+ iMeds.pl

Ramipril-lupin 1,25 mgUlotka Ramipril-lupin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ramipril-Lupin 1,25 mg, tabletki Ramipril-Lupin 2,5 mg, tabletki Ramipril-Lupin 5 mg, tabletki Ramipril-Lupin 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramipril-Lupin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril-Lupin

3.    Jak stosować lek Ramipril-Lupin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril-Lupin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RAMIPRIL-LUPIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ramipril-Lupin zawiera lek o nazwie ramipryl, zaliczany do inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).

Mechanizm działania leku Ramipril-Lupin:

•    Zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi.

•    Zmniejszenie napięcia ścian i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

•    Ułatwienie pracy serca, która polega na pompowaniu krwi.

Lek Ramipril-Lupin można stosować w celu:

•    Leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego).

•    Zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

•    Zmniejszenia ryzyka lub spowolnienia przebiegu chorób nerek (u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy).

•    Leczenia choroby, w której serce kurczy się zbyt słabo, by tłoczyć wystarczającą ilość krwi do organizmu (niewydolność serca).

•    Leczenie po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU RAMIPRIL-LUPIN Kiedy nie stosować leku Ramipril-Lupin:

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril-Lupin wymienionych w punkcie 6.

Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja uczuleniowa określana jako obrzęk „naczynioruchowy”. Objawy obejmują świąd skóry, pokrzywkę, czerwoną wysypkę na dłoniach, stopach i szyi, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeśli u pacjenta wykonywane są dializy lub inny zabieg polegający na filtracji krwi. Podczas korzystania z niektórych urządzeń do hemodializy lub hemofiltracji nie należy stosować leku Ramipril-Lupin.

•    Jeśli pacjent ma chorobę nerek przebiegającą ze zmniejszeniem ukrwienia nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    W ostatnich 6 miesiącach ciąży (patrz poniżej, punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeśli ciśnienie tętnicze pacjenta jest zbyt niskie lub niestabilne. Lekarz oceni ciśnienie tętnicze pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z powyższych zaburzeń, nie należy stosować leku Ramipril-Lupin. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin należy zasięgnąć porady lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ramipril-Lupin

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

•    Jeśli pacjent cierpi na chorobę serca, wątroby lub nerek.

•    Jeśli pacjent utracił znaczną ilość substancji mineralnych (soli) lub płynów ustrojowych, np. przez wymioty, biegunkę, nadmierne pocenie się, dietę niskosodową, długotrwałe leczenie moczopędne lub dializy.

•    Jeśli pacjent planuje leczenie odczulające na jad pszczół lub os.

•    Jeśli planuje się podanie leku znieczulającego, np. przed operacją lub zabiegiem stomatologicznym. W takim przypadku może być konieczne odstawienie leku Ramipril-Lupin na jeden dzień przed zabiegiem.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zbyt duże stężenie potasu we krwi.

•    Jeśli pacjent ma chorobę naczyń określaną jako kolagenoza (np. twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy).

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że mogła (albo może) zajść w ciążę, musi o tym powiedzieć lekarzowi. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril-Lupin w pierwszych 3 miesiącach ciąży i nie wolno go stosować powyżej 3 miesiąca ciąży ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych u dziecka; patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril-Lupin u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na brak informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych zaburzeń lub w razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (również o specyfikach ziołowych). Należy tak postąpić, ponieważ lek Ramipril-Lupin może wpływać na działanie innych leków, a inne leki również mogą zakłócać działanie leku Ramipril-Lupin.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, ponieważ mogą osłabiać działanie leku Ramipril-Lupin:

•    Leki łagodzące ból (przeciwbólowe) i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], w tym ibuprofen, indometacyna lub aspiryna).

•    Leki stosowane w przypadku zbyt niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub uczuleń — np. efedryna, adrenalina lub noradrenalina. Lekarz zbada ciśnienie tętnicze pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, bowiem mogą one zwiększać ryzyko działań niepożądanych w przypadku skojarzonego stosowania z lekiem Ramipril-Lupin:

•    Leki łagodzące ból (przeciwbólowe) i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], w tym ibuprofen, indometacyna lub aspiryna).

•    Leki przeciwnowotworowe (chemioterapia).

•    Leki zmniejszające ryzyko odrzucenia przeszczepionych narządów, np. cyklosporyna.

•    Leki moczopędne, np. furosemid.

•    Leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, np. spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwkrzepliwy).

•    Leki steroidowe (kortykosteroidy) o działaniu przeciwzapalnym, np. prednizolon.

•    Allopurynol (lek zmniejszający stężenie kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którekolwiek z poniższych leków, ponieważ lek Ramipril-Lupin może zakłócać ich działanie:

•    Leki stosowane w cukrzycy (doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina). Lek Ramipril-Lupin może zmniejszać stężenie glukozy (cukru) we krwi. Podczas stosowania leku Ramipril-Lupin należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

•    Lit (lek stosowany w chorobach psychicznych). Lek Ramipril-Lupin może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie regularnie kontrolować stężenie litu we krwi pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych zaburzeń lub w razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie leku Ramipril-Lupin z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Ramipril-Lupin może wywoływać zawroty głowy lub stany przedomdleniowe. Leki hipotensyjne i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie. Dlatego pacjent powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli ma wątpliwości ile alkoholu może wypić podczas stosowania leku Ramipril-Lupin.

•    Lek Ramipril-Lupin można przyjmować z posiłkami lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że mogła (albo może) zajść w ciążę, musi o tym powiedzieć lekarzowi.

