+ iMeds.pl

Rivamylan 9,5 mg/24 hUlotka Rivamylan

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rivamylan, 4,6 mg/24 h system transdermalny, plaster Rivamylan, 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rivamylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivamylan

3.    Jak stosować lek Rivamylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivamylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rivamylan i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivamylan jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powoduj ąc zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy.

Blokując działanie tych enzymów Rivamylan umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Rivamylan jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivamylan Kiedy nie stosować leku Rivamylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivamylan) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu);

- jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, obrzęk) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rivamylan należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał nieregularny rytm pracy serca;

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał czynny wrzód żołądka;

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał trudności w oddawaniu moczu;

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał napady padaczkowe;

- jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub ciężką chorobę układu oddechowego;

-    jeśli pacjent ma drżenie mięśni;

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała;

-    jeśli pacjent ma objawy ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymuj ą się przez dłuższy czas;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, lekarz może prowadzić dokładniejszą obserwację pacjenta w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Rivamylan u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

Lek Rivamylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Rivamylan może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych stosowanych do łagodzenia skurczów żołądka (np. dicyklomina), niektórych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona (np. amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej (np. difenhydramina, skopolamina lub meklizyna).

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych, powinien powiedzieć lekarzowi o ich stosowaniu, ponieważ mogą one nasilać działanie pewnych środków zwiotczaj ących mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Rivamylan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Rywastygmina Mylan może być stosowany z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivamylan względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Lek Rivamylan nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Rivamylan w postaci systemów transdermalnych może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

3.    Jak stosować lek Rivamylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne:

-    Przed nałożeniem nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.

-    Stosować tylko jeden plaster na dobę.

-    Nie należy przecinać plastra na mniejsze kawałki.

-    Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, która dawka leku Rivamylan w postaci systemów transdermalnych jest najlepsza w danym przypadku.

•    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rivamylan, 4,6 mg/24 h.

•    Zalecana, zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to Rivamylan, 9,5 mg/24 h. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, lekarz prowadzący może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h*

• Należy nalepiać tylko jeden plaster leku Rivamylan na raz i należy zmieniać go na nowy co 24 godziny.

*Nie można uzyskać dawki 13,3 mg/24 h stosując ten produkt. Jeśli pacjent wymaga zastosowania takiej dawki, należy zastosować inne produkty rywastygminy, dla których dostępne są systemy transdermalne o mocy 13,3 mg/24 h.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez trzy dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawkę, jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Rivamylan.

Gdzie pacjent powinien nalepić lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

•    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest czysta, sucha i nieowłosiona, oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra, wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

•    Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa ilość plastrów na ciele może narazić pacjenta na nadmierną ilość leku, która może być potencjalnie niebezpieczna.

•    Należy nalepiać jeden plaster na dobę na tylko jedno z możliwych miejsc, zgodnie z podanymi niżej rysunkami:

-    górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

-    górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)

-    górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

-    dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem nowego plastra na tylko jedno

z podanych niżej możliwych miejsc.


Zmieniając plaster należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego - po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra na tę samą powierzchnię skóry przed upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

Lek Rivamylan ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę.


Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem nowego.

Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem Rivamylan po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.

Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę.

Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną.

Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.

Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.

Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.

Dla niektórych pacjentów pomocne może być napisanie długopisem na plastrze nazwy danego dnia tygodnia.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może sprawdzać różne miejsca przylepienia nowego plastra tak, by przekonać się, które z nich jest najbardziej dogodne i nie jest narażone na odlepienie przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra i powoli odkleić go od skóry. Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą.

Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków).

Po zdj ęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy pacjent może nosić lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

•    Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do obluzowania się plastra.

•    Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić lek Rivamylan w postaci systemów transdermalnych

•    Aby leczenie przyniosło korzystne efekty należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

•    Należy nalepiać tylko jeden plaster leku Rivamylan na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivamylan

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rivamylan wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Rivamylan

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Rivamylan

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

•    drgawki

•    zaburzenia rytmu serca, które mogą objawiać się bardzo szybkim biciem serca lub uczuciem brakujących uderzeń serca,

•    wrzód żołądka (pacjent może odczuwać ból brzucha a jeśli w przypadku wystąpienia wymiotów mogą one zawierać świeżą krew lub mieć fusowaty wygląd)

• zapalenie trzustki - objawiające się silnym bólem w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami

•    uczucie silnego splątania, które może być połączone z widzeniem, słyszeniem lub odczuwaniem rzeczy, które nie istnieją (omamy), odczuwanie braku kontaktu

z rzeczywistością (urojenia) oraz zwiększona lub zmniejszona aktywność (delirium).

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy

•    Utrata apetytu, utrata wagi

•    Niepokój, depresja, zawroty głowy

•    Omdlenia

•    Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność/zgaga, ból brzucha

•    Pobudzenie, zmęczenie, ogólne złe samopoczucie, senność

•    Wysypka skórna i reakcja alergiczna w miejscu przyklejenia plastra, taka jak wyprysk, zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub podrażnienie

•    Zakażenie dróg moczowych (pacjent może odczuwać ból podczas oddawania moczu lub częstą potrzebę oddawania moczu)

•    Nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)

•    Agresja

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów))

•    Upadki

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

• Sztywność ramion lub nóg, niepokój, skurcze mięśni, drżenie, np. drżenie rąk

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• Reakcja alergiczna skóry, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry, swędzenie, pokrzywka lub zaczerwienie

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub szuranie nogami

•    Szybkie bicie serca

•    Wysokie ciśnienie krwi

• Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Zmiany w wynikach badań czynności wątroby

•    Niepokój

•    Widzenie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma (omamy)

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu leku Rivamylan w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystąpić po zastosowaniu plastrów:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    Senność

•    Ogólne złe samopoczucie

•    Splątanie

•    Nasilone pocenie się

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    Choroba wrzodowa j elit

•    Ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem naczyń serca

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego - objawiające się jako krew w kale lub wymiotach

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rivamylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać system transdermalny w saszetce aż do momentu użycia.

Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć. Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rivamylan

Rivamylan, 4,6 mg/24 h system transdermalny

- Substancją czynną leku jest rywastygmina. Z każdego plastra uwalnia się 4,6 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy.

Warstwa zewnętrzna z nadrukiem: warstwa z polietylenu / poliestru.

Warstwa zawierająca substancję czynną: poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy o właściwościach adhezyjnych

Warstwa przylegająca: warstwa przylegająca silikonowa, dimetykon,

Warstwa zabezpieczająca (usuwalna): poliester pokryty polimerem fluorowym.

Rivamylan, 9,5 mg/24 h system transdermalny

-    Substancją czynną leku jest rywastygmina. Z każdego plastra uwalnia się 9,5 mg rywastygminy

przez 24 godziny. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera18 mg rywastygminy.

-    Pozostałe składniki to:

Warstwa zewnętrzna z nadrukiem: warstwa z polietylenu / poliestru.

Warstwa zawierająca substancję czynną: poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy o właściwościach adhezyjnych

Warstwa przylegająca: warstwa przylegaj ąca silikonowa, dimetykon,

Warstwa zabezpieczająca (usuwalna): poliester pokryty polimerem fluorowym.

Jak wygląda lek Rivamylan i co zawiera opakowanie

Rivamylan, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster System transdermalny.

Cienki, nieprzezroczysty / o brzoskwiniowym kolorze / nieprzepuszczalny, plastikowy, okrągły plaster z nadrukiem na folii podkładowej „Rivamylan 4,6 mg / 24 h”, pakowany indywidualnie, w zaklejone, zabezpieczone przed dziećmi saszetki. Lepki przezroczysty klej przywiera do skóry po usunięciu powłoki ochronnej obejmuj ącej przezroczystą lub lekko mętną warstwę uwalniaj ącą, o większym niż pozostałe warstwy rozmiarze, która ma nacięcia oraz dołeczki otaczaj ące plaster. Każdy plaster posiada również bezbarwny lub lekko mętny podkład.

Rivamylan, 9,5 mg/24 h, system transdermalny System transdermalny.

Cienki, nieprzezroczysty / o brzoskwiniowym kolorze / nieprzepuszczalny, plastikowy, okrągły plaster z nadrukiem na folii podkładowej „Rivamylan 9,5 mg / 24 h”, pakowany indywidualnie, w zaklejone, zabezpieczone przed dziećmi saszetki. Lepki przezroczysty klej przywiera do skóry po usunięciu powłoki ochronnej obejmuj ącej przezroczystą lub lekko mętną warstwę uwalniaj ącą, o większym niż pozostałe warstwy rozmiarze, która ma nacięcia oraz dołeczki otaczaj ące plaster. Każdy plaster posiada również bezbarwny lub lekko mętny podkład.

Dostępne opakowania zawierają: 7, 30, 60 i 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca/Importer:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015

Rivamylan

Charakterystyka Rivamylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.


Rivamylan, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Rivamylan, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Rivamylan, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 4,6 mg rywastygminy na 24 godziny. Każdy system transdermalny o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy.

Rivamylan, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 9,5 mg rywastygminy na 24 godziny. Każdy system transdermalny o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Rivamylan, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Każdy okrągły system transdermalny składa się z warstwy zabezpieczającej koloru brzoskwiniowego, z losowo umieszczonym, brązowym nadrukiem „Rivamylan 4,6 mg / 24 h”, matrycowej warstwy zawierającej produkt leczniczy, półprzezroczystej stykającej się ze skórą warstwy przylepnej i przezroczystej lub lekko mętnej warstwy uwalniającej, o większym niż pozostałe warstwy rozmiarze, która ma nacięcia oraz dołeczki otaczające plaster. Każdy plaster posiada również bezbarwny lub lekko mętny podkład.

Rivamylan, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Każdy okrągły system transdermalny składa się z warstwy zabezpieczającej koloru brzoskwiniowego, z losowo umieszczonym, brązowym nadrukiem „Rivamylan 9,5 mg / 24 h”, matrycowej warstwy zawierającej produkt leczniczy, półprzezroczystej stykającej się ze skórą warstwy przylepnej i przezroczystej lub lekko mętnej warstwy uwalniającej, o większym niż pozostałe warstwy rozmiarze, która ma nacięcia oraz dołeczki otaczające plaster. Każdy plaster posiada również bezbarwny lub lekko mętny podkład.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Rozpoznanie należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Podobnie, jak w przypadku innych leków podawanych pacjentom z otępieniem, leczenie rywastygminą można rozpoczynać wyłącznie, jeśli pacjent posiada opiekuna, który może podawać lek i kontrolować przebieg leczenia.

Dawkowanie

System transdermalny

Prędkość uwalniania rywastygminy in vivo na 24 h

Rivamylan 4,6 mg/24 h

4,6 mg

Rivamylan 9,5 mg/24 h

9,5 mg

Rywastygmina w postaci produktu 13,3 mg/24 h*

13,3 mg

* Dawki 13,3 mg/24 godziny nie można uzyskać za pomocą tego produktu. W przypadku konieczności użycia takiej dawki, należy korzystać z innych produktów leczniczych zawierających rywastygminę, dostępnych w postaci transdermalnej w dawce 13,3 mg/24 h.

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od stosowania 4,6 mg/24 h.

Dawka podtrzymująca

Po co najmniej czterech tygodniach leczenia, jeśli w opinii lekarza prowadzącego leczenie jest dobrze tolerowane, dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, która jest zalecaną skuteczną dawką dobową. Jej stosowanie należy kontynuować tak długo, jak długo u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia.

