+ iMeds.pl

Risperidone farmax 4 mgUlotka Risperidone farmax

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Risperidone Farmax, 1 mg, tabletki powlekane Risperidone Farmax, 2 mg, tabletki powlekane Risperidone Farmax, 3 mg, tabletki powlekane Risperidone Farmax, 4 mg, tabletki powlekane Risperidonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ze względu na to, że zawiera ważne informacje dla użytkownika.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Patrz pkt. 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Risperidon Farmax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Risperidon Farmax

3.    Jak stosować lek Risperidon Farmax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Risperidon Farmax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Risperidon Farmax i w jakim celu się go stosuje

LekRisperidon Farma należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. LekRisperidon Farma jest stosowany w leczeniu:

-    schizofrenii, gdy pacjent może widzieć, słyszeć lub odczuwać rzeczy nieistniejące, może wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lubodczuwać niezwykłą podejrzliwość lub splątanie.

-    epizodów maniakalnych, gdy pacjent może odczuwać podniecenie, radość, niepokój, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny. Epizody maniakalne występują w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

-    w leczeniu krótkotrwałym(do 6 tygodni) długo utrzymywanej się agresji osób chorych na chorobę Alzheimera, które szkodzą sobie lub innym osobom. Przed zastosowaniem leku należy zastosować alternatywne, niefarmakologiczne metody leczenia.

-    w leczeniu krótkotrwałym (do 6 tygodni) długotrwałej agresji u umysłowo upośledzonych dzieci (w wieku co najmniej 5 lat) i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

LekRisperidon Farmax może pomóc w złagodzeniu objawów choroby lub może również zapobiec nawrotowi objawów.

2.


Informacje ważne przed zażyciem leku Risperidon Farmax

Kiedy nie zażywać leku Risperidon Farmax

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rysperydon lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w pkt 6).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższa informacja go dotyczy, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Risperidon Farmax.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Risperidon Farmax

Przed zastosowaniem leku Risperidon Farmax należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, w następujących sytuacjach:

-    jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, naprzykład nieregularny rytm pracy serca, skłonność do niskiego ciśnienia krwi, lub jeśli pacjent stosuje leki na obniżenie ciśnienia krwi. Risperidon Farmax może powodować obniżenie ciśnienia krwi. Może zajść konieczność zmiany dawkowania leku.

-    jeśli pacjent wie o jakichkolwiek czynnikach, które mogą predysponować do wystąpienia do udaru mózgu (apopleksji), takich jak wysokie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia sercowo-naczyniowego (choroby serca i naczyń) lub zaburzenia naczyń mózgowych.

-    jeśli u pacjenta występuj ą mimowolne ruchy języka, ust czy twarzy.

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły objawy, takie jak wysoka temperatura, sztywność mięśni, pocenie lub obniżony poziom świadomości (znany jako złośliwy zespół neuroleptyczny)

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę Parkinsona

-    jeśli pacjent wcześniej miał małą liczbę leukocytów (która niekoniecznie mogła być spowodowana zastosowaniem innych preparatów leczniczych).

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę (diabetes mellitus).

-    jeśli pacjent choruje na padaczkę

-    jeśli pacjent (płci męskiej) kiedykolwiek wcześniej doświadczył przedłużającej się i bolesnej erekcji

-    jeśli pacjent ma    problemy z temperaturą    ciała i przegrzewaniem się

-    jeśli pacjent ma    problemy z nerkami

-    jeśli pacjent ma    problemy z wątrobą

-    jeśli pacjent ma    wysokie stężenie hormonu prolaktyna we krwi    lub guza, który jest

prawdopodobnie zależny od prolaktyny

-    jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy krwi (zatkanie naczyń, embolia). Stosowanie tego typu leków związane jest z powstawaniem zakrzepów krwi w naczyniach.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższa informacja go dotyczy, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Risperidon Farmax.

Ze względu na to, że u pacjentów stosujących Risperidon Farmax w rzadko występujących wypadkach stwierdzono niebezpiecznie małą liczbę leukocytów, ważnych w zwalczaniu zakażeń, może lekarz u pacjenta kontrolować liczbę leukocytów w krwi.

Risperidon Farmax może spowodować zwiększenie masy ciała. Za duże zwiększenie masy ciała może zaszkodzić zdrowiu. Lekarz powinien regularnie kontrolować masę ciała pacjenta.

Ze względu na to, że u pacjentów stosujących Risperidon Farmax stwierdzono powstanie cukrzycy czy pogorszenie istniejącej cukrzycy, lekarz powinien kontrolować objawy zwiększenia stężenia cukru we krwi. U pacjentów chorujących na cukrzycę należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

W trakcie wykonywania operacji usunięcia zaćmy (katarakty) może dojść do tego, że źrenica (czarna plamka w środku oka) nie musi powiększać się jak należy. Również może podczas operacji wystąpić dojść zespół wiotkiej tęczówki (kolorowa część oka), co może spowodować uszkodzenie oka. Jeśli pacjent planuje operację oczu, należy powiadomić okulistę o stosowaniu tego leku.

Osoby w podeszłym wieku z otępieniem

U osób w podeszłym wieku z otępieniem występuje ryzyko udaru mózgu. Jeśli u pacjenta występuje otępienie spowodowane udarem mózgu, nie należy stosować rysperydonu.

Podczas leczenia rysperydonem należy często odwiedzać lekarza.

W przypadku zaobserwowania nagłej zmiany stanu umysłowego pacjenta lub nagłego osłabienia, obrzęku twarzy, rąk lub nóg, zwłaszcza tylko po jednej stronie ciała, trudności z mową, nawet występująceprzez krótki czas, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Może chodzić o objawy udaru mózgu.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem leczenia zaburzeń zachowania należy wykluczyć inne przyczyny zachowań agresywnych. Jeśli podczas leczenia rysperydonem pojawi się zmęczenie, zmiana pory podawania leku może zmniejszyć wpływ na zdolność koncentracji.

Przed rozpoczęciem leczenia, może być u pacjenta bądź dziecka skontrolowana masa ciała.Może to być regularnie monitorowane w trakcie leczenia.

Zażywanie leku Risperidon Farmax z innymi lekami

Należy poinformować lekarzalub farmaceutęo wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które pacjent zamierza przyjmować.

Jest szczególnie ważne powiadomić lekarza czy farmaceutę, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z poniższych preparatów:

-    inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki benzodiazepinowe), lub leki przeciw bólom głowy (opioidy), leki przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe); działanie rysperydonu może nasilić sedację

-    leki, które mogą wywołać zmianęaktywności elektrycznej serca, np. leki przeciwmalaryczne, leki przeciwarytmiczne, leki przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe), niektóre leki przeciwdepresyjne lub inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych

-    leki stosowane do zwolnienia tętna, pracy serca

-    leki stosowane do zmniejszenia stężenia potasu we krwi (np. niektóre leki moczopędne)

-    leki stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego. Lek Risperidon Farma może nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi tych leków.

-    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (lewodopa)

-    leki moczopędne (diuretyka) stosowane w leczeniu obrzęków ciała, ze względu na gromadzenie nadmiaru płynów (np. furosemid lub chlorotiazid).

Risperidon Farmax stosowany osobno lub razem z furosemidem może zwiększyć ryzyko

występowania udaru mózgu lub może spowodować śmierć osób w podeszłym wieku z otępieniem.

Niżej wymienione leki mogą zmniejszać działanie rysperydonu

-    Ryfampicyna (do leczenia niektórych zakażeń)

-    Karbamazepina, fenytoina (do leczenia padaczki)

-    Fenobarbital

Jeśli pacjent zacznie lub przestanie stosować niektóry z ww. leków, to może zajść konieczność zmiany podawania rysperydonu.

Niżej wymienione leki mogą nasilić działanie rysperydonu

-    chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

-    leki przeciwdepresyjne, np. paroksetyna, fluoksetyna, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne

-    leki znane jako leki blokujące receptory beta (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego)

-    fenotiazyny (stosowane naprzykład w leczeniu psychoz lub w celu uspokojenia)

-    cimetydyna, ranitydyna (do zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego)

Jeśli pacjent zacznie lub przestanie stosować niektóry z ww. leków, to może zajść konieczność zmiany dawkowania rysperydonu.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy przyjmował lub przyjmuje którykolwiek z opisanych powyżej leków, powinien przed zastosowaniem leku Risperidon Farmax zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażywanie leku Risperidon Farma z jedzeniem, piciem oraz alkoholem

Lek można zażywać z jedzeniem, lub niezależnie od posiłków. Zażywając lek Risperidon Farma należy unikać picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

-U noworodków, których matki stosowały rysperydon w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) zaobserwowano następujące objawy: objawy pozapiramidowe, niepokój, zaburzenie oddychania, problemy z przyjmowaniem pokarmów. W przypadku wystąpienia ww. objawów należy kontaktować się z pediatrą.

- Risperidon Farmax może zwiększyć stężenie prolaktyny w krwi, która wpływa na płodność. (Patrz. Możliwe działania niepożądane)

Prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Risperidon Farmax mogą występować u pacjenta zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn bez uprzedniej porady z lekarzem.

Tabletki powlekane leku Risperidon Farmax zawierają laktozę

Tabletki powlekane zawierają laktozę, rodzaj cukru. Nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją laktozy, warto skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu

leczniczego.

Tabletki powlekane leku Risperidon Farmax zawierają żółcień pomarańczową (E110) oraz żółcień chinolinową (E104).

Tabletki powlekane 2 mg leku Risperidon Farmax zawierają żółcień pomarańczową (E110), która może wywołać reakcję alergiczną.

Tabletki powlekane 3 mg i 4 mg leku Risperidon Farmax zawierają żółcień chinolinową (E104), która może wywołać reakcję alergiczną.

3. Jak stosować lek Risperidon Farmax

Lek Risperidon Farma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zalecana dawka leku:

Schizofrenia

Dorośli

-    Zwykle początkowa dawka wynosi 2 mg na dobę, może być na drugi dzień zwiększona do 4 mg na dobę.

-    Dawkę może lekarz dostosować zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

-    U większości osób optymalna dawkawynosi od 4 mg do 6 mg na dobę.

-    Dawka jest podawana 1 raz na dobę lub podzielona na 2 dawki na dobę. Lekarz zaleca optymalną dawkę pacjentom.

Osoby w podeszłym wieku

-    początkowa dawka wynosi zazwyczaj 0,5 mg podawana 2 razy na dobę.

-    Lekarz może dawkę zwiększać do 1 do 2 mg podawaną 2 razy na dobę.

-    Lekarz zaleca optymalną dawkę dla pacjenta.

Epizody maniakalne Dorośli

-    Początkowa dawka wynosi zazwyczaj 2 mg raz na dobę.

