+ iMeds.pl

Ramipril pfizer 1,25 mgUlotka Ramipril pfizer

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramipril Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril Pfizer

3.    Jak stosować lek Ramipril Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramipril Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Ramipril Pfizer zawiera substancję czynną o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych „inhibitorami ACE” (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Działanie leku Ramipril Pfizer polega na:

•    zmniejszaniu wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze;

•    zwiotczaniu i rozszerzaniu naczyń krwionośnych;

•    ułatwianiu sercu tłoczenia krwi.

Lek Ramipril Pfizer jest stosowany do:

•    leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego);

•    zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu;

• zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby nerek lub opóźnienie jej pogorszenia (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę);

•    leczenia serca, gdy jest niezdolne do tłoczenia wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca);

•    leczenia pacjentów z niewydolnością serca po zawale serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril Pfizer Kiedy nie stosować leku Ramipril Pfizer:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE, lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

- Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

-    Jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Ramipril Pfizer może nie być odpowiednim lekiem.

-    Jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną zmniej szonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

- W przypadku ciąży powyżej trzeciego miesiąca (patrz poniżej punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

- Jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Ocena powinna należeć do lekarza.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy zażywać leku Ramipril Pfizer. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed zastosowaniem leku Ramipril Pfizer należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril Pfizer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli.

•    pacjent ma choroby serca, wątroby lub nerek;

•    pacjent niedawno utracił znaczną ilość elektrolitów lub płynów, spowodowaną wymiotami, biegunką, większą niż zwykle potliwością, stosowaniem diety zawierającej mało soli, przyjmowaniem diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializą;

• pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje uczuleniowe na jad pszczół lub os (odczulanie);

• pacjent ma być poddany znieczuleniu podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Ramipril Pfizer na dzień przed zabiegiem; w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem;

• pacjent ma duże stężenie potasu we krwi;

• pacjent ma kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy;

• należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Pfizer w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży, stosowanie leku Ramipril Pfizer może to spowodować poważne uszkodzenia płodu (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Pfizer u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ramiprylu w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istniej ą co do tego wątpliwości) przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Pfizer należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Ramipril Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ lek Ramipril Pfizer może wpływać na ich działanie. Niektóre leki mogą również wpływać na działanie leku Ramipril Pfizer.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć skuteczność leku Ramipril Pfizer:

•    leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen, indometacyna i aspiryna);

•    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takim przypadku należy kontrolować ciśnienie tętnicze.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Ramipril Pfizer:

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen, indometacyna i aspiryna);

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapii);

•    leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna;

•    leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid;

•    leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew);

•    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;

•    allopurynol (obniżający stężenie kwasu moczowego we krwi);

•    prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu poniżej wymienionych leków. Ich działanie może ulec zmianie wskutek stosowania leku Ramipril Pfizer:

•    Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Ramipril Pfizer może zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Ramipril Pfizer należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

•    Lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Ramipril Pfizer może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Pfizer, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Ramipril Pfizer z jedzeniem i piciem

• Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Ramipril Pfizer może wywołać zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ramipril Pfizer należy to omówić z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków obniżających ciśnienie.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli podejrzewa się (bądź planuje) ciążę. Ramipril Pfizer nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku. Jeśli kobieta przyjmuj ąca lek Ramipril Pfizer zajdzie w ciążę, powinna natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Zmiana leczenia na alternatywne powinna zostać przeprowadzona przed planowanym zaj ściem w ciążę.

Nie należy stosować leku Ramipril Pfizer w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramipril Pfizer mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest większe na początku przyjmowania leku Ramipril Pfizer oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Ramipril Pfizer zawiera laktozę jednowodną.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku, powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Ramipril Pfizer

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki:

Tabletki o mocy 2,5 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 1,25 mg na dobę.

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki:

Tabletki o mocy 5 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 2,5 mg na dobę.

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki:

Tabletki o mocy 10 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 5 mg na dobę.

Stosowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Ramipril Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

•    Należy połknąć tabletkę w całości, popij aj ąc ją wodą.

•    Nie rozkruszać ani nie rozgryzać tabletek.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

   Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz będzie modyfikować dawkę aż do momentu uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę.

W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniej szyć dawkę stosowanego diuretyku przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramiprilu Pfizer.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

   Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

•    Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

   Dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zalecane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

•    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz ma dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Zalecane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być mniejsza, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramipril Pfizer

Należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ramipril Pfizer

•    W razie pominięcia dawki leku, należy zastosować kolejną dawkę o stałej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy

przerwać leczenie lekiem Ramipril Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może

istnieć konieczność natychmiastowej pomocy medycznej:

•    Obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, oraz świąd i wysypka.

Mogą to być objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Ramipril Pfizer.

•    Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź złuszczanie się skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:

•    Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze działania niepożądane, w tym zawał serca lub udar mózgu;

•    Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc;

•    Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, wystąpienie jakichkolwiek krwawień (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego;

•    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki;

• Gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby;

Inne działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub

utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (do 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia;

•    Zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest większe na początku stosowania leku Ramipril Pfizer oraz po zwiększeniu dawki;

• Zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje w pozycji stojącej lub po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stoj ącą;

•    Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność;

•    Bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty;

•    Wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry;

•    Ból w klatce piersiowej;

•    Kurcze lub bóle mięśni;

•    Stwierdzenie większego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt często (do 1 na 100 pacjentów):

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy);

•    Świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje);

•    Utrata lub zmiana odczuwania smaku, zaburzenia zmysłu czucia;

•    Zaburzenia snu;

•    Depresja, lęk, nerwowość lub niepokój;

•    Uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie objawów astmy;

• Obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka;

•    Zgaga, zaparcia lub suchość w ustach;