Zwiększanie dawki

Dawka 9,5 mg/24 godziny, to zalecana dobowa dawka skuteczna, która powinna być kontynuowana tak długo, jak długo pacjent nadal wykazuje korzyść terapeutyczną. Jeśli ta dawka jest dobrze tolerowana i tylko po co najmniej sześciu miesiącach stosowania dawki 9,5 mg/24 godziny, lekarz prowadzący może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 godziny u pacjentów, którzy wykazują znaczące pogorszenie funkcji poznawczych (na przykład spadek MMSE i (lub) pogorszenie stanu funkcjonalnego (na podstawie oceny lekarza) pomimo stosowania dawki dobowej 9,5 mg/24 godziny (patrz punkt 5.1).

Korzyści kliniczne ze stosowania rywastygminy należy poddawać regularnej ocenie. Przerwanie leczenia należy rozważyć w sytuacji, gdy nie ma już dowodów świadczących o terapeutycznym działaniu leku, pomimo stosowania optymalnej dawki.

Leczenie należy również czasowo przerwać w razie stwierdzenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, aż do chwili ich ustąpienia. Można wznowić leczenie tą samą dawką przy użyciu systemu transdermalnego, jeśli przerwa w stosowaniu leku trwała nie dłużej niż trzy dni.

W przeciwnym razie należy rozpocząć leczenie od stosowania 4,6 mg/24 h.

Zamiana leczenia kapsułkami na system transdermalny

Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy po zastosowaniu postaci doustnej i systemów transdermalnych (patrz punkt 5.2), pacjentom leczonym rywastygminą w postaci kapsułek można zamienić leczenie na produkt Rivamylan w postaci systemów transdermalnych według następującego schematu postępowania:

Pacjentowi przyjmującemu dawkę 3 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h.

• Pacjentowi przyjmującemu dawkę 6 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h.

• Pacjentowi przyjmującemu stałą, dobrze tolerowaną dawkę 9 mg/dobę rywastygminy

w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka doustna 9 mg/dobę nie jest stabilna i dobrze tolerowana, zaleca się zamianę leczenia na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h.

• Pacjentowi przyjmującemu dawkę 12 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h.

Po zamianie na dawkę 4,6 mg/24 h rywastygminy w postaci systemu transdermalnego, jeśli jest ona dobrze tolerowana przez co najmniej cztery tygodnie leczenia, dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, co stanowi zalecaną skuteczną dawkę leku.

Zaleca się, by pierwszy system transdermalny nalepić w kolejnym dniu po przyjęciu ostatniej dawki doustnej leku.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież: rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży..

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg: należy zachować szczególną ostrożność zwiększając dawkę leku u pacjentów z masą ciała poniżej 50 kg powyżej zalecanej skutecznej dawki 9,5 mg/24 h (patrz punkt 4.4). U tych pacjentów może wystąpić więcej działań niepożądanych, a prawdopodobieństwo przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych może być u nich większe.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: ze względu na zwiększenie ekspozycji łagodnych do umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby, po podaniu dawek doustnych, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej zależnych od dawki działań niepożądanych. Nie badano pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Szczególną ostrożność należy zachować podczas doboru tych pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek: nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

System transdermalny należy przyklejać raz na dobę na czystą, suchą, nieowłosioną i nieuszkodzoną, zdrową skórę górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub klatki piersiowej, w miejscu nie narażonym na otarcie przez obciskającą odzież. Nie zaleca się naklejania systemu transdermalnego na udo lub brzuch ze względu na zmniejszoną dostępność biologiczną rywastygminy obserwowaną po nałożeniu systemu transdermalnego na te miejsca.

Nie należy nalepiać systemu transdermalnego na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub skaleczoną. Należy unikać ponownego przyklejania systemu transdermalnego dokładnie w to samo miejsce w okresie 14 dni, aby zminimalizować ryzyko podrażnienia skóry.

Należy przekazać pacjentom i ich opiekunom ważne wskazówki dotyczące stosowania leku:

Codziennie, przed nalepieniem nowego plastra należy najpierw usunąć plaster z poprzedniego dnia (patrz punkt 4.9).

Plaster należy wymienić na nowy po upływie 24 godzin. Należy stosować tylko jeden plaster na raz (patrz punkt 4.9).

Plaster należy mocno docisnąć wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund, aż do chwili, gdy brzegi plastra dobrze przylgną do skóry.

Jeśli plaster odklei się, na resztę dnia należy przykleić nowy plaster, a następnie wymienić go na kolejny, następnego dnia o zwykłej porze.

Plaster można stosować podczas codziennych czynności, w tym także podczas kąpieli i w okresie upałów.

Nie należy narażać plastra na bezpośrednie, długotrwałe działanie zewnętrznych źródeł promieniowania cieplnego (takich jak nadmierne nasłonecznienie, sauna, solarium).

Plastra nie należy ciąć na kawałki.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną rywastygminę, na inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wcześniejsze reakcje w miejscu podania, wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu plastra z rywastygminą (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki, zwłaszcza w przypadku zmiany dawkowania. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż trzy dni, należy je wznowić stosując 4,6 mg/24 h.

Nieprawidłowe użycie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu prowadzące do przedawkowania

Nieprawidłowe użycie tego produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu plastrów Rivamylan były przyczyną ciężkich działań niepożądanych; niektóre przypadki wymagały hospitalizacji i rzadko prowadziły do śmierci (patrz punkt 4.9). W większości przypadków nieprawidłowe użycie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu polegały na nałożeniu nowego plastra bez usunięcia poprzedniego oraz na zastosowaniu wielu plastrów jednocześnie. Należy przekazać pacjentom i ich opiekunom ważne wskazówki dotyczące stosowania leku Rivamylan w postaci plastrów (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka mają związek z dawką i mogą wystąpić po rozpoczęciu leczenia i (lub) po zwiększeniu dawki (patrz punkt 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjenci z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami odwodnienia w wyniku długotrwałych wymiotów lub biegunki mogą być leczeni dożylnym podaniem płynów i zmniejszeniem dawki lub przerwaniem podawania leku, jeśli ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia nastąpi szybko. Odwodnienie może mieć poważne następstwa.

