+ iMeds.pl

Puder płynny z anestezyną (20 mg + 240 mg)/gUlotka Puder płynny z anestezyną

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{Tuba}_

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ (240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

(Zinci oxidum + Benzocainum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład

1 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne: 240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy,


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


100 g


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/6997


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


17. INNE


Wskazania do stosowania

Lek do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach i innych chorobach skóry przebiegających ze świądem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    w zmianach sączących i wysiękowych skóry;

-    na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

-    u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące hemoglobiny).


Stosowanie z innymi lekami

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Logo HASCO-LEK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ (240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

(Zinci oxidum + Benzocainum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład

1 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne: 240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy,


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


100 g    Kod EAN: 5909990682362


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36 e-mail: informacjaoleku@haso-lek.pl


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/6997


13. NUMER SERII


Numer serii


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


puder płynny z anestezyną


17. INNE


Wskazania do stosowania

Lek do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach i innych chorobach skóry przebiegających ze świądem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

-    w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    w zmianach sączących i wysiękowych skóry;


-    na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

-    u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące hemoglobiny).

Stosowanie z innymi lekami

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Logo HASCO-LEK

3/3

Puder płynny z anestezyną

Charakterystyka Puder płynny z anestezyną

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ, (240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g zawiesiny na skórę zawiera 240 mg cynku tlenku (Zinci oxidum) i 20 mg benzokainy (Benzocainum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina na skórę.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach oraz innych chorobach skóry przebiegających ze świądem.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Produkt leczniczy należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę.

Przed użyciem wstrząsnąć.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

-w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego;

-    w zmianach sączących i wysiękowych skóry;

-    na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

-    u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

Jeśli nie ma poprawy po kilku dniach stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt leczniczy o skojarzonym działaniu składników - ściągającym, przeciwświądowym i wysuszającym.

Kod ATC: brak kodu ATC

Cynku tlenek działa ściągająco, osłaniająco i słabo antyseptycznie.

Benzokaina działa miejscowo znieczulająco, łagodząc ból i świąd.

Talk działa wysuszająco, a mentol miejscowo chłodząco.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Talk Glicerol Lewomentol Woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3. Okres ważności 12 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba polietylenowa z zakrętką z polipropylenu zawierająca 100 g zawiesiny, umieszczona w tekturowym pudełku.

Butelka z polietylenu (PE-LD) z dozownikiem i zamykana zakrętką PE, zawierająca 100 g zawiesiny.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6997

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3/3

Puder płynny z anestezyną