+ iMeds.pl

Resorpate 35 mgUlotka Resorpate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RESORPATE, 35 mg, tabletki powlekane

(Natrii risedronas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Resorpate i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Resorpate

3.    Jak stosować lek Resorpate

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Resorpate

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Resorpate i w jakim    celu się go stosuje

Lek Resorpate należy do grupy niehormonalnych leków zwanych bisfosfonianami, które są stosowane w leczeniu chorób kości. Lek Resorpate działa bezpośrednio na kości, wzmacniając je i zmniejszając ryzyko złamań.

Kość jest żywą tkanką. Tkanka kostna jest nieustannie usuwana ze szkieletu i zastępowana nową.

Osteoporoza menopauzalna jest chorobą występującą u kobiet po menopauzie, u których kości stają się słabsze, bardziej kruche i bardziej podatne na złamania po upadku lub wysiłku fizycznym. Osteoporoza może również wystąpić u mężczyzn w wyniku wielu czynników, które obejmują wiek i (lub) małe stężenie testosteronu - hormonu męskiego.

Kręgosłup, biodro i nadgarstek to kości o zwiększonym ryzyku złamań, chociaż każda inna kość również może ulec złamaniu. Złamania związane z osteoporozą mogą powodować ból pleców, zmniejszenie wzrostu oraz zmiany krzywizny kręgosłupa. Wielu pacjentów z osteoporozą nie ma objawów i mogą oni nawet nie być świadomi, że są chorzy.

W jakim celu stosuje się lek Resorpate.

Leczenie osteoporozy:

-    u kobiet po menopauzie, nawet w przypadkach ciężkiej osteoporozy. Lek zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej;

-    u mężczyzn.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Resorpate Kiedy nie stosować leku Resorpate:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie na ryzedronian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma hipokalcemię (małe stężenie wapnia we krwi);

-    jeżeli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży, jest w ciąży lub jeżeli planuje zajść w ciążę;

-    jeżeli pacjentka karmi piersią;

-    jeżeli u pacjenta występują poważne problemy z nerkami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Resorpate należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeżeli pacjent nie jest w stanie utrzymać pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut;

-    jeżeli pacjent ma zmiany metabolizmu kości i minerałów (na przykład niedobór witaminy D, zaburzenia hormonów przytarczyc, prowadzące do zmniejszenia stężenia wapnia we krwi);

-    jeżeli w przeszłości występowały problemy z przełykiem (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem). Na przykład pacjent może mieć ból lub trudności w połykaniu pokarmu lub wcześniej rozpoznany przełyk Barretta (stan chorobowy polegający na zmianie rodzaju komórek nabłonka w dolnej części przełyku) ;

-    jeżeli pacjent odczuwa lub odczuwał ból, obrzęk lub drętwienie szczęki lub uczucie „ciężkości szczęki” lub gdy pacjent ma ruszający się ząb;

-    jeśli pacjent jest obecnie leczony stomatologiczne lub ma zaplanowany zabieg stomatologiczny, powinien poinformować lekarza stomatologa o przyjmowaniu leku Resorpate;

-    jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (takich jak laktoza).

Lekarz powie pacjentowi co zrobić, gdy w trakcie przyjmowania leku Resorpate wystąpią powyższe zaburzenia.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania ryzedronianu sodu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności działania leku w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Resorpate

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki wpływają na skuteczność leku Resorpate.

Jeżeli są stosowane jednocześnie z lekiem Resorpate, mogą zmniejszać jego skuteczność. Są to leki, zawierające jedną z poniższych substancji:

-    wapń;

-    magnez;

-    glin (stosowany w niektórych lekach podawanych w leczeniu niestrawności);

-    żelazo.

Leki te należy przyjmować co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku Resorpate.

Resorpate z jedzeniem i piciem

Bardzo ważne jest, aby NIE stosować leku Resorpate z jedzeniem, innymi lekami lub napojami (innymi niż woda), aby mógł poprawnie działać. W szczególności nie należy stosować tego leku w tym samym czasie co nabiał (np.: mleko), ponieważ zawierają one wapń (patrz punkt 2 „Inne leki i Resorpate”).

Można jeść lub pić (inne napoje niż woda) po upływie 30 minut od przyjęcia leku Resorpate.

