+ iMeds.pl

Recute 500 mg + 125 mgUlotka Recute

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Recute, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane Recute, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

(Amoxicillinum + Acidum clavulanicum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

1.    Co to jest lek Recute i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recute

3.    Jak stosować lek Recute

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Recute

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RECUTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Recute jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo, powoduje śmierć bakterii wywołujących zakażenia. Zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy penicylin, których działanie lecznicze niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Druga substancja czynna (kwas klawulanowy) zapobiega unieczynnieniu amoksycyliny.

Lek Recute jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

• zakażenia ucha środkowego i zatok,

• zakażenia dróg oddechowych,

• zakażenia dróg moczowych,

• zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne,

• zakażenia kości i stawów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RECUTE Kiedy nie stosować leku Recute

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Recute (wymienionych w punkcie 6).

• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły ciężkie reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. Mogły one obejmować wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub szyi.

• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyków.

—>Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Recute. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Recute, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Recute

Przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

• Jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną.

• Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek.

• Jeśli pacjent nieregularnie oddaje mocz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Recute, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W niektórych przypadkach lekarz może zbadać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W zależności od wyników, może być konieczna modyfikacja dawki leku Recute lub pacjent może otrzymać inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Recute może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia powyższych objawów, należy zwracać uwagę, czy u pacjenta nie występują określone działania niepożądane w czasie stosowania leku Recute: patrz Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę w punkcie 4.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent planuje wykonanie badań krwi (takich jak badanie czerwonych krwinek lub testy czynności wątroby) lub badań moczu (na obecność glukozy), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o przyjmowaniu leku Recute.

Należy to zrobić, ponieważ lek Recute może wpływać na wyniki niektórych badań krwi i moczu. Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych.

Jeśli jednocześnie z lekiem Recute pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjenta skórnych reakcji alergicznych zwiększa się.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz może zdecydować o modyfikacji dawki leku Recute.

Jeśli równocześnie z lekiem Recute pacjent stosuje leki zmniejszaj ące krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Recute może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę lub karmi piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Recute może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RECUTE

Lek Recute należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Tabletki powlekane 500 mg + 125 mg Zazwyczaj stosowana dawka:

•    1 tabletka trzy razy na dobę.

Tabletki powlekane 875 mg + 125 mg Zazwyczaj stosowana dawka:

•    Typowa dawka: 1 tabletka dwa razy na dobę.

Dawka większa: 1 tabletka trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dzieci w wieku 6 lat lub młodsze należy raczej leczyć amoksycyliną z kwasem klawulanowym w postaci zawiesiny doustnej lub saszetek.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Recute w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

• Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może zostać zmieniona. Lekarz może dobrać inną dawkę tego leku lub inny lek.

• Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, powinien częściej wykonywać badania krwi w celu monitorowania czynności wątroby.

Jak stosować lek Recute

•    Tabletki należy    połknąć    w    całości,    popijając    wodą,    na początku posiłku    lub    tuż    przed

posiłkiem.

• Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne odstępy pomiędzy podawanymi w ciągu doby dawkami. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

•    Lek Recute nie powinien być podawany dłużej niż 2 tygodnie bez dokonania powtórnej oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Recute

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Recute niż zalecana, mogą pojawić się: podrażnienie żołądka (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby je pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Recute

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie. Kolejnej dawki nie należy przyjmować zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed jej przyjęciem.

Przerwanie stosowania leku Recute

Należy kontynuować przyjmowanie leku Recute do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może to spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Recute może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę Reakcje alergiczne:

•    wysypka skórna,

•    zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych części ciała,

• gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie,

•    obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu,

•    omdlenie.

^ Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Recute.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

^ Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    biegunka (u dorosłych).

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    pleśniawki (kandydoza - zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry),

•    nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek,

^ jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Recute przed jedzeniem,

•    wymioty,

•    biegunka (u dzieci).

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    wysypka skórna, świąd,

•    wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka),

•    niestrawność,

•    zawroty głowy,

•    ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    wysypka skórna, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi -rumień wielopostaciowy),

^ jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:

•    mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi,

•    mała liczba białych krwinek.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Działania niepożądane, które występowały u bardzo małej liczby pacjentów, ale ich dokładna częstość występowania nie jest znana.

