+ iMeds.pl

Rekostin 70 mg 70 mgUlotka Rekostin 70 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rekostin 70 mg

70 mg, tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek obawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rekostin 70 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rekostin 70 mg

3.    Jak stosować lek Rekostin 70 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rekostin 70 mg

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST REKOSTIN 70 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Rekostin 70 mgmg jako substancję czynną zawiera trójwodny alendronian sodu - bisfosfonian, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i w sposób wybiórczy hamuje aktywność osteoklastów, komórek aktywnie uczestniczących w procesie resorpcji i modelowania kości. Kwas alendronowy normalizuje nadmierną dynamikę przebudowy kości, która jest szczególnie nasilona u kobiet w okresie menopauzy. W konsekwencji, kwas alendronowy zmniejsza podatność kości na złamania. W czasie leczenia kwasem alendronowym tworzy się prawidłowa tkanka kostna.

Wskazania do stosowania leku Rekostin 70 mg

Lek Rekostin 70 mg wskazany jest w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie.

Rekostin 70 mg zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU REKOSTIN 70 MG

Kiedy nie stosować leku Rekostin 70 mg

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas alendronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowości w budowie przełyku oraz występowanie innych czynników, które opóźniają jego opróżnianie, jak na przykład zwężenie lub achalazja (niewydolność wpustu),

-    jeśli pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej co najmniej przez 30 minut,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (klirens kreatyniny jest poniżej 35 ml/min),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hipokalcemię (małe stężenie wapnia we krwi).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rekostin 70 mg

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Rekostin 70 mg:

-    jeśli występuje zaburzenie czynności nerek

-    jeśli występują trudności w połykaniu lub zaburzenia trawienia

-    jeśli występuje choroba dziąseł

-    jeśli u pacj enta planowany jest zabieg usunięcia zęba

-    jeśli u pacjenta występują czynne choroby przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka i jelit, dysfagia, częsta zgaga, refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego lub owrzodzenia,

-    inne niż niedobór estrogenów przyczyny osteoporozy (zespół Cushinga, nadczynność tarczycy i przytarczyc, zespoły złego wchłaniania, dieta niedoborowa, przedłużające się unieruchomienie, stany zapalne kości i stawów, przyczyny genetyczne).

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Rekostin 70 mg pacjent powinien udać się do stomatologa w celu dokonania przeglądu jamy ustnej jeśli:

-    pacjent choruje na raka

-    pacj ent jest poddawany chemioterapii lub radioterapii

-    pacjent stosuje leki z grupy kortykosteroidów

-    pacjent nie stosuje się do rutynowych zaleceń dotyczących profilaktyki stomatologicznej

-    u pacjenta występuje choroba dziąseł.

Podczas stosowania leku Rekostin 70 mg należy dbać o zęby w sposób zalecony przez stomatologa.

Lek Rekostin 70 mg może spowodować podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie błony śluzowej przełyku objawiające się często bólem w klatce piersiowej, trudnościami lub bólem w trakcie przełykania, szczególnie gdy pacjent nie popił leku pełną szklanką wody lub położył się wcześniej niż po 30 minutach od chwili przyjęcia leku Rekostin 70 mg. Takie działania niepożądane mogą się nasilić jeśli pacjent kontynuuje przyjmowanie leku Rekostin 70 mg po wystąpieniu wyżej wymienionych objawów.

Stosowanie leku Rekostin 70 mg z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki zawierające wapń (w tym woda mineralna), leki zobojętniające oraz inne leki doustne, podawane jednocześnie z kwasem alendronowym, mogą zaburzać jego wchłanianie. Z tego względu, po zażyciu leku pacjent powinien dopiero po co najmniej 30 minutach przyjąć inny lek podawany doustnie.

Stosowanie leku Rekostin 70 mg z jedzeniem i piciem

Rekostin 70 mg należy przyjmować co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub produktem leczniczym w danym dniu, popijać wyłącznie zwykłą, przegotowaną wodą.

Stosowanie leku Rekostin 70 mg u dzieci i młodzieży

Leku Rekostin 70 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Rekostin 70 mg nie należy stosować u kobiet w ciąży, u kobiet, które planują ciążę lub podejrzewają ciążę.

