+ iMeds.pl

Ramipril teva 5 mgUlotka Ramipril teva

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANI: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ramipril Teva, 5 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści:

1.    Co to jest lek Ramipril Teva w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramipril Teva

3.    Jak stosować lek Ramipril Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RAMIPRIL TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•    Ramipril Teva zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE).

•    Ramipril Teva działa przez:

o zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze,

o rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, o ułatwienie sercu pompowania krwi do całego organizmu.

•    Ramipril Teva może być stosowany:

o W leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). o W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru. o W celu zmniejszania ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy).

o W leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca). o Po przebytym ataku serca (zawale mięśnia sercowego), powikłanym niewydolnością serca.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RAMIPRIL TEVA Kiedy NIE stosować leku Ramipril Teva

•    Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril Teva, wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, utrudnienie połykania lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeżeli kiedykolwiek po zażyciu innych leków wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach,stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innego typu filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ramipril Teva może nie być odpowiedni dla pacjenta.

•    Jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek, w których dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    Po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Ramipril Teva we wczesnym okresie ciąży, patrz poniżej punkt “Ciąża i karmienie piersią”).

•    W przypadku nieprawidłowo niskiego lub niestabilnego ciśnienia tętniczego. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.

•    Nie należy przyjmować leku Ramipril Teva, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Ramipril Teva.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Ramipril Teva:

•    jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,

•    w przypadku znacznej utraty soli lub płynów z organizmu (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez długi okres czasu lub dializoterapii),

•    jeżeli planowane jest leczenie mające zmniejszyć uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające),

•    jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających. Mogą być podane przed zabiegiem chirurgicznym lub każdym zabiegiem stomatologicznym. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ramipril Teva jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem,

•    jeżeli stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w badaniach krwi),

•    jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy,

•    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku Ramipril Teva w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Ramipril Teva.

z Inne leki i Ramipril Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Ramipril Teva może wpłynąć na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ramipril Teva.

Należy w szczególności poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ramipril Teva:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz zaleci pomiar ciśnienia tętniczego.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ramipril Teva:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki przeciwnowotworowe (stosowane chemioterapii).

•    Leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu, takie jak cyklosporyna.

•    Leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid.

•    Leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy).

•    Leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon.

•    Allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Lek Ramipril Teva może wpływać na ich działanie:

•    Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Lek Ramipril Teva może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Ramipril Teva.

•    Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ramipril Teva może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie litu w czasie stosowania leku Ramipril Teva.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Ramipril Teva.

Stosowanie leku Ramipril Teva z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ramipril Teva może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli planowane jest spożycie alkoholu, ponieważ leki stosowane w celu obniżania ciśnienia tętniczego i alkohol mogą wykazywać działanie addytywne.

•    Lek Ramipril Teva może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Ramipril Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Ramipril Teva. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Teva podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Ramipril Teva mogą wystąpić zawroty głowy. Jest to bardziej prawdopodobne w chwili rozpoczęcia leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi, lub maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RAMIPRIL TEVA

Lek Ramipril Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Ramipril Teva

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki należy połykać popijając płynem.

•    Nie wolno rozgniatać ani żuć tabletek.

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz będzie dostosowywał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki), lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ramipril Teva.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu zmniejszenie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

•    Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje    dawkę    leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje    dawkę    leku.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz dostosuje    dawkę    leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

•    Lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniej będzie dostosowywał dawkę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ramipril Teva

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś innego o zawiezienie lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zażycia leku Ramipril Teva

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań

niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ramipril Teva i natychmiast skonsultować się

z lekarzem - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania,

jak również świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ramipril Teva.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej

występującej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub rozwarstwienie skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta:

•    Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar.

•    Duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

•    Łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, nietypowe krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból żołądka, mogący promieniować na plecy. Może to być objaw zapalenia trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takie jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni

którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ramipril Teva lub podczas zwiększania dawki.

•    Omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania.

•    Suchy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność.

•    Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypka skórna z obrzękiem lub bez.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub ból mięśni.

•    Zbyt duże stężenie potasu we krwi, stwierdzone w badaniach krwi.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

•    Świąd i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezje).

•    Utrata lub zmiana smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy.

•    Obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit” objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

•    Zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Oddawanie większej ilości moczu.

•    Nasilone pocenie się.

•    Utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja).

•    Przyspieszona lub nieregularna czynność serca.

•    Obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem gromadzenia wody w organizmie.

•    Nagłe zaczerwienienie.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Ból stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia) stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów)

•    Uczucie dezorientacji.

•    Zaczerwienienie i obrzęk języka.

•    Nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka.

•    Zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska).

•    Wysypka skórna lub powstawanie    siniaków.

•    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.

•    Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.

•    Zaburzenia słuchu lub dzwonienie    w uszach.

•    Uczucie osłabienia.

•    Zmniej szenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny stwierdzone w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne odnotowane działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

•    Trudności w koncentracji.