•    reakcje alergiczne (patrz wyżej),

•    zapalenie jelita grubego (patrz wyżej),

•    ciężkie reakcje skórne:

-    rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka),

-    rozsiana, czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe, wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry),

-    czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa).

^ Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    zapalenie wątroby,

•    żółtaczka, spowodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, co może wywołać żółte zabarwienie skóry i białek oczu,

•    zapalenie kanalików nerkowych,

•    przedłużenie czasu krzepnięcia krwi,

•    pobudzenie ruchowe,

•    drgawki (u osób otrzymujących duże dawki amoksycyliny z kwasem klawulanowym lub z chorobami nerek),

•    czarny j ęzyk, który wygląda jak włochaty,

• przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek,

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna),

•    kryształy w moczu.

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane:

^ Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RECUTE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Recute, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Recute

• Substancjami czynnymi leku są amoksycylina trójwodna i potasu klawulanian.

Recute, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera amoksycylinę trój wodną w ilości odpowiadającej 500 mg amoksycyliny oraz potasu klawulanian w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego.

Recute, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 875 mg amoksycyliny oraz potasu klawulanian w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego.

• Ponadto lek zawiera:

Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Otoczka:

Hypromeloza 5 cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza 15 cP.

Jak wygląda lek Recute i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Recute, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Białe tabletki powlekane, owalne, z wytłoczoną literą A na jednej stronie i cyframi 64 na drugiej.

Recute, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Białe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z wytłoczoną literą A na jednej stronie i linią ułatwiającą podział między cyframi 6 i 5 na drugiej.

Linia służy jedynie do podziału w celu łatwiejszego połykania, nie zaś do podziału na równe dawki.

Tabletki są pakowane w blistry (PA/Aluminium/PVC/Aluminium) w pudełku tekturowym.

Wielkości opakowań: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce: 14, 21 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Co-Amoxiclav Pfizer 500 mg/125 mg und 875 mg/125 mg Filmtabletten

Belgia

Amoxiclav Pfizer 500 mg/125 mg et 875 mg/125 mg comprimés pelliculés

Cypr

Amoxicillin+Clavulanic acid Pfizer

Czechy

Amoxicillin/Clavulanic acid Pfizer 500 mg/125 mg a 875 mg/125 mg potahované tablety

Dania

Recute

Estonia

Recute

Finlandia

Recute

500 mg/125 mg ja 875 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Niemcy

Amoxi-Clav Pfizer 500 mg/125 mg und 875 mg/125 mg Filmtabletten

Grecja

Amoxicillin+Clavulanic acid Pfizer

Węgry

Amoxicillin/Klavulánsav Pfizer 500 mg/125 mg és 875 mg/125 mg filmtabletta

Irlandia

Co-amoxiclav Pfizer 500 mg/125 mg and 875 mg/125 mg film-coated tablets

Włochy

Amoxicillina e Acido clavulanico Pfizer

Litwa

Amoxicillin/Clavulanic acid Pfizer 500 mg/125 mg ir 875 mg/125 mg plevele dengtos tabletas

Luksemburg

Amoxiclav Pfizer 500 mg/125 mg et 875 mg/125 mg comprimés pelliculés

Malta

Co-amoxiclav 500 mg/125 mg film-coated tablets

Holandia (RMS)

Amoxicilline/clavulaanzuur Pfizer 500/125 mg en 875/125 mg, filmomhulde tabletten

Norwegia

RECUTE

Polska

Recute

Portugalia

Amoxicilina + Ácido Clavulânico Parke-Davis

Rumunia

Alvonal 500 mg/125 mg §i 875 mg/125 mg comprimate filmate

Słowacja

Amoxicilin Pfizer Comp 625 mg Amoxicilin Pfizer Comp 1g

Słowenia

Amoksicilin/klavulanska kislina Pfizer 500 mg/125 mg in 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete

Hiszpania

Amoxicilina/Ácido Clavulánico Pharmacia 500/125 mg y 875/125 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Szwecja

Recute

Wielka Brytania

Co-amoxiclav 500 mg/125 mg and 875 mg/125 mg film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Recute

Charakterystyka Recute

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Recute, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 500 mg amoksycyliny oraz potasu klawulanian w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe tabletki powlekane, owalne, z wytłoczoną literą A na jednej stronie i cyframi 64 na drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Recute jest wskazany do leczenia następujących zakażeń u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

•    Ostre bakteryjne zapalenie zatok (odpowiednio rozpoznane).

