Imeds.pl

Rivamylan 9,5 Mg/24 H

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rivamylan, 4,6 mg/24 h system transdermalny, plaster Rivamylan, 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rivamylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivamylan

3.    Jak stosować lek Rivamylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivamylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rivamylan i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivamylan jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powoduj ąc zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy.

Blokując działanie tych enzymów Rivamylan umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Rivamylan jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivamylan Kiedy nie stosować leku Rivamylan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivamylan) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu);

- jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, obrzęk) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rivamylan należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał nieregularny rytm pracy serca;

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał czynny wrzód żołądka;

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał trudności w oddawaniu moczu;

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał napady padaczkowe;

- jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub ciężką chorobę układu oddechowego;

-    jeśli pacjent ma drżenie mięśni;

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała;

-    jeśli pacjent ma objawy ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymuj ą się przez dłuższy czas;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, lekarz może prowadzić dokładniejszą obserwację pacjenta w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Rivamylan u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

Lek Rivamylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Rivamylan może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych stosowanych do łagodzenia skurczów żołądka (np. dicyklomina), niektórych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona (np. amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej (np. difenhydramina, skopolamina lub meklizyna).

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych, powinien powiedzieć lekarzowi o ich stosowaniu, ponieważ mogą one nasilać działanie pewnych środków zwiotczaj ących mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Rivamylan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Rywastygmina Mylan może być stosowany z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivamylan względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Lek Rivamylan nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Rivamylan w postaci systemów transdermalnych może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

3.    Jak stosować lek Rivamylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne:

-    Przed nałożeniem nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.

-    Stosować tylko jeden plaster na dobę.

-    Nie należy przecinać plastra na mniejsze kawałki.

-    Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, która dawka leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych jest najlepsza w danym przypadku.

•    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rivamylan, 4,6 mg/24 h.

•    Zalecana, zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to Rivamylan, 9,5 mg/24 h. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, lekarz prowadzący może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h*

• Należy nalepiać tylko jeden plaster leku Rivamylan na raz i należy zmieniać go na nowy co 24 godziny.

*Nie można uzyskać dawki 13,3 mg/24 h stosując ten produkt. Jeśli pacjent wymaga zastosowania takiej dawki, należy zastosować inne produkty rywastygminy, dla których dostępne są systemy transdermalne o mocy 13,3 mg/24 h.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez trzy dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawkę, jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Rivamylan.

Gdzie pacjent powinien nalepić lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

•    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest czysta, sucha i nieowłosiona, oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra, wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

•    Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa ilość plastrów na ciele może narazić pacjenta na nadmierną ilość leku, która może być potencjalnie niebezpieczna.

•    Należy nalepiać jeden plaster na dobę na tylko jedno z możliwych miejsc, zgodnie z podanymi niżej rysunkami:

-    górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

-    górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)

-    górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

-    dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem nowego plastra na tylko jedno

z podanych niżej możliwych miejsc.


Zmieniając plaster należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego - po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra na tę samą powierzchnię skóry przed upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

Lek Rivamylan ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę.


Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem nowego.

Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem Rivamylan po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.

Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę.

Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną.

Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.

Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.

Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.

Dla niektórych pacjentów pomocne może być napisanie długopisem na plastrze nazwy danego dnia tygodnia.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może sprawdzać różne miejsca przylepienia nowego plastra tak, by przekonać się, które z nich jest najbardziej dogodne i nie jest narażone na odlepienie przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra i powoli odkleić go od skóry. Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą.

Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków).

Po zdj ęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy pacjent może nosić lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

•    Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do obluzowania się plastra.

•    Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

•    Aby leczenie przyniosło korzystne efekty należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

•    Należy nalepiać tylko jeden plaster leku Rivamylan na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivamylan

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rivamylan wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Rivamylan

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Rivamylan

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

•    drgawki

•    zaburzenia rytmu serca, które mogą objawiać się bardzo szybkim biciem serca lub uczuciem brakujących uderzeń serca,

•    wrzód żołądka (pacjent może odczuwać ból brzucha a jeśli w przypadku wystąpienia wymiotów mogą one zawierać świeżą krew lub mieć fusowaty wygląd)

•    zapalenie trzustki - objawiające się silnym bólem w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami

•    uczucie silnego splątania, które może być połączone z widzeniem, słyszeniem lub odczuwaniem rzeczy, które nie istnieją (omamy), odczuwanie braku kontaktu

z rzeczywistością (urojenia) oraz zwiększona lub zmniejszona aktywność (delirium).

