Imeds.pl

Quetiapin Neuropharma 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Quetiapin NeuroPharma, 25 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 50 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 100 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 150 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 200 mg, tabletki powlekane Quetiapin NeuroPharma, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Quetiapin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Quetiapin NeuroPharma

3.    Jak stosować lek Quetiapin NeuroPharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quetiapin NeuroPharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Quetiapin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Quetiapin NeuroPharma zawiera substancję o nazwie kwetiapina. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quetiapin NeuroPharma można stosować w leczeniu kilku chorób, takich jak:

•    Depresja w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. W przebiegu tej choroby pacjent może czuć smutek. Pacjent może też odczuwać przygnębienie, poczucie winy, brak energii i apetytu lub niemożność spania.

•    Mania. W przebiegu tej choroby mogą występować takie objawy, jak: silne podniecenie, uczucie uniesienia, pobudzenie, nadmierny entuzjazm lub nadaktywność bądź ograniczona zdolność oceny otaczającego świata, w tym agresywność i zachowania zakłócające spokój.

•    Schizofrenia. W przebiegu tej choroby mogą występować takie objawy, jak: widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, przekonania niezgodne z rzeczywistością, nadmierna podejrzliwość, objawy lękowe, dezorientacja, poczucie winy, napięcia lub obniżonego nastroju.

Lekarz może nadal zapisywać pacjentowi lek Quetiapin NeuroPharma, nawet gdy pacjent czuje się lepiej.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Quetiapin NeuroPharma Kiedy nie przyjmować leku Quetiapin NeuroPharma:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

o niektóre leki na zakażenie wirusem HIV,

o leki należące do pochodnych azolowych (stosowane w zakażeniach grzybiczych), o erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach), o nefazodon (lek stosowany w depresji).

Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy przyjmować, jeśli powyższe zastrzeżenia dotyczą pacjenta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem leku Quetiapin NeuroPharma należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    Pacjent lub ktoś z jego rodziny choruje lub w przeszłości chorował na choroby serca,

np. zaburzenia rytmu serca lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą wpływać na akcję serca.

•    Pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

•    Pacjent ma problemy z wątrobą.

•    Pacjent miał w przeszłości napad padaczkowy (drgawki).

•    Pacjent miał udar mózgu - szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku.

•    Pacjent choruje na cukrzycę lub jest narażony na ryzyko zachorowania na cukrzycę. W tym przypadku lekarz może kontrolować poziom stężenia cukru we krwi podczas leczenia lekiem Quetiapin NeuroPharma.

•    U pacjenta stwierdzono w przeszłości zmniejszenie liczby krwinek białych (związane lub niezwiązane z przyjmowaniem innych leków).

•    Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku chorą na otępienie (postępującą utratę czynności mózgu). Jeśli tak jest, pacjent nie powinien przyjmować leku Quetiapin NeuroPharma, gdyż leki z tej grupy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu, a w niektórych przypadkach zwiększać ryzyko zgonu u osób w podeszłym wieku z otępieniem.

•    U pacjenta lub kogoś z jego rodziny występowały w przeszłości zakrzepy krwi, gdyż stosowanie leków, takich jak omawiany może się wiązać z powstawaniem zakrzepów krwi.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Quetiapin NeuroPharma wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

•    Jednocześnie gorączka, nasilona sztywność mięśni, nadmierne pocenie się i obniżony poziom przytomności (zaburzenie nazywane „złośliwy zespół neuroleptyczny”). Może być konieczne natychmiastowe leczenie.

•    Niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka,

•    Zawroty głowy lub bardzo nasilona senność. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka przypadkowych urazów (upadków) u pacjentów w podeszłym wieku.

•    Napady padaczkowe (drgawki).

•    Długotrwały i bolesny wzwód (priapizm).

Objawy te mogą być wywoływane przez ten rodzaj leków.

