+ iMeds.pl

Refluxend 20 mgUlotka Refluxend

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Refluxend, 20 mg, tabletki dojelitowe Refluxend, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z objawów niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Refluxend i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refluxend

3.    Jak stosować lek Refluxend

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Refluxend

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Refluxend i w jakim celu się go stosuje

Lek Refluxend zawiera substancję nazywaną ezomeprazol. Zalicza się on do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Refluxend jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

-    Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GORD). Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) powodując ból, stan zapalny i zgagę.

-    Owrzodzenie żołądka lub górnego odcinka jelita wywołane przez bakterie zwane Helicobacter pylori.

W takiej sytuacji lekarz może przepisać dodatkowo antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

Dorośli

-    Owrzodzenia spowodowane przez leki określane, jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Refluxend może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.

-    Zwiększone wydzielanie soku żołądkowego spowodowane zmianami w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

-    Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refluxend Kiedy nie stosować leku Refluxend

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).

jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV). Jeśli którakolwiek z podanych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta nie wolno zastosować Refluxend. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zażyciem leku Refluxend należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Refluxend, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacj enta występuj ą:

-    ciężkie choroby wątroby,

-    ciężkie choroby nerek.

Stosowanie leku Refluxend może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Refluxend występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

-    znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania,

-    bóle brzucha lub objawy niestrawności,

-    wymioty treścią pokarmową lub wymioty z domieszką krwi,

-    czarne, smoliste stolce (kał podbarwiony krwią).

W przypadku przepisywania leku Refluxend do stosowania doraźnie, należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza, jeśli objawy nie ustąpią lub jeśli charakter dolegliwości ulegnie zmianie.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jak Refluxend, w szczególności przez okres dłuższy niż rok może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań w okolicy stawu biodrowego, nadgarstkowego lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy (które zwiększają ryzyko osteoporozy) lub ma osteoporozę.

lek Refluxend a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio. Jest to ważne, ponieważ Refluxend może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Refluxend.

Nie należy przyjmować leku Refluxend, j eżeli stosuje się lek zawieraj ący nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków:

-    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

-    Klopidogrel (w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów)

-    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Erlotynib (stosowany w leczeniu raka).

-    Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji).

-    Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, padaczki lub w celu rozluźnienia mięśni).

-    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Refluxend.

-    Leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Refluxend.

-    Cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - bólu odczuwalnego w kończynach dolnych w trakcie chodzenia spowodowany nieprawidłowym przepływem krwi).

-    Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub zgagi).

-    Digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca).

-    Metotreksat (lek stosowany w chemioterapii w wysokich dawkach w leczeniu raka)- jeśli pacjent przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może zadecydować o tymczasowym przerwaniu terapii lekiem Refluxend.

-    Takrolimus (stosowany przy przeszczepach organów)

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy).

-    Ziele dziurawca (stosowane w leczeniu depresji).

Jeśli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków (amoksycyliny i klarytromycyny) jednocześnie z lekiem

Refluxend, w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem stosowania leku Refluxend pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lekarz podejmie decyzję czy pacjentka powinna stosować lek Refluxend w tym okresie.

Nie wiadomo czy lek Refluxend przenika do mleka matki. Z tego względu, nie należy stosować leku Refluxend w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Refluxend prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi i maszyn.

Lek Refluxend zawiera sacharozę i laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Refluxend.

3. Jak stosować lek Refluxend

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek Refluxend nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

-    W razie długotrwałego przyjmowania leku Refluxend lekarz może kontrolować stan pacjenta (szczególnie przy stosowaniu leku przez okres dłuższy niż rok).

-    Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie leku Refluxend tylko w razie potrzeby, należy powiadomić go, jeśli objawy ulegną zmianie.

Sposób podawania

-    Lek może być stosowany o każdej porze dnia.

-    Lek może być stosowany z posiłkiem lub na czczo.

-    Lek należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletka zawiera powlekane peletki, których otoczka chroni lek przed działaniem soku żołądkowego.

Ważne jest, aby peletki nie uległy zniszczeniu.

Postępowanie w razie trudności z połykaniem

W razie trudności z połknięciem tabletek należy:

-    Włożyć tabletkę do szklanki z niegazowaną wodą. Nie używać żadnych innych płynów.

-    Mieszać do rozpuszczenia się tabletki (roztwór nie będzie przejrzysty). Wypić roztwór natychmiast lub w ciągu 30 minut. Zawsze zamieszać roztwór tuż przed wypiciem.

-    Aby upewnić się, że lek został zażyty w całości, szklankę należy dokładnie wypłukać połową objętości wody i wypić. Stałe kawałeczki zawierają lek, nie należy ich zatem żuć ani rozgryzać.

Jeśli pacjent nie może przełykać

Tabletkę można zmieszać z wodą i umieścić w strzykawce, a następnie podawać przez zgłębnik bezpośrednio do żołądka (zgłębnik żołądkowy).

Dawkowanie

-    Lekarz poinformuj e ile tabletek przyj mować i j ak długo. Zależy to od choroby pacj enta, j ego wieku i czynności wątroby.

-    Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki.

Leczenie zgagi spowodowanej chorobą refluksową przełyku (GORD):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

-    U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana dawka to

40 mg leku Refluxend raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku po wyleczeniu przełyku to jedna tabletka leku Refluxend 20 mg raz na dobę.

-    Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend to 20 mg na dobę. Po wyrównaniu objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie w dawce do 20 mg na dobę.

