+ iMeds.pl

Risendros 35 35 mgUlotka Risendros 35

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RISENDROS 35, 35 mg tabletki powlekane

(Risedronatum natricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Risendros 35 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Risendros 35

3.    Jak stosować Risendros 35

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Risendros 35

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Risendros 35 i w jakim celu się go stosuje Co to jest Risendros 35

Risendros 35 należy do grupy leków niehormonalnych stosowanych w leczeniu chorób kości. Risendros 35 działa bezpośrednio w kościach czyniąc je bardziej wytrzymałymi i mniej podatnymi na złamania.

Kość jest żywą tkanką. Usuwanie starej kości i zastępowanie jej nową tkanką kostną jest procesem ciągłym.

Risendros 35 jest stosowany w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej (występującej u kobiet po menopauzie i objawiającej się mniejszą wytrzymałością i większą kruchością kości), w przebiegu której kości są słabsze, bardziej kruche i stają się bardziej podatne na złamania w wyniku upadku lub obciążenia.

Osteoporoza może wystąpić również u mężczyzn z wielu przyczyn, do których zalicza się proces starzenia i (lub) małe stężenie męskiego hormonu, testosteronu.

Kręgosłup, szyjka kości udowej i nadgarstek to miejsca najbardziej narażone na złamanie, chociaż złamanie może wystąpić w każdej kości. Złamania osteoporotyczne mogą powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu oraz tzw. okrągłe plecy. Wielu pacjentów z osteoporozą nie ma objawów związanych z chorobą, dlatego może nie zdawać sobie sprawy z jej istnienia.

W jakim celu stosuje się Risendros 35

W leczeniu osteoporozy:

-    u kobiet po menopauzie. Stosowanie leku zmniejsza ryzyko złamań trzonów kręgów, a w przypadku zaawansowanej osteoporozy zmniejsza również ryzyko złamań szyjki kości udowej.

-    u mężczyzn.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Risendros 35 Kiedy nie stosować leku Risendros 35

■    jeśli pacjent jest uczulony na ryzedronian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

■    jeśli u pacjenta występuje małe stężenie wapnia we krwi;

■    w ciąży lub w okresie karmienia piersią;

■    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Risendros 35 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Jeżeli w przeszłości występowały problemy z przełykiem (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem). Na przykład pacjent mógł mieć ból lub trudności w połykaniu pokarmu lub wcześniej rozpoznany przełyk Barretta (stan chorobowy polegający na zmianie rodzaju komórek nabłonka w dolnej części przełyku).

■    Niektóre leki stosowane w leczeniu chorób kości (leki z grupy bisfosonianów, do której należy Risendros 35) mogą powodować występowanie zapalenia lub owrzodzenia przełyku. Z tego względu pacjenci powinni przestrzegać instrukcji dotyczących dawkowania leku (patrz punkt 3).

■    U pacjentów, u których występowały zaburzenia czynności przełyku, lub niezdolnych do utrzymania pozycji stojącej przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki, ryzedronian powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością, ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne. Lekarz przepisujący lek powinien podkreślić znaczenie przestrzegania instrukcji dotyczących dawkowania leku u tych pacjentów.

■    Przed rozpoczęciem stosowania leku Risendros 35 należy przeprowadzić leczenie pacjentów, u których występuje małe stężenie wapnia (hipokalcemia). Inne zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej należy leczyć podczas rozpoczynania stosowania leku Risendros 35.

■    U pacjentów z niedoborem witaminy D lub nieprawidłową czynnością przytarczyc ryzedronian należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności.

■    Przed rozpoczęciem stosowania leku Risendros 35 należy poinformować lekarza o występowaniu bólu lub obrzęku szczęk lub wypadaniu zębów. W razie potrzeby leczenia stomatologicznego w trakcie stosowania leku Risendros 35 należy najpierw poinformować o tym lekarza.

Dzieci i młodzież

Ryzedronian sodu (substancja czynna leku Risendros 35) nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Inne leki i Risendros 35

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Znany jest wpływ niewielu leków na działanie leku Risendros 35. Leki zawierające jedną z niżej wymienionych substancji zmniejszają działanie leku Risendros 35, jeżeli są stosowane jednocześnie:

■    wapń

■    magnez

■    glin (na przykład niektóre leki stosowane w niestrawności)

■    żelazo

Takie leki należy stosować co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku Risendros 35.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami. W razie uznania tej metody leczenia za właściwą, lek Risendros 35 może być stosowany jednocześnie z leczeniem uzupełniającym estrogenami (w celu zwiększenia działania leczniczego).

