+ iMeds.pl

Rigevidon 0,03 mg + 0,15 mgUlotka Rigevidon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rigevidon, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rigevidon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rigevidon

3.    Jak stosować lek Rigevidon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rigevidon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rigevidon i w jakim celu się go stosuje

Rigevidon jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym. Zawiera on dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen - etynyloestradiol oraz progestagen - lewonorgestrel w małej dawce.

Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega zajściu w ciążę w oparciu o następujące mechanizmy:

-    hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki,

- zapobieganie zapłodnieniu już uwolnionej komórki jajowej,

- zapobieganie zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy. Informacje ogólne

Przyjmowana prawidłowo tabletka antykoncepcyjna jest skuteczną i odwracalną metodą antykoncepcji. Jednak w pewnych okolicznościach skuteczność tabletki może być zmniejszona lub należy przerwać jej stosowanie (patrz dalsza część ulotki). W takich sytuacjach nie należy podejmować współżycia płciowego albo podczas współżycia zastosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa lub inna metoda mechaniczna), aby zapewnić skuteczną ochronę.

Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne, takie jak Rigevidon nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową np. zakażeniem wirusem HIV (AIDS). Jedynie stosowanie prezerwatyw ma działanie ochronne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rigevidon Kiedy nie stosować leku Rigevidon

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

• jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi (zakrzepica żył głębokich) w naczyniach krwionośnych nóg, płuc (zatorowość płucna) lub innych narządów;

•    jeśli u pacjentki występuje istotny czynnik ryzyka lub wiele czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic;

• jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości zawał serca lub udar mózgu;

• jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba, która może być zwiastunem ataku serca (np. dusznica bolesna, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (np. przemijające niedokrwienie mózgu);

•    jeśli u pacjentki występuje choroba serca, wada zastawek lub zaburzenia rytmu;

• jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości migrena z zaburzeniami widzenia, czucia lub poruszania się (migrena z objawami neurologicznymi);

•    jeśli u pacjentki występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi;

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

• jeśli u pacjentki występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości choroby oczu (np. choroba siatkówki zwana retinopatią);

• jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości nowotwory wątroby;

• jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości);

• jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie występowania raka piersi lub innego nowotworu, np. raka jajników, raka szyjki macicy lub raka trzonu macicy;

•    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje takie podejrzenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rigevidon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rigevidon, lekarz prowadzący zada pacjentce kilka pytań dotyczących historii chorób pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Ponadto lekarz zmierzy pacjentce ciśnienie krwi oraz może przeprowadzić inne badania, zależnie od stanu zdrowia pacjentki.

Jeżeli u pacjentki występuje którakolwiek z niżej wymienionych chorób (stanów), może ona stosować lek Rigevidon jedynie pod ścisłym nadzorem lekarza, ponieważ stosowanie tabletek antykoncepcyjnych może spowodować nasilenie tych stanów.

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Rigevidon:

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia przemian metabolicznych tłuszczów (lipidów) lub inne bardzo rzadkie choroby krwi;

•    jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie krwi;

• jeśli u pacjentki występują żylaki lub zapalenie żył (zazwyczaj w nogach) (zakrzepowe zapalenie żył);

•    jeśli u pacjentki występuje migrena;

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

• jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

•    jeśli u pacjentki występuje dziedziczna postać głuchoty, zwana otosklerozą;

•    jeśli u pacjentki występuje nastrój depresyjny (depresja);

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia ruchu zwane pląsawicą Sydenhama;

• jeśli u pacjentki występują zaburzenia wątroby i (lub) woreczka żółciowego (zażółcenie skóry, kamienie żółciowe);

•    jeśli u pacjentki występuje dziedziczna choroba zwana porfirią;

•    jeśli u pacjentki występuje anemia sierpowatokrwinkowa;

•    jeśli u pacjentki występuje choroba krwi zwana zespołem hemolityczno-mocznicowym (w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia nerek przez zakrzepy);

•    jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba zapalna dotycząca licznych części ciała, w tym skóry, stawów i narządów wewnętrznych);

•    jeśli u pacjentki występuje swędzenie (świąd);

•    jeśli u pacjentki występuje wysypka, zwana opryszczką ciężarnych;

•    jeśli u pacjentki występują brunatne plamy barwnikowe na twarzy i ciele (ostuda), które można zredukować, jeśli unika się słońca i nie korzysta z solarium.

Wyżej wymienione stany chorobowe mogą ulec nasileniu podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Dlatego podczas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych konieczne są okresowe badania lekarskie.

Należy także poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Rigevidon:

•    jeśli pacjentka pali papierosy;

•    jeśli pacjentka ma znaczną nadwagę (otyłość).

Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne, takie jak Rigevidon nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową np. zakażeniem wirusem HIV (AIDS). Jedynie stosowanie prezerwatyw ma działanie ochronne.

Doustna antykoncepcja a zakrzepica

Zakrzepica żył

U kobiet stosujących jakiekolwiek złożone środki antykoncepcyjne, w tym lek Rigevidon, występuje zwiększone ryzyko zakrzepicy żył (tworzenie się zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych) w porównaniu z kobietami, które nie stosują żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne zwiększa się z:

•    wiekiem;

•    otyłością (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2);

• jeśli u osoby blisko spokrewnionej z pacjentką występowały w młodym wieku zakrzepy krwi (zakrzepica) w nogach, płucach lub innym narządzie;

•    jeśli pacjentka ma być poddana operacji (zabieg chirurgiczny), dłuższemu unieruchomieniu lub jeśli miała poważny wypadek. Ważne jest, aby powiadomić lekarza z wyprzedzeniem

o stosowaniu leku Rigevidon, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Lekarz poinformuje pacjentkę kiedy ponownie powinna rozpocząć stosowanie leku Rigevidon. Zazwyczaj odbywa się to po około dwóch tygodniach od uzyskania pełnej sprawności ruchowej.

Zakrzepica tętnic

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy tętnic (zamknięcie światła tętnicy), na przykład w naczyniach krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar mózgu).

Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych tętnic u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne wzrasta:

•    z wiekiem;

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania leku Rigevidon należy unikać palenia papierosów, szczególnie jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat;

•    jeśli u pacjentki występuje zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy);

•    otyłością;

•    wysokim ciśnieniem krwi;

•    migreną;

•    chorobami serca (wady zastawkowe serca, zaburzenia rytmu);

• jeśli u osoby blisko spokrewnionej z pacjentką występowały w młodym wieku zakrzepy krwi (zakrzepica) w nogach, płucach lub innym narządzie.

Objawami zakrzepicy żył lub tętnic mogą być:

-    nietypowy jednostronny ból i (lub) obrzęk nóg;

-    nagły, silny ból w klatce piersiowej, niezależnie od tego, czy promieniuje do lewego ramienia;

-    nagła duszność;

-    nagły napad kaszlu;

jakikolwiek nietypowy, silny, długotrwały ból głowy; nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku; podwójne widzenie; niewyraźna mowa lub afazja; zawroty głowy;

zapaść, której mogą towarzyszyć ogniskowe drgawki;

osłabienie lub silne zdrętwienie, które wystąpiło nagle i dotyczy jednej strony lub części ciała; zaburzenia ruchu;

„ostry brzuch".

