+ iMeds.pl

Ranitidine accord 150 mgUlotka Ranitidine accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ranitidine Accord, 150 mg, tabletki powlekane Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki powlekane

Ranitidinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ranitidine Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Ranitidine Accord

3.    Jak stosować Ranitidine Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ranitidine Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ranitidine Accord i w jakim celu się go stosuje

Ranitidine Accord jest lekiem żołądkowo-jelitowym (przeznaczonym do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych) zawierającym ranitydynę. Lek należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptorów histaminowych H2, które hamują wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Lek Ranitidine Accord stosuje się w leczeniu chorób żołądka i dwunastnicy, które wymagają redukcji wydzielania soku żołądkowego, takich jak:

-    choroba wrzodowa dwunastnicy

-    łagodna postać choroby wrzodowej żołądka

-    długotrwałe leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy (wyłącznie 150 mg)

-    refluksowe zapalenie przełyku (zapalenie błony śluzowej przełyku wywołane zarzucaniem do przełyku treści żołądkowej)

-    zespół Zollingera - Ellisona (chorobowa będąca wynikiem nadmiernego wydzielania kwasu solnego przez żołądek).

Lek Ranitidine Accord u dzieci w wieku od 3 do 18 lat stosowany jest w następujących wskazaniach:

-    krótkotrwałe leczenie wrzodów żołądka (wrzód trawienny)

-    leczenie oraz łagodzenie objawów spowodowanych przez zgagę (refluks żołądkowo-przełykowy), w tym zapalenie przełyku (refluksowe zapalenie przełyku).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Ranitidine Accord

Kiedy nie stosować Ranitidine Accord

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek; konieczne może być zastosowanie mniejszych dawek leku (patrz punkt 3: “Jak stosować Ranitidine Accord”).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

-    Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy może być wywołana zakażeniem bakterią zwaną Helicobacter pylori. Lekarz może przepisać inne leki, które dla tej bakterii mogą być bakteriobójcze (antybiotyki).

-    Jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek napady choroby, która zaburza produkcję krwinek czerwonych (porfiria, ciężka choroba, której objawy obejmują nadwrażliwość na światło, porażenie i ciężkie bóle żołądka). W bardzo rzadkich przypadkach ranitydyna może wywołać napady porfirii.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiło niezamierzone zmniejszenie masy ciała związane z niestrawnością.

-    U pacjentów w wieku średnim lub starszych, u których po raz pierwszy występują objawy niestrawności lub objawy, które niedawno zmieniły postać należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę płuc, cukrzycę, niewydolność serca oraz obniżoną odporność (zaburzenia ze strony układu immunologicznego). Badanie wykazało zwiększone ryzyko rozwoju zapalenia płuc u osób przyjmujących leki, które są antagonistami receptorów H2.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczyło kiedykolwiek w przeszłości, należy powiadomić o tym lekarza.

Inne leki i Ranitidine Accord

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować jednocześnie leku Ranitidine Accord:

- jeśli podczas leczenia ranitydyną rozważa się stosowanie leku erlotynib, należy go stosować naprzemiennie z ranitydyną, tj. lek erlotynib powinien być podawany co najmniej 2 godziny przed ranitydyną lub 10 godzin po jej przyjęciu.

-    po długotrwałym podawaniu z ranitydyną, istnieje możliwość zmniejszenia wchłaniania cyjanokobalaminy, co może prowadzić do niedoboru witaminy B12.

-    jednoczesne stosowanie z teofiliną (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej); może być konieczne dostosowanie dawki teofiliny.

-    należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania ranitydyny z atazanawirem lub delawirdyną stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV lub gefitynibem stosowanym w leczeniu raka płuc

-    podczas stosowania lidokainy (lek stosowany do znieczulenia miejscowego)

-    z propranololem, prokainamidem lub N-acetyloprokainamidem (leki stosowane w chorobach serca)

-    z diazepamem (lek stosowany w leczeniu depresji i stanów lękowych)

-    z fenytoiną (lek stosowany w leczeniu padaczki)

-    z warfaryną (lek przeciwzakrzepowy)

-    leki zobojętniające sok żołądkowy i sukralfat (inny lek stosowany w leczeniu dolegliwości, takich jak choroba wrzodowa żołądka i jelit) podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać wchłanianie ranitydyny do krwiobiegu (osłabiając jej działanie). Z tego względu, leki te należy stosować co najmniej 2 godziny po przyjęciu ranitydyny.

