+ iMeds.pl

Rivaldo tds 4,6 mg/24 hUlotka Rivaldo tds

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rivaldo TDS, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Rivaldo TDS, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivaldo TDS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivaldo TDS

3.    Jak stosować lek Rivaldo TDS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivaldo TDS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rivaldo TDS i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivaldo TDS jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy.

Lek Rivaldo TDS jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivaldo TDS

Kiedy nie stosować leku Rivaldo TDS

- jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivaldo TDS) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki;

- jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza obszar zajmowany przez powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra. Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Rivaldo TDS.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Rivaldo TDS należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego;

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe;

-    jeśli pacjent ma niską masę ciała;

- jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy cza;.

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta, lekarz może dokładniej go obserwować w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Rivaldo TDS u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Inne leki i Rivaldo TDS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Rivaldo TDS może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania plastrów Rivaldo TDS, powinien powiedzieć lekarzowi o ich stosowaniu, ponieważ rywastygmina może nasilać działanie niektórych środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Lek Rivaldo TDS z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Rivaldo TDS, ponieważ rywastygmina przenika do krwiobiegu przez skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, które są w ciąży lub planują ciążę powinny poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivaldo TDS względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko.

Podczas stosowania leku Rivaldo TDS nie należy karmić piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Lek Rivaldo TDS może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

3.    Jak stosować lek Rivaldo TDS

Lek Rivaldo TDS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

UWAGA: Należy stosować tylko jeden plaster Rivaldo TDS na raz. Przed naklejeniem kolejnego plastra należy usunąć plaster z poprzedniego dnia. Nie należy ciąć plastra na mniejsze kawałki.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, który plaster leku Rivaldo TDS jest dla pacjenta odpowiedni.

-    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rivaldo TDS 4,6 mg/24 h.

-    Zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to Rivaldo TDS 9,5 mg/24 h.

-    Należy nalepiać tylko jeden plaster Rivaldo TDS na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Gdzie pacjent powinien nalepić plaster Rivaldo TDS

-    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w wybranym do naklejenia miejscu jest:

•    czysta, sucha i nieowłosiona,

•    oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra,

•    wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

-    Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa liczba plastrów na ciele oznacza narażenie pacjenta na nadmierną ilość leku, co może być niebezpieczne.

-    Należy nalepiać tylko jeden plaster na dobę i tylko na jedno z następujących miejsc, jak pokazano na rysunkach

•    górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

•    górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)

•    górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

•    dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie:

Zmieniając plaster należy pamiętać, by za każdym razem nalepiać nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego - po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

Jak przylepiać plaster Rivaldo TDS

Lek Rivaldo TDS ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do czasu jego przylepiania na skórę.

-    Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy

otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę. Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

-    Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną. Należy zdjąć jedną

część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.

-    Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części

ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.

-    Przycisnąć plaster mocno dłonią, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do

skóry.

W razie potrzeby można napisać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiany.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może popróbować nalepiać plaster w różne miejsca, aby wybrać te najbardziej dogodne, gdzie ponadto nie będzie zrywany przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować plaster Rivaldo TDS

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie odlepić go całkowicie od skóry.

Jak pacjent powinien wyrzucać plaster Rivaldo TDS

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć.

Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Czy pacjent może stosować plaster Rivaldo TDS podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

- Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny wpływać na działanie plastra.

Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności plaster się nie odkleił.

-    Nie należy wystawiać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia na następny.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić plaster Rivaldo TDS

- Aby leczenie przyniosło korzystne efekty, należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

- Należy nalepiać tylko jeden plaster Rivaldo TDS na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny. Zastosowanie większej niż zalecana dawki Rivaldo TDS

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rivaldo TDS wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania Rivaldo TDS

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze kolejnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania Rivaldo TDS

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać następnego zanim nie porozmawia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rivaldo TDS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pojawiają się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujący sposób:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

Niezbyt często

-    Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

-    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

-    Wrzód żołądka

Bardzo rzadko

-    Sztywność ramion lub nóg

-    Drżenie rąk

Działania niepożądane, które były zgłaszane w okresie po wprowadzeniu do obrotu leku Rivaldo TDS

-    Reakcja alergiczna w miejscu nalepienia plastra, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry

-    Nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami

-    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

-    Szybkie lub nierówne bicie serca

-    Wysokie ciśnienie krwi

-    Napady padaczkowe (drgawki)

-    Upadki

-    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

-    Choroby wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

-    Zmiany w wynikach badań czynności wątroby

-    Agresja, niepokój

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystąpić po zastosowaniu plastrów

