+ iMeds.pl

Quetiapin neuropharma 150 mgUlotka Quetiapin neuropharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Quetiapin NeuroPharma, 25 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 50 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 100 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 150 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 200 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Quetiapin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Quetiapin NeuroPharma

3.    Jak stosować lek Quetiapin NeuroPharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quetiapin NeuroPharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Quetiapin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Quetiapin NeuroPharma zawiera substancję o nazwie kwetiapina. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quetiapin NeuroPharma można stosować w leczeniu kilku chorób, takich jak:

•    Depresja w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. W przebiegu tej choroby pacjent może czuć smutek. Pacjent może też odczuwać przygnębienie, poczucie winy, brak energii i apetytu lub niemożność spania.

•    Mania. W przebiegu tej choroby mogą występować takie objawy, jak: silne podniecenie, uczucie uniesienia, pobudzenie, nadmierny entuzjazm lub nadaktywność bądź ograniczona zdolność oceny otaczającego świata, w tym agresywność i zachowania zakłócające spokój.

•    Schizofrenia. W przebiegu tej choroby mogą występować takie objawy, jak: widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, przekonania niezgodne z rzeczywistością, nadmierna podejrzliwość, objawy lękowe, dezorientacja, poczucie winy, napięcia lub obniżonego nastroju.

Lekarz może nadal zapisywać pacjentowi lek Quetiapin NeuroPharma, nawet gdy pacjent czuje się lepiej.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Quetiapin NeuroPharma Kiedy nie przyjmować leku Quetiapin NeuroPharma:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

o niektóre leki na zakażenie wirusem HIV,

o leki należące do pochodnych azolowych (stosowane w zakażeniach grzybiczych), o erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach), o nefazodon (lek stosowany w depresji).

Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy przyjmować, jeśli powyższe zastrzeżenia dotyczą pacjenta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem leku Quetiapin NeuroPharma należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    Pacjent lub ktoś z jego rodziny choruje lub w przeszłości chorował na choroby serca,

np. zaburzenia rytmu serca lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą wpływać na akcję serca.

•    Pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

•    Pacjent ma problemy z wątrobą.

•    Pacjent miał w przeszłości napad padaczkowy (drgawki).

•    Pacjent miał udar mózgu - szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku.

•    Pacjent choruje na cukrzycę lub jest narażony na ryzyko zachorowania na cukrzycę. W tym przypadku lekarz może kontrolować poziom stężenia cukru we krwi podczas leczenia lekiem Quetiapin NeuroPharma.

•    U pacjenta stwierdzono w przeszłości zmniejszenie liczby krwinek białych (związane lub niezwiązane z przyjmowaniem innych leków).

•    Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku chorą na otępienie (postępującą utratę czynności mózgu). Jeśli tak jest, pacjent nie powinien przyjmować leku Quetiapin NeuroPharma, gdyż leki z tej grupy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu, a w niektórych przypadkach zwiększać ryzyko zgonu u osób w podeszłym wieku z otępieniem.

•    U pacjenta lub kogoś z jego rodziny występowały w przeszłości zakrzepy krwi, gdyż stosowanie leków, takich jak omawiany może się wiązać z powstawaniem zakrzepów krwi.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Quetiapin NeuroPharma wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

•    Jednocześnie gorączka, nasilona sztywność mięśni, nadmierne pocenie się i obniżony poziom przytomności (zaburzenie nazywane „złośliwy zespół neuroleptyczny”). Może być konieczne natychmiastowe leczenie.

•    Niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka,

•    Zawroty głowy lub bardzo nasilona senność. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka przypadkowych urazów (upadków) u pacjentów w podeszłym wieku.

•    Napady padaczkowe (drgawki).

•    Długotrwały i bolesny wzwód (priapizm).

Objawy te mogą być wywoływane przez ten rodzaj leków.

Myśli samobójcze i nasilenie się depresji

Pacjentów z depresją mogą czasem nachodzić myśli wyrządzenia sobie szkody lub zabicia się. Mogą one nasilać się na samym początku leczenia, gdyż podczas przyjmowania tego rodzaju leków potrzebny jest czas na ujawnienie ich działania, co zwykle trwa około dwóch tygodni, a czasem dłużej. Myśli te mogą też nasilić się, jeśli pacjent nagle przerwie przyjmowanie omawianego leku. Wystepowanie tego rodzaju myśli jest bardziej prawdopodobne u młodych dorosłych. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko myśli samobójczych i (lub) zachowań samobójczych u chorych na depresję młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat.

Jeśli u pacjenta występują, w dowolnym czasie, myśli dotyczących wyrządzenia sobie szkody lub zabicia się, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Pomocne dla pacjenta może być poinformowanie bliskiego przyjaciela lub krewnego o depresji, i poproszenie go o zapoznanie się z niniejszą ulotką. Pacjent może zwrócić się do tych osób z prośbą o to, aby poinformowali go, kiedy jego depresja nasili się lub kiedy zaczną się oni martwić zmianami w jego zachowaniu.

U pacjentów stosujących kwetiapinę obserwowano zwiększenie masy ciała. Pacjent i jego lekarz powinni regularnie kontrolować masę ciała pacjenta.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z powodu braku odpowiednich danych. W badaniach klinicznych nad kwetiapiną wykazano zwiększoną częstość występowania wymienionych niżej objawów u dzieci i młodzieży w porównaniu z dorosłymi: wzmożonego apetytu, podwyższonego ciśnienia tętniczego, nasilonej potrzeby poruszania się oraz zaburzeń czynności tarczycy.

Nie wiadomo poza tym, w jaki sposób kwetiapina wpływa na wzrastanie i rozwój.

Inne leki i Quetiapin NeuroPharma

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, gdyż może to mieć wpływ na sposób działania omawianego leku. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty i preparatów ziołowych.

Nie należy przyjmować leku Quetiapin NeuroPharma, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków:

•    niektóre leki na zakażenie wirusem HIV,

•    leki należące do pochodnych azolowych (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach),

•    nefazodon (lek stosowany w depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki na padaczkę (np. fenytoinę lub karbamazepinę),

•    leki na nadciśnienie tętnicze,

•    barbiturany (na bezsenność),

•    tiorydazynę (inny lek przeciwpsychotyczny),

•    leki wpływające na akcję serca, np. leki mogące wywoływać zaburzenia gospodarki elektrolitowej (obniżony poziom potasu lub magnezu we krwi), których przykładami są leki moczopędne (nazywane inaczej diuretykami) i niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Przed zaprzestaniem stosowania któregokolwiek z dotychczas przyjmowanych leków należy wpierw skonsultować się z lekarzem.

Quetiapin NeuroPharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Lek Quetiapin NeuroPharma może być stosowany niezależnie od posiłków.

•    Należy uważać na ilość wypijanego alkoholu. Jest to spowodowane tym, że skojarzone działanie leku Quetiapin NeuroPharma i alkoholu może powodować senność.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma. Może on wpływać na działanie omawianego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki będące w ciąży, próbujące zajść w ciążę lub karmiące piersią powinny przed rozpoczęciem przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma poradzić się lekarza. Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy przyjmować w ciąży, chyba zostało to omówione z lekarzem. Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

U noworodków urodzonych przez kobiety, które przyjmowały Quetiapin NeuroPharma w ostatnim trymestrze ciąży (czyli w ostatnich trzech miesiącach ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie siły mięśniowej, senność, pobudzenie psychoruchowe, problemy z oddychaniem i problemy z karmieniem. Jeśli u noworodka rozwinie się którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, może zaistnieć konieczność skontaktowania się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki Quetiapin NeuroPharma mogą powodować senność. Nię należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie pozna wpływu leku na swój organizm.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Quetiapin NeuroPharma

Omawiany produkt zawiera laktozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta o tym, że nie toleruje on niektórych cukrów, to przed rozpoczęciem przyjmowania omawianego leku pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Jeden ze składników leku Quetiapin NeuroPharma 25 mg, mianowicie żółcień pomarańczowa, może wywoływać reakcje alergiczne.

Wpływ na wyniki badań przesiewowych moczu na obecność leków

Jeśli u pacjenta wykonywane jest badanie przesiewowe moczu na obecności leków, to w zależności od stosowanej metody lek Quetiapin NeuroPharma może powodować dodatnie wyniki dla metadonu lub niektórych leków na depresję nazywanych trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, nawet jeśli pacjent nie przyjmuje metadonu ani trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. W tym przypadku może zostać wykonane badanie z zastosowaniem bardziej swoistej metody.

3. Jak stosować lek Quetiapin NeuroPharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkę początkową ustala lekarz. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) zależy od choroby pacjenta i jego potrzeb, jednak zwykle będzie wynosić od 150 mg do 800 mg.

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę na noc, albo dwa razy na dobę, w zależności od choroby.

•    Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą.

•    Lek może być stosowany niezależnie od posiłków.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma. Może on wpływać na działanie leku.

•    Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz.