Utrata masy ciała

Podczas przyjmowania inhibitorów cholinesterazy, w tym rywastygminy, u pacjentów z chorobą Alzheimera może dojść do utraty masy ciała. Należy kontrolować masę ciała pacjenta w czasie leczenia produktem Rivamylan system transdermalny.

Inne działania niepożądane

Należy zachować ostrożność przepisując produkt Rivamylan systemy transdermalne:

•    pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8);

•    pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom ze

skłonnościami do tych schorzeń, ponieważ rywastygmina może nasilać wydzielanie soku żołądkowego (patrz punkt 4.8);

•    pacjentom ze skłonnościami do występowania niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą wywoływać lub nasilać te choroby;

•    pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Reakcje skórne w miejscu przylepienia

Po zastosowaniu plastra z rywastygminą mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu przylepienia plastra, a ich nasilenie jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego. Należy odpowiednio poinstruować w tym zakresie pacjentów i ich opiekunów.

Takie reakcje skórne nie wskazują na uczulenie. Jednak stosowanie plastrów z rywastygminą może prowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Należy podejrzewać wystąpienie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, jeśli reakcje w miejscu przyklejenia plastra rozprzestrzenią się na obszar skóry większy niż rozmiar plastra, jeśli istnieją oznaki wskazujące na większe nasilenie reakcji miejscowej (np. narastający rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli w ciągu 48 godzin od zdjęcia plastra nie dojdzie do znaczącego złagodzenia objawów. W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Pacjentom z reakcjami w miejscu zastosowania plastra wskazującymi na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w wyniku zastosowania plastra z rywastygminą, którzy w dalszym ciągu wymagają leczenia rywastygminą, można zalecić rywastygminę doustną dopiero po ujemnym wyniku testu alergicznego i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Możliwe jest, że niektórzy pacjenci uczuleni na rywastygminę poprzez kontakt z plastrami zawierającymi rywastygminę nie będą mogli przyjmować rywastygminy w żadnej postaci.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki pacjentów z (rozległym) zapaleniem skóry po podaniu rywastygminy, niezależnie od drogi jej podania (doustnie, przezskórnie).

W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Należy unikać kontaktu leku z oczami podczas posługiwania się produktem Rivamylan system transdermalny (patrz punkt 5.3). Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg: pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg mogą doświadczyć większej liczby działań niepożądanych, a ryzyko przerwania leczenia z powodu tych działań może być u nich większe (patrz punkt 4.2). Należy ostrożnie zwiększać dawkę u tych pacjentów i monitorować ich celem wykrycia działań niepożądanych (np. nadmiernych nudności lub wymiotów), a jeśli takie działania niepożądane wystąpią, należy rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do 4,6 mg/24 h.

Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych. Należy ściśle przestrzegać zaleceń dostosowania dawki w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Nie badano u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie dostosowywania dawki u tych pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczególnych badań z produktem Rivamylan system transdermalny dotyczących interakcji.

Jako inhibitor cholinesterazy rywastygmina może nasilać działania leków zwiotczających mięśnie

0    działaniu analogicznym do sukcynylocholiny stosowanych podczas znieczulenia. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania środków znieczulaj ących. Należy rozważyć modyfikacj ę dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.

Ze względu na działania farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować jednocześnie z innymi substancjami cholinomimetycznymi; może ona wpływać na działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników, nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy rywastygminą w postaci doustnej a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Podawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez jednocześnie podawaną warfarynę. Jednoczesne stosowanie rywastygminy w postaci doustnej i digoksyny nie powodowało występowania działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Jednoczesne podawanie rywastygminy i często przepisywanych produktów leczniczych, takich jak leki zobojętniające, przeciwwymiotne, przeciwcukrzycowe, ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, beta-adrenolityki, blokery kanału wapniowego, środki o działaniu inotropowym, leki stosowane w leczeniu dusznicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, leki przeciwbólowe, beznodiazepiny i leki przeciwhistaminowe nie było związane ze zmianą kinetyki rywastygminy lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami leczniczymi, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania w czasie ciąży. W badaniach przed-

1    pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży.

Rywastygminy nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Płodność

Nie stwierdzono wpływu na płodność ani rozwój zarodka i płodu u szczurów i królików, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia lub majaczenia. W związku z tym rywastygmina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania plastrów Rivamylan są reakcje skórne w miejscu nałożenia plastra. Kolejnymi, najczęściej występuj ącymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i wymioty.

Działania niepożądane w Tabeli 1 zostały wymienione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z MedDRA.

Kategorie częstości występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1 / 10), często (>1 / 100 do <1/10), niezbyt często (>1 / 1000 do <1/100), rzadko (>1 / 10 000 do <1 / 1 000), bardzo rzadko (<1 / 10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W Tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane zgłoszone u 854 pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych w ramach randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań kontrolowanych placebo i substancją czynną, z rywastygminą w postaci systemów transdermalnych przez okres 24-48 tygodni oraz z danych po wprowadzeniu do obrotu.

