+ iMeds.pl

Rabipur nie mniej niż 2,5 j.m. wirusa wścieklizny, szczep Flury LEP (inaktywowany)/ml; 1 dawka (1 ml)Ulotka Rabipur

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rabipur, > 2,5 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań

Wirus wścieklizny, szczep Flury LEP, (inaktywowany)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki

1.    Co to j est Rabipur i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacj e ważne przed zastosowaniem Rabipur

3.    Jak stosować Rabipur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rabipur

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rabipur i w jakim celu się go stosuje

Rabipur jest dostarczany jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Każda jednomililitrowa dawka zawiera nie mniej niż 2,5 j.m. antygenu wirusa wścieklizny. Rabipur jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1 lub 5 fiolek z proszkiem, 1 lub 5 ampułek z jałową wodą oraz strzykawki jednorazowego uzytku.

Rabipur należy do grupy leków zwanych szczepionkami, które oddziaływaj ą na układ immunologiczny (naturalną obronę organizmu przeciw zakażeniom), w celu wytworzenia ochrony przed zachorowaniami w przyszłości. Rabipur stosuje się w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń powodowanych przez wirus wścieklizny.

Szczepionka przeciw wściekliźnie powoduje, że organizm wytwarza swój własny mechanizm obronny (przeciwciała), chroniący przed wirusem. Preparat zawiera wirusy wścieklizny, które zostały inaktywowane w procesie chemicznego przetwarzania tak, aby szczepionka nie powodowała zachorowania na wściekliznę, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności wirusów w niej zawartych do pobudzania układu immunologicznego do produkcji przeciwciał.

Rabipur może być stosowany na 2 sposoby:

•    w celu zapobiegania zachorowaniu na wściekliznę u osób narażonych na kontakt z wirusem w przyszłości, na przykład u osób pracujących ze zwierzętami lub podróżujących w rejony świata, gdzie występuje wścieklizna.

lub

•    w celu leczenia osób prawdopodobnie już zakażonych wirusem przez kontakt z żywymi lub martwymi zwierzętami, jak opisano poniżej.

Wścieklizna jest chorobą, którą można się zarazić będąc ugryzionym lub zadrapanym, a nawet tylko polizanym przez zakażone zwierzę, szczególnie w sytuacji, gdy skóra jest uszkodzona. Kontakt ze zwierzęciem lizanym lub pokąsanym przez zakażone zwierzęta może również być przyczyną zakażenia u ludzi.

Zwierzęta niewykazujące żadnych objawów mogą być nosicielami wirusa i zakażać nim ludzi. U takich zwierząt może, ale nie musi doj ść do rozwoju wścieklizny. Kontakt ze zwłokami zakażonych zwierząt bywa czasem również przyczyną zachorowania.

W przypadku wystąpienia objawów wścieklizny brak jest leczenia, i w takich przypadkach zakażenie zawsze prowadzi do śmierci. Możliwość zapobiegnięcia rozwojowi objawów zakażenia i śmierci zależy od podania szczepionki przed możliwym kontaktem z wirusem lub tak szybko jak to możliwe po prawdopodobnym narażeniu na wirus.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Rabipur Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania szczepionki Rabipur należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką

W przypadku, gdy Rabipur ma być zastosowany przed prawdopodobną ekspozycją na wirus, nie wolno podawać go osobie szczepionej gdy jej odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi ,,TAK”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podaniem szczepionki należy zapytać lekarza lub pielęgniarkę.

-    Jeżeli pacjent ma alergię na którykolwiek ze składników szczepionki. Szczepionka może zawierać śladowe ilości neomycyny, chlorotetracykliny lub amfoterycyny B. Mogą być w niej również zawarte śladowe ilości białka jaja kurzego, więc osoby maj ące alergię na jajka i produkty je zawieraj ące bywaj ą również uczulone na szczepionkę.

-    Jeżeli pacjent cierpi obecnie na chorobę przebiegającą z gorączką. Szczepienie jest zwykle odkładane aż do ustąpienia gorączki, aczkolwiek szczepionka może być podana, jeżeli infekcja ma łagodny przebieg, a gorączka nie jest wysoka.

Jeżeli już doszło do kontaktu z wirusem i ewentualnego zakażenia, szczepionka może być podana, nawet gdy odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi ,,TAK”, ponieważ wścieklizna należy do szczególnie niebezpiecznych chorób. Jeżeli jednak u pacjenta występuje alergia na któryś ze składników, lekarz lub pielęgniarka może podać inną szczepionkę przeciw wściekliźnie, która ich nie zawiera. Jeżeli alternatywna szczepionka nie jest dostępna, lekarz lub pielęgniarka oceni przed podaniem szczepionki ryzyko związane ze szczepieniem oraz ryzyko zakażenia wścieklizną.