Nie zaleca się przyjmowania leku Ramipril-Lupin w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Nie wolno stosować leku po 13 tygodniu ciąży ze względu na ryzyko szkodliwego działania u dziecka.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Ramipril-Lupin, należy o tym jak najszybciej powiedzieć lekarzowi. Przed planowaną ciążą należy zmienić leczenie na inne, bardziej odpowiednie w ciąży. Nie należy stosować leku Ramipril-Lupin podczas karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podczas stosowania leku Ramipril-Lupin mogą wystąpić zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu jego dawki. W takim przypadku nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ramipril-Lupin

Lek Ramipril-Lupin zawiera laktozę (dodatkowe informacje, patrz punkt 6). Jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RAMIPRIL-LUPIN

Lek Ramipril-Lupin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Sposób zażywania leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki/połówki tabletek należy połknąć w całości i popić.

•    Tabletek nie należy kruszyć ani gryźć. .

•    Aby podzielić tabletki na połowy, należy umieścić kciuki obu rąk na linii podziału i przełamać tabletkę, jak pokazano na poniższym rysunku.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

•    Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę, skutecznie obniżającą ciśnienie tętnicze pacjenta.

•    Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg.

•    Jeśli pacjent zażywa leki moczopędne (diuretyki) przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril-Lupin lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub odstawienie diuretyków.

Zmniejszenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu

•    Leczenie rozpoczyna się od dawki 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki.

•    Na ogół stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę.

Leczenie zmniejszające ryzyko lub spowalniające przebieg choroby nerek

•    Leczenie można rozpocząć od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę.

•    Na ogół stosuje się dawkę 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Leczenie rozpoczyna się od dawki 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg. Zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę.

Leczenie po zawale serca

•    Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 1,25-2,5 mg dwa raz na dobę.

•    Lekarz dobierze odpowiednią dawkę.

•    Na ogół stosuje się dawkę 10 mg na dobę. Zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawki powinno następować wolniej

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramipril-Lupin

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (szpitalnej izby przyjęć). Nie należy samodzielnie prowadzić pojazdu do szpitala, a raczej wezwać karetkę lub poprosić kogoś o podwiezienie. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Ramipril-Lupin

•    Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę, powinien przyjąć kolejną dawkę o planowanej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki .

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ramipril-Lupin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ramipril-Lupin i zgłosić się do lekarza, jeśli pacjent zauważy którekolwiek z poniższych poważnych działań niepożądanych, ponieważ może istnieć konieczność natychmiastowej pomocy medycznej.

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający przełykanie lub oddychanie, świąd skóry i wysypki. Te objawy mogą świadczyć o ciężkiej reakcji uczuleniowej na lek Ramipril-Lupin.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypki, owrzodzenia w jamie ustnej, zaostrzenie istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, tworzenie pęcherzyków lub złuszczanie skóry (np. zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek

z poniższych objawów:

•    Przyspieszony rytm serca, nierównomierne lub silne bicie (kołatania) serca, bóle w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub bardziej nasilone zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu.

•    Duszność lub kaszel — te objawy mogą wskazywać na zaburzenia pracy płuc.

•    Łatwiejsze siniaczenie, dłuższy niż zwykle czas krzepnięcia krwi, widoczne krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe punktowane plamki na skórze, większa skłonność do zakażeń, ból gardła, gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienia, zawroty głowy lub bladość skóry. Te objawy mogą świadczyć o zaburzeniach krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Ten objaw może świadczyć o zapaleniu trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, utrata łaknienia, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka). Te objawy mogą wskazywać na choroby wątroby, np. zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów osiągnie duże nasilenie lub będzie się utrzymywać dłużej niż kilka dni.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku Ramipril-Lupin.

•    Omdlenia, niedociśnienie tętnicze (zbyt niskie ciśnienie krwi), szczególnie przy szybkiej zmianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą.

•    Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie oskrzeli, duszność.

•    Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypki skórne, które mogą być wyniesione ponad powierzchnię skóry.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub bóle mięśni.

•    Zwiększone stężenie potasu we krwi.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy).

•    Świąd skóry i zaburzenia czucia skórnego, np. drętwienie, łaskotanie, mrowienie lub pieczenie.

•    Utrata lub zaburzenia odczuwania smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Niedrożność nosa, duszność lub zaostrzenie przebiegu astmy oskrzelowej.

•    Obrzęk jelit określany jako obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, którego objawami są: ból brzucha, wymioty, biegunka.

•    Zgaga, zaparcia lub suchość w jamie ustnej.

•    Oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia.

•    Nadmierne pocenie się.

•    Zmniejszenie lub utrata łaknienia (anoreksja).

•    Przyspieszona lub nieregularna akcja serca.

•    Obrzęki rąk i nóg, które może świadczyć o zatrzymaniu nadmiernej ilości wody w organizmie.

•    Uderzenia gorąca.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Ból stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększona liczba pewnego rodzaju białych krwinek w badaniu krwi (eozynofilia).

•    Wyniki badań krwi wskazujące na zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

•    Uczucie niepewności, zagubienia.

•    Zaczerwienienie i obrzęk języka.

•    Silne łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka.

•    Choroby paznokci (np. częściowe lub całkowite oddzielenie się paznokcia od łożyska).

•    Wysypka lub zasinienie skóry.

•    Plamiste zmiany na skórze i oziębienie kończyn.

•    Zaczerwienienie, świąd, obrzęk oczu lub łzawienie.

•    Zaburzenia słuchu i wrażenie „dzwonienia” w uszach.

•    Uczucie osłabienia.