-    jeśli pacjent przyjmuje środki przeciwbólowe należące do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, takie jak aspiryna).

-    działanie leków, których wchłanianie zależy od ilości kwasu w żołądku może być zmienione, ponieważ ranitydyna wywiera wpływ na kwaśność soku żołądkowego, wchłanianie tego typu substancji do krwiobiegu może być zmienione (przez to zmieniając ich wpływ). Może to prowadzić do zwiększenia wchłaniania, np. triazolamu, midazolamu, (stosowany, aby wspomagać sen i (lub) złagodzić niepokój), glipizydu (lek stosowany do zmniejszenia stężenia cukru we krwi) lub zmniejszenia wchłaniania np. ketokonazolu, itrakonazolu i posakonazolu (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybicznych).

Ranitidine Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ranitydyna może nasilać działanie alkoholu przyjętego w małych ilościach. Tabletki można przyjmować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub karmi piersią powinna poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Do tej pory nie obserwowano występowania działań niepożądanych w czasie ciąży u kobiet leczonych ranitydyną. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ranitydynę można stosować w czasie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Ranitydyna przenika do mleka matki. Nie wiadomo, czy ma to jakikolwiek wpływ na dziecko i dlatego nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ranitydyna nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ranitidine Accord zawiera olej rycynowy Może on powodować niestrawność oraz biegunkę.

3.    Jak stosować Ranitidine Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

Tabletkę należy połknąć popijając niewielką ilością wody. Nie ma konieczności przyjmowania tabletek z jedzeniem.

Jeśli pacjent przyjmuje jedną dawkę leku na dobę najlepiej przyjąć ją wieczorem przed snem.

Jeśli pacjent przyjmuje dwie dawki leku należy przyjąć jedną dawkę rano drugą wieczorem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to

Dorośli: (w tym osoby w podeszłym wieku) i (lub) młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Choroba wrzodowa jelit lub łagodna postać choroby wrzodowej żołądka

Dwie tabletki Ranitidine Accord, 150 mg (= 300 mg ranitydyny) na dobę (=24 godziny), w dawce pojedynczej po posiłku wieczornym lub przed snem; alternatywnie, w dwóch dawkach podzielonych, tj. 150 mg ze śniadaniem i 150 mg przed snem. Leczenie trwa 4 tygodnie, ale można je przedłużyć do 8 tygodni.

Długotrwałe leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy u pacjentów z nawrotami choroby

Jedna tabletka Ranitidine Accord, 150 mg na dobę (= 24 godziny), wieczorem, przed snem. Leczenie trwa 12

tygodni lub krócej, w zależności od decyzji lekarza.

Zapalenie błony śluzowej przełyku wywołane zarzucaniem do przełyku treści żołądkowej (refluksowe zapalenie przełyku)

Dwie tabletki Ranitidine Accord, 150 mg (= 300 mg ranitydyny) na dobę (=24 godziny), w dawce pojedynczej po posiłku wieczornym lub przed snem. Alternatywnie, dawkę dobową można podać w dwóch dawkach podzielonych, tj. 150 mg rano i 150 mg wieczorem, przed snem. Leczenie trwa 8 tygodni.

Zespół Zollingera - Ellisona (chorobowa będąca wynikiem nadmiernego wydzielania kwasu przez żołądek) Dawka początkowa: Jedna tabletka Ranitidine Accord 150 mg trzy razy na dobę (=24 godziny). Jeśli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 600 - 900 mg (4 - 6 tabletek) na dobę (=24 godziny). Czas trwania leczenia: zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz dostosuje wielkość dawki w zależności od stopnia upośledzenia nerki pacjenta.

Dzieci w wieku od 3 do 11 lat o masie ciała powyżej 30kg Lekarz ustali właściwą dawkę w oparciu o masę ciała dziecka.

Leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy

Zazwyczaj stosowana dawka to 2 mg na kg masy ciała dwa razy na dobę przyjmowana przez okres 4 tygodni. Dawka ta może być zwiększona do 4 mg na kg masy ciała dwa razy na dobę. Dawki należy przyjmować co 12 godzin. Czas leczenia może być wydłużony do 8 tygodni.

Leczenie zgagi na skutek nadmiaru kwasów żołądkowych

Zazwyczaj stosowana dawka to 2,5 mg na kg masy ciała dwa razy na dobę przez okres 2 tygodni.

Dawka ta może być zwiększona do 5 mg na kg masy ciała dwa razy na dobę.

