+ iMeds.pl

Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza 4 mg/gUlotka Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

Glyceroli trinitras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Informacj e zawarte w niniej szej ulotce dotyczą tylko leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

3.    Jak stosować lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RECTOGESIC 4 MG/G MAŚĆ DOODBYTNICZA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza zawiera jako substancję czynną glicerolu triazotan (nitroglicerynę). Glicerolu triazotan należy do grupy leków określanych jako azotany organiczne.

Maść jest stosowana w przypadku łagodzenia objawów bólowych związanych z przewlekłą szczeliną odbytu. Szczelina odbytu stanowi pęknięcie skóry wyściełającej kanał odbytu. Miejscowe stosowanie nitrogliceryny w kanale odbytu zmniejsza ciśnienie w odbycie i zwiększa przepływ krwi, która zmniejsza ból.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RECTOGESIC 4 MG/G MAŚĆ DOODBYTNICZA

Kiedy nie stosować leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza:

■    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na glicerolu triazotan lub podobne leki,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zmniejszone ciśnienie krwi,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono choroby serca lub naczyń krwionośnych,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z zamkniętym kątem przesączania - stan, w którym ciśnienie wewnątrz gałki ocznej szybko się zwiększa, powodując utratę widzenia,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono migrenę lub nawracające bóle głowy,

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub wysokie ciśnienie w obrębie czaszki (np. urazy głowy lub krwotok mózgowy - krwawienie z pękniętych naczyń krwionośnych w mózgu, które bez natychmiastowego leczenia może być śmiertelne; krwotok mózgowy jest powszechnie uważany za rodzaj udaru mózgowego) lub zaburzenia krążenia mózgowego (mała objętość krwi krążącej w mózgu),

■    jeśli u pacjenta stwierdzono niedokrwistość (mała ilość żelaza we krwi),

■    jeśli pacjent przyjmuje którekolwiek spośród następujących leków: cytrynian syldenafilu, tadalafil, wardenafil, leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej lub bólu serca, takie jak np. glicerolu triazotan, dwuazotan izosorbidu, azotan amylu lub butylu, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), acetylocysteina lub alteplaza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza:

■    j eśli u pacj enta występuj ą choroby wątroby lub nerek,

■    jeśli pacjent ma otrzymywać heparynę, należy uważnie monitorować parametry krzepnięcia krwi, gdyż może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawki heparyny. Przed odstawieniem leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy skonsultować się z lekarzem,

■    j eśli u pacj enta występuj ą także żylaki odbytu (hemoroidy) i pacj ent zaobserwuj e większe krwawienie niż zwykle, należy przerwać stosowanie leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza i skonsultować się z lekarzem,

■    jeśli u pacjenta występują silne bóle głowy podczas stosowania leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz zdecyduje, czy pacjent powinien zmienić dawkę leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza lub całkowicie odstawić ten lek.

Lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza może zmniejszać ciśnienie krwi. Podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej należy powoli zmieniać pozycję ciała, gdyż w przeciwnym razie występuje ryzyko omdlenia. Picie alkoholu podczas stosowania leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza zwiększa ryzyko spadku ciśnienia krwi.

Lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza nie jest odpowiedni dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie był on oceniany w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach aktualnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Następujące leki mogą nasilać działanie leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza polegające na obniżaniu ciśnienia krwi:

■    leki stosowane w leczeniu depresji (trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne),

■    leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji (impotencji u mężczyzn) (cytrynian syldenafilu, tadalafil, wardenafil),

■    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego

■    leki moczopędne (diuretyki),

■    często stosowane leki uspokajające.

■    leki stosowane w leczeniu chorób serca (dwuazotan izosorbidu oraz azotan amylu lub butylu).

Inne leki

■    Acetylocysteina może nasilać wpływ leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza na przepływ krwi.

■    Działanie heparyny (stosowanej do kontrolowania krzepliwości krwi) może ulec osłabieniu podczas równoczesnego stosowania leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

■    Działanie alteplazy (stosowanej w leczeniu chorób serca) może ulec osłabieniu podczas równoczesnego stosowania leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

■    Równoczesne stosowanie leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza i dihydroergotaminy (stosowanej w leczeniu migreny) może nasilać działanie dihydroergotaminy i prowadzić do skurczu naczyń wieńcowych (zwężenie naczyń krwionośnych w sercu powodujące wolniejszy przepływ krwi).