Bardzo często

-    Zawroty głowy

Często

-    Nadmierne wydzielanie śliny

-    Utrata apetytu

-    Niepokój

-    Pobudzenie lub senność

-    Złe samopoczucie ogólne

-    Drżenie lub splątanie

-    Nasilone pocenie się

Niezbyt często

-    Zaburzenia rytmu serca (np. szybkie bicie serca)

-    Trudności w zasypianiu

-    Przypadkowe upadki

Rzadko

-    Napady padaczkowe (drgawki)

-    Choroba wrzodowa jelit

-    Ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem serca

Bardzo rzadko

-    Wysokie ciśnienie krwi

-    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

-    Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

-    Widzenie nieistniejących rzeczy (omamy)

-    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (części przewodu pokarmowego

łączącego jamę ustną z żołądkiem)

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Rivaldo TDS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Rivaldo TDS po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać plaster w saszetce, aż do momentu użycia.

Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rivaldo TDS

Substancją czynną jest rywastygmina.

Rivaldo TDS, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster: z każdego plastra uwalniane jest 4,6 mg rywastygminy na 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy. Rivaldo TDS, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster: z każdego plastra uwalniane jest 9,5 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera 18 mg rywastygminy.

Ponadto plaster zawiera warstwę przylegającą akrylową, butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer, warstwę przylegającą silikonową, poliester i poliester pokryty fluorem.

Jak wygląda Rivaldo TDS i co zawiera opakowanie

Każdy system transdermalny jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Część zewnętrzna jest przeźroczysta, biała i oznaczona napisami: "Rivaldo TDS" i "4.6 mg/24 h” bądź: "Rivaldo TDS" i "9.5 mg/24 h".

Każdy system transdermalny znajduje się w osobnej, szczelnie zamkniętej saszetce z foli wielowarstwowej papier/PET/Aluminium/PAN. Plastry dostępne są w pudełkach tekturowych zawierających 7, 10, 30, 60 lub 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Wytwórca

PHAST Gesellschaft für Pharmazeutische Qualitätsstandards mbH Kardinal-Wendel-Strasse 6 66424 Homburg Niemcy

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts Schöntalweg 9 63849 Leidersbach Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia    Rivaldo TdS

Polska    Rivaldo TDS

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Rivaldo TDS

Charakterystyka Rivaldo tds

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivaldo TDS, 4,6 mg/24 system transdermalny, plaster Rivaldo TDS, 9,5 mg/24 system transdermalny, plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 4,6 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy system transdermalny o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy.

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 9,5 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy system transdermalny o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Każdy pojedynczy okrągły plaster jest trzywarstwowym przezskórnym systemem typu matrycowego, składającym się z akrylowej warstwy matrycowej zawierającej substancję czynną, silikonowej warstwy przylegającej, a ponadto poliestrowych warstw zewnętrznych zabezpieczających.

Każdy system transdermalny, plaster, jest oznaczony jako, odpowiednio:

“Rivastigmine 4.6mg/24h”

“Rivastigmine 9.5mg/24h”

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych pacjentom z otępieniem, leczenie rywastygminą można rozpoczynać wyłącznie wtedy, gdy pacjent pozostaje pod opieką osoby, która będzie regularnie podawać lek i kontrolować przebieg leczenia.

Dawkowanie

System transdermalny, plaster

Zawartość rywastygminy w plastrze

Prędkość uwalniania rywastygminy in vivo w ciągu 24 h

Rivaldo TDS 4,6 mg/24 h

9 mg

4,6 mg

Rivaldo TDS 9,5 mg/24 h

18 mg

9,5 mg

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od stosowania dawki 4,6 mg/24 h.

Po co najmniej czterech tygodniach leczenia, jeśli w ocenie lekarza prowadzącego jest ono dobrze tolerowane, dawkę należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, która stanowi zalecaną dawkę skuteczną leku.

Dawka podtrzymująca

Dawka 9,5 mg/24 h jest zalecaną podtrzymującą dawką dobową, którą można stosować tak długo, jak długo jest to korzystne dla pacjenta. W razie stwierdzenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego leczenie należy czasowo przerwać, aż do chwili ich ustąpienia. Można wznowić leczenie tą samą dawką przy użyciu systemu transdermalnego, jeśli przerwa w stosowaniu leku trwała nie dłużej niż kilka dni. W przeciwnym razie należy rozpocząć leczenie od stosowania dawki 4,6 mg/24 h.

Zamiana z leczenia kapsułkami lub roztworem doustnym na system transdermalny, plaster Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy po zastosowaniu postaci doustnej i systemów transdermalnych (patrz punkt 5.2), u pacjentów leczonych produktem Rivaldo w postaci kapsułek lub roztworu doustnego można zamienić leczenie na produkt Rivaldo TDS w postaci systemów transdermalnych w następujący sposób:

• Pacjentowi przyjmującemu rywastygminę w dawce doustnej 3 mg/ dobę można zamienić ją na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h.