Risendros 35 z jedzeniem i piciem

Pokarmy i napoje mogą zaburzać wchłanianie leku Risendros 35. Z tego względu nie należy stosować leku Risendros 35 jednocześnie z pokarmami, napojami (innymi niż zwykła woda) oraz innymi lekami. Lek Risendros 35 należy przyjmować co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem w danym dniu, innym lekiem lub napojem (innym niż zwykła woda).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Risendros 35 nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Risendros 35

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych to jedna tabletka 35 mg stosowana doustnie, raz na tydzień. Tabletkę należy przyjmować w tym samym dniu każdego tygodnia.

■    Leku Risendros 35 nie należy przyjmować jednocześnie z pokarmami, napojami (innymi niż zwykła woda) oraz innymi lekami.

Tabletkę leku Risendros 35 należy przyjąć co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem w danym dniu, innymi lekami lub napojem (innym niż zwykła woda).

Tabletkę należy połknąć w całości, nie ssać i nie rozgryzać.

■    W celu ułatwienia dostania się tabletki leku Risendros 35 do żołądka lek należy przyjąć zachowując pozycję wyprostowaną (najlepiej siedząc). Tabletkę należy popić pełną szklanką przegotowanej wody (ponad 120 ml). Przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki należy pozostawać w pozycji wyprostowanej (siedzącej lub stojącej).

■    Dieta powinna zawierać wapń i witaminę D (np. nabiał i ryby). W przypadku niewystarczającej podaży wapnia i witaminy D w diecie należy rozważyć ich suplementację.

■    Czas trwania leczenia:

Lek Risendros 35 należy zawsze stosować ściśle według wskazań lekarza. Lekarz określi czas trwania leczenia lekiem Risendros 35.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Risendros 35

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Risendros 35, należy wypić pełną szklankę mleka i zasięgnąć pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Risendros 35

W przypadku pominięcia dawki leku Risendros 35 należy jak najszybciej przyjąć jedną tabletkę leku, następnie należy powrócić do przyjmowania jednej tabletki jeden raz na tydzień w dniu, w którym zwykle jest stosowana. Nie należy przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia.

Przerwanie stosowania leku Risendros 35

Nie należy przerywać stosowania leku Risendros 35 bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku wrażenia poprawy stanu zdrowia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego.

Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie powiadomić lekarza jeśli wystąpią:

•    pokrzywka, nagle pojawiający się obrzęk wokół oczu, uczucie ucisku w klatce piersiowej z trudnością w oddychaniu lub w przełykaniu, zasinienie skóry, niskie ciśnienie krwi.*

•    reakcja nadwrażliwości z fioletowymi plamami lub wykwitami na skórze, pęcherze skórne,

łuszczenie się skóry, (wysoka) gorączka, bóle stawów i (lub) zapalenie oka.**_

*,** patrz działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy,

•    zaparcia, niestrawność, uczucie bycia chorym, ból żołądka, skurcze i uczucie dyskomfortu w żołądku, biegunka,

•    bóle kości, mięśni i stawów.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić z częstością do 1 na 100

pacjentów):

•    zapalenie wybarwionej części oka (tęczówki) (zaczerwienienie i ból oczu z możliwym wystąpieniem zaburzeń widzenia)

•    zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie przełyku lub trudności i ból podczas przełykania (wrzód przełyku, dysfagia)

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić z częstością do 1 na 1 000 pacjentów):

•    zwężenie przełyku (powodujące trudności podczas przełykania), zapalenie języka (czerwony obrzęk, prawdopodobnie bolesny) oraz nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (można stwierdzić wyłącznie na podstawie badania krwi).