-    W razie ciężkich chorób wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku.

Leczenie owrzodzenia wywołanego zakażeniem Helicobacter pylori i zapobieganie nawrotom choroby

-    Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub powyżej: zwykle stosowana dawka to j edna tabletka leku Refluxend 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

-    Lekarz zaleci także stosowanie antybiotyków, np. amoksycylinę lub klarytromycynę.

Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 20 mg na dobę.

Leczenie zwiększonego wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 40 mg dwa razy na dobę.

-    Lekarz ustali dawkę i czas trwania leczenia w zależności od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka to 80 mg dwa razy na dobę.

Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Refluxend

W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Refluxend należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Refluxend

-    W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Refluxend

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Refluxend i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

-    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i

4

krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów rodnych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

-    Żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby. Powyższe działania niepożądane występują rzadko.

Do innych działań niepożądanych, które mogą wystąpić z określona częstością należą:

Często (u mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Ból głowy.

-    Objawy ze strony żołądka lub jelit: biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia.

-    Nudności, wymioty.

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Obrzęki stóp i wokół kostek.

-    Zaburzenia snu (bezsenność).

-    Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia, senność.

-    Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

-    Suchość w j amie ustnej.

-    Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby.

-    Wysypka, grudkowa wysypka (pokrzywka) i świąd skóry.

-    Złamanie kości szyjki udowej, nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli lek Refluxend jest stosowany długotrwale w dużych dawkach).

Rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    Zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, łatwe tworzenie się siniaków oraz sprzyj a zakażeniom.

-    Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty oraz skurcze.

-    Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub przygnębienia.

-    Zaburzenia smaku.

-    Zaburzenia wzroku, takie j ak niewyraźnie widzenie.

-    Nagła zadyszka lub duszność (skurcz oskrzeli).

-    Zapalenie błony śluzowej j amy ustnej.

-    Zakażenie grzybicze zwane pleśniawką, które może zajmować jelita.

-    Choroby wątroby, łącznie z żółtaczką, która powoduje żółte zabarwienie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

-    Utrata włosów (łysienie).

-    Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.

-    Bóle stawów lub mięśni.

-    Złe samopoczucie i brak energii.

-    Nasilone pocenie się.

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek).

-    Agresja.

-    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniej ących (omamy).

-    Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

-    Nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub owrzodzenia lub złuszczanie się skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

-    Osłabienie mięśni.

-    Ciężkie choroby nerek.

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    Jeśli pacjent stosuje lek Refluxend przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może ulec zmniejszeniu poziom magnezu we krwi. Objawami małego stężenia magnezu we krwi są: zmęczenie, mimowolne drżenia mięśniowe, splątanie, napady drgawek, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca. Jeśli pacjent zaobserwuje niektóre z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Małe stężenie magnezu we krwi może również prowadzić do zmniejszenia stężenia wapnia i potasu we krwi. Lekarz może zadecydować o regularnej kontroli stężenia magnezu we krwi.

-    Zapalnie jelita (prowadzące do biegunki).

W bardzo rzadkich przypadkach lek Refluxend może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Pacjent nie powinien przejmować się listą działań niepożądanych wymienionych powyżej. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Refluxend

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku zewnętrznym i blistrze (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Refluxend

Lek Refluxend zawiera Peletki o składzie: Substancja czynna Ezomeprazol (w postaci ezomeprazolu magnezowego)

- Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze:

Hypromeloza 15 Cp.

Sacharoza, ziarenka o składzie:

Sacharoza, skrobia kukurydziana, glukoza ciekła,

Otoczka izolująca:, hypromeloza 3 cP, talk.

Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, trietylu cytrynian, talk.

Otoczka ochronna: makrogol 6000 Tabletki o składzie:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, hypromeloza 3 cP, alkohol stearynowy, krzemionka koloidalna

bezwodna.

Microcellac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Opadry Pink O4F 5465 o składzie (w/w): hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Refluxend i co zawiera opakowanie

Refluxend 20 mg: tabletki dojelitowe koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem „20” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Rozmiar tabletki wynosi 16,1 mm x 8,1 mm x 4,9 mm.

Refluxend 40 mg: tabletki dojelitowe koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem „40” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Rozmiar tabletki wynosi 19,1 mm x 8,1 mm x 5,8 mm.

Lek Refluxend dostępny jest w blistrach zawierających 10,20 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

Wytwórca:

Pharma Pack Hungary Kft.

Vasut utca 13 Budaörs, 2040 Węgry

SC. LABORMED-PHARMA SA.

44B Theodor Pallady Blvd., 3rd district, Bukareszt, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o. ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.11.2014r.

Alvogen (Logo)

7

Refluxend

Charakterystyka Refluxend

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Refluxend, 20 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera ezomeprazol (w postaci soli magnezowej dwuwodnej) co odpowiada 20 mg ezomeprazolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 43,7 mg sacharozy i laktozę (67,5 mg laktozy jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa.

Tabletki zawierające sól magnezową dwuwodną ezomeprazolu są koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem „20” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Rozmiar tabletki wynosi 16,1 mm x 8,1 mm x 4,9 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Tabletki Refluxend są wskazane w:

Dorośli

Choroba refluksowa przełyku (ang. GORD)

   leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku

■    długotrwałe stosowanie u pacjentów z wyleczonym zapaleniem przełyku w celu zapobiegania nawrotom

■    leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku (GORD).