Rabipur a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Rabipur może być podany, jeżeli system odpornościowy pacjenta jest osłabiony z jakiejkolwiek przyczyny, z powodu przyjmowania leków zmniejszających odporność na infekcje włącznie, ale można nie uzyskać tak wysokiej ochrony jak u innych osób. W takim przypadku lekarz może zalecić przeprowadzenie badania krwi po szczepieniu w celu sprawdzenia, czy poziom wytworzonych przeciwciał antywirusowych we krwi jest wystarczający. W razie potrzeby należy podać dodatkowe dawki szczepionki.

Jeżeli jest to konieczne, Rabipur może być podany w tym samym czasie, co inne szczepionki niezawierające żywych bakterii ani wirusów (ze szczepionką przeciwtężcową włącznie).

Może również zajść potrzeba podania przeciwciał przeciw wściekliźnie w iniekcji (immunoglobuliny przeciw wściekliźnie), w tym samym czasie, co Rabipur, jeżeli jest bardzo prawdopodobne, że już doszło do zakażenia wirusem. W takim przypadku immunoglobulina przeciw wściekliźnie, (którą podaje się tylko raz, zwykle z pierwszą dawką szczepionki) oraz szczepionka będą wstrzyknięte w różne miejsca ciała. Zazwyczaj tak duża część dawki immunoglobuliny przeciw wściekliźnie jak to możliwe jest wstrzykiwana w okolicę ciała, która miała kontakt ze zwierzęciem, a pozostałą część podaje się w osobnej iniekcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, szczepionka przeciw wściekliźnie powinna być podana, jeżeli doszło lub prawdopodobnie mogło dojść do kontaktu z wirusem.

Rabipur może również być podany przed ewentualnym kontaktem z wirusem, gdy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, jeżeli ryzyko narażenia jest znaczne. W takim przypadku lekarz lub pielęgniarka oceni, czy szczepionka przeciw wściekliźnie powinna być podana natychmiast, czy w późniejszym terminie.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

3. Jak stosować Rabipur

Rabipur jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, przeszkolonych w podawaniu szczepionek oraz w zakresie metod postępowania w razie wystąpienia bardzo rzadko pojawiających się, ale poważnych reakcji alergicznych (patrz punkt 4 ulotki). Szczepionka powinna być podawana w przychodni lub gabinecie zabiegowym, gdzie są dostępne środki niezbędne do leczenia takich reakcji.

Proszek należy zmieszać z wodą w celu sporządzenia roztworu przed podaniem szczepionki. Po zmieszaniu, zalecana dawka do wstrzyknięcia wynosi jeden mililitr (mała ilość płynu), dla każdej grupy wiekowej. Szczepionkę zwykle podaje się w mięsień górnej części ramienia, lub u małych dzieci, w mięsień uda. Szczepionki nie należy podawać w pośladki. Szczepionkę należy wstrzykiwać w taki sposób, aby nie została ona podana śródskórnie, ani do naczynia krwionośnego.

Liczba zastosowanych dawek zależy od tego, czy Rabipur jest podawany przed czy po prawdopodobnym kontakcie z wirusem.

DAWKOWANIE PRZED PRAWDOPODOBNYM KONTAKTEM Z WIRUSEM

Osobom nigdy nieszczepionym przeciw wściekliźnie należy podać trzy dawki szczepionki. Pierwszą dawkę podaje się przy pierwszej wizycie, drugą po 7 dniach, a trzecią 2-3 tygodnie później. Jeżeli termin szczepienia zostanie opuszczony, należy zadbać o to by szczepionka została podana jak najszybciej od zalecanego terminu.

Po podaniu trzech dawek szczepionki, osobom w dalszym ciągu narażonym na zakażenie wirusem wścieklizny będą podawane w odstępach czasowych dawki przypominające, w celu podtrzymania poziomu przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny.

Konieczność podawania dawek przypominaj ących szczepionki zależy od ryzyka kontaktu z wirusem. Lekarz po zapoznaniu się z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi szczepienia przeciw wściekliźnie oceni konieczność podania dawki przypominającej. W przypadku osób o wysokim ryzyku zakażenia lekarz może również zalecić regularne wykonywanie testów mierzących poziom przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny we krwi, aby w przypadku potrzeby zastosowania dawki przypominającej była ona podana jak najszybciej.

Pomimo właściwego podania wszystkich dawek szczepionki i regularnego szczepienia przypominającego, może zajść potrzeba podania dodatkowych dawek szczepionki w przypadku kontaktu z wirusem i wysokiego ryzyka zakażenia. Jest to wyjaśnione poniżej.