•    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być

określona na podstawie dostępnych danych):

•    zapalenie naczyń środkowej    warstwy oka

•    wypadanie włosów

•    reakcje alergiczne typu: wysypka skórna, reakcje skórne z wytworzeniem pęcherzy i obrzękiem skóry, szczególnie twarzy, szyi, palców rąk i palców nóg,

•    zaburzenia skóry **: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

•    reakcja anafilaktyczna *

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby (w większości zgłoszonych przypadków pacjenci byli również leczeni innymi lekami o znanym wpływie na zaburzenia wątroby)

•    martwica kości szczęki (niegojące się owrzodzenie kości powodujące stały ból, obrzęk, drętwienie i (lub) chwiejące się zęby), najczęściej u pacjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych, głównie związane z ekstrakcją zęba lub zapaleniem jamy ustnej. W razie wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem lub stomatologiem.

•    obserwowano wczesne, przemijające i niewielkie zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy (można stwierdzić wyłącznie na podstawie badania krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Risendros 35

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Risendros 35 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Risendros 35

Substancją czynną leku jest ryzedronian sodowy. Każda tabletka powlekana zawiera 35 mg ryzedronianu sodowego co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzedronowego.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian

Otoczka: hypromeloza 2910/5, talk, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Risendros 35 i co zawiera opakowanie

Risendros 35: pomarańczowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 9,0-9,2 mm.

Wielkość opakowania: 2, 4, 8, 12 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Wytwórca:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Zentiva, a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka.

UAB „Oriola Vilnius“, Laisvés pr. 75, Vilnius, Litwa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska, Węgry, Bułgaria, Słowacja, Litwa, Estonia, Łotwa: Risendros 35 mg Polska: Risendros 35

Rumunia: Risedronat sodic Zentiva 35 mg Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014

5

Risendros 35

Charakterystyka Risendros 35

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO RISENDROS 35, 35 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 35 mg ryzedronianu sodowego, co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzedronowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Opis produktu: pomarańczowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 9,0-9,2 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgów.

Leczenie rozpoznanej osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia ryzyka złamań szyjki kości udowej (patrz punkt 5.1).

Leczenie osteoporozy u mężczyzn z dużym ryzykiem złamań (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka u dorosłych to jedna tabletka 35 mg podawana doustnie, jeden raz na tydzień. Tabletkę należy przyjmować w tym samym dniu każdego tygodnia. Pokarm wpływa na wchłanianie ryzedronianu, z tego względu aby zapewnić prawidłowe wchłanianie, pacjent powinien przyjmować produkt leczniczy Risendros 35 co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem w danym dniu, innym produktem leczniczym lub napojem (innym niż zwykła woda).

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku pominięcia dawki należy przyjąć jedną tabletkę produktu leczniczego Risendros 35 w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni. Pacjent powinien następnie powrócić do przyjmowania jednej tabletki jeden raz na tydzień w dniu, w którym zwykle ją przyjmował. Nie należy przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie ssać i nie rozgryzać. Aby umożliwić szybkie dotarcie tabletki do żołądka, produkt leczniczy Risendros 35 należy przyjmować zachowując pozycję pionową, popijając pełną szklanką przegotowanej wody (>120 ml). Pacjent przez 30 minut po przyjęciu tabletki nie powinien kłaść się (patrz punkt 4.4).

W przypadku niewystarczającej podaży wapnia i witaminy D w diecie, należy rozważyć suplementację.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu Risendros 35, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Produkt leczniczy jest stosowany u kobiet po menopauzie, dlatego nie ma podstaw do specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dotyczy to również pacjentów w bardzo podeszłym wieku, 75 lat i powyżej.

Niewydolność nerek:

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek w stopniu łagodnym do umiarkowanego. Stosowanie ryzedronianu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Dzieci i młodzież:

Ryzedronian sodu nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących jego skuteczności i bezpieczeństwa (patrz także punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ryzedronian sodu lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

Ciąża i laktacja.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pokarm, napoje (inne niż zwykła woda) i produkty lecznicze zawierające kationy poliwalentne (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) mogą wpływać na wchłanianie bisfosfonianów i nie należy przyjmować ich jednocześnie z produktem leczniczym Risendros 35 (patrz punkt 4.5). W celu osiągnięcia pożądanej skuteczności, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania i sposobu podawania produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

Skuteczność bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej została udowodniona u pacjentek z małą gęstością mineralną kości i (lub) częstymi złamaniami. Podeszły wiek lub obecność wyłącznie klinicznych czynników ryzyka złamań nie stanowią wystarczającego powodu do rozpoczęcia leczenia osteoporozy bisfosfonianiami.