Dawki należy przyjmować co 12 godzin.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u noworodków nie została potwierdzona.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ranilidine Accord

W razie przyjęcia większej niż zalecana ilości tabletek należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę lub skontaktować się z najbliższym dyżurnym oddziałem szpitalnym.

Pominięcie zastosowania Ranilidine Accord

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć zwykłą dawkę leku zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania Ranitidine Accord

W razie nagłego odstawienia leku może dojść do nawrotu objawów sprzed leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z następującymi częstościami występowania:

Bardzo często

występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często

występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często

występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko

występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) lub płytek krwi (małopłytkowość) Zmiany te są zazwyczaj przemijające.

Bardzo rzadko: zmiany w liczbie komórek krwi (niedobór niektórych białych krwinek [agranulocytoza], niski poziom wszystkich komórek krwi [pancytopenia] lub zaburzenia szpiku kostnego [hipoplazja szpiku i (lub) zanik szpiku]).

Agranulocytoza, zmniejszenie liczby krwinek białych, które może zwiększać ryzyko zakażeń z gorączką, ból gardła/krtani/jamy ustnej bądź zaburzenia układu moczowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy wymienione powyżej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (nadwrażliwość) (np. zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi, pokrzywka, gorączka, spadek ciśnienia tętniczego krwi, nagłe gromadzenie się płynu tkankowego w skórze i błonach śluzowych, skurcz krtani, skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej, wstrząs krążeniowy i obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem i oddychaniem.

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny. Reakcje te występują niezbyt często po podaniu dawki pojedynczej.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: przemijające splątanie umysłowe, depresja, drażliwość i omamy.

Przypadki te opisywano u pacjentów ciężko chorych, a także u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zmęczenie, złe samopoczucie.

Bardzo rzadko: zawroty głowy, ciężkie bóle głowy, przemijające (tymczasowe) zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych.

Opisywano przypadki występowania zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, głównie u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów ciężko chorych. Objawy te ustępowały po odstawieniu ranitydyny.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: niewyraźne widzenie, które ustępuje po przerwaniu leczenia ranitydyną.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: przyspiesznie lub zwolnienie akcji serca i zaburzenia przewodnictwa bodźców elektrycznych, które odpowiadają za pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń krwionośnych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, zaparcie lub nudności i utrata apetytu, ból brzucha. W większości przypadków, objawy te ustępowały w trakcie kontynuacji leczenia.

Bardzo rzadko: ostre zapalenie trzustki (któremu towarzyszy ciężki ból w górnych partiach jamy brzusznej, promieniujący w kierunku pleców).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: przemijające (tymczasowe) zmiany w wynikach prób wątrobowych, które zazwyczaj powracają do wartości prawidłowych w trakcie kontynuacji leczenia ranitydyną lub po jego zakończeniu.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez (żółte przebarwienie skóry lub białkówek oczu).

W większości przypadków, objawy te zwykle przemijały po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka skórna, swędzenie.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy (szczególna postać wysypki skórnej), wypadanie włosów.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko: zaburzenia stawów i ból mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu. Zmiany te były zwykle niewielkie i zazwyczaj powracały do normy w trakcie kontynuacji leczenia ranitydyną.

Bardzo rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn, zmniejszone libido i odwracalna impotencja. Nie ustalono związku przyczynowego między występowaniem tych zaburzeń a stosowaniem ranitydyny.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Ranitidine Accord

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ranitidine Accord

Substancją czynną leku jest ranitydyna

150 mg: każda tabletka zawiera chlorowodorek ranitydyny w ilości odpowiadającej 150 mg ranitydyny.

300 mg: każda tabletka zawiera chlorowodorek ranitydyny w ilości odpowiadającej 300 mg ranitydyny.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, talk oczyszczony (E 553b), magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, olej rycynowy, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), talk oczyszczony (E 553b)

Jak wygląda Ranitidine Accord i co zawiera opakowanie

Ranitidine Accord, 150 mg, tabletki powlekane to tabletki barwy kremowożółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe, o 10 mm średnicy z oznakowaniem „IL” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki powlekane to tabletki barwy kremowożółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe, o 12,5 mm średnicy z oznakowaniem „II” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Ranitidine Accord 150 mg i Ranitidine Accord 300 mg są pakowane w aluminiowe blistry zawierające po 10 tabletek. Tekturowe pudełko zawiera 30, 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

Wytwórca/Importrer

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg filmtabletten

Belgia

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg filmomhulde tabletten/filmtabletten/ comprimés pelliculés