Doustna antykoncepcja a nowotwór

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne nieco częściej występował rak piersi niż u kobiet w tym samym wieku, które nie stosowały takiego typu antykoncepcji. Po zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych ryzyko raka piersi zmniejsza się, a po 10 latach od zakończenia stosowania tabletek antykoncepcyjnych ryzyko raka jest takie samo jak u kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Nie ma pewności, czy stosowanie tabletek antykoncepcyjnych powoduje zwiększone ryzyko raka piersi. Możliwe, że rak piersi jest wcześniej wykrywany u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ponieważ częściej są one poddawane badaniom. Zgłaszano występowanie złośliwych lub łagodnych nowotworów wątroby u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne. Nowotwory wątroby mogą prowadzić do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej (krwawienie z żołądka). Dlatego też, jeśli u pacjentki wystąpi ból niewiadomego pochodzenia w górnej części brzucha, należy poinformować o tym lekarza.

W kilku badaniach wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących tabletki antykoncepcyjne. Nie zostało dokładnie wyjaśnione, czy to zwiększone ryzyko jest skutkiem działania doustnych środków antykoncepcyjnych, czy też wynikiem zachowań seksualnych lub innych czynników.

Inne stany kliniczne

U kobiet z hipertriglicerydemią lub z dziedzicznym obciążeniem tą chorobą stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, występuje zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.

U wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie ciśnienia krwi, które rzadko miało znaczenie klinicznie. Jeśli nastąpi znaczne zwiększenie ciśnienia krwi, należy natychmiast przerwać stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych utrzymują się podwyższone wartości ciśnienia tętniczego lub znacznie zwiększone wartości ciśnienia krwi nie będą odpowiednio reagowały na leczenie, lekarz zaleci przerwanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Po przywróceniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, jeśli istnieje taka potrzeba, lekarz może ponownie włączyć stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w okresie ciąży lub podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich występowania ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry związany z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą (choroba ucha wewnętrznego prowadząca do postępującej głuchoty), obrzęk naczynioruchowy (dziedziczny).

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby wątrobowe nie powrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, który poprzednio wystąpił we wczesnej ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę muszą być dokładnie monitorowane w czasie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna, endogennej depresji i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego może być związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Czasami mogą wystąpić plamy barwnikowe na twarzy (ostuda), szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletek, wymiotów i biegunki lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt „Lek Rigevidon a inne leki”).

Zmniejszona kontrola cyklu

W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne). Okres adaptacyjny trwa około trzy cykle.

Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach, należy skontaktować się z lekarzem.

U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeśli złożone doustne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z zaleceniami, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli złożone doustne środki antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie poprzedzającym brak pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, to przed kontynuowaniem stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy skonsultować się z lekarzem, który upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Regularne badania

Po rozpoczęciu stosowania leku Rigevidon, konieczne będą kolejne wizyty u lekarza w celu wykonywania regularnych badań lekarskich raz w roku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości nalezy poradzić się lekarza.

Lek Rigevidon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Stosowanie niektórych leków może powodować nieprawidłowe działanie leku Rigevidon, tj. mogą one zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną. Do leków tych należą na przykład:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki lub innych chorób, takie jak prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat, fenytoina, pochodne hydantoiny, barbiturany;

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    rytonawir, newirapina (leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV);

•    gryzeofulwina (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Jeśli pacjentka krótkotrwale (nie dłużej niż 1 tydzień) przyjmuje powyższe leki, powinna stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywa, system terapeutyczny dopochwowy, pianka plemnikobójcza) podczas przyjmowania danego leku i przez 28 dni po jego odstawieniu.

•    antybiotyki (takie jak penicylina, tetracykliny).

Jeśli pacjentka krótkotrwale przyjmuje wymienione powyżej antybiotyki, musi stosować dodatkową metodę antykoncepcji (prezerwatywa, system terapeutyczny dopochwowy, pianka plemnikobójcza) podczas przyjmowania danego leku i przez 7 dni po jego odstawieniu.

Troleandomycyna może zwiększać ryzyko wewnątrzwątrobowego zastoju żółci podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

•    leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Jeśli pacjentka przyjmuje lub zamierza przyjmować lek ziołowy zawierający ziele dziurawca zwyczajnego, powinna poradzić się lekarza, ponieważ lek Rigevidon może nie być dla niej odpowiedni.

Jeżeli te dodatkowe środki ostrożności będą obowiązywać jeszcze po zużyciu aktualnego opakowania leku Rigevidon, następne opakowanie tego leku należy rozpocząć następnego dnia, bez zachowywania przerwy w przyjmowaniu tabletek. Oznacza to, że tabletki należy przyjmować każdego dnia, również w czasie 7 dni przypadających na normalną przerwę w stosowaniu tabletek. W takim przypadku krwawienia z odstawienia należy oczekiwać dopiero po wyczerpaniu zawartości drugiego opakowania. Jeżeli krwawienie nie wystąpi po zakończeniu drugiego opakowania, pacjentka powinna zgłosić się do lekarza przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Lek Rigevidon może wpływać na działanie następujących leków:

   leki stosowane w zapobieganiu odrzucania tkanek po operacjach transplantacyjnych (np. cyklosporyna),

•    lamotrygina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Wpływ na badania laboratoryjne

Przed wykonaniem badań krwi lub moczu pacjentka powinna poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Rigevidon w ciąży.

Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę lub podejrzewa, że mogła zajść w ciążę, powinna przerwać przyjmowanie leku Rigevidon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Rigevidon w okresie karmienia piersią. Jeśli kobieta karmi piersią i planuje stosowanie tabletek antykoncepcyjnych, powinna porozmawiać o tym z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rigevidon nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Rigevidon zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3.    Jak stosować lek Rigevidon

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę powlekaną na dobę.

Tabletkę należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze dnia. Ułatwieniem może być przyjmowanie tabletki wieczorem jako ostatnia czynność dnia lub rano jako pierwsza czynność dnia.

Tabletki należy połykać w całości, w razie konieczności popijając wodą.

W każdym opakowaniu leku Rigevidon znajduje się 1 blister zawierający 21 tabletek powlekanych. Specjalne oznakowanie blistra ma ułatwić regularne przyjmowanie tabletek.

Blister oznakowany jest poszczególnymi dniami tygodnia, w których należy zastosować tabletkę. Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni, zgodnie ze wskazaniem strzałki na opakowaniu, aż do całkowitego opróżnienia blistra.

Po tym czasie następuje okres 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. W czasie tej 7-dniowej przerwy najprawdopodobniej w 2. lub 3. dniu wystąpi krwawienie z odstawienia podobne do krwawienia miesiączkowego, czyli miesiączka.

Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia (po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek), nawet jeśli krwawienie miesiączkowe jeszcze się nie zakończyło.

Jeżeli lek Rigevidon stosowany jest prawidłowo, przyjmowanie tabletek z nowego opakowania będzie się zawsze rozpoczynało w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie miesiączkowe będzie się rozpoczynać w tym samym dniu każdego miesiąca.