Problemy z wątrobą

Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, lekarz może zmienić stosowaną dawkę.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zmienić stosowaną dawkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Quetiapin NeuroPharma

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku Quetiapin NeuroPharma niż zapisana przez lekarza, może odczuwać senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Tabletki leku Quetiapin NeuroPharma należy zabrać ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Quetiapin NeuroPharma

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeśli jednak będzie się zbliżała pora przyjęcia kolejnej dawki, pominiętej dawki nie należy przyjmować. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Quetiapin NeuroPharma

W przypadku nagłego przerwania przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma mogą pojawić się takie objawy, jak niemożność zaśnięcia (bezsenność), mdłości (nudności), ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym zaprzestaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

   zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy, suchość w jamie ustnej,

•    uczucie senności (które może w miarę przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma ustępować) (może prowadzić do upadków),

•    objawy odstawienne (objawy, które występują po przerwaniu przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma), w tym: niemożność zaśnięcia (bezsenność), mdłości (nudności), ból głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i drażliwość; zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej 1 lub 2 tygodni,

•    przyrost masy ciała.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

   przyspieszona akcja serca,

•    uczucie silnego bicia serca, przyspieszonego bicia serca, chwilowego zatrzymania serca,

•    zatkany nos,

•    zaparcia, objawy żołądkowe (niestrawność),

•    osłabienie, omdlenia (mogące prowadzić do upadków),

•    obrzęk kończyn górnych lub dolnych,

•    nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co może powodować zawroty głowy lub uczucie zbliżającego się omdlenia (może prowadzić do upadków),

•    podwyższony poziom cukru we krwi,

•    nieostre widzenie,

•    zaburzenia ruchu mięśni, w tym: trudność w rozpoczynaniu ruchu mięśni, drżenia, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez towarzyszącego bólu,

•    dziwaczne sny i koszmary senne,

•    wzmożony apetyt,

•    uczucie rozdrażnienia,

•    zaburzenia mowy i j ęzyka,

•    myśli samobójcze i nasilenie się depresji,

•    duszność,

•    wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku),

•    gorączka.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

•    napady padaczkowe,

   reakcje uczuleniowe, w tym: powstawanie bąbli, obrzęku skóry i obrzęku okolicy ust,

•    nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych (określane mianem zespołu niespokojnych nóg),

•    trudności w przełykaniu,

•    niekontrolowane ruchy, przede wszystkim twarzy i języka,

•    zaburzenia płciowe,

•    nasilenie rozpoznanej wcześniej cukrzycy,

•    zmiany w zakresie aktywności elektrycznej serca stwierdzane w EKG (wydłużenie odstępu QT).

•    Powolna czynność serca Rzadko (występują u 1 na 1000 osób):

   łącznie: wysoka temperatura (gorączka), nadmierne pocenie się, sztywność mięśni, uczucie silnej senności lub zbliżającego się omdlenia (zaburzenie nazywane „złośliwy zespół neuroleptyczny”),

•    żółtawe zabarwienie skóry i twardówek oczu (żółtaczka),

•    zapalenie wątroby,

•    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm),

•    obrzęk piersi i niespodziewane wytwarzanie mleka (mlekotok),

•    zaburzenia miesiączkowania,

•    zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn dolnych), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i duszność; jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinien on natychmiast uzyskać poradę lekarską,

•    chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności w trakcie snu,

•    zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia).

•    zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 10000 osób):

•    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze,

   ciężka reakcja uczuleniowa (nazywana anafilaksją), która może powodować duszność lub wstrząs,

•    nagły obrzęk skóry, zwykle wokół oczu, okolicy ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    nieadekwatne (nieodpowiednie) do potrzeb wydzielanie hormonu, który odpowiada za ilość wydalanego moczu,

•    rozpad włókien mięśniowych i bóle mięśniowe (rabdomioliza).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi zmianami (rumień wielopostaciowy),

•    poważna, nagła reakcja uczuleniowa z takimi objawami, jak gorączka, powstawanie pęcherzy na skórze i łuszczenie się skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Grupa leków, do której należy Quetiapin NeuroPharma, może wywoływać zaburzenia rytmu serca, które mogą być ciężkie, a w niektórych przypadkach mogą powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się dopiero w wyniku wykonania badań krwi. Obejmują one odchylenia w stężeniu niektórych substancji tłuszczowych we krwi (trójglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub w stężeniu cukru we krwi, zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych, zmniejszenie liczby określonych krwinek, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej (substancji zawartej w mięśniach), zmniejszenie stężenia sodu we krwi i zwiększenie stężenia hormonu o nazwie prolaktyna we krwi. Zwiększenie stężenia hormonu o nazwie prolaktyna może w rzadkich przypadkach prowadzić do następujących zaburzeń:

•    u mężczyzn i kobiet - do obrzęku piersi i niespodziewanego wytwarzania mleka,

•    u kobiet - braku miesiączki lub nieregularnych miesiączek.

Lekarz może od czasu do czasu zlecać wykonanie tych badań krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Te same działania niepożądane, które występują u dorosłych, mogą też wystąpić u dzieci i młodzieży. Następujące działania niepożądane stwierdzono wyłącznie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Następujące działania niepożądane stwierdzano częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych:

Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

   zwiększenie stężenia hormonu o nazwie prolaktyna we krwi, który może rzadko prowadzić do następujących zaburzeń:

o u chłopców i dziewcząt - do obrzęku piersi i niespodziewanego wytwarzania mleka, o u dziewcząt - braku miesiączki lub nieregularnych miesiączek.

•    wzmożony apetyt,

•    zaburzenia ruchu mięśni, w tym: trudność w rozpoczynaniu ruchu mięśni, drżenia, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez towarzyszącego bólu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Quetiapin NeuroPharma

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Quetiapin NeuroPharma

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 50 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki Hypromeloza

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna PH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka tabletki

Tabletki 25mg:

Żelaza tlenek czerwony (E 172) Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)

Tabletki 50mg: Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Tabletki 100 mg:

Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400

Tabletki 150 mg:

Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400 Hydroksypropyloceluloza Talk

Tabletki 200 mg i 300 mg: Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 5 cP Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Quetiapin NeuroPharma i co zawiera opakowanie

Tabletki 25 mg:

Brzoskwiniowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 5,7 mm.

Tabletki 50 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 100 mg:

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 9,1 mm z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 150 mg:

Bladożółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 10,45 mm.

Tabletki 200 mg:

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 12,1 mm z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 300 mg:

Białe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 50 mg, 100 mg, 200 mg i 300 mg można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań:

10, 20, 30, 50, 60 i 100 tabletek w pudełku kartonowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langenfeld Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Quetiapin-neuraxpharm 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 mg Filmtabletten Holandia: Quetiapine Neuraxpharm 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 mg filmomhulde tabletten

Polska: Quetiapin NeuroPharma Data zatwierdzenia ulotki: 07/2014

10

Quetiapin NeuroPharma

Charakterystyka Quetiapin neuropharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quetiapin NeuroPharma, 25 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 50 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 100 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 150 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 200 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) Jedna tabletka powlekana 50 mg zawiera 50 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) Jedna tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) Jedna tabletka powlekana 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) Jedna tabletka powlekana 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna i żółcień pomarańczowa (E110)

Jedna tabletka powlekana 25 mg zawiera 7,00 mg laktozy jednowodnej i 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E110)

Jedna tabletka powlekana 50 mg zawiera 14,00 mg laktozy jednowodnej.

Jedna tabletka powlekana 100 mg zawiera 28,00 mg laktozy jednowodnej Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 42,00 mg laktozy jednowodnej Jedna tabletka powlekana 200 mg zawiera 56,00 mg laktozy jednowodnej Jedna tabletka powlekana 300 mg zawiera 84,00 mg laktozy jednowodnej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Quetiapin NeuroPharma 25 mg: barwy brzoskwiniowej, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma 50 mg: białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Quetiapin NeuroPharma 100 mg: żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Quetiapin NeuroPharma 150 mg: bladożółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma 200 mg: białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Quetiapin NeuroPharma 300 mg: białe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 50 mg, 100 mg, 200 mg i 300 mg można dzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Quetiapin NeuroPharma jest wskazany do stosowania w:

•    leczeniu schizofrenii,

•    leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego:

o leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,

o w leczeniu epizodów dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,

o w leczeniu nawrotów u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, którzy w czasie epizodu maniakalnego lub depresyjnego odpowiedzieli na leczenie kwetiapiną.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

W każdym wskazaniu do stosowania obowiązuje inny schemat dawkowania. Należy zatem dopilnować, aby pacjent otrzymał zrozumiałe informacje o właściwym dawkowaniu w jego chorobie.

Produkt leczniczy Quetiapin NeuroPharma może być stosowany niezależnie od posiłków.

Dorośli

Leczenie schizofrenii

W leczeniu schizofrenii kwetiapinę należy podawać dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg w pierwszym dniu leczenia, 100 mg w drugim dniu leczenia, 200 mg w trzecim dniu leczenia i 300 mg w czwartym dniu leczenia.

Począwszy od czwartego dnia leczenia dawkę należy utrzymać lub zwiększać do zazwyczaj skutecznej dawki w zakresie od 300 do 450 mg/dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku dawkę można dostosować w zakresie od 150 do 750 mg/dobę.

Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

W leczeniu epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego kwetiapinę należy podawać dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 100 mg w pierwszym dniu leczenia, 200 mg w drugim dniu leczenia, 300 mg w trzecim dniu leczenia i 400 mg w czwartym dniu leczenia. Następnie, do szóstego dnia leczenia, dawka powinna być zwiększana do 800 mg/dobę, maksymalnie co 200 mg/dobę.

Dawkę można dostosowywać w zakresie od 200 do 800 mg/dobę w zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku. Zazwyczaj skuteczna dawka mieści się w zakresie od 400 do 800 mg/dobę.

Leczenie epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

Kwetiapinę należy podawać raz na dobę na noc. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg w pierwszym dniu leczenia, 100 mg w drugim dniu leczenia, 200 mg w trzecim dniu leczenia i 300 mg w czwartym dniu leczenia. Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści w grupie pacjentów otrzymujących dawkę 600 mg w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących dawkę 300 mg (patrz punkt 5.1). Indywidualni pacjenci mogą odnieść korzyści z przyjmowania dawki 600 mg. Dawki większe niż 300 mg powinny być wprowadzane przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. U indywidualnych pacjentów, w przypadku obaw o tolerancję leku, badania kliniczne wykazały, że można w takich wypadkach rozważyć zmniejszenie dawki do minimum 200 mg.

Zapobieganie nawrotom zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

W celu zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych, mieszanych lub depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego pacjenci, którzy odpowiedzieli na kwetiapinę w ostrej fazie leczenia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, powinni kontynuować przyjmowanie tego leku w tej samej dawce. Dawkę można dostosować w zakresie od 300 do 800 mg/dobę w dwóch dawkach podzielonych, w zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku. Bardzo ważne jest stosowanie w leczeniu podtrzymującym najmniejszej skutecznej dawki.