Ciąża i karmienie piersią

NIE należy stosować leku Resorpate, gdy pacjentka może być w ciąży, jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Resorpate”). Potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem ryzedronianu sodu (substancja czynna leku Resorpate) u kobiet w ciąży jest nieznane. NIE należy stosować leku Resorpate, jeżeli pacjentka karmi piersią (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Resorpate”).

Lek Resorpate należy stosować wyłącznie w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie i u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku Resorpate na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest nieznany.

Resorpate zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Resorpate

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to:

JEDNA tabletka leku Resorpate raz w tygodniu.

Należy wybrać dzień tygodnia, który jest najbardziej dogodny dla pacjenta i zawsze przyjmować tabletkę tego samego dnia tygodnia.

Kiedy przyjmować tabletki leku Resorpate

Tabletkę leku Resorpate należy przyjmować co najmniej 30 minut przed przyjęciem pierwszego posiłku w ciągu dnia, innych leków lub napojów (innych niż woda).

Jak stosować lek Resorpate

-    tabletkę leku Resorpate należy przyjmować w pozycji pionowej (można siedzieć lub stać), aby uniknąć zgagi;

-    tabletkę należy połknąć popijając co najmniej szklanką wody;

-    tabletkę należy połknąć w całości, nie należy jej ssać ani żuć;

-    nie należy się kłaść przez 30 minut po przyjęciu tabletki.

Lekarz powiadomi pacjenta o konieczności przyjmowania suplementów wapnia i witamin, jeżeli ich spożycie w diecie jest niewystarczające.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Resorpate

W razie nieumyślnego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Resorpate, należy wypić pełną szklankę mleka.

Pominięcie zastosowania leku Resorpate

W razie pominięcia zastosowania leku Resorpate w dniu, w którym zazwyczaj jest stosowany, tabletkę należy przyjąć od razu w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni.

Następnie należy powrócić do przyjmowania tabletki raz w tygodniu w dniu tygodnia, który został pierwotnie wybrany.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Resorpate

W razie przerwania leczenia u pacjenta może wystąpić stopniowy ubytek masy kostnej. Przed przerwaniem leczenia należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Resorpate i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią:

•    obj awy ciężkiej reakcj i uczuleniowej, takie j ak:

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła

•    trudności w połykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu

•    ciężkie reakcje skórne, które mogą obejmować powstawanie pęcherzy na skórze

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

•    zapalenie oka, zazwyczaj z towarzyszącym bólem, zaczerwienieniem oraz nadwrażliwością na światło;

•    martwica kości szczęki związana z wydłużeniem czasu gojenia oraz zakażeniem, często występująca po ekstrakcji zęba (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    objawy dotyczące przełyku, takie jak ból podczas połykania, trudności w połykaniu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się albo nasilenie zgagi.

Jednak w badaniach klinicznych inne opisywane działania niepożądane miały nasilenie łagodne i nie powodowały konieczności zaprzestania przyjmowania tabletek przez pacjenta.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób )

-    niestrawność, nudności, ból brzucha, skurcze lub dyskomfort w obrębie żołądka, zaparcia, uczucie pełności, wzdęcia i biegunka;

-    ból w kościach, mięśniach lub stawach;

-    ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

-    zapalenie lub owrzodzenie przełyku powodujące trudności lub ból podczas przełykania (patrz również punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie żołądka i dwunastnicy (część jelita, do której przesuwa się zawartość żołądka);

-    zapalenie tęczówki oka (zaczerwienione, bolące oczy, mogą wystąpić zaburzenia widzenia).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

-    zapalenie języka (zaczerwieniony, spuchnięty i może boleć), zwężenie przełyku;

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Można je zdiagnozować jedynie na podstawie badań krwi.

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane (częstość nieznana):

-    wypadanie włosów;

-    zaburzenia wątroby, niektóre przypadki były ciężkie.

W rzadkich przypadkach, na początku leczenia stężenia wapnia i fosforanów we krwi mogą ulec zmniejszeniu. Zmiany te są zazwyczaj niewielkie i nie powodują występowania objawów.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to być wczesnym objawem możliwego złamania kości udowej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Resorpate

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Resorpate

-    Substancją czynną leku jest sodu ryzedronian. Jedna tabletka leku Resorpate zawiera 35 mg sodu ryzedronianu, co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzedronowego.