-    Dawkę może lekarz dostosować zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

-    U większości osób optymalna dawka wynosi 1 do 6 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

-    początkowa dawka wynosi zazwyczaj 0,5 mg podawana 2 razy na dobę.

-    Lekarz może dawkę zwiększać do 1 do 2 mg podawaną 2 razy na dobę zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Dorośli(osoby w podeszłym wieku)

-    początkowa dawka wynosi zazwyczaj 0,25 mg podawana 2 razy na dobę.

-    Dawkę może lekarz dostosować zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

-    U większości osób optymalna dawka wynosi 0,5 mg podawana 2 razy na dobę.

Niektórzy pacjenci mogą jednak potrzebować stosowania dawek do 1 mg dwa razy na dobę.

-    Nie należy stosować leku dłużej niż 6 tygodni.

Dzieci i młodzież

-    Dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat nie należy w przypadku leczenia schizofrenii oraz epizodów maniakalnych podawać leku Risperidon Farmax.

Zaburzenia zachowania

Dawkowanie ustala się według masy ciała dziecka.

W przypadku dzieci o masie ciała poniżej 50 kg

-    początkowa dawka wynosi zazwyczaj 0,25 mg raz na dobę

-    dawka może być zwiększana o 0,25 mg na dobę, nie częściej niż co drugi    dzień.

-    przeciętna podtrzymująca dawka wynosi od 0,25 do 0,75 raz na dobę

W przypadku dzieci o masie ciała powyżej 50 kg

-    początkowa dawka wynosi zazwyczaj 0,5 mg raz na dobę

-    dawka może być zwiększana o 0,5 mg na dobę, nie częściej niż co drugi dzień.

-    przeciętna podtrzymująca dawka wynosi od 0,5 do 1,5 raz na dobę

Nie należy stosować leku dłużej niż 6 tygodni.

Dzieciom do 5. roku życia nie należy podawać leku Risperidon Farmax w celu leczenia zaburzeń zachowania.

Osoby z zaburzeniem czynności nerek lub wątrób

Niezależnie od wskazania, dawkę początkową i kolejne dawki rysperydonu należy zmniejszyć o połowę oraz stosować wolniejsze zwiększanie dawek.

U wymienionej grupy pacjentów należy stosować lek ostrożnie.

Sposób podawania

Doustnie

-    Tabletki należy połykać, popijając wodą.

-    Linia podziału na tabletce ułatwia tylko j ej podział w celu łatwiejszego połknięcia. Zażycie większej niż zalecanej dawki lekuRisperidon Farmax

-    Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, należy zabrać z sobą ulotkę leku.

-    Objawy występujące po przedawkowaniu leku mogą być następujące: ospałość, senność, kołatanie serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zawroty głowy, drżenie i mimowolne ruchy ciała, zaburzenia poruszania się.

Pominięcie zażycia leku Risperidon Farmax

-    W razie pominięcia zażycia leku, należy zażyć lek po przypomnieniu sobie. Jeśli już zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek wg zwykłego schematu. W razie pominięcia zażycia 2 czy więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki o tej samej porze) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Risperidon Farma

Nie należy przerywać stosowania leku bez zgody lekarza. Możliwe jest ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zdecyduje o zaprzestaniu leczenia, należy zmniejszać dawkę stopniowo przez kilka dni.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza czy farmaceuty po poradę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Risperidon Farma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystapi jedno z następujących działań niepożadnych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    zakrzepy krwi, zwłaszcza w żyłach kończyn dolnych (objawy obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg) które mogą przemieścić się poprzez naczynia krwionośne do płuc, powodując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią takie objawy należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza.

-    u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, lek może zwiększać ryzyko zaburzeń krążenia mózgowego. Jeśli wystąpią objawy, takie jak nagłe osłabienie, trudności z mową, zaburzenia widzenia i obrzęk twarzy, rąk i nóg (zwłaszcza po jednej stronie ciała), może chodzić o objawy udaru mózgu.

-    gorączka, sztywność mięśni, pocenie lub obniżony poziom świadomości (znany jako złośliwy zespół neuroleptyczny). Konieczna jest opieka lekarska.

-    jeśli pacjent (płci męskiej) kiedykolwiek wcześniej doświadczył przedłużającej się i bolesnej erekcji, nazywanej: priapizm. Może być konieczne rozpoczęcie leczenia natychmiast.

-    mimowolne ruchy języka, ust, twarzy. Może być konieczne przerwanie leczenia rysperydonem.

-    objawy reakcji alergicznej, jak gorączka, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka, duszność, świąd, wysypka lub obniżenie ciśnienia tętniczego.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

-    trudności w zasypaniu, bezsenność

-    parkinsonizm. Taki stan może obejmować:    spowolnienie ruchów, niezgrabność

ruchów, poczucie sztywności mięśni (trudności w chodzeniu), nawet poczucie blokady czy zamarzania ruchów. Kolejnymi objawami parkinsonizmu jest spowolnione chodzenie, szuranie, drżenie spoczynkowe, nadmierne wydzielanie śliny, zniesienie ruchów mimicznych.

-    bóle głowy

-    poczucie senności, ograniczenie koncentracji Często (występujące u 1osoby na 10 osób):

-    zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowych, objawy przeziębienia, zakażenie zatok przynosowych, zakażenie dróg moczowych, zapalenie uszu, uczucie zmęczenia

-    lek Risperidon Farmax może zwiększyć stężenie prolaktyny, co pokaże się podczas badań krwi (ale nie koniecznie to prowadzi do występowania objawów). Jeśli pojawią się objawy zwiększonego stężenia prolaktyny, obejmujące obrzęk klatki piersiowej u mężczyzn, trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji, inne zaburzenia seksualne. U kobiet może występować dyskomfort w klatce piersiowej, wydzielanie mleka z piersi, brak miesiączki lub inne zaburzenia miesiączkowania.

-    zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, zmniejszenie apetytu.

-    zaburzenie snu, pobudzenie, depresja, niepokój.

-    dystonia: spowolnione ruchy mimowolne mięśni, objawy dystonii mogą występować w którejkolwiek części ciała (co prowadzi do nienaturalnej postawy ciała), dystonia często obejmuje mięśnie twarzy, obejmuje nienaturalne ruchy oczu, ust, języka lub szczęki.

-    zawroty głowy

-    dyskineza: chodzi o stan obejmujący mimowolne ruchy mięśni, również powtarzające się, kurczowe i szarpane ruchy.

-    drżenie

-    niewyraźne widzenie, zakażenie oka lub spojówek

-    szybki rytm serca, nadciśnienie tętnicze, duszność

-    wysypka, zaczerwienienie skóry

-    ból brzucha, dyskomfort brzucha, wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, zaburzenia trawienia, suchość w jamie ustnej, bole zębów

-    skurcze mięśni, ból kości lub mięśni, ból pleców, ból stawów

-    nietrzymanie moczu (moczenie)

-    ból gardła, kaszel, krwawienie z nosa, zatkanie nosa

-    upadki

Niezbyt często (występujące u 1 na 100 osób):

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenie pęcherza moczowego, zapalenie migdałków (angina), drożdżakowe zakażenie paznokci, zakażenie skóry, zakażenie oka, miejscowe zakażenie ograniczone na jedną część ciała czy skóry, zakażenie wirusowe, zakażenie skóry wywołane przez roztocza

-    Zmniejszenie liczby określonego rodzaju leukocytów, pomagającegoochronić ciało przed zakażeniem, zmniejszenieliczby leukocytów, zmniejszenie liczby płytek krwi (komórki krwi pomagające powstrzymać krwawienie), anemia, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj leukocytów) we krwi.

-    reakcja alergiczna

-    cukrzyca (diabetes) oraz pogorszenie istniejącej cukrzycy, zwiększone stężenie cukru we krwi, nadmiernie picie wody.

-    utrata masy ciała, utrata apetytu prowadząca do zmniejszenia masy ciała i niedożywienia

-    zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

-    podwyższony nastrój (mania), obłąkanie, obniżenie popędu seksualnego, nerwica, zmora

-    dyskineza późna (nieopanowane ruchy szarpane lub przerywane w twarzy, języka lub innych części ciała). Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta mimowolne ruchy języka, ust, twarzy. Być może będzie konieczne zakończenie leczenia lekiem Risperidon Farmax.

-    nagłe niedokrwienie mózgu (udar mózgu, słaby udar mózgu).

-    pacjent nie reaguje na bodźce, utrata świadomości, ograniczony poziom świadomości

-    skurcze (ataki), mdłości

-    nieopanowana potrzeba poruszania częściami ciała, zaburzenie równowagi, nienaturalna koordynacja, zawroty głowy po zmianie pozycji ciała, zaburzenie koncentracji, trudności z mową, utrata apetytu lub niezwykły apetyt, zmniejszenie wrażliwości skóry na ból czy dotyk, poczucie mrowienia, brak wrażliwości skóry.

-    światłowstręt, suche oko, zwiększone łzawienie, przekrwienie (zaczerwienienie) oczu

-    zawroty głowy (vertigo), gwizdy w uszach, ból uszu

-    migotanie komór (szybka praca komór serca), przerwanie przepływu między dolną i górną częścią serca, nieprawidłowe przewodzenie pobudzeń elektrycznych w sercu, wydłużenie odstępu QT, spowolnione uderzanie serca, nieprawidłowy zapis EKG; przyspieszenie akcji serca (palpitacja)

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze po zmianie pozycji ciała (co może u niektórych osób zażywających Risperidon Farmax wywoływać mdłości, zawroty głowy, pacjenci mogą zemdleć po szybkim wyprostowaniu ciała lub po posadzeniu), uderzenia gorąca.

-    zapalenie płuc wywołane przez zaaspirowanie pokarmu do płuc, przekrwienie płuc, przekrwienie dróg oddechowych, charczenie i świsty w płucach, zaburzenia głosu (dysfonia), zaburzenia dróg oddechowych

-    zakażenie żołądka lub jelit, niezdolność do utrzymania stolca, bardzo twardy stolec, zaburzenia połykania, nadmierne wzdęcia

-    pokrywka, świąd, łysienie, pogrubienie skóry, egzema, sucha skóra, zmiany skórne, trądzik, rogowacenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, zaburzenia skóry, uszkodzenie skóry

-    zwiększenie kreatyny fosfokinazy we krwi, (chodzi o enzym wytwarzany podczas zaniku mięśni).

