+ iMeds.pl

Puder płynny aflofarm (10 mg + 10 mg + 180 mg)/gUlotka Puder płynny aflofarm

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

pudełko tekturowe_

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Puder Płynny Aflofarm

(1 g + 1,5 g + 18 g)/100 g, zawiesina na skórę

Benzocainum + Menthae arvensis aetheroleum partim mentholum depletum + Zinci oxidum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

100 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne: benzokaina 1 g, olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu 1,5 g, cynku tlenek 18 g,


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: talk, glicerol 85%, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


zawiesina na skórę

100 g    Kod EAN: 5909990028016

5. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA


Podanie na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 60 dni.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice {logo}

12. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: R/0280

13. NUMER SERII


Numer serii:

■14.0GÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Działanie

Lek wykazuje działanie poszczególnych składników: miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, osłaniające i ściągające.

Wskazania do stosowania

Pomocniczo w łagodzeniu objawów skórnych ospy wietrznej, półpaśca, ukąszeń owadów. Dawkowanie i sposób stosowania

Zmienioną chorobowo skórę należy smarować 3 lub 4 razy na dobę.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować:

w nadwrażliwości na benzokainę, olejek miętowy, tlenek cynku lub na którykolwiek ze składników leku;

na błony śluzowe, otwarte rany, owrzodzenia oraz powierzchnie ciała pozbawione naskórka; długotrwale; u małych dzieci.

Środki ostrożności

U małych dzieci miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące hemoglobiny) i wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Stosowanie z innymi lekami

Benzokaina może hamować działanie stosowanych miejscowo na skórę leków zawierających sulfonamidy. Tlenek cynku hamuje odkażające działanie 8-hydroksychinoliny.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią lek można stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Puder Płynny Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe i podrażnienie skóry.

Benzokaina stosowana miejscowo może powodować uczucie pieczenia, świąd, przeczulicę skóry, rumień, pokrzywkę i obrzęk. W rzadkich przypadkach benzokaina może powodować methemoglobinemię. Rzadko zgłaszano występowanie reakcji alergicznych na olejek miętowy i mentol (składnik olejku).

Tlenek cynku może nasilać skłonność do powstawania zmian grudkowo-krostkowych na skutek blokowania ujść gruczołów łojowych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy zwrócić się do lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAJLLE’A:


Puder płynny Aflofarm

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Puder Płynny Aflofarm

(1 g + 1,5 g + 18 g)/100 g, zawiesina na skórę

Benzocainum + Menthae arvensis aetheroleum partim mentholum depletum + Zinci oxidum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

100 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne: benzokaina 1 g, olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu 1,5 g, cynku tlenek 18 g,


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: talk, glicerol 85 %, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


zawiesina na skórę

100 g


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 60 dni.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice {logo}


12. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: R/0280


13. NUMER SERII


Numer serii:


14.0GÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. 15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Przed użyciem wstrząsnąć.


Puder płynny Aflofarm

Charakterystyka Puder płynny aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Puder płynny Aflofarm, (1 g + 1,5 g + 18 g)/100 g, zawiesina na skórę

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

100 g zawiesiny na skórę zawiera 1 g benzokainy (Benzocainum),

1,5 g olejku eterycznego mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu (Menthae arvensis aetheroleum partim mentholum depletum), 18 g cynku tlenku (Zinci oxidům).

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina na skórę

Biała zawiesina o zapachu miętowym

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pomocniczo, jako środek łagodzący objawy skórne ospy wietrznej, półpaśca, ukąszeń owadów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Zmienioną chorobowo skórę należy smarować 3 lub 4 razy na dobę.

Przed użyciem wstrząsnąć.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

-    u pacjentów z nadwrażliwoścąna benzokainę, olejek miętowy, tlenek cynku lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego;

-    na błony śluzowe, otwarte rany, owrzodzenia oraz powierzchnie ciała pozbawione naskórka;

-    długotrwale;

-    u małych dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U małych dzieci miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do methemoglobinemii i wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

4.5    Interakcje z innym produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Benzokaina może hamować działanie stosowanych miejscowo na skórę produktów leczniczych zawierających sulfonamidy. Tlenek cynku hamuje odkażające działanie 8-hydroksychinołiny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Istnieją doniesienia o możliwości szkodliwego wpływu benzokainy na płód.

Brak danych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W okresie ciąży i karmienia piersią Puder płynny Aflofarm można stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy może powodować poniżej wymienione działania niepożądane:

-    reakcje uczuleniowe i podrażnienie skóry;

-    benzokaina stosowana miejscowo może powodować uczucie pieczenia, świąd, przeczulicę skóry, rumień, pokrzywkę i obrzęk. W rzadkich przypadkach benzokaina może powodować methemoglobinemię;

-    rzadko zgłaszano występowanie reakcji alergicznych na olejek miętowy i mentol (składnik olejku);

-    tlenek cynku może nasilać skłonność do powstawania zmian grudkowo-krostkowych na skutek blokowania ujść gruczołów łojowych.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Puder płynny Aflofarm jest produktem wykazującym działanie poszczególnych składników: miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, osłaniające i ściągające.

Benzokaina działa miejscowo znieczulająco.

Zawarty w olejku miętowym mentol wpływa drażniąco na zakończenie czuciowe, wywołując wrażenie zimna i łagodząc świąd.

Tlenek cynku działa ściągająco, osłaniająco, wysuszająco i słabo odkażająco.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie prowadzono badań dotyczących farmakokinetyki produktu Puder płynny Aflofarm.

5.3    Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

LD5o tlenku cynku podanego doustnie myszom wynosi 7950 mg/kg mc.

LD50 olejku miętowego dla zwierząt mieści się w granicach od 2 do 3 g/kg mc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Talk

Glicerol 85%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

1 rok

Po pierwszym otwarciu: 60 dni.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z aplikatorem i zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku.

100 g zawiesiny na skórę

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0280

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.11.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.09.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

da. ”    . . _ .

Główny Specjalista


3

Puder płynny Aflofarm