Myśli samobójcze i nasilenie się depresji

Pacjentów z depresją mogą czasem nachodzić myśli wyrządzenia sobie szkody lub zabicia się. Mogą one nasilać się na samym początku leczenia, gdyż podczas przyjmowania tego rodzaju leków potrzebny jest czas na ujawnienie ich działania, co zwykle trwa około dwóch tygodni, a czasem dłużej. Myśli te mogą też nasilić się, jeśli pacjent nagle przerwie przyjmowanie omawianego leku. Wystepowanie tego rodzaju myśli jest bardziej prawdopodobne u młodych dorosłych. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko myśli samobójczych i (lub) zachowań samobójczych u chorych na depresję młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat.

Jeśli u pacjenta występują, w dowolnym czasie, myśli dotyczących wyrządzenia sobie szkody lub zabicia się, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Pomocne dla pacjenta może być poinformowanie bliskiego przyjaciela lub krewnego o depresji, i poproszenie go o zapoznanie się z niniejszą ulotką. Pacjent może zwrócić się do tych osób z prośbą o to, aby poinformowali go, kiedy jego depresja nasili się lub kiedy zaczną się oni martwić zmianami w jego zachowaniu.

U pacjentów stosujących kwetiapinę obserwowano zwiększenie masy ciała. Pacjent i jego lekarz powinni regularnie kontrolować masę ciała pacjenta.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z powodu braku odpowiednich danych. W badaniach klinicznych nad kwetiapiną wykazano zwiększoną częstość występowania wymienionych niżej objawów u dzieci i młodzieży w porównaniu z dorosłymi: wzmożonego apetytu, podwyższonego ciśnienia tętniczego, nasilonej potrzeby poruszania się oraz zaburzeń czynności tarczycy.

Nie wiadomo poza tym, w jaki sposób kwetiapina wpływa na wzrastanie i rozwój.

Inne leki i Quetiapin NeuroPharma

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, gdyż może to mieć wpływ na sposób działania omawianego leku. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty i preparatów ziołowych.

Nie należy przyjmować leku Quetiapin NeuroPharma, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków:

•    niektóre leki na zakażenie wirusem HIV,

•    leki należące do pochodnych azolowych (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach),

•    nefazodon (lek stosowany w depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki na padaczkę (np. fenytoinę lub karbamazepinę),

•    leki na nadciśnienie tętnicze,

•    barbiturany (na bezsenność),

•    tiorydazynę (inny lek przeciwpsychotyczny),

•    leki wpływające na akcję serca, np. leki mogące wywoływać zaburzenia gospodarki elektrolitowej (obniżony poziom potasu lub magnezu we krwi), których przykładami są leki moczopędne (nazywane inaczej diuretykami) i niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Przed zaprzestaniem stosowania któregokolwiek z dotychczas przyjmowanych leków należy wpierw skonsultować się z lekarzem.

Quetiapin NeuroPharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Lek Quetiapin NeuroPharma może być stosowany niezależnie od posiłków.

•    Należy uważać na ilość wypijanego alkoholu. Jest to spowodowane tym, że skojarzone działanie leku Quetiapin NeuroPharma i alkoholu może powodować senność.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma. Może on wpływać na działanie omawianego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki będące w ciąży, próbujące zajść w ciążę lub karmiące piersią powinny przed rozpoczęciem przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma poradzić się lekarza. Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy przyjmować w ciąży, chyba zostało to omówione z lekarzem. Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

U noworodków urodzonych przez kobiety, które przyjmowały Quetiapin NeuroPharma w ostatnim trymestrze ciąży (czyli w ostatnich trzech miesiącach ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie siły mięśniowej, senność, pobudzenie psychoruchowe, problemy z oddychaniem i problemy z karmieniem. Jeśli u noworodka rozwinie się którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, może zaistnieć konieczność skontaktowania się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki Quetiapin NeuroPharma mogą powodować senność. Nię należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie pozna wpływu leku na swój organizm.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Quetiapin NeuroPharma

Omawiany produkt zawiera laktozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta o tym, że nie toleruje on niektórych cukrów, to przed rozpoczęciem przyjmowania omawianego leku pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Jeden ze składników leku Quetiapin NeuroPharma 25 mg, mianowicie żółcień pomarańczowa, może wywoływać reakcje alergiczne.