• Pacjentowi przyjmującemu rywastygminę w dawce doustnej 6 mg/ dobę można zamienić ją na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h.

•    Pacjentowi przyjmującemu rywastygminę w stałej, dobrze tolerowanej dawce doustnej 9 mg/ dobę można zamienić ją na system transdermalny, plaster w dawce 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka doustna 9 mg/ dobę nie jest stabilna i dobrze tolerowana, zaleca się zamianę leczenia na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h.

• Pacjentowi przyjmującemu rywastygminę w dawce doustnej 12 mg/dobę można zamienić ją na system transdermalny, plaster w dawce 9,5 mg/24 h.

Po zamianie postaci leku na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h, jeśli jest ona dobrze tolerowana przez co najmniej cztery tygodnie leczenia, należy zwiększyć dawkę do 9,5 mg/24 h, co stanowi zalecaną skuteczną dawkę leku.

Zaleca się, by pierwszy plaster nalepić w kolejnym dniu po przyjęciu ostatniej dawki doustnej leku.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Rivaldo TDS u dzieci w wieku od 0 do poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Stosowanie produktu leczniczego Rivaldo TDS u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do poniżej 18 lat w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego nie jest zasadne.

Sposób podawania

Plaster należy przyklejać raz na dobę na czystą, suchą, nieowłosioną i nieuszkodzoną, zdrową skórę górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub klatki piersiowej, w miejscu nie narażonym na otarcie przez obciskającą odzież. Nie zaleca się naklejania systemu transdermalnego na udo lub brzuch ze względu na zmniejszoną dostępność biologiczną rywastygminy obserwowaną po naklejeniu systemu transdermalnego na te miejsca.

Nie należy nalepiać systemu transdermalnego na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub rozciętą. Należy unikać ponownego przyklejania plastra dokładnie w to samo miejsce w okresie 14 dni, aby zminimalizować możliwe ryzyko podrażnienia skóry.

Plaster należy mocno docisnąć dłonią, aż do chwili, gdy jego brzegi ściśle przylgną do skóry. System transdermalny można stosować w codziennych sytuacjach, nie szkodzi mu kąpiel czy upalna pogoda.

Plaster należy zmieniać co 24 godziny. Należy stosować tylko jeden plaster na raz (patrz punkt 4.9). Nie należy ciąć plastra na fragmenty. Należy odpowiednio przeszkolić pacjentów i ich opiekunów odnośnie stosowania plastrów.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu leczniczego u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną rywastygminę, na inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wcześniejsze reakcje w miejscu podania, wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu plastra z rywastygminą (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki, zwłaszcza w wypadku zmiany dawkowania. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, wznawiając je należy zastosować dawkę 4,6 mg/24 h.

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka, mają związek z dawką i mogą wystąpić na początku leczenia i (lub) po zwiększeniu dawki (patrz punkt 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjentom z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami odwodnienia wynikłymi z długotrwałych wymiotów lub biegunki można podać dożylnie płyny i zmniejszyć dawkę lub przerwać podawanie leku, jeśli szybko ustali się rozpoznanie i rozpocznie leczenie. Odwodnienie może mieć poważne następstwa.

Podczas przyjmowania inhibitorów cholinesterazy, w tym rywastygminy, u pacjentów z chorobą Alzheimera może dojść do utraty masy ciała. Należy kontrolować masę ciała pacjenta w czasie leczenia produktem Rivaldo TDS.

Należy zachować ostrożność przepisując produkt Rivaldo TDS:

• pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

•    pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom ze skłonnościami do tych chorób, ponieważ rywastygmina może nasilać wydzielanie soku żołądkowego (patrz punkt 4.8).

•    pacjentom ze skłonnościami do występowania niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą wywoływać lub nasilać te choroby.

•    pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Po zastosowaniu plastra z rywastygminą mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu przylepienia plastra, a ich nasilenie jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego. Te reakcje same w sobie nie wskazują na uczulenie. Jednak stosowanie plastrów z rywastygminą może prowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Należy podejrzewać wystąpienie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, jeśli reakcje w miejscu przyklejenia plastra rozprzestrzenią się na obszar skóry większy niż rozmiar plastra, jeśli istnieją oznaki wskazujące na większe nasilenie reakcji miejscowej (np. narastający rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli w ciągu 48 godzin od zdjęcia plastra nie dojdzie do znaczącego złagodzenia objawów. W takich wypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z reakcjami w miejscu przyklejenia plastra wskazującymi na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w wyniku zastosowania plastra z rywastygminą, którzy w dalszym ciągu wymagają leczenia rywastygminą, można zamienić plaster na rywastygminę w postaci doustnej dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testu alergicznego i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Możliwe, że niektórzy pacjenci uczuleni na rywastygminę po kontakcie z plastrami ją zawierającymi nie będą mogli przyjmować rywastygminy w żadnej postaci.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki rozległych skórnych reakcji nadwrażliwości u pacjentów po podaniu rywastygminy, niezależnie od drogi jej podania (doustnie, przezskórnie).

