+ iMeds.pl

Revival 10 mgUlotka Revival

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA REVIVAL, 10 mg, tabetki powlekane REVIVAL, 20 mg, tabetki powlekane REVIVAL, 40 mg, tabetki powlekane

Olmesartanum medoxomilum

Należy


zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten zostai przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Revival i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Revival

3.    Jak stosować lek Revival

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Revival

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK REVIVAL IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Revival należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny H. Leki z tej grupy obniżają ciśnienie tętnicze rozszerzając naczynia krwionośne.

Revival jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego). Wysokie ciśnienie tętnicze może uszkadzać naczynia krwionośne różnych narządów, takich jak serce, nerki, mózg i oczy. W niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru mózgu lub utraty wzroku. Zazwyczaj wysokie ciśnienie tętnicze nie powoduje objawów. Bardzo ważne jest kontrolowanie ciśnienia tętniczego, aby zapobiec powstaniu uszkodzeń.

Wysokie ciśnienie tętnicze można kontrolować stosując leki, takie jak lek Revival. Lekarz prawdopodobnie zaleci także zmiany trybu życia, które pomogą obniżyć ciśnienie tętnicze (np. zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu i soli). Lekarz może również zalecić rozpoczęcie regularnych ćwiczeń fizycznych, takich jak spacerowanie lub pływanie. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU REV1VAL Kiedy nie stosować leku Revival

•    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na olmesartan medoksomil lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Revival;

•    po trzecim miesiącu ciąży (Również należy unikać stosowania leku Revival we wczesnym okresie ciąży- patrz punkt “Ciąża”.);

•    w przypadku kamieni żółciowych lub żółtaczki (zażółcenia skóry).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Revival

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olmetek należy poinformować lekarza, jeśli występuje którekolwiek z poniższych zaburzeń:

•    Zaburzenia dotyczące nerek

•    Choroby wątroby

•    Niewydolność serca lub zaburzenia dotyczące zastawek lub mięśnia sercowego

•    Nasilone wymioty, biegunka, przyjmowanie dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków) lub stosowanie diety z małą ilością soli

•    Zwiększone stężenie potasu we krwi.

•    Zaburzenia dotyczące nadnerczy

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków obniżających ciśnienie tętnicze, nadmierne zmniejszenie ciśnienia u pacjentów z zaburzeniami dopływu krwi do serca lub mózgu może doprowadzić do zawału serca lub udaru. Z tego powodu lekarz będzie uważnie kontrolować ciśnienie tętnicze.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Revival we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt “Ciąża”).

Stosowanie leku Revival z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków.

•    Suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne (diuretyki) lub heparyna (stosowana w celu do rozrzedzenia krwi). Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Revival może spowodować zwiększenie stężenia potasu we krwi.

•    Lit (stosowany w leczeniu wahań nastroju i niektórych rodzajów depresji) - jednoczesne stosowanie leku Revival może zwiększać toksyczność litu. Jeśli podawanie litu jest niezbędne, lekarz będzie oznaczać stężenie litu we krwi.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (stosowane w celu łagodzenia bólu, obrzęku i innych objawów zapalenia, w tym zapalenia stawów) podawane jednocześnie z lekiem Revival mogą zwiększać ryzyko niewydolności nerek i osłabiać działanie leku Revival.

•    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, ponieważ mogą nasilać działanie leku Revival.

•    Niektóre leki zobojętniające (stosowane w niestrawności), ponieważ mogą lekko osłabiać działanie leku Revival.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Revival z jedzeniem i piciem

Lek Revival można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać, popijając niewielką ilością wody. Jeśli to możliwe, należy przyjmować dobową dawkę codziennie o tej samej porze, na przykład w porze śniadania.

Stosowanie leku Revival u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Revival u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz będzie regularnie oznaczać ciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u których stosowana jest dawka olmesartanu medoksomilu do 40 mg na dobę, aby uniknąć nadmiernego obniżenia ciśnienia.

Pacjenci rasy czarnej

Tak jak w przypadku innych leków z tej grupy, działanie leku Revival obniżające ciśnienie tętnicze jest słabsze u pacjentów rasy czarnej.