Osoby w podeszłym wieku

Podobnie jak w przypadku innych produktów przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych, kwetiapina powinna być stosowana z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Konieczne może być zmniejszenie tempa dostosowywania dawki kwetiapiny i zastosowania mniejszej dobowej dawki leczniczej, niż u młodszych pacjentów, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji konkretnego pacjenta. Średni klirens kwetiapiny z osocza u osób w podeszłym wieku był o 30-50% mniejszy niż u młodszych pacjentów.

Nie oceniano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z epizodami depresyjnymi w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego .

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku odpowiednich danych uzasadniających stosowanie tego leku w tej grupie wiekowej. Dostępne dane uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. Zaburzenie czynności wątroby

Kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie. W związku z tym kwetiapinę należy stosować z ostrożnością u pacjentów z rozpoznanym upośledzeniem czynności wątroby, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. U pacjentów z rozpoznanym upośledzeniem czynności wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg/dobę. Dawkę tę można zwiększać o 25-50 mg/dobę do osiągnięcia dawki skutecznej, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji konkretnego pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteazy HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon (patrz także punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ kwetiapina ma kilka wskazań do stosowania, profil bezpieczeństwa powinien być rozważany odpowiednio do rozpoznania postawionego u danego pacjenta oraz do stosowanej u niego dawki.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku odpowiednich danych uzasadniających stosowanie tego leku w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne wykazały, że oprócz znanego profilu bezpieczeństwa określonego u dorosłych (patrz punkt 4.8) pewne zdarzenia niepożądane występowały z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (wzmożone łaknienie, podwyższone stężenie prolaktyny w surowicy oraz objawy pozapiramidowe), a jedno zdarzenie niepożądane nie zostało odnotowane nigdy wcześniej w badaniach z udziałem dorosłych (skoki ciśnienia tętniczego krwi). U dzieci i młodzieży obserwowano odchylenia w parametrach czynnościowych tarczycy.

Ponadto, nie badano długoterminowych następstw leczenia kwetiapiną dotyczących wzrostu i dojrzewania, przez dłużej niż 26 tygodni. Nie są znane długoterminowe następstwa dla rozwoju poznawczego i behawioralnego.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży leczonych kwetiapiną, stosowanie kwetiapiny wiązało się z częstszym występowaniem objawów pozapiramidowych niż w grupie placebo u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii oraz z powodu manii w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (patrz punkt 4.8).

Samobójstwo lub myśli samobójcze bądź pogorszenie stanu klinicznego

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do momentu wystąpienia klinicznie istotnej remisji. Ponieważ w pierwszych kilku tygodniach leczenia, a nawet dłużej, może nie dojść do poprawy, pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do momentu wystąpienia poprawy. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, iż ryzyko samobójstwa może wzrastać na wczesnych etapach poprawy klinicznej.

Lekarz powinien ponadto uwzględnić potencjalne ryzyko zdarzeń związanych z próbami samobójczymi po nagłym odstawieniu kwetiapiny, ze względu na znane czynniki ryzyka występujące w leczonej chorobie. Inne stany psychiczne, z powodu których może być przepisywana kwetiapina, również mogą się wiązać ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń związanych z próbami samobójczymi. Stany te mogą ponadto współwystępować z epizodami dużej depresji. Podczas leczenia pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi powinno się w związku z tym podejmować te same środki ostrożności co podczas leczenia pacjentów z epizodami dużej depresji.

Wiadomo, że pacjenci ze zdarzeniami związanymi z próbami samobójczymi w wywiadzie bądź pacjenci, u których stwierdza się znacznego stopnia myśli samobójcze przed rozpoczęciem leczenia narażeni są na zwiększone ryzyko występowania myśli samobójczych lub podejmowania prób samobójczych i powinni oni być poddawani uważnej obserwacji w trakcie leczenia.

W przeprowadzonej metaanalizie badań kontrolowanych placebo oceniających stosowanie leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazano zwiększone ryzyko zachowań samobójczych w przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych w porównaniu z placebo u pacjentów w wieku poniżej 25 lat.

Podczas leczenia, szczególnie na jego początku i każdorazowo po zmianie dawki, pacjenci, zwłaszcza z grupy wysokiego ryzyka, powinni być uważnie obserwowani. Pacjentów (a także ich opiekunów) powinno się ostrzec o konieczności zwracania uwagi na wszelkie objawy pogorszenia się stanu klinicznego wystąpienia zachowań lub myśli samobójczych i wszelkich nietypowych zmian w zachowaniu, a także o konieczności natychmiastowego uzyskania porady lekarskiej, gdyby objawy te wystąpiły.

W krótkotrwałych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z epizodami dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego stwierdzano zwiększone ryzyko zdarzeń związanych z próbami samobójczymi u młodych dorosłych pacjentów (pacjentów w wieku poniżej 25 lat) leczonych kwetiapiną (3,0%) w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo (0%).

Objawy pozapiramidowe

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów leczonych z powodu epizodu dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego stosowanie kwetiapiny wiązało się z częstszym występowaniem objawów pozapiramidowych niż w grupie placebo (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Stosowanie kwetiapiny wiązało się z rozwojem akatyzji charakteryzującej się subiektywnym nieprzyjemnym lub stresującym niepokojem i potrzebą przemieszczania się, którym często towarzyszyła niemożność usiedzenia lub ustania w jednym miejscu. Występowanie tych objawów jest najczęściej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których pojawiają się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Dyskinezy późne

W razie pojawienia się objawów podmiotowych i przedmiotowych dyskinez późnych, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie kwetiapiny. Objawy dyskinez późnych mogą się nasilić lub nawet pojawić po odstawieniu leku (patrz punkt 4.8).

Senność i zawroty głowy

Leczenie kwetiapiną wiąże się z występowaniem senności i podobnych objawów, takich jak sedacja (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych dotyczących leczenia pacjentów z depresją w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego objawy te pojawiały się w ciągu pierwszych 3 tygodni leczenia i w większości przypadków miały łagodne do umiarkowanego nasilenie. Pacjenci z depresją w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, u których występuje senność o dużym nasileniu, mogą wymagać częstszego kontaktu z lekarzem przez co najmniej 2 tygodnie od pojawienia się senności lub do czasu zmniejszenia nasilenia objawów, przy czym może zaistnieć konieczność rozważenia przerwania leczenia.

Leczenia kwetiapiną wiąże się z niedociśnieniem ortostatycznym i związanymi z nim zawrotami głowy (patrz punkt 4.8), które - podobnie jak senność - zwykle występują na początku okresu zwiększania dawkowania. Może to prowadzić do zwiększonej częstości występowania przypadkowych urazów (upadków), szczególnie w populacji osób w podeszłym wieku. Pacjentom powinno się zatem zalecać, aby zachowywali szczególną ostrożność dopóki nie poznają w pełni skutków działania leku.

Choroby układu krążenia

Kwetiapinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczniową, chorobą naczyń mózgowych lub innymi stanami predysponującymi do występowania niedociśnienia tętniczego. Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawkowania i dlatego, jeśli ono wystąpi, powinno się rozważyć zmniejszenie dawki lub wolniejsze jej zwiększanie. U pacjentów ze współwystępującymi chorobami układu krążenia można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawkowania leku.

Napady padaczkowe

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie stwierdzono różnic w częstości występowania napadów padaczkowych pomiędzy pacjentami leczonymi kwetiapiną a pacjentami otrzymującymi placebo.

Brak danych na temat częstości występowania napadów padaczkowych u pacjentów z zaburzeniami padaczkowymi w wywiadzie. Jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Leczenie lekami przeciwpsychotycznymi, w tym kwetiapiną, związane jest z występowaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne tego zespołu obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, niestabilność autonomicznego układu nerwowego oraz podwyższoną aktywność kinazy kreatynowej. W wypadku ich wystąpienia, kwetiapinę należy odstawić i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

W badaniach klinicznych nad kwetiapiną niezbyt często odnotowywano przypadki ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <0,5 * 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii występowało kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia kwetiapiną. Nie wykazano wyraźnej zależności od dawki. W okresie po dopuszczeniu do obrotu stwierdzono, że ustąpienie leukopenii i (lub) neutropenii następowało po zaprzestaniu leczenia kwetiapiną. Możliwe czynniki ryzyka wystąpienia neutropenii obejmują małą wyjściową liczbę krwinek białych oraz neutropenia polekowa w wywiadzie. Kwetiapinę należy odstawić u pacjentów z liczbą neutrofili < 1,0 * 109/l. Pacjentów należy obserwować czy nie występują u nich objawy podmiotowe i przedmiotowe zakażenia, a także kontrolować liczbę neutrofili (aż ich liczba zwiększy się ponad 1,5 * 109/l) (patrz punkt 5.1).

Interakcje

Patrz także punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z silnymi induktorami enzymów wątrobowych, np. karbamazepiną lub fenytoiną, znacząco zmniejszenia stężenia kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe stosowanie kwetiapiny powinno być rozpoczynane wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści wynikające ze stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko związane z odstawieniem leku indukującego enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby wszelkie zmiany leku indukującego enzymy wątrobowe dokonywane były stopniowo i, jeśli konieczne, zastąpić go lekiem nieindukującym enzymów wątrobowych (np. walproinianem sodu).

Masa ciała

U pacjentów leczonych kwetiapiną dochodziło do zwiększenia masy ciała, co powinno być monitorowane i leczone w uzasadnionych klinicznie przypadkach zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Opisywano rzadko przypadki hiperglikemii i (lub) wystąpienia lub zaostrzenia cukrzycy, sporadycznie związane z kwasicą ketonową lub śpiączką, w tym niektóre przypadki zakończone zgonem (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach opisywano uprzednie zwiększenie masy ciała, które może być czynnikiem predysponującym. Zaleca się odpowiednie monitorowanie stanu klinicznego pacjenta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjentów leczonych jakimkolwiek lekiem przeciwpsychotycznym, w tym kwetiapiną, powinno się obserwować czy nie wystąpią u nich objawy podmiotowe i przedmiotowe hiperglikemii (takich jak polidypsja, wielomocz, polifagia czy osłabienie siły mięśniowej), a pacjentów z cukrzycą lub czynnikami ryzyka cukrzycy powinno się regularnie monitorować, czy nie występuje u nich pogorszenie stopnia wyrównania glikemii. Powinno się regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy

W badaniach klinicznych nad kwetiapiną opisywano zwiększenie stężenia trójglicerydów, cholesterolu frakcji LDL i cholesterolu całkowitego oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu frakcji HDL (patrz punkt 4.8). Zaburzenia gospodarki lipidowej należy korygować zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.