-    nieprawidłowa postawa ciała, sztywność stawów, obrzęk stawów, osłabienie mięśni, ból kręgosłupa szyjnego

-    częstomocz, niemożność oddawania moczu, bolesne oddawanie moczu

-    zaburzenie erekcji, zaburzenia wytrysku

-    utrata miesiączki, brak miesiączki lub inne zaburzenia miesiączkowania (u kobiet)

-    powiększenie piersi u mężczyzn, wydzielanie mleka z piersi, zaburzenia seksualne, ból w klatce piersiowej, dyskomfort w klatce piersiowej, upławy z pochwy

-    obrzęk twarzy, ust, oczu lub warg

-    dreszcze, podwyższona temperatura ciała

-    zmiana sposobu chodzenia

-    poczucie pragnienia, samopoczucie odbiegające od normy, dyskomfort w klatce piersiowej, nadwrażliwość

-    zwiększenie poziomu transaminaz we krwi, zwiększenie stężenia GGT (enzym wątrobowy zwany gamma-glutamylotransferazą), zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi

-    ból związany z podawaniem leku

Rzadko (występujące u 1 na 1000 osób):

-    zakażenia

-    nieprawidłowe wydzielanie hormonu, kontrolującego ilość produkowanego moczu

-    glukoza w moczu, małe stężenie glukozy we krwi, duże stężenie triglicerydów (tłuszcz) we krwi

-    brak emocji, niezdolność do osiągnięcia orgazmu

-    złośliwy zespół neuroleptyczny (obłąkanie, ograniczony poziom świadomości, utrata świadomości, wysoka gorączka, sztywność mięśni)

-    zaburzenie naczyń mózgowych

-    koma, śpiączka cukrzycowa

-    drżenie głowy

-    glaukoma (jaskra, zwiększone ciśnienie w gałce ocznej), trudności w koordynacji ruchu oczu

-    zaburzenie oczu podczas operacji usunięcia zaćmy. Jeśli pacjent stosował lek Risperidon Farmax, może w trakcie operacji zaćmy nastąpić stan nazywany jakośródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki. Przed zabiegiem trzeba poinformować wykonującego go okulistę o aktualnym lub wcześniejszym przyjmowaniu leku Risperidon Farmax.

-    niebezpiecznie niska liczba określonego rodzaju leukocytów, ważnego w zwalczaniu zakażeń we krwi

-    objawy reakcji alergicznej, takie jak gorączka, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka, duszność, świąd, wysypka lub obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    nadmiernie duże przyjmowanie wody

-    nieprawidłowa akcja serca

-    zakrzepy krwi w kończynach dolnych, zakrzepy krwi w płucach

-    zaburzenia oddychania podczas snu (zespół bezdechu śródsennego), szybki i płytki oddech

-    zapalenie trzustki, niedrożność jelit

-    obrzęk języka, spękane wargi, wysypka wywołana przez preparat leczniczy

-    łupież

-    rozpad mięśni prążkowanych i ból mięśni (rabdomioliza)

-    opóźniona miesiączka, powiększone gruczoły piersiowe, powiększone piersi, wyciek z piersi

-    podwyższenie stężenia insuliny (hormon kontrolujący stężenie glukozy we krwi)

-    priapizm (przedłużona erekcja, która może wymagać zabiegu chirurgicznego)

-    nadmierne rogowacenie skóry

-    obniżona temperatura ciała, zimne kończyny

-    zespół odstawienny (objawy po przerwaniu zażywania leku)

-    żółte zabarwienie skóry oraz oczu (żółtaczka)

Bardzo rzadko (występujące u 1 na 10 000 osób):

-    zagrażające życiu powikłania związane z niewyrównaną cukrzycą.

-    ważne reakcje alergiczne występujące wraz z obrzękiem gardła, prowadzące do zaburzeń oddychania

-    nieodpowiednie poruszanie jelit, powodujące zatkanie jelit

Inne działania niepożądane zaobserwowano podczas stosowania innego preparatu leczniczego zwanego paliperidon, bardzo podobnego do rysperydonu, więc można je również przewidywać przy przyjmowaniu leku Risperidon Farmax: szybkie uderzanie serca po wyprostowaniu ciała.

Inne działania niepożądane u dzieci i młodzieży:

Ogólnie można oczekiwać, że działania niepożądane u dzieci będą podobne do działań niepożądanych u dorosłych. Następne działania niepożądane zanotowano częściej u dzieci i młodzieży (od 5. -17. roku życia) niż u dorosłych: senność lub ograniczona koncentracja, zmęczenie, ból głowy, zwiększony apetyt, wymioty, objawy przeziębienia, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból brzucha, zawroty głowy, kaszel, gorączka, drżenie, biegunka oraz nietrzymanie moczu (moczenie).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Zgłaszanie działań niepożądanych pomoże uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie tego leku.

5. Jak przechowywać lek Risperidone Farmax

Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Risperidone Farmax po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blisterze „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Dane farmaceutyczne Co zawiera lek Risperidone Farmax

Substancją czynną leku jest rysperydon.

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg rysperydonu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna skrobia kukurydziana

celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101 oraz Avicel PH 102)

hypromeloza (5cps)

sodu laurylosiarczan

krzemionka koloidalna bezwodna

magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

hypromeloza (5cps i 15 cps), glikol propylenowy, tytanu dwutlenek, talk.

Tabletki powlekane Risperidone Farmax 2 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110). Tabletki powlekane Risperidone Farmax 3 mg i 4 mg zawierają żółcień chinolinową (E 104). Tabletki powlekane Risperidone Farmax 4 mg zawierają barwnik indygotynę (E132).

Jak wygląda lek Risperidone Farmax i co zawiera opakowanie

Lek Risperidone Farmax jest dostępny w blistrach PVC/LDPE/PVDC/Aluminium..

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 1 mg: biała, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 2 mg: pomarańczowa, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 3 mg: żółta, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 4 mg: zielona, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Lek Risperidone Farmax pakowano w opakowaniach w ilości 20 lub 60 tabletek powlekanych.

Na rynku niekoniecznie są wszystkie wielkości opakowania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SVUS Pharma, Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EuropejskiegoObszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: Risperidon Farmax 1, 2, 3, 4 mg potahované tablety

Węgry: Risperidon SVUS 1, 2, 3, 4 mg Filmtabletta

Polska: Risperidone Farmax 1, 2, 3, 4 mg Tabletka powlekana

Portugalia: Risperidon SVUS 1, 2, 3, 4 mg Comprimido revestido por película

Słowacja: Risperidon Farmax 1, 2, 3, 4 mg Filmom obalené tablety

Data ostatniego zatwierdzenia ulotki:

Risperidone Farmax

Charakterystyka Risperidone farmax

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Risperidone Farmax,1 mg, tabletki powlekane Risperidone Farmax, 2 mg, tabletki powlekane Risperidone Farmax, 3 mg, tabletki powlekane Risperidone Farmax, 4 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 1 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg rysperydonu

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 2 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg rysperydonu

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 3 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg rysperydonu

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 4 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg rysperydonu

Substancja pomocnicza (substancje pomocnicze) o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana 1 mg zawiera 47,50 mg laktozy.

Każda tabletka powlekana 2 mg zawiera 95,00 mg laktozy oraz 0,024 mg żółcieni pomarańczowej (E110).

Każda tabletka powlekana 3 mg zawiera 142,50 mg laktozy oraz 0,17 mg żółcieni chinolinowej (E 104).

Każda tabletka powlekana 4 mg zawiera 190,00 mg laktozy oraz 0,162 mg żółcieni chinolinowej (E 104).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 1 mg: biała, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 2 mg: pomarańczowa, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 3 mg: żółta, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

Tabletka powlekana Risperidone Farmax 4 mg: zielona, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Rysperidon Farmax jest wskazany w leczeniu schizofrenii.

Risperidon Farmax jest stosowany w leczeniu krótkotrwałym (do 6 tygodni) długo utrzymywanej się agresji osób z ciężkim otępieniem typu alzheimerowskiego, które nie reagują na niefarmakologiczne metody leczenia i które zagrażają sobie lub innym.

Risperidon Farmax jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu symptomatycznym (do 6 tygodni) długotrwałej agresji występującej u zaburzeń zachowania dzieci w wieku co najmniej 5 lat i młodzieży z ograniczonymi funkcjami intelektualnymi lub upośledzonymi umysłowo z diagnozą na podstawie kryterii DSM-IV. Silna agresja lub inne formy zachowań destrukcyjnych wymagają leczenia farmakologicznego.

Leczenie farmakologiczne powinno stanowić część całego programu leczniczego, który obejmuje również psychosocjalną oraz edukacyjną opiekę. Zaleca się, by rysperydon zaordynował specjalista neurolog i psychiatra dziecięcy lub lekarz, który zna się dobrze na leczeniu zaburzeń destrukcyjnych u dzieci i młodzieży.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Schizofrenia

Dorośli

Rysperydon należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę.

Dawka początkowa powinna wynosić 2 mg rysperydonu na dobę. Dawkę można zwiększyć do 4 mg na dobę w drugiej dobie stosowania. Następnie dawka może pozostać niezmieniona lub w razie potrzeby dostosowana do indywidualnych potrzeb. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi od 4 mg do 6 mg rysperydonu na dobę. Dla niektórych pacjentów korzystne może być wolniejsze zwiększanie dawki i mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące.

Nie wykazano, aby dawki większe niż 10 mg na dobę zapewniały dodatkową skuteczność w porównaniu do dawek mniejszych, natomiast mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych. Nie potwierdzono bezpieczeństwa dawek większych niż 16 mg na dobę, dlatego nie należy stosować takich dawek.

Osoby w podeszłym wieku

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 0,5 mg dwa razy na dobę. Dawka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, poprzez zwiększanie o 0,5 mg dwa razy na dobę, do dawki maksymalnej 1 do 2 mg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze schizofrenią. Dlatego nie zaleca się stosowania rysperydonu w tej grupie pacjentów.

Dorośli:

Risperidon Farmax należy przyjmować raz na dobę, rozpoczynając od dawki 2 mg rysperydonu. W razie potrzeby dawkę można zwiększać o 1 mg, nie częściej niż co 24 godziny. Zaleca się stosowanie dawek od 1 mg do 6 mg na dobę, by osiągnąć u pacjenta optymalnego stężenia skuteczności i tolerancji leku. Nie prowadzono badań z zastosowaniem dawek dobowych większych niż 6 mg rysperydonu u pacjentów z epizodami maniakalnymi.

Podczas każdego leczenia symptomatycznego należy okresowo oceniać konieczność kontynuowania leczenia objawów za pomocą produktu leczniczego Risperidon Farmax.

Osoby w podeszłym wieku:

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 0,5 mg dwa razy na dobę. Dawka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, poprzez zwiększanie o 0,5 mg dwa razy na dobę, do dawki maksymalnej 1 do 2 mg dwa razy na dobę. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia klinicznego.