DAWKOWANIE PO PRAWDOPODOBNYM KONTAKCIE Z WIRUSEM

Po prawdopodobnej ekspozycji na wirus wścieklizny, lekarz oceni ryzyko zakażenia, w zależności od rodzaju kontaktu, jaki wystąpił. Na przykład u osób pogryzionych przez zwierzę mogące być zakażone wścieklizną, ryzyko zakażenia jest dużo większe niż u osób, które zostały przez zwierzę oślinione, a ich skóra nie jest uszkodzona.

Jeżeli szczepienie okaże się niezbędne, pierwsza dawka będzie podana jak najszybciej, a rany zostaną odkażone środkiem antyseptycznym.

Liczba dawek, jaka zostanie wstrzyknięta, niezależnie od podania immunoglobuliny (dodatkowych przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny, które zwiększaj ą natychmiastową ochronę), zależy od ryzyka zachorowania na wściekliznę i od tego, czy któraś z dawek szczepionki została już podana. Osoby szczególnie narażone na zakażenie wirusem z powodu zaburzenia funkcjonowania systemu odpornościowego lub mające rany, których obecność może ułatwić zakażenie, powinny być traktowane ze szczególną uwagą; jest to wyjaśnione poniżej.

Pominięcie zastosowania szczepionki Rabipur:

Wścieklizna może być choroba śmiertelna.

We wszystkich przypadkach bardzo ważne jest terminowe zgłaszanie się na szczepienie wszystkimi dawkami, które należy podać (patrz poniżej), oraz w celu wykonania badań krwi, które lekarz uzna za konieczne do przeprowadzenia. Jeżeli pacjent pominie wyznaczona wizytę, musi się na nia zgłosić jak najszybciej jest to możliwe. Jeżeli pacjent nie czuje się dobrze w czasie trwania cyklu szczepień, powinien powiadomić o tym lekarza natychmiast, ale nie wolno pominać żadnej iniekcji.

Osoby uprzednio szczepione przeciw wściekliźnie i przestrzegające szczepienia dawkami przypominaj ącymi, zwykle potrzebuj ą podania tylko dwóch dodatkowych dawek. Jedną podaje się natychmiast, a drugą trzy dni później. Jednakże, gdy ostatnia dawka szczepionki była podana przed więcej niż dwoma laty, może być konieczne podanie czterech lub pięciu dawek, jak u osób nieszczepionych (patrz niżej).

Cztery lub pięć dawek szczepionki należy podać osobom, które nie były wcześniej szczepione, osobom nieszczepionym przez pewien okres czasu, lub którym w przeszłości podano szczepionkę przeciw wściekliźnie niezapewniającą tak wysokiego poziomu ochrony, jak szczepionki stosowane obecnie w większości krajów. W przypadku zastosowania schematu czterodawkowego, pierwsze dwie dawki wstrzykuje się natychmiast, a następne pojedyncze dawki podawane są po tygodniu i po trzech tygodniach. W schemacie pięciodawkowym pierwszą dawkę podaje się natychmiast, a kolejne w dniu 3, 7, 14, i 28 po podaniu pierwszej dawki.

Osoby o osłabionej z różnych przyczyn odporności na infekcje, mające mnogie rany odniesione podczas kontaktu ze zwierzęciem, z ranami w obrębie głowy i szyi, oraz osoby, którym pomoc medyczna mogła być udzielona dopiero po pewnym czasie od możliwego kontaktu z wirusem wścieklizny, wymagają szczególnego traktowania.

Zazwyczaj takim osobom podaje się pięć dawek szczepionki według schematu opisanego powyżej.

Czasami zachodzi potrzeba natychmiastowego podania dodatkowej dawki, wówczas w ciągu czterech tygodni wstrzykiwanych jest sześć dawek. U takich osób oprócz szczepienia konieczne jest podanie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie. Może również okazać się niezbędne badanie krwi w celu dokonania oceny poziomu przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny, oraz potrzeby ewentualnego podania dodatkowych dawek szczepionki. Lekarz informuje pacjenta, co należy robić i kiedy zgłosić się w celu wykonania dodatkowych badań lub szczepienia dodatkowymi dawkami.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne reakcje alergiczne występuj ą bardzo rzadko po podaniu szczepionki. Mogą należeć do nich trudności w oddychaniu, niebieskie zabarwienie j ęzyka lub warg, obrzęk twarzy i szyi lub innych okolic ciała oraz niskie ciśnienie krwi powodujące zapaść i wstrząs. Zazwyczaj objawy te występuj ą bezpośrednio po podaniu szczepionki, kiedy osoba nimi dotknięta jeszcze przebywa w przychodni lub gabinecie zabiegowym. Jeżeli którykolwiek z wymienionych objawów pojawi się po wyj ściu z miejsca, gdzie podawano szczepionkę, należy zgłosić się do lekarza NATYCHMIAST. Taki rodzaj reakcji alergicznych pojawia się rzadko (u mniej niż jednej na tysiąc szczepionych osób).