Bułgaria

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg film-coated tablets

Cypr

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg film-coated tablets

Czechy

Ranitidin Accord 150 mg /300 mg potahované tablety

Dania

Ranitidine Accord Healthcare

Estonia

Ranitidine Accord

Finlandia

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg tabletti, kalvopäällysteinen/ filmovertrukne tabletten

Francja

RANITIDINE ACCORD 150 mg/ 300 mg comprimé pelliculé

Hiszpania

Ranitidine Accord 150 mg/ 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Holandia

Ranitidine Accord 150 mg/ 300 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg film-coated tablets

Litwa

Ranitidine Accord 150 mg/ 300 mg plevele dengtos tabletes

Łotwa

Ranitidine Accord 150 mg/ 300 mg apvalkotäs tabletes

Malta

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg film-coated tablets

Niemcy

Ranitidine Accord Healthcare

Norwegia

Ranitidine Accord

Polska

Ranitidine Accord

Portugalia

Ranitidine Accord

Rumunia

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg comprimate filmate

Szwecja

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg filmdragerade tabletter

Słowacja

Ranitidine Accord 150 mg/ 300 mg obalené tablety

Słowenia

Ranitidin Accord 150 mg/ 300 mg filmsko oblozene tablete

Węgry

Ranitidine Accord 150 mg/300 mg filmtabletta

Włochy

Ranitidina Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ranitidine Accord

Charakterystyka Ranitidine accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ranitidine Accord, 150 mg, tabletki powlekane Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana o mocy 150 mg zawiera 167,5 mg ranitydyny chlorowodorku w ilości odpowiadającej 150 mg ranitydyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 1,520 mg oleju rycynowego.

Każda tabletka powlekana o mocy 300 mg zawiera 335 mg ranitydyny chlorowodorku w ilości odpowiadającej 300 mg ranitydyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 3,040 mg oleju rycynowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

150 mg: kremowożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o 10 mm średnicy z oznakowaniem „IL” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

300 mg: kremowożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o 12,5 mm średnicy z oznakowaniem „II” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ranitidine Accord, 150 mg

-    choroba wrzodowa dwunastnicy

-    łagodna postać choroby wrzodowej żołądka

-    długotrwałe leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

-    refluksowe zapalenie przełyku

-    zespół Zollingera - Ellisona

Dzieci od 3 do 18 lat

krótkotrwałe leczenie wrzodów żołądka

•    leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego, w tym refluksowego zapalenia przełyku oraz łagodzenie objawów choroby refluksowej przełyku

Ranitidine Accord, 300 mg

-    choroba wrzodowa dwunastnicy

-    łagodna postać choroby wrzodowej żołądka

-    refluksowe zapalenie przełyku

-    zespół Zollingera - Ellisona

Dzieci od 3 do 18 lat

•    krótkotrwałe leczenie wrzodów żołądka

   leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego, w tym refluksowego zapalenia przełyku oraz łagodzenie objawów choroby refluksowej przełyku

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Ranitidine Accord, 150 mg

Tabletkę należy połknąć popijając niewielką ilością wody. Nie ma konieczności przyjmowania tabletek z jedzeniem.

DOROŚLI (W TYM OSOBY W PODESZŁYM WIEKU) I (LUB) MŁODZIEŻ (W WIEKU 12 LAT I POWYŻEJ)

U osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) z prawidłową czynnością nerek zaleca się następujące dawkowanie:

Choroba wrzodowa dwunastnicy i łagodna postać choroby wrzodowej żołądka Dwie tabletki powlekane zawierające po 150 mg ranitydyny (= 300 mg ranitydyny) po posiłku wieczornym lub przed snem. Alternatywnie, jedna tabletka powlekana zawierająca 150 mg ranitydyny dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Leczenie powinno trwać 4 tygodnie. U pacjentów, u których owrzodzenie nie wygoiło się całkowicie po 4 tygodniach leczenia, leczenie z zastosowaniem tej samej dawki należy kontynuować przez następne 4 tygodnie.

Długotrwałe leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

U pacjentów dobrze reagujących na krótkotrwałe leczenie, zwłaszcza jeśli stwierdzono u nich nawracającą chorobę wrzodową w wywiadzie, w razie konieczności można kontynuować leczenie stosując jedną tabletkę zawierającą 150 mg ranitydyny przed snem. U tych pacjentów należy przeprowadzać regularne badania endoskopowe.

