Imeds.pl

Ramipril Pfizer 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramipril Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril Pfizer

3.    Jak stosować lek Ramipril Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramipril Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Ramipril Pfizer zawiera substancję czynną o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych „inhibitorami ACE” (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Działanie leku Ramipril Pfizer polega na:

•    zmniejszaniu wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze;

•    zwiotczaniu i rozszerzaniu naczyń krwionośnych;

•    ułatwianiu sercu tłoczenia krwi.

Lek Ramipril Pfizer jest stosowany do:

•    leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego);

•    obniżenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu;

•    obniżenia ryzyka wystąpienia choroby nerek lub opóźnienie jej pogorszenia (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę);

•    leczenia serca, gdy jest niezdolne do tłoczenia wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca);

•    w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca po zawale serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril Pfizer Kiedy nie stosować leku Ramipril Pfizer:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

- Jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Ramipril Pfizer może nie być odpowiednim lekiem.

- Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek spowodowane zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

- Podczas ostatnich 6. miesięcy ciąży (patrz poniżej punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

- Jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Ocena powinna należeć do lekarza.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy zażywać leku Ramipril Pfizer. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed zastosowaniem leku Ramipril Pfizer należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril Pfizer należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek;

•    u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów, spowodowana wymiotami, biegunką, większą niż zwykle potliwością, stosowaniem diety zawierającej mało soli, przyjmowaniem diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializą;

•    pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os (odczulanie);

•    pacjent ma być poddany znieczuleniu, podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Ramipril Pfizer na dzień przed zabiegiem, w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem;

•    u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi);

•    u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy;

•    należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Pfizer w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży, stosowanie leku Ramipril Pfizer może w znacznym stopniu wpłynąć szkodliwie na dziecko (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Pfizer u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Ramipril Pfizer w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istniej ą co do tego wątpliwości) przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Pfizer należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Ramipril Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ lek Ramipril Pfizer może wpływać na ich działanie. Niektóre leki mogą również wpływać na działanie leku Ramipril Pfizer.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć efekt działania leku Ramipril Pfizer:

•    leki stosowane w leczeniu bólu i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna);

•    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takim przypadku należy kontrolować ciśnienie tętnicze.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Ramipril Pfizer:

•    leki stosowane w leczeniu bólu i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna);

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia);

•    leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna;

•    leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid;

•    leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew);

•    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;

•    allopurynol (stosowany do zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi);

•    prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu poniżej wymienionych leków. Ich działanie może ulec zmianie wskutek stosowania leku Ramipril Pfizer:

•    Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina. Ramipril Pfizer może zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Ramipril Pfizer należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

• Lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Ramipril Pfizer może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istniej ą co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Pfizer, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Stosowanie leku Ramipril Pfizer z jedzeniem i piciem

•    Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Ramipril Pfizer może wywołać zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ramipril Pfizer należy to omówić z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli podejrzewa się (bądź planuje) ciążę. Ramipril Pfizer nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku. Jeśli kobieta przyjmuj ąca lek Ramipril Pfizer zajdzie w ciążę, powinna natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz powinien przed zajściem w ciążę zalecić zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania lek.

Nie należy stosować leku Ramipril Pfizer w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramipril Pfizer mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest większe na początku przyjmowania leku Ramipril Pfizer oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

Lek Ramipril Pfizer zawiera laktozę jednowodną.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancj ę niektórych cukrów, przed zażyciem leku, powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Ramipril Pfizer

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki:

Tabletki o mocy 5 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 2,5 mg na dobę.

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki:

Tabletki o mocy 10 mg nie są odpowiednie dla dawek mniejszych niż 5 mg na dobę.

Ramipril Pfizer nie jest odpowiedni dla pacjentów, którzy wymagają dawek mniejszych niż

2,5 mg na dobę. Dostępne są inne leki zawierające ramipryl w odpowiedniej dawce. Lekarz doradzi

odpowiedni lek.

Stosowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Ramipril Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

•    Należy połknąć tabletkę w całości, popij aj ąc ją wodą.

•    Nie rozkruszać ani nie rozgryzać tabletek.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

   Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz będzie modyfikować dawkę aż do momentu uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę.

