Imeds.pl

Rivaldo Tds 4,6 Mg/24 H

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rivaldo TDS, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Rivaldo TDS, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivaldo TDS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivaldo TDS

3.    Jak stosować lek Rivaldo TDS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivaldo TDS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rivaldo TDS i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivaldo TDS jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy.

Lek Rivaldo TDS jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivaldo TDS

Kiedy nie stosować leku Rivaldo TDS

- jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivaldo TDS) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki;

- jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza obszar zajmowany przez powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra. Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Rivaldo TDS.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Rivaldo TDS należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego;

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe;

-    jeśli pacjent ma niską masę ciała;

- jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy cza;.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta, lekarz może dokładniej go obserwować w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Rivaldo TDS u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Inne leki i Rivaldo TDS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Rivaldo TDS może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania plastrów Rivaldo TDS, powinien powiedzieć lekarzowi o ich stosowaniu, ponieważ rywastygmina może nasilać działanie niektórych środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Lek Rivaldo TDS z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Rivaldo TDS, ponieważ rywastygmina przenika do krwiobiegu przez skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, które są w ciąży lub planują ciążę powinny poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivaldo TDS względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko.

Podczas stosowania leku Rivaldo TDS nie należy karmić piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Lek Rivaldo TDS może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

3.    Jak stosować lek Rivaldo TDS

Lek Rivaldo TDS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

UWAGA: Należy stosować tylko jeden plaster Rivaldo TDS na raz. Przed naklejeniem kolejnego plastra należy usunąć plaster z poprzedniego dnia. Nie należy ciąć plastra na mniejsze kawałki.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, który plaster leku Rivaldo TDS jest dla pacjenta odpowiedni.

-    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rivaldo TDS 4,6 mg/24 h.

-    Zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to Rivaldo TDS 9,5 mg/24 h.

-    Należy nalepiać tylko jeden plaster Rivaldo TDS na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Gdzie pacjent powinien nalepić plaster Rivaldo TDS

-    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w wybranym do naklejenia miejscu jest:

•    czysta, sucha i nieowłosiona,

•    oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra,

•    wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

-    Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa liczba plastrów na ciele oznacza narażenie pacjenta na nadmierną ilość leku, co może być niebezpieczne.

-    Należy nalepiać tylko jeden plaster na dobę i tylko na jedno z następujących miejsc, jak pokazano na rysunkach

•    górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

•    górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)

•    górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

•    dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie:

Zmieniając plaster należy pamiętać, by za każdym razem nalepiać nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego - po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

Jak przylepiać plaster Rivaldo TDS

Lek Rivaldo TDS ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do czasu jego przylepiania na skórę.

-    Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy

otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę. Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

-    Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną. Należy zdjąć jedną

część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.

-    Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części

ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.

-    Przycisnąć plaster mocno dłonią, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do

skóry.

W razie potrzeby można napisać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiany.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może popróbować nalepiać plaster w różne miejsca, aby wybrać te najbardziej dogodne, gdzie ponadto nie będzie zrywany przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować plaster Rivaldo TDS

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie odlepić go całkowicie od skóry.

Jak pacjent powinien wyrzucać plaster Rivaldo TDS

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć.

Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Czy pacjent może stosować plaster Rivaldo TDS podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

- Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny wpływać na działanie plastra.

Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności plaster się nie odkleił.

-    Nie należy wystawiać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia na następny.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić plaster Rivaldo TDS

- Aby leczenie przyniosło korzystne efekty, należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

- Należy nalepiać tylko jeden plaster Rivaldo TDS na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny. Zastosowanie większej niż zalecana dawki Rivaldo TDS

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rivaldo TDS wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania Rivaldo TDS

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze kolejnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania Rivaldo TDS

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać następnego zanim nie porozmawia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rivaldo TDS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pojawiają się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujący sposób:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

Niezbyt często

-    Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

-    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

-    Wrzód żołądka

Bardzo rzadko

-    Sztywność ramion lub nóg

-    Drżenie rąk

Działania niepożądane, które były zgłaszane w okresie po wprowadzeniu do obrotu leku Rivaldo TDS

-    Reakcja alergiczna w miejscu nalepienia plastra, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry

-    Nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami

-    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

-    Szybkie lub nierówne bicie serca

-    Wysokie ciśnienie krwi

-    Napady padaczkowe (drgawki)

-    Upadki

-    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

-    Choroby wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

-    Zmiany w wynikach badań czynności wątroby

-    Agresja, niepokój

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystąpić po zastosowaniu plastrów

Bardzo często

-    Zawroty głowy

Często

-    Nadmierne wydzielanie śliny

-    Utrata apetytu

-    Niepokój

-    Pobudzenie lub senność

-    Złe samopoczucie ogólne

-    Drżenie lub splątanie

-    Nasilone pocenie się

Niezbyt często

-    Zaburzenia rytmu serca (np. szybkie bicie serca)

-    Trudności w zasypianiu

-    Przypadkowe upadki

Rzadko

-    Napady padaczkowe (drgawki)

-    Choroba wrzodowa jelit

-    Ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem serca

Bardzo rzadko

-    Wysokie ciśnienie krwi

-    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

-    Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

-    Widzenie nieistniejących rzeczy (omamy)

-    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (części przewodu pokarmowego

łączącego jamę ustną z żołądkiem)

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Rivaldo TDS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Rivaldo TDS po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać plaster w saszetce, aż do momentu użycia.

Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rivaldo TDS

Substancją czynną jest rywastygmina.

Rivaldo TDS, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster: z każdego plastra uwalniane jest 4,6 mg rywastygminy na 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy. Rivaldo TDS, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster: z każdego plastra uwalniane jest 9,5 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera 18 mg rywastygminy.

Ponadto plaster zawiera warstwę przylegającą akrylową, butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer, warstwę przylegającą silikonową, poliester i poliester pokryty fluorem.

Jak wygląda Rivaldo TDS i co zawiera opakowanie

Każdy system transdermalny jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Część zewnętrzna jest przeźroczysta, biała i oznaczona napisami: "Rivaldo TDS" i "4.6 mg/24 h” bądź: "Rivaldo TDS" i "9.5 mg/24 h".

Każdy system transdermalny znajduje się w osobnej, szczelnie zamkniętej saszetce z foli wielowarstwowej papier/PET/Aluminium/PAN. Plastry dostępne są w pudełkach tekturowych zawierających 7, 10, 30, 60 lub 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Wytwórca

PHAST Gesellschaft fur Pharmazeutische Qualitatsstandards mbH Kardinal-Wendel-Strasse 6 66424 Homburg Niemcy

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts Schontalweg 9 63849 Leidersbach Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia    Rivaldo TdS

Polska    Rivaldo TDS

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8