Do innych, mniej poważnych alergicznych odczynów poszczepiennych należy wysypka, która może mieć postać czerwoną i grudkowatą, może również swędzieć. Takie objawy pojawiaj ą się u mniej niż jednej na dziesięć, lecz u więcej niż jednej na sto szczepionych osób.

Do innych możliwych działań niepożądanych należą:

Bardzo częste (pojawiające się u więcej niż jednej na dziesięć osób): ból, obrzęk i inne odczyny pojawiające się w miejscu wstrzyknięcia.

Częste (pojawiające się u więcej niż jednej na sto, ale mniej niż u jednej na dziesięć osób): zaczerwienienie w miejscu wstrzykniecia, osłabienie, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, zmęczenie, objawy grypopodobne, obrzęk węzłów chłonnych, ból głowy, ból mięśni i stawów oraz zaburzenia trawienia, takie jak mdłości i bóle żołądka.

Rzadkie (pojawiające się u więcej niż jednej na dziesięć tysięcy, ale mniej niż u jednej na tysiąc osób): zaburzenia krążenia krwi, (które mogą być przyczyną takich objawów jak kołatanie serca lub uderzenia gorąca), zaburzenia widzenia lub uczucie mrowienia.

Bardzo rzadkie (pojawiające się u mniej niż jednej na dziesięć tysięcy osób): chwiejność i zawroty głowy, zaburzenia nerwowe mogące powodować osłabienie, niemożność poruszania się lub brak czucia w niektórych częściach ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Rabipur

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Rabipur

-    Substancją czynną leku jest wirus wścieklizny (inaktywowany, szczep Flury LEP) nie mniej niż 2,5 j.m., namnażany na oczyszczonych komórkach zarodków kurzych (ang. purified chick embryo cells, PCEC)

-    Pozostałe składniki to: TRIS-(hydroksymetylo)-aminometan, sodu chlorek, disodu edetynian, potasu L-glutaminian, poligelina, sacharoza

Jak wygląda Rabipur i co zawiera opakowanie

Rabipur jest dostarczany w opakowaniach zawierających proszek w fiolce (szkło typu I), z korkiem (chlorobutyl) i 1 ml rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu, w ampułce (szkło typu I) ze strzykawką jednorazowego użytku (polipropylen w tłokiem z polietylenu) -opakowanie po 1 lub 5.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH Emil von Behring-Str. 76 D-35041 Marburg Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Novartis Poland Sp.z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

7

Rabipur

Charakterystyka Rabipur

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rabipur, > 2.5 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Yaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum

Szczepionka przeciw wściekliźnie stosowana u ludzi, przygotowana w hodowlach komórkowych

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po odtworzeniu 1 dawka (1 ml) zawiera:

Wirus wścieklizny*, szczep Flury LEP, (inaktywowany).........................nie mniej niż 2,5 j.m.

* namnażany na oczyszczonych komórkach zarodków kurzych

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Po rekonstytucji białego, liofilizowanego proszku przezroczystym i bezbarwnym rozpuszczalnikiem otrzymuje się przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Szczepionka Rabipur jest przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciw wściekliźnie u pacjentów w każdym wieku.

a)    Profilaktyka przedekspozycyjna (przed wystąpieniem ewentualnego ryzyka narażenia na wirus wścieklizny)

b)    Leczenie poekspozycyjne (po wiadomej lub prawdopodobnej ekspozycji na wirus wścieklizny)

Należy stosować się do zaleceń krajowych i / lub WHO odnośnie zapobiegania wściekliźnie.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Zalecaną pojedynczą dawką podawaną domięśniowo we wszystkich grupach wiekowych jest 1 ml.

Jeżeli to możliwe ze względu na dostępność szczepionki, zalecane jest stosowanie w ramach całego cyklu szczepień przed- i poekspozycyjnych tego samego typu szczepionki produkowanej przy użyciu hodowli komórkowych. Jednakże w przypadku leczenia poekspozycyjnego, najważniejsze jest przestrzeganie zalecanego schematu szczepienia, nawet, jeżeli podany będzie inny typ szczepionki produkowanej przy użyciu hodowli komórkowych, niż stosowany dotychczas.

PROFILAKTYKA PRZEDEKSPOZYCYJNA

Szczepienie _ pierwotne

U osób uprzednio nieszczepionych początkowy cykl szczepienia w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej składa się z trzech dawek (każda po 1 ml), podawanych w dniu 0, 7, 21 lub 28.

Dawki p przypominające

Ocena konieczności wykonywania badań serologicznych w celu potwierdzenia poziomu przeciwciał wynoszącego > 0,5 j.m./ml (testem seroneutralizacji, ang. Rapid Focus-Fluorescent Inhibition Test, RFFIT) oraz podawania dawek przypominających, powinna być przeprowadzona zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Ogólne zalecenia są następujące:

• Oznaczenie przeciwciał neutralizujących w odstępach 6-miesięcznych jest zwykle zalecane przy wysokim ryzyku narażenia (np. u personelu laboratoryjnego pracuj ącego z wirusem wścieklizny).