Karmienie piersią

Leku Rekostin 70 mg nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Rekostin 70 mg nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rekostin 70 mg

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK REKOSTIN 70 MG

Lek Rekostin 70 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Rekostin 70 mg należy stosować raz na tydzień.

W celu zapewnienia dostatecznego wchłaniania leku:

Rekostin 70 mg należy przyjmować co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub produktem leczniczym w danym dniu, popijać wyłącznie zwykłą, przegotowaną wodą. Pozostałe napoje (włącznie z wodą mineralną), potrawy oraz niektóre leki prawdopodobnie obniżają wchłanianie leku (patrz punkt Stosowanie leku Rekostin 70 mg z innymi lekami).

Instrukcja dotycząca stosowania leku

W celu ułatwienia przedostania się tabletki do żołądka i zmniejszenia tym samym ryzyka wystąpienia miejscowych podrażnień przełyku oraz działań niepożądanych (patrz 4.4) należy postępować w następujący sposób:

-    pacjent powinien przyjmować lek rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka i popijać tabletkę pełną szklanką zwykłej przegotowanej wody (nie mniej niż 200 ml);

Nie wolno popijać tabletki:

-    wodą mineralną

-    kawą lub herbatą

-    sokiem lub mlekiem.

-    nie należy rozgryzać ani rozpuszczać tabletki w jamie ustnej ze względu na ryzyko wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

-    lek Rekostin 70 mg należy zażyć w pozycji stojącej lub siedzącej co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem w danym dniu.

-    po połknięciu tabletki nie wolno kłaść się, aż do przyjęcia pierwszego posiłku, który pacjent powinien spożyć nie wcześniej niż 30 minut po połknięciu tabletki.

-    pacjent nie powinien kłaść się przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu leku Rekostin 70 mg.

-    leku Rekostin 70 mg nie należy stosować przed położeniem się ani przed rannym wstaniem z łóżka.

Pacjenci powinni przyjmować dodatkowo preparaty wapnia i witaminy D w przypadku ich niewystarczającej podaży w diecie.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: W badaniach klinicznych nie stwierdzono zależnej od wieku różnicy skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania kwasu alendronowego. Z tego wględu nie jest konieczna zmiana dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie w niewydolności nerek: Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów ze współczinnikiem przesączania kłębuszkowego (ang. glomelural filtration rate, GRF) większym niż 35 ml/min. Ze względu na brak danych, stosowania kwasu alendronowego nie jest zalecane u pacjentów z niewydolniścią nerek i GRF mniejszym niż 35 ml/min.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rekostin 70 mg

Wielokrotne przekroczenie maksymalnej zalecanej dawki dobowej może spowodować zaburzenia elektrolitowe w krwi (hipokalcemia - małe stężenie wapnia we krwi, hipofosfatemia - małe stężenie fosforu we krwi) i zaburzenia dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak: zgaga, zapalenie i owrzodzenie błony śluzowej przełyku i żołądka. W celu związania kwasu alendronowego podaje się mleko lub leki zobojętniające. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a chory powinien pozostawać w pozycji pionowej.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, wziąć ze sobą pozostałe tabletki i opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Rekostin 70 mg

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć tabletkę leku Rekostin 70 mg rano następnego dnia. Nie zażywać dwóch tabletek tego samego dnia. Należy powrócić do ustalonego schematu stosowania leku w ściśle określonym dniu raz w tygodniu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rekostin 70 mg

Ważne jest, aby stosować lek Rekostin 70 mg tak długo, jak zalecił to lekarz. Rekostin 70 mg jest skuteczny w leczeniu osteoporozy jedynie wtedy, gdy pacjent stosuje lek przez cały okres leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rekostin 70 mg może wywołać działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania alendronianu zaobserwowano następujące działania niepożądane, które sklasyfikowano według częstości występowania:

Obserwowane często (występują u mniej niż u 1. na 10 i u więcej niż ul. na 100 pacjentów) bóle brzucha, niestrawność, zaparcie, biegunka, oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku, dysfagia (trudności z połykaniem), wzdęcia, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, ból mięśniowo - kostny (kości, mięśni, stawów).

