Imeds.pl

Ramipril-Lupin 1,25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ramipril-Lupin 1,25 mg, tabletki Ramipril-Lupin 2,5 mg, tabletki Ramipril-Lupin 5 mg, tabletki Ramipril-Lupin 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramipril-Lupin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril-Lupin

3.    Jak stosować lek Ramipril-Lupin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril-Lupin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RAMIPRIL-LUPIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ramipril-Lupin zawiera lek o nazwie ramipryl, zaliczany do inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).

Mechanizm działania leku Ramipril-Lupin:

•    Zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi.

•    Zmniejszenie napięcia ścian i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

•    Ułatwienie pracy serca, która polega na pompowaniu krwi.

Lek Ramipril-Lupin można stosować w celu:

•    Leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego).

•    Zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

•    Zmniejszenia ryzyka lub spowolnienia przebiegu chorób nerek (u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy).

•    Leczenia choroby, w której serce kurczy się zbyt słabo, by tłoczyć wystarczającą ilość krwi do organizmu (niewydolność serca).

•    Leczenie po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU RAMIPRIL-LUPIN Kiedy nie stosować leku Ramipril-Lupin:

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril-Lupin wymienionych w punkcie 6.

Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja uczuleniowa określana jako obrzęk „naczynioruchowy”. Objawy obejmują świąd skóry, pokrzywkę, czerwoną wysypkę na dłoniach, stopach i szyi, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeśli u pacjenta wykonywane są dializy lub inny zabieg polegający na filtracji krwi. Podczas korzystania z niektórych urządzeń do hemodializy lub hemofiltracji nie należy stosować leku Ramipril-Lupin.

•    Jeśli pacjent ma chorobę nerek przebiegającą ze zmniejszeniem ukrwienia nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    W ostatnich 6 miesiącach ciąży (patrz poniżej, punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeśli ciśnienie tętnicze pacjenta jest zbyt niskie lub niestabilne. Lekarz oceni ciśnienie tętnicze pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z powyższych zaburzeń, nie należy stosować leku Ramipril-Lupin. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin należy zasięgnąć porady lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ramipril-Lupin

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

•    Jeśli pacjent cierpi na chorobę serca, wątroby lub nerek.

•    Jeśli pacjent utracił znaczną ilość substancji mineralnych (soli) lub płynów ustrojowych, np. przez wymioty, biegunkę, nadmierne pocenie się, dietę niskosodową, długotrwałe leczenie moczopędne lub dializy.

•    Jeśli pacjent planuje leczenie odczulające na jad pszczół lub os.

•    Jeśli planuje się podanie leku znieczulającego, np. przed operacją lub zabiegiem stomatologicznym. W takim przypadku może być konieczne odstawienie leku Ramipril-Lupin na jeden dzień przed zabiegiem.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zbyt duże stężenie potasu we krwi.

•    Jeśli pacjent ma chorobę naczyń określaną jako kolagenoza (np. twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy).

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że mogła (albo może) zajść w ciążę, musi o tym powiedzieć lekarzowi. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril-Lupin w pierwszych 3 miesiącach ciąży i nie wolno go stosować powyżej 3 miesiąca ciąży ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych u dziecka; patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril-Lupin u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na brak informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych zaburzeń lub w razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (również o specyfikach ziołowych). Należy tak postąpić, ponieważ lek Ramipril-Lupin może wpływać na działanie innych leków, a inne leki również mogą zakłócać działanie leku Ramipril-Lupin.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, ponieważ mogą osłabiać działanie leku Ramipril-Lupin:

•    Leki łagodzące ból (przeciwbólowe) i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], w tym ibuprofen, indometacyna lub aspiryna).

•    Leki stosowane w przypadku zbyt niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub uczuleń — np. efedryna, adrenalina lub noradrenalina. Lekarz zbada ciśnienie tętnicze pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, bowiem mogą one zwiększać ryzyko działań niepożądanych w przypadku skojarzonego stosowania z lekiem Ramipril-Lupin:

•    Leki łagodzące ból (przeciwbólowe) i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], w tym ibuprofen, indometacyna lub aspiryna).

•    Leki przeciwnowotworowe (chemioterapia).

•    Leki zmniejszające ryzyko odrzucenia przeszczepionych narządów, np. cyklosporyna.

•    Leki moczopędne, np. furosemid.

•    Leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, np. spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwkrzepliwy).

•    Leki steroidowe (kortykosteroidy) o działaniu przeciwzapalnym, np. prednizolon.