Ryzyko metaboliczne

Ze względu na zmiany masy ciała, stężenia glukozy (hiperglikemia) i stężenia lipidów obserwowane u pacjentów (również u tych z prawidłowymi wyjściowo wartościami tych parametrów) może dochodzić do pogorszenia profilu ryzyka metabolicznego. Należy wówczas postępować zgodnie z obowiązującą praktyką kliniczną (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

W badaniach klinicznych oraz podczas przyjmowania leku zgodnie z zaleceniami zawartymi w ChPL nie stwierdzono, aby stosowanie kwetiapiny wiązało się z przewlekłym wydłużeniem bezwzględnego odstępu QT. W okresie po dopuszczeniu do obrotu przypadki wydłużenia odstępu QT odnotowywano zarówno przy stosowaniu dawek leczniczych (patrz punkt 4.8), jak i po przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Jak w przypadku wszystkich leków przeciwpsychotycznych, zaleca się zachowanie ostrożności przy zapisywaniu kwetiapiny pacjentom z chorobami układu krążenia lub wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Należy ponadto zachować ostrożność zapisując kwetiapinę jednocześnie z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT lub jednocześnie z neuroleptykami, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Nagłe odstawienie leku

Po nagłym odstawieniu kwetiapiny opisywano ostre objawy z odstawienia, takie jak bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej jednego lub dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą w przebiegu otępienia

Kwetiapina nie jest dopuszczona do stosowania w leczeniu psychozy w przebiegu otępienia.

W randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z otępieniem, w przypadku stosowania niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych stwierdzano około 3-krotny wzrost ryzyka mózgowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych. Mechanizm zwiększenia tego ryzyka nie został poznany. Zwiększonego ryzyka nie można wykluczyć w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych lub innych populacji pacjentów. Kwetiapina powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

W metaanalizie badań nad stosowaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych stwierdzono, że pacjenci w podeszłym wieku z psychozą w przebiegu otępienia narażeni są na zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Jednak w dwóch 10-tygodniowych badaniach kontrolowanych placebo nad kwetiapiną w tej samej populacji pacjentów (n = 710; średnia wieku 83 lata, zakres 56-99 lat) śmiertelność grupie leczonej kwetiapiną wyniosła 5,5%, a w grupie otrzymującej placebo - 3,2%. Przyczyny zgonu pacjentów w tych badaniach były różne i odpowiadały spodziewanym dla tej populacji. Dane te nie dają podstaw do stwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy leczeniem kwetiapiną a zgonem w populacji pacjentów w podeszłym wieku cierpiących na otępienie.

Dysfagia

Podczas stosowania kwetiapiny opisywano przypadki dysfagii (patrz punkt 4.8). Kwetiapina powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności u pacjentów z czynnikami ryzyka zachłystowego zapalenia płuc.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych opisywano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Ponieważ u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często współwystępują nabyte czynniki ryzyka ŻChZZ, przed i podczas leczenia kwetiapiną należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka ŻChZZ i przedsięwziąć środki zapobiegawcze.

Zapalenie trzustki

W badaniach klinicznych i w okresie po dopuszczeniu do obrotu odnotowywano przypadki zapalenia trzustki. Wśród zgłoszeń w okresie po dopuszczeniu do obrotu, choć nie we wszystkich przypadkach obraz był zacierany przez obecność czynników ryzyka, to u wielu pacjentów obecne były czynniki, o których wiadomo, że wiążą się z rozwojem zapalenia trzustki, takie jak podwyższone stężenie trójglicerydów (patrz punkt 4.4), kamica żółciowa oraz spożywanie alkoholu.

Dodatkowe informacje

Dane dotyczące stosowania kwetiapiny w skojarzeniu z diwalproeksem lub solami litu w ostrych umiarkowanych do ciężkich epizodach maniakalnych są ograniczone; jednakże leczenie skojarzone było dobrze tolerowane (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dane wykazują działanie addytywne w 3. tygodniu stosowania leków.

Laktoza

Produkt leczniczy Quetiapin NeuroPharma tabletki powlekane zawiera laktozę. Tego leku nie powinni przyjmować pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami takimi jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp czy zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Quetiapin NeuroPharma 25 mg:

Jeden ze składników leku Quetiapin NeuroPharma 25 mg, mianowicie żółcień pomarańczowa, może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zważywszy, że działanie kwetiapiny dotyczy przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, kwetiapinę należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu ośrodkowym oraz z alkoholem.

Głównym izoenzymem odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny, w którym pośredniczy układ enzymatyczny cytochromu P450 (CYP), jest izoenzym CYP3A4. W badaniu nad interakcjami z udziałem zdrowych ochotników jednoczesne podawanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem, który jest inhibitorem CYP3A4, prowadziło do wzrostu AUC kwetiapiny o 5 do 8 razy. Na tej podstawie stwierdzono, że jednoczesne stosowanie kwetiapiny i inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się ponadto spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia kwetiapiną.

W badaniu z zastosowaniem dawek wielokrotnych z udziałem pacjentów prowadzonym w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed i podczas leczenia karbamazepiną (która jest lekiem indukującym enzymy wątrobowe) stwierdzono, że jednoczesne podawanie karbamazepiny znamiennie zwiększało klirens kwetiapiny. Ten zwiększony klirens kwetiapiny prowadził do zmniejszenia ekspozycji ogólnoustrojowej na kwetiapinę (mierzonej jako AUC) do średnio 13% ekspozycji stwierdzanej podczas podawania samej kwetiapiny, choć u niektórych pacjentów obserwowano większy efekt. W wyniku tej interakcji stężenie kwetiapiny w osoczu może być mniejsze, mogąc wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną. Jednoczesne podawanie kwetiapiny i fenytoiny (innego leku indukującego enzymy mikrosomalne) prowadziło do znacznego zwiększenia klirensu kwetiapiny, bo aż o około 450%. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe stosowanie kwetiapiny należy rozpoczynać wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna, że korzyści wynikające ze stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko związane z odstawieniem leku indukującego enzymy wątrobowe. Ważne, żeby jakakolwiek zmiana dawkowania induktora odbywała się stopniowo, a w razie potrzeby należy go zastąpić lekiem nieindukującym enzymów wątrobowych (np. walproinianem sodu) (patrz punkt 4.4).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie ulegała znamiennym zmianom w wyniku jednoczesnego podawania takich leków przeciwdepresyjnych, jak imipramina (inhibitor CYP2D6) lub fluoksetyna (inhibitor CYP3A4 i CYP2D6).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie ulegała znamiennym zmianom w wyniku jednoczesnego podawania takich leków przeciwpsychotycznych, jak rysperydon czy haloperydol. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i tiorydazyny prowadziło do zwiększenia klirensu kwetiapiny o około 70%.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie ulegała zmianom w wyniku jednoczesnego podawania z cymetydyną.

Farmakokinetyka soli litu nie ulegała zmianom w wyniku jednoczesnego podawania z kwetiapiną.

Farmakokinetyka walproinianu sodu i kwetiapiny nie ulegała zmianom w stopniu klinicznie istotnym w wyniku jednoczesnego stosowania tych dwóch leków. W badaniu retrospektywnym obejmującym dzieci i młodzież, które otrzymywały walproinian, kwetiapinę lub oba te leki, stwierdzono większą częstość występowania leukopenii i neutropenii w grupie leczonej w sposób skojarzony niż w grupach poddawanych monoterapii.

Nie przeprowadzono formalnych badań interakcji z powszechnie stosowanymi produktami leczniczymi wpływającymi na układ krążenia.

Należy zachować ostrożność, gdy kwetiapina stosowana jest jednocześnie z produktami leczniczymi, o których wiadomo, iż wywołują zaburzenia gospodarki elektrolitowej lub wydłużają odstęp QT.

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę opisywano przypadki fałszywie dodatnich wyników wykonywanych metodami immunoenzymatycznymi oznaczeń metadonu i trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. W przypadku wątpliwości co do wyników oznaczeń przesiewowych wykonywanych metodą immunoenzymatyczną zaleca się ich potwierdzenie odpowiednią metodą chromatograficzną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży.

W dotychczas przeprowadzonych badaniach na zwierzętach nic nie wskazuje na szkodliwe działanie kwetiapiny, choć nie badano ewentualnego wpływu tego leku na narząd wzroku płodu. Dlatego kwetiapinę należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami. U noworodków urodzonych przez kobiety, które w czasie ciąży przyjmowały kwetiapinę, opisywano objawy odstawienne.

Opublikowano doniesienia o przenikaniu kwetiapiny do mleka kobiecego, jednak dane na temat stopnia przenikania nie są spójne. Kobietom karmiącym piersią należy w związku z tym zalecać unikanie karmienia iersią podczas stosowania kwetiapiny.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym kwetiapiny) w trzecim trymestrze ciąży są narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym objawów pozapiramidowych i (lub) odstawiennych, które mogą mieć różne nasilenie i które mogą różnie długo utrzymywać się po porodzie. Opisywano przypadki pobudzenia psychoruchowego, hipertonii, hipotonii, drżeń, senności, niewydolności oddechowej lub zaburzeń przyjmowania pokarmu.

W związku z powyższym noworodki powinno się uważnie monitorować.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zważywszy, że działanie kwetiapiny dotyczy przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, lek ten może zaburzać wykonywanie czynności wymagających pełnego poziomu czuwania. Pacjentów należy w związku z tym poinformować o tym, że nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki nie zostanie określona indywidualna podatność na wystąpienie wymienionych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane kwetiapiny to senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, lekkie osłabienie, zaparcia, częstoskurcz, niedociśnienie ortostatyczne i dyspepsja.

