+ iMeds.pl

Rivastigmin stada 3 mgUlotka Rivastigmin stada

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rivastigmin STADA 1,5 mg kapsułki twarde Rivastigmin STADA 3 mg kapsułki twarde Rivastigmin STADA 4,5 mg kapsułki twarde Rivastigmin STADA 6 mg kapsułki twarde

Rivastigminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmin STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmin STADA

3.    Jak stosować lek Rivastigmin STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmin STADA

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RIVASTIGMIN STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Rivastigmin STADA jest rywastygmina.

Rywastygminanależy do grupy leków nazywanych inhibitorami cholinesterazy.

Rivastigmin STADA jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera. Lekjest również stosowany w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVASTIGMIN STADA

Kiedy nie stosować leku Rivastigmin STADA

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rywastygminę (substancję czynną leku Rivastigmin STADA) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Rivastigmin STADA, wymienionych w punkcie 6. tej ulotki.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie stosować leku Rivastigmin STADA.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rivastigmin STADA

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa lub ciężka choroba układu oddechowego;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe;

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała;

-    jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zdecydować o dokładniejszej obserwacji chorego podczas przyjmowania leku.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Rivastigmin STADA na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki, zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku Rivastigmin STADA u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Stosowanie leku Rivastigmin STADA z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Rivastigmin STADA nie należy stosować jednocześnie z innymi, podobnie działającymi lekami. Rivastigmin STADA może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Rivastigmin STADA zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego, ponieważ lek Rivastigmin STADA może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia. Należy unikać przyjmowania leku Rivastigmin STADA podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Rivastigmin STADA.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów obsługę maszyn. Lek Rivastigmin STADA może wywoływać zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rivastigmin STADA

Lek Rivastigmin STADA zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK RIVASTIGMIN STADA

Lek Rivastigmin STADA należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę leku Rivastigmin STADA należy zażyć.

•    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od małej dawki.

•    Lekarz będzie powoli zwiększał dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

•    Największa dawka, jaką można przyjąć to 6 mg dwa razy na dobę.

Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy lek działa u danego pacjenta. Podczas stosowania tego leku lekarz będzie również kontrolował masę ciała pacjenta.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Rivastigmin STADA na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki, zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Pacjenci stosujący ten lek

•    Powinni powiedzieć swojemu opiekunowi, że przyjmują Rivastigmin STADA.

•    Powinni przyjmować lek codziennie, aby uzyskać pożądane działanie lecznicze.

•    Lek Rivastigmin STADA należy przyjmować dwa razy na dobę (rano i wieczorem) z jedzeniem.

•    Kapsułki należy połykać w całości, popijaj ąc płynem.

•    Nie otwierać ani nie rozgniatać kapsułek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmin STADA

W przypadku niezamierzonego przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Rivastigmin STADA, należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Rivastigmin STADA, zaobserwowano mdłości (nudności), wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmin STADA

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku Rivastigmin STADA, należy odczekać i zażyć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rivastigmin STADA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki.

Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępuj ą, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujący sposób:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występuj ą u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występuj ą u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występuj ą u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

•    Zawroty głowy

•    Utrata apetytu

•    Problemy żołądkowe takie jak mdłości (nudności) lub wymioty, biegunka

Często

•    Lęk

•    Pocenie się

•    Ból głowy

•    Zgaga

•    Zmniejszenie masy ciała

•    Ból brzucha

•    Pobudzenie

•    Uczucie zmęczenia lub osłabienia

•    Złe samopoczucie ogólne

•    Drżenie lub splątanie

Niezbyt często

•    Depresja

•    Trudności w zasypianiu

•    Omdlenia lub przypadkowe upadanie

•    Zmiany w pracy wątroby

Rzadko

•    Ból w klatce piersiowej

•    Wysypka, swędzenie

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Choroba wrzodowa żołądka lub jelit

Bardzo rzadko

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Zakażenia układu moczowego

•    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

•    Zaburzenia rytmu serca takie, jak szybkie lub wolne bicie serca

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

•    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami lub wymiotami

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów - takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych

Częstość nieznana

•    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia części przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Agresja, niepokój

•    Nieregularne bicie serca

Pacjenci z otępieniem i chorobą Parkinsona

U tych pacjentów niektóre działania niepożądane występują częściej. Mogą również wystąpić inne, dodatkowe objawy:

Bardzo często

•    Drżenie

Często

•    Lęk

•    Niepokój

•    Wolne bicie serca

•    Trudności w zasypianiu

•    Nadmierne wydzielanie śliny    i    odwodnienie

•    Nieprawidłowe spowolnienie    ruchów    lub słaba kontrola nad ruchami

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów - takich jak

sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych Niezbyt często

• Nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami

Inne działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego, które mogą również wystąpić po zażyciu kapsułek twardych:

Często

•    Gorączka

•    Ciężkie splątanie

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być potrzebna pomoc medyczna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIVASTIGMIN STADA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rivastigmin STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry OPA-Al-PVC/Al: Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Blistry PVC-PVDC/Al: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rivastigmin STADA

Substancją czynną leku jest rywastygminy wodorowinian.

Jedna kapsułka twarda leku Rivastigmin STADA, 1,5 mg zawiera 1,5 mg rywastygminy (w postaci rywastygminy wodorowinianu).

Jedna kapsułka twarda leku Rivastigmin STADA, 3,0 mg zawiera 3,0 mg rywastygminy (w postaci rywastygminy wodorowinianu).

Jedna kapsułka twarda leku Rivastigmin STADA, 4,5 mg zawiera 4,5 mg rywastygminy (w postaci rywastygminy wodorowinianu).

Jedna kapsułka twarda leku Rivastigmin STADA, 6,0 mg zawiera 6,0 mg rywastygminy (w postaci rywastygminy wodorowinianu).

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), krzemionka koloidalna, bezwodna, żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E l71), sodu laurylosiarczan.

Lek Rivastigmin STADA, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg, kapsułki twarde zawierają dodatkowo żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Rivastigmin STADA i co zawiera opakowanie

Rivastigmin STADA, 1,5 mg, kapsułki twarde: białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem i korpusem koloru żółtego.

Rivastigmin STADA, 3 mg, kapsułki twarde: białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem i korpusem koloru jasno-pomarańczowego.

Rivastigmin STADA, 4,5 mg, kapsułki twarde: białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem i korpusem koloru brązowego.

Rivastigmin STADA, 6 mg, kapsułki twarde: białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem koloru brązowego i korpusem koloru pomarańczowego.

Opakowania:

Blistry, 28, 56 kapsułek twardych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, StadastraPe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 Etten-Leur, Holandia Eurogenerics N.V., Heizel Esplanade b22, 1020 Brussel, Belgia

Genus Pharmaceuticals Ltd., Benham Valence Speen, Newbury Berkshire, RG20 8LU, Wielka Brytania

PharmacCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2750 Herlev, Dania STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Vienna, Austria

Laboratorios Medicamentos Internationales S.A., Solana 26, 28850 Torrejon de Ardoz, Madrid, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Dania

Finlandia

Francja

Hiszpania

Holandia

Luksemburg

Niemcy


Polska

Portugalia

Rumunia

Szwecja


Rivastigmin STADA 1,5/3/4.5/6 mg Hartkapsel Rivastigmin EG 1.5/3/4.5/6 mg capsules, hard Rivastigmin STADA

Rivastigmine STADA 1.5/3/4.5/6 mg kapseli, kova Rivastigmine EG 1.5/3/4.5/6 mg gélule Rivastigmina STADA 1.5/3/4.5/6 mg capsules dura EFG Rivastigmine CF1.5/3/4.5/6 mg capsules, hard Rivastigmine EG 1.5/3/4.5/6 mg capsules, hard Rivastigmin STADA 1.5/3/4.5/6 mg Hartkapseln

Rivastigmin STADA Rivastigmina Ciclum

Rivastigminä STADA 1,5/3/4,5/6 mg capsule Rivastigmin STADA 1.5/3/4.5/6 mg hârda kapslar

Data zatwierdzenia ulotki: 20.06.2013.

6

Rivastigmin Stada

Charakterystyka Rivastigmin stada

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivastigmin STADA, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin STADA, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin STADA, 4,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin STADA, 6 mg, kapsułki, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka twarda zawiera rywastygminy wodorowinian (Rivastigminum), w ilości odpowiadającej 1,5 mg rywastygminy.

Jedna kapsułka twarda zawiera rywastygminy wodorowinian (Rivastigminum), w ilości odpowiadającej 3 mg rywastygminy.

Jedna kapsułka twarda zawiera rywastygminy wodorowinian (Rivastigminum), w ilości odpowiadającej 4,5 mg rywastygminy.