Rozpoczęcie stosowania pierwszego opakowania

•    Jeżeli w poprzednim cyklu nie były stosowane doustne środki antykoncepcyjne

Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się krwawienie to pierwszy dzień cyklu. Należy zastosować tabletkę przeznaczoną na dany dzień tygodnia (np. jeżeli krwawienie rozpoczęło się we wtorek należy przyjąć tabletkę oznaczoną jako „wt.” na blistrze). Następnie należy przyjmować kolejną tabletkę codziennie, zgodnie ze wskazaniem strzałki, aż do całkowitego opróżnienia blistra.

Jeśli początek stosowania leku Rigevidon przypada na 2.-5. dzień krwawienia miesiączkowego, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji, jak np. prezerwatywa, przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek. Zasada ta dotyczy jedynie pierwszego opakowania.

Nie jest konieczne stosowanie innej metody antykoncepcji w czasie 7-dniowej przerwy, pod warunkiem, że 21 tabletek z poprzedniego opakowania było przyjętych w prawidłowy sposób, a kolejne opakowanie zostało rozpoczęte w odpowiednim czasie.

•    Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na lek Rigevidon

Stosowanie leku Rigevidon należy rozpocząć w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego. Nie należy robić przerwy w stosowaniu tabletek między opakowaniami. Jeżeli opakowanie wcześniej stosowanego środka antykoncepcyjnego zawierało również tabletki placebo, stosowanie leku Rigevidon należy rozpocząć następnego dnia po zastosowaniu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (hormony), jednak nie później niż w następnym dniu po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego (lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo z poprzedniego opakowania). W przypadku zmiany z innego złożonego środka antykoncepcyjnego w postaci systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie dalszych wątpliwości lub pytań należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Zmiana z tabletek antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletka) na lek Rigevidon

Stosowanie tabletek zawierających wyłącznie progestagen można przerwać w dowolnie wybranym dniu i rozpocząć stosowanie leku Rigevidon następnego dnia o tej samej porze. Należy pamiętać, aby w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Rigevidon zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa) w przypadku utrzymywania stosunków seksualnych.

•    Zmiana z antykoncepcji w postaci wstrzyknięć lub implantów na lek Rigevidon

W razie stosowania antykoncepcji w postaci wstrzyknięć lub implantów zawierających wyłącznie progestagen, przyjmowanie leku Rigevidon należy rozpocząć w dniu, w którym powinno być podane kolejne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu. Należy jednak pamiętać, aby w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

Stosowanie leku Rigevidon po porodzie lub poronieniu

W przypadku rozpoczęcia przyjmowania tabletki antykoncepcyjnej po porodzie lub poronieniu, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie leku Rigevidon można rozpocząć niezwłocznie po poronieniu w pierwszych trzech miesiącach ciąży. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży (4-6 miesiąc ciąży), należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie ma ograniczeń dotyczących czasu przyjmowania tabletki antykoncepcyjnej, jednak zaleca się wykonywanie regularnych badań lekarskich.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rigevidon

Jeśli doszło do przedawkowania leku Rigevidon, jest mało prawdopodobne, że następstwem tego będą ciężkie zaburzenia stanu zdrowia, chociaż mogą pojawić się nudności, wymioty lub niewielkie krwawienie z dróg rodnych u młodych dziewcząt. Jeśli takie objawy wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem, który powie, jak należy postępować.

Pominięcie zastosowania leku Rigevidon

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki, należy postępować według podanych niżej zasad.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin

Ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona, pod warunkiem, że pominięta tabletka zostanie przyjęta, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki będą przyjmowane jak dotychczas o zwykłej porze. Może to oznaczać konieczność przyjęcia dwóch tabletek w tym samym dniu.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna jest zmniejszona, zatem może być konieczne zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Im więcej tabletek zostało pominiętych, tym większe jest ryzyko, że ochrona antykoncepcyjna jest zmniejszona.

W przypadku pominięcia więcej niż 1 tabletki należy poradzić się lekarza.

•    Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki w pierwszym tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Dodatkowo, przez kolejne 7 dni należy zastosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli w ciągu poprzedzających 7 dni doszło do współżycia płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Im więcej tabletek zostało pominiętych i im krótszy odstęp między pominięciem tabletki i zwykłą przerwą w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko ciąży.

•    Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki w drugim tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji nie jest konieczne pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających termin przyjęcia pominiętej tabletki, tabletki antykoncepcyjne były stosowane w prawidłowy sposób. Jeśli jednak tabletki były przyjmowane nieprawidłowo lub została pominięta więcej niż 1 tabletka, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 dni.

•    Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki w trzecim tygodniu

Istnieje duże ryzyko niepowodzenia antykoncepcji ze względu na zbliżającą się przerwę w stosowaniu tabletek. Jednak ryzyko to może być ograniczone przez odpowiednie dostosowanie schematu przyjmowania tabletek. Jeżeli pacjentka przestrzega jednej z niżej podanych zasad postępowania, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki. Jeżeli pacjentka nie przyjmowała tabletek leku Rigevidon prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, powinna zastosować pierwszą z wymienionych metod. Dodatkowo przez następnych 7 dni należy jednocześnie stosować mechaniczną metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

1.    Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania należy rozpocząć natychmiast (następnego dnia) po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania tzn. bez zwykłej 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek między opakowaniami. Krwawienie

z odstawienia najprawdopodobniej nie wystąpi, aż do zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednak w dniach przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2.    Można również przestać przyjmować tabletki z dotychczas stosowanego opakowania. W tym przypadku należy zachować przerwę w przyjmowaniu tabletek przez okres 7 dni, wliczając w to dni, kiedy pacjentka zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek

z kolejnego opakowania.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w czasie pierwszej, zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy uwzględnić możliwość ciąży.

Przerwanie stosowania leku Rigevidon

Stosowanie leku Rigevidon można przerwać w dowolnym momencie. Jeżeli pacjentka przerwała stosowanie leku Rigevidon, aby zajść w ciążę, to do czasu wystąpienia pierwszej naturalnej miesiączki, powinna zastosować inną metodę antykoncepcji. Ułatwi to lekarzowi ustalenie terminu porodu.

Stosowanie leku Rigevidon w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit

W razie wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki, substancja czynna zawarta w tabletce może się w pełni nie wchłonąć. W takim przypadku należy przestrzegać podanych powyżej zaleceń dotyczących pominięcia tabletek. W razie wystąpienia wymiotów lub cięzkiej biegunki, w czasie trwania dolegliwości oraz przez 7 dni po ich ustąpieniu należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa) podczas współżycia płciowego.

Jak opóźnić lub przesunąć termin wystąpienia krwawienia miesiączkowego

Jeśli pacjentka planuje opóźnienie terminu wystąpienia krwawienia lub zmianę dnia wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia, powinna zastosować się do zasad wymienionych poniżej i poradzić się lekarza.

Jak opóźnić wystąpienie krwawienia miesiączkowego

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, pacjentka powinna kontynuować stosowanie tabletek z następnego blistra leku Rigevidon po przyjęciu ostatniej tabletki z przyjmowanego aktualnie opakowania bez zachowywania przerwy w stosowaniu leku. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do wyczerpania zawartości drugiego blistra. Podczas stosowania tabletek z drugiego blistra może dojść do niewielkiego krwawienia śródcyklicznego lub plamienia. Do regularnego stosowania leku Rigevidon można powrócić po zwykłej 7-dniowej przerwie.