Leczenie skojarzone z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi w celu eradykacji Helicobacter

pylori oraz

   gojenie choroby wrzodowej dwunastnicy związanej z zakażeniem Helicobacter pylori oraz

■    zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori.

U pacjentów, którzy wymagają ciągłego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)

   gojenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem NLPZ

■    zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej z leczeniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

Młodzież w wieku powyżej 12 lat

Choroba refluksowa przełyku (ang. GORD)

   leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku

■    długotrwałe stosowanie u pacjentów z wyleczonym zapaleniem przełyku w celu zapobiegania nawrotom

■    leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku (GORD).

W skojarzeniu z antybiotykami leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy związanej z zakażeniem Helicobacter pylori.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat Choroba refluksowa przełyku (GORD)

-    leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku:

40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

U pacjentów, u których zapalenie przełyku nie zostało wyleczone lub u których utrzymują się objawy, zaleca się kontynuowanie leczenia przez następne 4 tygodnie.

-    długotrwałe stosowanie u pacjentów z wyleczonym zapaleniem przełyku w celu zapobiegania nawrotom:

20 mg raz na dobę

-    leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku (GORD):

20 mg raz na dobę u pacjentów bez zapalenia przełyku. Jeśli po 4 tygodniach objawy nie zostały opanowane, należy wykonać dalsze badania. Po ustąpieniu objawów dalszą kontrolę dolegliwości można uzyskać podając lek w dawce 20 mg raz na dobę. U osób dorosłych lek może być podawany doraźnie w dawce 20 mg raz na dobę, w razie potrzeby. U pacjentów leczonych NLPZ, u których istnieje ryzyko choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nie zaleca się doraźnego stosowania leku w przypadku nawrotu dolegliwości.

Dorośli

Leczenie skojarzone z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi w celu eradykacji Helicobacter pylori oraz

-    gojenie wrzodu dwunastnicy związanego z zakażeniem Helicobacter pylori oraz

-    zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori

20 mg produktu Refluxend z 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny jednocześnie dwa razy na dobę przez 7 dni.

U pacjentów, którzy wymagają ciągłego leczenia NLPZ

   gojenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem NLPZ: zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Leczenie trwa 4 do 8 tygodni.

■    zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej z leczeniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka: 20 mg raz na dobę.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

Zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg ezomeprazolu dwa razy na dobę. Dawkę tę należy następnie dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta i kontynuować leczenie tak długo, jak istnieją wskazania kliniczne. Dostępne dane kliniczne wskazują, że u większości pacjentów kontrolę objawów można uzyskać stosując dawki w zakresie od 80 do 160 mg ezomeprazolu na dobę. Dawki większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dawkach podzielonych dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku powyżej 12 lat

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy związanej z zakażeniem Helicobacter pylori:

Należy przestrzegać oficjalnych lokalnych wytycznych dotyczących oporności szczepów bakterii, czasu trwania leczenia (zazwyczaj 7 dni, ale czasem do 14 dni) oraz stosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne przed wyborem właściwej terapii skojarzonej.

Leczenie powinno odbywać się pod nadzorem specjalisty.

Zalecenia dotyczące dawkowania

Masa

ciała

Dawkowanie

30 - 40 kg

Refluxend 20 mg podawany jednocześnie z dwoma antybiotykami: amoksycyliną 750 mg i klarytromycyną 7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

> 40 kg

Refluxend 20 mg podawany jednocześnie z dwoma antybiotykami: amoksycyliną 1g i klarytromycyną 500 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ze względu na brak danych produktu Refluxend nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest wymagane. Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, podczas leczenia należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest wymagane. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki maksymalnej leku Refluxend większej niż 20 mg (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości bez żucia lub rozgryzania, popijając płynem.

W przypadku pacjentów, którzy mają trudności z połykaniem, tabletki można również wymieszać z szklanki niegazowanej wody. Nie należy stosować żadnych innych płynów, gdyż otoczka zabezpieczająca przed działaniem soku żołądkowego może się rozpuścić. Tabletkę z wodą należy mieszać, dopóki tabletka się nie rozpadnie. Płyn z peletkami należy wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut. Następnie należy ponownie napełnić wodą szklankę do połowy, zamieszać i wypić. Peletek nie należy żuć ani rozgryzać.

W przypadku pacjentów, którzy nie mogą połykać, tabletki można wymieszać z niegazowaną wodą i podawać przez sondę żołądkową. Ważne jest sprawdzenie, czy została wybrana odpowiednia strzykawka i sonda.

Instrukcja dotycząca przygotowania i podania leku - patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne benzoimidazolów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną punkcie 6.1.

Ezomeprazolu nie należy stosować w skojarzeniu z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, trudności w połykaniu, krwawych wymiotów lub smolistych stolców) oraz w przypadku podejrzenia lub rozpoznania wrzodu żołądka, należy wykluczyć nowotworowe podłoże choroby, gdyż leczenie produktem Refluxend może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie.

Pacjenci długotrwale leczeni (zwłaszcza jeśli leczenie trwa dłużej niż rok) powinni pozostawać pod regularną kontrolą lekarską.

Pacjentów stosujących lek doraźnie należy poinformować o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku zmiany charakteru objawów. Jeśli ezomeprazol przepisywany jest do stosowania doraźnego, należy brać pod uwagę możliwość interakcji z innymi lekami w związku ze zmiennym stężeniem ezomeprazolu w osoczu krwi (patrz punkt 4.5).

