Imeds.pl

Retin A 0,05 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA WAŻNA DLA UŻYTKOWNIKA

RETIN A, 0,5 mg/g, krem

Tretinoinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Retin A krem i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Retin A krem.

3.    Jak stosować lek Retin A krem.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Retin A krem.

6.    Inne informacje dotyczące leku Retin A krem.

1. CO TO JEST LEK RETIN A, KREM IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Retin A ma postać kremu, zawiera substancję czynną tretynoinę, należącą do leków z grupy retynoidów.

Wskazania do stosowania

Leczenie trądziku pospolitego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RETIN A, KREM Kiedy nie stosować leku Retin A, krem:

-    w nadwrażliwości na tretynoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

-    w okresie ciąży,

-    w przypadku nabłoniaków skóry w wywiadzie (również w wywiadzie rodzinnym),

-    w ostrym wyprysku,

-    w trądziku różowatym,

-    w około wargowym zapaleniu skóry (dermatitis perioralis).

W okresie ciąży stosowanie leku Retin A jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Retin A, krem

Miejscowe podrażnienia

W razie objawów podrażnienia skóry (np. rumień, łuszczenie się, świąd, oparzenie słoneczne itp.), nie należy rozpoczynać leczenia lekiem Retin A, aż do czasu ich ustąpienia.

Podczas leczenia mogą wystąpić miejscowe ciężkie reakcje skórne, takie jak; rumień, obrzęk, świąd, uczucie palenia, parzenia i gorąca, tworzenie się strupów i (lub) łuszczenie się skóry w miejscu podania. W takich przypadkach lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku lub przerwanie leczenia lekiem Retin A, krem. W razie ciężkich lub uporczywych podrażnień, leczenie lekiem Retin A krem, nie powinno być kontynuowane.

Skrajne warunki pogodowe, jak wiatr czy zimno, mogą także powodować podrażnienie u pacjentów leczonych lekiem Retin A krem.

U pacjentów z wypryskiem, lek należy stosować z największą ostrożnością, gdyż może wystąpić ciężkie podrażnienie skóry.

Ekspozycja na światło słoneczne

Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, w tym lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe. Ze względu na ryzyko ciężkiego podrażnienia skóry, pacjenci z oparzeniami słonecznymi powinni powstrzymać się od stosowania leku, do czasu całkowitego ustąpienia objawów oparzenia słonecznego. Pacjenci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy narażeni są na znaczną ekspozycję na słońce i (lub) są wrażliwi na światło słoneczne, powinni zachować szczególną ostrożność. Gdy nie można uniknąć ekspozycji na słońce, zaleca się stosowanie na leczone okolice produktów chroniących przed promieniowaniem słonecznym i noszenie odzieży ochronnej.

Nie rozstrzygnięto ostatecznie, czy tretynoina ma zależne od światła działanie karcynogenne.

Ogólne środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Retin A krem, należy dokładnie umyć miejsca na skórze, które mąjąbyć leczone.

Należy powstrzymać się od częstego mycia leczonych okolic skóry- wystarczy dwa razy na dobę. Zaleca się stosowanie łagodnego mydła. Skórę należy osuszać bez wycierania.

Należy unikać kontaktu z oczami, powiekami, nozdrzami, ustami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z tymi miejscami, należy je ostrożne przemyć wodą.

Stosowanie leku Retin A, krem z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Retin A krem, należy stosować ostrożnie razem z:

-    innymi lekami stosowanymi na skórę,

-    silnie wysuszającymi, ścierającymi lub złuszcząjącymi środkami kosmetycznymi Pacjenci stosujący środki złuszczające, powinni zaprzestać ich stosowania przed rozpoczęciem leczenia lekiem Retin A krem, a leczenie lekiem Retin A krem, powinni rozpocząć dopiero wtedy, gdy stan skóry będzie prawidłowy. W wyniku naprzemiennego stosowania leków złuszczających i leku Retin A krem, może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry. Może to spowodować, że konieczne będzie zmniejszenie częstości ich stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Retin A krem, nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli lekarz zadecyduje, że pacjentka może stosować lek w okresie karmienia piersią pacjentka powinna zachować szczególną ostrożność, gdyż nie wiadomo czy tretynoina przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak wpływu.