Refluksowe zapalenie przełyku

U pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się dwie tabletki powlekane zawierające po 150 mg ranitydyny (= 300 mg ranitydyny) po posiłku wieczornym lub przed snem. Alternatywnie, jedna tabletka zawierająca 150 mg ranitydyny dwa razy na dobę, przez okres do 8 tygodni, jeśli to konieczne.

U pacjentów z bardzo wysokim wydzielaniem soku żołądkowego, np. z zespołem Zollingera -Ellisona

Dawka początkowa to jedna tabletka powlekana zawierająca 150 mg ranitydyny trzy razy na dobę (= 450 mg ranitydyny na dobę). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 4-6 tabletek zawierających po 150 mg ranitydyny na dobę (= 600-900 mg ranitydyny na dobę).

Jeśli okaże się to klinicznie konieczne, można podawać pacjentom duże dawki (1200 mg na dobę). Pacjentom podawano dawki do 6 g na dobę. Dawki leku można podawać niezależnie od posiłków.

DZIECI W WIEKU OD 3 DO 11 LAT I MASIE CIAŁA POWYŻEJ 30 KG Patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne- Specjalne grupy pacjentów

Leczenie ostrego wrzodu trawiennego

Zalecana dawka stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka u dzieci to 4-8 mg ranitydyny/kg mc./na dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych do uzyskania dawki maksymalnej 300 mg ranitydyny na dobę przez okres 4 tygodni. U pacjentów, u których owrzodzenie nie wygoiło się zaleca się stosowanie leku przez okres kolejnych 4 tygodni. Wyleczenie zazwyczaj następuje po ośmiu tygodniach.

Refluks żołądkowo-przełykowy

Zalecana dawka stosowana w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci to 5-10 mg/kg mc./dobę podawana w dwóch dawkach podzielonych do uzyskania dawki maksymalnej 600 mg (stosowanie dawki maksymalnej dotyczy dzieci o wyższej masie ciała i dorosłych z ciężkimi objawami).

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u noworodków nie zostało ustalone.

DAWKOWANIE U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI NEREK U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min) akumulacja ranitydyny prowadzi do wzrostu jej stężenia w osoczu. Zalecana dawka dla tych pacjentów to 150 mg.

Ranitydyna ulega dializie. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny we krwi. Dlatego pacjentom dializowanym należy podać ranitydynę po zakończeniu dializy.

Ranitidine Accord, 300 mg

Tabletkę należy połknąć popijając niewielką ilością wody. Nie ma konieczności przyjmowania tabletek z jedzeniem.

DOROŚLI (W TYM OSOBY W PODESZŁYM WIEKU) I (LUB) MŁODZIEŻ (W WIEKU 12 LAT I POWYŻEJ)

U osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) z prawidłową czynnością nerek zaleca się następujące dawkowanie:

Choroba wrzodowa dwunastnicy i łagodna postać choroby wrzodowej żołądka Jedna tabletka (= 300 mg ranitydyny) po wieczornym posiłku lub przed snem.

Leczenie powinno trwać 4 tygodnie. U pacjentów, u których owrzodzenie nie wygoiło się całkowicie po 4 tygodniach leczenia, leczenie z zastosowaniem tej samej dawki należy kontynuować przez następne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku

Jedna tabletka powlekana zawierająca 300 mg ranitydyny (= 300 mg ranitydyny) po posiłku wieczornym lub przed snem, przez okres do 8 tygodni, jeśli to konieczne.

U pacjentów z bardzo wysokim wydzielaniem soku żołądkowego, np. z zespołem Zollingera -Ellisona

Dawka początkowa to 150 mg ranitydyny trzy razy na dobę (= 450 mg ranitydyny na dobę). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 2-3 tabletek zawierających po 300 mg ranitydyny na dobę (= 600-900 mg ranitydyny na dobę).

Jeśli okaże się to klinicznie konieczne, można podawać pacjentom duże dawki (1200 mg na dobę). Pacjentom podawano dawki do 6 g na dobę.

Dawki wielkości 150 mg ranitydyny nie można zastosować używając tabletek Ranitidine Accord o mocy 300 mg. W celu zastosowania dawki 150 mg należy użyć tabletek Ranitidine Accord o mocy 150 mg.

Dawki leku można podawać niezależnie od posiłków.