!Vn:TiST£RST\VO ZDROWIA lOepívDrnetit Polityki Lekowej i Fermecj 00-952 Warszaw? ul. Miodowa

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Revival przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Revival, Nie zaleca się stosowania leku Revival we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się przyjmowania leku Revival podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Revival zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, w trakcie leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego, sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do momentu ich ustąpienia. Należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Revival

Lek Revival zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem

3. JAK STOSOWAĆ LEK REVIVAL

Lek Revival należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą

Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Należy je połykać, popijając niewielką ilością wody. Jeśli to możliwe, należy przyjmować dobową dawkę codziennie o tej samej porze, na przykład w porze śniadania.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to jedna tabletka o mocy 10 mg raz na dobę. Jeżeli ciśnienie tętnicze nie będzie wystarczająco kontrolowane, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 lub 40 mg raz na dobę lub zalecić dodatkowe leki.

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, lekarz zaleci dawkę nie większą niż 20 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Revival

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Revival lub połknięcia jakiejkolwiek ilości leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Revival

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Revival

Ważne jest, aby przyjmować lek Revival do czasu, gdy lekarz zdecyduje o zakończeniu leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Dnparfsnerjt Polityki Lokowej i Farmarf    3

OO-iUjż Warszaw?

1 i/io'-iowa ■’ f

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, lek Revival może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Objawy niepożądane są zazwyczaj łagodne i nie wymagają przerwania leczenia.

Następujące dwa działania niepożądane mogą być poważne, chociaż występują u niewielu osób:

W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano następujące reakcje alergiczne:

W trakcie leczenia lekiem Revival może wystąpić obrzęk twarzy, warg i (lub) krtani ze swędzeniem i wysypką. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Revival i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rzadko (ale nieznacznie częściej u osób w podeszłym wieku), u podatnych osób, lek Revival może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, co może być przyczyną silnych zawrotów głowy lub omdlenia. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Revival, natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się.

W celu oceny częstości występowania działań niepożądanych, sklasyfikowano je jako częste, niezbyt częste, rzadkie i bardzo rzadkie. Te określenia oznaczają:

często

Występują u mniej niż 1 na 10 osób stosujących lek

niezbyt często

Występują u mniej niż 1 na 100 osób stosujących lek

rzadko

Występują u mniej niż 1 na 1000 osób stosujących lek

bardzo rzadko

Występują u mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek

Często:

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, nudności, niestrawność, biegunka, ból żołądka, zapalenie żołądka i jelit, zmęczenie, ból gardła, wyciek łub obrzęk błony śluzowej nosa, zapalenie oskrzeli, objawy grypopodobne, kaszel, ból w klatce piersiowej, ból pleców, kości lub stawów, zakażenie dróg moczowych, obrzęk wokół kostek, obrzęk stóp, rąk lub ramion, obecność krwi w moczu.

Obserwowano także następujące zmiany w badaniach krwi:

zwiększenie stężenia tłuszczów (hipertriglicerydemia), zwiększenie stężenia kwasu moczowego (hiperurykemia), zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby i mięśni.

Niezbyt często:

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, wysypka skórna, dławica (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej).

Rzadko:

Zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkalemia), stwierdzane w badaniach krwi.

Bardzo rzadko;

Ból głowy, kurcze mięśni i ból mięśni, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, osłabienie, brak energii, złe samopoczucie, wymioty, swędzenie, wyprysk (zmiany skórne).

Obserwowano również pewne zmiany wyników badań krwi. Należą do nich zwiększone stężenie substancji będących wskaźnikami czynności nerek i zmniejszona liczba krwinek o nazwie płytki krwi (małopłytkowość).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

GG-y52 Warszaw?    4

di Miodowo 1t

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK REVIVAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Revival po upływie terminu ważności („EXP”), któiy zamieszczono na blistrach i pudełku kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Revival

Czynną substancją jest olmesartan medoksomil.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg olmesartanu medoksomilu.

Inne składniki leku to

Celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hy d ro ksy p ropy lo ce 1 u I oza, nisko podstawiona hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu, tytanu dwutlenek (E171), talk i hypromeloza.

Jak wygląda lek Revival i co zawiera opakowanie

Revival 10 mg tabletki powlekane są białe, okrągłe, z napisem C 13 po jednej stronie.

Revival 20 mg tabletki powlekane są białe, okrągłe, z napisem C 14 po jednej stronie.

Revival 40 mg tabletki powlekane są białe, owalne, z napisem C 15 po jednej stronie.