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi bądź zmniejszenie stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Zwiększona wrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów osiągnie duże nasilenie lub będzie się utrzymywać przez ponad kilka dni.

•    Trudności z koncentracją.

•    Obrzęk ust.

•    Zbyt mała liczba białych krwinek w badaniach krwi.

•    Zmniejszone stężenie sodu w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców rąk i stop pod wpływem ochłodzenia oraz uczucie łaskotania lub bolesność po ogrzaniu (objaw Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnienie lub zaburzenia reakcji psychomotorycznych.

•    Uczucie pieczenia.

•    Zmiana odczuwania zapachu (zaburzenia węchu).

•    Wypadanie włosów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK STOSOWAĆ LEK RAMIPRIL-LUPIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Ramipril-Lupin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 1,25 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (1,25 mg).

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, kwas mlekowy, magnezu tlenek, ciężki, skrobię kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 2,5 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (2,5 mg).

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, kwas mlekowy, magnezu tlenek, ciężki, skrobię kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek czerwony oraz żelaza tlenek żółty (E172)

(E172).

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 5 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (5 mg).

Ponadto    lek    zawiera:    laktozę jednowodną,    kwas    mlekowy,    magnezu    tlenek,    ciężki,    skrobię

kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran oraz żelaza tlenek czerwony (E172).

Co zawiera lek Ramipril-Lupin 10 mg

Substancją czynną leku jest ramipryl (10 mg).

Ponadto    lek    zawiera:    laktozę jednowodną,    kwas    mlekowy,    magnezu    tlenek,    ciężki,    skrobię

kukurydzianą, żelowaną, sodu stearylofumaran oraz żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 1,25 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o wydłużonym kształcie, barwy białej lub zbliżonej do białej, z liczbą „1,25” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału po obu stronach tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 99 i 100 tabletek.

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 2,5 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o wydłużonym kształcie, barwy jasnopomarańczowej, z liczbą „2,5” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 99 i 100 tabletek.

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 5 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o kształcie kapsułki, barwy różowej, z liczbą „5” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 99 i 100 tabletek.

Jak wygląda lek Ramipril-Lupin 10 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki

Tabletka o kształcie kapsułki, barwy różowej, z liczbą „10” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału po obu stronach tabletki.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Opakowania blistrowe (aluminium/PE/folia aluminiowa): 20, 28, 30, 50, 60, 90 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Lupin (Europe) Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA4 6PJ

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Ramipril-Lupin tablety Niemcy: Ramipril-Hormosan Tabletten Węgry: Ramipril-Lupin tabletta Włochy: Ramipril-Lupin compresse Polska: Ramipril-Lupin tabletki Hiszpania: Ramipril-Lupin comprimidos Wielka Brytania: Ramipril-Lupin tablets

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]

Ramipril-Lupin

Charakterystyka Ramipril-lupin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ramipril-Lupin, 1,25 mg, tabletki Ramipril-Lupin, 2,5 mg, tabletki Ramipril-Lupin, 5 mg, tabletki Ramipril-Lupin, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Każda tabletka Ramipril-Lupin 1,25 mg zawiera 1,25 mg ramiprylu Każda tabletka Ramipril-Lupin 2,5 mg zawiera 2,5 mg ramiprylu Każda tabletka Ramipril-Lupin 5 mg zawiera 5 mg ramiprylu Każda tabletka Ramipril-Lupin 10 mg zawiera 10 mg ramiprylu

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka Ramipril-Lupin 1,25 mg zawiera 49,63 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka Ramipril-Lupin 2,5 mg zawiera 47,39 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka Ramipril-Lupin 5 mg zawiera 43,90 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka Ramipril-Lupin 10 mg zawiera 87,80 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Ramipril-Lupin 1,25 mg tabletki

Tabletka o wydłużonym kształcie, barwy białej lub zbliżonej do białej, z liczbą „1,25” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Ramipril-Lupin 2,5 mg tabletki

Tabletka o wydłużonym kształcie, barwy jasnopomarańczowej, z liczbą „2,5” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki

Ramipril-Lupin 5 mg tabletki

Tabletka o kształcie kapsułki, barwy różowej, z liczbą „5” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki

Tabletka Ramipril-Lupin 10 mg

Tabletka o kształcie kapsułki, barwy różowej, z liczbą „10” wytłoczoną na jednej stronie i linią podziału na obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

-    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

-    Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów:

o Z objawami miażdżycy układu sercowo-naczyniowego (dodatni wywiad w kierunku choroby wieńcowej, udaru mózgu lub choroby naczyń obwodowych) lub o Z cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).

-    Leczenie choroby nerek

o początkowe stadium nefropatii kłębuszkowej cukrzycowej rozpoznanej na podstawie mikroalbuminurii

o jawna, cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa objawiająca się makroproteinurią u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1). o jawna,niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu > 3 g/dobę (patrz punkt 5.1.)

-    Leczenie objawowej niewydolności serca

-    Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału serca u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca. Leczenie należy rozpocząć po upływie co najmniej 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Sposób podawania

Tabletki należy popijać odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Zaleca się przyjmowanie tabletek ramiprylu codziennie o tej samej porze. Ramipryl można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku, ponieważ nie zmienia on biodostępności produktu (patrz punkt 5.2).

Tabletki należy połknąć, popijając płynem. Nie należy kruszyć ani żuć tabletek lub połówek tabletek. W celu podzielenia tabletki na połowy, należy umieścić kciuki obu rąk na linii podziału i przełamać tabletkę.

