego stosowania, należy odpowiednio monitorować stan pacjenta podczas rozpoczynania leczenia. Zalecana jest przynajmniej jednodniowa obserwacja.

Barbiturany:

Barbiturany obniżają stężenie propranololu w osoczu oraz zmniejszają jego działanie. Barbiturany są silnymi induktorami enzymów wątrobowych, co może powodować zwiększenie metabolizmu propranololu.

Propafenon:

Propafenon może zwiększyć do 100% stężenie propranololu w osoczu. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że propranolol jest częściowo metabolizowany przez ten sam enzym co propafenon (CYP2D6). Jednoczesne stosowanie jest niewskazane ze względu na inotropowo ujemne działanie propafenonu.

Inhibitory MAO:

Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) z lekami przeciwnadciśnieniowymi może spowodować ograniczenie działania obniżającego ciśnienie i doprowadzić do nadciśnienia.

Połączenie, które wymagają zachowania ostrożności, może być konieczne zmniejszenie dawki Amiodaron:

Kilka opisów przypadków wskazuje, że podczas jednoczesnego stosowania amiodaronu i propranololu może wystąpić ciężka bradykardia zatokowa. Amiodaron ma bardzo długi okres półtrwania (ok 50 dni) co oznacza, że intereakcje mogą wystąpić na długo po zaprzestaniu leczenia.

Leki antyarytmiczne klasy I (dyzopiramid, chinidyna):

Leki antyarytmiczne klasy I i beta-adrenolityki wykazują addytywne działanie jonotropowo ujemne co może powodować niedociśnienie i ciężkie, hemodynamiczne działania niepożądane u pacjentów z zaburzoną czynnością lewej komory serca. Chinidyna zwiększa stężenie propranololu w osoczu poprzez hamowanie CYP2D6 zmniejszając w ten sposób jego klirens. Dlatego należy zmniejszyć dawkę propranololu rozpoczynając leczenie chinidyną.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne/przeciwreumatyczne (NLPZ):

Leki przeciwzapalne typu NLPZ obniżają przeciwnadciśnieniowe działanie beta-adrenolityków. Badania prowadzono głównie na indometacynie. W badaniach z zastosowaniem diklofenaku nie byłoby możliwe wykazanie takiej interakcji. Brak danych dotyczących interakcji z inhibitorami COX-2.

Cymetydyna:

Cymetydyna zwiększa stężenie propranololu w osoczu prawdopodobnie poprzez hamowanie metabolizmu pierwszego przejścia. W przypadku podania doustnego może wystąpić ryzyko np. bradykardii.

Środki znieczulające:

Jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków i środków znieczulających może osłabić odruchową tachykardię i zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4). Należy stosować ogólną zasadę unikania nagłego przerwania stosowania leku beta-adrenolitycznego. Anestezjolog powinien być poinformowany o przyjmowaniu przez pacjenta leku beta-adrenolitycznego.

Epinefryna (adrenalina):

Dostępne są raporty wskazujące na występowanie ciężkiego nadciśnienia i bradykardii w przypadku jednoczesnego stosowania propranololu i epinefryny. Obserwacje kliniczne zostały potwierdzone w badaniach na zdrowych ochotnikach. Prawdopodobne jest również wystąpienie tych reakcji po dożylnym podaniu epinefryny.

Fluwoksamina:

Fluwoksamina hamuje metabolizm oksydacyjny i zwiększa stężenia propranololu. Może to prowadzić do ciężkiej bradykardii.

Centralnie działające leki przeciwnadciśnieniowe (klonidyna, moksonidyna, metyldopa):

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych działających lokalnie może nasilić niewydolność serca poprzez obniżenie napięcia układu współczulnego (zmniejszenie częstości rytmu serca i pojemności minutowej serca, rozszerzenie naczyń). Nagłe przerwanie leczenia, a w szczególności przed zakończeniem stosowania beta-adrenolityków, może zwiększać ryzyko powstania tzw. „nadciśnienia z odbicia".

Ryfampicyna:

Metabolizm propranololu może zostać zwiększony pod wpływem ryfampicyny, silnego induktora enzymów wątrobowych.