• U ludzi narażonych na stałą ekspozycję (np. u lekarzy weterynarii i ich asystentów, osób pracuj ących z dzikimi zwierzętami, myśliwych), serologiczne badanie kontrolne powinno być wykonywane co 2 lata lub w krótszych odstępach czasu, zależnie od przewidywanego ryzyka ekspozycji.

• W wyżej wymienionych przypadkach dawka przypominająca powinna być podana, gdy poziom przeciwciał spada poniżej 0,5 j.m./ml.

• Dawka przypominająca może również być podana w oficjalnie zalecanych odstępach bez uprzedniego badania serologicznego, zależnie od przewidywanego ryzyka narażenia. Podanie dawek przypominających jest zazwyczaj konieczne co 2-5 lat.

Rabipur może być stosowany do szczepienia przypominaj ącego po uprzednim szczepieniu szczepionką przeciw wściekliźnie produkowaną na ludzkich komórkach diploidalnych.

LECZENIE POEKSPOZYCYJNE

Szczepienie poekspozycyjne powinno być rozpoczęte tak szybko jak to możliwe po ekspozycji na wirus. Jednocześnie należy opatrzyć miejsce wniknięcia wirusa w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia. Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących odpowiednich metod zapobiegania rozwojowi infekcji (patrz też punkt 4.4.).

Osoby uprzednio immunizowane

Gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zaklasyfikowania przypadku narażenia do typu ekspozycji WHO II, III lub I, należy podać dwie dawki (każda po 1 ml), w dniu 0 i 3. Schemat A (patrz tabela 2 poniżej) może być stosowany rutynowo, gdy ostatnią dawkę szczepionki podano więcej niż 2 lata temu.

Tabela 1: Schematy szczepienia stosowane zależnie od rodzaju ekspozycji (WHO 2002)

Typ

ekspozycji

Typ kontaktu z dzikim lub domowym zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem wścieklizny, lub ze zwierzęciem niedostępnym do obserwacji®

Zalecane leczenie

I

Dotykanie lub karmienie zwierząt

Oślinienie skóry o nienaruszonej ciągłości

Kontakt przynęty dla zwierząt zawierającej szczepionkę (dotykanie) ze skórą o nienaruszonej ciągłości

Nie stosować leczenia, jeśli jest dostępna wiarygodna dokumentacja medyczna.

W przypadku, gdy wiarygodna dokumentacja medyczna nie jest dostępna, leczyć zgodnie ze schematem A (patrz tabela 2).

II

Pogryzienie odsłoniętej skóry

Niewielkie zadrapania lub otarcia bez krwawienia

Oślinienie uszkodzonej skóry

Kontakt przynęty dla zwierząt zawierającej szczepionkę (dotykanie) z uszkodzoną skórą

Natychmiast podać szczepionkę® według schematu A (patrz tabela 2).

W razie wątpliwości i / lub przypadku ekspozycji na terenie o wysokim ryzyku zakażenia zastosować leczenie czynne i bierne według schematu B (patrz tabela 2).

(Patrz również odnośnik c)

III

Pojedyncze lub mnogie ugryzienia lub zadrapania przechodzące przez całą grubość skóry

Oślinienie błon śluzowych (np. przez lizanie)

Kontakt przynęty dla zwierząt zawierającej szczepionkę (dotykanie) z błoną śluzową lub świeżą raną skóry

Natychmiast podać immunoglobulinę i szczepionkę przeciw wściekliźnie ( b) według schematu B (patrz tabela 2).

(Patrz również odnośnik c)

a)    Kontakt z takimi zwierzętami jak gryzonie, króliki i zające rzadko, jeśli w ogóle wymaga specyficznego leczenia przeciw wściekliźnie

b) Jeżeli pies lub kot pochodzący z rejonu o niskim ryzyku zakażenia lub przebywający na takim obszarze nie ma objawów choroby i jest poddawany obserwacji, specyficzne leczenie może być odłożone

c)    Przerwać leczenie, jeżeli pies lub kot pozostaje zdrowy przez okres obserwacji trwający 10 dni, lub jeśli zwierzę zostało poddane eutanazji, a wynik badania w kierunku wścieklizny był negatywny. Z wyjątkiem gatunków zagrożonych, inne domowe lub dzikie zwierzęta podejrzane o wściekliznę powinny być poddawane eutanazji, a ich tkanki badane odpowiednimi technikami laboratoryjnymi.

W zależności od typu ekspozycji według WHO podanego w tabeli 1, u osób nieszczepionych, osób, które otrzymały mniej niż 3 dawki szczepionki, oraz u osób szczepionych szczepionką o wątpliwej mocy należy zastosować schemat leczenia A lub B.