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy

•    Utrata apetytu, utrata wagi

•    Niepokój, depresja, zawroty głowy

•    Omdlenia

•    Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność/zgaga, ból brzucha

•    Pobudzenie, zmęczenie, ogólne złe samopoczucie, senność

•    Wysypka skórna i reakcja alergiczna w miejscu przyklejenia plastra, taka jak wyprysk, zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub podrażnienie

• Zakażenie dróg moczowych (pacjent może odczuwać ból podczas oddawania moczu lub częstą potrzebę oddawania moczu)

•    Nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)

•    Agresja

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów))

•    Upadki

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

• Sztywność ramion lub nóg, niepokój, skurcze mięśni, drżenie, np. drżenie rąk

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Reakcja alergiczna skóry, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry, swędzenie, pokrzywka lub zaczerwienie

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub szuranie nogami

•    Szybkie bicie serca

•    Wysokie ciśnienie krwi

• Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Zmiany w wynikach badań czynności wątroby

•    Niepokój

•    Widzenie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma (omamy)

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu leku Rivamylan w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystąpić po zastosowaniu plastrów:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    Senność

•    Ogólne złe samopoczucie

•    Splątanie

•    Nasilone pocenie się

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    Choroba wrzodowa j elit

•    Ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem naczyń serca

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego - objawiające się jako krew w kale lub wymiotach

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rivamylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać system transdermalny w saszetce aż do momentu użycia.

Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć. Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rivamylan

Rivamylan, 4,6 mg/24 h system transdermalny

- Substancją czynną leku jest rywastygmina. Z każdego plastra uwalnia się 4,6 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy.

Warstwa zewnętrzna z nadrukiem: warstwa z polietylenu / poliestru.

Warstwa zawierająca substancję czynną: poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy o właściwościach adhezyjnych

Warstwa przylegająca: warstwa przylegająca silikonowa, dimetykon,

Warstwa zabezpieczająca (usuwalna): poliester pokryty polimerem fluorowym.

Rivamylan, 9,5 mg/24 h system transdermalny

- Substancją czynną leku jest rywastygmina. Z każdego plastra uwalnia się 9,5 mg rywastygminy

przez 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera18 mg rywastygminy.

-    Pozostałe składniki to:

Warstwa zewnętrzna z nadrukiem: warstwa z polietylenu / poliestru.

Warstwa zawierająca substancję czynną: poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy o właściwościach adhezyjnych

Warstwa przylegająca: warstwa przylegaj ąca silikonowa, dimetykon,

Warstwa zabezpieczająca (usuwalna): poliester pokryty polimerem fluorowym.

Jak wygląda lek Rivamylan i co zawiera opakowanie

Rivamylan, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster System transdermalny.

Cienki, nieprzezroczysty / o brzoskwiniowym kolorze / nieprzepuszczalny, plastikowy, okrągły plaster z nadrukiem na folii podkładowej „Rivamylan 4,6 mg / 24 h”, pakowany indywidualnie, w zaklejone, zabezpieczone przed dziećmi saszetki. Lepki przezroczysty klej przywiera do skóry po usunięciu powłoki ochronnej obejmuj ącej przezroczystą lub lekko mętną warstwę uwalniaj ącą, o większym niż pozostałe warstwy rozmiarze, która ma nacięcia oraz dołeczki otaczaj ące plaster. Każdy plaster posiada również bezbarwny lub lekko mętny podkład.

Rivamylan, 9,5 mg/24 h, system transdermalny System transdermalny.

Cienki, nieprzezroczysty / o brzoskwiniowym kolorze / nieprzepuszczalny, plastikowy, okrągły plaster z nadrukiem na folii podkładowej „Rivamylan 9,5 mg / 24 h”, pakowany indywidualnie, w zaklejone, zabezpieczone przed dziećmi saszetki. Lepki przezroczysty klej przywiera do skóry po usunięciu powłoki ochronnej obejmuj ącej przezroczystą lub lekko mętną warstwę uwalniaj ącą, o większym niż pozostałe warstwy rozmiarze, która ma nacięcia oraz dołeczki otaczaj ące plaster. Każdy plaster posiada również bezbarwny lub lekko mętny podkład.

Dostępne opakowania zawierają: 7, 30, 60 i 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca/Importer:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015