Alfa-adrenolityki:

Jednoczesne stosowanie z lekami alfa-adrenolitycznymi zwiększa ryzyko niedociśnienia, szczególnie niedociśnienia ortostatycznego, tachykardii i kołatania serca.

Dihydropirydynowi antagoniści kanału wapniowego:

Jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia.

Chlorpromazyna:

Jednoczesne stosowanie chloropromazyny i propranololu może doprowadzić do znacznego zwiększenia stężenia obu leków w osoczu, a tym samym zwiększenia jego wpływu na częstość rytmu serca i ciśnienie krwi.

Lidokaina:

Podawanie propranololu podczas infuzji lidokainy może zwiększyć stężenie lidokainy w osoczu o ok. 30%. Pacjenci otrzymujący propranolol mają zazwyczaj zwiększone stężenie lidokainy niż grupa kontrolna. Należy unikać jednoczesnego stosowania.

Leki przeciwmigrenowe:

Jednoczesne stosowanie z propranololem powoduje hamowanie metabolizmu pierwszego przejścia ryzatryptanu, którego AUC wzrasta o 70-80%. W przypadku jednoczesnego stosowania zalecana jest dawka ryzatryptanu 5 mg. Podanie ergotaminy i propranololu powodowało wystąpienie skurczu naczyń krwionośnych u niektórych pacjentów.

Teofilina:

Propranolol zmniejsza klirens metaboliczny teofiliny o około 30% przy dawce 120 mg na dobę i o 50% przy dawce 720 mg na dobę.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe:

Jednoczesne stosowanie może maskować niektóre objawy hipoglikemii (kołatanie serca, tachykardia). Propranolol może przedłużać hipoglikemizującą odpowiedź na insulinę.

Tytoń:

Palenie tytoniu może redukować wpływ beta-adrenolityków na czynność serca i ciśnienie krwi. Badania laboratoryjne:

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych - odnotowano, że propranolol zaburza oznaczanie bilirubiny w surowicy metodą diazowania oraz katecholamin metodą fluorescencyjną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania propranololu u kobiet w ciąży są niewystarczające aby określić możliwość szkodliwego działania. Jak dotychczas brak dowodów na zwiększone ryzyko powstawania wad wrodzonych u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję. Biorąc pod uwagę farmakodynamiczny mechanizm działania należy rozważyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych u płodu i noworodka gdy propranolol stosowany jest w późnym etapie ciąży (w szczególności bradykardia, hipoglikemia i nadciśnienie). Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko. Propranolol może być stosowany podczas ciąży tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Większość beta-adrenolityków, zwłaszcza związki lipofilowe, przenika w zmiennych ilościach do mleka kobiecego. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania tych związków.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu propranololu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W trakcie stosowania tego produktu leczniczego pacjent powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarską. W zależności od reakcji pacjenta szybkość reakcji może ulec zmianie w takim stopniu, że zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia będzie zaburzona. Dotyczy to zwłaszcza rozpoczynania leczenia, okresu zwiększania dawki, zmiany sposobu leczenia lub jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane są głównie z działaniem farmakologicznym. Najczęściej występującym działaniem jest zmęczenie, w tym osłabienie mięśni zglaszane w 3-5% przypadków.

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstość występowania działań określono jako:

Bardzo często (> 1/ 10); często (> 1/ 100 do < 1/ 10); niezbyt często (> 1/1, 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłoszono następujące działania niepożądane, według układów:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: trombocytopenia.

Częstość nieznana: agranulocytoza.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: maskowanie objawów nadczynności tarczycy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hipoglikemia u noworodków, niemowląt, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów poddawanych hemodializom, pacjentów leczonych jednocześnie przeciwcukrzycowo, długotrwale głodonych, pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby. Zmiany w metabolizmie lipidów (zmiany stężenia triglicerydów i cholesterolu we krwi). Ciężka hipoglikemia może rzadko prowadzić do wystąpienia drgawek lub śpiączki.

Zaburzenia psychiczne

Często: zaburzenia snu, koszmary nocne.

Rzadko: omamy, psychozy, zmiany nastroju.

Częstość nieznana: depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:uczucie oszołomienia, utrata pamięci, zawroty głowy, parestezje.