Wpływ na wyniki badań przesiewowych moczu na obecność leków

Jeśli u pacjenta wykonywane jest badanie przesiewowe moczu na obecności leków, to w zależności od stosowanej metody lek Quetiapin NeuroPharma może powodować dodatnie wyniki dla metadonu lub niektórych leków na depresję nazywanych trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, nawet jeśli pacjent nie przyjmuje metadonu ani trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. W tym przypadku może zostać wykonane badanie z zastosowaniem bardziej swoistej metody.

3. Jak stosować lek Quetiapin NeuroPharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkę początkową ustala lekarz. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) zależy od choroby pacjenta i jego potrzeb, jednak zwykle będzie wynosić od 150 mg do 800 mg.

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę na noc, albo dwa razy na dobę, w zależności od choroby.

•    Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą.

•    Lek może być stosowany niezależnie od posiłków.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma. Może on wpływać na działanie leku.

•    Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz.

Problemy z wątrobą

Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, lekarz może zmienić stosowaną dawkę.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zmienić stosowaną dawkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Quetiapin NeuroPharma nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Quetiapin NeuroPharma

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku Quetiapin NeuroPharma niż zapisana przez lekarza, może odczuwać senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Tabletki leku Quetiapin NeuroPharma należy zabrać ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Quetiapin NeuroPharma

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeśli jednak będzie się zbliżała pora przyjęcia kolejnej dawki, pominiętej dawki nie należy przyjmować. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Quetiapin NeuroPharma

W przypadku nagłego przerwania przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma mogą pojawić się takie objawy, jak niemożność zaśnięcia (bezsenność), mdłości (nudności), ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym zaprzestaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

   zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy, suchość w jamie ustnej,

•    uczucie senności (które może w miarę przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma ustępować) (może prowadzić do upadków),

•    objawy odstawienne (objawy, które występują po przerwaniu przyjmowania leku Quetiapin NeuroPharma), w tym: niemożność zaśnięcia (bezsenność), mdłości (nudności), ból głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i drażliwość; zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej 1 lub 2 tygodni,

•    przyrost masy ciała.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

   przyspieszona akcja serca,

•    uczucie silnego bicia serca, przyspieszonego bicia serca, chwilowego zatrzymania serca,

•    zatkany nos,

•    zaparcia, objawy żołądkowe (niestrawność),

•    osłabienie, omdlenia (mogące prowadzić do upadków),

•    obrzęk kończyn górnych lub dolnych,

•    nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co może powodować zawroty głowy lub uczucie zbliżającego się omdlenia (może prowadzić do upadków),

•    podwyższony poziom cukru we krwi,

•    nieostre widzenie,

•    zaburzenia ruchu mięśni, w tym: trudność w rozpoczynaniu ruchu mięśni, drżenia, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez towarzyszącego bólu,

•    dziwaczne sny i koszmary senne,

•    wzmożony apetyt,

•    uczucie rozdrażnienia,

•    zaburzenia mowy i j ęzyka,

•    myśli samobójcze i nasilenie się depresji,

•    duszność,

•    wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku),

•    gorączka.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

•    napady padaczkowe,

   reakcje uczuleniowe, w tym: powstawanie bąbli, obrzęku skóry i obrzęku okolicy ust,

•    nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych (określane mianem zespołu niespokojnych nóg),

•    trudności w przełykaniu,

•    niekontrolowane ruchy, przede wszystkim twarzy i języka,

•    zaburzenia płciowe,

•    nasilenie rozpoznanej wcześniej cukrzycy,

•    zmiany w zakresie aktywności elektrycznej serca stwierdzane w EKG (wydłużenie odstępu QT).

