Imeds.pl

Puder Płynny Z Anestezyną (20 Mg + 240 Mg)/G

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{Tuba}_

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ (240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

(Zinci oxidum + Benzocainum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład

1 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne: 240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy,


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


100 g


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Dawkowanie i sposób podawania Podanie na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/6997


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


17. INNE


Wskazania do stosowania

Lek do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach i innych chorobach skóry przebiegających ze świądem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

-    w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    w zmianach sączących i wysiękowych skóry;

-    na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

- u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące hemoglobiny).


Stosowanie z innymi lekami

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Logo HASCO-LEK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ (240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

(Zinci oxidum + Benzocainum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład

1 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne: 240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy,


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


100 g    Kod EAN: 5909990682362


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36 e-mail: informacjaoleku@haso-lek.pl


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/6997


13. NUMER SERII


Numer serii


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


puder płynny z anestezyną


17. INNE


Wskazania do stosowania

Lek do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach i innych chorobach skóry przebiegających ze świądem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

-    w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    w zmianach sączących i wysiękowych skóry;


-    na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

-    u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące hemoglobiny).

Stosowanie z innymi lekami

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Logo HASCO-LEK

3/3