Lek Revival dostępny jest w opakowaniach po 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 i 10 x 28 tabletek powlekanych oraz w opakowaniach z perforowanymi blistrami zawierającymi pojedynczą dawkę, po 10, 50 i 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare 1611 Luksemburg Luksemburg

Wytwórca

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1 85276 Pfaffenhofen, Ilm Niemcy

Bérlih^^éipieÀQ plieriicker.^eg 125MINISTERSTWO ZDROWIA Wpürlemenl Polityki Lekowej ■ Farmacji 0052 Warszaw? ui. Miodowa 15

2880 Bomem Belgią

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Olmetec, Mencord Belgia: Olmetec, Belsar Cypr: Olartan Czechy: Olmetec, Sarten Dania: Olmetec, Benetor Niemcy: Olmetec, Olmes, Votum Grecja: Olmetec, Olartan Finlandia: Olmetec, Benetor Francja: Olmetec, Olmes, Alteis Islandia: Olmetec, Benetor Irlandia: Benetor, Omesar Włochy: Olmetec, Plaunac, Olpress Luksemburg: Olmetec, Belsar Malta: Omesar Holandia: Olmetec Norwegia: Olmetec, Benetor Polska: Olmetec, Revival Portugalia: Olmetec, Olsar Słowenia: Tensiol Hiszpania: Olmetec, Openvas, Ixia Wik. Bryt.: Olmetec

Data zatwierdzenia ulotki:

2010 -08- 1 0

MINISTERSTWO ZDROWIA

Ocoarismsnl Polityki Lekowej i Farmacji ■.■’.i-952 Warszaw? ui. MiorJown 1?

Revival

Charakterystyka Revival

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Revival, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg olmesartanu medoksomilu ('Olmesartanum medoxomilum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, tabletki powlekane z jednostronnie wytłoczonym symbolem Cl 3.

4.    DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Zalecana dawka początkowa olmesartanu medoksomilu to 10 mg podawane jeden raz na dobę. U pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest dostatecznie kontrolowane tą dawką, dawkę olmesartanu medoksomilu można zwiększyć do 20 mg jeden raz na dobę (dawka optymalna). Jeśli konieczne jest dalsze obniżenie ciśnienia krwi, dawkę olmesartanu medoksomilu można zwiększyć do maksymalnej dobowej dawki, wynoszącej 40 mg lub można wprowadzić dodatkowo leczenie hydroch lorotiazydem.

Działanie obniżające ciśnienie krwi olmesartanu medoksomilu zaznacza się w sposób istotny w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a maksimum osiąga po około 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Należy to brać pod uwagę u każdego pacjenta w przypadku rozważania zmiany dawkowania.

W celu zapewnienia dotrzymania prawidłowego reżimu dawkowania zaleca się przyjmowanie preparatu Revival codziennie mniej więcej o tej samej porze, np.: w porze śniadania, z posiłkiem lub bez posiłku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (patrz poniżej informacje dotyczące dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek). Jeżeli jest wymagane zwiększanie dawki do maksymalnej dawki 40 mg na dobę należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze krwi.

Niewydolność nerek

Maksymalna dawka dobowa u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 20 - 60 ml/min) to 20 mg olmesartanu medoksomilu jeden raz na dobę. Doświadczenie ze stosowaniem większych dawek w tej grupie pacjentów jest ograniczone. Nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min), z uwagi na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4, 5.2).

Niewydolność wątroby

W przypadku pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nie ma konieczności dostosowania zalecanej dawki. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się dawkę początkową 10 mg olmesartanu medoksomilu raz na dobę, zaś maksymalna dawka nie może być większa niż 20 mg raz na dobę. Należy ściśle kontrolować ciśnienie tętnicze i czynność nerek u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujących leki moczopędne i (lub) inne leki przeciwnadciśnieniowc. Ponieważ brak doświadczeń z podawaniem olmesartanu medoksomilu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2). Nie wolno stosować olmesartanu medoksomilu u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Revival u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1). Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Niedrożność dróg żółciowych (patrz punkt 5.2).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Zmniejszenie objętości krwi krążącej:

U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i(lub) z niedoborem sodu w organizmie spowodowanym intensywnym leczeniem diuretycznym. ograniczeniem soli w diecie, biegunką lub wymiotami może, szczególnie po podaniu pierwszej dawki leku, wystąpić objawowe niedociśnicnie. Stany te należy wyrównać przed podaniem olmesartanu medoksomilu.

