+ iMeds.pl

Rivastigmine-ratiopharm 3 mgUlotka Rivastigmine-ratiopharm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rivastigmine-ratiopharm, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine-ratiopharm, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine-ratiopharm, 4,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine-ratiopharm, 6 mg, kapsułki, twarde

Rywastygmina

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,

w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmine-ratiopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine-ratiopharm

3.    Jak stosować lek Rivastigmine-ratiopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmine-ratiopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK RIVASTIGMINE-RATIOPHARM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną Rivastigminy-ratiopharm jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy leków zwanych inhibitorami cholinoesterazy.

Lek Rivastigmine-ratiopharm jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera. Stosowany jest również w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVASTIGMINE-RATIOPHARM

Kiedy nie stosować leku Rivastigmine-ratiopharm

- jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancje czynną leku Rivastigmine-ratiopharm) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeśli dotyczy to pacjenta należy o tym poinformować lekarza i nie przyjmować leku Rivastigmine-ratiopharm

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Rivastigmine-ratiopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

•    jeśli u pacjenta występowało lub występuje nieregularne bicie serca.

•    jeśli u pacjenta występował lub występuje czynny wrzód żołądka

•    jeśli u pacj enta występowały lub występuj ą trudności w oddawaniu moczu

•    jeśli u pacj enta występowały lub występuj ą drgawki

•    jeśli u pacjenta występowała lub występuje astma lub inna ciężka choroba układu oddechowego

•    j eśli u pacj enta występowały lub występuj ą zaburzenia czynności nerek

•    j eśli u pacj enta występowały lub występuj ą zaburzenia czynności wątroby

•    j eśli u pacj enta występuj ą drżenia

•    jeśli pacj ent ma niską masę ciała

•    jeśli u pacj enta występuj ą reakcj e ze strony przewodu pokarmowego, takie j ak uczucie mdłości (nudności), mdłości (wymioty) i biegunka. Pacjent może się odwodnić (poprzez utratę zbyt dużej ilości płynów z organizmu), jeżeli wymioty lub biegunka są długotrwałe.

Lekarz prowadzący może zdecydować o dokładniejszej obserwacji pacjenta podczas przyjmowania leku Rivastigmine-ratiopharm, jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta.

Jeśli pacjent przerwał na kilka dni przyjmowanie leku Rivastigmine-ratiopharm, przed przyjęciem kolejnej dawki należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Nie zaleca się stosowania leku Rivastigmine-ratiopharm u dzieci i młodzieży (poniżej 18 roku życia).

Inne leki i Rivastigmine-ratiopharm

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Rivastigmine-ratiopharm nie należy stosować z lekami o podobnym zakresie działania. Rivastigmine-ratiopharm może zaburzyć działanie leków antycholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w chorobie lokomocyjnej, w leczeniu choroby Parkinsona)

Rivastigmine-ratiopharm może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Jeżeli pacjent będzie poddany operacji należy poinformować lekarza o leczeniu Rivastigmine-ratiopharm przed podaniem środka znieczulającego.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia. Wskazane jest aby unikać przyjmowania leku Rivastigmine-ratiopharm podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety stosujące lek Rivastigmine-ratiopharm nie powinny karmić piersią.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy choroba pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Rivastigmine-ratiopharm może wywoływać zawroty głowy i senność, zwłaszcza na początku leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub senność nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych czynności, które wymagają skupienia uwagi.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RIVASTIGMINE-RATIOPHARM

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Rozpoczęcie leczenia

Lekarz określi wielkość dawki leku Rivastigmine-ratiopharm, jaką należy stosować.

• Leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od możliwie najmniejszej dawki.

•    Lekarz będzie stopniowo zwiększał przyjmowaną przez pacjenta dawkę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

•    Maksymalna dawka leku Rivastigmine-ratiopharm wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Lekarz powinien regularnie oceniać, czy stosowanie leku Rivastigmine-ratiopharm daje pożądany efekt. Lekarz prowadzący będzie też kontrolował masę ciała pacjenta.

Jeżeli przyjmowanie leku Rivastigmine-ratiopharm zostało przerwane na kilka dni, przed przyjęciem kolejnej dawki należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjmowanie leku

•    Pacjent powinien poinformować opiekuna o przyjmowaniu leku Rivastigmine-ratiopharm.

•    Aby uzyskać właściwy efekty leczenia, lek należy przyjmować codziennie.

•    Lek należy przyjmować dwa razy dziennie podczas posiłków (rano i wieczorem).