• Większa niż zwykle ilość oddawanego moczu w ciągu dnia;

•    Obfite poty;

•    Utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt);

•    Przyspieszone bądź nieregularne bicie serca. Obrzęki rąk i nóg; mogą one być objawem nadmiaru wody w organizmie;

•    Uderzenia gorąca;

•    Niewyraźne widzenie;

•    Bóle stawów;

•    Gorączka;

•    Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet;

•    Zwiększona liczba pewnych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi;

•    Wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenie czynności wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (do 1 na 1000 pacjentów):

•    Uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia;

•    Czerwony, obrzęknięty język;

• Ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka;

•    Choroby paznokci (np. zmniejszenie przylegania lub oddzielenie paznokcia od jego łożyska);

•    Wysypka lub siniaczenie skóry;

•    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn;

• Zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu;

•    Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach;

•    Osłabienie;

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (do 1 na 10 000 pacjentów):

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:

•    Trudności w koncentracji;

•    Obrzęk ust;

•    Stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi;

•    Stwierdzenie mniejszego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi;

•    Zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda);

•    Powiększenie piersi u mężczyzn;

•    Spowolnione lub upośledzone reakcje;

•    Uczucie pieczenia;

•    Zaburzenia węchu;

•    Wypadanie włosów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Ramipril Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Należy przechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed wilgocią. Pojemnik HDPE powinien być szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, 2,5 mg, tabletki:

Pojemnik z HDPE zawierający 1000 tabletek (opakowanie szpitalne): okres ważności po otwarciu: 12 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, etykiecie i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ramipril Pfizer

-    Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

-    Inne składniki leku to skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, sodu wodorowęglan, kroskarmeloza sodowa, żelaza tlenek żółty (E 172) (wyłącznie tabletki 2,5 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (wyłącznie tabletki 5 mg) i sodu stearylofumaran. Patrz punkt 2 „Lek Ramipril Pfizer zawiera laktozę jednowodną”.

Jak wygląda lek Ramipril Pfizer i co zawiera opakowanie

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, tabletki

Białe do prawie białych, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „17” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki

Żółtawe do żółtych, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „18” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki

Bladoróżowe, nakrapiane, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „19” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

Białe do prawie białych, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „20” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Ramipril Pfizer tabletki jest dostępny w następujących opakowaniach: Blister (PA/ Aluminium/ PVC/ Aluminium).

Pojemnik z HDPE z zakrętką z PP.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blister: 28, 30 tabletek (dla wszystkich mocy)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP)

Włochy

Pfizer PGM

Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé -Sur-Cisse Francja

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem Belgia

Informacji o leku udziela przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Francja

Niemcy

Węgry

Włochy

Malta

Norwegia

Polska

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


Ramipril Pfizer

RAMIPRIL PFIZER 1,25 mg, comprimé RAMIPRIL PFIZER 2,5 mg / 5 mg / 10 mg, comprimé sécable Ramipril Pfizer 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Tabletten Ramipril Pfizer 1,25 mg / 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletta Ramipril Pfizer

Ramipril Pfizer 1.25 mg / 2.5 mg / 5 mg / 10 mg tablets Ramipril Pfizer Ramipril Pfizer

RAMIPRIL PHARMACIA 5 mg / 10 mg comprimidos EFG Ramipril Pfizer

Ramipril 1.25 mg / 2.5 mg / 5 mg / 10 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ramipril Pfizer

Charakterystyka Ramipril pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1,25 mg ramiprylu.

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

Każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 12,1 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka zawiera 10,8 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka zawiera 21,7 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka zawiera 43,4 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, tabletki

Białe do prawie białych, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „17” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki

Żółtawe do żółtych, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „18” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki

Bladoróżowe, nakrapiane, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „19” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

Białe do prawie białych, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „20” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4


4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

-    Profilaktyka chorób układu krążenia: ograniczenie chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:

o jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub o cukrzycą i co najmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka (patrz punkt 5.1).

-    Leczenie chorób nerek:

o początkowe stadium kłębuszkowej nefropatii cukrzycowej rozpoznane na podstawie mikroalbuminurii,

o jawna nefropatia cukrzycowa rozpoznana na podstawie białkomoczu u osób z co najmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka (patrz punkt 5.1), o jawna nefropatia kłębuszkowa o etiologii innej niż cukrzycowa rozpoznana na podstawie białkomoczu > 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).

-    Leczenie objawowej niewydolności serca.

-    Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca. Leczenie należy rozpocząć po upływie co najmniej 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek do stosowania doustnego.

Ramipril Pfizer należy zażywać raz na dobę, o tej samej porze dnia.

Ramipril Pfizer można przyjmować przed posiłkiem, podczas lub po posiłku, ponieważ nie zmienia on biodostępności produktu (patrz punkt 5.2).

Ramipril Pfizer należy połykać, popijając płynem. Tabletki nie wolno żuć ani kruszyć.

Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki

Tabletki o mocy 2,5 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 1,25 mg na dobę.

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki

Tabletki o mocy 5 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 2,5 mg na dobę.

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

Tabletki o mocy 10 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 5 mg na dobę.

Dorośli

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Po rozpoczęciu leczenia lekiem Ramipril Pfizer może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów, którzy przyjmują leki moczopędne. Należy zachować ostrożność, ponieważ u tych pacjentów może występować hipowolemia i (lub) hiponatremia.

Jeśli to możliwe, należy przerwać podawanie leków moczopędnych na 2 lub 3 dni przed rozpoczęciem stosowania produktu Ramipril Pfizer (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem, u których nie można przerwać leczenia diuretykami, leczenie produktem Ramipril Pfizer należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy monitorować czynność nerek

i stężenie potasu w surowicy. W okresie późniejszym dawkowanie ramiprylu należy zmodyfikować dążąc do uzyskania docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy określić w sposób indywidualny w zależności od charakterystyki klinicznej pacjenta (patrz punkt 4.4) i kontroli ciśnienia tętniczego.