Obserwowane niezbyt często (występują u mniej niż u 1. na 100 i u więcej niż u 1. na 1 000 pacjentów)

nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku, nadżerki w przełyku, smoliste stolce, wysypka, świąd, rumień.

Obserwowane rzadko (występują u mniej niż u 1. na 1 000 i u więcej niż u 1. na 10 000 pacjentów) reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, objawowa hipokalcemia (małe stężenie wapnia we krwi), zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki, zwężenia przełyku, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, perforacje, choroba wrzodowa i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, wysypka z nadwrażliwości na światło, martwica kości szczęki, ciężkie bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni i stawów).

Obserwowane bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1. na 10 000 pacjentów)

ciężkie reakcje skórne, w tym zespól Stevensa-Johnsona i toksyczno - rozpływna martwica naskórka.

Po wprowadzeniu kwasu alendronowego do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane (częstość występowania nie jest znana):

-    zawroty głowy

-    obrzęk stawów

-    zmęczenie

-    obrzęk rąk lub nóg

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

W badaniach klinicznych obserwowano bezobjawowe, przemijające i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy odpowiednio o około 18% i 10 % pacjentów przyjmujących alendronian w dawce 10 mg na dobę w porównaniu z około 12% i 3% pacjentów przyjmujących placebo. Nie mniej jednak przypadki zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy do < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) i stężenia fosforanów do < 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) występowały równie często w obu grupach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK REKOSTIN 70 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zwiera lek Rekostin 70 mg

-    Substancją czynną leku jest kwas alendronowy (Acidum alendronicum) 70 mg, w postaci alendronianu sodu trójwodnego 91,36 mg.

-    Inne składniki leku to cellaktoza 80 (laktoza jednowodna i celuloza, proszek), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), magnezu sterynian.

Jak wygląda lek Rekostin 70 mg i co zawiera opakowanie

Lek Rekostin 70 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Opakowanie:

• pudełko tekturowe zawierające 2 tabletki w blistrze z folii PVC/Aluminium.

• pudełko tekturowe zawierające 4 tabletki w blistrze z folii PVC/Aluminium.

•    pudełko tekturowe zawierające 12 tabletek w blistrze z folii PVC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BIOFARM Sp. z o.o., , ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań Polska

Tel. 061/66 51 500

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Rekostin 70 mg

Charakterystyka Rekostin 70 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rekostin 70 mg 70 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka produktu leczniczego Rekostin 70 mg zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) w postaci alendronianu sodu trójwodnego 91,36 mg.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie.

Rekostin 70 mg zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka to 1 tabletka 70 mg raz na tydzień.

W celu zapewnienia dostatecznego wchłaniania alendronianu:

Rekostin 70 mg należy przyjmować co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub produktem leczniczym w danym dniu, popijać wyłącznie czystą, przegotowaną wodą. Pozostałe napoje (włącznie z wodą mineralną), potrawy oraz niektóre leki prawdopodobnie obniżają absorpcję alendronianu (patrz. 4.5).

Instrukcja dotycząca stosowania produkty leczniczego

W celu ułatwienia przedostania się tabletki do żołądka i zmniejszenia tym samym ryzyka wystąpienia miejscowych podrażnień przełyku oraz działań niepożądanych (patrz 4.4) należy postępować w następujący sposób:

-    pacjent powinien przyjmować lek rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka i popijać tabletkę pełną szklanką zwykłej, przegotowanej wody (nie mniej niż 200 ml);

-    pacjent nie powinien rozgryzać ani rozpuszczać tabletki w jamie ustnej ze względu na ryzyko wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła;

-    po połknięciu tabletki pacjent nie powinien kłaść się aż do przyjęcia pierwszego posiłku, który powinien spożyć nie wcześniej niż 30 minut po połknięciu tabletki;

-    pacjent nie powinien kłaść się przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu leczniczego Rekostin 70 mg,

-    produktu leczniczego Rekostin 70 mg nie należy stosować przed snem ani przed rannym wstaniem z łóżka.

