Imeds.pl

Ramipril Teva 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANI: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ramipril Teva, 5 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści:

1.    Co to jest lek Ramipril Teva w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril Teva

3.    Jak stosować lek Ramipril Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RAMIPRIL TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•    Ramipril Teva zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE).

•    Ramipril Teva działa przez:

o zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze,

o rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, o ułatwienie sercu pompowania krwi do całego organizmu.

•    Ramipril Teva może być stosowany:

o W leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). o W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru. o W celu zmniejszania ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy).

o W leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca). o Po przebytym ataku serca (zawale mięśnia sercowego), powikłanym niewydolnością serca.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RAMIPRIL TEVA Kiedy NIE stosować leku Ramipril Teva

•    Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril Teva, wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, utrudnienie połykania lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeżeli kiedykolwiek po zażyciu innych leków wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach,stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innego typu filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ramipril Teva może nie być odpowiedni dla pacjenta.

•    Jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek, w których dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    Po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Ramipril Teva we wczesnym okresie ciąży, patrz poniżej punkt “Ciąża i karmienie piersią”).

•    W przypadku nieprawidłowo niskiego lub niestabilnego ciśnienia tętniczego. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.

•    Nie należy przyjmować leku Ramipril Teva, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Ramipril Teva.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Ramipril Teva:

•    jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,

•    w przypadku znacznej utraty soli lub płynów z organizmu (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez długi okres czasu lub dializoterapii),

•    jeżeli planowane jest leczenie mające zmniejszyć uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające),

•    jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających. Mogą być podane przed zabiegiem chirurgicznym lub każdym zabiegiem stomatologicznym. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ramipril Teva jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem,

•    jeżeli stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w badaniach krwi),

•    jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy,

•    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku Ramipril Teva w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Ramipril Teva.

z Inne leki i Ramipril Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Ramipril Teva może wpłynąć na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ramipril Teva.

Należy w szczególności poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ramipril Teva:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz zaleci pomiar ciśnienia tętniczego.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ramipril Teva:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki przeciwnowotworowe (stosowane chemioterapii).

•    Leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu, takie jak cyklosporyna.

•    Leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid.

•    Leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy).

•    Leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon.

•    Allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Lek Ramipril Teva może wpływać na ich działanie:

•    Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Lek Ramipril Teva może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Ramipril Teva.

•    Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ramipril Teva może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie litu w czasie stosowania leku Ramipril Teva.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Ramipril Teva.

Stosowanie leku Ramipril Teva z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ramipril Teva może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli planowane jest spożycie alkoholu, ponieważ leki stosowane w celu obniżania ciśnienia tętniczego i alkohol mogą wykazywać działanie addytywne.

•    Lek Ramipril Teva może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Ramipril Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Ramipril Teva. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Ramipril Teva mogą wystąpić zawroty głowy. Jest to bardziej prawdopodobne w chwili rozpoczęcia leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi, lub maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RAMIPRIL TEVA

Lek Ramipril Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Ramipril Teva

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki należy połykać popijając płynem.

•    Nie wolno rozgniatać ani żuć tabletek.

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz będzie dostosowywał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki), lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ramipril Teva.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu zmniejszenie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

•    Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje    dawkę    leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje    dawkę    leku.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz dostosuje    dawkę    leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

•    Lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniej będzie dostosowywał dawkę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ramipril Teva

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś innego o zawiezienie lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zażycia leku Ramipril Teva

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań

niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ramipril Teva i natychmiast skonsultować się

z lekarzem - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania,

jak również świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ramipril Teva.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej

występującej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub rozwarstwienie skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta:

•    Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar.

•    Duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

•    Łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, nietypowe krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból żołądka, mogący promieniować na plecy. Może to być objaw zapalenia trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takie jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni

którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ramipril Teva lub podczas zwiększania dawki.

•    Omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania.

•    Suchy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność.

•    Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypka skórna z obrzękiem lub bez.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub ból mięśni.

•    Zbyt duże stężenie potasu we krwi, stwierdzone w badaniach krwi.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

•    Świąd i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezje).

•    Utrata lub zmiana smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy.

•    Obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit” objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

•    Zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Oddawanie większej ilości moczu.

•    Nasilone pocenie się.

•    Utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja).

•    Przyspieszona lub nieregularna czynność serca.

•    Obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem gromadzenia wody w organizmie.

•    Nagłe zaczerwienienie.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Ból stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia) stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów)

•    Uczucie dezorientacji.

•    Zaczerwienienie i obrzęk języka.

•    Nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka.

•    Zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska).

•    Wysypka skórna lub powstawanie    siniaków.

•    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.

•    Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.

•    Zaburzenia słuchu lub dzwonienie    w uszach.

•    Uczucie osłabienia.

•    Zmniej szenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny stwierdzone w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne odnotowane działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

•    Trudności w koncentracji.

•    Obrzęk j amy ustnej.

•    Za mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi.

•    Zmniejszone stężenie sodu stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból podczas ocieplania (zespół Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnione lub zaburzone reakcje.

•    Odczucie pieczenia.

•    Zmiana odczuwania zapachów.

•    Utrata włosów.

Dzieci

W badaniach klinicznych u dzieci w wieku 2-16 lat wykazano następujące działania niepożądane: Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

•    zatkany nos,

•    przyspieszone bicie    serca

•    zaczerwienienie,    swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    drżenie

•    pokrzywka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RAMIPRIL TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ramipril Teva

Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, magnezu wodorotlenek, żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Ramipril Teva i co zawiera opakowanie

Okrągłe, różowe tabletki, z linią dzielącą po obu stronach, z wytłoczonym oznaczeniem „5” po jednej stronie linii podziału i oznaczeniem „RL” po drugiej stronie linii podziału. Tabletki można podzielić na połowy.

Wielkości opakowań: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 i 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552 2003 RN Haarlem Holandia

Teva Pharmaceutical Works Priyate Limited Company Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Godollo, Tancsics Mihaly ut 82, Węgry

Teva Sante SA

Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Cypr

Niemcy

Dania

Hiszpania

Finlandia

Włochy

Luksemburg

Malta

Irlandia

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Szwcja

Słowenia

Słowacja

Wielka Brytania


Ramipril Teva 5 mg Tabletten Ramipril Teva 5 mg tabletten Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 5 mg Tabletten Ramipril Teva

Ramipril Teva 5 mg comprimidos EFG Ramipril Teva 5 mg tabletti Ramipril Teva Italia 5 mg compresse Ramipril Teva 5 mg comprimes Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril 5 mg Pharmachemie, tabletten Ramipril Teva 5 mg tabletter Ramipril Teva Ramipril Teva Tensil 5 mg comprimate Ramipril Teva 5 mg tabletter Ramipril Teva 5 mg tablete Ramipril Teva 5 mg Ramipril 5 mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2012

8