Dzieci i młodzież:

Brak doświadczenia w leczeniu epizodów maniakalnych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Długotrwałe agresja u osób z ciężkim otępieniem typu alzheimerowskiego

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 0,25 mg dwa razy na dobę. Dawka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, poprzez zwiększanie o 0,25 mg dwa razy na dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 0,5 mg dwa razy na dobę. Dla niektórych pacjentów korzystne może być zwiększenie dawki do 1 mg dwa razy na dobę.

U pacjentów z długotrwałą agresją z ciężkim otępieniem typu alzheimerowskiego nie należy stosować leku Risperidon Farmax dłużej niż 6 tygodni. Podczas leczenia należy pacjenta regularnie i często badać w celu oceny konieczności kontynuowania leczenia.

Zaburzenia zachowania

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat

W przypadku pacjentów o masie ciała równej 50 kg lub więszej zalecana początkowa dawka to 0,5 mg raz na dobę. Dawka może być dostosowana do indywidualnych zapotrzebowania, poprzez zwiększanie o 0,5 mg raz na dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 1 mg raz na dobę. Dla niektórych pacjentów korzystna może być dawka od 0,5 mg raz na dobę, natomiast dla niektórych 1,5 mg raz na dobę.

W przypadku pacjentów o masie ciała mniejszej 50 kg wynosi zalecana początkowa dawka 0,25 mg raz na dobę. Dawka może być dostosowana do indywidualnych zapotrzebowania, poprzez zwiększanie o 0,25 mg raz na dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 0,5 mg raz na dobę. Dla niektórych pacjentów

korzystna może być dawka od 0,25 mg raz na dobę, natomiast dla niektórych 0,75 mg raz na dobę.

Podczas każdego leczenia symptomatycznego należy okresowo oceniać konieczność kontynuowania leczenia objawów za pomocą produktu leczniczego Risperidon Farmax.

Brak doświadczenia u dzieci w wieku poniżej 5 lat, dlatego nie zaleca się stosowania Risperidonu Farmax w tej grupie pacjentów.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby i nerek mają mniejszą zdolność eliminowania przeciwpsychotycznej substancji leczniczej niż osoby z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątrób dochodzi do zwiększenia stężenia czynnej frakcji rysperydonu.

Niezależnie od dawkowania należyu pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek zmniejszyć początkowe i podtrzymujące dawki o połowę i zwolnić dostosowywanie dawki.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Risperidon Farmax u pacjentów tej grupy.

Sposób podawania

Risperidon Farmax jest przeznaczony do stosowania doustnego. Można go stosować niezależnie od posiłków.

W celu zaprzestania leczenia zaleca się zmiejszać dawkę stopniowo. Po nagłym przerwaniu dużej dawki przeciwpsychotycznego produktu leczniczego mogą bardzo rzadko pojawić się objawy zespołu abstynencyjnego, takie jak: nudności, wymioty, pocenie czy bezsenność (patrz. pkt 4.8). Możliwe jest ponowne wystąpienie objawów choroby i istnieje ryzyko mimowolnych ruchów (takich jak akatyzja, dystonia lubdyskineza).

Zamiana innych leków przeciwpsychotycznych na rysperydon

Jeśli ma to uzasadnienie medycznie, zaleca się stopniowe wycofanie stosowanego poprzednio leczenia podczas rozpoczynania leczenia lekiem Risperidon Farmax. Również, jeżeli ma to uzasadnienie medyczne, zamianę leków przeciwpsychotycznych w postaci depot na terapię produktem leczniczym Risperidon Farmax należy rozpocząć od zastąpienia nim następnej planowanej iniekcji. Okresowo, należy rozważać konieczność kontynuacji podawania leków przeciw parkinsonizmowi.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję leczniczą lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, które zostały wymienione w pkt. 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci w podeszłym wieku z demencją

Metaanaliza 17 kontrolowanych badań klinicznych atypowych leków przeciwpsychotycznych, w tym rysperydonu, wykazała zwiększoną śmiertelność pacjentów w podeszłym wieku z demencją leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi w porównaniu do placebo. W badaniach kontrolowanych placebo z zastosowaniem rysperydonu w tej grupie pacjentów, śmiertelność osób leczonych lekiem Risperidon Farmax wynosiła 4,0% w porównaniu do śmiertelności 3,1% osób otrzymujących placebo. Średni wiek pacjentów, którzy zmarli wynosił 86 lat (przedział: 67 do 100). Dane z dwóch wielkich badań obserwacyjnych pokazały, że ryzyko zgonu u pacjentów w podeszłym wieku z demencją leczonych typowymi lekami przeciwpsychotycznymi jest nieznacznie większe w porównaniu do pacjentów, których nie leczono. Nie istnieje dostateczna ilość danych, by można było określić przyczynę zwiększenia tego ryzyka, przyczyna tego zjawiska nie jest znana. Niewiadomo do jakiej miary można większą śmiertelność w badaniach obserwacyjnych kojarzyć z stosowaniem leków przeciwpsychotycznych.

Jednoczesne stosowanie furosemidu

W badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo,przeprowadzanych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, w grupie otrzymującej rysperydon i furosemid, obserwowano występowanie większej śmiertelności(7,3%, średni wiek 89 lat, zakres 75 do 97) w porównaniu do pacjentów leczonych rysperydonem w monoterapii ( 3,1%, średni wiek 84 lat, zakres 70 do 96 lat) lub furosemidem w monoterapii ( 4,1%, średni wiek 80 lat, zakres 67 do 90 lat). Zwiększoną śmiertelność u pacjentów leczonych rysperydonem oraz furosemidem stwierdzono we dwóch spośród czterech badań klinicznych. Jednoczesne stosowanie rysperydonu z innymi lekami moczopędnymi (zwłaszcza z diuretykami tiazydowymi stosowanymi w małych dawkach) nie powodowało podobnych skutków.

Nie znaleziono dotąd jednoznacznego patofizjologicznego mechanizmu, który mógłby tłumaczyć te obserwacje, i czynnika powodującego zgon. Należy jednak zachować szczególną ostrożność i rozważyć ryzyko i korzyści przed podjęciem decyzji o jednoczesnym podawaniu tych leków oraz podawaniu rysperydonu z innymi diuretykami o silnym działaniu. Zwiększona śmiertelność nie występuje u pacjentów leczonych równocześnie rysperydonem i innymi diuretykami. Niezależnie od stosowanego leczenia, odwodnienie jest ogólnym czynnikiem ryzyka wpływającym na śmiertelność i dlatego u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem nie powinno się do niego dopuszczać.

Zdarzenia niepożądane dotyczące krążenia mózgowego (CVAE)

W badaniach kontrolowanych z zastosowaniem placebo przeprowadzanych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem stwierdzono zwiększenie częstości (około trzykrotne) występowania zdarzeń niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego. Połączone dane z sześciu badań kontrolowanych placebo przeprowadzonych na grupach głównie osób w podeszłym wieku (wiek >65 lat) z demencją, wykazały, że zdarzenia niepożądane dotyczące układu mózgowo-naczyniowego (ciężkie i nie, łącznie) wystąpiły u 3,3% (33/1009) pacjentów leczonych rysperydonem, oraz u 1,2% (8/712) pacjentów, którym podawano placebo. Iloraz szans (przy 95% przedziale ufności) wynosił 2,96 (1,34; 7,50). Mechanizm tego zwiększonego ryzyka nie jest znany. Zwiększone ryzyko nie może być wykluczone dla innych leków przeciwpsychotycznych ani innych populacji. Produkt leczniczy Risperidon Farmax należy stosować z ostrożnością u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Ryzyko wystąpienia CVAE było znacząco większe u pacjentów z otępieniem typu mieszanego czy naczyniowego w porównaniu do pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Dlatego pacjenci z innymi typami otępienia niż otępieniem typu alzheimerowskiego nie powinni być leczeni rysperydonem.

Lekarzom zaleca się wnikliwe przeprowadzanie oceny ryzyka i korzyści ze stosowania Risperidonu Farmax u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, z uwzględnieniem indywidualnych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu, a także u wszystkich pacj entów z wywiadem wskazującym na występowanie udarów mózgu. Pacjentom lub opiekunom należy polecić natychmiastowe zgłaszanie objawów przedmiotowych i podmiotowych potencjalnych zdarzeń niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego, takich jak nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg oraz problemy z mową lub z widzeniem. Bezzwłocznie należy wtedy rozważyć wszelkie opcje terapeutyczne, włącznie z przerwaniem leczenia rysperydonem.

Lek Risperidon Farmax należy stosować wyłącznie w krótkotrwałym leczeniu uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego wspierając metody nie farmakologiczne wykazujące ograniczoną skuteczność lub jej brak oraz gdy istnieje potencjalne ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych.Pacjentów należy poddawać regularnej ocenie z rozważeniem potrzeby kontynuacji leczenia.

Niedociśnienie ortostatyczne

W związku z tym, że rysperydon blokuje receptory alfa, może wystąpić niedociśnienie (niedociśnienie ortostatyczne), zwłaszcza podczas początkowej fazy dostosowywania dawki. Obserwowano klinicznie istotne niedociśnienie po wprowadzeniu leku do obrotu, w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych. Lek Risperidon Farmax należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia przewodzenia, odwodnienie, hipowolemia, zaburzenia krążenia mózgowego) i zgodnie z zaleceniami, zwiększać dawkę stopniowo (patrz pkt. 4.2.). W przypadku wystąpienia niedociśnienia, należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych, w tym leku Risperidon Farmax, stwierdzano wystąpienie leukopenii, neutropenii i agranulocytozy. Agranulocytozę po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów).

Pacjentów z istotną klinicznie leukopenią lub polekową leukopenią lub neutropenią w wywiadzie należy monitorować przez pierwsze kilka miesięcy leczenia. Należy rozważyć zaprzestanie stosowania leku Risperidon Farmax przy pierwszym objawie istotnego klinicznie zmniejszenia liczby leukocytów, wobec braku innych czynników przyczynowych.

Pacjentów ze znaczącą klinicznie neutropenią należy uważnie obserwować, czy nie występuje u nich gorączka lub inne objawy przedmiotowe lub podmiotowe infekcji, oraz podjąć natychmiastowe leczenie w razie wystąpienia takich objawów. U pacjentów z ciężką neutropenią (bezwzględna liczba neutrofilów <1 x 109/l) należy zaprzestać stosowania leku Risperidon Farmax i badać liczbę leukocytów, do czasu, gdy wynik będzie prawidłowy.