W takich wypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Należy odpowiednio poinstruować w tym zakresie pacjentów i ich opiekunów.

Rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Należy unikać kontaktu leku z oczami podczas posługiwania się produktem Rivaldo TDS (patrz punkt 5.3).

Szczególne populacje pacjentów:

•    Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg mogą doświadczyć większej liczby działań niepożądanych, a ryzyko przerwania leczenia z powodu tych działań może być u nich większe.

•    Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 5.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczególnych badań z produktem Rivaldo TDS dotyczących interakcji.

Rywastygmina, będąc inhibitorem cholinesterazy, może nasilać działania leków zwiotczających mięśnie

o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny stosowanych podczas znieczulenia. Należy zachować ostrożność przy doborze środków znieczulających. Należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.

Ze względu na działania farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować jednocześnie z innymi substancjami cholinomimetycznymi; może ona wpływać na działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy rywastygminą w postaci doustnej a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Doustne podawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez podawaną warfarynę. W wyniku równoczesnego stosowania rywastygminy w postaci doustnej i digoksyny, nie obserwowano działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Jednoczesne podawanie rywastygminy i często przepisywanych produktów leczniczych, takich jak leki zobojętniające, przeciwwymiotne, przeciwcukrzycowe, ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, beta-adrenolityki, blokery kanału wapniowego, środki o działaniu inotropowym, leki stosowane w leczeniu dusznicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, leki przeciwbólowe, beznodiazepiny i leki przeciwhistaminowe nie było związane ze zmianą kinetyki rywastygminy lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami leczniczymi, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może stopniowo osłabiać zdolności kierowania pojazdami lub zaburzać zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia lub majaczenia.

W rezultacie rywastygmina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

4.8    Działania niepożądane

Całkowita częstość występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów leczonych rywastygminą w postaci systemu transdermalnego w dawce 9,5 mg/24 h była mniejsza niż częstość tych zdarzeń u pacjentów leczonych rywastygminą w postaci kapsułek w dawce 3 do12 mg/dobę (50,5% po zastosowaniu systemu transdermalnego zawierającego 9,5 mg/24 h rywastygminy wobec 63,3% w grupie stosującej kapsułki i 46,0% w grupie placebo). Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, w tym nudności i wymioty, należały do najczęstszych działań niepożądanych i występowały znacznie rzadziej w grupie stosującej system transdermalny z rywastygminą w dawce 9,5 mg/24 h niż w grupie stosującej rywastygminę w postaci kapsułek (odpowiednio 7,2% w porównaniu do 23,1% w przypadku nudności oraz 6,2% w porównaniu do 17,0% w przypadku wymiotów: w grupie placebo nudności i wymioty zgłaszało odpowiednio 5,0% i 3,3% pacjentów).

Działania niepożądane w Tabeli 1 oraz w Tabeli 2 wymieniono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z MedDRA. Częstość występowania zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W Tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane (zdarzenia uważane za związane przyczynowo z produktem leczniczym), zgłoszone u 291 pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych w ramach specjalnego 24-tygodniowego podwójnie ślepego badania kontrolowanego substancją czynną i placebo z produktem zawierający rywastygminę w postaci systemu transdermalnego, plaster, w dawce docelowej 9,5 mg/24 h (4,6 mg/24 h zwiększonej do 9,5 mg/24 h).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często    Zakażenia układu moczowego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często    Brak apetytu

Częstość nieznana    Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często    Lęk, depresja,    majaczenie

Częstość nieznana    Omamy, agresja,    niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bardzo rzadko Częstość nieznana


Ból głowy, omdlenia Objawy pozapiramidowe

Nasilenie choroby Parkinsona, napad padaczkowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często Częstość nieznana


Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często Częstość nieznana


Bradykardia

Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia, zespół chorego węzła zatokowego

Nadciśnienie tętnicze

Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha Wrzód żołądka Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana    Zapalenie wątroby, zwiększone wartości wyników badań czynności

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często    Wysypka

Częstość nieznana    Świąd, rumień, pokrzywka, pęcherze, alergiczne zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często    Reakcje w miejscu nalepienia (np. rumień, świąd, obrzęk, zapalenie

skóry, podrażnienie w miejscu nalepiania), stany osłabienia (np. zmęczenie, osłabienie), gorączka, utrata masy ciała Częstość nieznana    Upadek

Gdy w wymienionym wyżej badaniu stosowano większe dawki niż 9,5 mg/24 h obserwowano częściej niż po zastosowaniu 9,5 mg/24 h lub placebo zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, osłabiony apetyt, migotanie przedsionków i niewydolność serca , co sugeruje zależność działania od dawki. Zdarzenia te jednak nie występowały z większą częstością po zastosowaniu systemów transdermalnych z rywastygminą w dawce 9,5 mg/24 h niż po placebo.