Lek Retin A krem, należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Należy oczyścić skórę przed nałożeniem leku.

Lek Retin A krem, stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze zwykle raz lub dwa razy na dobę.

Należy rozprowadzić wystarczającą ilość kremu za pomocą gazowego wacika, waty lub końcami czystych palców tak, by nieznacznie pokryć miejsca zmienione chorobowo. Należy unikać stosowania zbyt dużej ilości leku, by jego nadmiar nie dostał się do oczu, kącików nosa i innych miejsc, które nie wymagają leczenia.

Początkowo może wystąpić przemijające uczucie parzenia, gorąca i nieznaczny rumień.

Jeśli wystąpi wyraźne zaczerwienienie, złuszczanie naskórka i uczucie dyskomfortu stosowanie leku Retin A krem, powinno być na kilka dni przerwane.

Poprawę obserwuje się zazwyczaj po 6 do B tygodniach leczenia. Podczas pierwszych tygodni leczenia może wystąpić zaostrzenie zmian zapalnych spowodowane działaniem leku na niewidoczne uprzednio zaskómiki i grudki znajdujące się w głębszych warstwach skóry.

Jeśli wystąpi pożądana reakcja na leczenie, lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku.

W takcie leczenia lekiem Retin A krem, można stosować nawilżające kremy i kosmetyki, lecz nie należy nakładać ich na skórę w tym samym czasie. Należy unikać środków myjących o działaniu ściągającym.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Retin A krem, niż zalecana

Nadmierne stosowanie leku Retin A krem, nie poprawia wyników leczenia, może spowodować podrażnienie, np.: zaczerwienienie, łuszczenie się skóry, świąd itp. Połknięcie leku Retin A krem, może prowadzić do tych samych objawów, jak po doustnym przedawkowaniu witaminy A (np. świąd, suchość skóry, bóle stawowe, jadłowstręt, wymioty).

W przypadku pomyłkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Retin A krem, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Retin A krem, często występują reakcje miejscowe, takie jak: suchość lub łuszczenie się skóry, uczucie pieczenia, oparzenia, podrażnienie, rumień, świąd, wysypka, przemijające niedobarwienie skóry lub nadmierna pigmentacja. Wymienione reakcje skórne są zwykle łagodne do umiarkowanych. Zwykle występują na początku leczenia i z wyjątkiem suchości lub złuszczania się skóry, które trwają podczas całej kuracji, ulegają osłabieniu w czasie leczenia.

Rzadziej występuje powstawanie pęcherzyków lub strupów na skórze, podrażnienie oczu, obrzęk. Alergia kontaktowa występuje rzadko..

Podczas ekspozycji na promieniowanie słoneczne jak i na inne źródła promieniowania nadfioletowego, może wystąpić ciężkie podrażnienie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Retin A krem, po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU RETIN A, KREM

Co zawiera lek Retin A krem

Substancją czynną leku jest tretynoina.

1 g kremu zawiera 0,5 mg tretynoiny (Tretinoinum).

Substancje pomocnicze:

polioxyl-(40)-stearynian, alkohol stearylowy, kwas stearynowy, izopropylomirystynian, butylohydroksytoluen, kwas sorbowy, guma ksantanowa, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Retin A krem i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowanie to tuba aluminiowa zawierająca 30 g kremu, zamknięta nakrętką z polietylenu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse,

Belgia

Wytwórca

Janssen Pharmaceutica NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse,

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa

tel.: +48 22 237 60 00    -- .

Data zatwierdzenia ulotki:

4