Pacjenci powinni przyjmować dodatkowo preparaty wapnia i witaminy D w przypadku ich niewystarczającej podaży w diecie (patrz 4.4).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

W badaniach klinicznych nie stwierdzono zależnej od wieku różnicy skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania alendronianu. Z tego względu nie jest konieczna zmiana dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie w niewydolności nerek:

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów ze współczynnikiem przesączania kłabuszkowego (ang. GRF - glomelural filtration rate,) większym niż 35 ml/min. Ze względu na brak danych stosowania alendronianu nie jest zalecane u pacjentów z niewydolnością nerek i GRF mniejszym niż 35 ml/min.

Stosowanie u dzieci (poniżej 18 lat):

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania alendronianu u dzieci i z tego względu nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Nie oceniano alendronianu sodu w postaci tabletek 70 mg w leczeniu osteoporozy wywołanej stosowaniem glikokortykosteroidów.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu Rekostin 70 mg, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na alendronian lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Nieprawidłowości budowy przełyku oraz inne czynniki powidujące opóźnienie jego opróżniania, np. zwężenie lub achlazja.

-    Niemożność zachowania pozycji pionowej (stojącej lub siedzącej) przez co najmniej 30 minut.

-    Hipokalcemia.

-    Patrz punkt 4.4.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dlatego u osób, u których występują trudności w połykaniu, choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy, owrzodzenia lub u osób, u których w ciągu ostatniego roku wystąpiły ciężkie choroby układu pokarmowego, takie jak choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, zabiegi chirurgiczne w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego inne niż plastyka odźwiernika (patrz punkt 4.3) należy zachować ostrożność podczas stosowania, ponieważ mogą nasilić się działania niepożądane.

U osób przyjmujących alendronian opisywano objawy niepożądane w obrębie przełyku, takie jak: zapalenia, owrzodzenia i nadżerki, rzadko zwężenie przełyku. Niektóre z działań niepożądanych miały ciężki przebieg i powodowały konieczność hospitalizacji pacjentów. Dlatego też, lekarz powinien starannie obserwować pacjenta za wzglądu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przełyku. Należy poinformować chorego, że w przypadku trudności lub bólu podczas połykania, bólów zamostkowych oraz wystąpienia lub nasilenia się zgagi należy zwrócić się do lekarza, który zadecyduje o odstawieniu alendronianiu.

Ryzyko ciężkich działań niepożądanych w obrębie przełyku wydaje się zwiększone u pacjentów, którzy nie stosują alendronianu zgodnie z zaleceniami i (lub) mimo występowania objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Pacjent powinien otrzymać wszystkie zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego, tak by je zrozumiał (patrz punkt 4.2). Należy poinformować

pacjenta, że nieprzestrzeganie zaleceń może zwiększać ryzyko występowania zaburzeń w obrębie przełyku. Podczas przeprowadzonych badań klinicznych nie stwierdzono zwiększonego ryzyka występowania choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, jednakże po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano nieliczne przypadki choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, niektóre o ciężkim przebiegu z powikłaniami. Nie można wykluczyć związku przyczynowego ze stosowaniem produktu leczniczego.

Martwicę kości szczęki zwykle związaną z ekstrakcją zęba i (lub) zakażeniem miejscowym (w tym zapaleniem kości i szpiku) odnotowano u pacjentów z rozpoznaniem raka, otrzymujących schemat leczenia złożony głównie z bisfosfonianów podawanych dożylnie. Wielu z tych pacjentów otrzymywało chemioterapię i kortykosteroidy. Martwicę kości szczęki odnotowano również u pacjentów z osteoporozą przyjmujących doustnie bisfosfoniany.

U pacjentów, u których występują jednocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne wraz z odpowiednią profilaktyką stomatologiczną.

Jeśli to możliwe, pacjenci ci podczas leczenia powinni unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których wystąpiła martwica kości szczęki podczas leczenia bisfosfonianami, zabieg stomatologiczny może przyczynić się do pogorszenia się stanu. Brak dostępnych danych wskazujących, że przerwanie stosowania bisfosfonianów zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki, u pacjentów poddawanych zabiegom stomatologicznym.

Ocena kliniczna lekarza powinna opierać się na planie leczenia oszacowanego na podstawie stosunku ryzyka do korzyści dla każdego pacjenta.