łnne stany przebiega jące z pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldostcron:

U pacjentów, u których napięcie mięśni gładkich naczyń i czynność nerek zależą głównie od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np.: pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub chorobami nerek w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie innymi lekami wpływającymi na ten układ było wiązane z występowaniem ostrego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub, sporadycznie, ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia podobnych objawów w przypadku podawania antagonistów receptora angiotensyny II.

Nadciśnienie naczyniowo-ncrkowe:

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych preparatami wpływającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron.

Niewydolność nerek i stan po przeszczepie nerki:

Podczas podawania olmesartanu medoksomilu pacjentom z pogorszeniem czynności nerek zaleca się okresowe monitorowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. Nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) (patrz punkty 4.2, 5.2). Nie ma doświadczenia w podawaniu olmesartanu medoksomilu pacjentom po niedawno przebytej operacji przeszczepu nerek lub u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (tj. klirens kreatyniny <12 ml/min).

Niewydolność wątroby:

Obecnie istnieje ograniczone doświadczenie w leczeniu olmesartanem medoksomilem pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby oraz nic ma jakiegokolwiek doświadczenia w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Z tego powodu nie zaleca się podawania olmesartanu medoksomilu w tych grupach pacjentów (patrz punkty 4.2, 5.2).

Hiperkaliemia:

Zastosowanie leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może prowadzić do wystąpienia hiperkalcmii.

Ryzyko wystąpienia hiperkalcmii, która może prowadzić do zgonu, jest podwyższone u pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek i u pacjentów z cukrzycą, u pacjentów leczonych równocześnie innymi lekami, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia potasu we krwi i/lub u pacjentów z chorobami współistniejącymi.

Przed podjęciem decyzji o równoczesnym zastosowaniu leków, które wpływają na układ renina-angiotensyna-aldosteron, należy ustalić stosunek zagrożeń do korzyści i rozważyć inne możliwości leczenia.

Za główne czynniki ryzyka hiperkalcmii uważa się:

Cukrzycę, zaburzenia czynności nerek, wiek (>70 roku życia)

Stosowanie olmesartanu medoksomilu łącznie z jednym luk większą liczbą leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i/lub lekami uzupełniającymi niedobory potasu. Niektóre leki lub klasy terapeutyczne leków mogą powodować hiperkalemię: substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym wybiórcze inhibitory COX-2), heparyna, leki immunosupresyjne takie jak cyklosporyna lub takrolimus, trimetoprym.

Zdarzenia współistniejące, w szczególności odwodnienie, ostra dekompensacja hemodynamiczna, kwasica metaboliczna, pogorszenie czynności nerek, nagłe zaostrzenie choroby nerek (np. choroby zakaźne), rozpad komórek (np. ostre niedokrwienie kończyny, rozpad mięśni szkieletowych, rozległy uraz).

U pacjentów z grupy ryzyka zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi (patrz punkt 4.5).

Lit:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora angiotensyny II nie zaleca się jednoczesnego podawania soli litu i olmesartanu medoksomilu (patrz punkt 4.5.).

Stenoza aortalna lub niitralna; kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu:

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia wskazana jest szczególna ostrożność podczas podawania olmesartanu medoksomilu pacjentom ze stenoząaortalną lub mitralną, lub kardiomiopatią przerostową.

Pierwotny hiperaldostcronizm:

Pacjenci z pierwotnym hipcraldosteronizmem z reguły nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina-angiotcnsyna-aldosteron. Z tego powodu nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u tych pacjentów.

Różnice rasowe:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II. działanie obniżające ciśnienie krwi olmesartanu medoksomilu jest nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie ze względu na częstsze występowanie w populacji pacjentów rasy czarnej nadciśnienia tętniczego z małym stężeniem reniny.