Jeśli ezomeprazol przepisywany jest w celu eradykacji Helicobacterpylori, należy brać pod uwagę możliwe interakcje wszystkich składników terapii trójlekowej. Klarytromycyna jest silnym inhibitorem CYP3A4, dlatego podczas stosowania terapii trójlekowej u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki metabolizowane przez CYP3A4 (takie jak cyzapryd), należy uwzględnić przeciwwskazania i interakcje klarytromycyny.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może powodować nieznaczne zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Nie zaleca się jednoczesnego podawania ezomperazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.5). Jeśli skojarzone stosowanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej uznano za konieczne, zaleca się dokładną obserwację kliniczną wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z rytonawirem do 100 mg. Nie należy przekraczać dawki 20 mg ezomeprazolu.

Ezomeprazol podobnie jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) w związku z hipochlorhydrią lub achlorhydrią. Należy brać to pod uwagę podczas długotrwałej terapii pacjentów ze zmniejszoną zawartością w organizmie lub ryzykiem zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

Ezomeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Rozpoczynając lub kończąc leczenie ezomeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcję między klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5), ale jej znaczenie kliniczne nie jest znane. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i klopidogrelu.

U pacjentów leczonych zazwyczaj przez rok lub przez co najmniej 3 miesiące inhibitorami pompy protonowej jak ezomeprazol obserwowano ciężką hipomagnezemię. Pojawiające się niespodziewanie ciężkie objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, napady drgawek, zawroty głowy i arytmia komorowa mogą pozostać niedostrzeżone.

U większości pacjentów, u których wystąpiła hipomagnezemia suplementacja magnezu i przerwanie leczenia inhibitorami pompy protonowej powodowało ustąpienie jej objawów. Przed rozpoczęciem i w trakcie terapii lekarz powinien rozważyć zbadanie stężenia magnezu we krwi pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej przez dłuższy czas lub inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub innymi lekami, które mogą wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki).

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach przez dłuższy czas (> 1 roku) mogą łagodnie zwiększać ryzyko złamań w okolicy stawu biodrowego, nadgarstkowego i kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub w razie obecności innych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerowały, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ryzyko złamań w sumie o 10-40%. W niektórych przypadkach może wiązać się z innymi czynnikami ryzyka. Należy poddać opiece zgodnej z aktualnymi wytycznymi klinicznymi osoby z ryzykiem osteoporozy. Osoby te powinny przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Wpływ na badania laboratoryjne

Zwiększone stężenie CgA (chromograniny A) może wpływać na badania guzów neuroendokrynnych. Aby temu zapobiec, leczenie ezomeprazolem należy chwilowo przerwać na co najmniej 5 dni przed badaniem stężenia CgA (patrz punkt 5.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji z innymi lekami zostały przeprowadzone wyłącznie u osób dorosłych.

Wpływ ezomeprazolu na farmakokinetykę innych leków

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy odpH

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego podczas leczenia ezomeprazolem może powodować zwiększenie lub zmniejszenie wchłaniania leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego. Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków hamujących wydzielanie kwasu w żołądku, podczas leczenia ezomeprazolem wchłanianie ketokonazolu, itrakonazolu i erlotynibu może się zmniejszyć, a wchłanianie digoksyny może się zwiększyć. Jednoczesne leczenie z omeprazolem (20 mg na dobę) i digoksyną u zdrowych osób zwiększyło biodostępność digoksyny o 10% (do 30% u dwóch ochotników). Toksyczne działanie digoksyny rzadko było obserwowane, jednak należy zachować ostrożność podczas stosowania ezomeprazolu w dużych dawkach u osób w podeszłym wieku. Należy wówczas zwiększyć monitorowanie stężeń terapeutycznych digoksyny.

Obserwowano interakcje omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteaz. Mechanizmy i znaczenie kliniczne obserwowanych interakcji nie zawsze są znane. Zwiększone pH soku żołądkowego podczas leczenia omeprazolem może zmieniać wchłanianie inhibitorów proteaz. Innym możliwym mechanizmem interakcji jest hamowanie aktywności CYP2C19. Notowano zmniejszone stężenie w surowicy atazanawiru i nelfinawiru stosowanych jednocześnie z omeprazolem. Nie zaleca się skojarzonego podawania omeprazolu z atazanawirem i przeciwwskazane jest stosowanie z nelfinawirem. Jednoczesne podawanie zdrowym ochotnikom omeprazolu (40 mg raz na dobę) z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg spowodowało znaczne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (zmniejszenie wartości AUC, Cmax i Cmin o około 75%). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne codzienne podawanie zdrowym ochotnikom omeprazolu (20 mg/dobę) z atazanawirem 400 mg/rytonawirem 100 mg spowodowało, że ekspozycja na atazanawir była o około 30% mniejsza niż ekspozycja obserwowana po podaniu atazanawiru 300 mg/rytonawiru 100 mg bez omeprazolu (20 mg/dobę). Jednoczesne codzienne podawanie omeprazolu (40 mg/ dobę) z nelfinawirem zmniejszyło średnią wartość AUC, Cmax i Cmm nelfinawiru o 36-39%, a średnią wartość AUC, Cmax i Cmin aktywnego farmakologicznie metabolitu M8 o 75- 92%. Omeprazol (codziennie 40 mg) zwiększał stężenie stosowanego jednocześnie sakwinawiru (w skojarzeniu z rytonawirem) w surowicy o 80100%. Codzienne podawanie omeprazolu w dawce 20 mg/dobę nie wpływało na ekspozycję na darunawir i amprenawir (jednocześnie oba stosowane w skojarzeniu z rytonawirem). Codziennie podawany ezomeprazol w dawce 20 mg na dobę nie miał wpływu na ekspozycję na amprenawir (stosowany razem z rytonawirem i bez rytonawiru). Codziennie podawany omeprazol w dawce 40 mg na dobę nie miał wpływu na ekspozycję na lopinawir (stosowany jednocześnie z rytonawirem).