-    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

otoczka: Opadry orange 20C53825, hypromeloza 6 cp, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, hydroksypropyloceluloza, hypromeloza 15 cp, makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172) i krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Resorpate i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Resorpate są powlekane, okrągłe, jasnopomarańczowe, z wytłoczonym napisem „R16” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Blistry w opakowaniach zawierających 4 lub 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska

Wytwórca

Ranbaxy Ireland Limited

Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary

Irlandia

Terapia SA

Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca Rumunia

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

PT    Risedronato de Sódio Ranbaxy

ES Risedronato Semanal Ranbaxy 35 mg Comprimidos recubiertos con película EFG IT    Risedronato Ranbaxy

IE    Risedronate sodium 35mg Once a Week film-coated tablet

FR    RISEDRONATE RANBAXY 35 mg, comprimé pelliculé

RO    Osodens 35 mg, comprimate filmate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.01.2015

6

Resorpate

Charakterystyka Resorpate

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RESORPATE, 35 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 35 mg sodu ryzedronianu, co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzedronowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 109,7 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Okrągła jasno pomarańczowa tabletka powlekana z wytłoczonym napisem „R16” na jednej stronie i gładka na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie w celu zmniej szenia ryzyka złamań kręgów.

Leczenie rozpoznanej osteoporozy u kobiet po menopauzie w celu zmniejszenia ryzyka złamań kości udowej (patrz punkt 5.1).

Leczenie osteoporozy u mężczyzn z dużym ryzykiem złamań (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka u pacjentów dorosłych to jedna tabletka 35 mg doustnie raz w tygodniu. Tabletkę należy przyjmować tego samego dnia każdego tygodnia.

Pokarm ma wpływ na wchłanianie ryzedronianu sodu, tak więc, aby zapewnić prawidłowe wchłanianie, pacjenci powinni przyjmować produkt leczniczy Resorpate:

przed śniadaniem: co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, innym produktem leczniczym lub napojem (innym niż woda) w danym dniu.

Pacjentów należy poinstruować, że jeżeli dawka zostanie pominięta, należy przyjąć jedną tabletkę produktu leczniczego Resorpate w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni. Następnie pacjenci powinni powrócić do przyjmowania jednej tabletki raz w tygodniu, w dniu, w którym zwykle go przyjmowali. Nie należy przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia.

Tabletkę należy połykać w całości, nie należy jej ssać ani żuć. Aby ułatwić dotarcie tabletki do żołądka, tabletkę należy przyjmować w pozycji pionowej, popijając szklanką zwykłej wody (>120 ml). Przez 30 minut po przyjęciu tabletki pacjenci nie powinni się kłaść (patrz punkt 4.4).

W przypadku niewystarczającej podaży wapnia i witaminy D w diecie, należy rozważyć przyjmowanie odpowiednich produktów uzupełniających.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności dostosowania dawki, ponieważ dostępność biologiczna, dystrybucja i wydalanie są podobne u osób w podeszłym wieku (>60 lat) w porównaniu do osób młodszych. Zostało to również wykazane u pacjentów w bardzo podeszłym wieku, powyżej 75 lat oraz populacji kobiet po menopauzie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek. Stosowanie ryzedronianu sodu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Dzieci i młodzież: z uwagi na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania, nie zaleca się podawania ryzedronianu sodu dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia (patrz także punkt 5.1).

Nie ustalono optymalnego czasu stosowania bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy. Należy regularnie oceniać korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego Resorpate i konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie, zwłaszcza po upływie 5 lat od rozpoczęcia terapii.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

Ciąża i laktacja.

Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pokarm, napoje (inne niż zwykła woda) oraz produkty lecznicze zawierające wielowartościowe kationy (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) wpływają na wchłanianie bisfosfonianów i nie należy ich przyjmować w tym samym czasie co produkt leczniczy Resorpate (patrz punkt 4.5). W celu osiągnięcia zamierzonej skuteczności konieczne jest postępowanie ściśle z zaleceniami dotyczącymi dawkowania (patrz punkt 4.2).

Skuteczność bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy jest związana z małą gęstością mineralną kości i (lub) występującymi złamaniami.

Podeszły wiek lub występowanie jedynie klinicznych czynników ryzyka złamań nie mogą stanowić podstawy do rozpoczęcia leczenia osteoporozy z zastosowaniem bisfosfonianu.

Dane potwierdzające skuteczność bisfosfonianów, w tym ryzedronianu, u pacjentów w bardzo podeszłym wieku (>80 lat) są ograniczone (patrz punkt 5.1).