W Tabeli 2 przedstawiono najczęstsze działania niepożądane odnotowane w czasie 76-tygodniowego otwartego badania klinicznego z rywastygminą w postaci systemu transdermalnego u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona.

Zaburzenia ogólne i stany w


Bardzo często Często


Nadciśnienie tętnicze


Ból brzucha


Zaburzenia metabolizmu odżywiania


Często


Odwodnienie


Zaburzenia psychiczne

Często


Bezsenność, lęk, pobudzenie, omamy wzrokowe, depresja, agresja


Zaburzenia układu nerwowego


Często


Ból głowy, drżenie, zawroty głowy, senność, bradykineza, dyskineza, hipokineza, sztywność typu "koła zębatego", zmniejszenie masy ciała


Zaburzenia naczyniowe

Często


Zaburzenia żołądka i jelit

Często


miejscu podania

Upadek, rumień w miejscu aplikacji

Podrażnienie w miejscu aplikacji, świąd, wysypka, zmęczenie, astenia, zaburzenia chodu

U pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona następujące częste działania niepożądane obserwowano wyłącznie po stosowaniu produktu leczniczego z rywastygminą w postaci kapsułek, nie w postaci systemu transdermalnego: nudności, wymioty (bardzo często); zmniejszenie apetytu, niepokój, bóle głowy, nasilenie choroby Parkinsona, bradykardia, biegunka , niestrawność, nadmierne wydzielanie śliny, pocenie się (często); dystonia, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo -komorowy (niezbyt często).

Następujące działania niepożądane obserwowano wyłącznie po podaniu produktu z rywastygminą w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, a nie obserwowano w badaniach klinicznych z produktem w postaci systemu transdermalnego plaster (9,5 mg/24 h): zawroty głowy (bardzo często); pobudzenie, senność, złe samopoczucie, drżenie, splątanie, nasilone pocenie się (często); bezsenność, nagłe upadki, podwyższony wynik prób czynnościowych wątroby (niezbyt często); napady drgawkowe, wrzody dwunastnicy, dławica piersiowa (rzadko); niemiarowość serca (np. blok przedsionkowo - komorowy, migotanie przedsionków i częstoskurcz), nadciśnienie, zapalenie trzustki, krwotok żołądkowo -jelitowy, omamy (bardzo rzadko) oraz przypadki ciężkich wymiotów związane z pęknięciem przełyku (częstość nieznana).

Podrażnienie skóry

W badaniach klinicznych, podczas każdej wizyty oceniano reakcje skórne, stosując skalę podrażnienia skóry, oceniającą rumień, obrzęk, złuszczanie, pęknięcia, świąd oraz ból/kłucie/pieczenie w miejscu nalepienia plastra. Najczęściej obserwowanym objawem był rumień, który ustępował w ciągu 24 godzin u znacznej większości pacjentów. W 24 - tygodniowym, podwójnie ślepym badaniu najczęściej obserwowanymi objawami (w skali oceniającej podrażnienia skóry) po zastosowaniu rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemu transdermalnego, plaster był bardzo nieznaczny (21,8%), łagodny (12,5%) lub umiarkowany (6,5%) rumień lub bardzo nieznaczny (11,9%), łagodny (7,3%) lub umiarkowany (5,0%) świąd. Do najczęściej obserwowanych ciężkich objawów po zastosowaniu systemu transdermalnego, plaster z rywastygminą w dawce 9,5 mg/24 h należał świąd (1,7%) i rumień (1,1%). Większość reakcji skórnych ograniczała się do miejsca nalepienia plastra, a przerwanie leczenia z powodu tych działań miało miejsce zaledwie u 2,4% pacjentów z stosujących rywastygminę w postaci systemu transdermalnego, plaster, 9,5 mg/24 h.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków przedawkowania rywastygminy w postaci doustnej nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Jeśli wystąpiły objawy przedawkowania to były to: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku przyjęto 46 mg rywastygminy; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin. Po wprowadzeniu do obrotu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego, plaster odnotowano przedawkowanie produktu leczniczego wynikające z niewłaściwego/błędnego podania (zastosowanie kilku plastrów jednocześnie). Typowe objawy zgłaszane w takich przypadkach były podobne do tych obserwowanych po przedawkowaniu produktu zawierającego rywastygminę w postaci doustnej.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 3,4 godziny, oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w razie bezobjawowego przedawkowania natychmiast zdjąć wszystkie plastry Rivaldo TDS i nie nalepiać kolejnych przez następne 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. W wypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W wypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitor cholinesterazy, kod ATC: N06DA03