•    Obrzęk j amy ustnej.

•    Za mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi.

•    Zmniejszone stężenie sodu stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból podczas ocieplania (zespół Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnione lub zaburzone reakcje.

•    Odczucie pieczenia.

•    Zmiana odczuwania zapachów.

•    Utrata włosów.

Dzieci

W badaniach klinicznych u dzieci w wieku 2-16 lat wykazano następujące działania niepożądane: Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

•    zatkany nos,

•    przyspieszone bicie    serca

•    zaczerwienienie,    swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    drżenie

•    pokrzywka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RAMIPRIL TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ramipril Teva

Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, magnezu wodorotlenek, żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Ramipril Teva i co zawiera opakowanie

Okrągłe, różowe tabletki, z linią dzielącą po obu stronach, z wytłoczonym oznaczeniem „5” po jednej stronie linii podziału i oznaczeniem „RL” po drugiej stronie linii podziału. Tabletki można podzielić na połowy.

Wielkości opakowań: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 i 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552 2003 RN Haarlem Holandia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Gödöllö, Tâncsics Mihâly ut 82, Węgry

Teva Santé SA

Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Cypr

Niemcy

Dania

Hiszpania

Finlandia

Włochy

Luksemburg

Malta

Irlandia

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Szwcja

Słowenia

Słowacja

Wielka Brytania


Ramipril Teva 5 mg Tabletten Ramipril Teva 5 mg tabletten Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 5 mg Tabletten Ramipril Teva

Ramipril Teva 5 mg comprimidos EFG Ramipril Teva 5 mg tabletti Ramipril Teva Italia 5 mg compresse Ramipril Teva 5 mg comprimés Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril 5 mg Pharmachemie, tabletten Ramipril Teva 5 mg tabletter Ramipril Teva Ramipril Teva Tensil 5 mg comprimate Ramipril Teva 5 mg tabletter Ramipril Teva 5 mg tablete Ramipril Teva 5 mg Ramipril 5 mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2012

8

Ramipril Teva

Charakterystyka Ramipril teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ramipril Teva, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Okrągła, różowa tabletka, z linią dzielącą po obu stronach z wytłoczonym oznaczeniem „5” po jednej stronie linii podziału i oznaczeniem „RL” po drugiej stronie linii podziału.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

•    Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:

o    jawną chorobą miażdżycową układu sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna

serca lub udar w wywiadzie albo choroba naczyń obwodowych) lub o cukrzycą, i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).

•    Leczenie choroby nerek:

o rozpoczynającej się nefropatii kłębuszkowej cukrzycowej, charakteryzującej się mikroalbuminurią,

o jawnej nefropatii kłębuszkowej cukrzycowej, charakteryzującej się makroproteinurią u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1),

o jawnej nefropatii kłębuszkowej niecukrzycowej, charakteryzującej się białkomoczem > 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).

•    Leczenie objawowej niewydolności serca.

•    Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie > 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca (od trzeciej doby po zawale).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zalecane jest przyjmowanie ramiprylu codziennie o tej samej porze. Pokarm nie wpływa na wchłanianie ramiprylu, z tego względu tabletki można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku (patrz punkt 5.2). Produkt leczniczy należy połykać popijając płynem. Tabletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

W przypadku dawek niemożliwych do uzyskania za pomocą tej mocy, dostępne są inne moce produktu leczniczego.

Dorośli

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Po rozpoczęciu leczenia ramiprylem może wystąpić niedociśnienie; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących równocześnie leki moczopędne. Dlatego też zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u pacjentów tych może występować zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego i (lub) niedobór soli.

Przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem, jeśli to możliwe, należy odstawić 2-3 dni wcześniej lek moczopędny (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie odstawiono leku moczopędnego, leczenie ramiprylem należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Kolejne dawki ramiprylu należy dostosować do docelowego ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy dostosować do profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) i ciśnienia tętniczego.

Ramipryl może być stosowany osobno lub w skojarzeniu z innymi grupami leków przeciwnadciśnieniowych.

Dawka początkowa

Leczenie ramiprylem należy rozpoczynać stopniowo od dawki początkowej wynoszącej 2,5 mg na dobę.

Pacjenci z silnie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron mogą odczuwać nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi po przyjęciu pierwszej dawki produktu leczniczego. W tej grupie pacjentów leczenie należy rozpocząć pod kontrolą medyczną od zalecanej dawki początkowej 1,25 mg (patrz punkt 4.4).

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwoić w odstępach 2-4 tygodniowych w celu stopniowego osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego; maksymalna dopuszczalna dawka ramiprylu wynosi 10 mg na dobę. Zazwyczaj dawka jest podawana raz na dobę.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki produktu leczniczego po jednym lub dwóch tygodniach leczenia, następnie po dalszych dwóch lub trzech tygodniach dawkę należy zwiększyć do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 10 mg ramiprylu raz na dobę.

Patrz również powyżej: dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Leczenie choroby nerek

Pacjenci z cukrzyca i mikroalbuminuria

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach.