Stosowanie bisfosfonianów wiązało się z występowaniem zapalenia błony śluzowej przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka, owrzodzenia błony śluzowej przełyku oraz żołądka i dwunastnicy. Dlatego też należy zachować ostrożność:

-    u pacjentów z zaburzeniami przełyku powodującymi opóźnienie pasażu przełykowego w wywiadzie, np. zwężenie przełyku lub achalazja;

-    u pacjentów, którzy nie są w stanie utrzymać pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut od przyjęcia tabletki;

-    jeżeli ryzedronian jest podawany pacjentom z czynnymi lub niedawno przebytymi zaburzeniami przełyku lub górnego odcinka przewodu pokarmowego (włączając pacjentów z rozpoznanym przełykiem Barretta).

Lekarze przepisujący produkt leczniczy powinni zwrócić uwagę pacjentów na znaczenie przestrzegania instrukcji dotyczących dawkowania oraz na konieczność zachowania czujności w razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na możliwość reakcji w obrębie przełyku. Pacjentów należy poinstruować, aby w razie pojawienia się objawów podrażnienia przełyku takich jak utrudnione połykanie, ból przy połykaniu, ból zamostkowy, pojawienie się lub nasilenie zgagi niezwłocznie szukali pomocy lekarskiej.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Resorpate należy przeprowadzić leczenie hipokalcemii. Inne zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. zaburzenia czynności przytarczyc, niedobór witaminy D) należy leczyć w okresie rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Resorpate.

Martwicę kości szczęki, na ogół związaną z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym stanem zapalnym (w tym zapalenie szpiku kostnego), odnotowano u pacjentów u których zdiagnozowano raka, otrzymujących leczenie, w tym podawane głównie dożylnie bisfosfoniany. Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię oraz kortykosteroidy. Martwicę kości szczęki odnotowano również u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy rozważyć wykonanie przeglądu stomatologicznego z odpowiednią profilaktyką stomatologiczną.

Jeśli jest to możliwe, w trakcie leczenia pacjenci ci powinni unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których w trakcie leczenia bisfosfonianami wystąpi martwica kości szczęki, zabieg stomatologiczny może zaostrzyć stan. U pacjentów, u których wymagane są zabiegi stomatologiczne, nie ma dostępnych danych sugerujących, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki.

Ocena kliniczna lekarza powinna być podstawą ustalenia schematu leczenia dla każdego pacjenta, na podstawie indywidualnej oceny korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie, skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji z zastosowaniem ryzedronianu sodu. Jednakże podczas badań klinicznych nie odnotowano żadnych klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi. W badaniach III fazy dotyczących leczenia osteoporozy, w których ryzedronian sodu podawano codziennie, stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) odnotowano u odpowiednio 33% i 45% pacjentek. W badaniach III fazy, w których produkt leczniczy podawano kobietom po menopauzie raz w tygodniu, stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub leków z grupy NLPZ odnotowano u odpowiednio 57% i 40% pacjentek. Wśród regularnie przyjmujących kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ (3 lub więcej dni w tygodniu) częstość występowania działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów leczonych ryzedronianem sodu była podobna jak w grupie kontrolnej.

W razie konieczności ryzedronian sodu można stosować równocześnie z suplementacją estrogenami (tylko u kobiet).

Jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych zawierających wielowartościowe kationy (np. wapń, magnez, żelazo i glin) wpływa na wchłanianie produktu leczniczego Resorpate (patrz punkt 4.4).

Ryzedronian sodu nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów cytochromu P450 oraz wykazuje małe powinowactwo do wiązania się z białkami.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania ryzedronianu sodu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi jest nieznane. Badania na zwierzętach wykazały, że niewielka ilość ryzedronianu sodu przenika do mleka samic. Ryzedronianu sodu nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Ryzedronian sodu badano w badaniach klinicznych III fazy z udziałem ponad 15 000 pacjentów. Większość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i w większości przypadków nie wymagała przerwania leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych III fazy u kobiet po menopauzie, z osteoporozą, leczonych do 36 miesięcy ryzedronianem sodu w dawce 5 mg/dobę (n=5020) lub placebo (n=5048) i uznane za możliwie lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem ryzedronianu sodu zostały wymienione poniżej zgodnie z następującą konwencją (częstość zdarzeń w porównaniu z placebo podano w nawiasach): bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy (1,8% vs. 1,4%)