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki miastenii i zaostrzenia miastenii.

Częstość nieznana: ból głowy, drgawki związane z hipoglikemią.

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia, suchość oczu.

Częstość nieznana: zapalenie spojówek.

Zaburzenia serca Często: bradykardia.

Rzadko: nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca, hipotonia ortostatyczna, która może być połączona z omdleniem.

Częstość nieznana: pogorszenie napadów dławicy piersiowej.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zimne kończyny, zespół Raynauda.

Rzadko: zaostrzenie chromania przestankowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: spłycenie oddechu.

Rzadko: u pacjentów z astmą oskrzelową lub dolegliwościami astmatycznymi w wywiadzie może wystąpić skurcz oskrzeli, czasem zakończony zgonem.

Częstość nieznana: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, nudności, wymioty.

Częstość nieznana: zaparcia, suchość w ustach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: łysienie, plamica, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka. Bardzo rzadko: zgłaszano pojedyncze przypadki nadmiernej potliwości.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Częstość nieznana: artralgia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zmniejszenie przepływu krwi przez nerki i GFR

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nieznana: impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: zmęczenie i(lub) znużenie (często przemijające).

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: po zastosowaniu beta-adrenolityków obserwowano zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), aczkolwiek nie wyjaśniono klinicznego znaczenia tego zjawiska.

Należy rozważyć odstawienie produktu jeżeli, w ocenie klinicznej, wystąpienie któregoś z wymienionych powyżej działań wpływa negatywnie na dobre samopoczucie pacjenta. Przerwanie stosowania leków beta-adrenolitycznych powinno odbywać się stopniowo (patrz punkt 4.4). W rzadkich przypadkach nietolerancji propranololu, pbjawiającej się bradykardią i niedociśnieniem tętniczym, produkt należy odstawić i jeśli to konieczne, zastosować leczenie jak w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność:

Indywidualna reakcja jest bardzo zróżnicowana, zgon u dorosłych następował po spożyciu około 2 g, a u dzieci przyjęcie dawki powyżej 40 mg może spowodować poważne problemy.

Objawy:

Serce - może wystąpić bradykardia, niedociśnienie tętnicze, obrzęk płuc, omdlenia i wstrząs kardiogenny. Mogą pojawić się zaburzenia przewodzenia, takie jak blok przedsionkowo-komorowy pierwszego lub drugiego stopnia. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (arytmie). Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych leków wpływających na serce, w szczególności antagonistów kanału wapniowego, digoksyny cyklicznego leku przeciwdepresyjnego lub leków przeciwpsychotycznych. U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń sercowo-naczyniowych.

OUN - może wystąpić senność, splątanie, drgawki, omamy, rozszerzone źrenice, a w ciężkich przypadkach śpiączka. Objawy neurologiczne takie jak śpiączka lub brak reakcji ze strony źrenic nie są wiarygodnymi wskaźnikami prognostycznymi w trakcie resuscytacji.

Inne - może wystąpić skurcz oskrzeli, wymioty oraz sporadycznie zależna od ośrodkowego układu nerwowego depresja oddechowa. Kardioselektywność ma dużo mniejsze znaczenie w przypadku przedawkowania i działania ogólnoustrojowego leków beta-adrenolitycznych, w tym skurczu oskrzeli i sinicy. W szczególności u pacjentów z istniejącą uprzednio chorobą układy oddechowego. Rzadko może wystąpić hipoglikemia i hipokalcemia. Mogą również wystąpić pojedyncze przypadku uogólnionego skurczu.

Leczenie:

W przypadku przedawkowania lub skrajnego spowolnienia czynności serca lub spadku ciśnienia krwi leczenie propranololem musi być przerwane. Oprócz podstawowych metod eliminacji trucizn należy monitorować i korygować podstawowe parametry życiowe na oddziale intensywnej terapii.

W przypadku zatrzymania akcji serca może być konieczna kilkugodzinna resuscytacja.