Istnieje ograniczona liczba danych potwierdzających skuteczność stosowania bisfosfonianów, w tym ryzedronianu u kobiet w bardzo podeszłym wieku, > 80 lat (patrz punkt 5.1).

Obserwowano związek między stosowaniem bisfosfonianów i występowaniem zapalenia błony śluzowej przełyku, żołądka,owrzodzeń przełyku oraz błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Należy zachować szczególną ostrożność:

•    u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości choroby przełyku zaburzające pasaż przełykowy, np. zwężenie lub achalazja.

•    u pacjentów niezdolnych do utrzymania pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki.

•    jeżeli ryzendronian jest podawany pacjentom z czynnymi lub niedawno występującymi problemami z przełykiem lub u pacjentów z problemami z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego (włączając pacjentów z rozpoznanym przełykiem Barretta)..

Lekarze przepisując produkt leczniczy pacjentom powinni podkreślić znaczenie ścisłego przestrzegania instrukcji dotyczącej sposobu dawkowania i podawania produktu leczniczego oraz zwrócić uwagę na konieczność informowania o wszelkich objawach mogących pochodzić z przełyku. Pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza w sytuacji gdy zaobserwują objawy podrażnienia przełyku, takie jak trudności w połykaniu, ból podczas połykania, ból zamostkowy oraz pojawiająca się lub nasilająca się zgaga.

Leczenie hipokalcemii należy przeprowadzić przed rozpoczęciem stosowania ryzedronianu sodu. Inne zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. zaburzenia czynności przytarczyc, niedobór witaminy D) należy leczyć w okresie rozpoczynania stosowania ryzedronianu sodu.

U pacjentów z rakiem, u których zastosowano schematy leczenia obejmujące głównie dożylnie podawane bisfosfoniany, obserwowano martwicę kości szczęki, zwykle związaną z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym z zapaleniem szpiku). Wielu spośród tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Martwicę kości szczęki obserwowano także u pacjentów z osteoporozą, otrzymujących bisfosfoniany stosowane doustnie.

U pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortykosteroidów, niewłaściwa higiena jamy ustnej), przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne i odpowiednie działania profilaktyczne.

W czasie leczenia pacjenci ci powinni, o ile to możliwe, unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć ten stan. Nie ma danych wykazujących, czy zaprzestanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych.

Ocena kliniczna lekarza powinna stanowić podstawę planu postępowania z każdym pacjentem w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny. Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono oficjalnych badań dotyczących interakcji, jednak w badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi. W badaniach III fazy dotyczących stosowania ryzedronianu, podawanego codziennie, w leczeniu osteoporozy, 33% pacjentek stosowało kwas acetylosalicylowy, a 45% pacjentek - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W badaniach III fazy dotyczących stosowania ryzedronianu jeden raz na tydzień, 57% pacjentek stosowało kwas acetylosalicylowy, a 40% pacjentek - NLPZ. Wśród pacjentek regularnie przyjmujących aspirynę oraz NLPZ (przez 3 lub więcej dni w tygodniu), częstość występowania działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentek leczonych ryzedronianem była zbliżona do występującej w grupie kontrolnej.

W przypadku uznania tej metody leczenia za właściwą, ryzedronian może być stosowany jednocześnie z suplementacją estrogenami.

Jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych, pokarmów, napojów (innych niż zwykła woda)zawierających kationy poliwalentne (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) może wpływać na wchłanianie ryzedronianu sodu i nie należy przyjmować ich w tym samym czasie co produkt leczniczy Risendros 35

Ryzedronian sodu nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów układu cytochromu P450 i wykazuje małe powinowactwo do wiązania się z białkami osocza.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania ryzedronianu sodu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenia dla ludzi nie są znane. Badania na zwierzętach wykazały, że niewielkie ilości ryzedronianu sodu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Ryzedronianu sodu nie wolno stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Sodu ryzedronian był stosowany w badaniach klinicznych III fazy u ponad 15 000 pacjentów. Większość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych była łagodna lub umiarkowana i zwykle nie wymagała przerwania leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych III fazy u kobiet z osteoporozą po menopauzie leczonych do 36 miesięcy ryzedronianem w dawce 5 mg/dobę (n=5020) lub placebo (n=5048) i uznane za możliwe lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem ryzderonianu są wymienione poniżej zgodnie z następującą konwencją (częstość zdarzeń w porównaniu z placebo podano w nawiasach): bardzo często (> 1/10); często (> 1/100; < 1/10); niezbyt często (> 1/1000; < 1/100); rzadko (> 1/10 000; < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy (1,8% w porównaniu z 1,4%).