Jak przesunąć termin wystąpienia krwawienia miesiączkowego na inny dzień tygodnia

Jeśli pacjentka prawidłowo stosuje lek Rigevidon, krwawienie miesiączkowe wystąpi zawsze tego samego dnia miesiąca. Jeżeli pacjentka chce przesunąć termin miesiączki na inny dzień tygodnia niż ten, w którym miesiączka zwykle występuje w obecnie stosowanym schemacie dawkowania, powinna skrócić (nigdy nie należy wydłużać) najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Na przykład, jeżeli krwawienie miesiączkowe zwykle rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chciałaby, aby w przyszłości rozpoczynało się we wtorek (tj. 3 dni wcześniej), powinna przyjąć pierwszą tabletkę z kolejnego opakowania 3 dni wcześniej niż zwykle. Im krótszy będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że nie wystąpi krwawienie miesiączkowe. Mogą jednak wystąpić krwawienia śródcykliczne lub plamienia w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego opakowania.

Postępowanie w przypadku wystąpienia krwawień śródcyklicznych

U niewielkiej liczby kobiet mogą pojawić się niewielkie krwawienia śródcykliczne lub plamienia podczas przyjmowania tabletek leku Rigevidon, szczególnie w czasie pierwszych kilku miesięcy stosowania leku. Zwykle takie krwawienia nie są powodem do niepokoju i ustępują w ciągu jednego lub dwóch dni. Należy nadal jak zwykle przyjmować tabletki, a krwawienia zazwyczaj ustępują po przyjęciu pierwszych kilku opakowań leku.

Jeżeli krwawienie pojawi się ponownie, jest uciążliwe lub utrzymuje się przez dłuższy czas, należy poradzić się lekarza.

Postępowanie w przypadku braku miesiączki

Jeżeli tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie występowały zaburzenia żołądka i jelit ani nie były stosowane inne leki, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest niewielkie. Należy kontynuować przyjmowanie leku Rigevidon jak dotychczas.

Jeżeli nie wystąpiły dwie kolejne miesiączki, istnieje prawdopodobieństwo, że pacjentka jest w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przyjmowanie tabletek można kontynuować jedynie po upewnieniu się, że pacjentka nie jest w ciąży i za zgodą lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Te działania niepożądane, które zgłaszano u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, mogą wystąpić w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Rigevidon i zazwyczaj ustępują po okresie adaptacji organizmu do leku.

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane, patrz punkt 2 „Doustna antykoncepcja a zakrzepica” oraz „Doustna antykoncepcja a nowotwór”:

•    Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (obecność zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych);

•    Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (zamknięcie światła tętnicy)

•    Rak szyjki macicy;

•    Nadciśnienie tętnicze krwi;

•    Nowotwory wątroby;

•    Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień guzowaty.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów tworzenia się zakrzepów krwi, należy natychmiast PRZERWAĆ stosowanie leku Rigevidon i zgłosić się do lekarza:

•    jakikolwiek nietypowy, silny, długotrwały ból głowy lub migrena;

•    jakiekolwiek nagłe zaburzenia widzenia (takie jak utrata wzroku, niewyraźne lub podwójne widzenie);

• niewyraźna mowa lub innego rodzaju trudności w mówieniu (afazja);

•    zawroty głowy, utrata przytomności i ataki drgawek;

• nagłe skrócenie oddechu lub trudności w oddychaniu, nagły napad kaszlu bez wyraźnej przyczyny, plucie krwią;

•    nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;

•    nietypowy ból lub obrzęk nóg;

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie jednej strony lub części ciała;

•    trudności w poruszaniu się (zaburzenia ruchu);

•    ostry ból brzucha („ostry brzuch”).

Należy poinformować lekarza jeżeli:

•    pacjentka wyczuwa guzek w piersi.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentek)

Zaburzenia widzenia, nudności, bóle brzucha, obniżony nastrój (depresyjny), zmiany nastroju, drażliwość, bóle głowy, nerwowość, tkliwość piersi, ból piersi, trądzik, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki lub skąpe miesiączki, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentek) Wymioty, biegunka, zatrzymanie płynów, zwiększone stężenie tłuszczów we krwi, obliżenie libido (zmniejszenie popędu seksualnego), migrena, wysypka, pokrzywka (swędząca czerwona wysypka na skórze), ostuda (brązowe plamy na twarzy i ciele), powiększenie piersi.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentek) nietolerancja soczewek kontaktowych, nadwrażliwość, zwiększenie libido (zwiększenie popędu seksualnego), rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy (reakcje alergiczne, które czasami mogą być bardzo poważne z obrzękiem skóry i (lub) błony śluzowej), wydzielina z piersi, wydzielina z pochwy (upławy), zmniejszenie masy ciała.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek) Zapalenie trzustki, cholestazą (zastój żółci, kamienie żółciowe)

Przed wykonaniem badania krwi

Należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rigevidon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rigevidon

-    Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol (30 mikrogramów) i lewonorgestrel (150 mikrogramów).

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

-    krzemionka koloidalna bezwodna

-    magnezu stearynian

-    talk

-    skrobia kukurydziana

-    laktoza jednowodna

Otoczka:

-    sacharoza

-    talk

-    wapnia węglan

-    tytanu dwutlenek (E171)

-    kopowidon

-    makrogol 6000

-    krzemionka koloidalna bezwodna

-    powidon K30

-    sodu karmeloza

Jak wygląda lek Rigevidon i co zawiera opakowanie

Białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane.

21 tabletek w blistrze AL/PVC/PVDC, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Gedeon Richter Plc.

Gyómrói ut 19-21 1103 Budapeszt, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

13

Rigevidon

Charakterystyka Rigevidon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rigevidon, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 150 mikrogramów lewonorgestrelu (Levonorgestrelum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Jak stosować produkt leczniczy Rigevidon

Tabletki należy przyjmować doustnie, w kolejności podanej na blistrze, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu.

Należy przyjmować po jednej tabletce na dobę przez 21 kolejnych dni. Każdy kolejny blister należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w trakcie których na ogół pojawia się krwawienie z odstawienia.

Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się w drugim lub trzecim dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego blistra.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Rigevidon

• U kobiet, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Stosowanie tabletek można rozpocząć w okresie od 2. do 5. dnia, jednak w trakcie pierwszego cyklu zaleca się równoczesne stosowanie metody mechanicznej w ciągu pierwszych 7 dni antykoncepcji doustnej.

Zmiana ze stosowania innego złożonego środka antykoncepcyjnego (złożone doustne tabletki antykoncepcyjne, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Rigevidon w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego środka antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w następnym dniu po zwykłej przerwie w przyjmowaniu poprzedniego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

•    Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen lub minitabletki, wstrzyknięcia, implanty)

Kobieta może przestawić się ze stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (w przypadku implantu - w dniu jego usunięcia, a w przypadku wstrzyknięcia -w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia). W tych wszystkich przypadkach kobiecie należy doradzić, aby stosowała równocześnie metodę mechaniczną w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

•    Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży Kobiety karmiące piersią - patrz punkt 4.6.

Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła przyjmowanie produktu w 21. - 28. dniu po porodzie (pod warunkiem, że kobieta nie karmi piersią) lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie poporodowym. Jeżeli kobieta rozpoczyna stosowanie produktu leczniczego Rigevidon później, należy jej doradzić, aby stosowała równocześnie antykoncepcję mechaniczną w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku po porodzie, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Pominięcie tabletek

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, natomiast pozostałe tabletki powinna przyjąć o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki powinno być zgodne z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:

1.    Nie należy przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2.    Aby zachować właściwy stopień zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej, koniecznych jest 7 dni prawidłowego przyjmowania tabletek.

W związku z powyższym, w codziennej praktyce lekarskiej, należy udzielić następujących informacji:

Tydzień 1

Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli będzie to oznaczać przyjęcie równocześnie 2 tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Równocześnie powinna stosować metodę mechaniczną, np. prezerwatywę, przez następnych 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej zapomnianych tabletek i im krótszy odstęp czasu między pominięciem tabletki i zwykłą przerwą w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko zaj ścia w ciążę.

Tydzień 2

Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli będzie to oznaczać przyjęcie równocześnie 2 tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki produkt przyjmowano prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych metod antykoncepcyjnych. W przeciwnym przypadku lub, gdy kobieta zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej doradzić, aby stosowała antykoncepcję mechaniczną (taką jak prezerwatywa) przez 7 dni.

Tydzień 3

Istnieje duże ryzyko niepowodzenia antykoncepcji ze względu na zbliżającą się przerwę w stosowaniu tabletek. Zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej można jednak zapobiec przez odpowiednie skorygowanie przyjmowania tabletek. Jeżeli przestrzega się jednej z niżej podanych zasad postępowania nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki. W przeciwnym przypadku kobiecie należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych zasad i stosowała równocześnie mechaniczną metodę antykoncepcyjną (taką jak prezerwatywa) przez następnych 7 dni.

1.    Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli będzie to oznaczać przyjęcie równocześnie 2 tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z blistra kobieta powinna przyjąć pierwszą tabletkę z kolejnego blistra, tj. bez zachowywania przerwy w stosowaniu tabletek pomiędzy kolejnymi blistrami. Krwawienie

z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi do czasu zakończenia stosowania tabletek z drugiego blistra, jednak może dojść do plamienia lub krwawienia śródcyklicznego w dniach przyjmowania tabletek.

2.    Kobiecie można również doradzić, aby zaprzestała przyjmowania tabletek z aktualnego blistra. W takim przypadku powinna zachować 7-dniową przerwę w stosowaniu tabletek, wliczając do niej dni, w których zapomniała przyjąć tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.

Jeżeli kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas pierwszej planowej przerwy w ich przyjmowaniu, należy rozważyć możliwość ciąży.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądka i jelit, wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite. Należy wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcji.

W razie wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki, kobieta powinna zastosować się do zaleceń dotyczących pominiętych tabletek.

Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna kontynuować stosowanie tabletek z następnego blistra produktu leczniczego Rigevidon po przyjęciu ostatniej tabletki z przyjmowanego aktualnie opakowania, bez zachowywania przerwy w stosowaniu leku. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do wyczerpania zawartości drugiego blistra.

W tym czasie może dojść do niewielkiego krwawienia śródcyklicznego lub plamienia. Można powrócić do stosowania produktu leczniczego Rigevidon po zwykłej 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek.

Gdyby kobieta chciała zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny dzień tygodnia niż ten, w którym krwawienie pojawia się podczas aktualnego przyjmowania tabletek, można jej poradzić, aby skróciła następny okres przerwy w ich stosowaniu o dowolną liczbę dni. Im krótszy ten okres, tym większe ryzyko, że nie pojawi się krwawienie z odstawienia i może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania tabletek z drugiego blistra (podobnie jak w przypadku opóźniania krwawienia). Należy szczególnie podkreślić, aby nie wydłużać okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek.

4.3    Przeciwwskazania

Złożonych środków antykoncepcyjnych nie wolno stosować w razie występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego stosowanie:

-    Zakrzepica żył występująca obecnie lub w wywiadzie (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),

-    Zakrzepica tętnic występująca obecnie lub w wywiadzie, (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy zwiastunowe (np. dusznica bolesna i przemijający napad niedokrwienny),

-    Występowanie istotnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic może również stanowić przeciwwskazanie do stosowania (patrz punkt 4.4),

-    Występowanie objawów zwiastunowych zakrzepicy obecnie lub w wywiadzie (np. przemijające niedokrwienie mózgu, dusznica bolesna),

-    Incydenty mózgowo-naczyniowe obecnie lub w wywiadzie,

-    Zaburzenia sercowo-naczyniowe, tj. choroby serca, wady zastawek, zaburzenia rytmu,

-    Ciężkie nadciśnienie tętnicze,

-    Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi,

-    Choroby oczu pochodzenia naczyniowego,

-    Rozpoznanie bądź podejrzenie wystąpienia nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. nowotworów narządów płciowych lub piersi),

-    Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych,

-    Guzy wątroby stwierdzone obecnie lub w wywiadzie (łagodne lub złośliwe),

-    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii,

-    Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ocena i badanie przed rozpoczęciem stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

Przed rozpoczęciem lub ponownym podjęciem stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy zebrać pełny wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Należy przeprowadzić pomiar ciśnienia krwi oraz badanie fizykalne, jeżeli jest to uzasadnione klinicznie na podstawie podanych przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i ostrzeżeń (patrz część „Ostrzeżenia” w niniejszym punkcie). Kobietę należy poinformować, aby dokładnie przeczytała ulotkę i ściśle stosowała się do zaleceń. Częstość i rodzaj wykonywanych badań powinny być zgodne z ogólnymi zaleceniami praktycznymi oraz odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiety.

Ostrzeżenia

Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów i (lub) czynników ryzyka, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy ocenić i omówić indywidualnie z każdą kobietą bilans korzyści i ryzyka związany ze stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Należy poinformować kobietę, aby w razie nasilenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka, zgłosiła się do lekarza prowadzącego. Następnie lekarz powinien zdecydować, czy należy zaprzestać stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Ogólne:

Kobietę należy ostrzec, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed jakimikolwiek innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych ze strony układu krążenia związanych ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko to zwiększa się z wiekiem i liczbą wypalanych papierosów, przy czym jest szczególnie zaznaczone u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Wszystkim kobietom przyjmującym złożone doustne środki antykoncepcyjne należy zdecydowanie zalecać, aby nie paliły tytoniu. Należy rozważyć stosowanie innych metod antykoncepcji u palących kobiet w wieku powyżej 35 lat.