Jak w przypadku wszystkich leków przeciwpsychotycznych, ze stosowaniem kwetiapiny wiąże się przyrost masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia i obrzęki obwodowe.

Dane na temat częstości występowania działań niepożądanych obserwowanych podczas stosowania kwetiapiny podano w poniższej tabeli zgodnie z formatem zalecanym przez Radę Międzynarodowych Organizacji ds. Nauk Medycznych (Council for International Organizations of Medical Sciences) (CIOMS III Working Group; 1995).

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych została sklasyfikowana następująco: bardzo często (> 1/10), często (od > 1/100 do < 1/10), niezbyt często (od > 1/1000 do < 1/100), rzadko (od > 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)._

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:    zmniejszenie stężenia hemoglobiny23

Często:    leukopenia129, zmniejszenie liczby neutrofili, zwiększenie

liczby eozynofili28

Niezbyt często:    małopłytkowość, niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek

krwi14

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych została sklasyfikowana następująco: bardzo często (> 1/10), często (od > 1/100 do < 1/10), niezbyt często (od > 1/1000 do < 1/100), rzadko (od > 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)._

agranulocytoza2

neutropenia1


Rzadko:

Częstość nieznana:

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Bardzo rzadko:

nadwrażliwość (w tym uczuleniowe reakcje skórne)

6

Zaburzenia endokrynologiczne Często:

Niezbyt często:

Bardzo rzadko:

hiperprolaktynemia16, zmniejszenie stężenia całkowitego T425, zmniejszenie stężenia wolnej frakcji T425, zmniejszenie stężenia całkowitego T325, zwiększenie stężenia TSH25 zmniejszenie stężenia wolnej frakcji T325, niedoczynność

tarczycy22

nieadekwatne wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zwiększenie stężenia trójglicerydów w surowicy11,31

zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL)1231

zmniejszenie stężenia cholesterolu frakcji HDL18,31, zwiększenie masy ciała9, 31

Często: wzmożone łaknienie, zwiększenie stężenia glukozy we krwi

do poziomu odpowiadającego hiperglikemii7,31 Niezbyt często: hiponatremia20

cukrzyca1,5,6

Rzadko: zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiczne Często:

Rzadko:

dziwaczne sny i koszmary senne myśli i zachowania samobójcze21

sennowłóctwo i pokrewne reakcje, np. mówienie przez sen i zaburzenie odżywiania związane ze snem

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo częste:

Często:

Niezbyt często:

zawroty głowy4,17, senność2,17, ból głowy omdlenie4,17, objawy pozapiramidowe1,22, dyzartria napady padaczkowe1, zespół niespokojnych nóg, dyskinezy późne1,6

Zaburzenia serca Często:

Niezbyt często:

częstoskurcz4, kołatanie serca24 wydłużenie odstępu QT1,13,19, Rzadkoskurcz33

Zaburzenia oka Często:

nieostre widzenie

Zaburzenia naczyniowe Często:

niedociśnienie ortostatyczne4,17

Rzadko:

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

zapalenie błony śluzowej nosa, duszność24

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:

suchość w jamie ustnej

Często:

zaparcia, dyspepsja, wymioty26

Niezbyt często:

dysfagia8

Rzadko:

zapalenie trzustki1

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych została sklasyfikowana następująco: bardzo często (> 1/10), często (od > 1/100 do < 1/10), niezbyt często (od > 1/1000 do < 1/100), rzadko (od > 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)._

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:    Zwiększenie aktywności transaminaz w surowicy:

aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej (AlAT, AspAT)1 2 3, zwiększenie aktywności GGTP4 5

Rzadko:    żółtaczka6 7 8 9, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy6, zespół Stevensa-Johnsona6

Częstość nieznana:    toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień

_wielopostaciowy_

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko:    rabdomioliza

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana:    noworodkowy polekowy zespół odstawienia32

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    dysfunkcja seksualna

Rzadko:    priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia

_mie siączkowania_

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    objawy odstawienne110

Często:    łagodne osłabienie, obrzęki obwodowe, drażliwość, gorączka

Rzadko:    złośliwy zespół neuroleptyczny1, hipotermia

Badania diagnostyczne

Rzadko:    podwyższona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi15

10.    W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii, w których oceniano objawy występujące po odstawieniu tego leku, najczęściej stwierdzanymi objawami odstawiennymi były: bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość występowania tych objawów uległa znamiennemu obniżeniu po tygodniu od odstawienia leku.

11.    Stężenie trójglicerydów > 200 mg/dl (> 2,258 mmol/l) (u pacjentów w wieku > 18 lat) lub

>    150 mg/dl (> 1,694 mmol/l) ( u pacjentów w wieku < 18 lat) stwierdzone przynajmniej jednorazowo.

12.    Stężenie cholesterolu > 240 mg/dl (> 6,2064 mmol/l) (u pacjentów w wieku > 18 lat) lub

>    200 mg/dl (> 5,172 mmol/l) (u pacjentów w wieku <18 lat) stwierdzone przynajmniej jednorazowo. Bardzo często stwierdzano zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji LDL o > 30 mg/dl

(> 0,769 mmol/l). Średnia zmiana wartości tego parametru wśród pacjentów, u których odnotowano takie zwiększenie stężenia, wyniosła 41,7 mg/dl (1,07 mmol/l).

13.    Patrz tekst poniżej.

14.    Liczba płytek krwi < 100 * 109/l stwierdzona przynajmniej jednokrotnie.

15.    W oparciu o dokonywane w toku badań klinicznych zgłoszenia zdarzeń niepożądanych polegających na zwiększeniu aktywności kinazy kreatynowej we krwi niezwiązanym ze złośliwym zespołem neuroleptycznym.

16.    Stężenie prolaktyny (pacjenci > 18. roku życia): > 20 ^g/l (> 869,56 pmol/l) u mężczyzn i

>    30 ^g/l (> 1304,34 pmol/l) u kobiet w dowolnym momencie.

17.    Może prowadzić do upadków.

18.    Stężenie cholesterolu frakcji HDL: <40 mg/dl (< 1,025 mmol/l) u mężczyzn i < 50 mg/dl (< 1,282 mmol/l) u kobiet w dowolnym momencie.

19.    Częstość występowania przesunięcia wartości QTc z < 450 ms do > 450 ms z wydłużeniem o

>    30 ms. W kontrolowanych placebo badaniach dotyczących stosowania kwetiapiny średnia zmiana i częstość występowania przesunięcia wartości QTc do klinicznie istotnej wielkości w grupie otrzymującej kwetiapinę i w grupie otrzymującej placebo były podobne.

20.    Przynajmniej jednokrotnie stwierdzona zmiana wartości z > 132 mmol/l na < 132 mmol/l.

21.    Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych opisywano podczas leczenia kwetiapiną oraz we wczesnym okresie po odstawieniu tego leku (patrz punkty 4.4 i 5.1).

22.    Patrz punkt 5,1.

23.    Zmniejszenie stężenia hemoglobiny do wartości < 13 g/dl (< 8,07 mmol/l) u mężczyzn i < 12 g/dl (< 7,45 mmol/l) u kobiet stwierdzano co najmniej jednorazowo miał miejsce u 11% pacjentów otrzymujących kwetiapinę we wszystkich przeprowadzonych badaniach, w tym w otwartych badaniach kontynuacyjnych. U tych pacjentów średnie maksymalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny w dowolnym punkcie czasowym wyniosło -1,50 g/dl.

24.    Odchyleniu temu często towarzyszył częstoskurcz, zawroty głowy, niedociśnienie ortostatyczne i (lub) współistniejące choroby serca, i (lub) układu oddechowego.

25.    Na podstawie zmiany wartości z poziomu wyjściowego, który był prawidłowy, do poziomu potencjalnie istotnego klinicznie w dowolnym momencie we wszystkich badaniach. Zmianę wartości stężenia całkowitego T4, stężenia wolnej frakcji T4, stężenia całkowitego T3 i stężenia wolnej frakcji T3 definiowano jako zmniejszenie poniżej 0,8-krotności dolnej granicy normy (pmol/l), a zmianę wartości stężenia TSH definiowano jako zwiększenie powyżej 5 mj.m./l w dowolnym momencie.

26.    Na podstawie zwiększenia częstości występowania wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku > 65 lat).

27. Zmiana liczby neutrofili z > 1,5 * 109/l na początku leczenia do < 0,5 * 109/l w dowolnym momencie w trakcie leczenia.

28.    Na podstawie zmiany wartości z poziomu wyjściowego, który był prawidłowy, do poziomu potencjalnie istotnego klinicznie w dowolnym momencie we wszystkich badaniach. Zmiana wartości liczby eozynofili jest określona jako zmiana > 1 * 109/l w dowolnym momencie.

29.    Na podstawie zmiany wartości z poziomu wyjściowego, który był prawidłowy, do poziomu potencjalnie istotnego klinicznie w dowolnym momencie we wszystkich badaniach. Zmiana wartości liczby krwinek białych jest określona jako zmiana o < 3 * 109/l w dowolnym momencie.

30.    Na podstawie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w postaci zespołu metabolicznego we wszystkich badaniach klinicznych nad kwetiapiną.

31.    U niektórych pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych stwierdzano pogorszenie w zakresie więcej niż jednego czynnika metabolicznego obejmującego masę ciała, stężenie glukozy we krwi i stężenie lipidów w surowicy (patrz punkt 4.4).

32.    Patrz punkt 4.6.

33.    Może wystąpić w momencie rozpoczęcia leczenia lub niedługo później i może być związane z niedociśnieniem i/lub omdleniem. Częstość oparta jest na doniesieniach o zdarzeniach niepożądanych obejmujących rzadkoskurcz i powiązane zdarzenia zaobserwowanych we wszystkich badaniach klinicznych kwetiapiny.