■    Kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (pewien typ leków przeciwbólowych) mogą zmniejszać lecznicze działanie leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

Stosowanie leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza z jedzeniem i piciem

Należy zachować ostrożność podczas spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działanie maści.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza w ciąży i podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności lub nieostrego widzenia po rozpoczęciu stosowania maści nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

Opisywany lek zawiera lanolinę, która może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek zawiera także glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RECTOGESIC 4 MG/G MAŚĆ DOODBYTNICZA Sposób podawania

Lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza jest przeznaczony do podawania doodbytniczego.

Lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosuje się dawkę około 375 mg maści (około 1,5 mg triazotanu glicerolu) do kanału odbytu co 12 godzin.

Do nakładania maści można stosować osłonę palca, jak np. folię samoprzylegającą lub palec gumowy. Palce gumowe można kupić w aptece lub w sklepie z artykułami medycznymi, a folię samoprzylegającą - w każdym sklepie. Palec należy przyłożyć do linii dawkowania o długości 2,5 cm, która znajduje się na pudełku, a następnie, delikatnie naciskając tubkę, wycisnąć na koniec palca pasek maści o długości równej długości linii. Delikatnie wprowadzić palcem maść do kanału odbytu. Palec z maścią należy wsunąć do odbytu do wysokości pierwszego stawu międzypaliczkowego (około 1 cm).

Maść należy stosować co dwanaście godzin, zgodnie z zaleceniem lekarza, nie przekraczając zalecanej dawki. Po użyciu maści należy umyć ręce i wyrzucić palec gumowy lub folię (nie do toalety).

Leczenie można kontynuować do ustąpienia bólu lub przez maksymalnie 8 tygodni. Jeżeli ból odbytu nie ustępuje po zastosowaniu leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza, należy ponownie skonsultować się w lekarzem w celu wykluczenia innych przyczyn bólu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

W przypadku zastosowania nadmiernej ilości maści mogą wystąpić zawroty głowy i oszołomienie. Może także wystąpić przyspieszenie akcji serca lub kołatanie serca.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy wytrzeć nadmiar maści, a następnie niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zaplanowanej porze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku zaobserwowania poniższych objawów należy powiadomić lekarza:

Bardzo często (występują więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

■    Bóle głowy, które mogą być bardzo silne. Jeśli zastosowanie leku wywoła ból głowy, maść należy zetrzeć. Jeśli bóle głowy są dokuczliwe, należy zapytać lekarza, czy nie jest konieczne zaprzestanie stosowania leku.

Często (występują więcej niż u 1 na 100 pacjentów, lecz mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

■    Zawroty głowy, omdlenie podczas wstawania, uczucie pustki w głowie, niewyraźne widzenie i zmęczenie

■    Nudności

Niezbyt często (występują więcej niż u 1 na 1000 pacjentów, lecz mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

■    Biegunka, dyskomfort w okolicy odbytu, wymioty, krwawienie z odbytnicy, zmiany w odbytnicy

■    Uczuleniowe reakcje skórne (potencjalnie ciężkie)

■    Reakcje rzekomoanafilaktyczne (reakcje alergiczne, potencjalnie śmiertelne, z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, trudnościami w oddychaniu, dusznością lub

zapaścią). W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów należy przerwać stosowanie maści i natychmiast zwrócić sie o pomoc lekarską.

■    Świąd lub pieczenie w okolicy odbytu

■    Przyspieszenie akcji serca lub kołatanie serca

■    Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

■    Uderzenia gorąca

■    Methemoglobinemia (obecność we krwi nieprawidłowych krwinek czerwonych, co prowadzi do zmniejszenia zawartości tlenu we krwi)

■    Omdlenia

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RECTOGESIC 4 MG/G MAŚĆ DOODBYTNICZA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po oznaczeniu "Exp.". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej    25°C.

•    Nie zamrażać.