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia układu moczowego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Jadłowstręt, zmniejszony apetyt

Niezbyt często

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, depresja, majaczenie, pobudzenie

Niezbyt często

Agresja

Częstość nieznana

Omamy, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy, omdlenia, zawroty głowy

Niezbyt często

Nadaktywność psychoruchowa

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe

Częstość nieznana

Nasilenie choroby Parkinsona, napad padaczkowy, drżenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia

Częstość nieznana

Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia, zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha

Niezbyt często

Wrzód żołądka

Częstość nieznana

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby, zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Częstość nieznana

Świąd, rumień, pokrzywka, pęcherze, alergiczne zapalenie skóry (rozsiane)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Reakcje w miejscu nalepienia (np. rumień, świąd, obrzęk, zapalenie skóry, podrażnienie w miejscu nalepiania), stany osłabienia (np. zmęczenie, osłabienie), gorączka, utrata masy ciała

Rzadko

Upadki

Opis wybranych działań niepożądanych

Przy stosowaniu w wyżej wymienionych badaniach dawek wyższych niż 13,3 mg/24 godziny, bezsenność i niewydolność serca obserwowano częściej niż dla dawki13,3 mg/24 godziny lub placebo, co wskazuje na działanie zależne od dawki. Jednak te zdarzenia nie wystąpiły z większą częstością przy zastosowaniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego w dawce 13,3 mg/24 godziny w porównaniu z placebo.

Następujące działania niepożądane były obserwowane wyłącznie po podaniu rywastygminy w postaci kapsułek i roztworu doustnego,a nie obserwowano ich w badaniach klinicznych z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemu transdermalnego: senność, złe samopoczucie, splątanie, nasilone pocenie się (często); wrzody dwunastnicy, dławica piersiowa (rzadko); krwotok żołądkowo-jelitowy (bardzo rzadko) oraz przypadki ciężkich wymiotów związane z pęknięciem przełyku (częstość nieznana).

Podrażnienie skóry

W 24-tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, podczas każdej wizyty oceniano reakcje skórne przy pomocy skali podrażnienia skóry, oceniającej rumień, obrzęk, złuszczanie, pęknięcia, świąd oraz ból/kłucie/pieczenie w miejscu nalepienia systemu transdermalnego. Najczęściej obserwowanym objawem był rumień, który ustępował w ciągu 24 godzin u znacznej większości pacjentów. W 24-tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu najczęściej obserwowanymi objawami (w skali oceniającej podrażnienia skóry) po zastosowaniu rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych był bardzo nieznaczny (21,8%), łagodny (12,5%) lub umiarkowany (6,5%) rumień lub bardzo nieznaczny (11,9%), łagodny (7,3%) lub umiarkowany (5,0%) świąd. Do najczęściej obserwowanych ciężkich objawów po zastosowaniu rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych należał świąd (1,7%) i rumień (1,1%). Większość reakcji skórnych ograniczała się do miejsca nalepienia systemu transdermalnego, a przerwanie leczenia z powodu tych działań miało miejsce zaledwie u 2,4% pacjentów z grupy stosującej rywastygminę w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych.

W 48-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym aktywnym leczeniem odnotowano przypadki podrażnienia skóry jako działania niepożądane zgłaszane przez pacjenta lub opiekuna. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami podrażnienia skóry w pierwszych 24 tygodniach trwania podwójnie zaślepionej próby z zastosowaniem rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych był świąd w miejscu naklejenia plastra (3,6% w porównaniu do 2,8%). Z czasem (>24 tygodni) te wartości odsetkowe zmniejszyły się i wyniosły: świąd w miejscu naklejenia plastra (0,4% w porównaniu do 1,2%). Świąd w miejscu naklejenia plastra był przyczyną przerwania leczenia przez 1,1% pacjentów stosujących rywastygminę w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych podczas całej 48-tygodniowej podwójnie zaślepionej fazy leczenia. Reakcje w miejscu naklejenia plastra były w większości łagodne do umiarkowanych; ciężkie reakcje wystąpiły u mniej niż 2% pacjentów.

Nie jest możliwe przeprowadzenie bezpośredniego porównania częstości występowania zdarzeń podrażnienia skóry, z powodu różnic w zastosowanych metodach zbierania danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem rywastygminy w postaci doustnej i prawie u wszystkich tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą przez 24 godziny po przedawkowaniu.

Przy łagodnych zatruciach obserwowano toksyczność cholinergiczną z objawami muskarynowymi, takimi jak zwężenie źrenic, uderzenia gorąca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak ból brzucha, nudności, wymioty i biegunkę, bradykardia, skurcz oskrzeli i zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej, nadmierne pocenie się, mimowolne oddawanie moczu i/lub kału, łzawienie, niedociśnienie tętnicze i nadmierne wydzielanie śliny.

W cięższych przypadkach mogą rozwinąć się objawy wpływu na receptory nikotynowe, takie jak osłabienie mięśni, drżenie pęczkowe, drgawki i zatrzymanie oddechu z możliwym skutkiem śmiertelnym.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu, dodatkowo obserwowano przypadki zawrotów głowy, drżenia, bólu głowy, senności, splątania, nadciśnienia tętniczego, omamów i złego samopoczucia. Po wprowadzeniu do obrotu oraz rzadko w badaniach klinicznych rywastygminy w postaci systemów transdermalnych odnotowano przedawkowanie produktu leczniczego wynikaj ące z niewłaściwego/błędnego podania (zastosowanie kilku plastrów w tym samym czasie).

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 3,4 godziny oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w przypadkach bezobjawowego przedawkowania natychmiast usunąć wszystkie systemy transdermalne Rivamylan i nie nakładać kolejnych plastrów przez następne 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny; kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psychoanaleptyczne, inhibitory cholinesterazy, kod ATC:

N06DA03

Uważa się, że rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawniającym cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne, przez spowalnianie procesu rozkładu acetylocholiny, uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera.

Rywastygmina wywiera działanie hamujące w stosunku do cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywacj ę. U zdrowych młodych mężczyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce 3 mg, powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowordzeniowym po doustnym podaniu rywastygminy było zależne od dawki, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę (nie stosowano większych dawek). Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera, leczonych rywastygminą w postaci doustnej, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Skuteczność rywastygminy, system transdermalny u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego wykazano w 24-tygodniowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu głównym i jego otwartej kontynuacji oraz w 48-tygodniowym podwójnie zaślepionym badaniu porównawczym.