Podczas stosowania leków neuroleptycznych opisuje się przypadki wydłużenia odstępu QT, komorowych zaburzeń rytmu serca, nagłych i niewyjaśnionych zgonów, zatrzymania akcji serca i torsade de pointes, przy czym powikłania te uważa się za typowe dla wszystkich leków z tej grupy.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Te same działania niepożądane co opisane powyżej u dorosłych, należy brać pod uwagę u dzieci i młodzieży. W poniższej tabeli podano działania niepożądane występujące z większą częstością u pacjentów zaliczanych do dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat) niż w populacji osób dorosłych, bądź też działania niepożądane, których nie odnotowywano w populacji osób dorosłych.

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Na ogół, zgłaszane były objawy podmiotowe i przedmiotowe wynikające z bardzo nasilonego znanego działania farmakologicznego leku, tj. senność i sedacja, częstoskurcz i niedociśnienie.

Zgony odnotowywano w badaniach klinicznych po ostrym przedawkowaniu w wyniku przyjęcia dawki 13,6 gramów oraz w okresie po dopuszczeniu do obrotu w wyniku przyjęcia dawki 6 gramów samej kwetiapiny. Natomiast zgłaszano także przeżycie po ostrych przedawkowaniach w wyniku przyjęcia dawek do 30 gramów. W okresie po dopuszczeniu do obrotu odnotowano przypadki przedawkowania samej kwetiapiny prowadzące do zgonu lub śpiączki. Opisywano ponadto następujące zdarzenia po przedawkowaniu kwetiapiny stosowanej w monoterapii: wydłużenie odstępu QT, drgawki, stan padaczkowy, rabdomiolizę, depresję oddechową, zatrzymanie moczu, dezorientację, majaczenie i (lub) pobudzenie.

U pacjentów z istniejącymi wcześniej ciężkimi chorobami układu krążenia może być zwiększone ryzyko bardziej nasilonych objawów w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.4, podpunkt „Choroby układu krążenia”).

Leczenie przedawkowania

Nie istnieje swoista odtrutka dla kwetiapiny. W przypadku nasilonych objawów przedmiotowych, należy rozważyć możliwość zatrucia wielolekowego; zaleca się wdrożenie intensywnej terapii, w tym udrożnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych, zapewnienie odpowiedniego utlenowania i wentylacji oraz monitorowanie i podtrzymywanie czynności układu krążenia. Chociaż nie badano zapobiegania wchłanianiu przedawkowanego leku, w ciężkich zatruciach może być wskazane płukanie żołądka, które - jeśli to możliwe - powinno zostać wykonane w ciągu godziny od przedawkowania. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadku przedawkowania kwetiapiny oporne na leczenie niedociśnienie powinno być leczone za pomocą odpowiednich interwencji, np. podawania płynów dożylnych i (lub) sympatykomimetyków. Powinno się unikać stosowania adrenaliny i dopaminy, gdyż pobudzenie receptorów beta-adrenergicznych może nasilić niedociśnienie w związku z wywoływaną przez kwetiapinę blokadą receptorów alfa-adrenergicznych.

Pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim do wyzdrowienia. 10

powinowactwo w stosunku do transportera noradrenaliny (NAT). Kwetiapina i norkwetiapina wykazują też duże powinowactwo w stosunku do receptorów histaminergicznych i ai-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo w stosunku do receptorów a2-adrenergicznych i serotoninergicznych 5HTia. Kwetiapina nie wykazuje znaczącego powinowactwa w stosunku do receptorów muskarynowych ani receptorów benzodiazepinowych.

Skutki działania farmakodynamicznego

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach działania przeciwpsychotycznego, takich jak test warunkowanego odruchu unikania. Kwetiapina blokuje też działanie agonistów dopaminy, mierzone albo metodami behawioralnymi, albo elektrofizjologicznymi, oraz zwiększa stężenia metabolitów dopaminy będących neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptorów D2.

W badaniach nieklinicznych, w których oceniano ryzyko wywoływania objawów pozapiramidowych, kwetiapina nie jest podobna do typowych leków przeciwpsychotycznych i posiada atypowy profil. Kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości receptorów dopaminergicznych D2 po długotrwałym podawaniu. Kwetiapina wywołuje jedynie słabą katalepsję w dawkach skutecznie blokujących receptory dopaminergiczne D2. Kwetiapina wykazuje wybiórczość działania w stosunku do układu limbicznego, wywołując blokadę depolaryzacji mezolimbicznych, jednak nie nigrostriatalnych neuronów zawierających dopaminę, po długotrwałym podawaniu. Kwetiapina po jednorazowym i długotrwałym podawaniu w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp kapucynek uwrażliwionych na haloperydol i nieotrzymujących wcześniej żadnych leków neuroleptycznych (patrz punkt 4.8).

Skuteczność kliniczna Schizofrenia

W trzech kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów ze schizofrenią i z zastosowaniem różnych dawek kwetiapiny nie stwierdzono różnicy między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo, jeżeli chodzi o częstość występowania objawów pozapiramidowych ani jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych. W badaniu kontrolowanym placebo, w którym oceniano stosowanie stałych dawek kwetiapiny w zakresie od 75 do 750 mg/dobę, nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania objawów pozapiramidowych ani jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych. Długotrwałej skuteczności kwetiapiny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w zapobieganiu nawrotom schizofrenii nie weryfikowano w zaślepionych badaniach klinicznych. W badaniach otwartych, z udziałem pacjentów ze schizofrenią, kwetiapina wykazywała skuteczność w podtrzymywaniu poprawy klinicznej podczas kontynuacji leczenia u pacjentów, u których stwierdzano odpowiedź na początkowe leczenie, co sugeruje większą lub mniejszą skuteczność długotrwałą.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

W czterech badaniach kontrolowanych placebo oceniających stosowanie kwetiapiny w dawkach sięgających 800 mg w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (przy czym w dwóch z tych badań kwetiapinę stosowano w monoterapii, a w pozostałych dwóch - w skojarzeniu z solami litu lub diwalproeksem) nie stwierdzono żadnej różnicy między kwetiapiną a placebo, jeżeli chodzi o częstość występowania objawów pozapiramidowych ani jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych.

W dwóch badaniach, w których kwetiapinę stosowano w monoterapii w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych kwetiapina okazała się być skuteczniejsza od placebo w łagodzeniu objawów maniakalnych w 3. i 12. tygodniu stosowania. Brak danych z długotrwałych badań, które mogłyby wykazać skuteczność stosowania kwetiapiny w zapobieganiu kolejnym epizodom maniakalnym lub depresyjnym. Dane dotyczące stosowania kwetiapiny w skojarzeniu z diwalproeksem lub solami litu w ostrych epizodach maniakalnych o umiarkowanych do ciężkich, a dotyczące 3. i 6. tygodnia stosowania, są ograniczone; leczenie skojarzone jest jednak dobrze tolerowane. Z danych wynika istnienie działania addytywnego w 3. tygodniu. Drugie badanie nie wykazało istnienia działania addytywnego w 6. tygodniu.

Średnia zeszłotygodniowa mediana dawki kwetiapiny u pacjentów odpowiadających na leczenie wynosiła w przybliżeniu 600 mg/dobę, a około 85% pacjentów odpowiadających na leczenie przyjmowało dawkę w zakresie od 400 do 800 mg/dobę.

W 4 ośmiotygodniowych badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich epizodami depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I lub II, kwetiapina w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu o mocy 300 mg i 600 mg okazała się znamiennie lepsza od placebo w zakresie istotnych wyników leczenia: średniej poprawy punktacji na skali MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) i odpowiedzi na leczenie zdefiniowanej jako co najmniej 50% poprawa w całkowitej punktacji na skali MADRS w stosunku do wartości wyjściowych. Nie stwierdzono różnic w wielkości efektu między pacjentami, którzy otrzymywali dawkę 300 mg kwetiapiny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu, a pacjentami otrzymującymi dawkę 600 mg.

W fazie kontynuacji dwóch z tych badań wykazano, że długotrwałe leczenie pacjentów odpowiadających na kwetiapinę w postaci o natychmiastowym uwalnianiu o mocy 300 mg lub 600 mg było skuteczniejsze niż stosowanie placebo w odniesieniu do objawów depresyjnych, ale nie w odniesieniu do objawów maniakalnych.

W dwóch badaniach oceniających zdolność do zapobiegania nawrotom, w których oceniano stosowanie kwetiapiny w skojarzeniu z lekami stabilizującymi nastrój, u pacjentów z epizodami maniakalnymi, depresyjnymi lub mieszanymi, połączenie z kwetiapiną okazało się lepsze od stosowania leków stabilizujących nastrój w monoterapii, jeżeli chodzi o wydłużanie czasu do nawrotu dowolnego epizodu afektywnego (maniakalnego, mieszanego lub depresyjnego). Kwetiapinę podawano dwa razy na dobę w dawce łącznej od 400 do 800 mg/dobę w skojarzeniu z solami litu lub walproinianem.

W jednym badaniu długotrwałym (do 2 lat leczenia) oceniającym zdolność do zapobiegania nawrotom u pacjentów z epizodami maniakalnymi, depresyjnymi lub mieszanymi, kwetiapina okazała się lepsza od placebo w wydłużaniu czasu do nawrotu dowolnego epizodu afektywnego (maniakalnego, mieszanego lub depresyjnego) u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I. Liczba pacjentów ze zdarzeniem afektywnym wyniosła 91 (22,5%) w grupie leczonej kwetiapiną, 208 (51,5%) w grupie placebo oraz 95 (26,1%) w grupie leczonej solami litu. U pacjentów, którzy odpowiedzieli na kwetiapinę, przy porównaniu kontynuacji leczenia kwetiapiną ze zmianą na sole litu, stwierdzono, że przejście z kwetiapiny na sole litu nie wydaje się prowadzić do wydłużenia czasu do wystąpienia nawrotu zdarzenia afektywnego.