Ze względu na podobne działanie farmakodynamiczne oraz właściwości farmakokinetyczne omeprazolu i ezomeprazolu, nie zaleca się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu z atanawirem, a jednoczesne stosowanie ezomeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane.

Leki metabolizowane przez CYP2C19

Ezomeprazol hamuje aktywność CYP2C19, głównego enzymu odpowiedzialnego za jego metabolizm. Dlatego stosowanie ezomeprazolu w skojarzeniu z innymi lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, takimi jak diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itp., może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu i konieczności zmniejszenia ich dawki. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku przepisywania ezomeprazolu do stosowania doraźnego. Jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 30 mg powodowało zmniejszenie o 45% klirensu diazepamu (substratu CYP2C19). U pacjentów z padaczką jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg powodowało zwiększenie o 13% minimalnych stężeń fenytoiny w osoczu. W przypadku rozpoczynania lub zakończenia leczenia ezomeprazolem zaleca się kontrolowania stężeń fenytoiny w osoczu. Omeprazol (40 mg na dobę) zwiększał wartości Cmax i AUC T worykonazolu (substratu CYP2C19) odpowiednio o 15% i 41%.

W badaniu klinicznym wykazano, że podczas jednoczesnego podawania ezomeprazolu w dawce 40 mg pacjentom leczonym warfaryną, czas krzepnięcia znajdował się w dopuszczalnych granicach. Jednak po wprowadzeniu leku do obrotu opisano pojedyncze przypadki istotnego klinicznie zwiększenia wartości INR podczas leczenia skojarzonego. Podczas rozpoczynania lub zakończenia podawania ezomeprazolu pacjentom leczonym warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolowanie wskaźnika INR.

Omeprazol a także ezomeprazol działają jak inhibitory CYP2C19. Omeprazol w dawce 40 mg podawany w ramach badania krzyżowego zdrowym osobom zwiększał wartości Cmax i AUC dla cylostazolu o, odpowiednio, 18% i 26%, a dla jednego z jego czynnych metabolitów o 29% i 69%.

U zdrowych ochotników jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg powodowało zwiększenie o 32% pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji (tJ/2) o 31%, bez znaczącego zwiększenia w osoczu maksymalnych stężeń cyzaprydu. Nieznaczne wydłużenie odstępu QTc, które obserwowano po podaniu samego cyzaprydu, nie zwiększało się po podaniu cyzaprydu w skojarzeniu z ezomeprazolem (patrz także punkt 4.4).

Wykazano, że ezomeprazol nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny lub chinidyny.

Krótkotrwałe badania dotyczące jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i naproksenu

lub rofekoksybu nie wykazały klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych w badaniach

krótkoterminowych.

Wyniki badań u zdrowych ochotników wykazały farmakokinetyczno (PK)/farmakodynamiczne (PD) interakcje pomiędzy klopidogrelem (dawka nasycająca 300 mg/dobowa dawka podtrzymująca 75 mg) a ezomeprazolem (40 mg na dobę doustnie), powodującej zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu średnio o 40% oraz prowadzącej do zmniej szenia maksymalnego hamowania wywołanej ADP agregacji płytek średnio o 14%.

W badaniu klinicznym u zdrowych ochotników stwierdzono zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu niemal o 40%, gdy podawano jednocześnie stałe dawki ezomeprazolu 20 mg i kwasu acetylosalicylowego (ASA) 81 mg jednocześnie z klopidogrelem, w porównaniu z ekspozycją tylko na sam klopidogrel. Maksymalne hamowanie wywołanej przez ADP agregacji płytek u tych pacjentów było jednak takie samo w obu grupach.

Dane dotyczące następstw klinicznych tej interakcji PK/PD w zakresie ciężkich zdarzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego, pochodzące z badań obserwacyjnych i klinicznych są niespójne . Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować ezomeprazolu i klopidogrelu jednocześnie.

Mechanizm nieznany

Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania z ezomeprazolem.

Obserwowano zwiększenie stężenia metotreksatu podawanego z inhibitorami pompy protonowej u niektórych pacjentów. W przypadku podawania dużych dawek metotreksatu należy rozważyć czasowe odstawienie ezomperazolu.