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie tęczówki*

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaparcia (5,0% vs. 4,8%), niestrawność (4,5% vs. 4,1%), nudności (4,3% vs. 4,0%), ból brzucha (3,5% vs. 3,3%), biegunka (3,0% vs. 2,7%)

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka (0,9% vs. 0,7%), zapalenie błony śluzowej przełyku (0,9% vs. 0,9%), utrudnione przełykanie (0,4% vs. 0,2%), zapalenie błony śluzowej dwunastnicy (0,2% vs. 0,1%), owrzodzenie przełyku (0,2% vs. 0,2%)

Rzadko: zapalenie języka (<0,1% vs. 0,1%), zwężenie przełyku (<0,1% vs. 0,0%).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: ból mięśniowo-szkieletowy (2,1% vs. 1,9%)

Badania diagnostyczne:

Rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby*

* Nie ma działań niepożądanych z badań III fazy u pacjentów z osteoporozą; częstość ustalono w oparciu o działania niepożądane, wyniki badań laboratoryjnych lub wyniki badań reekspozycji na produkt leczniczy z wcześniejszych badań klinicznych.

W jednorocznym wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, porównującym ryzedronian sodu w dawce 5 mg na dobę (n=480) i ryzedronian sodu w dawce 35 mg raz na tydzień u kobiet po menopauzie z osteoporozą, ogólne profile bezpieczeństwa stosowania i tolerancji były podobne. Zaobserwowano następujące dodatkowe działania niepożądane uważane przez badaczy za możliwie lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem produktu (częstość większa w grupie otrzymującej ryzedronian sodu w dawce 35 mg niż w grupie otrzymującej ryzedronian sodu w dawce 5 mg): zaburzenia żołądka i jelit (1,6% vs. 1,0%) oraz ból (1,2% vs. 0,8%).

W trwającym 2 lata badaniu przeprowadzonym u mężczyzn z osteoporozą, ogólne profile bezpieczeństwa stosowania i tolerancji w grupie otrzymującej leczenie i w grupie otrzymującej placebo były podobne. Działania niepożądane były podobne do tych, które obserwowano wcześniej w badaniach z udziałem kobiet.

Wskaźniki laboratoryjne: u niektórych pacjentów na początku leczenia obserwowano wczesne, przemijające, bezobjawowe i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy krwi.

Następujące dodatkowe działania niepożądane opisywano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu (częstość nieznana):

Zaburzenia oka:

zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: martwica kości szczęki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

nadwrażliwość i reakcje skórne, w tym obrzęk naczynioruchowy, uogólniona wysypka, pokrzywka i pęcherzowe reakcje skórne, czasem ciężkie, w tym pojedyncze przypadki zespołu Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka oraz leukocytoklastyczne zapalenie naczyń; wypadanie włosów

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

ciężkie zaburzenia wątroby; w większości opisywanych przypadków pacjentów leczono również innymi produktami powodującymi zaburzenia wątroby.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane (częstość: rzadko):

Nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane występujące w grupie bisfosfonianów)

4.9 Przedawkowanie

Nie ma konkretnych danych dotyczących leczenia przedawkowania ryzedronianu sodu.

W razie znaczącego przedawkowania można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy krwi. U niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe hipokalcemii.

Aby związać ryzedronian sodu i zmniejszyć jego wchłanianie należy podać mleko lub środki zobojętniające sok żołądkowy zawierające magnez, wapń lub glin. W przypadkach znaczącego przedawkowania można rozważyć wykonanie płukania żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego ryzedronianu sodu.

Najwcześniej wystąpującymi objawami hipokalcemii jest uczucie mrowienia w obrębie rąk i stóp.

Inne objawy to skurcze mięśni lub brzucha.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: 9.6.2 - bisfosfoniany, leki wpływające na metabolizm kości i wapnia. Kod ATC: M05BA07.

Ryzedronian sodu jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny ulega zmniejszeniu, podczas gdy czynność osteoblastów i mineralizacja kości są zachowane. W badaniach nieklinicznych ryzedronian sodu wykazał znaczące działanie hamujące osteoklasty i właściwości przeciwresorpcyjne oraz w sposób zależny od dawki powodował zwiększenie masy kostnej jak również biochemicznej wytrzymałości szkieletu. Działanie ryzedronianu potwierdzono przez pomiar biochemicznych markerów przemian kości w badaniach farmakodynamicznych i klinicznych. W badaniach z udziałem kobiet po menopauzie, z osteoporozą, zmniejszenie stężenia biochemicznych markerków przemian kości obserwowano po 1 miesiącu, a maksymalne działanie obserwowano po 3-6 miesiącach. Zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości było porównywalne po 12 miesiącach podawania ryzedronianu w dawce 35 mg raz na tydzień i ryzedronianu w dawce 5 mg na dobę.