Uważa się, że rywastygmina - inhibitor acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów -usprawnia cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne spowalniając proces rozkładu acetylocholiny, uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Rywastygmina wywiera działanie hamujące w stosunku do cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywację. U zdrowych młodych mężczyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce 3 mg, powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% z nich w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie przez doustną rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę (nie stosowano większych dawek).

Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera, leczonych rywastygminą w postaci doustnej, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Skuteczność produktu z rywastygminą w postaci systemu transdermalnego, plaster u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego wykazano w 24-tygodniowym, podwójnie ślepym badaniu głównym i jego otwartej kontynuacji. Pacjenci uczestniczący w tej próbie uzyskali wynik z przedziału 10-20 w badaniu MMSE (ang. Mini-Mental State Examination). Skuteczność leku oceniano za pomocą niezależnych, specyficznych narzędzi oceny, stosowanych w regularnych odstępach czasu w czasie 24-tygodniowej fazy leczenia. Do narzędzi tych należała skala ADAS-Cog (ang .Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych), skala ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’sDisease CooperativeStudy-Clinician’s Global Impression of Change, ogólna całościowa ocena pacjenta dokonana przez lekarza przy uwzględnieniu informacji od opiekuna pacjenta) oraz skala ADCS-ADL (ang. Alzheimer’sDisease CooperativeStudy-Activities of DailyLiving, dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono w Tabeli 3.

Tabela 3

Populacja

ITT-LOCF

Rywastygmina

System

transdermalny 9,5mg/24h n = 251

Rywastygmina

kapsułki

12 mg/dobę n = 256

Placebo n = 282

ADAS-Cog

Średnie wartości wyjściowe ± SD Średnia zmiana w tygodniu 24 ± SD Wartość p w porównaniu z placebo

(n=248) 27,0 + 10,3 -0,6 + 6,4 0,005^

(n=253) 27,9 + 9,4 -0,6 + 6,2 0,003^

(n=281) 28,6 + 9,9 1,0 + 6,8

ADCS-CGIC

Średni wynik ± SD

Wartość p w porównaniu z placebo

(n=248) 3,9 + 1,20 0,010*2

(n=253) 3,9 + 1,25 0,009*2

(n=278) 4,2 + 1,26

ADCS-ADL

Średnie wartości wyjściowe ± SD Średnia zmiana w tygodniu 24 ± SD Wartość p w porównaniu z placebo

(n=247) 50,1 + 16,3 -0,1 + 9,1

0,013*'

(n=254) 49,3 + 15,8 -0,5 + 9,5 0,039*1

(n=281) 49,2 + 16,0 -2,3 + 9,4

* p<0,05 w porównaniu z placebo

ITT (ang. Intent-To-Treat) wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia; LOCF (ang. Last Observation Carried Forward) ostatnia obserwacja przeniesiona dalej

1    Na podstawie analizy ANCOVA z grupą terapii i krajem, jako czynniki, oraz z wartościami wyjściowymi, jako współzmienna. Ujemne zmiany ADAS-Cog wskazują na poprawę. Dodatnie zmiany ADCS-ADL wskazują na poprawę.

2    Na podstawie testu CMH (test van Elterena) ze stratyfikacją według kraju. Wyniki ADCS-CGIC <4 wskazują na poprawę.

Wyniki uzyskane u osób z klinicznie istotną odpowiedzią w 24 tygodniowym badaniu przedstawiono w Tabeli 4. Klinicznie istotną poprawę zdefiniowano a priori, jako co najmniej czteropunktową poprawę w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia w skali ADCS-CGIC i brak pogorszenia w skali ADCS-ADL.

Pacjenci z klinicznie istotną odpowiedzią na leczenie (%)

Rywastygmina,

system

Rywastygmina,

kapsułki,

Placebo

Populacja ITT-LOCF

transdermalny, plaster, 9,5mg/24h

12 mg/dobę

n = 282

n = 251

n = 256

Co najmniej 4-punktowa poprawa w skali ADAS-Cog przy braku pogorszenia w skali ADCS-CGIC i ADCS- ADL