•    Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

•    Po otwarciu maść należy zużyć w ciągu 8 tygodni.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

Substancją czynną leku jest glicerolu triazotan. Jeden gram maści doodbytniczej zawiera 40 mg glicerolu triazotanu w glikolu propylenowym, co odpowiada 4 mg glicerolu triazotanu. Dawka 375 mg leku Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza zawiera około 1,5 mg glicerolu triazotanu.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, lanolina, sorbitanu seskwioleinian, parafina stała i wazelina biała.

Jak wygląda lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza i co zawiera opakowanie

Lek Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza ma postać jednolitej, nieprzezroczystej, prawie białej maści, umieszczonej w tubach aluminiowych o zawartości 30 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny ProStrakan Ltd Galabank Business Park Galashiels TD11QH Wielka Brytania

Wytwórca

Penn Pharmaceutical Services Limited Units 23 &24, Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent NP22 3AA Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

Charakterystyka Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Glicerolu triazotan: 4 mg/g.

Jeden gram maści doodbytniczej zawiera 40 mg glicerolu triazotanu (Glyceroli trinitras) w glikolu propylenowym, co odpowiada 4 mg glicerolu triazotanu (GTN). Dawka podawana w 375 mg tego produktu wynosi około 1,5 mg GTN.

Jeden gram maści doodbytniczej zawiera także 36 mg glikolu propylenowego i 140 mg lanoliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść doodbytnicza.

Prawie biała, jednolita, nieprzezroczysta maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza jest stosowana w celu łagodzenia objawów bólowych związanych z przewlekłą szczeliną odbytu.

Podczas badań klinicznych produktu wykazano umiarkowany wpływ na poprawę średniego dobowego nasilenia bólu (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: podanie doodbytnicze Dorośli:

Do nakładania maści można stosować osłonę palca, jak np. folię samoprzylegającą lub palec gumowy. (Palce gumowe dostępne są osobno w aptekach lub sklepach z artykułami medycznymi, a folia samoprzylegająca w każdym sklepie.) Palec należy przyłożyć do linii dawkowania o długości 2,5 cm, która znajduje się na pudełku, w jakim został umieszczony produkt Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza, a następnie, delikatnie naciskając tubkę, wycisnąć na koniec palca pasek maści o długości równej długości linii. Ilość wyciśniętej maści odpowiada około 375 mg produktu (1,5 mg GTN). Zabezpieczony palec należy następnie delikatnie wsunąć do kanału odbytu do wysokości pierwszego stawu międzypaliczkowego (kostki) i obwodowo rozsmarować maść w kanale.

Podana dawka w maści 4 mg/g odpowiada 1,5 mg glicerolu triazotanu. Dawkę należy podawać doodbytniczo co 12 godzin. Leczenie można kontynuować do uśmierzenia bólu lub w ciągu maksymalnie 8 tygodni.

Produkt Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy stosować po nieskutecznym leczeniu zachowawczym ostrych objawów szczeliny odbytu.

Osoby w podeszłym wieku

Nie są dostępne szczególne dane dotyczące stosowania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Nie są dostępne szczególne dane dotyczące stosowania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek,

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3 Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancj ę czynną - glicerolu triazotan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, bądź reakcje idiosynkratyczne na inne azotany organiczne.

■    Równoczesne leczenie cytrynianem syldenafilu, tadalafilem, wardenafilem lub donorami tlenku azotu (NO), takimi jak produkty glicerolu triazotanu

o przedłużonym działaniu, dwuazotan izosorbidu, azotan amylu lub butylu.

■    Hipotonia ortostatyczna, obniżone ciśnienie krwi lub niewyrównana hipowolemia, ponieważ stosowanie glicerolu triazotanu w takich stanach może wywołać znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi lub wstrząs.

■    Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (np. urazy głowy lub krwotok mózgowy) lub zaburzenia krążenia mózgowego.

■    Migrena lub nawracające bóle głowy.

■    Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej.

■    Kardiomiopatia przerostowa zawężająca.

■    Zaciskające zapalenie osierdzia lub tamponada osierdzia.

■    Znacznego stopnia niedokrwistość.

■    Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.

Stosunek ryzyka do korzyści dla produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy ustalać indywidualnie u każdego pacjenta. U niektórych pacjentów po leczeniu produktem Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza może wystąpić silny ból głowy.