Ciąża:

Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów angiotensyny II podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistą angiotensyny II, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowc, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie antagonistów angiotensyny II i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne:

Podobnie jak w przypadku każdego leku obniżającego ciśnienie krwi. nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub miażdżycą naczyń mózgowych może doprowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru niedokrwiennego mózgu.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Badania interakcji leków przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Wpływ innych produktów leczniczych na olmesartan mcdoksomil:

Leki uzupełniające niedobory potasu i leki moczopędne oszczędzające potas:

W oparciu o doświadczenie ze stosowaniem innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron można oczekiwać wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi podczas jednoczesnego stosowania olmesartanu medoksomilu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, lekami uzupełniającymi niedobory potasu, substytutami soli zawierającymi potas lub innymi lekami, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi (np. heparyna) (patrz punkt 4.4). W związku z tym nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe:

Działanie obniżające ciśnienie krwi olmesartanu medoksomilu może być nasilone podczas jednoczesnego stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy w dawkach > 3g/dobę oraz inhibitory COX-2) i antagoniści receptora angiotensyny II mogą działać synergistycznie obniżając filtrację klębuszkową. Istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek podczas jednoczesnego stosowania NLPZ i antagonistów angiotensyny II. Należy zalecić monitorowanie czynności nerek na początku leczenia oraz regularne nawadnianie pacjenta.

Dodatkowo jednoczesne podawanie NLPZ i antagonistów receptora angiotensyny II może zmniejszyć przeciwnadciśnicniowe działanie tych ostatnich, prowadząc do częściowej utraty ich skuteczności.

Inne substancje:

Obserwowano niewielkie zmniejszenie biodostępności olmesartanu po podaniu leków o działaniu zobojętniającym (wodorotlenek glinowo-magnezowy). Jednoczesne podawanie olmesartanu mcdoksomilu z warfaryną i digoksyną nie wpływa na jego farmakokinetykę.

Wpływ olmesartanu mcdoksomilu na inne produkty lecznicze:

Lit:

W czasie jednoczesnego podawania soli litu z inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę i antagonistami angiotensyny II opisywano zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi oraz zwiększenie toksyczności litu. Z tego powodu nie zalecane jest stosowanie połączenia olmesartanu mcdoksomilu z solami litu (patrz punkt 4.4). Jeśli połączenie takie jest konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia litu w surowicy.

Inne substancje:

Substancje, które oceniano w konkretnych badaniach klinicznych, przeprowadzonych w grupie zdrowych ochotników, obejmują warfarynę, digoksynę, leki o działaniu zobojętniającym (wodorotlenek glinowo-magnezowy), hydrochlorotiazyd i prawastatynę. Nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji, a w szczególności olmesartan medoksomil nie wpływał w istotnym stopniu na farmakokinetykę ani farmakodynamikę warfaryny ani na farmakokinetykę digoksyny.

Olmesartan nie wywierał istotnego klinicznie hamującego wpływu na ludzkie enzymy cytochromu P450: 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 3A4 w badaniach in vitro oraz nie wywierał wpływu lub w nieznacznym stopniu indukował aktywność cytochromu P450 u szczura. Z tego powodu nie przeprowadzono badań in vivo nad interakcjami ze znanymi inhibitorami i stymulatorami enzymu cytochromu P450 i nie należy oczekiwać żadnych istotnych klinicznie interakcji pomiędzy olmesartanem a lekami metabolizowanymi przez powyższe enzymy cytochromu P450.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania antagonistów angiotensyny II podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie antagonistów angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).___


Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nic można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do antagonistów angiotensyny II, podobne ryzyko może istnieć dla tej grupy leków. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia

antagonistami angiotensyny II, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie antagonistów angiotensyny II i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na antagonistów angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, malowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia).

(Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na antagonistów angiotensyny II wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały antagonistów angiotensyny II należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja:

Olmesartan przenika do mleka karmiących samic szczura, ale nie wiadomo, czy olmesartan przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na brak danych odnośnie stosowania olmcsartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania produktu Revival, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się podawanie innych preparatów, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W aspekcie prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy brać pod uwagę możliwość okazjonalnego wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia u pacjentów leczonych lekami przeciwnadciśnicniowymi.

4.8    Działania niepożądane

Po wprowadzeniu produktu do obrotu

Klasyfikacja układowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Miperkalemia

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty i bóle głowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Zaburzenia żolądkowo-jelitowe

Bóle brzucha, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Swiąd, osutka. wysypka.

Reakcje alergiczne: obrzęk naczynio-ruchowy, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Skurcze mięśni, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności


Podane poniżej działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Sklasyfikowano je według wpływu na konkretny układ i podano w odniesieniu do częstości występowania, które definiowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (> 1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami.__

nerek (patrz Parametry laboratoryjne)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, zmęczenie, senność, złe samopoczucie

Badania

Nieprawidłowe parametry czynności nerek: zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Odnotowano pojedyncze przypadki rozpadu mięśni szkieletowych skojarzone z przyjmowaniem blokerów receptora angiotensyny II. Natomiast nie ustalono, czy występował związek przyczynowy między tymi przypadkami a zastosowaniem leku.