Badanie 24-tygodniowe, kontrolowane placebo

Pacjenci uczestniczący w badaniu kontrolowanym placebo uzyskali wynik z przedziału 10-20 w badaniu MMSE (ang. Mini-Mental State Examination). Skuteczność leku oceniano za pomocą niezależnych, specyficznych narzędzi oceny, stosowanych w regularnych odstępach czasu w czasie 24-tygodniowej fazy leczenia. Do narzędzi tych należała skala ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych), skala ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Clinician ’s Global Impression of Change, ogólna całościowa ocena pacjenta dokonana przez lekarza z uwzględnieniem informacji od opiekuna pacjenta) oraz skala ADCS-ADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living, dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np.w robieniu zakupów, zdolność orientacji w otoczeniu, a także udział w czynnościach związanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono w Tabeli 2.

Tabela 2

Rywastygmina systemy

Rywastygmina

Placebo

Transdermalne 9.5 mg /

kapsułki

24 h

12 mg / dobę

Populacja ITT-LOCF

N = 251

N = 256

N = 282

ADAS-Cog

(n=248)

(n=253)

(n=281)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

27.0 ± 10.3

27.9 ± 9.4

28.6 ± 9.9

Średnia zmiana w tygodniu 24

-0.6 ± 6.4

0.005*

1.0 ± 6.8

± SD

Wartość p w porównaniu z placebo

0.005*1

0.003*1

ADCS-CGIC

(n=248)

(n=253)

(n=278)

Średni wynik ± SD

3.9 ± 1.20

3.9 ± 1.25

4.2 ± 1.26

Wartość p w porównaniu z placebo

0.010*2

0.009*2

ADCS-ADL

(n=247)

(n=254)

(n=281)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

50.1 ± 16.3

49.3 ± 15.8

49.2 ± 16.0

Średnia zmiana w tygodniu 24 ± SD

-0.1 ± 9.1

-0.5 ± 9.5

-2.3 ± 9.4

Wartość p w porównaniu z placebo

0.013*1

0.039*1

* p<0,05 w porównaniu z placebo

ITT (ang. Intent-To-Treat) wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia; LOCF (ang. Last Observation CarriedForward) ostatnia obserwacja przeniesiona dalej.

1    Na podstawie analizy ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynniki oraz z wartościami wyjściowymi jako współzmienna. Ujemne zmiany ADAS-Cog wskazują na poprawę. Dodatnie zmiany ADCS-ADL wskazują na poprawę.

2    Na podstawie testu CMH (test van Elterena) ze stratyfikacją według kraju. Wyniki ADCS-CGIC <4 wskazują na poprawę.

Wyniki uzyskane u osób z klinicznie istotną odpowiedzią w 24-tygodniowym badaniu, kontrolowanym placebo przedstawiono w Tabeli 3. Klinicznie istotną poprawę zdefiniowano a priori jako co najmniej czteropunktową poprawę w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia w skali ADCS-CGIC i brak pogorszenia w skali ADCS-ADL.

Tabela 3

Pacjenci z klinicznie istotną odpowiedzią na leczenie (%)

Rywastygmina

system

transdermalny 9.5 mg / 24 h

Rywastygmina kapsułki 12 mg / dobę

Placebo

Populacja ITT-LOCF

N = 251

N = 256

N = 282

Co najmniej 4-punktowa poprawa w skali ADAS-Cog przy braku pogorszenia w skali ADCS-CGIC i ADCSADL

17.4

19.0

10.5

Wartość p w porównaniu z placebo

0.037*

0.004*

*p<0,05 w porównaniu z placebo

Jak wynika z modelu kompartmentowego, po zastosowaniu systemu transdermalnego h 9,5 mg/24 h, narażenie na lek było podobne do narażenia obserwowanego po podaniu dawki doustnej 12 mg/dobę.

48-tygodniowe badanie kontrolowane porównawcza substancją czynna

Pacjenci uczestniczący w badaniu kontrolowanym z porównawczą substancją czynną mieli wyjściowy wynik MMSE w zakresie 10-24. Badanie miało na celu porównanie skuteczności dawki 13,3 mg/24 h w postaci systemu transdermalnego z dawką 9,5 mg/24 h w postaci systemu transdermalnego stosowanych podczas 48-tygodniowej podwójnie ślepej fazy leczenia u pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy wykazali pogorszenie funkcjonalne i poznawcze po początkowej fazie otwartej trwającej 24 -48, podczas której byli leczeni dawką podtrzymującą 9,5 mg/24 godziny w postaci przezskórnego plastra. Pogorszenie czynności funkcjonalnych było oceniano przez badacza, natomiast pogorszenie funkcji poznawczych definiowano jako obniżenie wyniku MMSE o >2 punkty w stosunku do poprzedniej wizyty lub zmniejszenie tych wartości o >3 punkty względem wartości wyjściowych. Skuteczność określono przy użyciu ADAS-Cog (ang. Alzheimer's Disease Assessment Scale - podskala dotycząca funkcji poznawczych, oparta na osiąganych rezultatach miernikach poznawczych ) i ADCS-IADL (ang. Alzheimer's Disease Cooperative Study - Instrumental Activities of Daily Living) oceniającej działania instrumentalne, które obejmują kontrolę finansów, przygotowywanie posiłków, zakupy, umiej ętność orientowania się w otoczeniu, możliwość pozostawania bez opieki. W Tabeli 4 podsumowano wyniki dwóch skal uzyskane po 48 tygodniach..

