Imeds.pl

Proximic 0,4 Mg Kapsułki O Przedłużonym Uwalnianiu 0,4 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Proximic 0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Proximic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Proximic

3.    Jak stosować lek Proximic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Proximic

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROXIMIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Proximic stosuje się w leczeniu objawów czynnościowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, takich jak trudności z oddawaniem moczu.

Substancją czynną leku Proximic jest tamsulosyna. Tamsulosyna jest substancją blokującą receptory adrenergiczne typu alfa1, która zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej.

W związku z tym zmniejsza ilość moczu zalegającego w cewce moczowej i ułatwia oddawanie moczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROXIMIC Kiedy nie stosować leku Proximic

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi,

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność watroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Proximic

•    jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem podczas siadania lub wstawania),

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki blokujące receptory adrenergiczne typu alfa1,

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny z powodu zaćmy (zmętnienie soczewki oka) należy przed operacją poinformować chirurga okulistę o stosowaniu obecnie lub w przeszłości leku Proximic lub innych leków z grupy antagonistów receptorów alfa1.

| Jest to ważne, ponieważ lek Proximic może spowodować komplikacje podczas zabiegu operacyjnego, które chirurg może opanować, jeśli wcześniej się do tego przygotuje.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie oraz ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty lub lekach ziołowych.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych (prazosyna, alfuzosyna) może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Stosowanie leku Proximic z jedzeniem i piciem

Proximic należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Proximic jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że lek Proximic może powodować zawroty głowy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROXIMIC

Proximic należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Proximic, to jedna kapsułka na dobę.

Proximic należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku, popijając szklanką wody. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody pozostając w pozycji siedzącej lub stojącej (nie należy tego robić w pozycji leżącej).

Kapsułki nie należy rozgryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej. Kapsułkę można jednak otworzyć i połknąć jej zawartość bez żucia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Proximic

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Proximic, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Proximic

Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek po śniadaniu, może zrobić to w późniejszym czasie tego samego dnia. Należy pominąć dawkę, jeśli nie została ona przyjęta do końca dnia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Proximic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane zostały zgłoszone podczas stosowania leku Proximic:

Często (u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów): zawroty głowy, zaburzenia wytrysku nasienia.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): ból głowy, uczucie kołatania serca, zawroty głowy szczególnie podczas siadania lub wstawania z pozycji leżącej, zapalenie błony śluzowej nosa, reakcje z przewodu pokarmowego (zaparcia, biegunka, nudności, wymioty), reakcje alergiczne (wysypka, świąd, pokrzywka), osłabienie.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów): omdlenia, obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): uporczywy i bolesny wzwód prącia (priapizm), zespół Stevensa-Johnsona.

Inne działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Proximic może spowodować komplikacje podczas zabiegu operacyjnego (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki), zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, arytmia), przyspieszone bicie serca (tachykardia), duszność (spłycenie oddechu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROXIMIC

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku Proximic po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Proximic

-    Substancją czynną leku jest tamsulosyna w postaci chlorowodorku. Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera:

Zawartość kapsułki: sodu alginian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), glicerolu dibehenian, maltodekstryna, sodu laurylosiarczan, makrogol 6000, polisorbat 80, sodu wodorotlenek, symetykon emulsja wodna 30% (symetykon, metyloceluloza, kwas sorbinowy), krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Proximic i co zawiera opakowanie

Pomarańczowe kapsułki żelatynowe nr 2, które zawierają białe lub żółtawe granulki.

Proximic dostępny jest w opakowaniach po 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

4