Obserwowano bóle kości, stawów i (lub) mięśni u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany. Po wprowadzeniu alendronianu do obrotu objawy te rzadko były ciężkie i (lub) powodujące niesprawność pacjenta (patrz punkt 4.8). Pierwsze objawy mogą wystąpić w pierwszym dniu leczenia i (lub) po wielu miesiącach od rozpoczęcia leczenia. U większości pacjentów objawy przemijały po przerwaniu leczenia. Nawrót objawów wystąpił po ponownym przyjęciu tego samego produktu leczniczego lub po zastosowaniu innego bisfosfonianu.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Należy wyjaśnić pacjentom, że w przypadku pominięcia dawki leku Rekostin 70 mg przyjmowanego raz na tydzień, należy przyjąć tabletkę rano następnego dnia, jak przypomną sobie o konieczności przyjęcia leku. Nie należy przyjmować dwóch tabletek w tym samym dniu, lecz nadal przyjmować jedną tabletkę raz na tydzień w zgodzie z ustalonym wcześniej schematem dawkowania.

Nie zaleca się stosowania alendronianu u pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi mniej niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Poza niedoborem estrogenów i wiekiem należy rozważyć także inne przyczyny osteoporozy.

Przed rozpoczęciem leczenia alendronianem należy wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4.3). Należy również skutecznie wyleczyć inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D oraz niedoczynność przytarczyc). Tych pacjentów oraz pacjentów z zaburzonym stężeniem wapnia z objawami wskazującymi na hipokalcemię należy monitorować podczas stosowania leku Rekostin 70 mg.

W związku z działaniem alendronianu zwiększającym mineralizację kości może wystąpić niewielkie, bezobjawowe zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w osoczu. Wystąpiły przypadki objawowej hipokalcemii, a u pacjentów z grupy ryzyka (np. z niedoczynnością przytarczyc, niedoborem witaminy D i zespołem złego wchłaniania wapnia) mogą one mieć niekiedy ciężki przebieg.

Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiedniego spożycia wapnia i witaminy D u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami.

Produkt leczniczy Rekostin 70 mg zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze zawierające wapń (w tym woda mineralna), zobojętniające oraz inne leki doustne, podawane jednocześnie z alendronianem, mogą zaburzać jego wchłanianie. Z tego względu, po zażyciu alendronianu pacjent powinien dopiero po co najmniej 30 minutach przyjąć inny lek podawany doustnie (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Nie są spodziewane inne reakcje o znaczeniu klinicznym. W badaniach klinicznych wielu pacjentów jednocześnie z alendronianem otrzymywało estrogen (dopochwowo, przezskórnie lub doustnie). Nie stwierdzono działań niepożądanych, które można przypisać jednoczesnemu stosowaniu obu produktów.

Podczas badań klinicznych alendronian podawano pacjentom jednocześnie z innymi często stosowanymi lekami. Nie stwierdzono objawów klinicznych potwierdzających występowanie interakcji, chociaż nie przeprowadzono specyficznych badań.

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie w okresie ciąży

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni szkodliwy wpływ leku na przebieg ciąży, rozwój zarodka, płodu lub rozwój pourodzeniowy. Podawanie alendronianu ciężarnym szczurom było przyczyną porodu związanego z hipokalcemią (patrz punkt 5.3). Alendronianu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Stosowanie w okresie laktacji

Nie wiadomo, czy alendronian przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Alendronianiu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie zaobserwowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

W badaniu trwającym jeden rok, z udziałem kobiet po menopauzie, z osteoporozą, stwierdzono podobny rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych podczas stosowania alendronianu raz w tygodniu w dawce 70 mg (n=519) oraz podczas stosowania w dawce 10 mg raz na dobę (n=370).

W dwóch badaniach trwających trzy lata, niemal identycznie zaplanowanych, w których uczestniczyły kobiety po menopauzie (alendronian n = 196, placebo = 397, ogólne wyniki dotyczące bezpieczeństwa stosowania alendronianu w dawce 10 mg na dobę i placebo były podobne.