Wpływ innych leków na farmakokinetykę ezomeprazolu

Ezomeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 i CYP3A4. Jednoczesne podanie ezomeprazolu z inhibitorem CYP3A4, klarytromycyną (500 mg dwa razy na dobę), spowodowało podwojenie ekspozycji (AUC) na ezomeprazol. Jednoczesne podanie ezomeprazolu z lekiem hamującym zarówno CYP2C19, jak i CYP3A4, może powodować ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na ezomeprazol. Worykonazol, który jest inhibitorem CYP2C19 i CYP3A4, zwiększał wartość AUCT dla omeprazolu o 280%. Dostosowanie dawki ezomeprazolu w takich sytuacjach nie zawsze jest konieczne. Jednak dostosowanie dawki należy rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadku, gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Leki o znanym działaniu indukującym aktywność CYP2C19 lub CYP3A4, albo też obu (takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca) mogą powodować zmniejszenie stężenia omeprazolu w surowicy przez zwiększenie szybkości jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane kliniczne dotyczące stosowania ezomeprazolu w okresie ciąży są niewystarczające. Dane z badań epidemiologicznych uzyskane w większej grupie kobiet w ciąży i dotyczące mieszaniny racemicznej omeprazolu, nie wykazują występowania wad rozwojowych ani uszkodzenia płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mieszaniny racemicznej nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, porodu i rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Karminie piersią

Nie wiadomo, czy ezomeprazol przenika do mleka ludzkiego. Nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie laktacji, dlatego produktu Refluxend nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaobserwowano żadnego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych dotyczących ezomeprazolu oraz po wprowadzeniu go do obrotu obserwowano lub spodziewano się wystąpienia następujących polekowych działań niepożądanych. Żadne z nich nie było zależne od dawki. Działania niepożądane sklasyfikowane według częstości występowania: bardzo często: > 1/10; często > 1/100 do < 1/10; niezbyt często > 1/1000 do < 1/100; rzadko > 1/10 000 do < 1/1000; bardzo rzadko < 1/10 000; częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukopenia, trombocytopenia Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne lub wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: obrzęki obwodowe Rzadko: hiponatremia

Częstość nieznana: hipomagnezemia (patrz punkt 4.4), ciężka hipomagnezemia może korelować z hipokalcemią. Hipomagnezemia może także wiązać się z hipokaliemią.

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: bezsenność

Rzadko: pobudzenie psychoruchowe, splątanie, depresja Bardzo rzadko: agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, senność Rzadko: zaburzenia smaku

Zaburzenia oka Rzadko: nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności lub wymioty Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego Częstość nieznana: mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko: łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: złamanie szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni Bardzo rzadko: osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, jednocześnie, u niektórych pacjentów obserwowano niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: złe samopoczucie, zwiększona potliwość

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl4.9    Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie dotyczące celowego przedawkowania są ograniczone. Objawami opisywanymi w związku z zażyciem 280 mg leku były dolegliwości żołądkowo-jelitowe i osłabienie. Pojedyncze dawki 80 mg ezomeprazolu nie powodowały znaczących skutków. Nie jest znana swoista odtrutka. Ezomeprazol jest w dużym stopniu związany z białkami osocza, dlatego nie ulega łatwo dializie. Tak, jak w każdym innym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej Kod ATC: A02BC05

Ezomeprazol jest S-izomerem omeprazolu. Zmniejsza on wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez swoisty, ukierunkowany mechanizm działania. Ezomeprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Obydwa izomery omeprazolu (R i S) mają podobne działanie farmakodynamiczne.

Mechanizm działania

Ezomperazol jest słabą zasadą. Jest on gromadzony i przekształcany do postaci czynnej w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu H+ K+ -ATP-azy (pompy protonowej) i podstawowe oraz stymulowane wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Po podaniu doustnym ezomeprazolu w dawce 20 mg i 40 mg początek działania występuje w ciągu jednej godziny. Po powtarzanym podawaniu ezomeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę przez pięć dni średnie maksymalne wydzielanie kwasu solnego stymulowanego pentagastryną zmniejszało się o 90% (pomiar wykonano po 6 do 7 godzin od podania dawki w piątym dniu stosowania leku).

U pacjentów z objawową chorobą refluksową przełyku, po pięciu dniach doustnego podawania ezomeprazolu w dawce 20 mg lub 40 mg, wartość pH w żołądku powyżej 4 utrzymywała się średnio przez, odpowiednio, 13 godzin i 17 godzin w ciągu doby. Odsetek pacjentów, u których wartość pH w żołądku powyżej 4 po zastosowaniu ezomeprazolu w dawce 20 mg utrzymywała się przez co najmniej 8, 12 i 16 godzin, wynosił odpowiednio 76%, 54% i 24%. Po podaniu ezomeprazolu w dawce 40 mg odpowiednie wartości wynosiły 97%, 92% i 56%.

Posługując się wartością AUC, jako parametrem zastępczym wobec stężeń w osoczu, wykazano zależność między hamowaniem wydzielania kwasu solnego a ekspozycją na ezomeprazol.

Działanie lecznicze wynikające z hamowania wydzielania kwasu solnego Wyleczenie refluksowego zapalenia przełyku uzyskuje się u około 78% pacjentów leczonych ezomeprazolem w dawce 40 mg przez 4 tygodnie i u 93% pacjentów leczonych tą samą dawką przez 8 tygodni.

Tygodniowe leczenie ezomeprazolem w dawce 20 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami powoduje skuteczną eradykację H. pylori u około 90% pacjentów.

W przypadku niepowikłanej choroby wrzodowej dwunastnicy, po tygodniowym leczeniu eradykacyjnym nie jest konieczne dalsze stosowanie leków hamujących wydzielanie kwasu w celu skutecznego wygojenia wrzodów i ustąpienia objawów.