•    Allopurynol (lek zmniejszający stężenie kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którekolwiek z poniższych leków, ponieważ lek Ramipril-Lupin może zakłócać ich działanie:

•    Leki stosowane w cukrzycy (doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina). Lek Ramipril-Lupin może zmniejszać stężenie glukozy (cukru) we krwi. Podczas stosowania leku Ramipril-Lupin należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

•    Lit (lek stosowany w chorobach psychicznych). Lek Ramipril-Lupin może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie regularnie kontrolować stężenie litu we krwi pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych zaburzeń lub w razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie leku Ramipril-Lupin z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Ramipril-Lupin może wywoływać zawroty głowy lub stany przedomdleniowe. Leki hipotensyjne i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie. Dlatego pacjent powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli ma wątpliwości ile alkoholu może wypić podczas stosowania leku Ramipril-Lupin.

•    Lek Ramipril-Lupin można przyjmować z posiłkami lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że mogła (albo może) zajść w ciążę, musi o tym powiedzieć lekarzowi.

Nie zaleca się przyjmowania leku Ramipril-Lupin w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Nie wolno stosować leku po 13 tygodniu ciąży ze względu na ryzyko szkodliwego działania u dziecka.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Ramipril-Lupin, należy o tym jak najszybciej powiedzieć lekarzowi. Przed planowaną ciążą należy zmienić leczenie na inne, bardziej odpowiednie w ciąży. Nie należy stosować leku Ramipril-Lupin podczas karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podczas stosowania leku Ramipril-Lupin mogą wystąpić zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu jego dawki. W takim przypadku nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ramipril-Lupin

Lek Ramipril-Lupin zawiera laktozę (dodatkowe informacje, patrz punkt 6). Jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RAMIPRIL-LUPIN

Lek Ramipril-Lupin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Sposób zażywania leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki/połówki tabletek należy połknąć w całości i popić.

•    Tabletek nie należy kruszyć ani gryźć. .

•    Aby podzielić tabletki na połowy, należy umieścić kciuki obu rąk na linii podziału i przełamać tabletkę, jak pokazano na poniższym rysunku.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

•    Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę, skutecznie obniżającą ciśnienie tętnicze pacjenta.

•    Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg.

•    Jeśli pacjent zażywa leki moczopędne (diuretyki) przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub odstawienie diuretyków.

Zmniejszenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu

•    Leczenie rozpoczyna się od dawki 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki.

•    Na ogół stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę.

Leczenie zmniejszające ryzyko lub spowalniające przebieg choroby nerek

•    Leczenie można rozpocząć od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę.

•    Na ogół stosuje się dawkę 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Leczenie rozpoczyna się od dawki 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg. Zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę.

Leczenie po zawale serca

•    Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 1,25-2,5 mg dwa raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę.

•    Na ogół stosuje się dawkę 10 mg na dobę. Zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawki powinno następować wolniej

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramipril-Lupin

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (szpitalnej izby przyjęć). Nie należy samodzielnie prowadzić pojazdu do szpitala, a raczej wezwać karetkę lub poprosić kogoś o podwiezienie. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Ramipril-Lupin

•    Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę, powinien przyjąć kolejną dawkę o planowanej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki .

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ramipril-Lupin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ramipril-Lupin i zgłosić się do lekarza, jeśli pacjent zauważy którekolwiek z poniższych poważnych działań niepożądanych, ponieważ może istnieć konieczność natychmiastowej pomocy medycznej.

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający przełykanie lub oddychanie, świąd skóry i wysypki. Te objawy mogą świadczyć o ciężkiej reakcji uczuleniowej na lek Ramipril-Lupin.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypki, owrzodzenia w jamie ustnej, zaostrzenie istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, tworzenie pęcherzyków lub złuszczanie skóry (np. zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek

z poniższych objawów:

•    Przyspieszony rytm serca, nierównomierne lub silne bicie (kołatania) serca, bóle w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub bardziej nasilone zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu.

•    Duszność lub kaszel — te objawy mogą wskazywać na zaburzenia pracy płuc.

•    Łatwiejsze siniaczenie, dłuższy niż zwykle czas krzepnięcia krwi, widoczne krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe punktowane plamki na skórze, większa skłonność do zakażeń, ból gardła, gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienia, zawroty głowy lub bladość skóry. Te objawy mogą świadczyć o zaburzeniach krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Ten objaw może świadczyć o zapaleniu trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, utrata łaknienia, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka). Te objawy mogą wskazywać na choroby wątroby, np. zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów osiągnie duże nasilenie lub będzie się utrzymywać dłużej niż kilka dni.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku Ramipril-Lupin.

