Imeds.pl

Rivastigmin +Pharma 4,6 Mg/24 H

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Rivastigmin +pharma 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Rivastigmin +pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmin +pharma

3.    Jak stosować lek Rivastigmin +pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmin +pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Rivastigmin +pharma i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivastigmin +pharma jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powodując zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując działanie tych enzymów Rivastigmin +pharma umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Rivastigmin +pharma jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmin +pharma Kiedy nie stosować leku Rivastigmin +pharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu).

-    jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Rivastigmin +pharma system transdermalny, plaster.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rivastigmin +pharma należy zwrócić się do lekarza

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał nieregularny rytm pracy serca.

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał czynny wrzód żołądka.

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał trudności w oddawaniu moczu.

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał napady padaczkowe.

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub ciężką chorobę układu oddechowego.

-    jeśli pacjent ma drżenie mięśni.

-    j eśli pacj ent ma małą masę ciała.

-    jeśli pacjent ma objawy ze strony żołądka i jelit, takie jak mdłości, wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

-    jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, lekarz może prowadzić dokładniejszą obserwację pacjenta w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Rivastigmin +pharma u dzieci i młodzieży.

Lek Rivastigmin +pharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Rivastigmin +pharma może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych, stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka (np. dicyklomina), w leczeniu choroby Parkinsona (np. amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej (np. difenhydramina, skopolamina lub meklizyna).

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny, powinien powiedzieć lekarzowi o jego stosowaniu, ponieważ może on nasilać działanie pewnych środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko.

Rivastigmin +pharma, system transdermalny nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny nie należy karmić piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Lek Rivastigmin +pharma, system transdermalny może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

3. Jak stosować lek Rivastigmin +pharma

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

UWAGA:

•    Przed nałożeniem JEDNEGO nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.

•    Stosować tylko jeden plaster na dobę.

•    Nie należy przecinać plastra na mniejsze kawałki.

•    Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, która dawka leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny jest najlepsza w danym przypadku.

•    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rivastigmin +pharma, 4,6 mg/24 h.

•    Zalecana, zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to Rivastigmin +pharma, 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana, lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h. (Dawki 13,3 mg/24 h nie można uzyskać stosując ten produkt. W przypadku konieczności użycia takiej dawki, należy korzystać z innych produktów leczniczych zawierających rywastygminę, dostępnych w postaci systemu transdermalnego, plastra zawierającego 13,3 mg/24 h).

•    Należy nalepić tylko jeden plaster Rivastigmin +pharma na raz i należy zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez trzy dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawkę, jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Rivastigmin +pharma.

Rivastigmin +pharma można stosować z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Gdzie pacjent powinien nalepić Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster:

•    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest czysta, sucha i nieowłosiona, oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra, wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

•    Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa ilość plastrów na ciele może narazić pacjenta na nadmierną ilość leku, która może być potencjalnie niebezpieczna.

•    Należy nalepiać JEDEN plaster na dobę na TYLKO JEDNO z możliwych miejsc, zgodnie z podanymi niżej rysunkami:

-    górna    część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

-    górna    część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej    stronie (należy unikać

nalepiania plastrów na piersi)

-    górna    część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

-    dolna    część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie.

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem JEDNEGO nowego plastra na TYLKO JEDNO z podanych poniżej możliwych miejsc.


Przód


lub

lub


lub


lub


\ r 3/xr •n r

] fl

lub


Tył


lub    lub

Zmieniając plaster należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra na tę samą powierzchnię skóry przed upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

Lek Rivastigmin +pharma, system transdermalny ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę.

Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem następnego.

Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem Rivastigmin +pharma po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.

Każdy plaster znajduje sie w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę.

Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miej scu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.


Warstwa przylegająca plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną.

Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.

Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.

Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.

Dla niektórych pacjentów pomocne może być napisanie długopisem na plastrze nazwy danego dnia tygodnia.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może sprawdzać różne miejsca przylepienia nowego plastra tak, by przekonać się, które z nich jest najbardziej dogodne i nie jest narażone na odlepienie przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra i powoli odkleić go od skóry. Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą. Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków).

Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy pacjent może nosić Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

•    Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do odlepienia się plastra.

•    Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

•    Aby leczenie przyniosło korzystne efekty należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

•    Należy nalepiać tylko jeden plaster Rivastigmin +pharma na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rivastigmin +pharma wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku.

4. Możliwa działania niepożądane

Jak każdy lek, Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Utrata apetytu

•    Zawroty głowy

•    Pobudzenie lub senność

•    Nietrzymanie moczu.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

•    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

•    Wrzód żołądka

•    Odwodnienie ( utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)

•    Agresja.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów) • Upadki.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Sztywność ramion lub nóg

•    Drżenie rąk.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Reakcja alergiczna w miejscu nalepienia plastra, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami

•    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami lub wymiotami

•    Szybkie lub nierówne bicie serca

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Zmiany w wynikach badań czynności wątroby

•    Niepokój.

W razie wystąpienie jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu leku Rivastigmin +pharma w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystąpić po zastosowaniu systemu transdermalnego, plastra:

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Nadmierne wydzielanie śliny

•    Utrata apetytu

•    Niepokój

•    Złe samopoczucie ogólne

•    Drżenie lub splątanie

•    Nasilone pocenie się.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia rytmu serca (np. szybkie bicie serca)

•    Trudności w zasypianiu

•    Upadki.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Choroba wrzodowa jelit

•    Ból w klatce piersiowej.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

•    Krwawienie z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

•    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

•    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, PL-03 736 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmin +pharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać plaster w saszetce aż do momentu użycia.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć. Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster

-    Substancj ą czynną leku jest rywastygmina.

Rivastigmin +pharma, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster:

Z każdego systemu transdermalnego, plaster uwalnia się 4,6 mg rywastygminy na 24 godziny, każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy.

Rivastigmin +pharma, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster:

Z każdego systemu transdermalnego, plaster uwalnia się 9,5 mg rywastygminy na 24 godziny, każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera18 mg rywastygminy.

-    Pozostałe składniki to:

Warstwa zawierająca substancję czynną Kopolimer akrylowy o właściwościach adhezyjnych

Kopolimer akrylanów - butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer (80:20)

Warstwa przylegająca Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne Poliester

Poliester pokryty polimerem fluorowym Czarny tusz

Jak wygląda lek Rivastigmin +pharma, system transdermalny, plaster i co zawiera opakowanie

Każdy system transdermalny jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Część zewnętrzna warstwy pokrywającej jest półprzezroczysta, koloru białego z czarnym nadrukiem:

-    Rivastigmin +pharma, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster:

“Rivastigmine 4,6 mg/24 h”

-    Rivastigmin +pharma, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster:

“Rivastigmine 9,5 mg/24 h”

Każdy system transdermalny znajduje się w osobnej, zabezpieczonej przed dziećmi, szczelnie zamkniętej saszetce. Plastry są dostępne w opakowaniach zawierających 10, 30, 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

Wytwórca

PHAST Gesellschaft fur Pharmazeutische Qualitatsstandards mbH Kardinal-Wendel-Strasse 16 66424 Homburg Niemcy

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts Schontalweg 9 63849 Leidersbach Niemcy

LABORATOIRES PLASTO SANTE 42 rue de Longvic 21300 Chenove, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy    Rivastigmin Genericon 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster

Rivastigmin Genericon 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster Austria    Rivastigmin Genericon 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster

Rivastigmin Genericon 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster Polska    Rivastigmin +pharma

Rivastigmin +pharma

Data zatwierdzenia ulotki: 06.08.2013