•    Ostre zapalenie ucha środkowego.

•    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (odpowiednio rozpoznane).

•    Pozaszpitalne zapalenie płuc.

•    Zapalenie pęcherza moczowego.

•    Odmiedniczkowe zapalenie nerek.

•    Zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej.

•    Zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Należy uwzględniać oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Określając dawkę produktu Recute do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń, należy brać pod uwagę:

• Przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na leki przeciwbakteryjne (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkość i umiejscowienie zakażenia.

•    Wiek, masę ciała i czynność nerek pacjenta jak podano poniżej.

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci amoksycyliny z kwasem klawulanowym, tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Dorośli i dzieci o masie ciała > 40 kg

Produkt dawkowany jak zalecono poniżej, umożliwia podanie całkowitej dawki dobowej wynoszącej 1500 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Produkt dawkowany jak zalecono poniżej, umożliwia podanie maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 2400 mg amoksycyliny i 600 mg kwasu klawulanowego.

W razie konieczności podania większych dobowych dawek amoksycyliny, należy zastosować inną postać amoksycyliny z kwasem klawulanowym, aby uniknąć niepotrzebnego podania dużej dobowej dawki kwasu klawulanowego (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Czas prowadzenia terapii powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać terapii ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta (patrz punkt 4.4 odnośnie przedłużonego leczenia).

Dorośli i dzieci o masie ciała > 40 kg

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

20 mg + 5 mg/kg mc. na dobę do 60 mg + 15 mg/kg mc. na dobę, podawane w trzech dawkach podzielonych.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktów leczniczych zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w stosunku 4:1 w dawce powyżej 40 mg + 10 mg/kg mc. na dobę u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Osoby w wieku podeszłym Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zaburzenie czynności nerek

Dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CCr) większym niż 30 ml/min.

Dorośli i dzieci o masie ciała > 40 kg

CCr: 10-30 ml/min

500 mg + 125 mg dwa razy na dobę

CCr < 10 ml/min

500 mg + 125 mg raz na dobę

Hemodializa

500 mg + 125 mg co 24 godziny oraz 500 mg + 125 mg podczas dializy z dodatkową dawką na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie stężeń w surowicy zarówno amoksycyliny, jak i kwasu klawulanowego).

Dzieci o masie ciała < 40 kg

CCr: 10-30 ml/min

15 mg + 3,75 mg/kg mc. dwa razy na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg dwa razy na dobę)

CCr < 10 ml/min

15 mg + 3,75 mg/kg mc. w postaci pojedynczej dawki dobowej (maksymalnie 500 mg + 125 mg)

Hemodializa

15 mg + 3,75 mg/kg m.c. na dobę raz na dobę.

Przed hemodializą 15 mg + 3,75 mg/kg mc. W celu odtworzenia

stężenia produktu leczniczego krążącego po hemodializie należy

podać dawkę 15 mg + 3,75 mg/kg mc.

Zaburzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Sposób podawania

Produkt leczniczy Recute jest przeznaczony do podawania doustnego.

Podawać na początku posiłku w celu zmniejszenia do minimum ryzyka nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego oraz zoptymalizowania wchłaniania amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

• Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę z kwasem klawulanowym (patrz punkt 4.8).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne antybiotyki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Notowano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości (anafilaktoidalnych), sporadycznie śmiertelnych, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć alternatywny stosowny sposób leczenia.

Jeśli jest pewne, że przyczyną zakażenia są drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zamianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Jeśli istnieje ryzyko, że oporność przypuszczalnego drobnoustroju na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamuj ące działanie kwasu klawulanowego, to nie należy stosować produktu leczniczego Recute. Nie należy stosować tego produktu w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporne na penicylinę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymuj ących duże dawki produktu leczniczego mogą wystąpić drgawki (patrz punkt 4.8).