Pacjenci z cukrzyca i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tygodniach, a następnie do 10 mg po kolejnych dwóch lub trzech tygodniach. Docelowa dawka dobowa to 10 mg.

Pacjenci z niecukrzycowa nefropatia charakteryzująca się makroproteinuria > 3 g/dobę

Dawka początkowa

Zalecana dawka poczatkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa

U pacjentów ustabilizowanych, przyjmujacych leki moczopędne, zalecana dawka poczatkowa wynosi 1,25 mg na dobę.

Zwiększenie dawki i dawka podtrzymująca

Ramipryl należy zwiększać podwajajac dawkę co 1-2 tygodnie aż do maksymalnej dawki dobowej równej 10 mg. Preferowane jest podawanie produktu leczniczego dwa razy na dobę.

Profilaktyka wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego i występowaniu niewydolności serca

Dawka początkowa

Po 48 godzinach od przebytego zawału mięśnia sercowego u pacjenta, który jest stabilny pod katem klinicznym i hemodynamicznym, dawka poczatkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez trzy dni. Jeśli dawka poczatkowa 2,5 mg nie jest tolerowana przez pacjenta, należy podawać produkt leczniczy w dawce 1,25 mg dwa razy na dobę przez dwa dni przed zwiększeniem dawki do 2,5 mg i 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawki nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, należy przerwać leczenie.

Patrz również powyżej: dawkowanie u pacjentów przyjmujacych leki moczopędne.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawka dobowa jest stopniowo zwiększana poprzez podwojenie dawki w odstępach 1-3 dniowych aż do docelowej dawki podtrzymujacej wynoszacej 5 mg dwa razy na dobę.

Jeśli to możliwe, należy podzielić dawkę podtrzymujaca na dwie dawki na dobę.

Jeśli dawki nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, należy przerwać leczenie. Nadal brak jest dostatecznych informacji dotyczacych leczenia pacjentów z ciężka niewydolnościa serca (IV klasa NYHA) bezpośrednio po zawale serca. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu tego rodzaju pacjentów, zaleca się rozpocząć podawanie produktu leczniczego od dawki 1,25 mg jeden raz na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności przy zwiększaniu dawki.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeni ami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę dobową należy ustalić w oparciu o klirens kreatyniny (patrz punkt 5.2):

•    jeśli klirens kreatyniny > 60 ml/min, nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej (2,5 mg/dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg;

•    jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej (2,5 mg/dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

•    jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min, dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

•    u pacjentów z nadciśnieniem poddawanych hemodializie, ramipryl jest w niewielkim stopniu dializowany; dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi

5 mg; produkt leczniczy należy podawać kilka godzin po wykonaniu hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie ramiprylem należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem medycznym, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawki powinno następować wolniej ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i słabowitych. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ramiprylu u dzieci nie została jeszcze ustalone.

Obecnie dostępne dane dla ramiprylu opisane są w punktach 4.8, 5.1, 5.2 i 5.3, brak jednak konkretnych zaleceń dotyczących dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego lub inny inhibitor ACE (enzym konwertujący angiotensynę) (patrz punkt 6.1).

•    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub będący skutkiem uprzedniej terapii inhibitorem ACE).

•    Terapie oparte na krążeniu pozaustrojowym, w których krew narażona jest na kontakt z ujemnie naładowanymi powierzchniami (patrz punkt 4.5).

•    Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub jednostronne zwężenie w jedynej nerce.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Ramiprylu nie wolno stosować u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym lub niestabilnych hemodynamicznie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne grupy pacjentów Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE podczas ciąży. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE, i, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywną terapię (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Pacjenci szczególnie narażeni na wystąpienie niedociśnienia

Pacjenci ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron U pacjentów ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje ryzyko nagłego i znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek w następstwie zahamowania aktywności konwertazy angiotensyny. Dotyczy to szczególnie sytuacji kiedy inhibitor ACE albo jednocześnie stosowany lek moczopędny jest podawany po raz pierwszy lub po raz pierwszy w podwyższonej dawce.

Zwiększonej aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron należy się spodziewać u następujących pacjentów (należy im zapewnić opiekę medyczną, w tym kontrolę ciśnienia tętniczego krwi):

•    pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,

•    pacjenci ze zdekompensowaną zastoinową niewydolnością serca,

•    pacjenci z hemodynamicznie istotnym zwężeniem drogi napływu i odpływu krwi z lewej komory serca (np. stenoza zastawki aortalnej lub mitralnej),

•    pacjenci z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej z drugą czynną nerką,

•    pacjenci z istniejącym niedoborem płynów lub soli, lub pacjenci, u których stan taki może się rozwinąć (w tym pacjenci przyjmujący leki moczopędne),

•    pacjenci z marskością wątroby i (lub) puchliną brzuszną,

•    pacjenci poddawani rozległym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia środkami o działaniu hipotensyjnym.