•    Omdlenia, niedociśnienie tętnicze (zbyt niskie ciśnienie krwi), szczególnie przy szybkiej zmianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą.

•    Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie oskrzeli, duszność.

•    Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypki skórne, które mogą być wyniesione ponad powierzchnię skóry.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub bóle mięśni.

•    Zwiększone stężenie potasu we krwi.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy).

•    Świąd skóry i zaburzenia czucia skórnego, np. drętwienie, łaskotanie, mrowienie lub pieczenie.

•    Utrata lub zaburzenia odczuwania smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Niedrożność nosa, duszność lub zaostrzenie przebiegu astmy oskrzelowej.

•    Obrzęk jelit określany jako obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, którego objawami są: ból brzucha, wymioty, biegunka.

•    Zgaga, zaparcia lub suchość w jamie ustnej.

•    Oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia.

•    Nadmierne pocenie się.

•    Zmniejszenie lub utrata łaknienia (anoreksja).

•    Przyspieszona lub nieregularna akcja serca.

•    Obrzęki rąk i nóg, które może świadczyć o zatrzymaniu nadmiernej ilości wody w organizmie.

•    Uderzenia gorąca.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Ból stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększona liczba pewnego rodzaju białych krwinek w badaniu krwi (eozynofilia).

•    Wyniki badań krwi wskazujące na zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

•    Uczucie niepewności, zagubienia.

•    Zaczerwienienie i obrzęk języka.

•    Silne łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka.

•    Choroby paznokci (np. częściowe lub całkowite oddzielenie się paznokcia od łożyska).

•    Wysypka lub zasinienie skóry.

•    Plamiste zmiany na skórze i oziębienie kończyn.

•    Zaczerwienienie, świąd, obrzęk oczu lub łzawienie.

•    Zaburzenia słuchu i wrażenie „dzwonienia” w uszach.

•    Uczucie osłabienia.

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi bądź zmniejszenie stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Zwiększona wrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów osiągnie duże nasilenie lub będzie się utrzymywać przez ponad kilka dni.

•    Trudności z koncentracją.

•    Obrzęk ust.

•    Zbyt mała liczba białych krwinek w badaniach krwi.

•    Zmniejszone stężenie sodu w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców rąk i stop pod wpływem ochłodzenia oraz uczucie łaskotania lub bolesność po ogrzaniu (objaw Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnienie lub zaburzenia reakcji psychomotorycznych.

•    Uczucie pieczenia.

•    Zmiana odczuwania zapachu (zaburzenia węchu).

•    Wypadanie włosów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK STOSOWAĆ LEK RAMIPRIL-LUPIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Ramipril-Lupin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 1,25 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (1,25 mg).

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, kwas mlekowy, magnezu tlenek, ciężki, skrobię kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 2,5 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (2,5 mg).

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, kwas mlekowy, magnezu tlenek, ciężki, skrobię kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek czerwony oraz żelaza tlenek żółty (E172)

(E172).

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 5 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (5 mg).

Ponadto    lek    zawiera:    laktozę jednowodną,    kwas    mlekowy,    magnezu    tlenek,    ciężki,    skrobię

kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran oraz żelaza tlenek czerwony (E172).

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 10 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (10 mg).

Ponadto    lek    zawiera:    laktozę jednowodną,    kwas    mlekowy,    magnezu    tlenek,    ciężki,    skrobię

kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran oraz żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 1,25 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o wydłużonym kształcie, barwy białej lub zbliżonej do białej, z liczbą „1,25” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału po obu stronach tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 99 i 100 tabletek.

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 2,5 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o wydłużonym kształcie, barwy jasnopomarańczowej, z liczbą „2,5” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 99 i 100 tabletek.

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 5 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o kształcie kapsułki, barwy różowej, z liczbą „5” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 99 i 100 tabletek.

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 10 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o kształcie kapsułki, barwy różowej, z liczbą „10” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału po obu stronach tabletki.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 20, 28, 30, 50, 60, 90 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Lupin (Europe) Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA4 6PJ

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Ramipril-Lupin tablety Niemcy: Ramipril-Hormosan Tabletten Węgry: Ramipril-Lupin tabletta Włochy: Ramipril-Lupin compresse Polska: Ramipril-Lupin tabletki Hiszpania: Ramipril-Lupin comprimidos Wielka Brytania: Ramipril-Lupin tablets

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]