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane, które w badaniu trwającym jeden rok obserwowano u > 1 % pacjentów z obu grup leczonych alendronianem (70 mg raz na tydzień; 10 mg raz na dobę). Ponadto w tabeli przedstawiono działania niepożądane występujące z częstotliwością większą niż w grupie placebo, obserwowane w badaniach trwających trzy lata. Działania te obserwowano u > 1 % pacjentów, przyjmujących alendronian w dawce 10 mg na dobę. Wymienione działania niepożądane zostały uznane przez badaczy za przypuszczalnie, prawdopodobnie lub na pewno związane z przyjmowaniem leku.

badania trwające jeden rok

badania trwające trzy lata

Alendronian w

Alendronian w

Alendronian w

placebo

dawce 70 mg raz

dawce 10 mg na

dawce 10 mg na

na tydzień (n = 519)

%

dobę (n = 370)

%

dobę (n = 196)

%

(n = 397)

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

3,7

3,0

6,6

4,8

niestrawność

2,7

2,2

3,6

3,5

zarzucanie treści żołądkowej do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

wzdęcia

1,0

1,4

1,0

0,8

zaparcie

0,8

1,6

3,1

1,8

biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

dysfagia

0,4

0,5

1,0

0,0

oddawanie gazów

0,4

1,6

2,6

0,5

zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

1,1

0,5

1,3

choroba

wrzodowa

żołądka

0,0

1,1

0,0

0,0

owrzodzenie

przełyku

0,0

0,0

1,5

0,0

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe

ból mięśniowy -kostny (kości, mięśni lub stawów)

2,9

3,2

4,1

2,5

kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu alendronianu sodu do lecznictwa odnotowano następujące działania niepożądane:

Często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10000, < 1/1000), bardzo rzadko < 1/10000) częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko: objawowa hipokalcemia, często związana z czynnikami predysponującymi (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka:

Rzadko: zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: bóle brzucha, niestrawność, zaparcie, biegunka, oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku*, dysfagia*, wzdęcia, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.

Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku*, nadżerki w przełyku*, smoliste stolce.

Rzadko: zwężenia przełyku*, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła*, perforacje, choroba wrzodowa i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

*patrz punkty 4.2 i 4.4

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd, rumień.

Rzadko: wysypka z nadwrażliwości na światło.

Bardzo rzadko łącznie z pojedynczymi przypadkami: pojedyncze przypadki ciężkich reakcji skórnych, w tym zespól Stevensa-Johnsona i toksyczno - rozpływna martwica naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Często: ból mięśniowo - kostny (kości, mięśni, stawów).

Rzadko: Odnotowano martwicę kości szczęki u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość przypadków dotyczyła pacjentów z rozpoznaniem raka, jak również leczonych w związku z osteoporozą. Martwica kości szczęki związana jest głównie z ekstrakcją zęba i (lub)zakażeniem miejscowym ( tym zapaleniem kości i szpiku). Zdiagnozowany rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy oraz nieprawidłowa higiena jamy ustnej uważane są również za czynniki ryzyka, ciężkie bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni i stawów).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: przemijające objawy jak w reakcji ostrej fazy (bóle mięśniowe, złe samopoczucie i rzadko gorączka) zazwyczaj związane z początkiem leczenia.

Po wprowadzeniu kwasu alendronowego do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane (częstość występowania nie jest znana):

- zawroty głowy

- obrzęk stawów

-    zmęczenie

-    obrzęk rąk lub nóg

Wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych obserwowano bezobjawowe, przemijające i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy odpowiednio o około 18% i 10 % pacjentów przyjmujących alendronian w dawce 10 mg na dobę w porównaniu z około 12% i 3% pacjentów przyjmujących placebo. Nie mniej jednak przypadki zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy do < 8,0 mg/dl (2,0 mmlo/l) i stężenia fosforanów do < 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) występowały równie często w obu grupach.

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować hipokalcemię, hipofosfatemię, i zaburzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub owrzodzenia.

Brak specyficznych danych dotyczących leczenia przedawkowania alendronianu. W celu związania kwasu alendronowego należy podawać mleko lub leki zobojętniające sok żołądkowy. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien pozostawać w pozycji pionowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach układu kostnego, bisfosfoniany.