17,4

19,0

10,5

Wartość p w porównaniu z placebo

0,037*

0,004*

*p<0,05 w porównaniu z placebo

Jak wynika z modelu kompartmentowego, po zastosowaniu systemów transdermalnych w dawce 9,5 mg/24 h, narażenie na lek było podobne do narażenia obserwowanego po podaniu dawki doustnej 12 mg/dobę.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań z rywastygminą we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie rywastygminy z produktu Rivaldo TDS, system transdermalny, plaster przebiega powoli. Po podaniu pierwszej dawki wykrywalne stężenia w osoczu obserwuje się z opóźnieniem wynoszącym 0,5-1 godzinę. Stężenie maksymalne Cmax osiągane jest po 10-16 godzinach. Po osiągnięciu wartości maksymalnych, stężenie w osoczu powoli zmniejsza się przez pozostałą część 24-godzinnego okresu stosowania. W wypadku wielokrotnego dawkowania leku (jak w stanie stacjonarnym), po zmianie plastra na nowy, stężenie leku w osoczu początkowo wolno zmniejsza się średnio przez około 40 minut, aż do chwili, gdy wchłanianie substancji z nowo przyklejonego plastra będzie szybsze niż jej wydalanie, po czym stężenie w osoczu zaczyna ponownie się zwiększać, osiągając kolejny szczyt po około 8 godzinach. W stanie stacjonarnym najmniejsze stężenia stanowią około 50% stężeń maksymalnych, w przeciwieństwie do podania doustnego, gdy pomiędzy kolejnymi dawkami stężenia zmniejszają się praktycznie do zera. Chociaż w przypadku plastrów zjawisko to jest mniej wyraźne niż po podaniu doustnym, narażenie na rywastygminę (Cmax i AUC) zwiększyło się ponadproporcjonalnie o czynnik 2,6 po zwiększeniu dawki z 4,6 mg/24 h do 9,5 mg/24 h. Wskaźnik fluktuacji (ŻI), będący miarą względnej różnicy pomiędzy największymi i najmniejszymi stężeniami ((Cmax-Cmin)/Cavg) wyniósł 0,58 dla systemu transdermalnego z rywastygminą w dawce 4,6 mg/24 h i 0,77 dla systemu transdermalnego w dawce 9,5 mg/24 h, co świadczy o dużo mniejszych wahaniach pomiędzy najmniejszymi i największymi stężeniami w porównaniu z doustną postacią leku (ŻI=3,96 (6 mg/dobę) oraz 4,15 (12 mg/ dobę)).

Dawka rywastygminy uwalniana z systemu transdermalnego przez 24 godziny (mg/24 h) nie może być bezpośrednio przyrównana do ilości (mg) rywastygminy zawartej w kapsułce w odniesieniu do stężenia w osoczu uzyskiwanego po 24 godzinach.

Zmienność międzyosobnicza w zakresie parametrów farmakokinetycznych rywastygminy po podaniu pojedynczej dawki (znormalizowanej do dawki/kg mc.) wynosiła 43% (Cmax) i 49% (AUC0-24h) po

nalepieniu plastra w porównaniu do odpowiednio 74% i 103% po podaniu postaci doustnej. Międzyosobnicza zmienność w stanie stacjonarnym w badaniu z otępieniem typu alzheimerowskiegio wynosiła co najwyżej 45% (Cmax) i 43% (AUC0-24 h) po zastosowaniu systemu transdermalnego oraz odpowiednio 71% i 73% po podaniu postaci doustnej.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego obserwowano związek pomiędzy narażeniem na substancję czynną w stanie stacjonarnym (rywastygmina i metabolit NAP226-90) a masą ciała. W porównaniu z pacjentem o masie ciała 65 kg, stężenie rywastygminy w stanie stacjonarnym u pacjenta z masą ciała 35 kg będzie około dwukrotnie większe, natomiast u pacjenta z masą ciała 100 kg będzie ono w przybliżeniu o połowę mniejsze. Wpływ masy ciała na narażenie na substancję czynną sugeruje zachowanie szczególnej uwagi wobec pacjentów z małą masą ciała w czasie zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

Pole pod krzywą (AUC®) rywastygminy (i metabolitu NAP226-90) było największe, gdy plaster nalepiano na skórę górnej części pleców, klatki piersiowej lub górnej części ramienia, a około 20-30% mniejsze, gdy był nalepiany na skórę brzucha lub uda.

Nie obserwowano istotnej kumulacji rywastygminy lub metabolitu NAP226-90 w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera, z wyjątkiem sytuacji, gdy stężenia w osoczu na drugi dzień leczenia systemem transdermalnym były większe niż w pierwszym dniu.