W niektórych przypadkach należy ponownie ocenić prawidłowość dawkowania. Jeżeli stosunek ryzyka do korzyści wydaje się niekorzystny, leczenie produktem Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy przerwać pod nadzorem lekarza i należy wdrożyć inne działania farmakologiczne lub chirurgiczne.

Produkt Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby lub nerek.

Należy unikać wywoływania nadmiernego niedociśnienia, zwłaszcza utrzymującego się przez dłuższy okres czasu, ze względu na możliwość szkodliwego wpływu słabego ukrwienia na mózg, serce, wątrobę i nerki oraz związane z tym ryzyko niedokrwienia, zakrzepicy i zaburzeń czynności tych narządów. Pacjentów należy pouczyć o konieczności powolnej zmiany pozycji podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej w celu zminimalizowania objawów hipotonii ortostatycznej. Jest to szczególnie istotne u pacjentów z małą objętością krwi oraz stosujących leczenie diuretyczne. Niedociśnieniu wywoływanemu przez glicerolu triazotan może towarzyszyć paradoksalna bradykardia i nasilenie objawów dławicy piersiowej. Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej narażone na wystąpienie hipotonii ortostatycznej, zwłaszcza przy nagłym wstawaniu. Obecnie nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza u osób w podeszłym wieku.

Alkohol może nasilać działanie glicerolu triazotanu prowadzące do obniżenia ciśnienia krwi.

Jeśli lekarz zadecyduje o stosowaniu maści zawierającej glicerolu triazotan u pacjentów z ostrym zawałem serca lub zastoinową niewydolnością serca, należy dokładnie kontrolować parametry kliniczne i hemodynamiczne pacjenta, aby uniknąć potencjalnego ryzyka niedociśnienia i tachykardii.

W przypadku wystąpienia krwawienia związanego ze zwiększeniem żylaków odbytu, leczenie należy przerwać.

Opisywany produkt zawiera glikol propylenowy i lanolinę, które mogą powodować podrażnienie skóry i inne reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Jeżeli ból odbytu utrzymuje się, należy przeprowadzić diagnostykę różnicową w celu wykluczenia innych przyczyn bólu.

Glicerolu triazotan może zaburzać oznaczanie katecholamin i kwasu wanilinomigdałowego w moczu, gdyż powoduje zwiększenie wydalania tych substancji.

Należy zachować ostrożność w przypadku równoczesnego leczenia innymi produktami leczniczymi (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Równoczesne leczenie innymi lekami rozszerzającymi naczynia, antagonistami wapnia, inhibitorami konwertazy, betaadrenolitykami, diuretykami, lekami przeciwnadciśnieniowymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i lekami przeciwpsychotycznymi, jak również spożywanie alkoholu może zwiększać działanie wywołane zmniejszeniem ciśnienia tętniczego w wyniku podania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza. Dlatego też przed rozpoczęciem leczenia produktem Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza należy dokładnie rozważyć kontynuację leczenia skojarzonego z zastosowaniem tych leków.

Hipotensyjne działanie azotanów ulega zwiększeniu w przypadku równoczesnego podawania inhibitorów fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu (patrz punkt 4.3).

Stosowanie produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza jest przeciwwskazane u pacjentów otrzymujących leki będące donorami tlenku azotu (NO), takie jak dwuazotan izosorbidu oraz azotan amylu lub butylu (patrz punkt 4.3).

Acetylocysteina może zwiększać działanie glicerolu triazotanu prowadzące do rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Równoczesne leczenie heparyną powoduje zmniejszenie skuteczności heparyny. Podczas takiego leczenia należy uważnie monitorować parametry krzepnięcia krwi i odpowiednio dostosować dawkę heparyny. Po odstawieniu produktu Rectogesic może wystąpić nagłe zwiększenie PTT. W takim przypadku może być konieczne zredukowanie dawki heparyny.

Równoczesne podawanie glicerolu triazotanu może spowodować zmniejszenie aktywności trombolitycznej alteplazy.

Skojarzone stosowanie produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza i przyjmowanie dihydroergotaminy może zwiększać dostępność biologiczną dihydroergotaminy i prowadzić do zwężenia naczyń wieńcowych. Nie można wykluczyć możliwości, iż przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zmniejszać odpowiedź terapeutyczną na działanie produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża: Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania glicerolu triazotanu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wyjaśniły ostatecznie wpływu leczenia tym produktem na zarodek/płód, poród i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza nie należy stosować podczas ciąży.