Dorośli

Pacjenci leczeni diuretykami

Po rozpoczęciu leczenia ramiprylem może wystąpić hipotonia; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów, którzy przyjmują leki moczopędne. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko hipowolemii i (lub) hiponatremii.

Jeśli to możliwe, należy przerwać podawanie leków moczopędnych na 2 lub 3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać leczenia diuretykami, leczenie preparatem ramipryl należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Dalsze dawkowanie ramiprylu należy ustalić w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy dobrać indywidualnie w zależności od charakterystyki klinicznej pacjenta (patrz punkt 4.4) i kontroli ciśnienia tętniczego.

Ramipryl można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi grupami produktów leczniczych o działaniu hipotensyjnym.

Dawka początkowa

Zaleca się rozpoczęcie leczenia ramiprylem od dawki 2,5 mg na dobę. U pacjentów z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) po podaniu dawki początkowej może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. W tej grupie pacjentów zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 1,25 mg. Leczenie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza (patrz punkt 4.4).

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwajać co 2-4 tygodnie, stopniowo dążąc do uzyskania docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Maksymalna dobowa dawka ramiprylu wynosi 10 mg. Lek zwykle podaje się raz na dobę.

Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zaleca się rozpoczęcie leczenia ramiprylem od dawki 2,5 mg raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po 1-2 tygodniach leczenia zaleca się podwojenie dawki a po dalszych 2-3 tygodniach kolejne zwiększenie do docelowej dawki podtrzymującej ramiprylu (10 mg raz na dobę).

Patrz również punkt: dawkowanie u pacjentów leczonych diuretykami.

Leczenie choroby nerek

Pacjenci z cukrzycą i mikroalbuminuria.

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po 2 tygodniach zaleca się podwojenie dobowej dawki do 2,5 mg, a po kolejnych 2 tygodniach do 5 mg.

Pacjenci z cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po 1-2 tygodniach zaleca się podwojenie dobowej dawki ramiprylu do 5 mg, a po kolejnych 2-3 tygodniach do 10 mg. Dawka docelowa wynosi 10 mg na dobę.

Pacjenci z jawną, niecukrzycową nefropatią kłębuszkową i białkomoczem > 3 g/dobę

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po upływie 2 tygodni zaleca się podwojenie dobowej dawki do 2,5 mg, a po kolejnych 2 tygodniach do 5 mg.

Objawowa niewydolność serca Dawka początkowa

U pacjentów w stabilnym stanie, leczonych diuretykami zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawkę ramiprylu należy zwiększać, podwajając ją co 1-2 tygodnie do osiągnięcia maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 10 mg. Zaleca się się podawanie leku dwa razy na dobę.

Wtórna prewencja po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca

Dawka początkowa

U pacjentów w stabilnym stanie klinicznym i hemodynamicznym leczenie rozpoczyna się po 48 godzinach od zawału serca od dawki 2,5 mg, dwa razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg nie jest dobrze tolerowana, należy podawać dawkę 1,25 mg dwa razy na dobę przez 2 dni, a następnie zwiększyć dawkowanie do 2,5 mg i 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli zwiększenie dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę nie jest możliwe, należy zakończyć leczenie.

Patrz również punkt: pacjenci leczeni diuretykami.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Należy stopniowo zwiększać dawkę dobową, podwajając ją co 1-3 dni do osiągnięcia docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 5 mg dwa razy na dobę.

W miarę możliwości, dobową dawkę podtrzymującą podaje się w dwóch dawkach podzielonych.

Jeśli zwiększenie dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę nie jest możliwe, należy zakończyć leczenie. Obecnie nie ma wystarczających danych odnośnie leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością serca (IV stopień NYHA) bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego. W razie decyzji o leczeniu pacjentów należących do tej grupy, zaleca się rozpoczęcie leczenia ramiprylem w dawce 1,25 mg raz na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki..

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek należy ustalać w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2):

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi >60 ml/min nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej (2,5 mg/dobę), a maksymalna dobowa dawka wynosi 10 mg;

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej (2,5 mg/dobę), a maksymalna dobowa dawka wynosi 5 mg;

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min dawka początkowa ramiprylu wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dobowa dawka 5 mg;

-    u hemodializowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: ramipryl jest w niewielkim stopniu eliminowany drogą dializy; dawka początkowa ramiprylu wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dobowa dawka 5 mg; produkt leczniczy należy podać po kilku godzinach od zakończenia hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby leczenie ramiprylem można rozpocząć jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską; maksymalna dobowa dawka ramiprylu wynosi 2,5 mg.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawki wolniejsze ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza w grupie pacjentów w bardzo podeszłym wieku i osłabionych. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania ramiprylu u dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia ze względu na niedostateczne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą bądź inny inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (patrz punkt 6.1).

-    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub po uprzednim podaniu inhibitorów ACE bądź antagonistów receptora angiotensyny II, AIIRA).

-    Zabiegi pozaustrojowe prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5).

-    Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

-    Nie należy stosować ramiprylu u pacjentów z hipotonią i niestabilnych hemodynamicznie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególne grupy pacjentów Ciąża

U kobiet w ciąży nie należy rozpoczynać leczenia ramiprylem lub innymi inhibitorami ACE ani antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA). Jeśli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE lub AIIRA nie będzie konieczna, pacjentki planujące ciążę powinny stosować inne leki hipotensyjne o uznanym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast odstawić leczenie inhibitorami ACE lub IIRA oraz, w razie potrzeby, rozpocząć podawanie alternatywnych leków (patrz punkt 4.3 i 4.6).

o Pacjenci szczególnie zagrożeni wystąpieniem hipotonii

- Pacjenci ze znaczną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron

Pacjenci ze znaczną aktywacją układu RAA są zagrożeni ryzykiem nagłego, długotrwałego spadku ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek wskutek hamowania ACE. Ryzyko wystąpienia takiego działania niepożądanego jest szczególnie duże, gdy inhibitor ACE lub towarzyszący diuretyk podaje się po raz pierwszy, lub przy pierwszym zwiększeniu dawki. W

następujących przypadkach należy oczekiwać znacznej aktywacji układu RAA i ściśle monitorować stan pacjenta, w tym ciśnienie tętnicze.