Późne dyskinezy, objawy pozapiramidowe (TD, EPS)

Działanie leków wykazujących właściwości antagonistyczne w stosunku do receptorów dopaminowych związane jest z występowaniem późnych dyskinez, charakteryzujących się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami, zwłaszcza mięśni języka i (lub) mięśni twarzy. Wystąpienie objawów pozapiramidowych jest czynnikiem ryzyka wystąpienia późnych dyskinez. W przypadku wystąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych późnych dyskinez, należy rozważyć przerwanie leczenia wszelkimi lekami przeciwpsychotycznymi.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN)

Donoszono o występowaniu - podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych - złośliwego zespołu neuroleptycznego, charakteryzującego się: podwyższeniem temperatury ciała, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości i zwiększeniem aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy krwi. Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek. W takim przypadku należy przerwać stosowanie wszystkich leków przeciwpsychotycznych, w tym leku Risperidon Farmax.

Choroba Parkinsona i otępienie z obecnością ciał Lewy’ego

Przed przepisaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym Risperidon Farmax, tabletki powlekane, pacjentom z chorobą Parkinsona lub otępieniem z obecnością ciał Lewy’ego, lekarze powinni rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Rysperydon może zaostrzyć przebieg choroby Parkinsona. U obu grup może występować zwiększone ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego i zwiększona wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne; ci pacjenci zostali wyłączeni z badań klinicznych. Objawy zwiększonej wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne mogą obejmować: splątanie, zaburzenie świadomości, niestabilność postawy z częstymi upadkami, które towarzyszą objawom pozapiramidowym.

Hiperglikemia i diabetes mellitus

Podczas leczenia rysperydonem stwierdzano wystąpienie hiperglikemii, diabetes mellitus lub zaostrzenie przebiegu wcześniej występującej cukrzycy. U niektórych pacjentów stwierdzono zwiększenie masy ciała, co mogło być czynnikiem zaostrzenia choroby. Współwystępowanie z kwasicą ketonową stwierdzono bardzo rzadko, podobnie współwystępowanie ze śpiączką cukrzycową. Zaleca się prowadzenie odpowiedniej obserwacji klinicznej. U pacjentów leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, w tym rispwridonem, należy monitorować objawy hiperglikemii (takich jak polidypsja, wielomocz, polifagia lub osłabienie), u pacjentów z cukrzycą należy regularnie przeprowadzać kontrole stężenia glukozy we krwi.

Zwiększenie masy ciała

Podczas stosowania rysperydonu stwierdzono przypadki zwiększenia masy ciała. Należy regularnie sprawdzać masę ciała.

Hiperprolaktynemia

Badania hodowli tkankowych wskazują, że rozwój ludzkich nowotworów piersi może być stymulowany przez prolaktynę. Pomimo, że nie stwierdzono do tej pory w badaniach klinicznych i epidemiologicznych wyraźnego związku z podawanymi lekami przeciwpsychotycznymi, należy zachować ostrożność u pacjentów z wywiadem w tym kierunku. Lek Risperidon Farmax należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej hiperprolaktynemią lub guzami prolaktynozależnymi.

Wydłużenie odstępu QT

Wydłużenie odstępu QT było bardzo rzadko zgłaszane po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność przepisując rysperydon pacjentom z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym, bradykardią lub zaburzeniem równowagi elektrolitowej (niedoborem potasu lub magnezu), ponieważ lek może zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii.

Ostrożność należy także zachować w przypadku stosowania rysperydonu jednocześnie z innymi lekami mogącymi wydłużać odstęp QT.

Drgawki

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Risperidon Farmax u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub z innymi stanami, które mogą obniżać próg drgawkowy.

Priapizm

W związku z działaniem blokującym receptor alfa-adrenergiczny, podczas leczenia lekiem Risperidon Farmax może wystąpić priapizm.

Regulacja temperatury ciała

Lekom przeciwpsychotycznym przypisywano właściwość zakłócania zdolności organizmu do obniżania temperatury ciała. Zaleca się zachowanie odpowiedniej ostrożności w przypadku przepisywania leku Risperidon Farmax pacjentom, u których mogą wystąpić czynniki sprzyjające podwyższeniu podstawowej temperatury ciała, np. wykonujących intensywny wysiłek fizyczny, narażonych na działanie ekstremalnie wysokich temperatur, przyjmujących jednocześnie leki o działaniu przeciwcholinergicznym lub odwodnionych.

Działania przeciwwymiotne

W badaniach przedklinicznych rysperydonu obserowano jego działanie przeciwwymiotne. W przypadku stosowania leku u ludzi działanie to może maskować objawy i symptomy przedawkowania niektórych leków oraz stany, takie jak niedrożność jelit, zespół Reyea lub guzy mózgu.

Pacienci z zaburzeniem czynności nerek i wątroby

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mają mniejszą zdolność eliminowania przeciwpsychotycznej substancji leczniczej niż osoby z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątrób dochodzi do zwiększenia stężenia czynnej frakcji rysperydonu. (patrz. pkt. 4.2).

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE). U pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne często występują nabyte czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dlatego przed leczeniem i podczas leczenia rysperydonem należy wykryć wszystkie możliwe czynniki ryzyka tej choroby oraz podjąć postępowanie zapobiegawcze.

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

U pacjentów przyjmujących leki o działaniu antagonistycznym na receptory alfa1a-adrenergiczne, w tym rysperydon (patrz pkt. 4.8), stwierdzano podczas operacji usunięcia zaćmy śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative floppy iris syndrome = IFIS).

Zespół IFIS może zwiększać ryzyko powikłań ocznych w trakcie i po zabiegu. Przed zabiegiem trzeba poinformować wykonującego go okulistę o aktualnym lub wcześniejszym przyjmowaniu leków o działaniu antagonistycznym na receptory alfa 1a-adrenergiczne. Nie ustalono możliwych korzyści z odstawienia leków blokujących receptory alfa1 przed zabiegiem usunięcia zaćmy i należy to rozważyć wobec ryzyka przerwania leczenia przeciwpsychotycznego.

Dzieci i młodzież

Przed przepisaniem rysperydonu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania należy przeprowadzić dokładną analizę fizycznych i społecznych przyczyn zachowań agresywnych, takich jak ból czy niewłaściwe wymagania środowiskowe.

Działanie sedatywne rysperydonu należy w tej populacji dokładnie obserwować ze względu na możliwy wpływ na zdolność uczenia się. Zmiana czasu podawania rysperydonu może zmniejszyć wpływ sedacji na koncentrację u dzieci i młodzieży.

Podawanie rysperydonu wiązało się z przeciętnym zwiększeniem masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI). Zmiany wzrostu stwierdzane w długoterminowych, otwartych badaniach rozszerzonych mieściły się w normach określonych dla danego wieku. Długotrwały wpływ rysperydonu na dojrzewanie płciowe i wzrost nie został wystarczająco zbadany.

Ze względu na możliwość wpływu dłużej trwającej hiperprolaktynemii na rozwój fizyczny i dojrzewanie płciowe dzieci i młodzieży, należy prowadzić regularną ocenę kliniczną stanu endokrynologicznego pacjenta, obejmującą pomiary wzrostu, masy ciała, dojrzewania płciowego, kontrolę występowania menstruacji i innych możliwych objawów prolaktynozależnych.

Podczas leczenia rysperydonem należy regularnie kontrolować występowanie objawów pozapiramidowych oraz innych zaburzeń ruchu.

Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży: patrz punkt 4.2.

Substancje pomocnicze

Tabletki powlekane zawierają laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Tabletki powlekane 2 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110). Może wywołać reakcję alergiczną.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych zalecana jest ostrożność podczas przepisywania rysperydonu jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT, np.: leki przeciwarytmiczne (np.: chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, propafenon, amiodaron, sotalol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.: amitryptylina), czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.: maprotylina), niektóre leki przeciwhistaminowe, inne leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwmalaryczne (np.: chinina i meflochina), oraz z lekami powodującymi zaburzenia równowagi elektrolitowej (hipokaliemia, hipomagnezemia), bradykardię lub z lekami hamującymi metabolizm wątrobowy rysperydonu. Powyższa lista ma charakter informacyjny i nie jest listą wyczerpującą.

Możliwość wpływu leku Risperidon Farmax na inne leki

Rysperydon należy stosować z ostrożnością razem z innymi substancjami działającymi ośrodkowo, w szczególności produktami zawierającymi alkohol, opioidy, leki przeciwhistaminowe oraz benzodiazepiny - ze względu na zwiększone ryzyko sedacji.

Rysperydon może antagonizować działanie lewodopy i innych agonistów dopaminergicznych. Jeśli to połączenie wydaje się konieczne, szczególnie w schyłkowej fazie choroby Parkinsona należy zastosować najmniejsze skuteczne dawki obu leków.

Po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu obserwowano istotne klinicznie niedociśnienie po zastosowaniu rysperydonu w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Rysperydon nie ma istotnego klinicznie wpływu na parametry farmakokinetyczne litu, kwasu walproinowego, digoksyny lub topiramatu.

Możliwość wpływu innych leków na produkt leczniczy Risperidon Farmax

Karbamazepina zmniejsza stężenie czynnej frakcji przeciwpsychotycznej rysperydonu w osoczu krwi.

Podobne działanie można zaobserwować podczas stosowania leków, takich jak np. ryfampicyna, fenytoina i fenobarbital, indukujących enzym wątrobowy CYP 3A4 jak również glikoproteinę P. W przypadku rozpoczynania lub przerwania leczenia karbamazepiną lub innymi lekami indukującymi enzym wątrobowy CYP 3A4 i (lub) glikoproteinę P (P-gp), lekarz powinien ponownie określić dawkowanieleku Risperidon Farmax.

Fluoksetyna i paroksetyna, inhibitory CYP 2D6, mogą spowodować zwiększenie stężenia rysperydonu w osoczu krwi, ale w mniejszym stopniu jego czynnej frakcji przeciwpsychotycznej. Oczekuje się, że inne inhibitory CYP 2D6, takie jak chinidyna mogą wpływać w podobny sposób na stężenia osoczowe rysperydonu. Jeżeli rozpoczyna się lub kończy równoczesne stosowanie fluoksetyny lub paroksetyny z rysperydonem, lekarz powinien ponownie ocenić dawkowanie leku Risperidon Farmax.

Werapamil, inhibitor CYP 3A4 i P-gp, zwiększa stężenie rysperydonu w osoczu.

Galantamina i donepezyl nie mają istotnego klinicznie wpływu na parametry farmakokinetycznerysperydonu i czynną frakcję przeciwpsychotyczną rysperydonu.

Pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i niektóre leki beta-adrenolityczne mogą powodować zwiększenie stężenia rysperydonu w osoczu krwi, ale nie jego czynnej frakcji przeciwpsychotycznej. Amitryptylina nie ma wpływu na właściwości farmakokinetyczne rysperydonu ani na czynną frakcję przeciwpsychotyczną. Cymetydyna i ranitydyna zwiększają dostępność biologiczną rysperydonu, ale jedynie w minimalnym stopniu wpływają na czynną frakcję przeciwpsychotyczną. Erytromycyna inhibitor CYP 3A4 nie zmienia farmakokinetyki rysperydonu ani jego czynnej frakcji przeciwpsychotycznej.

Jednoczesne stosowanie leków psychostymulujących (np.: metylofenidatu) z lekiem Risperidon Farmax u dzieci i młodzieży nie wpływa na farmakokinetykę ani skuteczność leku Risperidon Farmax.

Zwiększona śmiertelność u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem stosujących równocześniefurosemid - patrz punkt 4.4.

Jednoczesne stosowanie doustne Risperidonu Farmaxz paliperydonem nie jest zalecane, ponieważ paliperydon jest czynnym metabolitem rysperydonu i takie połączenie może prowadzić do dodatkowej ekspozycji na czynną frakcję psychotyczną.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania rysperydonu u kobiet w okresie ciąży. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego rysperydonu, lecz stwierdzano innego rodzaju działania toksyczne na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano odwracalne objawy pozapiramidowe u noworodków, których matki stosowały rysperydon w ostatnim trymestrze ciąży. W związku z tym należy monitorować noworodki.

Leku Risperidon Farmaxnie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.W przypadku konieczności przerwania leczenia rysperydonem w okresie ciąży, nie należy przerywać leczenia gwałtownie.

Karmienie piersią

W badaniach przeprowadzanych na zwierzętach stwierdzono przenikanie rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu do mleka. Wykazano również, że rysperydon i 9-hydroksyrysperydon także przenikają w małych ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących działań niepożądanych występujących u niemowląt karmionych piersią. Dlatego należy rozważyć stosunek korzyści z karmienia piersią do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Płodność

Jak w przypadku innych leków będących antagonistami receptorów D2, lek Risperidon Farmax zwiększa stężenie prolaktyny. Hiperprolaktynemia może hamować wytwarzanie GnRHw podwzgórzu, co powoduje zmniejszenie wydzielania gonadotropin w przysadce. To z kolei, na skutek zaburzeń steroidogenezy w gonadach, może hamować czynności rozrodcze zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Nie stwierdzono takich działań w badaniach przedklinicznych.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń

Lek Risperidon Farmaxmoże mieć niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, ze względu na potencjalne oddziaływanie na układ nerwowy i zaburzenia wzroku (patrz punkt 4.8). Dlatego pacjentom powinno się doradzać powstrzymanie się od prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn do czasu, kiedy zostanie poznana ich indywidualna wrażliwość na lek.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane (częstość występowania >    10%) to:

parkinsonizm, ból głowy oraz bezsenność.

Działania niepożądane zależne od dawki obejmują parkinsonizm oraz akatyzję.

Poniżej podano wszystkie działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu. Użyte zostały następujące określenia odnoszące się do częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

bardzo

często

często

niezbyt często

rzadko

bardzo

rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytne

zapalenie płuc,

zapalenie

oskrzeli,

zakażenie

górnych dróg

oddechowych

zapalenie zatok,

zapalenie dróg

moczowych,

zakażenie uszu,

grypa

zakażenie górnych dróg

oddechowych,

zapalenie

pęcherza,

zakażenie oka,

zapalenie

migdałków,

cellulit, grzybica

paznokci

zakażenie

miejscowe,

zakażenie

wirusowe,

zapalenie skóry

wywołane przez

roztocza

zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

neutropenia,

limfopenia,

trombocytopenia,

niedokrwistość,

zmniejszony

hematokryt,

podwyższonaliczb

a eozynofili

agranulocytozac

Zaburzenia

układu

nadwrażliwość

reakcja

anafilaktycznac

immunologiczne

Zaburzenia

endokrynologic

zne

hiperprolaktyne

miaa

nieodpowiednie

wydzielanie

hormonu

antydiuretyczne

go, glukoza w

moczu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie

masy ciała,

wzmożone

łaknienie,

zmniejszone

łaknienie

cukrzycab, hiperglikemia, polidypsja, zmniejszenie masy ciała, anoreksja, zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi

zatrucie wodnec,

hipoglykemia,

hiperinsulinemia

c, zwiększenie

stężenia

trójglicerydów

we krwi

kwasica

ketonowa

Zaburzenia

psychiczne

bezsennośćd

zaburzenia snu, hiperaktywność, depresja, letarg

mania, stan splątania, spadek libido,

nerwowość, zmora

stępienie uczuć, anorgazmia

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność, parkinsoniz md, ból głowy

akatyzjad, dystoniad, zawrót głowy, dyskinezyd, drżenie

dyskineza późna, udar mózgowo-naczyniowy, brak reakcji na bodźce, utrata

świadomości, zaburzenia uwagi, konwulsjed, dyzartia, hiperaktywność, zaburzenie równowagi, zawroty głowy po zmianie pozycji, zaburzenia mowy i smaku, niedoczulica

złośliwy zespół

neuroleptyczny,

śpiączka

cukrzycowa,

zaburzenia

ruchu

zaburzenia oka

niewyraźnie

widzenie,

zapalenie

spojówek

światłowstręt, suche oko, zwiększone łzawienie, przekrwienie oczu

jaskra,

zaburzenie

gałkoruchowe,

odwracanie

gałek

ocznych,zaschni ęta wydzielina na brzegach powiek, zespół wiotkiej

tęczówki (IFIS)c

zaburzenia ucha i błędnika

vertigo, szumy uszne, ból ucha

Zaburzenia

tachykardia

migotanie

kołatanie serca

serca

przedsionków,

blok

przedsionkowo-

komorowy,

zaburzenia

przepływu

powietrza,

wydłużenie

odcinka QT,

bradykardia,

nieprawidłowe

EKG, palpitacja

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

niedociśnienie,

niedociśnienie

ortostatyczne,

napady

zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność, ból gardła i krtani, kaszel, krwawienie z nosa,

przekrwienie błony śluzowej nosa

zachłystowe zapalenie płuc, przekrwienie płuc, przekrwienie dróg oddechowych, świszczący oddech, chrypka, choroba układu oddechowego

zespół bezdechu

sennego,

hiperwentylacja

Zaburzenie żołądka i jelit

ból brzucha,

dyskomfort

brzucha,

wymioty,

nudności,

zaparcie,

biegunka,

niestrawność,

suchość w jamie

ustnej, ból zębów

nietrzymanie kału, masy kałowe w podbrzuszu, zapalenie błony śluzowej żołądka, dysfagia, gazy jelitowe

zapalenie

trzustki,

niedrożność

jelit, obrzęk

języka

opuchnięcie

warg

niedrożność

jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, rumień

pokrzywka, świąd,

łysienie,

nadmierne

rogowacenie,

egzema,

odbarwienia

skóry, trądzik,

zapalenie

skóry,zaburzenia

skóry, zmiany na

skórze

osutki

polekowe,

łupież

obrzęk

naczyniorucho

wy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

drżenie, ból mięśni, ból pleców, ból stawów

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi,

nieprawidłowa

postawa,

zesztywnienie

rabdomioliza

stawów, obrzęk stawów, osłabienie mięśni, ból szyi

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niedotrzymanie

moczu

częstomocz, retencja, bolesne oddawanie moczu

Stany związane z ciążą, okresem połogu oraz okresem okołoporodowy m

zespół objawów odstawienia u noworodkówc

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia erekcji,

zaburzenia

wytrysku, brak

miesiączki,

zaburzenia

miesiączkowaniad,

ginekomastia,

mlekotok,

zaburzenia

czynności

seksualnych, ból

piersi, upławy z

pochwy

priapizmc,

opóźnienie

miesiączkowani

a, obrzęk piersi,

zwiększenie

piersi,

wydzielina z piersi

Zaburzenia ogólne oraz stany w miejscu podania

obrzękd,gorączka , ból klatki piersiowej, osłabienie, zmęczenie, ból

obrzęk twarzy, febra, zwiększenie temperatury, nieprawidłowy chód, pragnienie, dyskomfort w klatce piersiowej, ociężałość, źle samopoczucie

hipotermia,

obniżenie

temperatury,

zimne

kończyny,

zespół objawów

odstawienia

leku,

zesztywnieniec

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie stężenia trasferaz, zwiększenia stężenia gamma-glutamylotransfera zy, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych

żółtaczka

Obrażenia, zatrucia oraz komplikacje proceduralne

upadki

ból związany z zabiegiem

a Hiperprolaktynemia może w niektórych przypadkach prowadzić do ginekomastii, zaburzeń menstruacji, braku miesiączki, mlekotoku.

b W kontrolowanych placebo stwierdzono diabetes mellitus u 0,18 % pacjentów leczonych rysperydonem w porównaniu do 0,11 % pacjentów, którym podawano placebo. Ogółem występowanie cukrzycy w wszystkich badaniach klinicznych u pacjentów leczonych rysperydonem wynosi 0,43 %.

cNie obserwowano w badaniach klinicznychz rysperydonem, lecz po wprowadzeniu leku do obrotu. d Zespół pozapiramidowy może się objawiać: parkinsonizmem (zwiększone wydzielanie śliny, zesztywnienie mięśni szkieletowych, parkinsonizm, ślinienie się, objaw koła zębatego w parkinsonizmie, bradykinezja, hipokinezja, maskowata twarz, napięcie mięśni, akineza, sztywność karku, sztywność mięśni, chód parkinsonowski i nieprawidłowy odruch z gładzizny czoła), akatyzją (akatyzja, niepokój ruchowy, hyperkinezja i zespół niespokojnych nóg), drżeniem, dyskinezą (dyskineza, drganie mięśni, choreoatetoza, atetoza i drgawki kloniczne mięśni), dystonią.

Dystonia obejmuje tu dystonię, skurcze mięśni, zwiększone napięcie mięśni, kręcz szyi, mimowolne skurcze mięśni, przykurcz mięśni, kurcz powiek, rotacyjne ruchy gałki ocznej, porażenie języka, skurcze mięśni twarzy, skurcz krtani, miotonię, opistotonus, skurcz mięśni ust i gardła, pleurototonus, skurcz języka, szczękościsk. Drżenie obejmuje tu drżenie i spoczynkowe drżenie w chorobie Parkinsona. Należy zauważyć, że wymieniono szeroki zakres objawów, które niekoniecznie muszą mieć podłoże pozapiramidowe.