Laktacja: brak danych dotyczących przenikania glicerolu triazotanu do mleka kobiecego. Ze względu na możliwość szkodliwego wpływu na niemowlę karmione piersią (patrz punkt 5.3), nie zaleca się stosowania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Produkt Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza u niektórych pacjentów, zwłaszcza po pierwszym zastosowaniu, może wywoływać zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, niewyraźne widzenie, bóle głowy lub uczucie zmęczenia. Pacjentów należy pouczyć o zachowaniu ostrożności w przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu podczas stosowania produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza.

4.8    Działania niepożądane

U pacjentów leczonych produktem Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza najczęściej występującym działaniem niepożądanym, w 57% przypadkach, był ból głowy związany z wielkością podanej dawki produktu.

Działania niepożądane zaobserwowane podczas badań klinicznych są przedstawione według układów narządów w poniższej tabeli. W poszczególnych układach narządów reakcje niepożądane są wymienione według częstości występowania z podziałem na następujące grupy: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zwroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Niezbyt często

Biegunka, dyskomfort w okolicy odbytu, wymioty, krwawienie z odbytnicy, zmiany w odbytnicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Świąd lub pieczenie w okolicy odbytu

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia

Reakcje niepożądane po podaniu 2% maści glicerolu triazotanu (stosowanej w profilaktyce dławicy piersiowej) są związane głównie z wielkością dawki i niemal wszystkie są wynikiem rozszerzenia naczyń krwionośnych. Ból głowy, który może być bardzo nasilony, stanowi najczęściej zgłaszane działanie niepożądane. W badaniach klinicznych fazy III, w których stosowano maść doodbytniczą Rectogesic 4 mg/g, częstość występowania łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego bólu głowy wynosiła odpowiednio 18%, 25% i 20%. Ryzyko wystąpienia bólu głowy podczas leczenia jest większe u pacjentów z migreną w wywiadzie lub nawracającymi bólami głowy (patrz punkt 4.3). Ból głowy może nawracać po każdej dawce dobowej, zwłaszcza w przypadku stosowania większych dawek produktu. Ból głowy można leczyć łagodnymi lekami przeciwbólowymi, np. paracetamolem; ból głowy zazwyczaj ustępuje wraz z zakończeniem leczenia.

Mogą również występować przemijające zawroty głowy, niekiedy związane ze zmianą ciśnienia krwi. Niedociśnienie tętnicze (w tym także niedociśnienie ortostatyczne) występuje rzadko, lecz u niektórych pacjentów może być na tyle ciężkie, że należy odstawić produkt. Po odstawieniu produktu rzadko obserwowano omdlenia, dławicę o charakterze crescendo i nadciśnienie tętnicze. Reakcje uczuleniowe na glicerolu triazotan występują rzadko, a większość zgłaszanych przypadków dotyczyła kontaktowego zapalenia skóry lub miejscowej wysypki polekowej u pacjentów stosujących glicerolu triazotan w maściach lub plastrach. Zgłoszono kilka przypadków autentycznych reakcji rzekomoanafilaktycznych i prawdopodobnie mogą one występować u pacjentów otrzymujących glicerolu triazotan, niezależnie od drogi podawania. Niezwykle rzadko zwykle stosowane dawki azotanów organicznych wywoływały methemoglobinemię u pozornie zdrowych pacjentów. Rzadko występującym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem innych produktów zawierających glicerolu triazotan są uderzenia gorąca.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza może wywołać spadek ciśnienia krwi i tachykardię odruchową. Nie są znane żadne swoiste leki przeciwdziałające rozszerzaniu naczyń w wyniku podania nitrogliceryny, jak również żaden typ interwencji nie został zbadany w sposób kontrolowany jako metoda leczenia przedawkowania nitrogliceryny. Ze względu na to, iż spadek ciśnienia krwi związany z przedawkowaniem nitrogliceryny jest wynikiem rozszerzenia naczyń i hipowolemii tętniczej, należy w takiej sytuacji zastosować leczenie mające na celu zwiększenie objętości krwi krążącej. Wystarczające może być bierne uniesienie nóg pacjenta, lecz niezbędny może okazać się również dożylny wlew soli fizjologicznej lub podobnego roztworu. W wyjątkowych przypadkach ciężkiego spadku ciśnienia krwi lub wstrząsu może być konieczne postępowanie resuscytacyjne.