Ramipril Pfizer można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi grupami leków przeciwnadciśnieniowych.

Dawka początkowa

Zaleca się dawkę początkową 2,5 mg na dobę. Zwiększanie dawki produktu Ramipril Pfizer powinno następować stopniowo.

Po podaniu dawki początkowej u pacjentów ze znaczną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. U takich pacjentów zaleca się dawkę początkową 1,25 mg. Leczenie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza (patrz punkt 4.4).

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwajać w odstępie dwóch do czterech tygodni, stopniowo dążąc do uzyskania docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Maksymalna dopuszczalna dawka produktu Ramipril Pfizer wynosi 10 mg na dobę. Dawkę podaje się zazwyczaj raz na dobę.

Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Ramipril Pfizer wynosi 2,5 mg na dobę.

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki dobowej po jednym lub dwóch tygodniach leczenia, a po kolejnych dwóch lub trzech tygodniach zwiększenie jej do docelowej dawki podtrzymującej, która wynosi 10 mg na dobę.

Patrz również punkt dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Leczenie chorób nerek

Pacjenci z cukrzyca i mikroalbuminuria

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać. Po 2 tygodniach zaleca się zwiększenie dawki do 2,5 mg, a po kolejnych 2 tygodniach - do 5 mg.

Pacjenci z cukrzyca i co najmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać. Po jednym lub dwóch tygodniach zaleca się zwiększenie dawki do 5 mg, a po kolejnych dwóch lub trzech tygodniach do 10 mg. Dawka docelowa wynosi 10 mg.

Pacjenci z nefropatia niecukrzycową rozpoznaną na podstawie makroproteinurii > 3 g/dobę.

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać. Po 2 tygodniach zaleca się zwiększenie dawki do 2,5 mg, a po kolejnych 2 tygodniach do 5 mg.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa

U pacjentów w stabilnym stanie, leczonych diuretykami zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę.

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę produktu Ramipril Pfizer należy zwiększać, podwajając ją, co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie produktu dwa razy na dobę.

Wtórna prewencja po ostrym zawale serca z niewydolnością serca Dawka początkowa

Po upływie 48 godzin od wystąpienia zawału serca u pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie dawka początkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg nie jest dobrze tolerowana, należy zastosować dawkę 1,25 mg dwa razy na dobę przez 2 dni a następnie zwiększyć ją do dawki 2,5 mg i 5,0 mg dwa razy na dobę. Jeśli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie powinno zostać przerwane.

Patrz również punkt dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Modyfikacja dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę dobową należy podwajać co jeden do trzech dni, aż do uzyskania docelowej dawki podtrzymującej, która wynosi 5 mg dwa razy na dobę.

Dawkę podtrzymuj ącą należy podzielić i podawać 2 razy na dobę, jeżeli istnieje taka możliwość.

Jeśli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie powinno zostać przerwane. Doświadczenie w leczeniu pacjentów z ciężką (NYHA IV) niewydolnością serca bezpośrednio po zawale serca jest wciąż niewystarczające. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu, zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 1,25 mg na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki.

Szczególne grupy_pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy ustalać w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2):

-    Jeśli klirens kreatyniny wynosi > 60 ml/min, nie ma konieczności modyfikacji dawki początkowej (2,5 mg/dobę). Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg.

- Jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, nie ma konieczności modyfikacji dawki początkowej (2,5 mg/ dobę). Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg.

- Jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min, dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg.

-    U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym poddawanych hemodializie, ramipryl ulega dializie w bardzo małym stopniu. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg. Produkt należy podawać kilka godzin po wykonaniu hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie produktem Ramipril Pfizer należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarskim. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg Ramiprilu Pfizer.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa produktu powinna być mniejsza, zaś zwiększanie jej powinno być wolniejsze ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, w szczególności u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i szczupłych. Należy rozważyć podanie mniejszej dawki początkowej wynoszącej 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ramiprylu u dzieci.

Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1, 5.2 i 5.3, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub jakikolwiek inny lek z grupy inhibitorów ACE (konwertazy angiotensyny).

-    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub w wyniku wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego po podaniu inhibitorów ACE, lub antagonistów receptora angiotensyny II - AIIRA).

-    Zabiegi pozaustrojowe, w których krew narażona jest na kontakt z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5).

-    Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki.

-    Drugi lub trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Nie wolno stosować ramiprylu u pacjentów z niedociśnieniem lub niestabilnych hemodynamicznie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególne grupy pacjentów

Ciąża: Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE, takimi jak ramipryl, ani antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA). O ile kontynuacja leczenia inhibitorem ACE / AIIRA nie jest niezbędna, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić ramipryl na inny lek hipotensyjny o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży leczenie inhibitorami ACE / AIIRA należy niezwłocznie przerwać i w razie wskazań, stosować inne leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkty 4.3 i 4.6).

o Pacjenci szczególnie zagrożeni niedociśnieniem

-    Pacjenci ze znacznie zwiększoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron

Pacjenci ze znacznie zwiększoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron są zagrożeni ostrym, znaczącym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego i pogorszeniem czynności nerek na skutek hamowania ACE. Ryzyko wystąpienia takiego działania niepożądanego jest szczególnie duże, gdy inhibitor ACE lub towarzyszący diuretyk podaje się po raz pierwszy, lub przy pierwszym zwiększeniu dawki.