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie tęczówki*.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaparcie (5,0% w porównaniu z 4,8%), niestrawność (4,5% w porównaniu z 4,1%), nudności (4,3% w porównaniu z 4,0%), ból brzucha (3,5% w porównaniu z 3,3%), biegunka (3,0% w porównaniu z 2,7%).

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka (0,9% w porównaniu z 0,7%), zapalenie błony śluzowej przełyku (0,9% w porównaniu z 0,9%), utrudnienie połykania (0,4% w porównaniu z 0,2%), zapalenie błony śluzowej dwunastnicy (0,2% w porównaniu z 0,1%), owrzodzenie przełyku (0,2% w porównaniu z 0,2%).

Rzadko: zapalenie języka (< 0,1% w porównaniu z 0,1%), zwężenie przełyku (< 0,1% w porównaniu z 0,0%).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: bóle mięśniowo-kostne (2,1% w porównaniu z 1,9%).

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zmiany wskaźników badań prób czynnościowych wątroby*.

* Przypadki nie związane z badaniami III fazy u pacjentów z osteoporozą, częstość w oparciu o działania niepożądane i (lub) wyniki badań laboratoryjnych z wcześniejszych faz badań klinicznych.

Wskaźniki laboratoryjne: U niektórych pacjentów na początku leczenia obserwowano przemijające, bezobjawowe i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.

Następujące dodatkowe działania niepożądane opisano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Zaburzenia oka:

Częstość nieznana: zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej:

Rzadko: nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów)

Częstość nieznana: martwica kości szczęki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana: nadwrażliwość i reakcje skórne w tym obrzęk naczynioruchowy, uogólniona wysypka, pokrzywka i pęcherze skórne, czasami o ciężkim przebiegu, w tym pojedyncze przypadki zespołu Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, łysienie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Częstość nieznana: Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W większości zgłoszonych przypadków pacjenci byli również leczeni innymi lekami o znanym wpływie na zaburzenia wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma odpowiednich danych dotyczących leczenia przedawkowania ryzedronianu sodu.

Po znacznym przedawkowaniu produktu leczniczego można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy krwi. U niektórych z tych pacjentów mogą także wystąpić objawy hipokalcemii.

Należy podawać mleko lub leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające magnez, wapń lub glin w celu związania i zmniejszenia wchłaniania ryzedronianu sodu. W przypadkach znacznego przedawkowania można rozważyć płukanie żołądka w celu usunięcia nie wchłoniętego ryzedronianu sodu.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: bisfosfoniany kod ATC: M 05 BA 07

Ryzedronian jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny ulega zmniejszeniu, podczas gdy zachowana zostaje aktywność osteoblastów i mineralizacja kości. W badaniach przedklinicznych ryzedronian wykazywał silne działanie hamujące osteoklasty i właściwości przeciwresorpcyjne oraz zależne od dawki zwiększenie masy kostnej oraz biomechanicznej wytrzymałości szkieletu. Działanie ryzedronianu zostało potwierdzone w badaniach farmakodynamicznych i klinicznych poprzez pomiar wskaźników biochemicznych obrotu metabolicznego kości. W badaniach u kobiet po menopauzie, zmniejszenie wartości wskaźników biochemicznych metabolizmu kostnego obserwowano w ciągu 1 miesiąca, wartość maksymalna była osiągana po 3 do 6 miesiącach. Zmniejszenie wartości wskaźników biochemicznych metabolizmu kostnego po upływie 12 miesięcy było zbliżone podczas stosowania ryzedronianu w dawce 35 mg raz na tydzień oraz w dawce 5 mg na dobę.

W badaniach u mężczyzn z osteoporozą, zmniej szenie wartości wskaźników biochemicznych obrotu metabolicznego kości obserwowano najwcześniej po 3 miesiącach i zmniejszenie to występowało nadal po 24 miesiącach.