Jedna kapsułka twarda zawiera rywastygminy wodorowinian (Rivastigminum), w ilości odpowiadającej 6 mg rywastygminy.

Substancja pomocnicza:

Rivastigmin STADA 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg kapsułki, twarde: jedna kapsułka zawiera 58,90 mg laktozy j ednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Rivastigmin STADA 1,5 mg kapsułki, twarde

Białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem i korpusem koloru żółtego.

Rivastigmin STADA 3 mg kapsułki, twarde

Białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem i korpusem koloru jasno-pomarańczowego. Rivastigmin STADA 4,5 mg kapsułki, twarde

Białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem i korpusem koloru brązowego.

Rivastigmin STADA 6 mg kapsułki, twarde

Białawy do jasno-żółtego proszek w kapsułce z wieczkiem koloru brązowego i korpusem koloru pomarańczowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia towarzyszącego chorobie Parkinsona. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą należy rozpocząć tylko wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne stosowanie produktu przez pacjenta.

Rywastygminę należy stosować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, jednocześnie z posiłkami. Kapsułkę należy połykać w całości.

Dawka początkowa 1,5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki

W początkowym okresie leczenia dawka wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po minimum dwóch tygodniach leczenia można ją zwiększyć do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg dwa razy na dobę,a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji obecnie stosowanej dawki. Należy pamiętać o zachowaniu minimum dwutygodniowego odstępu przed kolejnym zwiększeniem dawki produktu.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha czy brak apetytu), zmniejszenie masy ciała lub pogorszenie się objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona, pojawiające się w czasie stosowania produktu, mogą ustąpić po opuszczeniu jednej lub kilku dawek produktu. W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych należy przejściowo powrócić do poprzedniej dawki, dobrze tolerowanej przez pacjenta lub można przerwać leczenie.

Dawka podtrzymuj ąca

W leczeniu stosuje się dawkę od 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania leczniczego, pacjenci powinni kontynuować leczenie stosując produkt w największej, dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane dopóty, dopóki utrzymuje się efekt terapeutyczny. Z tego powodu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną rywastygminy, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po trzech miesiącach leczenia podtrzymującego nie nastąpiła u pacjenta korzystna zmiana w złagodzeniu objawów demencji, leczenie należy przerwać. Należy również rozważyć odstawienie produktu w przypadku braku dowodów na utrzymywanie się działania leczniczego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie rywastygminą jest niemożliwa do przewidzenia. Najlepiej widoczne działanie lecznicze obserwowano w przypadku umiarkowanego otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona. Podobne działanie lecznicze obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona, z omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania leczniczego w badaniach klinicznych z zastosowaniem placebo, trwających powyżej 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia

Jeżeli przerwano stosowanie produktu na dłużej niż kilka dni, leczenie należy wznawiać stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, Ustalenie optymalnej dawki należy przeprowadzić wg opisanego powyżej schematu.

Niewydolność nerek lub wątroby

Brak konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jednak, ze względu na zwiększenie ekspozycji w tych populacjach,

należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji, ponieważ u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.4 i 5.2). Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci

Rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancj ę czynną, inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w składzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki. Jeżeli przerwano stosowanie produktu na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Ustalanie optymalnej dawki: w okresie zwiększenia dawki obserwowano działania niepożądane (np. nadciśnienie i omamy u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, pogorszenie objawów pozapiramidowych, w szczególności drżenia u pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona). Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki produktu.

W pozostałych przypadkach przerywano stosowanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka maj ą związek z dawką i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (patrz punkt 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjenci z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami odwodnienia w wyniku długotrwałych wymiotów lub biegunki mogą być leczeni dożylnym podaniem płynów i zmniejszeniem dawki lub przerwaniem podawania leku, jeśli ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia nastąpi szybko. Odwodnienie może mieć poważne następstwa.

U pacjentów z chorobą Alzheimera może wystąpić zmniejszenie masy ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, było związane ze zmniejszeniem masy ciała u tych pacjentów. W czasie leczenia rywastygminą, należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W przypadku wystąpienia ciężkich wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą należy odpowiednio dostosować dawkę produktu według zaleceń podanych w punkcie 4.2.

W niektórych przypadkach nasilone wymioty prowadziły do pęknięcia przełyku (patrz punkt 4.8). Powyższe działania występowały najczęściej w okresie zwiększenia dawki lub w przypadku stosowania wysokich dawek rywastygminy.