Badania kliniczne wykazały, że kwetiapina jest skuteczna w schizofrenii i manii przy podawaniu jej dwa razy na dobę, choć wykazuje ona farmakokinetyczny okres półtrwania wynoszący około 7 godzin. Zostało to dodatkowo potwierdzone przez dane z badania przeprowadzonego metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), w którym ustalono, że receptory 5HT2 i D2 pozostają zajęte przez kwetiapinę przez okres do 12 godzin. Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dawek większych niż 800 mg/dobę.

Bezpieczeństwo kliniczne

W krótkookresowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów ze schizofrenią oraz manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych w przypadku kwetiapiny i placebo była podobna (schizofrenia: 7,8% w przypadku kwetiapiny i 8,0% w przypadku placebo; mania w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego: 11,2% w przypadku kwetiapiny i 11,4% w przypadku placebo). Większą częstość występowania objawów pozapiramidowych u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów otrzymujących placebo stwierdzano w krótkotrwałych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z dużą depresją i depresją w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. W krótkotrwałych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z depresją w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego zagregowana częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 8,9% w przypadku kwetiapiny i 3,8% w przypadku placebo. W krótkotrwałych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z dużą depresją zagregowana częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 5,4% w przypadku kwetiapiny stosowanej w monoterapii w postaci tabletek o opóźnionym uwalnianiu i 3,2% w przypadku placebo. W krótkotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z dużą depresją zagregowana częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 9,0% w przypadku kwetiapiny stosowanej w monoterapii w postaci tabletek o opóźnionym uwalnianiu i 2,3% w przypadku placebo. Zarówno w depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, jak i w dużej depresji częstość występowania poszczególnych zdarzeń niepożądanych (np. akatyzji, objawów pozapiramidowych, drżenia, dyskinez, dystonii, niepokoju, mimowolnych skurczów mięśni, pobudzenia psychoruchowego i sztywności mięśni) nie była większa niż 4% w żadnej z leczonych grup.

W krótkotrwałych (trwających od 3 do 8 tygodni), kontrolowanych placebo badaniach nad stosowaniem stałej dawki (50 mg/ dobę do 800 mg/dobę) średni przyrost masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną wynosił od 0,8 kg dla dawki 50 mg/dobę do 1,4 kg dla dawki 600 mg/dobę (przyrost ten był mniejszy dla dawki 800 mg/dobę), a w grupie placebo wyniósł on 0,2 kg. Odsetek pacjentów leczonych kwetiapiną, u których masa ciała uległa zwiększeniu o > 7%, wynosił od 5,3% dla dawki 50 mg/dobę do 15,5% dla dawki 400 mg/dobę (przyrost ten był mniejszy dla dawek 600 mg/dobę i 800 mg/dobę), a w grupie placebo wyniósł 3,7%.

W dłużej prowadzonych badaniach zapobiegania nawrotom stosowano okres otwartego leczenia (trwający od 4 do 36 tygodni), podczas którego pacjenci byli leczeni kwetiapiną, po którym następował okres randomizowanego odstawienia leku, podczas którego pacjenci byli przydzielani losowo do grupy otrzymującej kwetiapinę lub grupy otrzymującej placebo. Jeżeli chodzi o pacjentów zrandomizowanych do grupy otrzymującej kwetiapinę, średni przyrost masy ciała w okresie otwartego leczenia wyniósł 2,56 kg, a do 48. tygodnia okresu randomizowanego wartość tego parametru wyniosła 3,22 kg w porównaniu z wartością wyjściową w okresie otwartego leczenia. Jeżeli chodzi

0    pacjentów zrandomizowanych do grupy otrzymującej placebo, średni przyrost masy ciała w okresie otwartego leczenia wyniósł 2,39 kg, a do 48. tygodnia okresu randomizowanego wartość tego parametru wyniosła 0,89 kg w porównaniu z wartością wyjściową w okresie otwartego leczenia.

W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z psychozą w przebiegu otępienia częstość występowania mózgowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych na 100 pacjentolat nie była większa wśród pacjentów leczonych kwetiapiną od częstości stwierdzanej u pacjentów otrzymujących placebo.

We wszystkich krótkotrwałych badaniach kontrolowanych placebo, w których kwetiapinę stosowano w monoterapii, u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili > 1,5 * 109/l, częstość występowania co najmniej raz liczby neutrofili < 1,5 * 109/l wyniosła 1,9% u pacjentów leczonych kwetiapiną i 1,3% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania spadku liczby neutrofili do zakresu od > 0,5 do < 1,0 * 109/l u pacjentów leczonych kwetiapiną i u pacjentów otrzymujących placebo była taka sama (0,2%). We wszystkich badaniach klinicznych (badaniach kontrolowanych placebo, badaniach otwartych, badaniach z aktywnym komparatorem) u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili > 1,5 * 109/l, częstość występowania co najmniej raz zmniejszenia liczby neutrofili poniżej wartości 1,5 * 109/l wyniosła 2,9%, a zmniejszenia liczby neutrofili poniżej wartości 0,5 * 109/l -0,21% u pacjentów leczonych kwetiapiną.

Stosowanie kwetiapiny wiązało się z zależnym od dawki zmniejszeniem stężenia hormonów tarczycy. Częstość występowania zmian stężenia TSH wyniosła 3,2% u pacjentów otrzymujących kwetiapinę

1    2,7% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania zwierciadlanych, potencjalnie istotnych klinicznie zmian stężenia zarówno T3 lub T4, jak i TSH w tych badaniach była mała, a stwierdzane zmiany stężenia hormonów tarczycy nie były związane z klinicznie jawną niedoczynnością tarczycy.

Zmniejszenie stężenia całkowitego T4 i stężenia wolnej frakcji T4 osiągało maksimum w okresie pierwszych sześciu tygodni leczenia kwetiapiną, bez dalszego zmniejszania podczas długotrwałego leczenia. W około 2/3 przypadków zaprzestanie stosowania kwetiapiny wiązało się ze zniesieniem wpływu na stężenie całkowitego T4 i stężenie wolnej frakcji T4 bez względu na czas trwania leczenia.

Zaćma (zmętnienie soczewki)

W badaniu klinicznym, którego celem była ocena właściwości kataraktogennych kwetiapiny (stosowanej w dawkach od 200 do 800 mg/dobę) w porównaniu z rysperydonem (stosowanym w dawkach od 2 do 8 mg) u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniem schizoafektywnym, odsetek pacjentów, u których stwierdzano zwiększoną wartość wskaźnika zmętnienia soczewki, nie był większy w przypadku kwetiapiny (4%) niż w przypadku rysperydonu (10%) u pacjentów przyjmujących badany lek przez co najmniej 21 miesięcy.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny w leczeniu manii oceniano w 3-tygodniowym badaniu kontrolowanym placebo (n = 284 pacjentów z USA w wieku od 10 do 17 lat). Około 45% pacjentów biorących udział w badaniu miało też rozpoznane ADHD. Przeprowadzono dodatkowo 6-tygodniowe badanie kontrolowane placebo oceniające stosowanie kwetiapiny w leczeniu schizofrenii (n = 222 pacjentów w wieku od 13 do 17 lat). W przypadku obu badań wykluczano pacjentów z udokumentowanym brakiem odpowiedzi na kwetiapinę. Stosowanie kwetiapiny rozpoczynano od dawki 50 mg/dobę, którą w drugim dniu leczenia zwiększano do 100 mg/dobę; następnie dawkę stopniowo zwiększano o 100 mg/dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych do dawki docelowej (od 400 do 600 mg/dobę w przypadku manii i od 400 do 800 mg/dobę w przypadku schizofrenii).

W badaniu dotyczącym manii różnica w zakresie średniej zmiany łącznej liczby punktów na skali YMRS (Y oung Mania Rating Scale) (grupa substancji czynnej minus grupa placebo) w stosunku do wartości wyjściowych (średnia obliczana metodą najmniejszych kwadratów) wyniosła -5,21 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -6,56 dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobę. Odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie (poprawa liczby punktów na skali YMRS o >50%) wyniósł 64% dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę, 58% dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobę i 37% dla placebo.

W badaniu dotyczącym schizofrenii różnica w zakresie średniej zmiany łącznej liczby punktów na skali PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) (grupa substancji czynnej minus grupa placebo) w stosunku do wartości wyjściowych (średnia obliczana metodą najmniejszych kwadratów) wyniosła -8,16 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -9,29 dla kwetiapiny w dawce 800 mg/dobę. Ani stosowanie kwetiapiny w małej dawce (400 mg/dobę), ani w dużej (800 mg/dobę) nie okazało się lepsze od stosowania placebo, jeżeli chodzi o odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie, czyli pacjentów uzyskujących zmniejszenie łącznej liczby punktów na skali PANSS rzędu > 30% w stosunku do wartości wyjściowych. Zarówno w manii, jak i w schizofrenii stosowanie większych dawek prowadziło do numerycznie niższych odsetków pacjentów odpowiadających na leczenie.

Brak jakichkolwiek danych na temat utrzymania się efektu leczniczego oraz na temat zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

Dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa uzyskano w 26-tygodniowym otwartym przedłużeniu wspomnianych krótkotrwałych badań (n = 380 pacjentów), w którym kwetiapinę podawano w sposób zmienny w zakresie dawek od 400 do 800 mg/dobę. U dzieci i młodzieży stwierdzono występowanie skoków ciśnienia tętniczego oraz - z większą częstością niż u dorosłych - wzmożonego łaknienia, objawów pozapiramidowych i zwiększonego stężenia prolaktyny w surowicy (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W krótkotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem młodzieży (od 13. do 17. roku życia) ze schizofrenią, w którym kwetiapinę stosowano w monoterapii, zagregowana częstość występowania objawów pozapiramidowych wyniosła 12,9% w przypadku kwetiapiny i 5,3% w przypadku placebo, choć częstość występowania poszczególnych zdarzeń niepożądanych (np. akatyzji, drżenia, zaburzeń pozapiramidowych, hipokinez, niepokoju, hiperaktywności psychoruchowej, sztywności mięśni, dyskinez) nie przekraczała 4,1% w żadnej z badanych grup. W krótkotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem dzieci i młodzieży (od 10. do 17. roku życia) z manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w której kwetiapinę stosowano w monoterapii, zagregowana częstość występowania objawów pozapiramidowych wyniosła 3,6% w przypadku kwetiapiny i 1,1% w przypadku placebo. W długotrwałym otwartym badaniu z udziałem pacjentów ze schizofrenią i manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego zagregowana częstość występowania objawów pozapiramidowych pojawiających się w trakcie leczenia wyniosła 10%.