W randomizowanym badaniu klinicznym, z kontrolowanym placebo i podwójnie ślepą próbą, pacjentów z endoskopowo potwierdzonym krwawieniem z wrzodu trawiennego (w klasyfikacji Forresta Ia, Ib, IIa lub IIb, odpowiednio 9%, 43%, 38% i 10%) przydzielono losowo do grupy otrzymującej ezomeprazol w infuzji dożylnej (n=375) lub do grupy placebo (n=389).

Po endoskopowej ocenie hemostazy pacjentom podawano 80 mg ezomeprazolu w trwającej 30 minut infuzji dożylnej, a następnie ezomeprazol w ciągłej infuzji z szybkością 8 mg/godzinę lub placebo przez 72 godziny. Po upływie początkowych 72 godzin wszyscy pacjenci otrzymywali doustnie 40 mg ezomeprazolu przez 27 dni w celu zahamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Nawrót krwawienia w ciągu 3 dni wystąpił u 5,9% pacjentów otrzymujących ezomeprazol i u 10,3% pacjentów z grupy placebo. Po 30 dniach od zakończenia leczenia nawrót krwawienia wystąpił u 7,7% pacjentów leczonych ezomeprazolem i odpowiednio 13,6% pacjentów z grupy placebo.

Inne działania związane z hamowanie wydzielania kwasu solnego

Podczas stosowania produktów leczniczych hamujących wydzielanie kwasu solnego zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Zwiększa się też stężenie (CgA) w związku ze zmniejszoną kwaśnością w żołądku. Zwiększone stężenie CgA może zakłócać badanie guzów neuroendokrynologicznych. Dane literaturowe ukazują konieczność przerwania leczenia inhibitorami pompy protonowej na co najmniej 5 dni przed oznaczeniem stężenia CgA. Jeśli stężenia gastryny i CgA nie ulegną normalizacji po 5 dniach, oznaczenia powinny być powtórzone 14 dni po zakończeniu stosowania ezomeprazolu.

Zarwówno u dorosłych pacjentów jak i dzieci podczas długotrwałego leczenia ezomeprazolem obserwowano zwiększoną liczbę komórek ECL, prawdopodobnie związaną ze zwiększonym stężeniem gastryny w surowicy. Obserwacje te nie mają znaczenia klinicznego.

Podczas długotrwałego leczenia lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego opisywano nieco większą częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu solnego. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie odwracalny.

Zmniejszenie z różnych przyczyn kwaśności w żołądku, w tym spowodowane działaniem inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii standardowo obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może powodować nieznaczne zwiększenie ryzyka zakażeń układu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter, a w warunkach szpitalnych

Clostridium difficile.

W dwóch badaniach z zastosowaniem ranitydyny, jako aktywnego leku porównawczego, ezomeprazol był bardziej skuteczny w leczeniu wrzodów żołądka u pacjentów przyjmujących NLPZ, w tym również selektywne inhibitory COX-2.

W dwóch badaniach z zastosowaniem placebo, ezomeprazol był bardziej skuteczny w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy u pacjentów (w wieku > 60 lat i (lub) z przebytą chorobą wrzodową) przyjmujących NLPZ, w tym również selektywne inhibitory COX-2.

Dzieci i młodzież

W badaniu dotyczącym choroby refluksowej przełyku (GORD) z udziałem dzieci poniżej 1 roku życia do 17 roku życia otrzymujących długotrwale inhibitory pompy protonowej, u 61% dzieci nastąpiło zwiększenie liczby komórek ELC w niskim stopniu, bez klinicznie istotnych objawów i niepowodujące rozwoju zanikowego nieżytu żołądka lub rakowiaków.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Ezomeprazol jest nietrwały w środowisku kwaśnym, dlatego podawany jest doustnie w postaci granulek w otoczce chroniącej przed działaniem soku żołądkowego. W warunkach in vivo konwersja do izomeru R nie odgrywa istotnej roli. Wchłanianie ezomeprazolu jest szybkie, a maksymalne stężenia w osoczu uzyskuje się po upływie około 1 do 2 godzin po podaniu dawki. Całkowita biodostępność wynosi 64% po podaniu pojedynczej dawki 40 mg i zwiększa się do 89% po wielokrotnym dawkowaniu raz na dobę. Odpowiednie wartości po podaniu dawki 20 mg wynoszą 50% i 68%. U osób zdrowych pozorna objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 0,22 l/kg masy ciała. Ezomeprazol jest w 97% związany z białkami osocza.

Spożywanie pokarmu zarazem opóźnia i zmniej sza wchłanianie ezomeprazolu, choć nie wpływa to znacząco na działanie ezomeprazolu na kwaśność treści żołądkowej.

Metabolizm i wydalanie

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ CYP cytochromu P450. Główną rolę w metabolizmie ezomeprazolu odgrywa polimorficzny izoenzym CYP2C19, odpowiedzialny za powstawanie hydroksylowych i demetylowych metabolitów ezomeprazolu. Pozostała część leku jest metabolizowana z udziałem innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, który odpowiada za powstawanie sulfonu ezomeprazolu - głównego metabolitu obecnego w osoczu.

Poniższe parametry ilustrują głównie farmakokinetykę u osób z czynnym izoenzymem CYP2C19 (tzw. szybko metabolizujących).