•    W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniej szyć dawkę stosowanego diuretyku przed włączeniem Ramiprilu Pfizer do leczenia.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

   Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

•    Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

   Dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zalecane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

•    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz ma dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Zalecane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być mniejsza, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramipril Pfizer

Należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ramipril Pfizer

•    W razie pominięcia dawki leku, należy zastosować kolejną dawkę o stałej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy

przerwać leczenie, lekiem Ramipril Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może

istnieć konieczność natychmiastowej pomocy medycznej:

•    Obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, oraz świąd i wysypka.

Mogą to być objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Ramipril Pfizer.

• Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź złuszczanie się skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:

• Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze działania niepożądane, w tym zawał serca lub udar mózgu.

•    Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.

•    Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, wystąpienie jakichkolwiek krwawień (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.

• Gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub

utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (do 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest większe na początku stosowania leku Ramipril Pfizer oraz po zwiększeniu dawki.

•    Zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje w pozycji stojącej lub po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stoj ącą.

• Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność.

•    Bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub bóle mięśni.

• Stwierdzenie większego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt często (do 1 na 100 pacjentów):

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy).

• Świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje).

•    Utrata lub zmiana odczuwania smaku, zaburzenia zmysłu czucia.

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie objawów astmy.

• Obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka.

•    Zgaga, zaparcia lub suchość w ustach.

•    Większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia.

•    Nasilone poty.

•    Utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).

•    Przyspieszone bądź nieregularne bicie serca. Obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.

•    Zaczerwienienie twarzy.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Bóle stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi.

•    Wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenie czynności wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (do 1 na 1000 pacjentów):

•    Uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia.

•    Czerwony, obrzęknięty język.

• Ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka.

•    Choroby paznokci (np. zmniejszenie przylegania lub oddzielenie paznokcia od jego łożyska).

•    Wysypka lub siniaczenie skóry.

•    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.

• Zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu.

•    Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach.

•    Osłabienie.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (do 1 na 10 000 pacjentów):

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:

•    Trudności w koncentracji.

•    Obrzęk ust.

• Stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi.

• Stwierdzenie mniejszego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnione lub upośledzone reakcje.

•    Uczucie pieczenia.

•    Zaburzenia węchu.

•    Wypadanie włosów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Ramipril Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Należy przechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed wilgocią. Pojemnik HDPE powinien być szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, etykiecie i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ramipril Pfizer

-    Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

-    Inne składniki leku to skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, sodu wodorowęglan (E500), kroskarmeloza sodowa (E468), żelaza tlenek czerwony (E172) (wyłącznie tabletki 5 mg) i sodu stearylofumaran. Patrz punkt 2 „Lek Ramipril Pfizer zawiera laktozę jednowodną”.

Jak wygląda lek Ramipril Pfizer i co zawiera opakowanie

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki:

Bladoróżowe, nakrapiane, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „19” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki:

Białe lub prawie białe, płaskie, podłużne, niepowlekane tabletki o ściętych krawędziach, z symbolami „H” i „20” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Ramipril Pfizer tabletki jest dostępny w następujących opakowaniach:

Blister (PA/ Aluminium/ PVC/ Aluminium).

Pojemnik z HDPE z zakrętką z PP.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Ramipril Pfizer, 5 mg, tabletki:

Blister: 28, 30 tabletek

Ramipril Pfizer, 10 mg, tabletki:

Blister: 28, 30 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca

Pfizer Italia s.r.l.

Localita Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP)

Włochy

Pfizer PGM

Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocę -Sur-Cisse Francja

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem Belgia

Informacji o leku udziela przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Francja

Niemcy

Węgry

Włochy

Malta

Norwegia

Polska

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


Ramipril Pfizer

RAMIPRIL PFIZER 5 mg / 10 mg, comprime secable Ramipril Pfizer 5 mg / 10 mg Tabletten Ramipril Pfizer 5 mg / 10 mg tabletta Ramipril Pfizer

Ramipril Pfizer 5 mg / 10 mg tablets Ramipril Pfizer Ramipril Pfizer

RAMIPRIL PHARMACIA 5 mg / 10 mg comprimidos EFG

Ramipril Pfizer

Ramipril 5 mg / 10 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2012