Przyrost masy ciała

W krótkotrwałych badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat) przyrost masy ciała o > 7% stwierdzono u 17% pacjentów leczonych kwetiapiną i 2,5% pacjentów otrzymujących placebo. Przy skorygowaniu wspomnianego przyrostu o prawidłowy przyrost masy ciała w dłuższym okresie za miarę klinicznie istotnej zmiany przyjęto zwiększenie wartości wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) o co najmniej połowę wartości odchylenia standardowego; kryterium to spełniło 18,3% pacjentów leczonych kwetiapiną przez co najmniej 26 tygodni.

Samobójstwo lub myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

W krótkookresowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży ze schizofrenią częstość występowania objawów związanych z próbami samobójczymi wyniosła 1,4% (2/147) w przypadku kwetiapiny i 1,3% (1/75) w przypadku placebo u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. W krótkotrwałych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży z manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego częstość występowania objawów związanych z próbami samobójczymi wyniosła 1,0% (2/193) w przypadku kwetiapiny i 0% (0/90) w przypadku placebo u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwetiapina po podaniu doustnym dobrze się wchłania i jest w znacznym stopniu metabolizowana. Podawanie kwetiapiny podczas posiłków nie wpływa w sposób istotny na jej biodostępność. Maksymalne stężenie molowe w stanie stacjonarnym czynnego metabolitu kwetiapiny, którym jest norkwetiapina, stanowi 35% stężenia molowego kwetiapiny. W dopuszczonym do obrotu zakresie dawkowania farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny jest liniowa.

Dystrybucja

Kwetiapina w około 83% wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie, a po podaniu znakowanej kwetiapiny związek macierzysty stanowi mniej niż 5% niezmienionego materiału związanego z lekiem w moczu lub kale. Badania in vitro wykazały, że najważniejszym izoenzymem odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny, w którym pośredniczy układ enzymatyczny cytochromu P450 jest izoenzym CYP3A4. Norkwetiapina jest tworzona i eliminowana głównie przez CYP3A4. Około 73% radioaktywności stwierdza się w moczu, a 21% - w kale.

Stwierdzono, że kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym norkwetiapina) są słabymi inhibitorami aktywności izoenzymów 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4 ludzkiego cytochromu P450 w warunkach in vitro. Hamowanie CYP w warunkach in vitro stwierdzano tylko przy stężeniach 5 do 50 razy większych niż stężenia obserwowane w zakresie dawek od 300 do 800 mg/dobę u ludzi. Na podstawie wspomnianych badań in vitro można stwierdzić, iż jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne podawanie kwetiapiny z innymi lekami mogło w sposób klinicznie istotny prowadzić do hamowania metabolizmu, w którym pośredniczy cytochrom P450, tych innych leków. Z badań na zwierzętach wynika, że kwetiapina może powodować indukcję enzymów należących do układu cytochromu P450. W badaniu nad interakcjami z udziałem pacjentów z psychozami nie stwierdzono jednak zwiększenia aktywności układu cytochromu P450 po podaniu kwetiapiny.

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji kwetiapiny wynosi około 7 godzin, a norkwetiapiny - około 12 godzin. Średnia frakcja dawki w ujęciu molowym wolnej kwetiapiny i czynnego metabolitu kwetiapiny u ludzi, którym jest norkwetiapina, wydalana z moczem wynosi < 5%.

Szczególne populacje pacjentów

Płeć

Farmakokinetyka kwetiapiny nie różni się u mężczyzn i kobiet.

Osoby w podeszłym wieku

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest około 30-50% niższy niż u dorosłych w wieku od 18 do 65 lat.

Zaburzenie czynności nerek

Średni klirens osoczowy kwetiapiny był o około 25% zmniejszony u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m2), choć indywidualne wartości klirensu mieszczą się w zakresie prawidłowym.

Zaburzenie czynności wątroby

Średni klirens kwetiapiny z osocza ulega zmniejszeniu o około 25% u osób z udokumentowanym zaburzeniem czynności wątroby (stabilna alkoholowa marskość wątroby). Ze względu na znaczny stopień metabolizmu kwetiapiny w wątrobie, w populacji osób z zaburzoną czynnością tego narządu należy spodziewać się większego stężenia tego leku w osoczu. U tych pacjentów może być konieczne zmodyfikowanie dawkowania (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Farmakokinetykę kwetiapiny badano u 9 dzieci w wieku od 10 do 12 lat i 12 młodzieży, u których stężenie tego leku było w stanie stacjonarnym w wyniku stosowania w dawce 400 mg dwa razy na dobę. W stanie stacjonarnym znormalizowane w stosunku do dawki stężenie związku macierzystego w osoczu (czyli kwetiapiny) u dzieci i młodzieży (od 10. do 17. lat) było na ogół podobne do stężenia obserwowanego u dorosłych, choć wartość Cmax u dzieci znajdowała się przy górnej granicy zakresu stwierdzanego u dorosłych. Wartości AUC i Cmax dla metabolitu czynnego - norkwetiapiny - były większe i wynosiły odpowiednio około 62% i 49% u dzieci (od 10. do 12.lat) oraz 28% i 14% u młodzieży (od 13. do 17. lat) w porównaniu do dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W serii badań przeprowadzonych w warunkach in vitro oraz in vivo nie stwierdzono cech genotoksyczności kwetiapiny. U zwierząt laboratoryjnych po dawkach mogących mieć znaczenie kliniczne obserwowano zaburzenia, które dotychczas nie zostały potwierdzone w długotrwałych badaniach klinicznych:

U szczurów obserwowano odkładanie się barwnika w tarczycy; u makaków jawajskich - przerost komórek pęcherzykowych tarczycy, zmniejszenie stężenia T3 w osoczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby krwinek czerwonych; a u psów - zmętnienie soczewki i zaćmę. (Zaćma / zmętnienie soczewki - patrz punkt 5.1).

Dane te należy uwzględnić rozważając korzyści wynikające z leczenia kwetiapiną i zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Hypromeloza

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna PH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki Tabletki 25 mg:

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)

Tabletki 50 mg:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Tabletki 100 mg:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Tabletki 150 mg:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Hydroksypropyloceluloza

Talk

Tabletki 200 mg i 300 mg:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 5 cP Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań:

10, 20, 30, 50, 60, 100 i 500 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langenfeld Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19657 20577

19658

19659

19660

19661

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Quetiapin NeuroPharma, 25 mg, tabletki powlekane: 30.01.2012 Quetiapin NeuroPharma, 50 mg, tabletki powlekane: 13.09.2012 Quetiapin NeuroPharma, 100 mg, tabletki powlekane: 30.01.2012 Quetiapin NeuroPharma, 150 mg, tabletki powlekane: 30.01.2012 Quetiapin NeuroPharma, 200 mg, tabletki powlekane: 30.01.2012 Quetiapin NeuroPharma, 300 mg, tabletki powlekane: 30.01.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07/2014

22

1

   Patrz punkt 4.4.

2

   Może wystąpić senność, zwykle w pierwszych dwóch tygodniach leczenia kwetiapiną, która zazwyczaj ustępuje w miarę dalszego podawania leku.

3

   U niektórych pacjentów otrzymujących kwetiapinę obserwowano bezobjawowe zwiększenie aktywności (zwiększenie od wartości prawidłowych do wartości przekraczających trzykrotność górnej granicy normy) aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT) lub GGTP Zaburzenia te zwykle ustępowały w miarę kontynuowania leczenia kwetiapiną.

4

   Jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych wykazujących działanie blokujące receptory alfai-adrenergiczne, kwetiapina często powoduje niedociśnienie ortostatyczne, któremu towarzyszą zawroty głowy, częstoskurcz oraz u niektórych pacjentów omdlenie, szczególnie

w początkowej fazie zwiększania dawkowania (patrz punkt 4.4).

5

   W bardzo rzadko występujących przypadkach obserwowano zaostrzenie wcześniej rozpoznanej cukrzycy.

6

   Wyliczenie częstości występowania tych działań niepożądanych oparte jest tylko na danych postmarketingowych dotyczących kwetiapiny w postaci u natychmiastowym uwalnianiu.

7

   Stężenie glukozy we krwi na czczo wynoszące > 126 mg/dl (> 7,0 mmol/l) lub przygodne stężenie glukozy we krwi wynoszące > 200 mg/dl (>11,1 mmol/l) stwierdzane przynajmniej raz.

8

   Zwiększoną częstość występowania dysfagii u pacjentów leczonych kwetiapiną w porównaniu

z pacjentami otrzymującymi placebo stwierdzano wyłącznie w badaniach klinicznych dotyczących depresji w przebiegu.zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

9

   Na podstawie zwiększenia masy ciała o > 7% wartości wyjściowej. Występuje głównie w pierwszych tygodniach leczenia u dorosłych.

10

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania

Kwetiapina należy do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Kwetiapina i jej aktywny metabolit występujący w osoczu u ludzi - norkwetiapina, oddziałują na szereg receptorów neuroprzekażników. Kwetiapina i norkwetiapina wykazują powinowactwo w stosunku do występujących w mózgu receptorów serotoninergicznych 5HT2 i dopaminergicznych Di i D2. Uważa się, że to właśnie połączenie antagonizmu receptorowego z większą wybiórczością w stosunku do receptorów 5HT2 niż receptorów D2 przyczynia się do klinicznych właściwości przeciwpsychotycznych i mniejszej zdolności kwetiapiny do wywoływania niepożądanych objawów pozapiramidowych w porównaniu z typowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Dodatkowo norkwetiapina wykazuje duże

Quetiapin NeuroPharma