-    Ciężkie nadciśnienie tętnicze

-    Niewyrównana zastoinowa niewydolność serca

-    Istotne hemodynamicznie upośledzenie napływu lub odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej)

-    Jednostronne zwężenie tętnicy nerkowej przy zachowanej czynności drugiej nerki

-    Aktualna lub zagrażająca hipowolemia lub niedobór chlorku sodu (w tym pacjenci leczeni diuretykami)

-    Marskość wątroby i (lub) wodobrzusze

-    Rozległy zabieg chirurgiczny lub znieczulenie ogólne anestetykami wywołującymi hipotonię Przed rozpoczęciem leczenia na ogół zaleca się wyrównanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru chlorku sodu, jednak u pacjentów z niewydolnością serca należy najpierw rozważyć korzyści terapeutyczne i zagrożenia związane z ryzykiem hiperwolemii.

Przejściowa lub utrwalona niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego

- Nagłe niedociśnienie z towarzyszącym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu.

W początkowej fazie leczenia konieczna jest ścisła kontrola medyczna. o Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4,2)

Leczenie chirurgiczne

0    ile to możliwe, zaleca się przerwanie stosowania inhibitorów ACE (np. ramiprylu) na dzień przed zabiegiem.

Kontrola czynności nerek

Należy ocenić czynność nerek przed rozpoczęciem oraz w pierwszych tygodniach leczenia i zwiększania dawki. Szczególnie wnikliwie należy monitorować stan pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, szczególnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepieniu nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

Wśród pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).

W razie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy odstawić ramipryl

1    niezwłocznie rozpocząć leczenie doraźne. Zaleca się hospitalizację i obserwację stanu pacjenta przez co najmniej 12-24 godziny, aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Wśród pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz punkt 4.8). U tych pacjentów występował ból brzucha, któremu niekiedy towarzyszyły nudności lub wymioty.

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania.

Prawdopodobieństwo wystąpienia oraz nasilenie reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych podczas odczulania na jad owadów i inne alergeny wzrasta. Jest to związane z zahamowaniem ACE. . Przed rozpoczęciem odczulania należy rozważyć tymczasowe odstawienie ramiprylu.

Hiperkaliemia

Wśród pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano przypadki hiperkaliemii.

Zwiększone ryzyko hiperkaliemii występuje u pacjentów z niewydolnością nerek, w podeszłym wieku (>70 lat), z niewyrównaną cukrzycą lub stosujących sole potasu, diuretyki oszczędzające potas lub inne substancje aktywne powodujące retencję potasu, a także w przypadku odwodnienia, ostrej niewyrównanej niewydolności serca, kwasicy metabolicznej. Jeśli równoczesne stosowanie wspomnianych wyżej leków zostanie uznane za konieczne, zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia i (lub) agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię i (lub) agranulocytozę oraz małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano również przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego. Zaleca się monitorowanie liczby leukocytów, w celu wykrycia leukopenii.. Częstsze badania kontrolne zaleca się na początku leczenia oraz u pacjentów z z zaburzeniami czynności nerek, kolagenozą (np. toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina) oraz otrzymujących inne produkty lecznicze, które mogą wpływać na obraz krwi (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Grupy etniczne

Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż białej.

Podobnie jak w przypadku pozostałych inhibitorów ACE skuteczność hipotensyjna ramiprylu może być mniejsza u osób rasy czarnej niż rasy białej, prawdopodobnie wskutek częstszego występowania nadciśnienia z niską aktywnością reninową osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano przypadki charakterystycznego suchego, uporczywego kaszlu, , który ustępował po odstawieniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.

Nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Ostrzeżenie dotyczące substancji pomocniczych

Leku nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi chorobami dziedzicznymi jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane skojarzenia lekowe

Metody leczenia pozaustrojowego, w którym krew kontaktuje się z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym, np. dializa lub hemofiltracja przy użyciu niektórych (np. poliakrylonitrylowych) błon półprzepuszczalnych do dializy wysokoprzepływowej oraz aferezy LDL z siarczanem dekstranu, zwiększają ryzyko ciężkich reakcji anafilaktoidalnych (patrz punkt 4.3). Jeśli takie skojarzenie jest konieczne, należy rozważyć stosowanie innych błon dializacyjnych lub zmianę leku przeciwnadciśnieniowego.

Środki ostrożności

Sole potasu, heparyna, diuretyki oszczędzające potas i inne substancje czynne zwiększające stężenie potasu w osoczu (w tym antagoniści receptora angiotensyny II, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna): Może wystąpić hiperkaliemia, a zatem konieczne jest ścisłe monitorowanie stężenia potasu w surowicy

Leki hipotensyjne (np. diuretyki) i inne substancje o działaniu hipotensyjnym (np. azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, anestetyki, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulozyna, terazosyna) lub ostre zatrucie alkoholem:

Należy oczekiwać zwiększenia ryzyka niedociśnienia tętniczego (patrz informacje o diuretykach w punkcie 4.2).