Nadmierne dawki produktu mogą także spowodować methemoglobinemię. W takim przypadku należy zastosować wlew dożylny błękitu metylenowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki miorelaksacyjne, kod ATC: C05AE01

Zasadnicze działanie farmakologiczne glicerolu triazotanu jest związane z uwolnieniem tlenku azotu. Po doodbytniczym zastosowaniu maści zawierającej glicerolu triazotan następuje rozluźnienie wewnętrznego zwieracza odbytu.

Wzmożone napięcie wewnętrznego zwieracza odbytu podczas rozluźnionego zwieracza zewnętrznego jest czynnikiem predysponującym dla tworzenia szczelin odbytu. Naczynia krwionośne do anodermy przechodzą przez wewnętrzny zwieracz odbytu (ang. IAS - Internal Anal Sphincter). Dlatego też zwiększone napięcie zwieracza może zmniejszać przepływ krwi i powodować niedokrwienie tego obszaru.

Rozdęcie odbytnicy powoduje hamujący odruch odbytniczy i rozluźnienie wewnętrznego zwieracza odbytu. Nerwy pośredniczące w tym odruchu są położone w ścianie jelita. Uwolnienie neurotransmitera NO z nerwów tego typu odgrywa ważną rolę w fizjologii wewnętrznego zwieracza odbytu. Dokładniej, NO pośredniczy u ludzi w hamującym odruchu odbytniczym, rozluźniając zwieracz.

Ustalono, iż istnieje zależność pomiędzy wzmożonym napięciem i skurczem wewnętrznego zwieracza odbytu, a występowaniem szczeliny odbytu. Pacjenci z przewlekłą szczeliną odbytu cechują się znacznie większym średnim maksymalnym spoczynkowym ciśnieniem odbytniczym niż grupa kontrolna, a anodermalny przepływ krwi w tej grupie pacjentów był znacząco mniejszy niż w grupie kontrolnej.

U pacjentów, u których szczeliny zagoiły się po zabiegu nacięcia zwieracza, obserwowano zmniejszenie ciśnienia odbytniczego i poprawę anodermalnego przepływu krwi, co dodatkowo dowodzi niedokrwiennego charakteru szczeliny odbytu. Miejscowe stosowanie donora NO (glicerolu triazotan) rozluźnia zwieracz odbytu, powodując zmniejszenie ciśnienia odbytniczego i poprawę anodermalnego przepływu krwi.

Działanie przeciwbólowe

W trzech badaniach klinicznych fazy III wykazano, że maść doodbytnicza Rectogesic 4 mg/g zmniejsza średnie dobowe nasilenie bólu związanego z przewlekłą szczeliną odbytu w porównaniu z placebo, mierzone za pomocą wizualnej skali analogowej o długości 100 mm. W pierwszym badaniu maść doodbytnicza Rectogesic 4 mg/g zmniejszała średnie dobowe nasilenie bólu w okresie 21 dni o 13,3 mm (wartość początkowa 39,2 mm), podczas gdy w grupie placebo spadek ten wyniósł 4,3 mm (wartość początkowa 25,7 mm) (p<0,0063), a w okresie 56 dni nasilenie bólu zmniejszyło się odpowiednio o 18,8 mm i 6,9 mm (p<0,0001). Odpowiada to działaniu terapeutycznemu (różnicy pomiędzy zmianą procentową zaobserwowaną po zastosowaniu produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza i placebo) 17,2% w okresie 21 dni i 21,1% w okresie 56 dni. W drugim badaniu maść doodbytnicza Rectogesic 4 mg/g zmniejszała średnie dobowe nasilenie bólu w okresie 21 dni o