Należy zastosować ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące, w tym oczyszczenie dróg oddechowych i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, aż do momentu ich stabilizacji. Jeżeli w przypadku osoby dorosłej od momentu przyjęcia dawki większej niż zalecana, a w przypadku dziecka od momentu przyjęcia jakiejkolwiek dawki, nie minęła więcej niż godzina należy rozważyć podanie węgla aktywowanego (50 g - osoba dorosła, 1g/kg - dzieci). Ze względu na ryzyko wystąpienia pobudzenia nerwu błędnego atropina, jeżeli wymagana, powinna zostać podana przed płukaniem żołądka. Można rozważyć płukanie żołądka u dorosłych w ciągu 1 godziny od potencjalnie zagrażającego życiu przedawkowania.

W przypadku bradykardii skuteczne może okazać się podanie dużych dawek atropiny (dorośli - 3 mg dożylnie, dzieci - 0,04 mg/kg mc.).

W przypadku wystąpienia u dorosłych ciężkiego niedociśnienia tętniczego, niewydolności serca lub wstrząsu kardiogennego należy podać 5 mg -10 mg glukagonu w szybkim podaniu dożylnym - bolus (50-150 mikrogramów/kg mc. u dziecka) w ciągu 10 minut, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wymiotów, a następnie we wlewie 1-5 mg/h (50 mikrogramów/kg mc./h), zwiększając dawkę aż do uzyskania reakcji na leczenie. Jeżeli glukagon jest niedostępny lub w przypadku wystąpienia ciężkiej bradykardii i niedociśnienie tętniczego, które nie ulega poprawie po podaniu glukagonu, działanie beta-adrenolityczne może być neutralizowane przez powolne, dożylne podanie chlorowodorku izoprenaliny, dopaminy lub noradrenaliny. W przypadku ciężkiej bradykardii może być konieczne dodatkowe działanie inotropowe uzyskiwane poprzez podanie beta-adrenolityku takiego jak dobutamina w dawce 2,5 - 40 mikrogramów/kg mc./min (dorośli i dzieci).

W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli należy podać 2,5-5 mg nebulizowanego salbutamolu.

W ciężkich przypadkach korzystne może okazać się dożylne podanie aminofiliny (5 mg/kg mc. w ciągu 30 minut, a następnie we wlewie 0,5-1 mg/kg mc./h). Jeżeli pacjent przyjmuje doustnie teofilinę lub aminofilinę nie należy podawać początkowej dawki wysycającej 5 mg/kg mc.

Zwiększenie częstości rytmu serca można również uzyskać poprzez stymulację serca, jednak metoda ta może okazać się nieskuteczna w przypadku niedociśnienia tętniczego w wyniku niewydolności mięśnia sercowego.

W przypadku wystąpienia skurczu ogólnego można podać dożylnie, w powolnym wstrzyknięciu, diazepam (0,1 - 0,3 mg/kg mc.).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki beta-adrenolityczne nieselektywne, kod ATC: C07A A05

Propranolol nie wykazuje selektywności względem receptora beta-1 (kardioselektywność) ani charakterystycznego działania sympatykomimetycznego (ISA). Propranolol jest substancją silnie lipofilową i wykazuje działanie stabilizujące na błonę.

Powyższe właściwości są ważne w przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym propranolol jest wchłaniany całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu u pacjentów na czczo występuje po 1-2 godzinach po podaniu. Do około 90% przyjętej doustnie dawki propranololu ulega przemianie w wątrobie. Efekt pierwszego przejścia powoduje niską i zmienną biodostępność leku oraz szeroką zmienność międzyosobniczą stężenia w osoczu. Okres półtrwania eliminacji wynosi od 3 do 6 godzin. Propanolol należy do grupy beta-adrenolityków lipofilnych.

Ulega on szybkiej dystrybucji w organizmie, kumulując się głównie w płucach, wątrobie, nerkach, mózgu i sercu. Aktywny metabolit propanololu - 4-OH powstaje w wątrobie. Propanolol wiąże się z białkami osocza w 80-95%, głównie ze zmiennymi komponentami białkowymi - a-1 kwaśnymi glikoproteinami.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, tolerancji miejscowej, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Monoglicerydy mono i dwuacetylowane Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Propanolol Accord pakowany jest w blistry PVC/PVDC-Aluminium.

Opakowanie zawiera 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 lub 250 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20799, 20800

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.2012 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Propranolol Accord