W poniżej wymienionych grupach pacjentów należy spodziewać się znacznej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron. Należy poddać ich nadzorowi lekarskiemu, w tym monitorowaniu ciśnienia tętniczego:

- pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym;

- pacjenci z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca;

-    pacjenci z istotnym hemodynamicznie utrudnieniem napełniania lub odpływu krwi z lewej komory (np. zwężenie zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej);

-    pacjenci z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej i drugą czynną nerką;

-    pacjenci z niedoborem płynów lub soli, lub u których takie zaburzenia mogą powstać (w tym pacjenci stosujący leki moczopędne);

- pacjenci z marskością wątroby i (lub) wodobrzuszem;

-    pacjenci poddawani dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu ogólnemu środkami powodującymi niedociśnienie.

Na ogół zaleca się, aby przed leczeniem skorygować odwodnienie, hipowolemię i niedobór soli (u chorych z niewydolnością serca takie działania trzeba jednak dokładnie rozważyć wobec ryzyka przeciążenia objętościowego).

-    Przejściowa lub utrwalona niewydolność serca po zawale serca.

-    Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia.

Początkowa faza leczenia wymaga szczególnego nadzoru medycznego.

o Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

Zabiegi chirurgiczne

Zaleca się zaprzestanie leczenia inhibitorami ACE, takimi jak ramipryl, o ile to możliwe, na dzień przed zabiegiem chirurgicznym.

Monitorowanie czynności nerek

Przed zastosowaniem ramiprylu należy ocenić czynność nerek i kontrolować ją w trakcie leczenia, modyfikując dawkowanie na podstawie uzyskanych wyników, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia. Szczególnie dokładnego monitorowania wymagają pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Podczas leczenia występuje ryzyko zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepie nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

Zgłaszano przypadki wystąpienia obrzęku naczynioruchowego u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem (patrz punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego produkt Ramipril Pfizer należy odstawić. Należy niezwłocznie rozpocząć leczenie doraźne w warunkach szpitalnych. Pacjenta trzeba obserwować co najmniej 12-24 godziny i wypisać ze szpitala dopiero po całkowitym ustąpieniu objawów.

Zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem (patrz punkt 4.8). U tych pacjentów występował ból brzucha, któremu niekiedy towarzyszyły nudności lub wymioty.

Reakcje anafilaktyczne _podczas odczulania

Prawdopodobieństwo wystąpienia oraz nasilenie reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych na jad owadów i inne alergeny wzrasta w warunkach hamowania ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe odstawienie produktu Ramipril Pfizer.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, obserwuje się hiperkaliemię. Czynnikami ryzyka hiperkaliemii są m.in. niewydolność nerek, wiek (> 70 lat), niekontrolowana cukrzyca lub stosowanie soli potasu, diuretyków oszczędzających potas i innych leków zwiększających stężenie potasu w osoczu, lub stany takie jak: odwodnienie, ostra niewydolność serca, kwasica metaboliczna. Jeśli równoczesne stosowanie wspomnianych wyżej leków zostanie uznane za konieczne, zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia i (lub) agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię i (lub) agranulocytozę oraz małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano również przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego. Zaleca się monitorowanie liczby leukocytów w celu wykrycia leukopenii. Częstsze wykonywanie badań kontrolnych zaleca się w początkowej fazie leczenia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ze współistniejącą kolagenozą (np. chorych na toczeń rumieniowaty lub twardzinę) oraz u wszystkich leczonych innymi produktami leczniczymi, które mogą zmieniać obraz krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice etniczne

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u osób innych ras.

Podobnie jak inne inhibitory ACE, ramipryl może mniej skutecznie zmniejszać ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Powodem może być większe rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego z niską aktywnością reninową osocza wśród osób rasy czarnej z nadciśnieniem.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE zgłaszano przypadki występowania kaszlu. Kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia przeciwwskazane

Metody leczenia pozaustrojowego, w których krew narażona jest na kontakt z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym, ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Do takich metod należą m.in. dializa lub hemofiltracja z zastosowaniem niektórych błon wysokoprzepływowych (np. z poliakrylonitrylu) oraz afereza lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu. Jeśli takie skojarzenie jest konieczne, należy rozważyć zastosowanie błony dializacyjnej innego typu lub leku hipotensyjnego z innej klasy.

Środki ostrożności

Sole potasu, heparyna, diuretyki oszczędzające potas i inne substancje czynne zwiększające stężenie potasu w osoczu (w tym antagoniści angiotensyny II, trymetoprym, takrolimus, cyklosporyna): może wystąpić hiperkaliemia, dlatego pacjent wymaga ścisłego monitorowania stężenia potasu w surowicy.

Leki hipotensyjne (np. diuretyki) i inne substancje, które mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze (np. azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, spożycie dużych ilości alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulozyna, terazosyna): można spodziewać się zwiększenia ryzyka niedociśnienia (patrz punkt 4.2 dotyczący diuretyków).

Sympatykomimetyki wazopresyjne i inne produkty lecznicze (np. izoproterenol, dobutamina, dopamina, adrenalina), które mogą zmniejszać hipotensyjne działanie ramiprylu: zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne produkty lecznicze, które mogą zmieniać morfologię krwi: zwiększają prawdopodobieństwo reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu: inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu i w ten sposób nasilać toksyczność tego leku. Stężenie litu we krwi musi być monitorowane.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina: mogą występować objawy hipoglikemii. Zaleca się monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy: można przewidywać osłabienie hipotensyjnego działania produktu leczniczego Ramipril Pfizer. Ponadto równoczesne leczenie inhibitorami ACE i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek oraz wzrost kaliemii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ramipril Pfizer w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Ramipril Pfizer jest przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze (patrz punkt 4.3).