Jeśli podejrzewa się mononukleozę zakaźną, należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, ponieważ u pacjentów z mononukleozą zakaźną występowały odropodobne wysypki związane ze stosowaniem amoksycyliny.

Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten produkt leczniczy.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występuj ący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (ang. AGEP) (patrz punkt 4.8). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Recute, a podawanie amoksycyliny kiedykolwiek w przyszłości jest przeciwwskazane.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.8).

Zdarzenia dotyczące wątroby obserwowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku, i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem. Zdarzenia takie bardzo rzadko obserwowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas leczenia lub tuż po jego zakończeniu, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Są one zazwyczaj odwracalne. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze występowały one u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne produkty lecznicze o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę (patrz punkt 4.8).

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym amoksycyliny, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast odstawić produkt Recute, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji stosowanie środków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie się czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zmniejszoną obj ętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, szczególnie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.9).

Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się glukozę w moczu, zaleca się użycie metody enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ zastosowanie

nieenzymatycznych metod oznaczania glukozy może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników.

Zawartość kwasu klawulanowego w produkcie leczniczym Recute może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus. Stwierdzono reakcje krzyżowe polisacharydów niepochodzących z grzybów Aspergillus i polifuranoz z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu interpretacji pozytywnych wyników testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy dokonywać uważnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Doustne leki przeciwzakrzepowe i antybiotyki z grupy penicylin są szeroko stosowane w lecznictwie, bez doniesień o interakcjach. Jednakże w literaturze opisywano przypadki zwiększania się międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) u leczonych acenokumarolem lub warfaryną pacjentów, u których zastosowano leczenie amoksycyliną. Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie, należy ściśle kontrolować czas protrombinowy lub INR po rozpoczęciu lub zakończeniu stosowania amoksycyliny. Ponadto może być konieczna modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Metotreksat

Penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu powodując potencjalne zwiększenie toksyczności.

Probenecyd

Jednoczesne stosowanie probenecydu nie jest zalecane. Probenecyd zmniejsza nerkowe wydzielanie kanalikowe amoksycyliny. Jednoczesne stosowanie probenecydu może powodować zwiększone i długo utrzymuj ące się stężenie we krwi amoksycyliny, ale nie kwasu klawulanowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy lub płodowy, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały amoksycylinę z kwasem klawulanowym w ciąży nie wskazuj ą na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać stosowania produktu leczniczego w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Amoksycylina i kwas klawulanowy są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na niemowlę), w związku z czym możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych niemowlęcia. Jeśli powyższa sytuacja wystąpi, może być konieczne przerwanie karmienia piersią.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści do ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty.

Działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA.

Następuj ące zasady zostały przyj ęte przy sporządzaniu klasyfikacji częstości występowania

działań niepożądanych:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1000 do <1/100);

rzadko (>1/10000 do <1/1000);

bardzo rzadko (<1/10000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza skóry i błon śluzowych

Często

Nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia)

Rzadko

T rombocytopenia

Rzadko

Przemijająca agranulocytoza

Częstość nieznana

Niedokrwistość hemolityczna

Częstość nieznana

Wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy1

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego10

Obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

Anafilaksja

Częstość nieznana

Zespół choroby posurowiczej

Częstość nieznana

Alergiczne zapalenie naczyń

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Niezbyt często

Bóle głowy

Niezbyt często

Przemijająca nadaktywność

Częstość nieznana

Drgawki2

Częstość nieznana

Zaburzenia żoładka i jelit

Biegunka

Bardzo często

Nudności3

Często

Wymioty

Często

Niestrawność

Niezbyt często

Związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego4

Częstość nieznana

Rogowacenie czarne brodawek nitkowatych języka

Częstość nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT5

Niezbyt często

Zapalenie wątroby6

Częstość nieznana

Żółtaczka cholestatyczna6

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej7

Wysypka skórna

Niezbyt często

Świąd

Niezbyt często

Pokrzywka

Niezbyt często

Rumień wielopostaciowy

Rzadko

Zespół Stevensa-Johnsona

Częstość nieznana

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Częstość nieznana

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry

Częstość nieznana

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)9

Częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Częstość nieznana

Krystaluria8

Częstość nieznana

1    Patrz punkt 4.4.

2    Patrz punkt 4.4.

3    Nudności są często związane z większymi dawkami doustnymi. Jeśli reakcje ze strony przewodu pokarmowego są widoczne, można je złagodzić przyjmując amoksycylinę z kwasem klawulanowym na początku posiłku.