Tabela 2 : Leczenie poekspozycyjne osób o niepewnym stanie uodpornienia

Schemat A

Schemat B

Wymagane czynne uodpornienie po

Wymagane czynne i bierne uodpornienie po

ekspozycji

ekspozycji

Pojedyncza i.m. iniekcja szczepionki Rabipur w dniach: 0, 3, 7, 14, 28 (schemat 5-

Podać Rabipur jak w schemacie A +

dawkowy)

1 x 20 j .m./kg masy ciała ludzkiej immunoglobuliny przeciw wściekliźnie

Lub

(HRIG)* jednocześnie z podaniem pierwszej dawki Rabipur. Jeżeli HRIG nie jest dostępna

Jedna dawka szczepionki Rabipur jest

przy pierwszym szczepieniu, należy ją podać

wstrzykiwana w prawy mięsień naramienny, a

nie później niż po upływie 7 dni od

druga w lewy mięsień naramienny w dniu 0, a następnie jedną dawkę podaje się w miesień naramienny w dniu 7 i 21 (schemat 2-1-1). U małych dzieci szczepionkę wstrzykuje się w mięśnie uda.

pierwszego szczepienia.

* Patrz instrukcje producenta odnośnie sposobu podawania

Pacjenci z upośledzoną odpornością oraz pacjenci szczególnie narażeni na zakażenie wścieklizną

U osób z upośledzoną odpornością, z mnogimi ranami, i / lub ranami na głowie lub w obrębie innych bogato unerwionych okolic ciała, oraz u osób, u których rozpoczęcie leczenia zostało opóźnione zaleca się:

-    Zastosowanie schematu szczepienia 0, 3, 7, 14 i 28 dni

-    Ewentualne podanie dwóch dawek szczepionki w dniu 0. Jedną pojedynczą dawkę szczepionki (1 ml) należy wstrzyknąć w prawy mięsień naramienny, a drugą pojedynczą dawkę w lewy mięsień naramienny. U małych dzieci szczepionkę należy wstrzykiwać w przednioboczną część ud.

Osoby z ciężkim upośledzeniem układu odpornościowego mogą nie wytworzyć odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciw wściekliźnie. Dlatego natychmiastowe i właściwe opatrzenie rany po ekspozycji jest podstawowym postępowaniem zapobiegającym śmierci. Wszystkim pacjentom z upośledzoną odpornością maj ących rany typu II i III należy podać dodatkowo immunoglobulinę przeciw wściekliźnie.

U osób z upośledzoną odpornością poziom przeciwciał neutralizuj ących należy oznaczyć 14 dni po pierwszej iniekcji. Pacjentom, u których poziom przeciwciał jest niższy niż 0,5 j.m./ml powinni być niezwłocznie zaszczepieni kolejnymi dwiema dawkami szczepionki podanymi

jednocześnie. W dalszym ciągu należy kontrolować poziom przeciwciał i w razie potrzeby podawać kolejne dawki szczepionki.

We wszystkich przypadkach należy dokładnie przestrzegać zalecanego schematu szczepień, nawet, jeżeli pacjent nie zgłasza się na leczenie, chyba, że od ekspozycji upłynął długi okres czasu.

Sposób podawania

Szczepionkę należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym w mięsień naramienny, lub w przednioboczną część uda u małych dzieci.

Nie wolno wstrzykiwać szczepionki w okolicę pośladkową.

Nie podawać szczepionki donaczyniowo (patrz punkt 4.4.)

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3.    Przeciwwskazania Leczenie poekspozycyjne

Nie istniej ą żadne przeciwwskazania do szczepienia, gdy wskazane jest leczenie poekspozycyjne.

Osoby zagrożone wystąpieniem poważnych reakcji nadwrażliwości powinny otrzymać inną szczepionkę przeciw wściekliźnie, jeżeli jest ona dostępna (patrz również punkt 4.4., dotyczący reakcji nadwrażliwości)

Profilaktyka przedekspozycyjna

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Szczepionka zawiera poligelinę i może zawierać śladowe ilości, neomycyny, chlorotetracykliny, amfoterycyny B oraz białek kurzych (patrz również punkt

4.4. ). Szczepienie powinno być odłożone u osób z ciężkim zakażeniem z gorączką. Zakażenia o łagodnym przebiegu nie są przeciwwskazaniem do szczepienia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, odpowiednie środki medyczne powinny być dostępne do natychmiastowego użycia na wypadek wystąpienia rzadko pojawiaj ących się reakcji anafilaktycznych na szczepionkę.