W przypadku występowania u kobiety któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka należy dokonać oceny stosunku korzyści do ryzyka stosowania doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego i omówić wynik tej oceny z kobietą przed przystąpieniem do stosowania doustnej antykoncepcji. Kobietę należy również poinformować, że powinna zgłosić się do lekarza w przypadku nasilenia, zaostrzenia lub pojawienia się któregokolwiek z tych stanów lub czynników ryzyka. Lekarz musi wtedy zadecydować, czy należy przerwać stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

• Zaburzenia krążenia

Badania epidemiologiczne wykazały, że częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne o małej zawartości estrogenu (<50 pg etynyloestradiolu) wynosi od około 20 do 40 przypadków na 100 000 kobietolat, natomiast szacowane ryzyko różni się w stosunku do progesteronu. U kobiet niestosujących doustnych środków antykoncepcyjnych częstość ta wynosi 5 do 10 przypadków na 100 000 kobietolat. Stosowanie dowolnego złożonego środka antykoncepcyjnego niesie za sobą zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do niestosowania takiego produktu.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe podczas pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. To zwiększone ryzyko jest jednak mniejsze niż ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z ciążą, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w 1-2% przypadków kończy się zgonem.

Przybliżone, całkowite ryzyko (częstość występowania) żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej dla złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel z 30 pg etynyloestradiolu wynosi 20 przypadków na 100 000 kobietolat stosowania. Badania epidemiologiczne wiązały również stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego, przemijającego napadu niedokrwiennego i udaru mózgu.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. w naczyniach wątroby, krezki, nerek lub żyłach oraz tętnicach siatkówki, u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Nie ustalono jednoznacznie, czy przypadki te mają związek ze stosowaniem tych środków.

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zwiększa się wraz z:

-    wiekiem;

-    dodatnim wywiadem rodzinnym (np. występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

u rodzeństwa lub u rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się wrodzone predyspozycje, kobietę należy skierować do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego;

-    otyłością (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2);

-    długotrwałym unieruchomieniem, rozległą operacją, jakimkolwiek zabiegiem chirurgicznym kończyn dolnych lub poważnym urazem. W takich sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania tabletek antykoncepcyjnych (w przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego - co najmniej cztery tygodnie przed zabiegiem) i ponowne zastosowanie po upływie dwóch tygodni od uzyskania przez kobietę całkowitej sprawności ruchowej;

-    nie ustalono jednoznacznie potencjalnego wpływu żylaków i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w obrębie żył powierzchownych w powstawaniu lub rozwoju żylnej choroby zakrzepowej.

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Ryzyko to jest jeszcze większe, jeżeli obecne są inne czynniki ryzyka (np. palenie papierosów, wysokie ciśnienie krwi, zaawansowany wiek) (patrz również poniżej). Przypadki takie zdarzają się rzadko. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego Rigevidon na ryzyko zawału mięśnia sercowego.

Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych tętnic lub udaru mózgu u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zwiększa się wraz z:

-    wiekiem;

-    paleniem papierosów (kobietom w wieku powyżej 35 lat należy zdecydowanie zalecić zaprzestanie palenia, jeżeli zdecydują się na stosowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego);

-    dyslipoproteinemią;

-    otyłością (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2);

-    migreną;

-    nadciśnieniem tętniczym;

-    wadami zastawkowymi serca;

-    migotaniem przedsionków;

-    dodatnim wywiadem rodzinnym (tj. występowanie zakrzepicy tętnic u rodzeństwa lub u rodzica w stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzewania wrodzonej predyspozycji do tego typu zaburzeń, kobietę należy skierować do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiegokolwiek hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Objawami zakrzepicy żył lub tętnic mogą być:

-    nietypowy jednostronny ból i (lub) obrzęk nóg;

-    nagły, silny ból w klatce piersiowej, niezależnie od tego, czy promieniuje do lewego ramienia;

-    nagła duszność;

-    nagły napad kaszlu;

-    jakikolwiek nietypowy, silny, długotrwały ból głowy;

-    nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku;

-    podwójne widzenie;

-    niewyraźna mowa lub afazja;

-    zawroty głowy;

-    zapaść, której mogą towarzyszyć ogniskowe drgawki;

-    osłabienie lub silne zdrętwienie, które wystąpiło nagle i dotyczy jednej strony lub części ciała;

-    zaburzenia ruchu;

-    „ostry brzuch".

Należy pamiętać o zwiększonym ryzyku żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie okołoporodowym (patrz punkt 4.6).

Do innych stanów chorobowych, które były związane z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia, należą: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy i przewlekła zapalna choroba jelita grubego (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Zwiększenie częstości lub nasilenia napadów migrenowych (które mogą być objawami zwiastunowymi udaru niedokrwiennego mózgu) podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być powodem do ich natychmiastowego odstawienia.

Do czynników biochemicznych, które mogą wskazywać na dziedziczne lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy żył lub tętnic należą: oporność na aktywowane białko C (APC), hiperhomocysteinemia,

niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała przeciw fosfolipidom (przeciwciała przeciw kardiolipinie, antykoagulant toczniowy).

Nowotwory

•    Rak szyjki macicy

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, przy czym nadal dokładnie nie wyjaśniono, w jakim stopniu może to się wiązać z określonymi zachowaniami seksualnymi oraz z innymi czynnikami, takimi jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

•    Rak piersi

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się względne ryzyko (ang. Relative Risk, RR = 1,24) zachorowania na raka piersi. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosujących obecnie lub w przeszłości doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie wobec ryzyka raka piersi w czasie całego życia.

W badaniach tych brak jest dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego.

250 '


LICZBA PRZYPADKÓW RAKA PIERSI 1 5 0

100-


SZACUNKOWE SKUMULOWANE LICZBY PRZYPADKÓW RAKA PIERSI NA 10 000 KOBIET, U KTÓRYCH ZOSTAŁ ON ROZPOZNANY PODACZAS 5 LAT STOSOWANIA I W OKRESIE DO 10 LAT OD ZAPRZESTANIA STOSOWANIA ZŁOŻONYCH DOUSTNYCH ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNCYH W PORÓWNANIU DO LICZBY PRZYPADKÓW RAKA PIERSI ROZPOZNANEGO W GRUPIE 10 000 KOBIET, KTÓRE LEKÓW NIE STOSOWAŁY


__1


2 0

PRZYJMOWANIE TABLETEK W WIEKU:    PONIŻEJ


20 -24

JUS


25-29

40


262

KOBIETY, KTÓRE NIGDY NIE STOSOWAŁY ZŁOŻONYCH DOUSTNYCH ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH

KOBIETY, KTÓRE STOSOWAŁY ZŁOŻON DOUSTNE ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE


CHOROBA NOWOTWOROWA ROZPOZNANA:

Obserwowane zwiększenie ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego tych produktów leczniczych lub z obu tych czynników. Wydaje się, że przypadki raka piersi zdiagnozowane u kobiet, które kiedykolwiek stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, są mniej zaawansowane niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków.

Wystąpienie ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby może oznaczać konieczność odstawienia złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do momentu powrotu jej funkcji do wartości prawidłowych. W przypadku powtórnego wystąpienia żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które po raz pierwszy były obserwowane w okresie ciąży lub w okresie poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, należy przerwać stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. U kobiet z zaburzeniami czynności wątroby hormony steroidowe mogą być słabo metabolizowane.