Dystrybucja

Rywastygmina w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (około 40%). Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i intensywnie metabolizowana z okresem półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynoszącym około 3,4 godziny po zdjęciu plastra. Wydalanie było ograniczone tempem wchłaniania (model farmakokinetyki typu „flip-flop”), co tłumaczy dłuższy t1/2 po zastosowaniu systemu transdermalnego (3,4 h) niż po podaniu doustnym lub dożylnym (1,4 do 1,7 h). Metabolizm zachodzi głównie przez hydrolizę przy udziale cholinesterazy; powstaje metabolit NAP226-90. In vitro metabolit ten wykazuje minimalne działanie hamujące wobec acetylocholinesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają nieznaczną rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/h po podaniu dawki dożylnej 0,2 mg i zmniejszał się do 70 l/h po podaniu dawki dożylnej 2,7 mg, co jest zgodne z nieliniową, ponadproporcjonalną farmakokinetyką rywastygminy związaną z nasyceniem jej wydalania.

Stosunek AUC® metabolitu do związku macierzystego wynosił około 0,7 po nalepieniu systemu transdermalnego w porównaniu do 3,5 po podaniu doustnym, co wskazuje na znacznie mniejszy metabolizm po podaniu przezskórnym w porównaniu z leczeniem doustnym. Po podaniu przezskórnym tworzy się mniejsza ilość NAP226-90, prawdopodobnie ze względu na brak metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie, co ma miejsce po podaniu doustnym.

Eliminacja.

Śladowe ilości rywastygminy w postaci niezmienionej są obecne w moczu; wydalanie nerkowe metabolitów stanowi główną drogę eliminacji po podaniu przezskórnym. Po doustnym podaniu rywastygminy znakowanej C14, wydalanie z moczem jest szybkie i niemal całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% podanej dawki jest wydalane z kałem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wiek nie miał wpływu na ekspozycję na działanie rywastygminy u pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą w postaci systemu transdermalnego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemu transdermalnego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Po podaniu doustnym stężenie Cmax rywastygminy było o około 60%większe, a pole AUC rywastygminy było ponad dwukrotnie większe u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby niż u osób zdrowych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono żadnych bada1 z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemu transdermalnego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Po podaniu doustnym, stężenie Cmax i pole AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe u pacjentów z chorobą Alzheimera i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek w porównaniu z osobami zdrowymi; nie stwierdzono jednak żadnych różnic w Cmax i AUC rywastygminy u pacjentów z chorobą Alzheimera i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po doustnym i miejscowym podaniu wielokrotnych dawek leku myszom, szczurom, królikom, psom i świnkom miniaturowym wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności względem konkretnego narządu. Podawanie dawek doustnych i miejscowych w badaniach na zwierzętach było ograniczone ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt niż przewidywane narażenie kliniczne. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były ujemne.

W badaniach z doustnym i miejscowym podaniem rywastygminy myszom oraz w badaniu z doustnym podaniem leku szczurom nie stwierdzono dowodów na rakotwórcze działanie leku w maksymalnych tolerowanych dawkach. Narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe narażeniu u człowieka po podaniu największych dawek rywastygminy w kapsułkach i w postaci systemów transdermalnych.

U zwierząt rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy. Nie przeprowadzono specjalnych badań z przezskórną postacią rywastygminy u ciężarnych samic zwierząt.

Systemy transdermalne z rywastygminą nie powodowały toksycznych reakcji na światło. W innych badaniach toksycznego wpływu na skórę obserwowano łagodne działanie podrażniające na skórę zwierząt laboratoryjnych, w tym także u osobników z grupy kontrolnej. Może to wskazywać na możliwość wywoływania łagodnego rumienia skóry u pacjentów pod wpływem produktu Rivaldo TDS system transdermalny, plaster. Po podaniu do oczu królików w badaniu nad podrażnieniami oka, rywastygmina powodowała zaczerwienienie i obrzęk spojówek, zmętnienia rogówki i zwężenie źrenic utrzymujące się przez 7 dni. Dlatego pacjenci i ich opiekunowie powinni unikać dotykania oczu po nalepieniu plastra (patrz punkt 4.4).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa zawierająca substancje czynną

Warstwa przylegająca akrylowa

Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa przylegająca Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne Poliester

Poliester pokryty fluorem

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby uniknąć zmniejszenia przyczepności plastra nie należy stosować na skórę w miejscu jego nalepiania żadnych kremów, balsamów ani pudrów.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać plaster w saszetce aż do momentu użycia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka z foli wielowarstwowej papier/PET/Aluminium/PAN w pudełku tekturowym. Produkt leczniczy występuje w opakowaniach zawierających 7, 10, 30, 60 lub 90 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwaniaproduktu leczniczego

Zużyte plastry należy złożyć na pół powierzchnią przylepną do środka, włożyć do oryginalnej saszetki, a następnie wyrzucić, w miejsce niedostępne i niewidoczne dla dzieci. Wszelkie zużyte i niezużyte systemy transdermalne należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami lub zwrócić do apteki.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Rivaldo TDS