Potwierdzona alergia na białko kurze lub uzyskanie pozytywnego wyniku testu skórnego na białko jaja kurzego nie musi być jednoznaczne z wystąpieniem reakcji alergicznej na Rabipur. Jednakże u osób, u których wystąpiła poważna reakcja nadwrażliwości na jaja kurze lub produkty je zawierające nie powinno się podawać szczepionki w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej. Takie osoby mogą być zaszczepione leczniczo po ekspozycji, tylko w sytuacji, gdy odpowiednia alternatywna szczepionka nie jest dostępna. Wówczas szczepienie należy wykonywać pod ścisłym nadzorem medycznym, zapewniaj ąc środki niezbędne do udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

Osobom, u których wystąpiła poważna reakcja nadwrażliwości na którykolwiek ze składników szczepionki, taki jak poligelina (stabilizator), amfoterycyna B, chlorotetracyklina lub neomycyna (mogące znajdować się w szczepionce w ilościach śladowych), nie powinno się podawać szczepionki w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej. Takie osoby należy szczepić leczniczo po ekspozycji tylko w sytuacji, gdy odpowiednia szczepionka alternatywna nie jest dostępna. Należy wówczas postępować jak opisano powyżej.

Nie podawać szczepionki donaczyniowo (patrz punkt 4.4.)

W sytuacji przypadkowego podania szczepionki do naczynia krwionośnego, istnieje ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych, takich jak wstrząs.

Po kontakcie ze zwierzętami podejrzanymi o zakażenie wirusem wścieklizny należy postępować w następujący sposób (zgodnie z zaleceniami WHO 1997):

Natychmiastowe opatrzenie rany

W celu usunięcia wirusa wścieklizny natychmiast umyć ranę mydłem i spłukać dokładnie wodą. Następnie przemyć alkoholem (70%) lub roztworem jodyny. Jeżeli to możliwe, nie zamykać rany szwem lub zszyć tylko w celu zbliżenia jej brzegów.

Szczepienie przeciwtężcowe i podawanie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie

W przypadkach koniecznych zastosować profilaktykę przeciwtężcową.

Gdy istnieje potrzeba biernej immunizacji, jak największą ilość zalecanej dawki ludzkiej immunoglobuliny przeciw wściekliźnie (HRIG) należy wstrzyknąć możliwie jak najgłębiej w okolicę rany. Pozostałą ilość HRIG podać domięśniowo w okolicę oddaloną od miejsca szczepienia, najlepiej w pośladek. Szczegółowe informacje zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) i / lub ulotce dla pacjenta dołączonej do HRIG.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pacjenci z upośledzoną odpornością, włącznie z osobami będącymi w trakcie leczenia immunosupresyjnego, mogą nie wytworzyć odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę. U takich pacjentów zaleca się kontrolowanie poziomu przeciwciał oraz, jeżeli to konieczne, podawanie dodatkowych dawek szczepionki (szczegółowe informacje w punkcie

4.2.).

Zastosowanie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie bywa niezbędne, ale może osłabiać efektywność podawanej jednocześnie szczepionki. Jest więc istotne, aby immunoglobulinę przeciw wściekliźnie podawać jednorazowo po narażeniu niosącym ryzyko zakażenia, przestrzegaj ąc zalecanego dawkowania.

Inne szczepionki inaktywowane można podawać w tym samym czasie, co szczepionkę Rabipur. Inaktywowane szczepionki podawane w iniekcji należy wstrzykiwać w różne miejsca.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie stwierdzono przypadków szkodliwego działania szczepionki Rabipur stosowanej w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy Rabipur przenika do mleka ludzkiego, brak jest w związku z tym danych dotyczących zagrożenia dla dzieci karmionych piersią.

Szczepionkę Rabipur można stosować w czasie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią, jako terapię poekspozycyjną.

Szczepionka może również być podawana w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej w czasie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią, po upewnieniu się, że potencjalne korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko dla płodu / dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Rabipur nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

4.8.    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych do najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych należał ból w miejscu wstrzyknięcia (30-85%, głównie ból związany z wykonaniem wstrzyknięcia) lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (15-35%). Większość miejscowych odczynów miało łagodny przebieg i ustępowały one w ciągu 24 do 48 godzin od podania szczepionki.