•    Powolna czynność serca Rzadko (występują u 1 na 1000 osób):

   łącznie: wysoka temperatura (gorączka), nadmierne pocenie się, sztywność mięśni, uczucie silnej senności lub zbliżającego się omdlenia (zaburzenie nazywane „złośliwy zespół neuroleptyczny”),

•    żółtawe zabarwienie skóry i twardówek oczu (żółtaczka),

•    zapalenie wątroby,

•    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm),

•    obrzęk piersi i niespodziewane wytwarzanie mleka (mlekotok),

•    zaburzenia miesiączkowania,

•    zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn dolnych), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i duszność; jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinien on natychmiast uzyskać poradę lekarską,

•    chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności w trakcie snu,

•    zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia).

•    zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 10000 osób):

•    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze,

   ciężka reakcja uczuleniowa (nazywana anafilaksją), która może powodować duszność lub wstrząs,

•    nagły obrzęk skóry, zwykle wokół oczu, okolicy ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    nieadekwatne (nieodpowiednie) do potrzeb wydzielanie hormonu, który odpowiada za ilość wydalanego moczu,

•    rozpad włókien mięśniowych i bóle mięśniowe (rabdomioliza).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi zmianami (rumień wielopostaciowy),

•    poważna, nagła reakcja uczuleniowa z takimi objawami, jak gorączka, powstawanie pęcherzy na skórze i łuszczenie się skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Grupa leków, do której należy Quetiapin NeuroPharma, może wywoływać zaburzenia rytmu serca, które mogą być ciężkie, a w niektórych przypadkach mogą powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się dopiero w wyniku wykonania badań krwi. Obejmują one odchylenia w stężeniu niektórych substancji tłuszczowych we krwi (trójglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub w stężeniu cukru we krwi, zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych, zmniejszenie liczby określonych krwinek, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej (substancji zawartej w mięśniach), zmniejszenie stężenia sodu we krwi i zwiększenie stężenia hormonu o nazwie prolaktyna we krwi. Zwiększenie stężenia hormonu o nazwie prolaktyna może w rzadkich przypadkach prowadzić do następujących zaburzeń:

•    u mężczyzn i kobiet - do obrzęku piersi i niespodziewanego wytwarzania mleka,

•    u kobiet - braku miesiączki lub nieregularnych miesiączek.

Lekarz może od czasu do czasu zlecać wykonanie tych badań krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Te same działania niepożądane, które występują u dorosłych, mogą też wystąpić u dzieci i młodzieży. Następujące działania niepożądane stwierdzono wyłącznie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Następujące działania niepożądane stwierdzano częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych:

Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

   zwiększenie stężenia hormonu o nazwie prolaktyna we krwi, który może rzadko prowadzić do następujących zaburzeń:

o u chłopców i dziewcząt - do obrzęku piersi i niespodziewanego wytwarzania mleka, o u dziewcząt - braku miesiączki lub nieregularnych miesiączek.

•    wzmożony apetyt,

•    zaburzenia ruchu mięśni, w tym: trudność w rozpoczynaniu ruchu mięśni, drżenia, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez towarzyszącego bólu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Quetiapin NeuroPharma

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Quetiapin NeuroPharma

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 50 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Jedna tabletka leku Quetiapin NeuroPharma zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu)

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki Hypromeloza

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna PH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka tabletki

Tabletki 25mg:

Żelaza tlenek czerwony (E 172) Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)

Tabletki 50mg: Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Tabletki 100 mg:

Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400

Tabletki 150 mg:

Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400 Hydroksypropyloceluloza Talk

Tabletki 200 mg i 300 mg: Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 5 cP Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Quetiapin NeuroPharma i co zawiera opakowanie

Tabletki 25 mg:

Brzoskwiniowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 5,7 mm.

Tabletki 50 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 100 mg:

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 9,1 mm z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 150 mg:

Bladożółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 10,45 mm.

Tabletki 200 mg:

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy około 12,1 mm z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 300 mg:

Białe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie.

Tabletki 50 mg, 100 mg, 200 mg i 300 mg można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań:

10, 20, 30, 50, 60 i 100 tabletek w pudełku kartonowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764 Langenfeld Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Quetiapin-neuraxpharm 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 mg Filmtabletten Holandia: Quetiapine Neuraxpharm 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 mg filmomhulde tabletten

Polska: Quetiapin NeuroPharma Data zatwierdzenia ulotki: 07/2014

10