Sympatykomimetyki wazopresyjne i inne produkty lecznicze (izoproterenol, dobutamina, dopamina, adrenalina), które mogą zmniejszać hipotensyjne działanie ramiprylu: zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne produkty lecznicze, które mogą zmieniać morfologię krwi

Zwiększenie prawdopodobieństwa odczynów hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu:

Inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie soli litu, prowadząc do nasilenia objawów toksycznych litu. Konieczne jest monitorowanie stężenia litu we krwi.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina:

Mogą występować objawy hipoglikemii. Zaleca się monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy:

Należy oczekiwać osłabienia efektu hipotensyjnego ramiprylu. Leczenie skojarzone inhibitorami ACE i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek i hiperkaliemii.

4.6 Ciąża i laktacja

Stosowanie ramiprylu nie jest zalecane w pierwszym trymestrze (patrz punkt 4.4) i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działań teratogennych po podaniu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Jeśli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie będzie konieczna, pacjentki planujące ciążę powinny stosować inne leki hipotensyjne o uznanym profilu bezpieczeństwa podczas ciąży. W razie rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz, w razie potrzeby, zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Dowiedziono, że ekspozycja na ACE lub AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży wywołuje efekty toksyczne u płodów (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz również punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). W przypadku ekspozycji na inhibitory ACE w drugim trymestrze ciąży zaleca się kontrolę ultrasonograficzną funkcji nerek i budowy czaszki płodu. Stan noworodków matek, które przyjmowały inhibitory ACE, należy wnikliwie obserwować w kierunku niedociśnienia tętniczego, skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz również punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja

Dostępne są jedynie niepełne informacje dotyczące leczenia ramiprylem w okresie laktacji. Dlatego nie zaleca się stosowania ramiprylu u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 5.2) a raczej inne metody o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa podczas laktacji, szczególnie w przypadku wcześniaków lub noworodków.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy wskutek zmniejszenia ciśnienia tętniczego) mogą zaburzać zdolność pacjenta do koncentracji i niekorzystnie wpływać na czas reakcji, zwiększając ryzyko w sytuacjach wymagających koncentracji uwagi (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn).

Może się to zdarzać zwłaszcza na początku leczenia lub w przypadku zmiany dotychczas stosowanych leków na ramipryl. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych przez kilka godzin po podaniu pierwszej dawki lub kolejnym zwiększeniu dawki.

4.8 Działania niepożądane

Do działań niepożądanych ramiprylu zalicza się uporczywy, suchy kaszel i objawy niedociśnienia tętniczego. Do ciężkich działań niepożądanych zalicza się obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemię, zaburzenie czynności wątroby lub nerek, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne oraz neutropenię lub agranulocytozę.

Częstość występowania działań niepożądanych podzielono na następujące kategorie:

Bardzo często (>1:10), często (od >1:100 do <1:10), niezbyt często (od >1:1 000 do <1:100), rzadko (od >1:10 000 do <1:1 000), bardzo rzadko (<1:10 000), częstość nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia

serca

Niedokrwienie mięśnia sercowego, w tym dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatania, obrzęki obwodowe

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia (w tym neutropenia lub

agranulocytoza),

zmniejszenie

liczby

erytrocytów,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

trombocytopenia

Aplazja szpiku, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

Ból w klatce piersiowej, zmęczenie

Gorączka

Astenia

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne ,podwyższone miano przeciwciał przeciwją-drowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższone aktywności transaminaz i (lub) bilirubiny sprzężonej

Żółtaczka

cholestatycz

na,

uszkodzenie

hepatocytów

Ostra

niewydolność

wątroby,

cholestatyczne

lub cytolityczne

zapalenie

wątroby

(przypadki

zgonu

występowały

niezmiernie

rzadko).

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Przemijająca impotencja, obniżenie libido

Ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie

nastroju,

zaburzenia

lękowe,

nerwowość,

niepokój,

zwłaszcza

ruchowy,

zaburzenia snu,

w tym senność

Zaburzenia

świadomości

Zaburzenia

uwagi

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować nadmierną wazodylatację naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem tętniczym i wstrząsem), bradykardię, zaburzenia elektrolitowe i niewydolność nerek.

Leczenie

Należy ściśle monitorować stan pacjenta i prowadzić objawowe, wspomagające leczenie. Zaleca się następujące postępowanie: mechaniczne metody eliminacji substancji toksycznej (płukanie żołądka, podanie środków pochłaniających) oraz przywrócenie stabilności hemodynamicznej, w tym przez podanie leków pobudzających receptory alfa1-adrenergiczne lub angiotensynowe II (angiotensynamid). Ramiprylat, aktywny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu eliminowany z krążenia podczas hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory konwertazy angiotensyny, zwykłe; kod ATC C09AA05.

Mechanizm działania

Ramipryl jest prekursorem aktywnego metabolitu ramiprylatu, który hamuje aktywność enzymu dipeptydylokarboksypeptydazy I (synonimy:    enzym konwertujący angiotensynę, konwertazy

angiotensyny, kininaza II) katalizującego w tkankach i osoczu konwersję angiotensyny I do angiotensyny II (aktywnej substancji o działaniu naczynioskurczowym) i rozkład bradykininy (substancji o działaniu wazodylatacyjnym). Zmniejszenie syntezy angiotensyny II i hamowanie rozkładu bradykininy powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Ponieważ angiotensyna II pobudza wydzielanie aldosteronu, ramiprylat hamuje ten proces. Stwierdzono, że odpowiedź hipotensyjna na monoterapię inhibitorem ACE jest na ogół słabsza wśród osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym (jest to populacja chorych nadciśnieniem i zazwyczaj niską aktywnością reninową osocza) niż u chorych innych ras.