11.1    mm (wartość początkowa 33,4 mm), podczas gdy w grupie placebo spadek ten wyniósł 7,7 mm (wartość początkowa 34,0 mm) (p<0,0388), a w okresie 56 dni nasilenie bólu zmniejszyło się odpowiednio o 17,2 mm i 13,8 mm (p<0,0039). Odpowiada to działaniu terapeutycznemu 10,6% w okresie 21 dni i 10,9% w okresie 56 dni. W trzecim badaniu maść doodbytnicza Rectogesic 4 mg/g zmniejszała średnie dobowe nasilenie bólu w okresie 21 dni o 28,1 mm (wartość początkowa 55,0 mm), podczas gdy w grupie placebo spadek ten wyniósł 24,9 mm (wartość początkowa

54.1    mm) (p<0,0489), a w okresie 56 dni nasilenie bólu zmniejszyło się odpowiednio

o 35,2 mm i 33,8 mm (p<0,0447). Odpowiada to działaniu terapeutycznemu 5,1% w okresie 21 dni i 1,5% w okresie 56 dni.

Wpływ na gojenie

We wszystkich trzech badaniach gojenie szczelin odbytu u pacjentów leczonych maścią doodbytniczą Rectogesic 4 mg/g nie różniło się w sposób istotny statystycznie od placebo. Produkt Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza nie jest wskazany do gojenia przewlekłej szczeliny odbytu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Objętość dystrybucji glicerolu triazotanu wynosi około 3 l/kg. Glicerolu triazotan jest wydalany bardzo szybko, a okres półtrwania wynosi około 3 minut. Obserwowane wartości klirensu (zbliżone do 1 l/kg/min) znacznie przewyższają prędkość przepływu krwi w wątrobie. Do znanych miejsc metabolizmu pozawątrobowego należą erytrocyty i ściany naczyń krwionośnych. Pierwotnymi produktami metabolizmu glicerolu triazotan są azotany nieorganiczne oraz 1,2- i 1,3-dinitrogliceryna. Dwuazotany rozszerzają naczynia słabiej od glicerolu triazotanu, lecz mają dłuższy okres półtrwania w surowicy krwi. Nieznany jest ich udział w rozluźnianiu wewnętrznego zwieracza odbytu. Dwuazotany są następnie metabolizowane do nieposiadających już właściwości rozszerzania naczyń krwionośnych monoazotanów i ostatecznie do gliceryny i dwutlenku węgla. W zbadanej grupie sześciu zdrowych osób średnia dostępność biologiczna glicerolu triazotanu podawanej doodbytniczo w 0,2% maści w dawce 0,75 mg wynosiła około 50%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność dawek wielokrotnych

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących toksyczności ogólnoustrojowej produktu Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza. Opublikowane dane sugerują, że duże dawki doustne glicerolu triazotanu podczas długotrwałego leczenia mogą wykazywać działania toksyczne (methemoglobinemię, zanik jąder i aspermatogenezę). Jednak stosowane dawki terapeutyczne u ludzi nie wywołują szczególnych zagrożeń.

Mutagenność i rakotwórczość

Dane niekliniczne dotyczące glicerolu triazotanu (ang. GTN) wykazały działanie genotoksyczne tylko dotyczące szczepu S. typhimurium TA1535 o zaburzonej czynności naprawczej oraz działanie rakotwórcze. Jednak zwiększenie ryzyka nowotworów w warunkach zastosowania terapeutycznego jest uważane za niewielkie.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów i królików po dożylnym, dootrzewnowym lub przezskórnym podaniu glicerolu triazotanu nie wykazały żadnego niekorzystnego wpływu na rozród i rozwój zarodków po podaniu dawek, które nie powodowały działań toksycznych u rodziców. Nie zaobserwowano działania teratogennego. U szczurów zaobserwowano działania toksyczne na płód (zmniejszenie masy urodzeniowej) po zastosowaniu dawek przekraczających 1 mg/kg/dobę (dootrzewnowo) i 28 mg/kg/dobę (przezskórnie) po ekspozycji na macicę podczas rozwoju płodowego.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Lanolina

Sorbitanu seskwioleinian Parafina stała Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

15 miesięcy

Po pierwszym otwarciu: 8 tygodni

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 g

Tuba aluminiowa z białą zakrętką z LDPE w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ProStrakan Limited Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12664

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02-02-2007

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Rectogesic 4 mg/g maść doodbytnicza