Należy ostrożnie stosować rywastygminę u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego bądź z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz p. 4.8).

Rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Produkty cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z ciężką postacią otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzenia pamięci (np. postępujący z wiekiem zanik zdolności poznawczych). Dlatego stosowanie rywastygminy w tej grupiepacjentów nie jest zalecane.

Tak, jak w przypadku innych produktów cholinomimetycznych, rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. U pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona obserwowano pogorszenie objawów (w tym bradykinezję, dyskinezę, nieprawidłowy chód) oraz zwiększenie częstości ich występowania lub nasilenie ciężkości drżenia (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach konieczne było odstawienie produktu (np. przerwanie leczenia z powodu drżenia - 1,7% w grupie rywastygminy w stosunku do 0% w grupie placebo). Zaleca się monitorowanie tego typu działań niepożądanych.

Szczególne populacje pacjentów

U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego, w przypadku stosowania rywastygminy w tej populacji pacjentów, konieczne jest ścisłe monitorowanie.

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg mogą doświadczyć większej liczby działań niepożądanych, a ryzyko przerwania leczenia z powodu tych działań może być u nich większe.

Kapsułki, twarde zawierają laktozę jednowodną.

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność przy wyborze produktów znieczulających. Należy rozważyć dostosowanie dawkowania lub przejściowe przerwanie stosowania produktu.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, nie należy stosować rywastygminy, równocześnie z innymi substancjami cholino mimetycznymi. Rywastygmina może również modyfikować działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy rywastygmina,a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Stosowanie rywastygminy nie wpływa na wydłużony podawaniem warfaryny i czas protrombinowy W wyniku równoczesnego stosowania rywastygminy i digoksyny, nie obserwowano występowania działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm produktów metabolizowanych przy udziale butyrylocholinesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania rywastygminy u kobiet w ciąży.

U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność lub rozwój płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed-i pourodzeniowych, które przeprowadzono na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Nie należy stosować rywastygminy w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Brak danych na temat przenikania rywastygminy do mleka karmiących kobiet. Dlatego pacjentki stosujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może powodować zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i senność, przede wszystkim w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Rywastygmina ma mały do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Dlatego zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą powinien oceniać rutynowo lekarz.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należały zaburzenia żołądka i jelit w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych stwierdzono, że kobiety są bardziej wrażliwe od mężczyzn na wystąpienie jako działań niepożądanych zaburzeń żołądka i jelit oraz zmniejszenie masy ciała.

Następujące działania niepożądane, wymienione w Tabeli l, raportowano u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych rywastigminą.

Działania niepożądane w Tabeli 1 zostały wymienione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z MedDRA. Częstość występowania zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją: w bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie do ustalenia na podstawie dostępnych danych).

Tabela l

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Brak łaknienia

Nie znane

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie

Często

Splątanie

Często

Lęk

Niezbyt często

Bezsenność

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Nie znane

Agresja, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Często

Bóle głowy

Często

Senność

Często

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenia

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe ( tym pogorszenie choroby Parkinsona)

Zaburzenia serca Rzadko Bardzo rzadko

Dławica piersiowa

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Nie znane

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko

Nadciśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często Bardzo często Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko Bardzo rzadko Nie znane

Nudności

Wymioty

Biegunka

Bóle brzucha i dyspepsja Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy Krwotoki z przewodu pokarmowego Zapalenie trzustki

Przypadki nasilonych wymiotów prowadzących do pęknięcia przełyku (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często Nie znane

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Rzadko Nie znane

Nadmierne pocenie

Wysypka

Świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Często

Niezbyt często

Uczucie zmęczenia, osłabienie

Złe samopoczucie

Upadek

Badania diagnostyczne Często

Zmniejszenie masy ciała

Dodatkowo obserwowano po zastosowaniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego następujące działania niepożądane: majaczenie, gorączka (często).

W Tabeli 2 wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów z otępieniem z chorobą Parkinsona, stosujących rywastygminę.