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej:

Z występowaniem osteoporozy pomenopauzalnej wiąże się kilka czynników ryzyka takich, jak mała masa kostna, mała gęstość mineralna kości (BMD), wczesna menopauza, palenie tytoniu w wywiadzie oraz występowanie osteoporozy w wywiadzie rodzinnym. Klinicznym następstwem osteoporozy są złamania kości. Ryzyko złamania zwiększa się wraz z liczbą występujących czynników ryzyka.

Na podstawie wpływu na średnią wartość zmiany BMD kręgów lędźwiowych, w trwającym rok, wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, w którym uczestniczyły kobiety po menopauzie z osteoporozą wykazano, że ryzedronian w dawce 35 mg raz na tydzień (n=485) jest równoważny ryzedronianowi podawanemu w dawce 5 mg raz na dobę (n=480).

W badaniach klinicznych, w których ryzedronian był podawany raz na dobę, oceniano wpływ produktu na ryzyko złamań szyjki kości udowej oraz kręgów u kobiet w okresie wczesnej i późnej menopauzy ze złamaniami i (lub) bez złamań kości. Badano dawki 2,5 mg i 5 mg na dobę, a wszystkie grupy, w tym grupa kontrolna otrzymywały wapń i witaminę D (jeśli ich wyjściowe stężenia były małe). Bezwzględne i względne ryzyko nowych złamań szyjki kości udowej oraz trzonów kręgów oceniano analizując czas jaki upłynął do pierwszego złamania.

Dwa badania kontrolowane placebo (n=3 661) obejmowały kobiety po menopauzie, w wieku poniżej 85 lat, ze złamaniami kręgów w chwili rozpoczynania badania. Ryzedronian w dawce 5 mg na dobę, podawany przez 3 lata zmniejszał ryzyko względne wystąpienia nowych złamań w porównaniu do grupy kontrolnej. U kobiet z co najmniej dwoma oraz co najmniej jednym złamaniem kręgu, względne zmniejszenie ryzyka wynosiło odpowiednio 49% i 41%, (częstość występowania nowych złamań kręgów podczas stosowania ryzedronianu wynosiła 18,1% i 11,3%, a placebo 29,0% i 16,3%). Korzyści z leczenia obserwowano już po zakończeniu pierwszego roku stosowania produktu. Korzyści wykazano także u kobiet z wieloma złamaniami w chwili rozpoczęcia badania. Ryzedronian podawany w dawce 5 mg na dobę zmniejszał również roczny ubytek wzrostu pacjentek w porównaniu do grupy kontrolnej.

Dwa kolejne badania kontrolowane placebo obejmowały kobiety po menopauzie, w wieku powyżej 70 lat, z przebytymi złamaniami i (lub) bez przebytych złamań kręgów w chwili rozpoczynania badania. Do udziału w badaniu kwalifikowano kobiety w wieku od 70 do 79 lat ze wskaźnikiem gęstości mineralnej kości (ang. BMD) szyjki kości udowej (ang. T-score) wynoszącym < 3 w przeliczeniu na wartość odchylenia standardowego (wg normy producenta -2,5 w przeliczeniu na wartość odchylenia standardowego w oparciu o NHANES III, ang. National Health and Nutrition Examination Survey III) oraz co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka. Kobiety w wieku > 80 lat mogły być kwalifikowane do udziału w badaniu na podstawie występowania co najmniej jednego, pozaszkieletowego czynnika ryzyka dla złamania szyjki kości udowej lub małej gęstości mineralnej kości dla szyjki kości udowej. Skuteczność działania ryzedronianu w porównaniu do placebo jest istotna statystycznie jedynie wówczas, gdy wyniki dwóch badanych grup, otrzymujących dawki 2,5 mg i 5 mg, zostaną połączone. Poniższe wyniki opierają się wyłącznie na analizie a-posteriori podgrup określonych w oparciu o praktykę kliniczną oraz obowiązujące definicje osteoporozy:

-    W podgrupie pacjentek ze wskaźnikiem gęstości mineralnej kości szyjki kości udowej < -2,5 w przeliczeniu na wartość odchylenia standardowego (w oparciu o NHANES III) dla szyjki kości udowej oraz co najmniej jednym złamaniem kręgu na początku badania, ryzedronian podawany przez 3 lata zmniejszał ryzyko złamań szyjki kości udowej o 46% w porównaniu do grupy kontrolnej (częstość występowania złamań szyjki kości udowej w połączonych grupach otrzymujących dawki 2,5 mg i 5 mg wynosiła 3,8%, w grupie placebo 7,4%);

-    Uzyskane dane sugerują, że u kobiet w bardzo podeszłym wieku (> 80 lat) można stwierdzić bardziej ograniczony zakres działania profilaktycznego od opisanego powyżej. Może być to spowodowane rosnącym wraz z wiekiem znaczeniem czynników pozaszkieletowych dla złamań szyjki kości udowej.