Ciąża:

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, nie można jednak wykluczyć niewielkiego wzrostu zagrożenia. W przypadku pacjentek planuj ących ciążę należy jak najszybciej zmienić leczenie na alternatywne, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w trakcie ciąży, chyba że kontynuacja terapii inhibitorem ACE jest konieczna. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz jeśli to konieczne, zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe. Dowiedziono, że stosowanie inhibitorów ACE/antagonistów receptorów angiotensyny II podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży wywołuje fetotoksyczność u człowieka (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksyczny wpływ na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz również punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). Jeżeli narażenie na działanie inhibitora ACE występowało od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego czynności nerek i budowy czaszki. Dzieci, których matki przyjmowały inhibitory ACE, należy dokładnie obserwować pod kątem wystąpienia niedociśnienia tętniczego, oligurii i hiperkaliemii (patrz również punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią:

Nie ma dostatecznych informacji dotyczących stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią (patrz punkt 5.2), dlatego nie zaleca się stosowania ramiprylu w tym okresie. Zaleca się inne leki, których profil bezpieczeństwa podczas karmienia piersią jest lepiej określony, szczególnie gdy karmione dziecko jest wcześniakiem lub noworodkiem.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. objawy zmniejszenia ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy) mogą upośledzać zdolność koncentracji i reakcji pacjenta, zatem powodują zagrożenie w sytuacjach, w których takie zdolności mają szczególnie ważne znaczenie (np. kierowanie pojazdem lub obsługiwanie maszyn).

Sytuacje te występuj ą głównie na początku leczenia lub w przypadku zmiany dotychczas stosowanych leków na ramipryl. Po pierwszej dawce lub po zwiększeniu dawki doradza się pacjentowi, aby przez kilka godzin nie prowadził pojazdu ani nie obsługiwał maszyn i urządzeń.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa ramiprylu obejmuje uporczywy kaszel i reakcje spowodowane niedociśnieniem. Ciężkimi działaniami niepożądanymi są m.in. obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemia, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne i neutropenia i (lub) agranulocytoza.

Częstość działań niepożądanych zdefiniowano w następuj ący sposób:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000); częstość nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane uszeregowano według zmniejszającej się ciężkości.

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Zmniejszenie

liczby

leukocytów (w tym neutropenia lub

agranulocytoza),

zmniejszenie

liczby

erytrocytów,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

zmniejszenie

liczby płytek

Niewydolność szpiku

kostnego,

pancytopenia,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne lub

rzekomoanafilaktyczne, zwiększenie miana przeciwciał przeciwj ądrowych

Zaburzenia metabolizmu i

Zwiększenie stężenia potasu we krwi

Jadłowstręt,

zmniejszenie

łaknienia

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

odżywiania

Zaburzenia

Obniżony nastrój,

niepokój,

nerwowość,

pobudliwość

nerwowa,

zaburzenia snu, w

tym senność

Splątanie

Zaburzenia uwagi

psychiczne

Zaburzenia układu

Ból głowy, zawroty głowy

Zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), parestezje, brak smaku, zaburzenia smaku

Drżenie,

zaburzenia

równowagi

Niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający napad niedokrwienny, zaburzenia sprawności psychoruchowej, uczucie pieczenia, zaburzenia węchu

nerwowego

Zaburzenia oka

Zaburzenia wzroku, w tym niewyraźne widzenie

Zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

błędnika

Zaburzenia serca

Niedokrwienie mięśnia sercowego, w tym dławica piersiowa lub zawał serca, tachykardia, arytmia, kołatanie, obrzęki obwodowe

Zaburzenia

Niedociśnienie,

hipotonia

ortostatyczna,

omdlenia

Uderzenia gorąca

Zwężenie

naczyń,

hipoperfuzja

tkanek,

zapalenie

naczyń

Objaw Raynauda

naczyń

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Suchy kaszel z

uczuciem

łaskotania w

gardle,

zapalenie

oskrzeli,

zapalenie zatok

przynosowych,

duszność

Skurcz oskrzeli, w tym zaostrzenie astmy,

przekrwienia błony śluzowej nosa

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

Zapalenie żołądka i jelit,

zaburzenia

trawienia,

uczucie

dyskomfortu w

jamie

brzusznej,

dyspepsja,

biegunka,

nudności,

wymioty

Zapalenie trzustki (wyjątkowo donoszono o rzadkich

przypadkach zgonu

pacjentów

leczonych

inhibitorami ACE),

zwiększenie

aktywności

enzymów

trzustkowych,

obrzęk

naczynioruchowy jelita cienkiego, bóle

w nadbrzuszu, w tym nieżyt żołądka, zaparcia, suchość w jamie ustnej

Zapalenie

języka

Aftowe

zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

i (lub) zwiększenie

stężenia bilirubiny

sprzężonej

Żółtaczka

cholestatyczna,

uszkodzenie

hepatocytów

Ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby

cholestatyczne lub cytolityczne (w bardzo rzadkich przypadkach prowadzące do zgonu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

grudkowo-

plamkowa

Obrzęk

naczynioruchowy: niedrożność dróg oddechowych w wyniku obrzęku naczynioruchowego może

wyjątkowo doprowadzić do zgonu; świąd, nadmierna potliwość

Złuszczające

zapalenie

skóry,

pokrzywka,

oddzielanie się

płytki

paznokciowej od łożyska

Nadwrażliwość

na

światło

Martwica toksyczno-

rozpływna naskórka,

zespół

Stevensa-

Johnsona, rumień

wielopostaciowy,

pęcherzyca,

zaostrzenie

łuszczycy, złuszczające zapalenie skóry, pęcherzykowata lub liszajowata osutka skórna lub wykwity na błonach śluzowych, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Kurcze mięśni, bóle mięśni

Bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w

tym ostra niewydolność nerek, zwiększenie diurezy, nasilenie białkomoczu, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i stężenia kreatyniny we krwi

Zaburzenia układu rozrodczego i

Przemijające

zaburzenia

wzwodu,

zmniejszenie libido

Ginekomastia

piersi

Zaburzenia ogólne

Ból w klatce

piersiowej,

zmęczenie

Gorączka

Astenia

i stany w miejscu

podania

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa stosowania ramiprylu był oceniany w dwóch badaniach klinicznych z udziałem 325 pacjentów pediatrycznych w wieku od 2 do 16 lat. Chociaż nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa pod względem rodzaju i nasilenia działań niepożądanych pomiędzy pacjentami w tej grupie wiekowej a pacjentami dorosłymi, jednak następujące działania niepożądane występowały częściej u dzieci i młodzieży:

-    Tachykardia, przekrwienie błony śluzowej nosa i katar występowały często (> 1/100 do < 1/10) u dzieci i młodzieży i niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) u pacjentów dorosłych.