Ponadto, oprócz wymienionych wyżej objawów, w czasie badań klinicznych i / lub po wprowadzeniu preparatu na rynek zgłaszano następujące działania niepożądane:

Standardowa klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często (>1/10)

Ból w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

Często (>1/100 do <1/10)

Osłabienie, złe samopoczucie, gorączka, zmęczenie, objawy grypopodobne, rumień w miejscu wstrzyknięcia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia krążenia krwi (takie jak kołatanie serca lub uderzenia gorąca)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często (>1/100 do <1/10)

Powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia układu nerwowego*

Często (>1/100 do <1/10)

Ból głowy

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia czucia

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego (takie jak niedowład lub Syndrom Guillain-Barre)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10)

Wysypka

Zaburzenia układu immunol ogi cznego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Reakcje alergiczne (takie jak anafilaksja, skurcz oskrzeli, obrzęk, pokrzywka lub świąd)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często (>1/100 do <1/10)

Ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (>1/100 do <1/10)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności lub ból brzucha)

* Statystycznie nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania objawów pierwotnych, ani indukowanych napadów chorób autoimmunizacyjnych (np. stwardnienia rozsianego) po szczepieniu. W niektórych przypadkach nie można jednak całkiem wykluczyć możliwości indukcji wystąpienia ataków takich chorób u osób genetycznie predysponowanych. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy szczepienia nie są przyczyną chorób autoimmunizacyjnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem :

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nie są znane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki przeciw wściekliźnie; kod ATC: J07B G01 Profilaktyka _ przedekspozycyjna

W badaniach klinicznych prowadzonych na osobach wcześniej nieimmunizowanych, prawie wszystkie szczepione osoby wytworzyły ochronny poziom przeciwciał (> 0,5 j.m./ml), do 28 dnia pierwotnego cyklu szczepienia trzema dawkami szczepionki Rabipur, po podaniu szczepionki zgodnie z zalecanym schematem, drogą domięśniową.

Ponieważ poziom przeciwciał z czasem ma tendencję spadkową, konieczne jest podawanie dawek przypominających w celu podtrzymania poziomu przeciwciał powyżej 0,5 j.m./ml. Badania kliniczne wykazały jednakże utrzymywanie się ochronnego poziomu przeciwciał u 100% szczepionych osób, którym nie podawano dawek przypominających, przez 2 lata po szczepieniu szczepionką Rabipur.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że podanie dawki przypominającej szczepionki Rabipur powodowało, co najmniej 10-krotne zwiększenie średnich geometrycznych poziomu przeciwciał (GMT), do dnia 30. U osób szczepionych uprzednio szczepionką produkowaną przy użyciu ludzkich komórek diploidalnych (HDCV), po szczepieniu przypominaj ącym szczepionką Rabipur uzyskano silną odpowiedź anamnestyczną.

U pewnej ograniczonej liczby (n=28) badanych osób stwierdzono utrzymywanie się przeciwciał przez okres 14 lat.

Pomimo tego, potrzebę oraz termin szczepień przypominających powinno się oceniać indywidualnie, opierając się na oficjalnych zaleceniach (patrz również punkt 4.2.).

Leczenie _ poekspozycyjne

W badaniach klinicznych stwierdzono, że szczepionka Rabipur indukowała powstanie neutralizujących przeciwciał (> 0,5 j.m./ml) u 98% szczepionych osób w ciągu 14 dni i u 99100% pacjentów do dnia 28-38; szczepionkę podawano zgodnie z zalecanym przez WHO schematem pięciodawkowym, w domięśniowych iniekcjach po 1 ml, w dniach 0, 3, 7, 14 i 28.

Jednoczesne podanie ludzkiej immunoglobuliny przeciw wściekliźnie (HRIG) lub końskiej immunoglobuliny przeciw wściekliźnie (ERIG) razem z pierwszą dawką szczepionki powodowało niewielki i niemający znaczenia klinicznego spadek średnich geometrycznych poziomu przeciwciał (GMT).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne obejmujące badania toksyczności po jednokrotnym i wielokrotnym podaniu szczepionki oraz testy miejscowej tolerancji nie wykazały wystąpienia nieoczekiwanych reakcji ani toksyczności skierowanej przeciwko poszczególnym narządom. Nie prowadzono badań nad genotoksycznością ani szkodliwym wpływem na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Proszek

TRIS-(hydroksymetylo)-aminometan

Sodu chlorek Disodu edetynian Potasu L-glutaminian Poligelina Sacharoza

Rozpuszczalnik Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3.    Okres ważności

4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (szkło typu I), z korkiem (chlorobutyl) i 1 ml rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu, w ampułce (szkło typu I) ze strzykawką jednorazowego użytku (polipropylen z tłokiem z polietylenu) - opakowanie po 1 lub 5.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zarówno przed, jak i po rekonstytucji szczepionki należy wizualnie sprawdzić, czy nie zawiera ona ciał obcych i czy nie zmienił się wygląd preparatu. Nie wolno stosować szczepionki, jeżeli jej wygląd uległ zmianie. Dane dotyczące wyglądu szczepionki, patrz punkt 3.

Proszek powinien być rekonstytuowany przy użyciu załączonego rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu. Roztwór przed wstrzyknięciem należy delikatnie wstrząsnąć. Szczepionka powinna być podana natychmiast po rekonstytucji.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 D-35041 Marburg Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0630

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 wrzesień 1988 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18 grudzień 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rabipur