Działanie farmakodynamiczne Działanie hipotensyjne:

Po podaniu ramiprylu następuje znaczne zmniejszenie oporu naczyniowego tętnic obwodowych. Na ogół nie obserwuje się istotnych zmian przepływu osocza w nerkach ani filtracji kłębuszkowej. Po podaniu ramiprylu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dochodzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i stojącej bez wyrównawczego przyspieszenia rytmu serca.

U większości przypadków działanie hipotensyjne rozpoczyna się po 1-2 godzinach od przyjęcia pojedynczej dawki, a maksymalny efekt występuje po 3-6 godzinach od podania doustnego. Działanie hipotensyjne po podaniu pojedynczej dawki zwykle utrzymuje się przez 24 godziny.

Maksymalny efekt hipotensyjny występuje po 3-4 tygodniach ciągłego leczenia ramiprylem. Wykazano, że skuteczne działanie hipotensyjne uzyskane podczas długotrwałego leczenia utrzymuje się przez 2 lata. Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje gwałtownego zwiększenia ciśnienia (zjawiska z odbicia).

Niewydolność serca:

Wykazano skuteczność ramiprylu w skojarzeniu z konwencjonalnym leczeniem diuretykami i opcjonalnie glikozydami nasercowymi u pacjentów w II-IV klasie czynnościowej niewydolności serca New York Heart Association (NYHA). Leczenie korzystnie wpływało na parametry hemodynamiczne (zmniejszenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory, zmniejszenie całkowitego oporu naczyń obwodowych, zwiększenie pojemności minutowej i wskaźnika sercowego) oraz hamowało aktywację układu neuroendokrynnego.

Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego. działanie ochronne na nerki

Przeprowadzono badanie prewencyjne z kontrolą placebo (badanie HOPE) z udziałem ponad 9 200 pacjentów, w którym poza lekami standardowymi podawano również ramipryl. Do badania zakwalifikowano pacjentów z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa, udar lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub z cukrzycą i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka (udokumentowana mikroalbuminuria, nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu, niskie stężenie lipoprotein o wysokiej gęstości bądź palenie tytoniu).

W badaniu wykazano, że ramipryl powodował istotne statystycznie zmniejszenie częstości występowania każdego z głównych punktów końcowych (zawał mięśnia sercowego, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i udar), jak i złożonego głównego punktu końcowego.

Badanie HOPE: Główne wyniki

Ramipryl

Placebo

Ryzyko względne (95% przedział ufności)

P

%

%

Wszyscy pacjenci

n=4645

n=4652

Główne złożone punkty końcowe

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Zawal mięśnia sercowego

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Udar mózgu

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Drugorzędowe punkty końcowe

Zgon niezależnie od przyczyny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Konieczność rewaskularyzacji

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizacja z powodu niestabilnej niewydolności serca

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Powikłania cukrzycy

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

W badaniu MICRO-HOPE (planowany projekt uzupełniający badanie HOPE) oceniano efekt dołączenia ramiprylu w dawce 10 mg do aktualnego schematu leczenia w porównaniu z placebo u 3577 pacjentów w wieku >55 lat (nie wyznaczono górnej granicy wiekowej). U większości uczestników rozpoznano cukrzycę typu II i co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego oraz prawidłowe lub podwyższone ciśnienie tętnicze.

Analiza głównych punktów końcowych badania wykazała, że u 117 (6,5%) pacjentów leczonych ramiprylem i 149 (8,4 %) otrzymujących placebo rozwinęła się jawna klinicznie nefropatia (względne zmniejszenie ryzyka [RRR] 24 %; 95% przedział ufności [3-40], p = 0,027).

W wieloośrodkowym badaniu REIN prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniano wpływ leczenia ramiprylem na

tempo utraty filtracji kłębuszkowej (GFR) u 352 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym w wieku 18-70 lat) i białkomoczem o łagodnym (średni białkomocz dobowy w zakresie 1-3 g) lub znacznym (> 3 g) nasileniu w przebiegu przewlekłej nefropatii niezwiązanej z cukrzycą. Przeprowadzono prospektywną stratyfikację obu populacji.

W analizie głównych parametrów badania w grupie z największym białkomoczem (ta grupa leczona ramiprylem została przedwcześnie wycofywana z badania ze względu na osiągnięcie korzyści terapeutycznych) wykazano, że średnia miesięczna szybkość zmniejszania się GFR była mniejsza w grupie leczonej ramiprylem (-0,54 [0,66] ml/min/m.c.) niż w grupie otrzymującej placebo (-0,88 [1,03] ml/min/m.c.; p=0,038). Tak więc różnica pomiędzy ocenianymi grupami wyniosła 0,34 ml/min/m.c. (0,03-0,65) w ciągu miesiąca (ok. 4 ml/min/rok w ciągu roku). Złożony dodatkowy punkt końcowy obejmujący podwojenie początkowego stężenia kreatyniny i (lub) wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) wystąpił 23,1% pacjentów w grupie leczonej ramiprylem i 45,5% pacjentów otrzymujących placebo (p=0,02).

Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego

Badanie AIRE objęło ponad 2 000 pacjentów z objawami przejściowej lub utrwalonej niewydolności serca po udokumentowanym zawale mięśnia sercowego. Leczenie ramiprylem rozpoczęto po 3-10 dniach od ostrego zawału serca. Po średnim 15-miesięcznym okresie obserwacji chorobowość wśród pacjentów w grupie leczonej ramiprylem wyniosła 16,9%, a w grupie otrzymującej placebo 22,6%

(bezwzględne zmniejszenie chorobowości o 5,7%, zmniejszenie ryzyka względnego o 27% [11-40 %]).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1 godziny. Na podstawie badań odzysku w moczu stwierdzono, że stopień wchłaniania wynosi co najmniej 56% i nie zmienia się w istotny sposób pod wpływem po obecności pokarmu w przewodzie pokarmowym. Po podaniu doustnym ramiprylu w dawce 2,5 mg i 5 mg dostępność biologiczna aktywnego metabolitu ramiprylatu wynosi 45%.

Ramiprylat jest jedynym aktywnym metabolitem ramiprylu. Maksymalne stężenie ramiprylatu w osoczu występuje po 24 godz. od przyjęcia ramiprylu. Stan stacjonarny ramipylatu w osoczu występuje w ciągu około 4 dni stosowania zwykłych dawek podawanych raz na dobę.

Dystrybucja

Ramipryl wiąże się z białkami surowicy w około 73% a ramiprylat w około 56%.

Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu i estru diketopiperazynowego, kwasu diketopiperazynowego oraz pochodnych glukuronidowych ramiprylu i ramiprylatu.

Wydalanie

Metabolity są głównie wydalane przez nerki.

Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się w sposób wielofazowy. Ze względu na silne, wysycalne wiązanie z ACE oraz powolną dysocjację z miejsc wiążących enzymu, ramiprylat cechuje się wydłużeniem fazy końcowej eliminacji przy bardzo niskich stężeniach w osoczu. W przypadku stałego dawkowania ramiprylu raz na dobę efektywny okres półtrwania ramiprylatu wynosi 13-17 godzin po podaniu dawki 5-10 mg lub dłużej po podaniu mniejszych dawek 1,25-2,5 mg. Różnica ta wynika z wysycenia zdolności enzymu do wiązania ramiprylatu. Po podaniu pojedynczej doustnej dawki nie stwierdzono wykrywalnego stężenia ramiprylu i jego metabolitu w mleku karmiących matek. Efekt dawek wielokrotnych nie jest jednak znany

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2)

Wydalanie ramiprylatu z moczem jest mniejsze u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, a klirens ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Dlatego w tej grupie pacjentów stężenie ramiprylatu w osoczu jest większe i zmniejsza się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek. Pacjenci z zaburzeniem funkcji wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby przemiany metaboliczne ramiprylu do ramiprylatu ulegają spowolnieniu a stężenie ramiprylu w osoczu jest zwiększone.

Jednak w tej grupie pacjentów szczytowe stężenie ramiprylatu jest podobne jak u osób z prawidłową czynnością wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na gryzoniach i psach nie stwierdzono objawów ostrej toksyczności po doustnym podaniu ramiprylu.

W badaniach długotrwałego dawkowania doustnego na szczurach, psach i małpach stwierdzono zmiany stężenia elektrolitów w osoczu i zmiany obrazu krwi.

Po podaniu dobowych dawek przekraczających 250 mg/kg mc./dobę u psów i małp obserwowano znaczne powiększenie aparatu przykłębuszkowego, co jest wyrazem jego aktywności farmakodynamicznej.

Stwierdzono dobrą tolerancję i brak niekorzystnych objawów u szczurów, psów i małp otrzymujących odpowiednio dobowe dawki 2, 2,5 i 8 mg/kg m.c./dobę.

W badaniach toksycznego wpływu na rozród nie stwierdzono efektów teratogennych u szczurów, królików i małp. Nie obserwowano zaburzeń płodności u samców ani samic szczurów.

Po podaniu ramiprylu samicom szczurów w okresie ciąży i laktacji w dawce 50 mg/kg mc./dobę lub większej, u potomstwa stwierdzono nieodwracalne uszkodzenie nerek (poszerzenie miedniczek nerkowych).

W pogłębionych badaniach mutagenności za pomocą kilku modeli badawczych nie stwierdzono działania mutagennego ani genotoksycznego ramiprylu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Ramipril-Lupin 1,25 mg tabletki Laktoza jednowodna Kwas mlekowy Magnezu tlenek, ciężki Skrobia kukurydziana, żelowana Sodu stearylofumaran

Ramipril-Lupin 2,5 mg tabletki Laktoza jednowodna

Kwas mlekowy Magnezu tlenek, ciężki Skrobia kukurydziana, żelowana Sodu stearylofumaran Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172).

Ramipril-Lupin 5 mg, 10 mg tabletki

Laktoza jednowodna

Kwas mlekowy

Magnezu tlenek, ciężki

Skrobia kukurydziana żelowana

Sodu stearylofumaran

Żelaza tlenek czerwony (E172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister aluminium/PE/folia aluminiowa

Ramipril-Lupin 1,25/2,5 mg/10 mg tabletki

Blistry Al/PE/Al zawierające 18, 20, 28, 30, 45, 50, 90, 99, 100 tabletek Ramipril-Lupin 2,5 mg tabletki

Blistry Al/PE/Al zawierające 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99 i 100 tabletek.

Ramipril-Lupin 5 mg

Blistry Al/PE/Al zawierające 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100 tabletek.

Ramipril-Lupin 10 mg tabletki

Blistry Al/PE/Al zawierające 18, 20, 28, 30, 45, 50, 90, 98, 99 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania <i przygotowania produktu leczniczego do stosowania>

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Lupin (Europe) Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA4 6PJ

Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

{DD/MM/RRRR}

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{MM/RRRR}

Ramipril-Lupin