Całkowity klirens osoczowy wynosi około 17 l/godzinę po podaniu dawki pojedynczej i około 9 l/godz. po dawkach wielokrotnych. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 1,3 godziny po wielokrotnym dawkowaniu raz na dobę. Farmakokinetykę ezomeprazolu badano stosując dawki do 40 mg dwa razy na dobę. Pole pod krzywą zależności stężenia od czasu zwiększa się podczas wielokrotnego dawkowania ezomeprazolu. Zwiększenie to jest zależne od dawki i powoduje większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC po podaniu wielokrotnym. Zależność od czasu i dawki jest wynikiem zmniejszenia efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i klirensu ustrojowego, prawdopodobnie na skutek hamowania izoenzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego sulfonowy metabolit. Ezomeprazol jest w całości usuwany z osocza w okresie między dawkami, bez tendencji do kumulacji w przypadku dawkowania raz na dobę.

Główny metabolit ezomeprazolu nie wpływa na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Prawie 80% dawki doustnej ezomeprazolu jest wydalane w postaci metabolitów w moczu, a pozostała część z kałem. Mniej niż 1% leku macierzystego wykrywane jest w moczu.

Szczególne grupy pacjentów

Około 2,9±1,5% populacji nie posiada czynnego izoenzymu CYP2C19 i nosi nazwę wolno metabolizujących. U tych osób metabolizm ezomeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po wielokrotnym podawaniu ezomeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę średnia wartość pola pod krzywą zależności stężenia od czasu była około o 100% większa u osób wolno metabolizujących niż u osób posiadających czynny izoenzym CYP2C19 (szybko metabolizujących). Średnie maksymalne stężenia w osoczu były większe o około 60%. Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Osoby w podeszłym wieku

Metabolizm ezomeprazolu nie zmienia się istotnie u osób w podeszłym wieku (71-80 lat).

Płeć

Po podaniu dawki pojedynczej 40 mg ezomeprazolu średnia wartość pola pod krzywą zależności stężenia od czasu jest o około 30% większa u kobiet niż u mężczyzn. Po wielokrotnym dawkowaniu leku raz na dobę nie obserwuje się różnic zależnych od płci. Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Zaburzenia czynności narządów

Metabolizm ezomeprazolu u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby może być upośledzony. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby tempo metabolizmu jest zmniejszone, co powoduje podwojenie wartości pola pod krzywą zależności stężenia od czasu dla ezomeprazolu. Z tego względu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg. Ezomeprazol lub jego główne metabolity nie wykazują tendencji do kumulacji podczas stosowania leku raz na dobę.

Nie przeprowadzono badań u pacjentów ze zmniejszoną wydolnością nerek. Nerki odpowiadają za wydalanie metabolitów ezomeprazolu, ale nie leku macierzystego, dlatego nie należy oczekiwać zmian metabolizmu ezomeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku od 12 do 18 lat

Po wielokrotnym podawaniu ezomeprazolu w dawce 20 mg i 40 mg, całkowita ekspozycja (AUC) oraz czas do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu (t max) u młodzieży w wieku od 12 do18 lat były podobne do wartości stwierdzanych u osób dorosłych dla obu stosowanych dawek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Pomostowe badania niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie wykazały istnienia szczególnego ryzyka dla ludzi. Badania działania rakotwórczego u szczurów, którym podawano mieszaninę racemiczną, wykazały rozrost komórek ECL żołądka i rakowiaki. Działania te stwierdzane u szczurów są wynikiem długotrwałej, znacznej hipergastrynemii, wtórnej w stosunku do zmniejszonego wytwarzania kwasu solnego w żołądku i obserwowano je u szczurów po długotrwałym stosowaniu innych leków hamujących wytwarzanie kwasu solnego w żołądku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Paletki o składzie:

Hypromeloza 15cP Sacharoza, ziarenka o składzie:

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Glukoza ciekła Otoczka izolująca Hypromeloza 3 cP Talk

Otoczka dojelitowa:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Trietylu cytrynian Talk

Otoczka ochronna:

Makrogol 6000 Tabletki o składzie:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon Hypromeloza 3 cP Alkohol stearynowy Krzemionka koloidalna bezwodna Microcellac 100 o składzie:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Opadry Pink O4F 5465 o składzie (w/w):

Hypromeloza 15 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium-Aluminium, zawierające 10, 20 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podawanie leku przez sondę żołądkową

1.    Włożyć tabletkę do odpowiedniej strzykawki i napełnić strzykawkę około 25 ml wody i około 5 ml powietrza.

W przypadku niektórych sond konieczne jest rozpuszczenie tabletki w 50 ml wody w celu uniknięcia zatkania sondy przez peletki.

2.    Natychmiast wstrząsać strzykawką przez około 2 minut w celu rozpuszczenia tabletki.

3.    Trzymając strzykawkę końcówką do góry sprawdzić, czy końcówka nie jest zatkana.

4.    Połączyć strzykawkę z sondą w pozycji opisanej powyżej.

5.    Wstrząsnąć strzykawką i odwrócić ją końcówką do dołu. Natychmiast wstrzyknąć 5-10 ml zawartości do sondy. Po podaniu odwrócić strzykawkę do góry i wstrząsnąć (trzymać strzykawkę końcówką do góry, aby uniknąć jej zatkania).

6.    Odwrócić strzykawkę końcówką do dołu i natychmiast wstrzyknąć następnych 5-10 ml do sondy. Powtarzać te czynności, aż strzykawka będzie pusta.

7.    Napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza. W razie konieczności powtórzyć czynności opisane w punkcie 5, aby spłukać ewentualny osad pozostający w strzykawce. W przypadku niektórych sond konieczne jest dodanie 50 ml wody.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20908

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-01-22

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-07-11

14

Refluxend