Badania kliniczne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w których oceniano monoterapię, całkowita częstość występowania zależnych od leczenia zdarzeń niepożądanych wynosiła 42,4% u pacjentów leczonych olmesartanem medoksomilem i 40,9% u pacjentów przyjmujących placebo.

W kontrolowanych placebo badaniach, w których oceniano monoterapię, jedyną niepożądaną reakcją związaną jednoznacznie z podawanym lekiem były zawroty głowy (częstość występowania 2,5% wśród pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil i 0,9% wśród przyjmujących placebo).

Po długotrwałym leczeniu (2-letnim), odsetek pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil w dawce 10-20 mg na dobę i wykluczonych z badania z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych wynosił 3,7%.

Następujące zdarzenia niepożądane były zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomil (obejmujące badania zarówno z aktywną kontrolą, jak i z placebo), bez względu na związek z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo. Uszeregowano je pod względem układu, którego dotyczą lub częstości występowania definiowanego tak jak powyżej:

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste:    Zawroty głowy o niewielkim nasileniu

Niezbyt częste:    Zawroty głowy

Zaburzenia serca i naczyniowe:

Rzadkie:    Nicdociśnienie

Niezbyt częste:    Dławica piersiowa

Zaburzenia układu oddechowego:

Częste:    Zapalenie oskrzeli,    kaszel,    zapalenie,    gardła,    katar

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste:    Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nieżyt żolądkowo-jelitowy, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt częste:    Wysypka

Zaburzenia miąśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częste:    Zapalenie stawów,    bóle kręgosłupa, bóle kostne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częste:    Krwiomocz, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia ogólne:

Częste:    Ból w klatce piersiowej, zmęczenie, objawy grypopodobne, obrzęki

obwodowe, ból

Parametry laboratoryjne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oceniających monoterapię następujące objawy występowały nieco częściej u pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil, niż placebo: hipertriglicerydemia (2,0% w porównaniu z 1.1%) i podwyższona aktywność kinazy kreatynowej (1,3% w porównaniu z 0,7%).

Zdarzenia niepożądane zdefiniowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych, zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomil (w tym badania bez kontroli placebo), bez względu na związek z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo, obejmowały zdarzenia wymienione poniżej:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częste:    Podwyższona aktywność kinazy kreatynowej, hipertriglicerydemia,

hiperurykemia.

Rzadkie:    Hiperkaliemia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Częste:    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania nicdociśnienia jest nieznacznie zwiększona - z występującej rzadko do występującej niezbyt często.

4.9 Przedawkowanie

Istniejąjedynie ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku u ludzi. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem przedawkowania jest niedociśnicnie. W przypadku przedawkowania należy ściśle monitorować stan pacjenta z zastosowaniem leczenia objawowego i wspomagającego.

Brak informacji dotyczących możliwości usunięcia olmesartanu z organizmu dializą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakologiczno-terapcutyczna:

Antagoniści angiotensyny II, kod ATC: C09C A08.

Olmesartan medoksomil jest silnym, działającym po podaniu doustnym, wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATO. Uważa się, że blokuje wszystkie działania angiotensyny II zależne od pobudzania receptora AT|, bez względu na źródło lub szlak produkcji angiotensyny II. Wybiórczy antagonizm receptorów angiotensyny II (ATi) prowadzi do zwiększenia stężenia reniny oraz stężeń angiotensyny lilii niewielkiego zmniejszenia stężenia aldosteronu w osoczu.

Angiotensyna II jest podstawowym hormonem o działaniu naczyniowym w układzie renina-angiotensyna-aldostcron i odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego poprzez wpływ na receptor typu 1 (AT|).

W nadciśnieniu tętniczym olmesartan medoksomil prowadzi do zależnego od dawki, długotrwałego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Nie ma dowodów na występowanie niedociśnicnia po podaniu pierwszej dawki leku ani tachyfilaksji podczas długotrwałego leczenia, ani wzrostu ciśnienia powyżej wartości wyjściowych po zaprzestaniu leczenia.