Tabela 2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często Często

Brak łaknienia Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne Często Często Często Nie znane

Bezsenność

Niepokój

Niepokój ruchowy Agresja

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często Często Często Często Często

Drżenia

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Senność

Bóle głowy

Pogorszenie choroby Parkinsona

Często

Często

Niezbyt często

Spowolnienie ruchowe

Dyskineza

Dystonia

Zaburzenia serca Często

Niezbyt często Niezbyt często Nie znane

Bradykardia

Migotanie przedsionków Blok przedsionkowo-komorowy Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często Bardzo często Często Często Często

Nudności

Wymioty

Biegunka

Bóle brzucha i dyspepsia Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nie znane

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często

Nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Często

Uczucie zmęczenia, osłabienie Nieprawidłowy chód

Tabela 3 zawiera wykaz wartości procentowych i liczbę pacjentów uczestniczących w 24-tygodniowym badaniu klinicznym prowadzonym z zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane działania niepożądane mogące odzwierciedlać pogorszenie objawów parkinsonizmu u pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona

Rivastigmin STADA n (%)

Placebo n (%)

Całkowita liczba badanych pacjentów

362 (100)

179 (100)

Całkowita liczba pacjentów z AE(s)

99 (27,3)

28 (15,6)

Drżenia

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11 (6,1)

Choroba Parkinsona (pogorszenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5 (1,4)

1,6 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1,6 (0,6)

Hypokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia poruszania się

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1,6 (0,6)

Nieprawidłowy chód

5 (1,4)

0

Sztywność mięsni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2 (1,1)

Sztywność mięśniowo-szkieletowa

3 (0,8)

0

Dreszcze

1 (0,3)

0

Zaburzenia czynności motorycznych

1 (0,3)

0

4.9 Przedawkowanie

Obj awy

W większości przypadków przedawkowania nie obserwowano żadnych klinicznych objawów i prawie wszyscy pacjenci kontynuowali stosowanie rywastygminy. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku, produkt został zażyty w dawce 46 mg; po leczeniu zachowawczym objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około l godziny, oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się, w przypadkach bezobjawowego przedawkowania produktu, przerwę w stosowaniu riwastygminy na okres 24 godzin. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie środków przeciwwymiotnych. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku znacznego przedawkowania, można zastosować atropinę. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 0,03 mg/kg atropiny siarczanu podanego dożylnie,a następnie dostosowanie dawki zgodnie z klinicznym stanem pacjenta. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory cholinoesterazy.

Kod ATC: N06D A03.

Uważa się, że rywastygmina, inhibitor acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawnia cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne, przez spowalnianie procesu degradacji acetylocholiny uwalnianej przez funkcjonalnie sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygminą może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona. Rywastygmina hamuje działanie cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje czasową inaktywację enzymów. U zdrowych młodych mężczyzn, produkt podany doustnie w dawce 3 mg, zmniejsza aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w czasie 1,5 godziny od podania. Aktywność enzymu wraca do stanu wyjściowego po około 9 godzinach od osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym przez rywastygminę było zależne od ilości podanego produktu, w zakresie dawek do 6 mg stosowanych dwa razy na dobę (największa stosowana dawka). Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z chorobą Alzheimera

Skuteczność działania rywastygminy wykazano stosując trzy niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki w regularnych odstępach czasu, w trakcie 6-miesięcznego leczenia.

Jako kryteria oceny służyły: skala ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale) - ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change) -ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza

z uwzględnieniem udziału opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale - dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak;

higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie,a także udział w czynnościach związanych z finansami, itp.).

U analizowanych pacjentów wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination) mieścił się w przedziale 10-24.

Wyniki pacjentów odpowiadających na leczenie, zebrane w dwóch (z trzech) wieloośrodkowych, 26-tygodniowych badań klinicznych z zastosowaniem zmiennych dawek u pacjentów z łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią otępienia typu alzheimerowskiego przedstawiono poniżej w Tabeli 4,. Istotną klinicznie poprawę stanu pacjenta, zdefiniowano apriorycznie jako: przynajmniej 4-punktową poprawę stanu klinicznego wg skali ADAS-Cog, poprawę w skali CIBIC-Plus lub przynajmniej 10% poprawę stanu klinicznego w skali PDS.

Dodatkowo, retrospektywnie zdefiniowana reakcja na leczenie jest zamieszczona w tej samej tabeli. Wtórna definicja reakcji na leczenie wymagała 4-punktowej lub większej poprawy stanu klinicznego w skali ADAS-Cog, braku pogorszenia stanu klinicznego w skali CIBIC-Plus i braku pogorszenia stanu klinicznego w skali PDS. Średnia dawka dobowa, potrzebna do uzyskania efektu klinicznego wg tej definicji wynosiła 9,3 mg dla pacjentów otrzymujących dawkę z przedziału 6-12 mg. Należy zaznaczyć, że skale stosowane w tym wskazaniu są różne i nie można bezpośrednio porównać wyników uzyskanych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych.

