Imeds.pl

Rivanol 0,1% 1 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RIVANOL 0,1%

1 mg/g, płyn na skórę (Ethacridini lactas)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%

3.    Jak stosować lek Rivanol 0,1%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RIVANOL 0,1% I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Rivanol 0,1% ma postać płynu do stosowania na skórę. Rivanol 0.1% zawiera substancją czynną etakrydyny mleczan, należącą do grupy barwników akrydynowych o działaniu przeciwbakteryjnym. Etakrydyny mleczan działa na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie Gram-dodatnie.

Wskazania

Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVANOL 0,1%

Kiedy nie należy stosować leku Rivanol 0,1%:

-    w nadwrażliwości na etakrydyny mleczan lub barwniki akrydynowe,

-    doustnie,

-    do oczu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rivanol 0,1%

Nie stosować leku długotrwale, gdyż może on spowodować odczyny alergiczne.

Nic stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Unikać kontaktu leku z odzieżą.

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

Oapsilament Polityki Lekowej i Farmacj •10-952 Warszawa •i!. Miodowa 15

Stosowanie leku Rivanol 0,1% z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych. które wydawane są bez recepty.

Ze względu na ryzyko unicczynnienia leku, nie należy stosować go jednocześnie ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

W przypadku prawidłowego stosowania leku nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RIVANOL 0,1%

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Rivanol 0,1% jest za mocne łub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcia zastosowania łęku:

W przypadku pominięcia zastosowania leku Rivanol 0,1%, należy kontynuować leczenie stosując lek Rivanol 0,1% jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Użycia większej niż zalecana dawki łęku

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rivanol 0,1% może powodować działania niepożądane.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować odczyny alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

ministerstwo zdrów

japaitament Polityki Lekowej i Fam 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 30 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rivanoł 0,1%

Substancją czynną leku jest etakrydyny mleczan.

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu.

Inny składnik leku to: woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rivanol 0,1% i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żółtego płynu na skórę.

Dostępne opakowania:

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką, zawierająca po 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g,

500 g, 1000 g leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytw órca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe

,.PROLAB” Malkiewicz i Ratajczyk sp.j., Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło

n/Notecią

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Mandlowe „PROLAB” Malkiewicz i Ratajczyk sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią,

Telefon: (052) 386 73 10 Tclefax: (052)386 73 23

Data zatwierdzenia ulotki:

2010 -02- 0 4

MINISTERSTWO ZDROWI departament Polityki Lekowej i Farma 00-952 Warszawa u!. Miodowa 15