Olmesartan medoksomil podawany raz na dobę zapewnia skuteczne i stabilne obniżenie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Podawanie olmcsartanu medoksomilu raz na dobę prowadziło do podobnego obniżenia ciśnienia krwi jak podawanie tej samej całkowitej dawki w dawkacli podzielonych dwa razy na dobę.

Po ciągłym leczeniu maksymalne obniżenie ciśnienia krwi występuje po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, aczkolwiek istotne działanie obniżające ciśnienie krwi zaznacza się już po 2 tygodniach leczenia. Stosowany jednocześnie z hydrochlorotiazydem olmesartan medoksomil wykazuje addytywne działanie a takie połączenie jest dobrze tolerowane.

Wpływ olmesartanu na śmiertelność i zachorowalność nie jest jeszcze znany.

5.2 Właściwości farniakokinetyczne

Absorpcja i dystrybucja

Olmesartan medoksomil jest prolekiem. Ulega szybkiemu przekształceniu do farmakologicznie czynnego metabolitu, olmesartanu, pod wpływem działania esteraz w błonie śluzowej jelita oraz w krwi żyły wrotnej w czasie absorpcji z przewodu pokarmowego.

Nie wykryto samego olmesartanu medoksomilu ani łańcuchów bocznych cząsteczki medoksomilu w osoczu krwi ani wydzielinach organizmu. Średnia bezwzględna biodostępność olmesartanu podanego w postaci tabletek wynosiła 25.6%.

Średnic maksymalne osoczowe stężenie (C,nax) olmesartan osiąga w ciągu około 2 godzin po podaniu doustnej dawki olmesartanu medoksomilu; osoczowe stężenie olmesartanu rośnie w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem pojedynczej dawki doustnej aż do dawki około 80 mg.

Posiłki mają minimalny wpływ na biodostępność olmesartanu i z tego powodu olmesartan medoksomil może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Nie obserwowano żadnych istotnych klinicznie różnic zależnych od płci w farmakokinetyce olmesartanu.

Olmesartan w dużym stopniu wiązany jest z białkami osocza (99,7%). Istnieje możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami polegająca na wypieraniu olmesartanu z połączeń z białkami. Ma ona jednak małe znaczenie kliniczne co potwierdza brak istotnych klinicznie interakcji między olmesartanem a warfaryną. Stopień wiązania olmesartanu z komórkami krwi jest pomijalny. Średnia objętość dystrybucji po podaniu dawki dożylnej jest mała (16 - 29 1).

Metabolizm i eliminacja

Całkowity klirens osocza wynosił zazwyczaj 1,3 l/godz (CV, 19%) i był stosunkowo wolny w porównaniu z wątrobowym przepływem krwi (ok. 90 1/h). Po podaniu pojedynczej doustnej dawki olmcsartanu medoksomilu znakowanego węglem "C, 10 - 16% podanej radioaktywności wykrywano w moczu (zdecydowana większość w ciągu 24 godzin od podania) a resztę radioaktywności wykrywano w kale. W oparciu o układową dostępność wynoszącą 25,6% można obliczyć, że wchłonięty olmcsartan jest wydalany zarówno przez nerki (około 40%) jak i poprzez wydalanie wątrobowo-żółciowe (około 60%). Cała wykryta radioaktywność pochodziła z olmesartanu. Nie wykryto żadnego innego istotnego metabolitu. Krążenie jelitowo-wątrobowe olmesartanu jest minimalne. Ponieważ duża część olmesartanu jest wydalana z żółcią, stosowanie tego leku u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Po wielokrotnym doustnym podaniu olmesartanu, czas końcowej eliminacji leku wahał się między 10 a 15 godzinami. Stężenie w stanie stacjonarnym lek osiągał po podaniu pierwszych kilku dawek i nie obserwowano dalszej kumulacji po 14 dniach ciągłego podawania leku. Klirens nerkowy leku wynosił około 0,5 - 0,7 I/godz i był niezależny od dawki.

Farmakokinetyka w specjalnych grupach pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, AUC (pole powierzchni pod krzywą) w stanie stacjonarnym było zwiększone o około 35% u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 65 - 75 lat) i o około 44% u pacjentów w bardzo podeszłym wieku (w wieku > 75 lat), w porównaniu z młodszą grupą wiekową Może to być przynajmniej częściowo związane z pogorszeniem czynności nerek w tej grupie pacjentów.