-    Zapalenie spojówek występowało często (> 1/100 do < 1/10) u dzieci i młodzieży, natomiast rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) u pacjentów dorosłych.

-    Drżenie i pokrzywka występowały niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) u dzieci i młodzieży, natomiast rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) u pacjentów dorosłych.

Całkowity profil bezpieczeństwa stosowania ramiprylu u dzieci i młodzieży jest porównywalny do profilu bezpieczeństwa u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Objawami związanymi z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą być m.in.: nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem tętniczym i wstrząsem), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe i niewydolność nerek. Pacjenta należy dokładnie monitorować oraz poddać leczeniu objawowemu i wspomagającemu. Stosuje się głównie odtruwanie (płukanie żołądka, podanie środków absorbujących) i przywrócenie stabilności hemodynamicznej, w tym podanie agonistów receptorów alfa-1-adrenergicznych lub angiotensyny II (amidu angiotensyny). Ramiprylat, aktywny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia ogólnego za pomocą hemodializy.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), kod ATC C09AA05.

Mechanizm działania

Ramiprylat, aktywny metabolit proleku - ramiprylu, hamuje enzym dipeptydylokarboksypeptydazę I (synonimy: konwertaza angiotensyny, kininaza II). W osoczu i tkankach enzym katalizuje konwersję

angiotensyny I do aktywnej substancji zwężającej naczynia - angiotensyny II, jak również katalizuje rozpad bradykininy, aktywnego związku rozszerzającego naczynia krwionośne. Zmniejszenie wytwarzania angiotensyny II i hamowanie rozpadu bradykininy prowadzi do rozszerzenia naczyń. Ponieważ angiotensyna II pobudza także uwalnianie aldosteronu, ramiprylat powoduje zmniejszenie wydzielania aldosteronu. Zazwyczaj odpowiedź na monoterapię inhibitorem ACE bywa słabsza u pacjentów rasy czarnej (afro-karaibskich) z nadciśnieniem tętniczym (jest to populacja chorych z nadciśnieniem i zazwyczaj niską aktywnością reninową osocza) niż u chorych innych ras.

Właściwości _ farmakodynamiczne

Właściwości hipotensyjne:

Podanie ramiprylu powoduje wyraźny spadek obwodowego oporu tętniczego. Zazwyczaj nie dochodzi do większych zmian przepływu osocza przez nerki i szybkości przesączania kłębuszkowego. Podanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do zmniejszenia ciśnienia w pozycji leżącej i stojącej bez wyrównawczego przyspieszenia czynności serca.

U większości pacjentów początek działania przeciwnadciśnieniowego pojedynczej dawki ramiprylu staje się widoczny po upływie 1-2 godzin od podania doustnego. Maksymalny efekt działania po podaniu pojedynczej dawki doustnej występuje zwykle w 3-6 godzin po zastosowaniu leku. Działanie zmniejszające ciśnienie utrzymuje się zazwyczaj przez 24 godziny.

Maksymalne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, uzyskane podczas ciągłego leczenia ramiprylem jest na ogół widoczne po 3— 4 tygodniach. Wykazano stałość działania hipotensyjnego w warunkach długotrwałego leczenia, trwającego 2 lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego (zjawiska z odbicia).

Niewydolność serca:

Wykazano, że ramipryl podawany wraz ze standardowymi lekami moczopędnymi i opcjonalnie również glikozydami nasercowymi, jest skuteczny u pacjentów klasy II-IV NYHA. Lek wywiera pozytywny wpływ na hemodynamikę serca (zmniejszone ciśnienie napełniania lewej i prawej komory, zmniejszony całkowity opór naczyniowy, zwiększona pojemność minutowa serca i poprawa wskaźnika sercowego). Ramipryl zmniejsza również aktywację neuroendokrynną.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych/ działanie ochronne na nerki;

Przeprowadzono badanie z kontrolą placebo (badanie HOPE) z udziałem ponad 9 200 pacjentów, w którym dołączano ramipryl do standardowej terapii. Do badania włączono pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka (potwierdzona mikroalbuminuria, nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu, małe stężenie lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) lub palenie tytoniu).

W badaniu wykazano, że ramipryl istotnie statystycznie zmniejsza częstość występowania każdego z pierwotnych punktów końcowych (zawał serca, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i udar) jak i pierwotnego złożonego punktu końcowego.