W badaniu z udziałem mężczyzn z osteoporozą, zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości zaobserwowano najwcześniej po 3 miesiącach a zmniejszenie to nadal obserwowano po 24 miesiącach.

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej:

Liczne czynniki ryzyka wiążą się z osteoporozą pomenopauzalną, w tym mała masa kostna, mała gęstość mineralna kości, wczesna menopauza, palenie tytoniu w wywiadzie oraz obciążenie rodzinne w wywiadzie. Kliniczną konsekwencją osteoporozy są złamania kości. Ryzyko złamań zwiększa się wraz z liczbą występujących czynników ryzyka.

Uwzględniając średnią zmian gęstości mineralnej kręgów lędźwiowych, w jednorocznych wieloośrodkowych badaniach klinicznych przeprowadzonych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, z udziałem kobiet po menopauzie, z osteoporozą wykazano, że ryzedronian w dawce 35 mg raz w tygodniu (n=485) był równie skuteczny jak ryzedronian podawany w dawce 5 mg na dobę (n=480).

Program badań klinicznych, w ramach którego ryzedronian sodu podawano raz na dobę, miał na celu ocenę wpływu ryzedronianu sodu na ryzyko złamań kości udowej oraz złamań kręgów i obejmował kobiety we wczesnym i późnym okresie po menopauzie, ze złamaniami lub bez złamań. Badano dawki dobowe wynoszące 2,5 mg, 5 mg i wszystkie grupy, w tym grupy kontrolne, otrzymywały wapń oraz witaminę D (jeżeli stężenia początkowe były małe). Bezwzględne i względne ryzyko nowych złamań kręgów i kości udowej oceniano analizując czas, jaki upłynął od pierwszego złamania.

Przeprowadzono dwa badania kontrolowane placebo (n=3661) z udziałem kobiet po menopauzie, w wieku poniżej 85 lat, u których wystąpiły złamania kręgów przed przystąpieniem do badania. Ryzedronian sodu podawany przez 3 lata w dawce 5 mg na dobę zmniejszył ryzyko nowych złamań kręgów w porównaniu z grupą kontrolną. U kobiet z co najmniej 2 złamaniami lub co najmniej 1 złamaniem kręgów względne zmniejszenie ryzyka wynosiło odpowiednio 49% i 41% (częstość występowania nowych złamań kręgów w grupach leczonych ryzedronianem sodu wynosiła odpowiednio 18,1% i 11,3%, a w grupach otrzymujących placebo odpowiednio 29,0% i 16,3%). Skuteczność leczenia była zauważalna już pod koniec pierwszego roku leczenia. Korzyści wykazano również u kobiet z kilkakrotnymi złamaniami przed rozpoczęciem leczenia. Ryzedronian sodu podawany w dawce 5 mg na dobę zmniejszał również roczny ubytek wzrostu w stosunku do grupy kontrolnej.

W dwóch kolejnych badaniach kontrolowanych placebo uczestniczyły kobiety po menopauzie w wieku powyżej 70 lat ze złamaniami lub bez złamań kręgów przed przystąpieniem do badania. Do badań zakwalifikowano kobiety w wieku 70-79 lat, u których wskaźnik gęstości mineralnej (ang.

BMD - Bone Mineral Density) kości szyjki udowej wynosił <-3 SD (wg normy producenta, tj. -2,5 SD w oparciu o NHANES III) i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka. Kobiety w wieku >80 lat mogły zostać zakwalifikowane do badania na podstawie co najmniej jednego innego niż szkieletowy czynnika ryzyka złamania kości udowej lub małej gęstości szyjki kości udowej. Skuteczność ryzedronianu sodu wobec placebo jest istotna statystycznie jedynie wtedy, gdy z obu badanych grup otrzymujących 2,5 mg i 5 mg stworzy się jedną pulę. Poniższe wyniki oparte są jedynie na podstawie analizy podgrup a-posteriori, określonej praktyką kliniczną i bieżącymi definicjami osteoporozy:

W podgrupie pacjentek ze wskaźnikiem gęstości mineralnej kości szyjki udowej T-score <-2,5SD (NHANES III) i co najmniej jednym złamaniem kręgu przed przystąpieniem do badania, ryzedronian sodu podawany przez 3 lata zmniejszał ryzyko złamań szyjki kości udowej o 46% w stosunku do grupy kontrolnej (częstość występowania złamań szyjki kości udowej w połączonych grupach otrzymujących 2,5 mg i 5 mg ryzedronianu sodu wynosiła 3,8%, a w grupie placebo 7,4%);

Dane sugerują, że można spodziewać się bardziej ograniczonego działania profilaktycznego u pacjentów w bardzo podeszłym wieku (>80 lat). Może to być wynikiem rosnącego wraz z wiekiem znaczenia nieszkieletowych czynników ryzyka złamania szyjki kości udowej.

W tych badaniach dane analizowane jako II-rzędowy punkt końcowy wykazały spadek ryzyka wystąpienia nowych złamań kręgów w grupie pacjentek z małą gęstością mineralną kości szyjki udowej i bez złamań kręgów oraz w grupie pacjentek z małym wskaźnikiem gęstości mineralnej szyjki kości udowej ze złamaniami i bez złamań kręgów.

Ryzedronian sodu podawany przez 3 lata w dawce 5 mg na dobę (ang. BMD) (w porównaniu z grupą kontrolną) zwiększał gęstość mineralną kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej, krętarzu i nadgarstku oraz utrzymywał gęstość masy kostnej trzonu kości promieniowej.

Podczas trwającej rok obserwacji pacjentek, u których zakończono trzyletni okres leczenia ryzedronianem sodu w dawce 5 mg na dobę stwierdzono szybkie odwrócenie zmniejszającego się działania ryzedronianu sodu na obrót metaboliczny kości.

Biopsja tkanki kostnej u kobiet po menopauzie, leczonych ryzedronianem sodu w dawce 5 mg na dobę przez okres 2 do 3 lat wykazała spodziewane umiarkowane zmniejszenie tempa przemian kości. Kość wytworzona podczas leczenia ryzedronianem sodu wykazywała prawidłową strukturę beleczkową i mineralizację kości. Dane te oraz zmniejszenie odsetka zależnych od osteoporozy złamań kręgów u kobiet z osteoporozą wskazują na brak szkodliwego wpływu na jakość kości.

Wyniki badań endoskopowych pochodzących z badań pacjentów (zarówno w grupie otrzymującej ryzedronian sodu jak i w grupie placebo) z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami przewodu pokarmowego nie dostarczyły dowodów na zwiększone ryzyko wystąpienia wrzodu żołądka, dwunastnicy, czy przełyku związane z leczeniem ryzedronianem sodu, chociaż w grupie leczonej ryzedronianem sodu obserwowano niezbyt często zapalenie błony śluzowej dwunastnicy.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn

Ryzedronian sodu podawany w dawce 35 mg raz w tygodniu wykazywał skuteczność w leczeniu osteoporozy u mężczyzn (w wieku 36 do 84 lat) w trwających 2 lata, przeprowadzonych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem 284 pacjentów (ryzedronian sodu 35 mg n=191). Wszyscy pacjenci otrzymywali suplementy wapnia i witaminy D.

Zwiększenie gęstości mineralnej kości obserwowano już po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia ryzedronianem sodu. Po 2 latach leczenia ryzedronianem sodu w dawce 35 mg raz w tygodniu, w porównaniu z grupą placebo, gęstość mineralna kości zwiększała się w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej, krętarzu i we wszystkich kościach stawu biodrowego. W tym badaniu nie wykazano działania zapobiegającego złamaniom. Wpływ ryzedronianu sodu na kości (zwiększenie gęstości mineralnej kości i zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości) był podobny u badanych mężczyzn i kobiet.

Dzieci i młodzież: Przeprowadzono 3-letnie badania (randomizowane, w podwójnie ślepej próbie, kontrolowane placebo, wielocentrowe, w grupie równoległej przez rok, kontynuowane w próbie otwartej przez dwa lata) dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ryzedronianu sodu u dzieci w wieku od 4 do 16 lat z łagodną do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości (osteogenesis imperfecta). Pacjenci ważący od 10 do 30 kg otrzymywali 2,5 mg ryzedronianu dziennie, a pacjenci ważący powyżej 30 kg - 5 mg dziennie. W jednorocznym podwójnie ślepym badaniu zaobserwowano, że częstość występowania złamań w grupie przyjmującej ryzedronian wynosi 30,9% a w grupie przyjmującej placebo - 49,0%.