4    W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4).

5    Umiarkowane zwiększenie AspAT i (lub) AlAT obserwowano u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi, ale istotność tych obserwacji nie jest znana.

6    Te zdarzenia zauważono w przypadku stosowania innych penicylin i cefalosporyn (patrz punkt 4.4).

7    Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek skórnej reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).

8    Patrz punkt 4.9.

9    Patrz punkt 4.4.

10    Patrz punkty 4.3 i 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania

Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Obserwowano tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu, w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek (patrz punkt 4.4).

Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki.

Odnotowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po dożylnym podaniu dużych dawek produktu leczniczego. Należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.4).

Leczenie zatrucia

Objawy ze strony przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można usunąć z krążenia metodą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy.

Kod ATC J01CR 02.

Mechanizm działania

Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną (antybiotyk beta-laktamowy), która hamuje jeden lub więcej enzymów (często zwanych białkami wiążącymi penicylinę, ang. PBP) w szlaku biosyntezy bakteryjnego peptydoglikanu, będącego integralnym strukturalnym składnikiem ściany komórki bakteryjnej. Zahamowanie syntezy peptydoglikanu prowadzi do osłabienia ściany komórkowej, po czym następuje zazwyczaj liza komórki i śmierć bakterii.

Amoksycylina podlega rozkładowi przez beta-laktamazy wytwarzane przez oporne bakterie i dlatego zakres działania samej amoksycyliny nie obejmuje organizmów, które wytwarzają te enzymy.

Kwas klawulanowy jest beta-laktamem o budowie podobnej do penicylin. Inaktywuje niektóre beta-laktamazy, co zapobiega unieczynnieniu amoksycyliny. Sam kwas klawulanowy nie wywiera klinicznie użytecznego działania przeciwbakteryjnego.

Związek między farmakokinetyką a farmakodynamiką

Czas powyżej minimalnego stężenia hamującego (T>MIC) jest uznawany za główny wyznacznik skuteczności amoksycyliny.

Mechanizmy oporności

Istnieją dwa główne mechanizmy oporności na amoksycylinę z kwasem klawulanowym:

•    Unieczynnienie przez beta-laktamazy bakteryjne, które nie są hamowane przez kwas klawulanowy w tym klasy B, C i D.

•    Zmiana struktury PBP, co zmniejsza powinowactwo leku przeciwbakteryjnego do miejsca docelowego.

Nieprzepuszczalność błony komórkowej bakterii lub mechanizmy pompy wyrzutowej mogą wywoływać oporność bakterii lub przyczyniać się do jej wystąpienia, szczególnie u bakterii Gram-ujemnych.

Wartości graniczne

Organizm

Wartości graniczne wrażliwości (pg/ml)

Wrażliwy

Pośredni

Oporny

Haemophilus influenzae1

< 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

< 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

< 2

-

> 2

Gronkowce koagulazo-ujemne2

< 0,25

> 0,25


Wartości graniczne MIC amoksycyliny z kwasem klawulanowym zostały określone przez Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) EUCAST.__

Enterococcus1

< 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

< 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

< 0,5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae1,4

-

-

>8

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne1

< 4

8

> 8

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie1

< 4

8

> 8

Wartości graniczne wrażliwości niezwiązane z gatunkiem1

< 2

4-8

> 8

1    Podane wartości dotyczą stężeń amoksycyliny. N kwasu klawulanowego zostało ustalone na poziom

2    Podane wartości dotyczą stężeń oksacyliny.

3    Wartości graniczne podane w tabeli opierają się

4    Wartości graniczne dla szczepów opornych R > szczepy, w których występują mechanizmy oporne

5    Wartości graniczne w tabeli są oparte na wartośc

a potrzeby badania wrażliwości stężenie ie 2 mg/l.

ia wartościach granicznych dla ampicyliny.