Bad

anie HOPE: Główne wyniki

Ramipryl

Placebo

Ryzyko względne (95% przedział ufności)

Wartość p

i %

i %

Wszyscy pacjenci

i n=4,645

N=4,652

Pierwotny złożony punkt końcowy

i 14,0

i 17,8

! 0,78 (0,70-0,86)

i <0,001

Zawał serca

i 9,9

i 12,3

i 0,80(0,70-0,90)

i 0,001

Zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Udar mózgu

3.4

4.9

\ 0,68 (0,56-0,84)

0.001

Drugorzędowe punkty końcowe

Zgon z jakiejkolwiek przyczyny

10,4

12.2

0,84 (OJ5-0.95)

0.005

Konieczność rewaskularyzacji

16.0

18,3

0.85 (0.77-0.94)

0.002

Hospitalizacja z powodu niestabilnej dusznicy

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizacja z powodu niewydolności serca

3,2

3,5

0,88(0,70-1,10)

0,25

Powikłania związane z cukrzycą

6,4

7,6

0,84(0,72-0,98)

0,03

Celem badania MICRO-HOPE, stanowiącego część badania HOPE, była analiza wpływu podawania ramiprylu 10 mg wraz ze standardowym leczeniem w porównaniu do placebo u 3577 pacjentów w wieku przynajmniej > 55 lat (bez górnej granicy wieku) z cukrzycą typu 2 (i przynajmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego), z prawidłowym ciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem.

Analiza pierwotna wykazała, że u 117 (6,5 %) pacjentów przyjmujących ramipryl i 149 (8,4 %) pacjentów przyjmujących placebo wystąpiła nefropatia jawna, co odpowiada zmniejszeniu ryzyka względnego (RRR) o 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.

Badanie REIN, wieloośrodkowe badanie z randomizacją, prowadzone w równoległych grupach metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, miało na celu dokonanie oceny wpływu stosowania ramiprylu na spowolnienie tempa utraty filtracji kłębuszkowej (GFR) u 352 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem (w wieku od 18 do 70 lat), z łagodną (średnia utrata białka z moczem > 1 i < 3 g/24 h) lub ciężką proteinurią (> 3 g/24 h) wywołaną przewlekłą nefropatią niecukrzycową. Obie subpopulacje zostały poddane prospektywnej stratyfikacji.

Główna analiza w grupie pacjentów z najcięższą proteinurią (obserwacja tej grupy została przerwana z powodu stwierdzonej korzyści w grupie pacjentów przyjmuj ących ramipryl) wykazała, że średni wskaźnik spowolnienia tempa utraty filtracji kłębuszkowej był mniejszy w przypadku ramiprylu w porównaniu do placebo; -0,54 (0,66) w porównaniu do -0,88 (1,03) ml/min/miesiąc, p = 0,038. Różnica między grupami wynosiła 0,34 [0,03-0,65] na miesiąc ( około 4 ml/min/rok). U 23,1 % pacjentów przyjmujących ramipryl wystąpił złożony drugorzędowy punkt końcowy, w postaci podwojenia wyjściowego stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) schyłkowa niewydolność nerek (konieczność wykonania dializy lub przeszczepu nerki), w porównaniu do 45,5 % w grupie placebo (p = 0,02).

Prewencja wtórna po ostrym zawale serca

W badaniu AIRE wzięło udział ponad 2000 pacjentów z przemijającymi lub stałymi objawami niewydolności serca po przebytym zawale serca. Leczenie ramiprylem rozpoczęto 3 do 10 dni po wystąpieniu ostrego zawału serca. Badanie wykazało, że po średnim okresie obserwacji wynoszącym 15 miesięcy, śmiertelność w grupie pacjentów przyjmujących ramipryl wynosiła 16,9 %, natomiast w grupie pacjentów przyjmujących placebo wynosiła 22,6 %. Oznacza to, że bezwzględna redukcja śmiertelności całkowitej wynosiła 5,7 % a redukcja ryzyka względnego 27 % (95 % CI [11-40 %]).

Dzieci i młodzież

W randomizowanym badaniu klinicznym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 244 dzieci z nadciśnieniem tętniczym (w 73% z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym) w wieku od 6 do 16 lat, pacjenci otrzymywali małe, średnie lub duże dawki ramiprylu do osiągnięcia stężenia ramiprylatu odpowiadającego stężeniu osiąganemu u dorosłych w zakresie dawek: 1,25 mg, 5 mg i 20 mg stosowanych w zależności od masy ciała. Po 4 tygodniach, ramipryl okazał się nieskuteczny w punkcie końcowym, jakim było zmniejszenie ciśnienia skurczowego, ale w największej dawce skutecznie zmniejszał ciśnienie rozkurczowe. Ramipryl stosowany w średniej i dużej dawce znacząco zmniejszał skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze u dzieci z potwierdzonym nadciśnieniem.

Tego działania nie zaobserwowano w 4-tygodniowym randomizowanym badaniu z zastosowaniem

podwójnie ślepej próby, w którym początkowo zwiększano dawkę ramiprylu a następnie przerywano leczenie. W badaniu brało udział 218 dzieci w wieku od 6 do 16 lat (w 75% z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym). W badaniu tym wartości zarówno rozkurczowego jak i skurczowego ciśnienia tętniczego krwi uległy niewielkiemu zmniej szeniu, ale nie powróciły do wartości wyjściowych w sposób istotny statystycznie, w przypadku wszystkich trzech przebadanych dawek ramiprylu: małej (0,625 mg - 2,5 mg), średniej (2,5 mg - 10 mg) lub dużej (5 mg - 20 mg), stosowanych w zależności od masy ciała. W przypadku ramiprylu nie zaobserwowano liniowej zależności odpowiedzi od dawki w tej grupie wiekowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm Wchłanianie

Ramipryl po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i w ciągu godziny osiąga stężenie maksymalne w osoczu. W oparciu o odzysk z moczu oszacowano stopień wchłaniania na co najmniej 56%, spożycie pokarmu nie miało istotnego wpływu na wchłanianie. Biodostępność aktywnego metabolitu, ramiprylatu, po podaniu doustnym 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45 %. Ramiprylat, jedyny aktywny metabolit ramiprylu, osiąga stężenie maksymalne w osoczu 2-4 godziny po przyjęciu ramiprylu. Stan stacjonarny w osoczu po podawaniu raz na dobę przeciętnie stosowanych dawek ramiprylu jest osiągany po około 4 dobach leczenia.