Z zasady przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem zaleca się skorygowanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru soli (jednak, u pacjentów z niewydolnością serca należy starannie rozważyć korzyści podawania płynów w stosunku do ryzyka przewodnienia).

Przemijająca lub utrzymująca się niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia

Leczenie należy rozpocząć pod szczególnym nadzorem medycznym.

Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

Zabiegi chirurgiczne

Jeśli to możliwe, zaleca się przerwanie leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Kontrola czynności nerek

Czynność nerek należy kontrolować przed rozpoczęciem i w trakcie terapii, a dawkę produktu leczniczego dostosowywać, szczególnie w początkowych tygodniach leczenia. Wyjątkowo dokładna kontrola jest wymagana w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po transplantacji nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy odstawić ramipryl.

Należy natychmiast podjąć leczenie doraźne. Pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez co najmniej 12 do 24 godzin i zostać wypisany ze szpitala po całkowitym ustąpieniu objawów.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, obserwowano występowanie obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz punkt 4.8). Objawy u tych pacjentów obejmowały ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów).

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo i ciężkość reakcji anafilaktycznych i anafilaktoidalnych na jad owadów i inne alergeny wzrasta przy stosowaniu inhibitorów ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe wstrzymanie leczenia ramiprylem.

Hiperkaliemia

W czasie leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, u części pacjentów obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do grupy ryzyka wystąpienia hiperkaliemii w czasie terapii inhibitorami ACE zalicza się chorych z niewydolnością nerek, pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat), chorych z niekontrolowaną cukrzycą i pacjentów zażywających substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas lub inne leki mogące zwiększać stężenie potasu w surowicy, jak również pacjentów odwodnionych, z ostrą dekompensacją serca lub kwasicą metaboliczną. Jeśli skojarzone stosowanie powyższych substancji razem z inhibitorami ACE jest konieczne, zaleca się wówczas stałą kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia lub agranulocytoza

Podczas leczenia inhibitorami ACE rzadko obserwowano neutropenię/agranulocytozę, jak również małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego. Zaleca się kontrolowanie liczby leukocytów w celu umożliwienia wykrycia możliwej leukopenii. Częstsza kontrola zalecana jest w początkowej fazie leczenia oraz w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ze współistniejącą kolagenową chorobą naczyń (np. toczeń rumieniowaty lub twardzina skóry), oraz wszystkich leczonych innymi preparatami, które mogą powodować zmiany w obrazie krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice rasowe

Inhibitory ACE częściej powodują występowanie obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Podobnie do innych inhibitorów konwertazy angiotensyny, ramipryl może być mniej skuteczny w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u przedstawicieli innych ras, co jest prawdopodobnie spowodowane częstszym występowaniem małej aktywności reniny w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym rasy czarnej.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów ACE u pacjentów opisywano występowanie charakterystycznego suchego i uporczywego kaszlu, ustępującego po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany terapią inhibitorami ACE należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Połączenia przeciwwskazane

Terapie oparte na krążeniu pozaustrojowym, prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami, takie jak dializa lub hemofiltracja z zastosowaniem błon wysokoprzepływowych (np. błon z poliakrylonitrylu) oraz afereza lipoprotein o niskiej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Jeśli tego typu leczenie jest konieczne, należy rozważyć użycie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania

Sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas i inne preparaty zwiększające stężenie potasu w surowicy (w tym antagoniści angiotensyny II, trimetoprym. takrolimus. cyklosporyna)

Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, konieczna jest ścisła kontrola stężenia potasu w surowicy.

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne) oraz inne, które mogą mieć działanie hipotensyjne (np. nitraty, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, środki znieczulające, nadmierne spożycie alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulosyna, terazosyna)

Należy się spodziewać nasilenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia (patrz punkt 4.2 - leki moczopędne).

Sympatykomimetyki o działaniu wazopresyjnym oraz inne substancje (np. izoproterenol, dobutamina, dopamina, epinefryna), które mogą osłabić działanie hipotensyjne ramiprylu.

Zalecana jest kontrola ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne leki mogące wpływać na morfologię krwi.

Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu

Inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu, co może prowadzić do nasilenia jego toksycznego działania. Dlatego też należy kontrolować stężenie litu w surowicy.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina

Możliwość wystąpienia reakcji hipoglikemicznych. Zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy

Stosowanie NPLZ może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprylu. Ponadto,

jednoczesne przyjmowanie inhibitorów ACE i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może

powodować większe ryzyko zaburzenia czynności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w

surowicy.

4.6 Wpływ na płodność ,ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3 oraz 4.4).


Epidemiologiczne dane dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie doprowadziły do jednoznacznego wniosku; mimo to, nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE i jeśli jest to właściwe, rozpocząć alternatywną terapię.