Tabela 4

Grupa/Wiz

yta

Rywastygmina plaster 15 cm2

N = 265

Rywastygmina plaster 10 cmN = 271

Rywastygmina plaster15 cm2

Rywastygmina plaster10 cm2

n Średnia

n Średnia

DLSM 95%Cl

Wartość p-

ADAS-Cog

LOCF

DB-

tydzień

48

Wartość

wyjściowa

264 34.4

268 34.9

Wartość

264 38.5

268 39.7

Zmiana

264

4.1

268

4.9

-0.8

(-2.1, 0.5)

0.227

ADCS-IADL

LOCF

Tydzień

48

Wartość

wyjściowa

265

27.5

271

25.8

Wartość

265

23.1

271

19.6

Zmiana

265

-4.4

271

-6.2

2.2

(0.8, 3.6)

0.002*

CI - (ang. confidence interval) przedział ufności.

DLSM - (ang. difference in least square means) różnica w najmniejszych kwadratów średnich.

LOCF - (ang. Last Observation Carried Forward) Ostatnia Obserwacja Przeniesiona Dalej. ADAS-cog: ujemna różnica DLSM oznacza większą poprawę dla rywastygminy, plaster 15 cm2 w porównaniu z rywastygminą 10 cm2.

ADCS-IADL: dodatnia wartość różnicy DLSM oznacza większą poprawę dla rywastygminy plaster 15 cm2, w porównaniu z rywastygminą, plaster 10 cm2.

N - oznacza liczbę pacjentów ocenionych na początku badania (ostatnia ocena w początkowej, otwartej fazie) i co najmniej 1 ocenę po rozpoczęciu badania (dla LOCF).

DLSM, przedział ufności 95% oraz wartość p oparte są na modelu ANCOVA (analizie kowariancji) skorygowanym o wynik dla kraju oraz wyjściowy wynik ADAS-cog.

* p <0,05

Źródło: Badanie D2340 - tabela 11-6 i tabela 11-7

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań rywastygminy we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu choroby Alzheimera (patrz punkt 4.2 Stosowanie u dzieci).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie rywastygminy z systemu transdermalnego przebiega powoli. Po podaniu pierwszej dawki wykrywalne stężenia w osoczu obserwuje się z opóźnieniem wynoszącym 0,5-1 godziny. Stężenie maksymalne Cmax osiągane jest po 10-16 godzinach. Po osiągnięciu wartości maksymalnych, stężenie w osoczu powoli zmniejsza się przez 24 godziny po podaniu. W przypadku wielokrotnych dawek leku (jak w stanie stacjonarnym), po zmianie systemu transdermalnego na nowy, stężenie leku w osoczu początkowo wolno zmniejsza się średnio przez około 40 minut, aż do chwili, gdy wchłanianie substancji z nowo przyklejonego systemu transdermalnego będzie szybsze niż jej wydalanie, po czym stężenie w osoczu zaczyna ponownie zwiększać się osiągając kolejny szczyt po około 8 godzinach.

W stanie stacjonarnym najmniejsze stężenia stanowią około 50% stężeń maksymalnych, w przeciwieństwie do podania doustnego, gdy pomiędzy kolejnymi dawkami stężenia zmniejszają się niemal do zera. Mimo, iż w przypadku plastrów zjawisko to jest mniej wyraźne niż po podaniu doustnym, narażenie na rywastygminę (Cmax i AUC) zwiększyło się ponadproporcjonalnie

0    współczynnik 2,6 i 4,9 po zwiększeniu dawki odpowiednio z 4,6 mg/24 h do 9,5 mg/24 h i do 13,3 mg/24 h. Wskaźnik fluktuacji (FI), będący miarą względnej różnicy pomiędzy największymi

1    najmniejszymi stężeniami ((Cmax-Cmm)/Cavg) wyniósł 0,58 dla rywastygminy, system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h, , 0,77, dla rywastygminy, system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h, i 0,72 dla rywastygminy, system transdermalny w dawce 13,3 mg/24 h , co świadczy o dużo mniejszych wahaniach pomiędzy najmniejszymi i największymi stężeniami w porównaniu z doustną postacią leku (FI=3,96 (6 mg/dobę) oraz 4,15 (12 mg/dobę)).

Dawka rywastygminy uwalniana z systemu transdermalnego przez 24 godziny (mg/24 h) nie może być bezpośrednio przyrównana do ilości (mg) rywastygminy zawartej w kapsułce w odniesieniu do stężenia w osoczu uzyskiwanego po 24 godzinach.

Zmienność międzyosobnicza w zakresie parametrów farmakokinetycznych rywastygminy po podaniu pojedynczej dawki (znormalizowanej do dawki/kg mc.) wynosiła 43% (C max ) i 49% (AUC0-24h) po nalepieniu systemu transdermalnego w porównaniu do odpowiednio 74% i 103% po podaniu postaci doustnej. Międzyosobnicza zmienność w stanie stacjonarnym w badaniu pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiegio wynosiła co najwyżej 45% (Cmax) i 43% (AUC0-24 h) po zastosowaniu systemu transdermalnego oraz odpowiednio 71% i 73% po podaniu postaci doustnej.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego obserwowano związek pomiędzy narażeniem na substancję czynną w stanie stacjonarnym (rywastygmina i metabolit NAP226-90) a masą ciała.

W porównaniu z pacjentem o masie ciała 65 kg, stężenie rywastygminy w stanie stacjonarnym u pacjenta z masą ciała 35 kg będzie około dwukrotnie większe, natomiast u pacjenta z masą ciała 100 kg będzie ono w przybliżeniu o połowę mniejsze. Wpływ masy ciała na narażenie na substancję czynną sugeruje zachowanie szczególnej uwagi wobec pacjentów z małą masą ciała w czasie zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

Pole pod krzywą (AUCm) rywastygminy (i metabolitu NAP226-90) było największe, gdy system transdermalny nalepiano na skórę górnej części pleców, klatki piersiowej lub górnej części ramienia i było ono o 20-30% mniejsze niż wówczas, gdy był nalepiany na skórę brzucha lub uda.