W badaniu otwartym, w którym obie grupy otrzymywały ryzedronian (od 12 do 36 miesiąca) zaobserwowano, że częstość złamań w grupie przyjmującej początkowo placebo wynosi 65,3% a w grupie przyjmującej początkowo ryzedronian - 52,9%.

Uzyskane wyniki badań nie popierają stosowania ryzedronianu sodu u dzieci i młodzieży z łagodną do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: po podaniu doustnym wchłanianie następuje stosunkowo szybko (tmax ~ 1 godzina) i jest niezależne od dawki w badanym zakresie dawek (badanie po podaniu pojedynczych dawek, 2,5 do 30 mg; badania po podaniu wielokrotnych dawek, 2,5 do 5 mg na dobę oraz do 50 mg raz w tygodniu). Średnia dostępność biologiczna tabletki po podaniu doustnym wynosi 0,63% i zmniejsza się, gdy ryzedronian sodu podawany jest z pokarmem. Dostępność biologiczna u mężczyzn i kobiet była podobna.

Dystrybucja: średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi u ludzi wynosi 6,3 l/kg mc. Wiązanie z białkami osocza wynosi 24%.

Biotransformacja: nie ma dowodów na występowanie układowego metabolizmu ryzedronianu sodu.

Eliminacja: około połowa wchłoniętej dawki jest wydalana z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin a około 85% dawki dożylnej wykrywa się w moczu po 28 dniach. Średni klirens nerkowy wynosi 105 ml/min a średni klirens całkowity wynosi 122 ml/min, przy czym różnica ta wynika prawdopodobnie z klirensu związanego z wchłanianiem do kości. Klirens nerkowy nie zależy od stężenia, a zależność między klirensem nerkowym a klirensem kreatyniny jest liniowa. Niewchłonięty ryzedronian sodu jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej. Po podaniu doustnym krzywa zależności stężenia od czasu wykazuje trzy fazy wydalania z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 480 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności dostosowania dawki.

Pacjenci stosujący kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ: częstość występowania działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka układu pokarmowego u pacjentów regularnie przyjmujących kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ (3 lub więcej dni w tygodniu) i leczonych ryzedronianem sodu była podobna jak w grupie kontrolnej pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych u szczurów i psów obserwowano zależne od dawki toksyczne działanie ryzedronianu sodu na wątrobę, głównie w postaci zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych oraz zmian histopatologicznych u szczurów. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane. U szczurów i psów otrzymujących dawki uznane za przekraczające dawki lecznicze stosowane u ludzi wystąpiło toksyczne działanie na jądra. U gryzoni obserwowano zależne od dawki częste przypadki podrażnienia górnych dróg oddechowych. Podobne objawy obserwowano podczas stosowania innych bisfosfonianów. Podczas długotrwałych badań na gryzoniach obserwowano również objawy dotyczące dolnych dróg oddechowych, chociaż kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne. W badaniach wpływu na reprodukcję przy narażeniu bliskim narażenia klinicznego obserwowano zaburzenia kostnienia mostka i (lub) czaszki płodu szczurów leczonych ryzedronianem oraz hipokalcemię i śmiertelność wśród ciężarnych samic w grupie oczekującej na poród. Nie odnotowano dowodów działania teratogennego po podaniu dawki 3,2 mg/kg mc./dobę u szczurów i 10 mg/kg mc./dobę u królików, chociaż dostępne dane pochodzą z badań wykonanych na małej grupie królików. Większych dawek nie badano z uwagi na toksyczny wpływ na matki. Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Inne składniki, to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

otoczka:

hypromeloza 6 cp,

tytanu dwutlenek (E 171),

makrogol 400,

hydroksypropyloceluloza

hypromeloza 15 cp,

makrogol 8000,

żelaza tlenek żółty (E 172),

żelaza tlenek czerwony (E 172) i

krzemionka koloidalna bezwodna (E 551).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Blistry w opakowaniach zawierających 1, 2, 4, 10, 12 lub 16 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17244

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.09.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.05.2014

10

Resorpate