Stwierdzono, że narażenie na inhibitory ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje uszkodzenie płodu (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i działa toksycznie na noworodki (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, wskazana jest ultrasonograficzna ocena czynności nerek oraz czaszki. Niemowlęta, których matki stosowały

inhibitory ACE, powinny być starannie obserwowane pod kątem wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią (patrz punkt 5.2) nie zaleca się stosowania ramiprylu u kobiet karmiących piersią. Należy zastosować inne leki o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji, zwłaszcza w przypadku karmienia noworodka lub dziecka urodzonego przedwcześnie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Niektóre działania niepożądane (np. objawy zmniejszonego ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy) mogą obniżać zdolność koncentracji i reagowania, a tym samym, stanowią ryzyko w sytuacjach gdzie zdolności te są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn).

Ma to miejsce w szczególności w początkowej fazie leczenia lub podczas zmiany dotychczas stosowanych leków na ramipryl. Po przyjęciu pierwszej dawki lub po kolejnych zwiększeniach dawki nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych przez kilkanaście godzin.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane niedociśnieniem. Poważne działania niepożądane uwzględniają: obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemię, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ostre reakcje skórne i neutropenię/agranulocytozę.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


>1/10

>1/100 do <1/10 >1/1 000 do <1/100)

>1/10 000 do <1/1 000 <1/10 000

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia

serca

Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, w tym dusznica bolesna lub zawał mięśnia sercowego, tachykardia, zaburzenia

rytmu,

kołatanie serca, obrzęk tkanek obwodowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Zmniejszenie liczby krwinek białych (w tym

neutropenia

lub

agranulocytoz

a),

zmniejszenie

liczby

krwinek

czerwonych,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

małopłytkowo

ść

Zahamowanie

czynności szpiku

kostnego,

pancytopenia,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,

zawroty

głowy

Zawroty głowy,

parestezje,

utrata smaku,

zniekształcenie

odczuwania

smaku

Drżenie,

zaburzenia

równowagi

Niedokrwistość mózgu, w tym udar

niedokrwienny i

przemijający

epizod

niedokrwienny,

upośledzona

sprawność

psychomotoryczn

a, uczucie

pieczenia,

zaburzenia węchu

Zaburzenia

oka

Zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie

Zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu, szum w uszach

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Suchy,

drażniący

kaszel,

zapalenie

oskrzeli,

zapalenie

zatok,

duszność

Skurcz oskrzeli, w tym nasilenie astmy, nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia trawienia,

Zapalenie trzustki (bardzo rzadkie przypadki

Zapalenie

języka

Aftowe zapalenie jamy ustnej

bóle brzucha,

dyspepsja,

biegunka,

nudności,

wymioty

zgonów w

wyniku

stosowania

inhibitorów

ACE),

zwiększenie

aktywności

enzymów

trzustkowych,

obrzęk

naczyniorucho wy jelit, ból w górnej części brzucha w tym nieżyt żołądka, zaparcie, suchość w ustach

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia

czynności nerek

, w tym ostra

niewydolność

nerek,

zwiększenie

wydalania

moczu,

nasilenie

istniejącego

wcześniej

białkomoczu,

zwiększenie

mocznika we

krwi,

zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka,

szczególnie

plamisto-

grudkowa

Obrzęk

naczyniorucho wy, bardzo rzadko, niedrożność dróg

oddechowych wywołana obrzękiem naczyniorucho wym prowadzi do zgonu; świąd, obfite pocenie się

Złuszczające

zapalenie

skóry,

pokrzywka,

oddzielanie

się paznokci

od macierzy

Nadwrażliwoś ć na światło

Martwica

toksyczna

naskórka, zespół

Stevensa-

Johnsona, rumień

wielopostaciowy,

pęcherzyca,

zaostrzenie

wypadanie

włosów, zmiany

łuszczycopodobn

e,

pęcherzycopodob na lub liszajowa wysypka na skórze lub błonach śluzowych,

łysienie

Zaburzenia

mięśniowo-

szkieletowe

Kurcze mięśni, bóle mięśni

Bóle stawów

Zaburzenia metabolizmu i odzywiania

Zwiększenie stężenia potasu we krwi

Anoreksja,

zmniejszenie

apetytu

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnieni

e,

zmniejszenie ciśnienia ortostatyczneg o, omdlenia

Nagłe

zaczerwienienie

skóry

Zwężenie

naczyń,

hipoperfuzja,

zapalenie

naczyń

Zespół Raynauda

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w klatce

piersiowej,

zmęczenie

Gorączka

Astenia

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Reakcje

anafilaktyczne

lub

anafilaktoidalnyc h, obecność przeciwciał przeciwjądrowyc h

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) stężenia bilirubiny w surowicy

Żółtaczka

cholestatyczn

a,

uszkodzenia

wątrobowo-

komórkowe

Ostra

niewydolność

wątroby,

cholestatyczne

lub cytolityczne

zapalenie

wątroby

(przypadki

śmiertelne

zgłaszane bardzo

rzadko)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Przemijająca impotencja, obniżenie libido

Ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie

nastroju,

niepokój,

nerwowość,

pobudliwość

ruchowa,

zaburzenia snu,

w tym

bezsenność

Stan splątania

Zaburzenia

koncentracji

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania ramiprylu było monitorowane u 325 dzieci i młodzieży w wieku 2-16 lat w dwóch badaniach klinicznych. Choć charakter i nasilenie działań niepożądanych u dzieci i

dorosłych jest podobny, częstość poniższych działań niepożądanych jest wyższa u dzieci:

•    tachykardia, uczucie zatkanego nosa i katar: u dzieci często (tzn. > 1/100 do <1/10), u dorosłych niezbyt często (tzn. > 1/1, 000 do <1/100)

•    zapalenie spojówek: u dzieci często (tzn. > 1/100 do <1/10), u dorosłych. rzadko (tzn. > 1/10 000 do <1/1, 000)

•    drżenie i pokrzywka: u dzieci niezbyt często (tzn. > 1/1, 000 do <1/100), u dorosłych rzadko (tzn. > 1/10 000 do <1/1, 000).

Ogólny profil bezpieczeństwa dla ramiprylu u dzieci nie różni się znacząco od profilu bezpieczeństwa u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie inhibitorów ACE może spowodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem i wstrząsem), bradykardię, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz niewydolność nerek. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a leczenie powinno być zarówno objawowe jak i wspomagające. Zalecane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje zastosowanie środków służących eliminacji ramiprylu (płukanie żołądka, podanie środków adsorbujących) oraz czynności zmierzających do odbudowania stabilności hemodynamicznej, takich jak podanie agonistów receptorów a1-adrenergicznych lub angiotensyny II (angiotensynamidu). Ramiprylat - aktywny metabolit ramiprylu - jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia poprzez hemodializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory konwertazy angiotensyny, proste.

Kod ATC: C09A A05

Mechanizm działania

Ramiprylat - aktywny metabolit proleku ramiprylu - jest inhibitorem enzymu karboksypeptydazy dipeptydylowej I (synonimy: enzym konwertujący angiotensynę; kininaza II), enzymu, który w osoczu i tkankach katalizuje przemianę angiotensyny I w angiotensynę II - czynną substancję powodującą zwężenie naczyń. Ramiprylat posiada również zdolność hamowania rozpadu bradykininy - substancji powodującej rozszerzenie naczyń krwionośnych. Zmniejszone wytwarzanie angiotensyny II i zahamowanie rozpadu bradykininy prowadzą do rozszerzenia naczyń obwodowych.

Ponieważ angiotensyna II stymuluje również uwalnianie aldosteronu, ramiprylat zmniejsza wydzielanie aldosteronu. Średnia odpowiedź na leczenie inhibitorami ACE była niższa u pacjentów rasy czarnej (pochodzenia afrokaraibskiego) z nadciśnieniem (zazwyczaj pacjentów z małą aktywnością reniny) niż u pacjentów innych ras.

Działanie farmakodynamiczne Właściwości przeciwnadciśnieniowe

Podanie ramiprylu powoduje znaczne zmniejszenie oporu obwodowego naczyń tętniczych. Na ogół, nie ma większych zmian w szybkości przepływu nerkowego osocza i przesączaniu kłębkowym. U pacjentów z nadciśnieniem, ramipryl zmniejsza ciśnienie tętnicze, zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, bez kompensacyjnego zwiększenia częstotliwości rytmu serca.

Maksymalne zmniejszenie ciśnienia tętniczego w wyniku stałego leczenia ramiprylem osiąga się zazwyczaj po 3-4 tygodniach. Wykazano, że działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się po długotrwałym leczeniu trwającym 2 lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje gwałtownego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

Ramipryl okazał się skuteczny w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca II-IV klasy NYHA, poza tradycyjną terapią lekami moczopędnymi i opcjonalnymi glikozydami nasercowymi. Produkt leczniczy miał korzystne działanie na hemodynamikę serca (zmniejszenie ciśnienia napełniania prawej i lewej komory serca, zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego naczyń tętniczych, zwiększenie pojemności minutowej serca i poprawa wskaźnika sercowego). Zmniejszał również aktywację neuroendokrynną.

Skuteczność i bezpieczeństwo kliniczne

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym/nefropatii

W prewencyjnym badaniu kontrolowanym placebo (badanie HOPE), ramipryl podawano dodatkowo do leków rutynowo stosowanych w leczeniu u ponad 9 200 pacjentów. Badanie objęło pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej w następstwie miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (przebyta choroba wieńcowa, udar lub choroba naczyń obwodowych) lub cukrzyca, ze współistniejącym dodatkowo przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka (udokumentowana mikroalbuminuria, nadciśnienie, zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego, małe stężenie frakcji HDL cholesterolu, palenie tytoniu).

Badanie wykazało, że ramipryl statystycznie znacząco zmniejsza częstość zawału mięśnia sercowego, udaru, zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, osobno lub łącznie (złożone pierwszorzędowe punkty końcowe).