DZIECI W WIEKU OD 3 DO 11 LAT I MASIE CIAŁA POWYŻEJ 30 KG Patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne- Specjalne grupy pacjentów

Leczenie zaostrzenia choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka u dzieci to 4-8 mg ranitydyny/kg mc./na dobę w dwóch dawkach podzielonych do dawki maksymalnej 300 mg ranitydyny na dobę przez okres 4 tygodni. U pacjentów, u których owrzodzenie nie wygoiło się zaleca się stosowanie leku przez okres kolejnych 4 tygodni. Wyleczenie zazwyczaj następuje po ośmiu tygodniach terapii.

Refluks żołądkowo-przełykowy

Zalecana dawka stosowana w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci to 5-10 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych do dawki maksymalnej 600 mg (stosowanie dawki maksymalnej dotyczy dzieci o wyższej masie ciała i dorosłych z ciężkimi objawami).

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u noworodków nie została ustalona.

DAWKOWANIE U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI NEREK U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min) akumulacja ranitydyny prowadzi do wzrostu jej stężenia w osoczu. Zalecana dawka dla tych pacjentów to 150 mg.

Ranitydyna ulega dializie. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny we krwi. Dlatego pacjentom dializowanym należy podać ranitydynę po zakończeniu dializy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (chlorowodorek ranitydyny) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter przez zastosowanie odpowiednich procedur diagnostycznych (takich jak endoskopia i biopsja), ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy związane z rakiem żołądka.

Pacjentów z owrzodzeniem trawiennym należy przebadać na obecność zakażenia bakterią H. pylori. Jeśli badanie potwierdzi zakażenie, należy podjąć odpowiednie leczenie.

Zaleca się regularne kontrolowanie pacjentów jednocześnie leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ranitydyną. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi w wywiadzie.

Wytyczne postępowania w praktyce klinicznej zalecają, by pacjenci otrzymujący długotrwałe leczenie podtrzymujące byli poddawani regularnym kontrolom lekarskim.

Podczas jednoczesnego stosowania ranitydyny i teofiliny, należy monitorować stężenie teofiliny w osoczu, a w razie konieczności dostosować dawkę teofiliny.

Ranitydyna jest wydalana poprzez nerki dlatego stężenie leku w osoczu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest podwyższone. Konieczne jest obniżenie dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Jeśli wystąpi stan splątania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów w podeszłym wieku, leczenie należy natychmiast przerwać.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ ranitydyna jest metabolizowana w wątrobie.

U pacjentów w podeszłym wieku, z przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą lub z obniżoną odpornością może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc.

W dużym badaniu epidemiologicznym wykazano zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc u osób aktualnie przyjmujących leki z grupy antagonistów receptora H2, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie. W takich okolicznościach ryzyko względne (RR) zwiększa się o 1,82 (1,26 - 2,64 przy przedziale ufności CI 95%). To zwiększone ryzyko obserwowano głównie u pacjentów z chorobą płuc, cukrzycą, niewydolnością serca i u pacjentów z zaburzeniami odporności.

Istniej ą nieliczne doniesienia sugerujące, że chlorowodorek ranitydyny może wywołać napady ostrej przerywanej porfirii. W związku z tym pacjentów z ostrą przerywaną porfirią w wywiadzie nie należy leczyć ranitydyną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna może wpływać na wchłanianie, metabolizm i wydalanie nerkowe innych leków. Zmieniona farmakokinetyka może wymagać dostosowania dawki leku lub przerwanie leczenia.

Interakcje mogą opierać się na kilku mechanizmach, w tym:

1) Hamowanie aktywności układu enzymatycznego oksygenazy związanej z wątrobowym cytochromem P-450:

Ranitydyna stosowana w zwykłych dawkach terapeutycznych nie nasila działania leków unieczynnianych przez ten enzym takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol, teofilina.

Istnieją doniesienia o zmianie czasu protrombinowego w wyniku interakcji z pochodnymi kumaryny (np. warfaryną). Ze względu na wąski indeks terapeutyczny tych leków zaleca się ścisłą obserwację wydłużenia lub skrócenia czasu protrombinowego podczas jednoczesnego leczenia ranitydyną.

2)    Konkurencja w zakresie nerkowego wydzielania cewkowego:

W związku z tym, że ranitydyna jest częściowo eliminowana przez system kationowy, może wpływać na klirens innych leków eliminowanych tą drogą. Duże dawki ranitydyny (np. stosowane w leczeniu zespołu Zollingera - Ellisona) mogą zmniejszać wydalanie prokainamidu i N-acetyloprokainamidu, powodując zwiększenie stężenia tych leków w osoczu.