Niewydolność nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek AUC w stanie stacjonarnym było zwiększone o około 62%, 82% i 179% u pacjentów z odpowiednio łagodną umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej (patrz punkty 4.2, 4.4).

Niewydolność wątroby:

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki wartości AUC dla olmesartanu były o 6% i 65% wyższe u pacjentów z odpowiednio łagodnym i umiarkowanym uszkodzeniem wątroby, w porównaniu z odpowiednio dobranymi zdrowymi osobami z grupy kontrolnej. Frakcja niezwiązanego olmesartanu po 2 godzinach od podania dawki leku wynosiła 0,26%, 0,34% i 0,41%, odpowiednio u zdrowych osób, pacjentów z łagodnym uszkodzeniem wątroby i pacjentów z umiarkowanym uszkodzeniem wątroby. Nie badano olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby (patrz punkty 4.2, 4.4).

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przewlekłej toksyczności przeprowadzonych na szczurach i psach olmcsartan medoksomil wykazywał podobne działania jak inne leki z grupy antagonistów receptora AT| i ACE inhibitorów. Lek ten prowadził do: wzrostu stężenia mocznika (BUN) i kreatyniny we krwi (poprzez czynnościowe zmiany w nerce wywołane zablokowaniem receptorów AT i); zmniejszenie masy mięśnia sercowego; obniżenia parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu); wzrostu histologicznych wskaźników uszkodzenia nerki (zmian regeneracyjnych nabłonka nerkowego, pogrubienia błony podstawnej, poszerzenia cewek nerkowych). Powyższe objawy niepożądane, będące wynikiem farmakologicznego działania olmesartanu medoksomilu, obserwowane także w badaniach przedklinicznych przeprowadzonych na innych antagonistach receptora ATt oraz ACE inhibitorach, można ograniczyć przez jednoczesne doustne podawanie chlorku sodu. U zwierząt obu gatunków obserwowano wzrost aktywności reninowej osocza oraz przerost/hipcrplazję komórek aparatu przykłębuszkowego nerek. Powyższe zmiany, które są objawem typowym dla inhibitorów klasy ACE i innych antagonistów receptora AT|, wydają się nie mieć żadnego znaczenia klinicznego.

Wykazano, że olmesartan medoksomil, podobnie jak inne leki z grupy antagonistów receptora AT|, zwiększa częstość występowania pęknięć chromosomów w hodowlach komórkowych in vitro. Natomiast nie obserwowano żadnych podobnych istotnych efektów w kilku badaniach przeprowadzonych in vivo z zastosowaniem oimesartanu medoksomilu w bardzo dużych dawkach sięgających 2000 mg/kg. Obszerne dane dotyczące badań genotoksyczności sugerują, że występowanie genotoksycznego działania oimesartanu w warunkach klinicznych jest bardzo mało prawdopodobne.

Olmesartan medoksomil nie wykazywał działania rakotwórczego ani w badaniu przeprowadzonym na szczurach, trwającym 2 lata, ani w dwóch sześciomiesięcznych badaniach oceniających rakotwórczość w modelu transgenicznych myszy.

W badaniach rozrodczości przeprowadzonych na szczurach olmesartan medoksomil nie wpływał na płodność i nie wykazywał działania teratogennego. Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II, ekspozycja samic szczura na olmesartan medoksomil w późnej fazie ciąży i w okresie laktacji prowadziła do poszerzenia miedniczek nerkowych u samic i mniejszej przeżywałności potomstwa. Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II pokazano, że olmesartan medoksomil byl bardziej toksyczny dla ciężarnych samic królików niż dla ciężarnych samic szczurów, jednakże nie obserwowano toksycznego wpływu na płód.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz składników pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna

Hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia Laktoza jednowodna Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Hypromeloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.6


7.


8.


9.


10.


Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudelku.

Opakowania zawierające 14, 28. 56, 98 i 10 x 28 tabletek powlekanych w blistrach.

Opakowania zawierające 10, 50, i 500 tabletek powlekanych w blistrach z perforacją umożliwiającą oddzielenie poszczególnych tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

Szczególne środki ostrożności dotyczsjce usuwania

Brak szczególnych wymagań.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mcnarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare 1611 Luksemburg Luksemburg

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13 sierpnia 2002 roku / 25 kwietnia 2008 roku


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


m8r Anna Stępniak

ML„„ŁJf uycu/austa as. Hejestracji


12

Revival