Kod ATC: M 05 BA 04

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Rekostin 70 mg jako substancję czynną zawiera trójwodny alendronian sodu - bisfosfonian, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na proces ich tworzenia. Badania przedkliniczne wskazują na preferencyjne wiązanie alendronianiu w miejscach aktywnej resorpcji tkanki kostnej. Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, podczas gdy ich migracja i przyłączania do kości pozostają bez zmian.

Leczenie osteoporozy po menopauzie

Osteoporoza jest definiowana jako choroba, w której gęstość mineralna kości (BMD) mierzona w kręgach lub szyjce kości udowej zmniejsza się o 2,5 SD w odniesieniu do wartości średniej przyjętej dla populacji osób młodych lub, gdy wystąpiły uprzednio złamania z powodu łamliwości kości, niezależnej od BMD.

Równoważność terapeutyczną alendronianu 70 mg do stosowania raz w tygodniu (n = 519) oraz alendronianu w dawce 10 mg raz dziennie (n = 370) wykazano w badaniu wieloośrodkowym trwającym 1 rok u kobiet po menopauzie z osteoporozą. Średnie zwiększenie BMD kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu z wartościami początkowymi po roku obserwacji wynosiło 5,1% (4,85,4%; przedział ufności 95%) w grupie przyjmującej produkt leczniczy w dawce 70 mg raz w tygodniu oraz 5,4% (5,0-5,8%; przedział ufności 95%) w grupie przyjmującej 10 mg na dobę. Średnie zwiększenie wartości BMC w szyjce kości udowej wynosiło 2,3% i 2,9% oraz 2,9% i 3,1% w całym stawie biodrowym odpowiednio wśród pacjentów otrzymujących dawkę 70 mg raz na tydzień i 10 mg raz na dobę. W obu badanych grupach stwierdzono zwiększenie BMD również w innych strukturach kośćca w podobnym stopniu.

Skuteczność alendronianu w zapobieganiu złamań u kobiet w okresie pomenopauzalnym wykazano w 2 badaniach wstępnych o identycznych protokołach, w których wzięły udział 994 kobiety oraz w badaniu Fracture Intervention Trial (FIT; n = 6459).

W badaniach wstępnych, w których podawano alendronian w dawce 10 mg na dobę lub placebo zwiększanie BMD w stosunku do przyjmowanego placebo wynosiło 8,8%, 5,9% i 7,8% odpowiednio w kręgach, szyjce kości udowej i krętarzu. Całkowita BMD również zwiększyła się statystycznie znacząco. Liczba pacjentów, u których wystąpiło jedno lub więcej złamań kręgów była o 48% mniejsza w grupie pacjentów przyjmujących alendronian (3,2%) niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo (6,2%). Podczas 2-letniego przedłużania tych badań zaobserwowano kontynuację zwiększania BMD w kręgach i krętarzu, podczas gdy BMD całkowita i w kości szyjki udowej pozostała na tym samym poziomie.

Badanie FIT składało się z 2 badań kontrolowanych placebo z zastosowaniem alendronianu podawanego raz na dobę (5 mg na dobę przez 2 lata i 10 mg na dobę przez rok lub 2 lata):

-    FIT 1: badanie trwające 3 lata z udziałem 2 027 pacjentek, które miały przynajmniej jedno złamanie kompresyjne kręgów. W badaniu tym alendronian przyjmowany raz na dobę zmniejszył występowanie jednego lub więcej nowych złamań kręgów o 47% (alendronian 7,9 vs. placebo 15%). Ponadto stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie występowania złamań szyjki kości udowej (1,1% vs. 2,2%; redukcja 51%).

-    FIT 2: badanie trwające 4 lata z udziałem 4 432 pacjentek z małą BMD, ale bez przebytych złamań kręgów. W badaniu tym analiza wyników w grupie kobiet z osteoporozą (37% kobiet w badanej populacji spełniało kryteria osteoporozy) wykazała statystycznie znamienne zmniejszenie występowania złamań w obrębie szyjki kości udowej (alendronian 1% vs. placebo 2,2%; redukcja 56%) oraz zmniejszenie występowania jednego lub więcej nowych złamań kręgów (odpowiednio 2,9% vs 5,8%; redukcja 50%).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W stosunku do porównawczej dawki dożylnej, średnia dostępność biologiczna alendronianu w dawkach od 5 mg do 70 mg po podaniu doustnym u kobiet po nocnej przerwie w posiłkach, na dwie godziny przed standardowym śniadaniem wynosiła 0,64%. Dostępność biologiczna ulegała zmniejszeniu do 0,46% i 0,39%, jeśli podawano alendronian na godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem. W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy alendronian był skuteczny, jeśli podawano go co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem.