3)    Zmiana pH żołądkowego:

Biodostępność pewnych leków może ulec zmianie. Może to spowodować zwiększenie wchłaniania (np. triazolamu, midazolamu, glipizydu) lub zmniejszenie wchłaniania (np. ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, atazanawiru, delawirydyny, gefitynibu) leków, których wchłanianie zależne jest od pH.

Należy wziąć pod uwagę zmiany wchłaniania tych leków.

Jeśli podczas leczenia ranitydyną rozważa się stosowanie leku erlotynib, należy go stosować naprzemiennie z ranitydyną, tj. lek erlotynib musi być przyjmowany co najmniej 2 godziny przed ranitydyną lub 10 godzin po jej przyjęciu.

Po długotrwałym podawaniu z ranitydyną, istnieje możliwość zmniejszenia wchłaniania cyjanokobalaminy, prowadzącego do niedoboru witaminy B12.

Ranitydyna może nasilać działanie alkoholu i zwiększać jego stężenie w osoczu.

Podczas równoczesnego stosowania leków zoboj ętniaj ących kwas żołądkowy lub sukralfatu w wysokich dawkach (2 g) może zmniejszyć się wchłanianie ranitydyny. Dlatego ranitydynę należy przyjmować około 2 godziny przed przyj ęciem tych leków.

Brak danych, wskazujących na istnienie interakcji między ranitydyną, a amoksycyliną lub metronidazolem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Doświadczenie uzyskane podczas stosowania ranitydyny u kobiet w ciąży (> 1000) nie wskazuje na zwiększone ryzyko wad wrodzonych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych na ciążę lub nienarodzone dziecko. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość. Ranitydyna przenika przez barierę łożyska. Ranitydynę można stosować w czasie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Ranitydyna jest wydzielana do mleka matki. Podobnie jak w przypadku innych leków ranitydyna powinna być stosowana podczas karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ranitydyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

4.8    Działania niepożądane

Zastosowano następujące kryteria częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko: (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko: (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, zaparcie, nudności, utrata apetytu i ból brzucha.

Objawy te zwykle ulegały złagodzeniu w trakcie kontynuacji leczenia.

Bardzo rzadko: ostre zapalenie trzustki.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: bóle stawów i mięśni.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Obserwowano przemijające zmiany w wynikach prób wątrobowych (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych), które były odwracalne w trakcie kontynuacji leczenia ranitydyną lub po jego zakończeniu.

Rzadko: zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegaj ące z żółtaczką lub bez. Zmiany te były zwykle odwracalne po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu.

Zwiększenie to było zwykle niewielkie i zazwyczaj stężenie kreatyniny w osoczu powracało do normy w trakcie kontynuacji leczenia ranitydyną.

Bardzo rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: arytmie np. tachykardia, bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy. Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń krwionośnych.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: złe samopoczucie, zmęczenie.

Rzadko: zawroty głowy, bóle głowy (czasami ciężkie), przemijające ruchy mimowolne.

Opisywano przypadki występowania zaburzeń układu nerwowego, głównie u pacjentów starszych lub ciężko chorych, które ustępowały po przerwaniu leczenia ranitydyną.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: przemijające splątanie umysłowe, depresja, pobudzenie, omamy.

Przypadki te opisywano głównie u pacjentów ciężko chorych, a także u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: przemijające niewyraźne widzenie (prawdopodobnie w wyniku zaburzenia akomodacji oka).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: objawy ze strony piersi (takie jak ginekomastia i mlekotok), zaburzenia sprawności seksualnej (utrata libido, przemijająca impotencja). Do tej pory nie ustalono związku przyczynowego między stosowaniem ranitydyny a tymi zaburzeniami.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zmiany w morfologii krwi (leukopenia, małopłytkowość).

Zmiany te były zwykle odwracalne.

Agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka skórna, świąd.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, utrata włosów (łysienie).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. eozynofilia, pokrzywka, gorączka, niedociśnienie, obrzęk naczynioruchowy, skurcz krtani, skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej).

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny. Reakcje te sporadycznie występowały po podaniu pojedynczej dawki.

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania ranitydyny oceniano u dzieci w wieku od 0 do 16 lat z chorobą spowodowaną nadmierną kwaśnością soku żołądkowego, z profilem bezpieczeństwa działań niepożądanych podobnym do występującego u dorosłych. Dostępne są ograniczone dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa, w szczególności odnośnie wzrostu i rozwoju.

4.9 Przedawkowanie

Ranitydyna wykazuje specyficzne właściwości działania i w związku z tym nie przewiduje się występowania żadnych szczególnych powikłań po przedawkowaniu leku. Lekarze powinni zwrócić uwagę na zawartość sodu. W przypadku przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i wspomagające.