Badanie HOPE: podstawowe wyniki

Ramipril

(%)

Placebo

(%)

Ryzyko względne (95% przedział ufności)

Wartość p-value

Wszyscy pacjenci

n = 4,645

n = 4,652

Złożony

pierwszorzędowy punkt końcowy

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Zawał mięśnia sercowego

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Zgon z przyczyn

sercowo-

naczyniowych

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Udar

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Drugorzędowe punkty końcowe

Zgon z dowolnej przyczyny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Konieczność

rewaskularyzacji

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizacja z powodu niestabilnej dusznicy

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

b.d.

Hospitalizacja z powodu niewydolności serca

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Powikłania powiązane z cukrzycą

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Badanie MICRO-HOPE, podlegające badaniu HOPE, oceniało wpływ dodania ramiprylu 10 mg do bieżącego schematu leczenia w porównaniu z placebo u 3 577 pacjentów w wieku co najmniej >

55 lat (bez górnej granicy wieku), z których większość miała cukrzycę typu 2 (i przynajmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego), bez nadciśnienia tętniczego lub z nadciśnieniem tętniczym.

Analiza wykazała, że u 117 (6,5 %) uczestników badania przyjmujących ramipryl i 149 (8,4 %) pacjentów otrzymujących placebo wystąpiła jawna nefropatia, co odpowiada RRR (redukcja względnego ryzyka) 24 % przy 95 % CI- przedział ufności [3-40], p = 0.027.

Celem badania REIN - wieloośrodkowego badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo była ocena wpływu leczenia ramiprylem na zwolnienie tempa utraty przesączania kłębuszkowego (GFR) u 352 pacjentów z lub bez nadciśnienia (w wieku od 18 do70 lat) ze stwierdzonym niewielkim (tzn. średnia dobowa utrata białka z moczem > 1 i < 3 g/24 h) lub znacznym białkomoczem (> 3 g/24 h) w następstwie przewlekłej niecukrzycowej nefropatii. Następnie dokonano stratyfikacji chorych z obu grup.

Główna analiza pacjentów z najcięższym białkomoczem (warstwa przedwcześnie przerwana ze względu na korzyści osiągane w grupie ramiprylu) wykazała, że średnie tempo pogarszania się GFR na miesiąc było niższe w grupie przyjmującej ramipryl niż w grupie placebo; -0,54 (0,66) w porównaniu z -0,88 (1,03) ml/min/miesiąc, p=0,038. Zatem różnica między grupami wynosiła 0,34 [0,03-0,65] na miesiąc, i około 4 ml/min/rok; 23,1 % pacjentów w grupie ramiprylu osiągnęła złożony drugorzędowy punkt końcowy podwojenia wyjściowego stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) schyłkowej choroby nerek (ESRD) (konieczność dializy lub transplantacji nerek) w porównaniu z 45,5% w grupie placebo (p=0,02).

Profilaktyka wtórna po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego

Badanie AIRE obejmowało ponad 2000 pacjentów z przejściowymi/utrzymującymi się objawami klinicznymi niewydolności serca po przebytym zawale mięśnia sercowego. Leczenie ramiprylem zostało rozpoczęte 3 do 10 dni po zawale mięśnia sercowego. Badanie wykazało, że po okresie kontrolnym trwającym średnio 15 miesięcy, śmiertelność wśród pacjentów leczonych ramiprylem wynosiła 16,9% a w grupie placebo - 22,6%. Oznacza to bezwzględne zmniejszenie śmiertelności rzędu 5,7% i względne zmniejszenie ryzyka równe 27% (95% przedział ufności [11-40%]).

Dzieci i młodzież

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójną ślepą próbą u 244 dzieci z nadciśnieniem tętniczym (73% z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym) w wieku 6-16 lat, pacjenci otrzymywali niskie, średnie lub wysokie dawki ramiprylu aż do osiągnięcia dawek odpowiadających 1,25 mg, 5 mg i 20 mg u pacjentów dorosłych w przeliczeniu na masę ciała. Pod koniec 4 tygodnia ramipryl w punkcie końcowym obniżenia ciśnienia skurczowego był nieskuteczny, ale w najwyższej dawce obniżył ciśnienie rozkurczowe. Zarówno średnie jak i wysokie dawki ramiprylu wykazały znaczne zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego BP u dzieci z potwierdzonym nadciśnieniem.

Efekt ten nie był zaobserwowany w wycofanym 4-o tygodniowym randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą u 218 dzieci w wieku 6-16 lat (75% z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym) gdzie podczas zwiększanie dawkowania zarówno rozkurczowe jak i skurczowe ciśnienie krwi wykazało średni efekt z odbicia, ale statystycznie nieistotny powrót do wartości wyjściowych, we wszystkich trzech badanych zakresach dawkowania ramiprylu: małe dawki (0,625 mg - 2,5 mg), średnie dawki (2,5 mg - 10 mg) lub wysokie dawki (5 mg - 20 mg) w przeliczeniu na masę ciała. Ramipryl nie wykazuje liniowej odpowiedzi na dawkę w badanej populacji pediatrycznej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl wchłania się szybko z układu żołądkowo-jelitowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny. Na podstawie badań z użyciem metabolitów wykrywanych w moczu, stopień absorpcji wynosi co najmniej 56%. Spożycie pokarmu nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ramiprylu. Biodostępność aktywnego metabolitu ramiprylatu po podaniu doustnym dawki 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%.