Kobiety z hiperlipidemią należy poddawać dokładnej obserwacji, jeżeli zdecydują się na stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Chociaż u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko rozpoznawano istotne kliniczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Natychmiastowe odstawienie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest uzasadnione jedynie w powyższych, rzadkich przypadkach. Jeśli u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, u których wcześniej występowało nadciśnienie tętnicze krwi, wystąpi utrwalone nadciśnienie tętnicze krwi lub znaczące klinicznie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi oporne na leczenie, należy odstawić złożone doustne środki antykoncepcyjne. O ile to będzie właściwe, można powrócić do stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, gdy terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadzi do normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.

Odnotowano, że następujące stany mogą wystąpić lub nasilić się zarówno w ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, chociaż nie istnieją jednoznaczne dowody na ich związek: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu w wyniku otosklerozy.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym stosowanie egzogennych estrogenów może powodować występowanie lub zaostrzenie objawów obrzęku naczynioruchowego.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany sposobu leczenia kobiet z cukrzycą stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o małej zawartości hormonów. Kobiety z cukrzycą należy dokładnie monitorować, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Produkt leczniczy Rigevidon zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u kobiet z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy Rigevidon zawiera sacharozę. Kobiety z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego.

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych odnotowano pogorszenie przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

W nielicznych przypadkach może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Kobiety, u których wystąpi ciężka depresja podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, powinny je odstawić. Należy im doradzić stosowanie alternatywnej metody zapobiegania ciąży podczas próby ustalenia, czy objawy depresji mają związek ze stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Kobiety z epizodami ciężkiej depresji w wywiadzie muszą pozostawać pod ścisłą obserwacją; powinny odstawić złożony doustny środek antykoncepcyjny w przypadku nawrotu objawów depresji.

W czasie stosowania produktu leczniczego Rigevidon nie należy przyjmować preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu leczniczego Rigevidon w osoczu i jego skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5).

Badanie lekarskie i (lub) konsultacja

Przed rozpoczęciem przyjmowania lub ponownym rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Rigevidon, należy zebrać dokładny wywiad lekarski (w tym rodzinny) oraz upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Należy przeprowadzić pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie lekarskie uwzględniając przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Należy poinformować kobietę, by zapoznała się dokładnie z treścią ulotki informacyjnej i zastosowała do podanych w niej zaleceń. Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy ustalić indywidualnie dla każdej kobiety w oparciu o obowiązujące schematy postępowania.

Kobietę należy ostrzec, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed jakimikolwiek innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletek, wymiotów lub biegunki, bądź też podczas równoczesnego stosowania innego produktu leczniczego.

Zmniejszona kontrola cyklu

W przypadku wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych możliwe jest wystąpienie nieregularnego krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania. Dlatego wykonanie badań mających na celu wyjaśnienie przyczyn nieregularnego krwawienia jest właściwe dopiero po okresie adaptacyjnym trwającym mniej więcej 3 cykle.

W razie utrzymywania się lub wystąpienia nieregularnych krwawień po uprzednio regularnych cyklach, należy rozważyć istnienie ewentualnych niehormonalnych przyczyn tych zaburzeń, przy czym zaleca się wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych w celu wykluczenia choroby nowotworowej lub ciąży. Może to wymagać łyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia podczas przerwy w stosowaniu tabletek może nie wystąpić. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo ciąży. Jednak, jeżeli kobieta nie przestrzegała tych zaleceń w okresie przed pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuowaniem stosowania doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: Należy zawsze zapoznać się z informacją na temat stosowania produktów przyjmowanych równocześnie z produktem leczniczym Rigevidon w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji.


Interakcje pomiędzy złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i innymi produktami leczniczymi mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną i (lub) prowadzić do krwawień śródcyklicznych i (lub) nieskuteczność antykoncepcji.

Kobiety stosujące którykolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji lub inną metodę antykoncepcji równocześnie ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. W przypadku leczenia produktami leczniczymi,

które indukują aktywność enzymów wątrobowych, należy stosować mechaniczną metodę antykoncepcji równocześnie ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi podczas jednoczesnego ich stosowania oraz przez 28 dni po ich odstawieniu.

Kobiety stosujące jednocześnie antybiotyki (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny) powinny stosować mechaniczną metodę antykoncepcji podczas leczenia antybiotykami i przez 7 dni po ich odstawieniu.

Jeżeli przyjmowanie innego produktu leczniczego trwa po zakończeniu opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, kolejne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy rozpocząć bez zachowania zwyczajowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

•    Metabolizm wątrobowy: mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna oraz prawdopodobnie również okskarbamazepina, topiramat, felbamat, gryzofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego), prowadzące do zwiększenia klirensu hormonów płciowych.

Zgłaszano również możliwość zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir) oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina) lub skojarzenie tych produktów leczniczych.

•    Krążenie jelitowo-wątrobowe: wyniki niektórych badań klinicznych wskazują, że krążenie wątrobowo-jelitowe estrogenów może być zmniejszone podczas jednoczesnego stosowania niektórych antybiotyków (np. penicyliny, tetracykliny). Może to spowodować zmniejszenie stężenia etynyloestradiolu w surowicy.

Troleandomycyna może zwiększać ryzyko wewnątrzwątrobowego zastoju żółci podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Doustne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm niektórych innych produktów leczniczych. Zgłaszano występowanie zwiększonego stężenia cyklosporyny w surowicy podczas jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Wykazano, że złożone doustne środki antykoncepcyjne indukują metabolizm lamotryginy, powodując występowanie subterapeutycznego stężenia tej substancji w osoczu.

U kobiet stosujących przez dłuższy czas wymienione powyżej produkty lecznicze, należy zalecić stosowanie innych metod antykoncepcyjnych.

Hypericum perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego)

Równocześnie z omawianym produktem nie należy przyjmować preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ponieważ może to doprowadzić do braku skuteczności antykoncepcyjnej. Donoszono o występowaniu krwawień śródcyklicznych i nieplanowanych ciąż. Wiąże się to z indukcją enzymów metabolizujących produkt przez składniki dziurawca zwyczajnego. Działanie indukujące może się utrzymywać przez co najmniej 2 tygodnie od zaprzestania stosowania dziurawca zwyczajnego.

•    Wpływ złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na inne produkty lecznicze: Stosowanie steroidowych hormonów płciowych może prowadzić do zwiększenia stężenia osoczowego cyklosporyny, indukując jej działanie toksyczne. Równoczesne stosowanie lamotryginy i złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może prowadzić do zmniejszenia stężenia osoczowego lamotryginy, czego skutkiem może być zmniejszona kontrola napadów u kobiet, które rozpoczęły stosowanie doustnej antykoncepcji.

Wyniki badań laboratoryjnych

Stosowanie steroidowych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek; na stężenie osoczowe białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy; na stężenie

osoczowe frakcji lipidowych lub lipoprotein; na parametry metabolizmu węglowodanów i krzepnięcia krwi oraz na parametry fibrynolizy. Zmienione wartości nie wykraczają na ogół poza zakres norm laboratoryjnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Rigevidon jest przeciwwskazane w ciąży.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Rigevidon, należy go natychmiast odstawić.