W badaniach tych, analiza II-rzędowych punktów końcowych wykazała zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowych złamań kręgów u pacjentek ze złamaniami lub bez złamań kręgów na początku badania.

Ryzedronian podawany przez 3 lata w dawce 5 mg na dobę zwiększał BMD kręgów lędźwiowych, szyjki kości udowej, krętarza oraz kości nadgarstka oraz utrzymywał gęstość mineralną kości w części środkowej trzonu kości promieniowej w porównaniu do grupy kontrolnej.

Podczas rocznej obserwacji pacjentek, u których zakończono 3-letni okres leczenia ryzedronianem w dawce 5 mg na dobę wystąpiło szybkie odwrócenie hamującego działania ryzedronianu na obrót metaboliczny kości.

Próbki z biopsji kości uzyskane u kobiet po menopauzie leczonych ryzedronianem w dawce 5 mg na dobę przez okres 2 do 3 lat wykazały oczekiwane umiarkowane zmniejszenie obrotu kostnego. Kość tworzona w czasie leczenia ryzedronianem wykazywała prawidłową budowę blaszkowatą oraz mineralizację. Te dane wraz ze zmniejszeniem częstości występowania osteoporotycznych złamań kręgów u kobiet z osteoporozą wydają się wskazywać na brak szkodliwego wpływu na jakość kości.

Wyniki badań endoskopowych u wielu pacjentek, u których występowały umiarkowane do ciężkich zaburzenia żołądka i jelit, zarówno w grupie leczonej ryzedronianem, jak i w grupie kontrolnej nie dostarczyły żadnych dowodów występowania w obu grupach pacjentek owrzodzeń przełyku, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy związanych z leczeniem, chociaż w grupie leczonej ryzedronianem obserwowano rzadkie przypadki zapalenia błony śluzowej dwunastnicy.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn:

Ryzedronian sodowy podawany w dawce 35 mg raz na tydzień wykazywał skuteczność w leczeniu osteoporozy u mężczyzn (w wieku od 36 do 84 lat), w trwających 2 lata, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych placebo badaniach z udziałem 284 pacjentów (ryzedronian sodowy 35 mg n=191). Wszyscy pacjenci otrzymywali suplementy wapnia i witaminę D.

Zwiększenie gęstości mineralnej kości (ang. BMD) zaobserwowano już po 6 miesiącach po rozpoczęciu leczenia ryzedronianem sodowym. Po dwóch latach leczenia ryzedronianem sodowym w dawce 35 mg raz na tydzień, BMD zwiększała się, w porównaniu z grupą placebo, w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej, krętarzu i całym biodrze. Działanie zapobiegające złamaniom nie było określane w tym badaniu.

Wpływ ryzedronianu sodowego na kości (BMD i zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości /ang. BTM/) jest podobny u mężczyzn i kobiet.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność ryzedronianu sodu były oceniane w 3-letnim badaniu (randomizowane , z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie z grupami równoległymi trwające 1 rok a następnie 2-letnie badanie otwarte) pacjentów pediatrycznych w wieku od 4 do niespełna 16 lat z łagodną do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości. W badaniu tym pacjenci ważący 10-30 kg otrzymywali ryzedronian w dawce 2,5 mg na dobę, a pacjenci ważący powyżej 30 kg otrzymywali ryzedronian w dawce 5 mg na dobę.

Po zakończeniu tej jednorocznej randomizowanej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej fazy placebo, wykazano statystycznie istotny wzrost BMD kręgosłupa lędźwiowego w grupie ryzedronianu w porównaniu z grupą placebo; jednakże stwierdzono zwiększenie liczby pacjentów z przynajmniej 1 nowym złamaniem morfometrycznym kręgosłupa (rozpoznanym w badaniu rentgenowskim) w grupie ryzedronianu w porównaniu z grupą placebo. W czasie trwającego jeden rok okresu badania z podwójnie ślepą próbą, procent pacjentów, u których wystąpiły kliniczne złamania wynosił 30,9 % w grupie ryzedronianu i 49,0% w grupie placebo.