1 mg/1 zapewniają, że wszystkie wyizolowane

Dści, są określane jako oporne.

lach granicznych penicyliny benzylowej.


Występowanie oporności może wykazywać zróżnicowanie geograficzne i czasowe w przypadku niektórych gatunków; wskazane jest uzyskanie informacji lokalnych, w szczególności przy leczeniu zakażeń ciężkich. Zależnie od potrzeb należy uzyskać poradę eksperta w przypadku, gdy lokalne występowanie oporności powoduje, że użyteczność produktu leczniczego w niektórych zakażeniach jest wątpliwa.


Szczepy zazwyczaj wrażliwe_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę)£

Gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes i inne paciorkowce beta-hemolizujące

Grupa Streptococcus viridans

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens Haemophilus influenzaeMoraxella catarrhalis Pasteurella multocida

Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis Fusobacterium nucleatum Prevotella spp.


Gatunki, w przypadku których może występować oporność nabyta Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecium $

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis

Proteus vulgaris_


Organizmy pierwotnie oporne_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii Enterobacter sp.

Legionella pneumophila Morganella morganii Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia Inne bakterie

Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae_

$ Naturalna pośrednia wrażliwość i brak nabytego mechanizmu oporności.

£ Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są oporne na amoksycylinę z kwasem klawulanowym.

1    Stosowanie tej postaci amoksycyliny z kwasem klawulanowym może nie być właściwe w leczeniu zakażeń opornego na penicylinę Streptococcus pneumoniae (patrz punkty 4.2 i 4.4).

2    W niektórych krajach UE zgłaszano występowanie szczepów o zmniejszonej wrażliwości u

więcej niż 10% szczepów._


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Amoksycylina i kwas klawulanowy są całkowicie zdysocjowane w roztworze wodnym w pH fizjologicznym. Obie substancje ulegają wchłanianiu szybko i w dużym stopniu po podaniu drogą doustną. Najlepsze wchłanianie amoksycyliny z kwasem klawulanowym uzyskuje się, kiedy produkt leczniczy jest przyjmowany na początku posiłku. Dostępność biologiczna amoksycyliny i kwasu klawulanowego po podaniu doustnym wynosi w przybliżeniu 70%. Profile obu substancji w osoczu są podobne, zaś czas do chwili wystąpienia maksymalnego stężenia w osoczu (Tmax) wynosi w każdym przypadku w przybliżeniu jedną godzinę.

Poniżej przedstawiono wyniki farmakokinetyczne z badań, w których amoksycylina z kwasem klawulanowym (tabletki 500 mg + 125 mg trzy razy na dobę) była podawana na czczo grupom zdrowych ochotników.

Średnie (± SD) parametry farmakokinetyczne

Podana dawka substancji czynnej lub czynnych

Dawka

C

v-/max

T *

1 max

AUC (0-24h)

T 1/2

(mg)

(pg/ml)

(h)

(pg.h/ml)

(h)

Amo

csycylina

AMX/CA

500/125mg

500

7,19 ± 2,26

1,5 (1,0-2,5)

53,5 ± 8,87

1,15 ± 0,20

Kwas k

awulanowy

AMX/CA

500/125mg

125

2,40 ± 0,83

1,5 (1,0-2,0)

15,72 ± 3,86

0,98 ± 0,12

AMX - amoksycylina, CA - kwas klawulanowy * Mediana (zakres)

Stężenie amoksycyliny i kwasu klawulanowego uzyskiwane po podaniu amoksycyliny z kwasem klawulanowym jest podobne do uzyskiwanego po podaniu równoważnych dawek samej amoksycyliny lub samego kwasu klawulanowego drogą doustną.

Dystrybucja

Amoksycylina wiąże się z białkami krwi w 18%, a kwas klawulanowy w 25%. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 0,3-0,4 1/kg dla amoksycyliny i około 0,2 1/kg dla kwasu klawulanowego.