Dane kliniczne pochodzące z ograniczonej liczby ciąż, w czasie których kobieta przyjmowała lewonorgestrel nie wskazują na to, aby substancja ta podawana pojedynczo wywierała niekorzystny wpływ na płód.

Wyniki szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych nie wykazały ani zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani działania teratogennego, gdy produkty te były nieumyślnie stosowane we wczesnym okresie ciąży.

Karmienie piersią

Tabletki antykoncepcyjne mogą wpływać na karmienie piersią poprzez zmniejszenie ilości i zmianę składu mleka kobiecego. Dlatego nie należy zalecać stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do momentu zakończenia karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka kobiecego i mogą mieć wpływ na dziecko.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Rigevidon nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania produktu leczniczego Rigevidon zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

wymioty,

biegunka

zapalenie trzustki

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie

płynów,

hiperlipidemia

Zaburzenia

psychiczne

obniżony nastrój, zmiany nastroju, drażliwość

obniżenie libido

zwiększenie

libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, nerwowość

migrena

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

cholestaza

Zaburzenia skóry i

trądzik

wysypka,

rumień

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

tkanki podskórnej

pokrzywka,

ostuda

guzowaty,

rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

tkliwość piersi, ból piersi, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, skąpe miesiączki

powiększenie

piersi

wydzielina z piersi,

wydzielina z pochwy

Badania

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

zmniejszenie masy ciała

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4.

•    Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;

•    Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;

•    Nadciśnienie tętnicze krwi;

•    Rak szyjki macicy;

•    Nowotwory wątroby;

•    Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień guzowaty.

U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne nieco częściej diagnozuje się raka piersi. Ponieważ jednak rak piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, ryzyko to jest niewielkie w porównaniu do ogólnego ryzyka raka piersi. Brak informacji na temat związku przyczynowo-skutkowego związanego ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Bardziej szczegółowe informacje, patrz punkt 4.3 i 4.4.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, stosowanie egzogennych estrogenów może wywoływać lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania produktu leczniczego. Do objawów, które mogą wystąpić po przedawkowaniu, należą: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z dróg rodnych u młodych dziewcząt. Nie istnieje antidotum, a leczenie jest objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, produkty złożone; levonorgestrel i estrogen, kod ATC: G03AA07.

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Rigevidon działa antykoncepcyjnie w oparciu o następujące mechanizmy:

-    hamowanie owulacji;

-    zwiększenie gęstości śluzu szyjkowego i zmniejszenie jego przepuszczalności dla plemników;

-    wywołanie zmian w obrębie błony śluzowej macicy (endometrium), które mogą prowadzić do uniemożliwienia zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

• Lewonorgestrel Wchłanianie

Lewonorgestrel wchłania się w sposób szybki i całkowity po doustnym podaniu produktu leczniczego Rigevidon. Jego biodostępność wynosi około 100%, przy czym nie ulega on efektowi pierwszego przejścia.

Dystrybucja

Lewonorgestrel jest w znacznym stopniu związany z albuminami i z globuliną wiążącą hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) w osoczu.

Metabolizm

Substancja jest metabolizowana głównie w wyniku redukcji grupy A4-3-okso i hydroksylacji w pozycjach 2a, 1ß i 16 ß, po czym następuje sprzęganie. Większość metabolitów krążących we krwi stanowią siarczany 3a, 5 ß-tetrahydro-lewonorgestrelu, które mogą być wydalane z organizmu jako glukuronidy. Część podanego lewonorgestrelu krąży również w postaci 17 ß-siarczanu. Klirens metaboliczny charakteryzuje się znaczną zmiennością osobniczą, co może częściowo wyjaśniać znaczną zmienność stężenia lewonorgestrelu obserwowaną u pacjentek.

Eliminacja

Lewonorgestrel ulega eliminacji ze średnim t/2 wynoszącym około 36 godzin w stanie stacjonarnym. Substancja ta wraz z jej metabolitami jest wydalana przede wszystkim w moczu (40% - 68%), a w około 16% - 48% z kałem.

• Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1,5 godziny. Po sprzęganiu przed przedostaniem do krążenia ogólnego i po zmetabolizowaniu podczas pierwszego przejścia, bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 60%. Pole powierzchni pod krzywą stężeń i Cmax mogą się z czasem nieznacznie zwiększać.

Dystrybucja

Etynyloestradiol jest w 98,8% związany z białkami osocza - prawie całkowicie z albuminami. Metabolizm

Etynyloestradiol ulega sprzęganiu przed przedostaniem do krążenia ogólnego - zarówno w błonie śluzowej jelita cienkiego, jak i w wątrobie. Sprzężony etynyloestradiol jest hydrolizowany przez florę bakteryjną jelit i powstaje etynyloestradiol, który może ponownie się wchłaniać i podlegać krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Najważniejszym szlakiem metabolicznym etynyloestradiolu jest hydroksylacja katalizowana przez cytochrom P450, przy czym podstawowymi metabolitami są: 2-OH-etynyloestradiol oraz 2-metoksy-etynyloestradiol. 2-OH-etynyloestradiol ulega dalszemu metabolizmowi do aktywnych chemicznie metabolitów.

Eliminacja

Etynyloestradiol jest wydalany z osocza z t/2 wynoszącym około 29 godzin (26-33 godzin), przy czym jego klirens osoczowy waha się w zakresie10-30 l/godz. Produkty sprzęgania etynyloestradiolu i jego metabolity są wydalane w moczu i z kałem (w stosunku 1:1).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra etynyloestradiolu i lewonorgestrelu jest mała. Ze względu na znaczne różnice między gatunkami wyniki badań przedklinicznych jedynie w ograniczonym stopniu można odnieść do stosowania estrogenów u ludzi.

U zwierząt doświadczalnych estrogeny powodowały obumieranie zarodków już w stosunkowo małych dawkach; obserwowano wady rozwojowe układu moczowo-płciowego oraz feminizację płodów płci męskiej. Lewonorgestrel powodował wirylizację płodów płci żeńskiej. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję prowadzone na szczurach, myszach i królikach nie wykazywały działań teratogennych poza wpływem na różnicowanie płci.

Dane przedkliniczne oparte na konwencjonalnych badaniach toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności i potencjalnej rakotwórczości nie wykazały istnienia szczególnych zagrożeń dla ludzi, poza omówionymi w innych punktach niniejszej charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Magnezu stearynian,

Talk,

Skrobia kukurydziana,

Laktoza jednowodna.

Otoczka:

Sacharoza,

Talk,

Wapnia węglan,

Tytanu dwutlenek (E171),

Kopowidon,

Makrogol 6000,

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Powidon K30,

Sodu karmeloza.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania 21 tabletek

Blistry AL/PYC/PYDC w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Plc. Gyömröi ut 19-21 1103 Budapeszt, Węgry

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8733

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.04.2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.05.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

1

Nowotwory wątroby

W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu łagodnych lub jeszcze rzadziej złośliwych guzów wątroby u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych przypadkach guzy te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia silnego bólu w górnej części brzucha, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, w diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę możliwość rozpoznania guza wątroby.

Inne stany

Kobiety z hipertriglicerydemią lub z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, mogą być narażone na zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Rigevidon