Działania niepożądane obserwowane u preparatów zawierających paliperydon Paliperydon jest aktywnym metabolitem rysperydonu, dlatego działania niepożądane obu substancji (podanie doustne czy w postaci zastrzyków) są podobne. Oprócz wyżej wymienionych działań niepożądanych obserwowano podczas stosowania preparatów zawierających paliperydon również następujące działania niepożądane. Te działania można także przewidywać stosując lek Risperidon Farmax.

Zaburzenia serca:zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej

Oddziaływania związane z grupą leków

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych stwierdzano bardzo rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu. Innymi związanymi z klasą leków działaniami na serce, opisywanymi dla leków przeciwpsychotycznych w przypadku których występuje wydłużenie odcinka QT są: arytmia komorowa, migotanie komór, tachykardia komorowa, nagła śmierć, zatrzymanie akcji serca i częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes.

Żylne choroby zakrzepowo-zatorowe

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przypadki zatorowości płucnej oraz zakrzepicy żył głębokich (częstość występowania objawów nie jest znana).

Zwiększenie masy ciała

Na podstawie połączonych danych pochodzących z trwających 6 do 8 tygodni badań kontrolowanych placebo określano stosunek ilościowy dorosłych pacjentów ze schizofrenią poddawanych terapii z zastosowaniem rysperydonu i placebo, spełniających kryterium zwiększenia masy ciała o >7% masy początkowej. Stwierdzono występowanie statystycznie istotnego zwiększenia liczby przypadków zwiększenia masy ciała w grupie otrzymującej rysperydon (18%), w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (9%).

Analizując połączone dane z kontrolowanych placebo, trwających 3 tygodnie badań z udziałem dorosłych pacjentów z ostrą manią, częstość występowania zwiększenia masy ciała >7% w momencie zakończenia badania była porównywalna dla grup otrzymujących rysperydon (2,5%) oraz grup otrzymujących placebo (2,4%) i był nieznacznie większy w aktywnej grupie kontrolnej (3,5%).

W populacji dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia zachowania i inne zachowania destrukcyjne, w badaniach długoterminowych stwierdzono zwiększenie masy ciała o średnio 7,3 kg po 12 miesiącach terapii. Oczekiwane zwiększenie masy ciała u zdrowych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie. W wieku od 12 do 16 lat, u dziewcząt utrzymuje się tempo zwiększania masy ciała wynoszące od 3 do 5 kg rocznie, podczas gdy u chłopców masa zwiększa się o około 5 kg rocznie.

Dodatkowe informacje dotyczące populacji specjalnych

Niepożądane działania produktu leczniczego obserwowane częściej u pacjentów w podeszłym wieku z demencją lub u dzieci, w porównaniu z populacją osób dorosłych, opisano poniżej:

Osoby w podeszłym wieku z otępieniem

Przemijające napady niedokrwienne oraz zdarzenia mózgowo-naczyniowe były działaniami niepożądanymi opisywanymi w badaniach klinicznych. U pacjentów w podeszłym wieku z demencją występowały one odpowiednio z częstością 1,4% i 1,5%. Dodatkowo opisywano występowanie następujących działań niepożądanych z częstością co najmniej dwukrotnie większą niż w innych populacjach osób dorosłych i wynoszącą >5%: zakażenia dróg moczowych, obrzęk obwodowy, letarg i kaszel.

Dzieci i młodzież

Jest ogólnie przyjęte, że rodzaje działań niepożądanych u dzieci są podobne do działań zaobserwowanych u dorosłych.U dzieci (w wieku od 5 do 17 lat) opisywano następujące działania niepożądane występujące z częstością >5% i co najmniej dwa razy częściej niż w badaniach klinicznych u osób dorosłych: senność, uspokojenie, zmęczenie, ból głowy, wzmożone łaknienie, wymioty, zakażenie górnych dróg oddechowych, obrzęk błony śluzowej nosa, ból brzucha, zawroty głowy, kaszel, gorączkę, drżenie, biegunkę i mimowolne oddawanie moczu.

Wpływ długoterminowej terapii rysperydonem na dojrzewanie seksualne i wzrost szczegółowo nie badano (patrz. punkt 4.4, Dzieci i młodzież).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwemDepartamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,fax:2249-21-309,e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Opisywane objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania były na ogół nadmiernie nasilonymi wynikami farmakologicznego działania rysperydonu. Należały do nich: senność i sedacja, tachykardia, niedociśnienie oraz objawy pozapiramidowe. Po przedawkowaniu odnotowano przypadki wydłużenia odstępu QT i drgawki. Opisywano występowanie torsade depointesw związku z jednoczesnym przedawkowaniem rysperydonu i paroksetyny.

W przypadku ostrego przedawkowania, należy zawsze brać pod uwagę możliwość zatrucia wielomalekami jednocześnie.

Leczenie

Należy uzyskać i utrzymać drożność dróg oddechowych oraz zapewnić odpowiednie natlenienie i wentylację. Należy rozważyć wykonanie płukania żołądka (gdy pacjent jest nieprzytomny, pozaintubowaniu) oraz podanie węgla aktywowanego ze środkami przeczyszczającym, i jedynie w przypadku, gdy od przyjęcia leku nie upłynęła godzina. Natychmiast należy rozpocząć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym zapisem elektrokardiograficznym, w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu.

Nie ma swoistego antidotum na rysperydon, dlatego należy wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe.

Niedociśnienie i zapaść krążeniową należy leczyć odpowiednimi środkami, takimi jak dożylnie podawane płyny i (lub) leki sympatykomimetyczne. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów pozapiramidowych należy zastosować leki antycholinergiczne. Należy dokładnie obserwować pacjenta i monitorować parametry życiowe do czasu ustąpienia objawów zatrucia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwpsychotyczne , Kod ATC: N05A X 08 Mechanizm działania

Rysperydon jest wybiórczym antagonistą monoaminergicznym o unikatowych właściwościach.Charakteryzuje się dużym powinowactwem do receptorów serotoninergicznych 5-HT2 i dopaminergicznych D2. Rysperydon wiąże się również z receptorami alfa-1-adrenergicznymi i, z mniejszym powinowactwem, z receptorami histaminowymi H1 i receptorami a-2-adrenergicznymi. Rysperydon nie wykazuje powinowactwa do receptorów cholinergicznych. Pomimo tego, że rysperydon jest silnym antagonistą receptorów D2, co wiąże się z korzystnym wpływem na wytwórcze objawy schizofrenii, w mniejszym stopniu ogranicza on aktywność motoryczną i wywołuje katalepsję niż klasyczne neuroleptyki. Zrównoważone ośrodkowe działanie antagonistyczne na receptory serotoninergiczne i dopaminergiczne może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pozapiramidowych działań niepożądanych i rozszerzyć działanie terapeutyczne na objawy negatywne i zaburzenia afektywne występujące w przebiegu schizofrenii.

Działania farmakodynamiczne

Skuteczność kliniczna

Schizofrenia

Skuteczność rysperydonu w krótkoterminowej terapii schizofrenii stwierdzono w czterech badaniachtrwających od 4 do 8 tygodni, które obejmowały ponad 2500 pacjentów spełniających kryteria DSM-IV dla schizofrenii. W 6-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu, w którym stopniowo zwiększano dawki do 10 mg/dobę (podawane dwa razy na dobę), stwierdzono, że rysperydon był bardziej skuteczny niż placebo wg oceny w skali Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). W 8-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem czterech stałych dawek rysperydon (2, 6, 10 i 16 mg na dobę, podawanych dwa razy na dobę), stwierdzono, że wszystkie cztery grupy wykazują lepsze wyniki w skali Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) w porównaniu z placebo. W 8-tygodniowym badaniu dotyczącym porównania dawek z zastosowaniem pięciu stałych dawek rysperydonu (1, 4, 8, 12 i 16 na dobę, podawanych dwa razy na dobę), stwierdzono lepsze wyniki w skali PANSS dla grup otrzymujących dawki 4, 8 i 16 mg na dobę w porównaniu z grupą otrzymującą 1 mg rysperydonu na dobę. W 4-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu dotyczącym porównania dawek, przeprowadzonym z zastosowaniem dwóch stałych dawek rysperydonu (4 i 8 mg na dobę, podawanych raz na dobę), obie grupy uzyskały lepsze wyniki w skali PANSS w porównaniu z placebo, łącznie z całkowitym wynikiem PANSS i miarą odpowiedzi (>20% zmniejszenia całkowitego wyniku PANSS). W ramach dłuższego badania, dorosłych pacjentów leczonych ambulatoryjnie spełniających w większości kryteria DSM-IV dla schizofrenii, i klinicznie stabilnych od co najmniej 4 tygodni w okresie przyjmowania leków przeciwpsychotycznych, randomizowano do grup otrzymujących 2 mg do 8 mg na dobę rysperydonu lub haloperydolu i przez 1 do 2 lat prowadzono obserwacje czy nie występują nawroty choroby. U pacjentów przyjmujących rysperydon stwierdzono znacząco dłuższy okres do wystąpienia nawrotu, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi haloperydol.

Epizody maniakalne w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych Skuteczność monoterapii ostrych epizodów manii związanych z zaburzeniem dwubiegunowym typu I z zastosowaniem rysperydonu wykazano w trzech badaniach z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, przeprowadzonych na około 820 pacjentach z zaburzeniami dwubiegunowymi typu I, w oparciu o kryteria DSM-IV. W badaniach tych wykazano, że rysperydon podawany w dawce od 1 mg do 6 mg na dobę (dawka początkowa 3 mg w dwóch badaniach i 2 mg jednym badaniu) był znacząco bardziej skuteczny od placebo w odniesieniu do wcześniej ustalonego punktu końcowego, tzn. zmiany w stosunku do wyniku początkowego w skali Young Mania Rating Scale (YMRS) w 3. tygodniu. Wtórne wyniki skuteczności były ogólnie zgodne z wynikami pierwotnymi. Odsetek pacjentów, u których po 3 tygodniach zanotowano zmniejszenie o >50% łącznego wyniku YMRS w stosunku do wyniku początkowego był znacząco większy dla rysperydonu niż dla placebo. W jednym z badań stworzono grupę otrzymującą haloperydol, oraz zastosowano 9-tygodniową, fazę podtrzymującą z podwójnie ślepą próbą. Skuteczność została zachowana przez cały 9-tygodniowy okres terapii podtrzymującej. Zmiana w stosunku do wyniku początkowego w skali YMRS postępowała w trakcie badania i była w tygodniu 12 porównywalna dla rysperydonu i haloperydolu.