Po podaniu dożylnym wykryto zarówno amoksycylinę, jak i kwas klawulanowy w pęcherzyku żółciowym, w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej, mięśniach, w płynie maziowym, płynie otrzewnowym, żółci i ropie. Amoksycylina słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Badania na zwierzętach nie dostarczyły dowodów na znaczącą retencję tkankową pochodnych żadnego ze składników produktu leczniczego. Amoksycylinę, podobnie jak większość penicylin, można wykryć w mleku kobiecym. W mleku kobiecym można również wykryć śladowe ilości kwasu klawulanowego (patrz punkt 4.6).

Wykazano, że zarówno amoksycylina, jak i kwas klawulanowy przenikają przez łożysko (patrz punkt 4.6).

Metabolizm

Amoksycylina jest częściowo wydalana z moczem w postaci nieczynnego kwasu penicylinowego w ilościach równoważnych do 10-25% początkowej dawki amoksycyliny. Kwas klawulanowy u ludzi jest w dużym stopniu metabolizowany i wydalany z moczem i kałem oraz jako dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu.

Eliminacja.

Główną drogą wydalania amoksycyliny są nerki, zaś kwas klawulanowy jest wydalany zarówno przez nerki, jak i w mechanizmie pozanerkowym.

U osób zdrowych średni okres półtrwania w fazie eliminacji amoksycyliny z kwasem klawulanowym wynosi około 1 godziny, a średni klirens całkowity około 25 1/h. Około 60 do 70% amoksycyliny i około 40 do 65% kwasu klawulanowego jest wydalane w postaci niezmienionej w czasie pierwszych 6 godzin od momentu podania pojedynczej dawki amoksycyliny z kwasem klawulanowym (tabletki 250 mg/125 mg lub 500 mg/125 mg). W różnych badaniach stwierdzono, że w okresie 24 godzin 50-85% amoksycyliny i 27-60% kwasu klawulanowego było wydalane z moczem. Największa ilość kwasu klawulanowego była wydalana w ciągu pierwszych dwóch godzin po podaniu.

Jednoczesne podanie probenecydu opóźnia wydalanie amoksycyliny, ale nie opóźnia nerkowego wydalania kwasu klawulanowego (patrz punkt 4.5).

Wiek

Okres półtrwania amoksycyliny w fazie eliminacji u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 2 lat nie różni się od wartości uzyskiwanych u dzieci starszych i u dorosłych. Produktu leczniczego nie należy podawać częściej niż dwa razy na dobę z powodu niedojrzałości nerkowej drogi wydalania u bardzo małych dzieci (w tym u wcześniaków) w pierwszym tygodniu życia.

U pacjentów w podeszłym wieku prawdopodobieństwo zmniejszonej czynności nerek jest większe, dlatego należy starannie dobierać dawki i przydatne może być monitorowanie czynności nerek.

Płeć

Stosując amoksycylinę z kwasem klawulanowym u zdrowych osób płci męskiej i żeńskiej stwierdzono, że płeć nie ma znacznego wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny i kwasu klawulanowego.

Zaburzenie czynności nerek

Całkowity klirens surowiczy amoksycyliny z kwasem klawulanowym zmniejsza się proporcjonalnie do zmniejszaj ącej się wydolności nerek. Dla amoksycyliny zmniejszenie klirensu produktu leczniczego jest wyraźniejsze niż dla kwasu klawulanowego, ponieważ proporcjonalnie większa część amoksycyliny jest wydalana drogą nerkową. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy dobierać takie dawki, aby zapobiegać niepożądanej kumulacji amoksycyliny jednocześnie zachowując odpowiednie stężenia kwasu klawulanowego (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy podczas dawkowania zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W przeprowadzonych na psach badaniach, dotyczących toksyczności amoksycyliny z kwasem klawulanowym po podaniu wielokrotnym, obserwowano podrażnienie żołądka, wymioty i przebarwienia języka.

Nie przeprowadzono badań dotyczących rakotwórczości amoksycyliny z kwasem klawulanowym lub składników produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Otoczka:

Hypromeloza 5 cP

Makrogol 400

Tytanu dwutlenek (E 171)

Hypromeloza 15 cP

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane w blistry (PA/Aluminium/PVC/Aluminium) w pudełku tekturowym.

Wielkości opakowań: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Recute