Ramiprylat - jedyny aktywny metabolit ramiprylu - osiąga maksymalne stężenie w osoczu 2-4 godziny po przyjęciu ramiprylu. Po podaniu ramiprylu raz na dobę w zwykle stosowanych dawkach, stężenie ramiprylatu w osoczu w stanie stacjonarnym ustala się mniej więcej w czwartym dniu leczenia.

Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami wynosi około 73% dla ramiprylu i około 56% dla ramiprylatu. Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu i estru diketopiperazyny ramiprylu, kwasu diketopiperazyny oraz glukuronoidów ramiprylu i ramiprylatu.

Wydalanie

Metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się wielofazowo. Przy bardzo niskich stężeniach w osoczu obserwowana jest przedłużona faza końcowa wydalania, która jest spowodowana silnym i nasyconym wiązaniem ramiprylatu z ACE i powolnym odłączeniem się od enzymu.

Wartość okresu półtrwania ramiprylatu obliczona po wielokrotnym podaniu dawki 5-10 mg ramiprylu raz na dobę wynosi 13-17 godzin i jest dłuższa dla niższych dawek 1,25-2,5 mg, co wskazuje na zdolność do wysycania się wiązania enzymu z ramiprylatem.

Jedna, pojedyncza dawka doustna ramiprylu (10 mg) wytworzyła niewykrywalne stężenie ramiprylu i jego metabolitu w mleku matki. Wpływ leku po wielokrotnym podaniu dawki nie jest znany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie ramiprylatu przez nerki jest zmniejszone, i klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Powoduje to zwiększenie stężenia ramiprylatu w osoczu, które zmniejsza się wolniej niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby przekształcenie ramiprylu do ramiprylatu jest opóźnione ze względu na zmniejszoną aktywność esteraz. Jest to przyczyną zwiększenia stężenia ramiprylu w osoczu. Jednakże szczytowe stężenia ramiprylatu u tych pacjentów nie odbiegają od poziomów obserwowanych u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Profil farmakokinetyczny ramiprylu badano u 30 dzieci z nadciśnieniem tętniczym, w wieku 2-16 lat, o masie ciała > 10 kg. Po podaniu dawek od 0,05 do 0,2 mg / kg m.c. ramipryl był szybko i całkowicie metabolizowany do ramiprylatu. Maksymalne stężenie ramiprylat w osoczu wystąpiło w ciągu 2-3 godzin. Klirens ramiprylatu jest silnie skorelowany z masą ciała (p <0,01) oraz dawką (p <0,001). Klirens i objętość dystrybucji zwiększał się wraz z wiekiem dzieci w każdej grupie dawkowania.

Przy podaniu dawki 0,05 mg / kg m.c. u dzieci poziom ekspozycji był porównywalny do stwierdzonego u pacjentów dorosłych leczonych ramiprylem w dawce 5mg. Przy dawce 0,2 mg / kg m.c. u dzieci poziom ekspozycji był wyższy od maksymalnego przy zalecanej dawce 10 mg na dobę u pacjentów dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Doustne podawanie ramiprylu nie miało ostrego wpływu toksycznego na psy i gryzonie.

Badania polegające na długotrwałym podawaniu ramiprylu doustnie zostały przeprowadzone na szczurach, psach i małpach.

Zmiany w stężeniu elektrolitów w osoczu i zmiany w obrazie krwi wystąpiły u wszystkich trzech gatunków.

Farmakodynamiczne działanie ramiprylu było widoczne w znaczącym powiększeniu się aparatu przykłębuszkowego u psa i małpy po podaniu dawki 250 mg/kg/dobę. Szczury, psy i małpy tolerowały dawki dobowe równe, odpowiednio 2, 2,5 i 8 mg/kg/dobę bez żadnych działań niepożądanych.

Zaobserwowano nieodwracalne uszkodzenie nerek u bardzo młodych szczurów, którym podawano pojedynczą dawkę ramiprylu.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na szczurach, królikach i małpach nie wykazały działania teratogennego.

Zarówno u samców, jak i u samic szczura nie stwierdzono zaburzeń płodności.

Podawanie ramiprylu samicom szczura w okresie ciąży i laktacji w dawkach 50 mg/kg mc/dobę i większych spowodowało nieodwracalne uszkodzenie nerek (poszerzenie miedniczek nerkowych) u potomstwa.

Szeroko zakrojone badania mutagenności przeprowadzone przy użyciu kilku systemów badawczych nie wykazały mutagennego lub genotoksycznego działania ramiprylu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Sodu stearylofumaran Magnezu wodorotlenek Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PV C/Aluminium.

Wielkość opakowania: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 i 500 tabletek. Opakowania szpitalne: 50, 300 (10x30) i 500 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16538

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.03.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.03.2010 r.

17

Ramipril Teva