Tabela 4

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę

(%)

Włączeni do badania

Ekstrapolacja ostatniej obserwacji

Kryterium oceny odpowiedzi

Rywastygmina 6-12 mg N=473

Placebo

N=472

Rywastygmina 6-12 mg N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: poprawa stanu klinicznego

29** *

18

32* * *

19

PDS: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 10%

26***

17

30* * *

18

Poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog, przy braku pogorszenia w skali CIBIC-Plus i PDS

10*

6

12**

6

p<0,05; **<0,01; ***p<0,00l

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona Skuteczność działania rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona wykazano w trwającym 24 tygodnie wieloośrodkowym, podwójnie ślepym badaniu głównym, kontrolowanym placebo oraz w jego otwartej fazie przedłużonej, trwającej 24 tygodnie.

Pacjenci uczestniczący w tym badaniu uzyskali wynik badania MMSE (Mini-Mental State Examination - Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego) w przedziale 10 do 24.

Skuteczność działania wykazano stosując dwa niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki w regularnych odstępach czasu, w trakcie 6-miesięcznego leczenia, co przedstawiono w Tabeli 5: skalę ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale), ocena zdolności poznawczych oraz skalę globalną ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabela 5

Otępienie towarzyszące chorobie Parkinsona

ADAS-Cog

rywastygmina

ADAS-Cog

placebo

ADCS-CGIC

rywastygmina

ADCS-

CGIC

placebo

Populacja ITT + RDO

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Wartość średnia punktu odniesienia ± SD

23,8 ± 10,2

24,3 ± 10,5

n/a

n/a

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni ± SD

2,1 ± 8,2

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica w modyfikacji leczenia

2.881

n/a

Wartość „p” vs placebo

< 0,001*

0,0072

Populacja ITT - LOCF

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Wartość średnia punktu odniesienia ± SD

24,0 ± 10,3

24,5 ± 10,6

n/a

n/a

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni ± SD

2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica w modyfikacji

3,54*

n/a

Wartość „p” vs. placebo

<0,001*

< 0,0012

1    Oparto na ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

2    Uśrednione dane wykazują zgodność, analiza kategorii została przeprowadzona przy pomocy testu van Elterena.

ITT: Intent -To-Treat (wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia), RDO: Retrived Drops Outs (pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie,a co do których uzyskano dalsze dane); LOCF:(ekstrapolacja ostatniej obserwacji).

Pomimo, że działanie lecznicze wykazane było w całej badanej populacji, dane wskazują, że największe działanie lecznicze w porównaniu do placebo było obserwowane w podgrupie pacjentów z umiarkowanym otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona. Podobnie większe działanie lecznicze obserwowano u pacjentów z omamami wzrokowymi (patrz tabela 6).

Tabela 6

Otępienie towarzyszące chorobie Parkinsona

ADAS-Cog

rywastygmina

ADAS-Cog

placebo

ADAS-Cog

rywastygmina

ADAS-Cog

placebo

Pacjenci z omamami wzrokowymi

Pacjenci bez omamów wzrokowych

Populacja ITT + RDO

Wartość średnia punktu odniesienia ± SD

(n=107)

25,4 ± 9,9

(n=60) 27,4 ± 10,4

(n=220) 23,1 ± 10,4

(n=101) 22,5 ± 10,1

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni ± SD

1,0 ± 9,2

-2,1 ± 8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Różnica w modyfikacji leczenia

4,27'

2,091

Wartość „p” w porówaniu do placebo

< 0,002*

0,0151

Pacjenci z um otępieniem (M

iarkowanym [MSE 10-17)

Pacjenci z łagodnym otępieniem (MMSE 18-24)