Dostępność biologiczna była bliska zeru, w przypadku gdy alendronian podawano jednocześnie ze standardowym śniadaniem lub do dwóch godzin po śniadaniu. Podawanie alendronianu jednocześnie z kawą lub sokiem pomarańczowym zmniejszało dostępność biologiczną mniej więcej o 60%.

U osób zdrowych prednizon przyjmowany doustnie (20 mg trzy razy na dobę przez 5 dni) nie spowodował klinicznie znaczącej zmiany w dostępności biologicznej alendronianu po podaniu doustnym (średnie zwiększenie wahało się od 22% do 44%).

Dystrybucja

Badania na szczurach wykazały, że alendronian po podaniu dożylnym w dawce 1 mg/kg mc. początkowo przenika do tkanek miękkich, a następnie jest szybko redystrybuowany do kości lub wydalany jest z moczem. Średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi, z wyłączeniem kości, wynosi u ludzi co najmniej 28 litrów. Stężenia leku w osoczu po podaniu doustnym dawek terapeutycznych są za małe, aby wykryć je za pomocą metod analitycznych (< 5 ng/ml). Produkt leczniczy wiąże się z białkami osocza u ludzi w około 78%.

Metabolizm

Brak danych dotyczących metabolizmu alendronianu sodu u zwierząt lub u ludzi.

Eliminacja

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki alendronianu znakowanego izotopem wegla 14C w ciągu 72 godzin wydalene jest w moczu około 50 % dawki izotopu, natomiast w kale stwierdzona jest mała aktywność promieniotwórcza lub całkowity jej brak. Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej 10 mg klirens nerkowy alendronianu wynosił 71 ml/min, a wydalenie ustrojowe jest większe niż 200 ml/min. W ciągu 6 godzin od podania dożylnego stężenie w osoczu zmniejszyło się o ponad 95%. Okres półtrwania wynosi przypuszczalnie ponad 10 lat, co odzwierciedla uwalnianie alendronianu z kości. Alendronian w badanich na szczurach nie był wydalany przez układy transportowe kwasów ani zasad w nerkach. Na tej podstawie przypuszcza się, że produkt leczniczy nie ma wpływu na wydalanie innych leków za pomocą układów transportowych w organizmie człowieka.

Farmakokinetyka produktu leczniczego w różnych grupach chorych

Badania przedkliniczne wykazały, że substancja czynna, która nie została zgromadzona w kościach, jest bardzo szybko usuwana w moczu. W badanich na zwierzetach, którym długotrwale podawano dożylnie lek do łącznej dawki 35 mg/kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu produktu leczniczego przez tkankę kostną. Wprawdzie nie ma odpowiednich klinicznych, jednak można przypuszczać, że podobnie jak u żwierząt, usuwanie alendronianu za pomoca nerek może być zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z tego powodu u osób z zaburzeniami czynności nerek można spodziewać się nieco większego nagromadzenia alendronianu w kościach (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane w oparciu o standardowe badania farmakologii bezpieczeństwa, toksyczności wielokrotnej dawki, genotoksyczności i potencjalnej rakotwórczości nie wskazują na istnienie zagrożenia dla ludzi. Badania na szczurach wykazały, że leczenie alendronianem podczas ciąży było przyczyną utrudnienia porodów co wiązało się z hipokalcemią. Zaobserwowano zwiększoną częstość występowania niepełnego kostnienia u płodu szczurów, którym podawano duże dawki alendronianiu. Nie jest znane znaczenie tego zjawiska u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cellaktoza 80 (laktoza jednowodna i celuloza, proszek)

Kroskarmeloza sodowa

Krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200)

Magnezu sterynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 2, 4 lub 12 tabletek w blistrach z folii PVC/Aluminium.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp .z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Pozwolenie nr 16005

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.09.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Rekostin 70 mg