W razie konieczności, lek można usunąć z osocza w wyniku hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1


Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora H2 Kod ATC: A02B A02.

Ranitydyna jest kompetencyjnym antagonistą receptorów histaminowych H2. Hamuje ona podstawowe, jak również stymulowane np. histaminą, pentagastryną i pokarmem wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Ranitydyna zmniejsza kwaśność soku żołądkowego, a w mniejszym stopniu zawartość pepsyny i objętość soku żołądkowego.

W dwóch badaniach z zastosowaniem terapeutycznych dawek ranitydyny wynoszących 150 mg dwa razy na dobę, wydzielanie kwasu żołądkowego było zmniejszone odpowiednio średnio o 63% i 69% w ciągu 24 godzin, przy czym redukcja wydzielania nocnego wynosiła odpowiednio 73% i 90%. W dwóch badaniach z zastosowaniem dawek zalecanych w profilaktyce nawrotów (150 mg na noc), ranitydyna powodowała średnie zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego o 42% i 69% w ciągu 24 godzin.

Wydzielanie kwasu żołądkowego było zmniejszone średnio o 50 do 60% w ciągu 24 godzin po podaniu terapeutycznych dawek ranitydyny wynoszących 300 mg na noc, podczas gdy nocne wydzielanie kwasu żołądkowego było zmniejszone średnio o około 90%.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ranitydyna po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie we krwi występuje w czasie średnio 1,25 - 3 godzin. Średnia dostępność biologiczna ranitydyny w tabletkach wynosi około 50%, ale jest ona w dużym stopniu zróżnicowana międzyosobniczo. Badanie wykazało różnicę w granicach między 28 - 76%.

Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 15%. Pozorna objętość dystrybucji u dorosłych wynosi 1,2-1,8 l/kg, a u dzieci 2,5 l/kg.

Po podaniu doustnym 150 mg ranitydyny w tabletkach, osiągnięto maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 400 ng/ml, przy czym zróżnicowanie międzyosobnicze było duże. Po dwunastu godzinach, średnie stężenie w osoczu wciąż wynosiło około 40 ng/ml. Po podaniu 300 mg ranitydyny, osiągnięto maksymalne stężenie w osoczu około 700-800 ng/ml.

Stężenie w osoczu wymagane do zahamowania wydzielania kwasu żołądkowego o 50% u dorosłych wynosiło średnio 73-165 ng/ml w kilku badaniach.

Stopień przenikania ranitydyny do płynu mózgowo-rdzeniowego jest bardzo niewielki. Metabolizm

Ranitydyna metabolizowana jest w wątrobie do N-tlenku ranitydyny, N-demetyloranitydyny, S-tlenku ranitydyny i analogu kwasu furanowego.

Eliminacja.

Całkowity klirens wynosi około 570-710 ml/min u dorosłych. U dzieci i młodzieży wartość całkowitego klirensu wynosiła prawie 800 ml/min/1,73 m2, z dużym zróżnicowaniem międzyosobniczym.

Po podaniu doustnym, ranitydyna jest wydalana w ciągu 24 godzin przez nerki w około 30% w postaci niezmienionej, do 6% jako N-tlenek, zaś w niewielkim stopniu w postaci demetylowanej, S-tlenku i analogu kwasu furanowego. U pacjentów ze zdrowymi nerkami, wydzielanie przez nerki dokonuje się głównie przez wydzielanie kanalikowe z klirensem nerkowym wynoszącym około 490-520 ml/min. Dodatkowo, ranitydyna jest wydzielana z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci (w wieku 3 lat i starsze)

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazały brak znaczących różnic w okresie półtrwania (zakres dla dzieci w wieku 3 lat i starszych to 1,7-2,2 h) oraz klirensu w osoczu (zakres dla dzieci w wieku 3 lat i starszych to 9-22 ml/min/kg) pomiędzy dziećmi i zdrowymi dorosłymi po doustnym podaniu ranitydyny biorąc pod uwagę korektę uwzględniającą masę ciała.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Talk oczyszczony Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Olej rycynowy

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Talk oczyszczony

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ranitidine Accord 150 mg i Ranitidine Accord 300 mg są pakowane w aluminiowe blistry zawierające po 10 tabletek. Tekturowe pudełko zawiera 30, 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranitidine Accord, 150 mg, tabletki powlekane:

Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki powlekane:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ranitidine Accord