Populacja ITT + RDO

Wartość średnia punktu odniesienia ± SD

(n=87) 32,6 ± 10,4

(n=44) 33,7 ± 10,3

(n=237) 20,6 ± 7,9

(n=115) 20,7 ± 7,9

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni± SD

2,6 ± 9,4

-1,8 ± 7,2

1,9 ± 7,7

-0,2 ± 7,5

Różnica w modyfikacji leczenia

4,73*

2,141

Wartość „p” vs. placebo

0,002*

0,0101


1 Oparto na ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

ITT: Intent -To-Treat (wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia), RDO: Retrived Drops Outs (pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie,a co do których uzyskano dalsze dane).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rywastygmina wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około l godzinie od zażycia. Na skutek oddziaływania produktu na enzym docelowy, wzrost biodostępności jest około 1,5 razy większy, niż wynikałoby to ze wzrostu dawki. Bezwzględna biodostępność po zastosowaniu dawki 3 mg wynosi około 36% ± 13%. Stosowanie rywastygminy z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu (tmax) o 90 min, zmniejsza wartość Cmax i zwiększa wartość AUC o około30%.

Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu (około 40%), Produkt łatwo przenika barierę krew-mózg,a jego pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana (okres półtrwania w osoczu wynosi około l godziny) głównie w reakcji hydrolizy z odszczepieniem grupy karbamylowej, przy udziale cholinoesterazy. Powstały w ten sposób metabolit wykazuje in vitro jedynie niewielką aktywność hamującą w stosunku do acetylocholinoesterazy (<10%).

Badania in vitro oraz na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają jedynie niewielką rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens rywastygminy z osocza wynosił około 130 1/godz., po dożylnym podaniu dawki 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 1/godz. po dożylnym podaniu dawki 2,7 mg.


Wydalanie

W moczu nie stwierdzono niezmienionej rywastygminy. Wydalanie metabolitów następuje głównie z moczem. Po zastosowaniu rywastygminy, znakowanej izotopem 14C, stwierdzono, że wydalanie z moczem jest szybkie i prawie całkowite, w ciągu 24 godzin (>90%). Z kałem wydala się mniej niż 1% zastosowanej dawki produktu. U pacjentów z chorobą Alzheimera nie stwierdzono kumulacji produktu lub jego dekarbamylowego metabolitu.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badania wykazały, że u osób w podeszłym wieku biodostępność rywastygminy była większa niż u młodych, zdrowych ochotników. Natomiast badania kliniczne wykonane z udziałem pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, będących w wieku od 50 do 92 lat, nie wykazały związanych z wiekiem różnic w biodostępności produktu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U osób z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, w porównaniu do osób zdrowych, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60% większe, a wartość AUC rywastygminy była ponad dwukrotnie większa.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U osób z umiarkowaną niewydolnością nerek, w porównaniu do osób zdrowych, wartości Cmax i AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe; jednakże, wartości Cmax i AUC nie zmieniały się u osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym wykonane na szczurach, myszach i psach wykazały tylko działanie związane z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. W badaniach na zwierzętach, ze względu na wrażliwość modelu, nie uzyskano żadnego marginesu bezpieczeństwa, który można byłoby odnieść do człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych, przeprowadzonym na ludzkich limfocytach obwodowych, w którym stosowano 104-krotnie większe stężenie produktu, niż maksymalne, stosowane klinicznie. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były negatywne.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach, z zastosowaniem maksymalnych tolerowanych dawek nie wykazano rakotwórczego działania produktu, ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była jednak mniejsza niż u człowieka. Po uwzględnieniu różnic w powierzchni ciała badanych zwierząt i człowieka, ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była w przybliżeniu równa maksymalnej dawce dobowej zalecanej u ludzi tj 12 mg na dobę; jednak, u zwierząt uzyskano około 6-krotnie większą wielkość dawki niż maksymalna dawka stosowana u ludzi.

Wykazano, że u zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i jest wydzielana do mleka.

W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano teratogennego działania rywastygminy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skład kapsułki

Laktoza j ednowodna

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna (typ 102)

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Osłonka kapsułki Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172) (tylko dla dawek 3 mg, 4,5 mg i 6 mg)

Tytanu dwutlenek (E l71)

Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry OPA-Al-PVC/Al : 3 lata.

Blistry PVC-PVDC/Al: 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blistry OPA-Al-PVC/Al: Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Blistry PVC-PVDC/Al: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA-Al-PVC/Al, lub PVC-PVDC/Al: 28, 30, 50, 56, 60, 98,100, 112, 120, 168, 180, 250 kapsułek, twardych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rivastigmin STADA 1,5 mg: 16557 Rivastigmin STADA 3 mg: 16558 Rivastigmin STADA 4,5 mg: 16559 Rivastigmin STADA 6 mg: 16560

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.02.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

31.05.2012

14

Rivastigmin Stada