Nie obserwowano istotnej kumulacji rywastygminy lub metabolitu NAP226-90 w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera, z wyjątkiem sytuacji, gdy stężenia w osoczu na drugi dzień leczenia systemem transdermalnym były większe niż w pierwszym dniu.

Dystrybucja

Rywastygmina w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (około 40%). Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i intensywnie metabolizowana z okresem półtrwania eliminacji w osoczu wynoszącym około 3,4 godziny po zdjęciu systemu transdermalnego. Wydalanie było ograniczone tempem wchłaniania (model farmakokinetyki typu „flip-flop”), co tłumaczy dłuższy t1/2 po zastosowaniu systemu transdermalnego (3,4 h) niż po podaniu doustnym lub dożylnym (1,4 do 1,7 h). Metabolizm zachodzi głównie przez hydrolizę przy udziale cholinesterazy, tworząc metabolit NAP226-90. In vitro metabolit ten wykazuje minimalne działanie hamujące wobec acetylocholinesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają nieznaczną rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/h po podaniu dawki dożylnej 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 l/h po podaniu dawki dożylnej 2,7 mg, co jest zgodne z nieliniową, ponadproporcjonalną farmakokinetyką rywastygminy związaną z nasyceniem jej wydalania.

Stosunek AUCm metabolitu do związku macierzystego wynosił około 0,7 po nalepieniu systemu transdermalnego w porównaniu do 3,5 po podaniu doustnym, co wskazuje na znacznie mniejszy metabolizm po podaniu przezskórnym w porównaniu z leczeniem doustnym. Po nalepieniu systemu transdermalnego tworzy się mniejsza ilość NAP226-90, prawdopodobnie ze względu na brak metabolizmu pierwszego przej ścia w wątrobie, w przeciwieństwie do podania doustnego.

Eliminacja

Śladowe ilości rywastygminy w postaci niezmienionej są obecne w moczu; wydalanie nerkowe metabolitów stanowi główną drogę eliminacji po nalepieniu systemu transdermalnego. Po doustnym podaniu rywastygminy znakowanej C14, wydalanie z moczem jest szybkie i niemal całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% podanej dawki jest wydalane z kałem.

Osoby w podeszłym wieku

Wiek nie miał wpływu na ekspozycję na rywastygminę u pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą w postaci systemów transdermalnych.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Po podaniu doustnym, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60%większe, a pole AUC rywastygminy było ponad dwukrotnie większe u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby niż u osób zdrowych.

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki 3 mg lub 6 mg, średni klirens doustny rywastygminy był o około 46-63% niższy u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (n = 10, wynik w skali Child-Pugh 5-12, potwierdzony biopsją) niż w zdrowych osób (n =

10).

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Na podstawie analizy populacji, klirens kreatyniny nie wykazywał wyraźnego wpływu na stężenie rywastygminy lub jego metabolitu w stanie stacjonarnym. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po doustnym i miejscowym podaniu wielokrotnych dawek leku myszom, szczurom, królikom, psom i świnkom miniaturowym wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności względem konkretnego narządu. Podawanie dawek doustnych i miejscowych w badaniach na zwierzętach było ograniczone ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt niż przewidywane narażenie kliniczne. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były ujemne.

W badaniach z doustnym i miejscowym podaniem rywastygminy myszom oraz w badaniu z doustnym podaniem leku szczurom nie stwierdzono dowodów na rakotwórcze działanie leku przy maksymalnych tolerowanych dawkach. Narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe narażeniu u człowieka po podaniu największych dawek rywastygminy w kapsułkach i w postaci systemów transdermalnych.

U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy. Nie przeprowadzono specjalnych badań z przezskórną postacią rywastygminy u ciężarnych samic zwierząt.

Systemy transdermalne z rywastygminą nie powodowały toksycznych reakcji na światło. W innych badaniach toksycznego wpływu na skórę obserwowano łagodne działanie podrażniające na skórę zwierząt laboratoryjnych, w tym także osobników z grupy kontrolnej. Może to wskazywać na możliwość wywoływania łagodnego rumienia skóry pacjentów pod wpływem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych. Po podaniu do oczu królików w badaniu nad podrażnieniami oka, rywastygmina powodowała zaczerwienienie i obrzęk spojówek, zmętnienia rogówki i zwężenie źrenic utrzymujące się przez 7 dni. Dlatego pacjenci i ich opiekunowie powinni unikać dotykania oczu po nalepieniu plastra (patrz punkt 4.4).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Folia zabezpieczająca z nadrukiem

-    warstwa z polietylenu / poliestru Warstwa zawierająca substancję czynną

-    poli(butylometakrylan, metylometakrylan),

-    kopolimer akrylowy o właściwościach adhezyjnych,

Warstwa przylegająca

-    warstwa przylegaj ąca silikonowa,

-    dimetykon,

Warstwa zabezpieczająca (usuwalna)

-    poliester pokryty polimerem fluorowym.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby zapobiec zmniejszeniu przyczepności systemu transdermalnego w miejscu jego nalepienia nie należy stosować żadnych kremów, balsamów ani pudrów.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać system transdermalny w saszetce aż do momentu użycia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każda saszetka okrągłego kształtu, o utrudnionym dostępie dla dzieci jest wykonana ze zgrzewanego na gorąco materiału składającego się z z politereftalanu etylenu (PET), białego polietylenu o małej gęstości (WLDPE), folii aluminiowej i materiału pokrywanego poliakrylonitrylem.

Dostępne w opakowaniach zawierających 7, 30, 60 i 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Zużyte systemy transdermalne należy złożyć na pół powierzchnią przylepną do środka, włożyć do oryginalnej saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

Wszelkie zużyte i niezużyte systemy transdermalne należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami lub zwrócić do apteki.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rivamylan, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster: 22286 Rivamylan, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster: 22287

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13/02/2015

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

Czerwiec 2015

Rivamylan