W fazie otwartej badania, kiedy wszyscy pacjenci otrzymywali ryzedronian (od miesiąca 12 do miesiąca 36), kliniczne złamania zgłaszano u 65,3% pacjentów początkowo randomizowanych do grupy placebo i u 52,9% pacjentów początkowo randomizowanych do grupy ryzedronianu. Ogólnie, wyniki nie uzasadniają stosowania ryzedronianu sodu u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Wchłanianie po podaniu doustnym jest stosunkowo szybkie (tmax - około 1 godziny) i niezależne od dawki w badanym zakresie dawek (badanie dawki pojedynczej: 2,5 mg do 30 mg; badania dawek wielokrotnych: 2,5 mg do 5 mg na dobę oraz do 50 mg podawanych raz na tydzień). Średnia dostępność biologiczna leku z tabletki po podaniu doustnym wynosi 0,63% i zmniejsza się podczas podawania ryzedronianu z pokarmem. Dostępność biologiczna była zbliżona u kobiet i mężczyzn.

Dystrybucja: Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym u człowieka wynosi 6,3 l/kg. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 24%.

Metabolizm: Nie ma dowodów występowania ogólnoustrojowego metabolizmu ryzedronianu.

Eliminacja: Około połowa wchłoniętej dawki jest wydalana w moczu w ciągu 24 godzin, a 85% dawki podanej dożylnie wykrywa się w moczu po upływie 28 dni. Średni klirens nerkowy wynosi 105 ml/min, a średni klirens całkowity 122 ml/min, przy czym różnica ta wynika prawdopodobnie z klirensu związanego z wchłanianiem do kości. Klirens nerkowy jest niezależny od stężenia i istnieje liniowa zależność pomiędzy klirensem nerkowym i klirensem kreatyniny. Niewchłonięty ryzedronian jest usuwany w niezmienionej postaci z kałem. Po podaniu doustnym, krzywa zależności stężenie-czas wykazuje trzy fazy eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 480 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności dostosowania dawki.

Pacjenci stosujący kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ: częstość występowania działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka układu pokarmowego u pacjentów regularnie przyjmujących kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ (3 lub więcej dni w tygodniu) i leczonych ryzedronianem sodu była podobna jak w grupie kontrolnej pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych u szczurów i psów obserwowano zależne od dawki działanie toksyczne ryzedronianu na wątrobę, głównie jako zwiększenie aktywności enzymów ze zmianami histologicznymi u szczurów. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. Toksyczne działanie na jądra występowało u psów po podaniu dawki 20 mg/kg mc. na dobę, a u szczurów po podaniu dawki 8 mg/kg mc. na dobę. U gryzoni stwierdzano często związane z dawką występowanie podrażnienia górnych dróg oddechowych. Podobne działanie obserwowano po zastosowaniu innych bisfosfonianów. Podczas długotrwałych badań u gryzoni obserwowano także wpływ na dolne drogi oddechowe, jednak znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest wyjaśnione. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję dawek zbliżonych do dawek klinicznych obserwowano zmiany kostnienia mostka i (lub) czaszki u płodów szczurów oraz hipokalcemię i zgony ciężarnych samic w czasie porodu. Nie znaleziono żadnych dowodów działania teratogennego dawki 3,2 mg/kg mc. na dobę u szczurów i 10 mg/kg mc. na dobę u królików, chociaż dostępne dane dotyczą małej liczby królików. Działanie toksyczne na matkę uniemożliwiło badanie większych dawek. Dane przedkliniczne oparte na konwencjonalnych badaniach genotoksyczności i działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

celuloza mikrokrystaliczna krospowidon magnezu stearynian Otoczka:

hypromeloza 2910/5 talk

makrogol 6000 tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek czerwony (E172) żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, tekturowe pudełko.

Wielkość opakowania: 2 tabletki powlekane (1 blister po 2 tabletki), 4 tabletki powlekane (1 blister po 4 tabletki), 8 tabletek powlekanych (2 blistry po 4 tabletki), 12 tabletek powlekanych (3 blistry po 4 tabletki).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14243.

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.07.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2013

10

Risendros 35