Dystrybucja

Około 73% ramiprylu i około 56% ramiprylatu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu, poza tym do estru i kwasu diketopiperazynowego oraz do glukuronidów ramiprylu i ramiprylatu.

Eliminacja.

Metabolity ulegają wydaleniu głównie przez nerki.

Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się w sposób wielofazowy. Z powodu silnego, wysycającego miejsca wiązania z ACE i powolnej dysocjacji połączenia z enzymem, ramiprylat cechuje wydłużona faza końcowej eliminacji przy bardzo małych stężeniach w osoczu.

Stwierdzono, że po wielokrotnym podaniu ramiprylu raz na dobę, efektywny okres półtrwania ramiprylatu wynosi 13-17 godzin dla dawek 5-10 mg i jest dłuższy dla mniejszych dawek:

1,25-2,5 mg. Różnica ta wynika z wysycenia zdolności enzymu do wiązania ramiprylatu.

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej nie wykrywa się ramiprylu ani metabolitów leku w mleku matki. Efekt dawek wielokrotnych nie jest jednak znany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

Wydalanie ramiprylatu przez nerki jest zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Prowadzi to do zwiększenia stężenia ramiprylatu w osoczu i jego wolniejszego zmniejszania się w porównaniu do osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz _punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ramiprylu do ramiprylatu spowalnia się na skutek zmniejszenia aktywności esteraz wątrobowych, w wyniku czego stężenie ramiprylu w osoczu zwiększa się. Stężenie maksymalne ramiprylatu u takich pacjentów nie różni się jednak od stwierdzanego u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Profil farmakokinetyczny ramiprylu oceniano u 30 dzieci z nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 2 do 16 lat, o masie ciała > 10 kg. Po zastosowaniu dawki od 0,05 do 0,2 mg/kg mc., ramipryl był szybko i intensywnie metabolizowany do ramiprylatu. Ramiprylat osiągnął maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 2-3 godzin. Klirens ramiprylatu jest silnie skorelowany z masą ciała (p <0,01), jak również z dawką (p <0,001). Klirens i objętość dystrybucji zwiększa się wraz z wiekiem dzieci w całym zakresie stosowanych dawek.

Dawka 0,05 mg/kg mc. u dzieci osiągnęła stopień ekspozycji porównywalny do stwierdzanego u dorosłych leczonych ramiprylem w dawce 5 mg. Dawka 0,2 mg/kg mc. u dzieci spowodowała ekspozycję większą niż u dorosłych dla maksymalnej zalecanej dawki 10 mg na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Stwierdzono, że podawanie doustnych dawek ramiprylu nie powoduje ostrej toksyczności u gryzoni i psów. Przeprowadzono badania, w których szczurom, psom i małpom długotrwale podawano doustne dawki produktu. U tych 3 gatunków stwierdzono zmiany stężenia elektrolitów w osoczu i zmiany obrazu krwi.

U psów i małp po podaniu ramiprylu w dawce 250 mg/kg/dobę stwierdzono znaczne powiększenie aparatu przykłębuszkowego, co jest wyrazem jego aktywności farmakodynamicznej

Szczury, psy i małpy tolerowały dobowe dawki wynoszące odpowiednio 2, 2,5 i 8 mg/kg/dobę, bez szkodliwych objawów.

Badania toksycznego wpływu na rozmnażanie prowadzone na szczurach, królikach i małpach nie wykazały właściwości teratogennych produktu.

Płodność u samic i samców szczura nie uległa pogorszeniu.

Podawanie ramiprylu w dobowych dawkach 50 mg/kg masy ciała lub większych, samicom szczura w okresie płodowym i laktacji powodowało nieodwracalne uszkodzenie nerek (poszerzenie miedniczek nerkowych) u potomstwa.

Obszerne badania mutagenności z użyciem różnych systemów badawczych nie wykazały właściwości mutagennych lub genotoksycznych ramiprylu.

Nieodwracalne uszkodzenie nerek zaobserwowano u bardzo młodych szczurów, którym podano pojedynczą dawkę ramiprylu.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, tabletki Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Sodu wodorowęglan Kroskarmeloza sodowa Sodu stearylofumaran

Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Sodu wodorowęglan Kroskarmeloza sodowa Żelaza tlenek żółty (E172)

Sodu stearylofumaran

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Sodu wodorowęglan Kroskarmeloza sodowa Żelaza tlenek czerwony (E172)

Sodu stearylofumaran

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki Skrobia żelowana, kukurydziana Laktoza jednowodna Sodu wodorowęglan Kroskarmeloza sodowa Sodu stearylofumaran

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

Ramipril Pfizer, 1,25 mg,2,5 mg, tabletki:

Pojemnik z HDPE zawierający 1000 tabletek (opakowanie szpitalne): okres ważności po otwarciu: 12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Pojemnik z HDPE powinien być szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Ramipril Pfizer tabletki jest dostępny w następuj ących opakowaniach:

Blister (PA/ Aluminium/ PVC/ Aluminium).

Pojemnik z HDPE z zakrętką z PP.

Wielkości opakowań:

Ramipril Pfizer, 1,25 mg, tabletki

Blister: 7, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 90, 98 i 100 tabletek

Butelka: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Ramipril Pfizer, 2,5 mg, tabletki

Blister: 7, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 i 500 tabletek Butelka: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki

Blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 tabletek Butelka: 30 i 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

Blister: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 tabletek

Butelka: 30 i 1000 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1,25 mg:

2,5 mg:

5 mg: 17283 10 mg: 17282

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

1,25 mg i 2,5 mg:

5 mg i 10 mg:    2010.09.28

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Ramipril Pfizer