Skuteczność rysperydonu podawanego ze środkami stabilizującymi nastrój, w leczeniu ostrej manii wykazano w dwóch, trwających 3 tygodnie, badaniach z podwójnie ślepą próbą, obejmujących około 300 pacjentów spełniających kryteria DSM-IV dla zaburzeń dwubiegunowych typu I. W jednym 3-tygodniowym badaniu stwierdzono, że rysperydon w dawce od 1 mg do 6 mg na dobę, z dawką początkową wynoszącą 2 mg na dobę podawaną z litem lub walproinianem, zapewniał osiąganie lepszego wyniku niż podawanie samego litu lub walproinianu, w odniesieniu do określonego wcześniej punktu końcowego, tzn. zmiany całkowitego wyniku w skali YMRS w tygodniu 3 względem wartości początkowej. W drugim, trwającym trzy tygodnie badaniu, rysperydon podawany w dawce od 1 mg do 6 mg na dobę (z początkową dawką 2 mg/dobę) w skojarzeniu z litem, walproinianem lub karbamazepiną nie okazał się skuteczniejszy niż sam lit, walproinian lub karbamazepina w obniżaniu wyniku w skali YMRS. Możliwym wyjaśnieniem niepowodzenia tego badania jest indukcja klirensu rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu pod wpływem karbamazepiny, co prowadzi do mniejszych niż terapeutyczne stężeń rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu. Gdy w analizie post-hoc wykluczono grupę karbamazepinową, rysperydon w skojarzeniu z litem i walproinianem zapewniał większe obniżenie wyniku w skali YMRS, w porównaniu z działaniem samego litu lub walproinianu.

Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem

Skuteczność rysperydonu w leczeniu Behawioralnych i Psychologicznych Objawów Demencji (ang. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD), obejmujących zaburzenia zachowania, takie jak: agresja, pobudzenie, psychoza, nadmierna aktywność i zaburzenia afektywne, wykazano w trzech kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbąprzeprowadzonych z udziałem 1150 pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. W jednym z badań zastosowano stałe dawki rysperydonu wynoszące 0,5, 1 i 2 mg na dobę. W dwóch badaniach z dostosowywaną dawką, podawano rysperydon w dawkach od 0,5 mg do 4 mg na dobę oraz odpowiednio od 0,5 mg do 2 mg na dobę. Stwierdzono statystycznie istotną i klinicznie znaczącą skuteczność rysperydonu w leczeniu agresji, i mniej znaczną w leczeniu pobudzenia i psychozy u pacjentów w podeszłym wieku z demencją (wg pomiarów w skali Behavioural Pathology In Alzheimer’s Disease Rating Scale [BEGAVE-Ad] i Cohen-Mansfield Agitation Inventory [CMAI]).Działanie terapeutyczne rysperydonu było niezależne od wyniku w skali MiniMental State Ex amination (MMSE)(a w konsekwencji od zaawansowania demencji) od uspokajających właściwości rysperydonu, od obecności lub braku psychozy, od typu demencji - związanej z chorobą Alzheimera, naczyniowej lub mieszanej (patrz także punkt 4.4).

Dzieci i młodzież Zaburzenia zachowania

Skuteczność rysperydonu w krótkoterminowym leczeniu zachowań destrukcyjnych (DBD) wykazano w dwóch kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonych z udziałem 240 pacjentów w wieku od 5 do 12 lat, z diagnozą zaburzeń zachowania wg kryteriów DSM-IV oraz graniczną funkcją intelektualną lub łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem zdolności uczenia się i (lub) upośledzeniem psychicznym. W tych dwóch badaniach stwierdzono, że rysperydon w dawkach od 0,02 do 0,06 mg/kg mc. na dobę był znacznie skuteczniejszy od placebo w odniesieniu do osiągania pierwotnego punktu końcowego, tzn. zmiany wyniku w podskali Conduct Problem skali Nisonger-Child Behaviour Rating Form (N-CBRF) względem wartości początkowej w tygodniu 6.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Rysperydon jest metabolizowany do 9-hydroksyrysperydonu, który ma podobne właściwości farmakologiczne do właściwości rysperydonu (patrz Biotransformacja i wydalanie).

Wchłanianie

Rysperydon jest po podaniu doustnym całkowicie wchłaniany i w ciągu 1 do 2 godzin osiąga maksymalne stężenie w osoczu krwi. Bezwzględna dostępność biologiczna rysperydonu po podaniu doustnym wynosi 70% (CV=25%). Względna dostępność biologiczna rysperydonu po podaniu doustnym, uwolnionego z tabletki wynosi 94% (CV=10%) w porównaniu z roztworem.

Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku, dlatego rysperydon może być podawany w trakcie posiłków lub pomiędzy posiłkami. Stan stacjonarny rysperydonu występuje u większości pacjentów w ciągu jednego dnia. Stan stacjonarny 9-hydroksyrysperydonu występuje po upływie 4 do 5 dni stosowania.

Dystrybucja

Dystrybucja rysperydonu przebiega szybko. Objętość dystrybucji wynosi 1 do 2 l/kg.

W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i kwaśną alfa-1-glikoproteiną.

Rysperydon w osoczu krwi jest związany z białkami w 90%, a 9-hydroksyrysperydon w 77%.

Biotransformacja i wydalanie

Rysperydon jest metabolizowany przez CYP 2D6 do 9-hydroksyrysperydonu, który ma podobne właściwości farmakologiczne do właściwości rysperydonu. Rysperydon i 9-hydroksyrysperydon tworzą czynną frakcję przeciwpsychotyczną. CYP 2D6 podlega polimorfizmowi genetycznemu. Osoby intensywnie metabolizujące z udziałem CYP 2D6 szybko przekształcają rysperydon w 9-hydroksyrysperydon, podczas gdy osoby słabo metabolizujące z udziałem CYP 2D6 przekształcają go znacznie wolniej. Chociaż u osób intensywnie metabolizujących jest mniejsze stężenie rysperydonu, a większe stężenie 9-hydroksyrysperydonu niż u osób słabo metabolizujących, to farmakokinetyki rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu łącznie (tzw. czynna frakcja przeciwpsychotyczna), po podaniu dawki jednorazowej i wielokrotnych dawkach są podobne w obu populacjach.

Inną ścieżką metaboliczną rysperydonu jest N-dealkilacja. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich mikrosomach wątrobowych wykazały, że rysperydon w klinicznie istotnych stężeniach nie hamuje znacząco metabolizmu leków ulegających przemianom katalizowanym przez izoenzymy cytochromu P450, w tym CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 i CYP 3A5. W okresie tygodnia od chwili podania, 70% dawki jest wydalane z moczem, a 14% z kałem. W moczu, rysperydon oraz 9-hydroksyrysperydon reprezentuje 35-45% dawki. Pozostała część to nieaktywne metabolity. Po podaniu doustnym pacjentom z psychozami, okres półtrwania rysperydonu wynosi około 3 godzin. Okres półtrwania 9-hydroksyrysperydonu i czynnej frakcji o działaniu przeciwpsychotycznym wynosi 24 godziny.

Liniowość

Stężenie rysperydonu w osoczu krwi w zakresie dawek terapeutycznych wykazuje zależność proporcjonalną do dawki.

Osoby w podeszłym wieku, osoby z niewydolnością wątroby lub nerek Badania dotyczące jednorazowej dawki wykazały większe stężenia w osoczu o średnio 43%, dłuższy okres półtrwania o 38% i zmniejszenie o 30% klirensu czynnej frakcji przeciwpsychotycznej u pacjentów w podeszłym wieku. Większe stężenia czynnej frakcji przeciwpsychotycznej i zmniejszenie klirensu czynnej frakcji przeciwpsychotycznej o około 60% obserwowano u pacjentów z niewydolnością nerek. Stężenie rysperydonu w osoczu krwi u pacjentów z niewydolnością wątroby było prawidłowe, jednakże średnie stężenie wolnej frakcji rysperydonu zwiększyło się u tych pacjentów o około 35%.

Dzieci i młodzież

U dzieci, właściwości farmakokinetyczne rysperydonu, 9-hydroksyrysperydonu oraz czynnej frakcji przeciwpsychotycznej są zbliżone do właściwości farmakokinetycznych u osób dorosłych.

Płeć, rasa, palenie tytoniu

Analiza farmakokinetyki w populacji nie ujawniła istnienia jakiejkolwiek zależnej od płci, rasy, czy palenia tytoniu różnicy farmakokinetyki rysperydonu lub czynnej frakcji przeciwpsychotycznej po podaniu rysperydonu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących (pod)przewlekłej toksyczności, przeprowadzonych na niedojrzałych płciowo szczurach i psach, zaobserwowano zależne od dawki działanie na gruczoły piersiowe i układ rozrodczy u samców i samic. Działania te wynikały ze zwiększonych stężeń prolaktyny w surowicy krwi, na skutek zablokowania receptora dopaminergicznego D2 przez rysperydon. W dodatku badania na kulturach tkankowych sugerują, że rozwój komórek w ludzkich guzach piersi może być stymulowany przez prolaktynę. Rysperydon nie miał działania uszkadzającego płód u szczura i królika. W badaniach nad wpływem rysperydonu na rozmnażanie u szczurów, działania niepożądane dotyczyły zachowań rodziców podczas kojarzenia się w pary oraz masy urodzeniowej i przeżywalności potomstwa. U szczurów ekspozycja na rysperydon w okresie płodowym wiązała się z deficytami funkcji poznawczych u zwierząt dorosłych. Inne środki będące antagonistami dopaminy, podane ciężarnym zwierzętom, negatywnie oddziaływały na uczenie się i rozwój motoryczny potomstwa. W badaniach działania

Rysperydon nie wykazywał działania genotoksycznego w szeregu testów. W badaniach nad działaniem rakotwórczym rysperydonu u szczurów i myszy obserwowano powiększenie gruczolaka przysadki (mysz), gruczolaka trzustki (szczur), gruczolaka gruczołów mlecznych (oba gatunki). Guzy te można powiązać z przedłużającym się antagonizmem rysperydonu względem dopaminy D2 i hiperprolaktynemią. Znaczenie tych obserwacji dotyczących gryzoni dla ryzyka stosowania leku u ludzi jest nieznane. Modele zwierzęce in vitro i in vivowykazały, że duże dawki rysperydonu mogą powodować wydłużenie odstępu QT, teoretycznie zwiększającego u pacjentów ryzyko częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana

Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101 i Avicel PH 102)

Hypromeloza (5 cps)

Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (5 cps i 15 cps)

Glikol propylenowy Tytanu dwutlenek Talk

Żółcień pomarańczowa (E 110) tylko tabletki powlekane 2 mg Żółcień chinolinowa (E 104) tylko tabletki powlekane 3 mg i 4 mg Indygotyna (E 132) tylko tabletki powlekane 4 mg

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych wymagań przy przechowywaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Risperidone Farmax jest dostępny w blistrach PVC/LDPE/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowania 20 i 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą się znajdować w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwaniai przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Każdy niezużyty lek lub odpad należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIEDO OBROTU

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Risperidone Farmax