•    Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

•    Nie otwierać i nie rozgniatać kapsułek

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmine-ratiopharm

W razie przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Rivastigmine-ratiopharm należy powiadomić o tym lekarza, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych pacjentów, którzy przypadkowo przyj ęli za dużo leku Rivastigmine-ratiopharm, zaobserwowano uczucie mdłości (nudności), mdłości (wymioty), biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zażycia leku Rivastigmine-ratiopharm

W razie pominięcia dawki leku Rivastigmine-ratiopharm, należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane najczęściej mogą pojawić się w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj ustępuj ą stopniowo, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowana jest w nastepujący sposób:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10)

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

Niezbyt często (występuj ą u 1 do 10 pacjentów na 1000)

Rzadko (występuj ą u 1 do 10 pacjentów na 10000)

Bardzo rzadko (występuj ą u mniej niż 1 pacjenta na 10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

•    zawroty głowy

•    utrata apetytu

problemy żołądkowe, takie jak uczucie mdłości (nudności), mdłości (wymioty), biegunka

Często

•    Lęk

•    Pocenie

•    Ból głowy

•    Zgaga

•    Zmniejszenie masy ciała

•    Ból brzucha

•    Uczucie pobudzenia

•    Uczucie zmęczenia lub osłabienia

•    Złe samopoczucie

•    Drżenie lub uczucie splątania

Niezbyt często

•    Depresja

•    Trudności z zasypianiem

•    Omdlenia lub przypadkowe upadki

•    Zmiany w czynności wątroby

Rzadko

•    Ból w klatce piersiowej

•    Wysypka, świąd

•    Napady (drgawki)

•    Wrzody żołądka lub jelit

Bardzo rzadko

• Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

• Zakażenie dróg moczowych

•    Widzenie rzeczy, które nie istnieją (omamy)

•    Zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie lub spowolnienie rytmu)

•    Krwawienie z przewodu pokarmowego objawiające się obecnością krwi w stolcu lub w wymiotach

•    Zapalenie trzustki - objawy obejmują ostry ból w górnej części brzucha, często z towarzyszącym uczuciem mdłości (nudności) lub mdłościami (wymiotami)

•    Nasilenie objawów u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów -takich jak sztywność mięśni, trudności w poruszaniu się

Częstość nieznana

•    Przypadki nasilonych wymiotów prowadzących nawet do pęknięcia przełyku (odcinka łączącego jamę ustną z żołądkiem)

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynów z organizmu)

•    Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, zmiana zabarwienia moczu lub nudności o niewyjaśnionej przyczynie, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Agresja, niepokój

•    Nieregularne bicie serca

Pacjenci z demencja i chorobą Parkinsona

U pacjentów z otępieniem (demencją) związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występują częściej. Zanotowano także dodatkowe działania niepożądane:

Bardzo często:

• Drżenie

Często:

•    Lęk

•    Uczucie niepokoju

•    Spowolnienie rytmu serca

•    Trudności w zasypianiu

•    Nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie

•    Niezwykle powolne ruchy lub ruchy niekontrolowane

• N asilenie obj awów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych obj awów - takich j ak sztywność mięśni, trudności w poruszaniu się

Niezbyt często:

•    Nieregularne bicie serca i słaba kontrola ruchów

Podczas stosowania rywastigminy w plastrach przez skórnych obserwowano dodatkowe działania niepożądane, które mogą wystąpić także podczas stosowania kapsułek:

Często:

•    Gorączka

•    Nadmierne splątanie

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być potrzebna pomoc medyczna.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIVASTIGMINE-RATIOPHARM

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rivastigmine-ratiopharm

Substancją czynną leku jest rywastygmina.

Rivastigmine-ratiopharm, 1,5 mg

Każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Inne składniki leku to:

Kapsułka:

Żelatyna, sodu laurylosiarczan , tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172)

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna PH101, hypromeloza (6cps), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Rivastigmine-ratiopharm, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg

Każda kapsułka zawiera odpowiedznio3 mg, 4,5 mg, 6 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Inne składniki leku to:

Kapsułka:

Żelatyna, sodu laurylosiarczan , tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E 172)

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna PH101, hypromeloza (6cps), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Rivastigmine-ratiopharm i co zawiera opakowanie

Rivastigmine-ratiopharm, 1,5 mg

Żółte kapsułki, twarde

Rivastigmine-ratiopharm, 3 mg

Pomarańczowe kapsułki, twarde

Rivastigmine-ratiopharm, 4,5 mg

Czerwone kapsułki, twarde

Rivastigmine-ratiopharm, 6 mg

Kapsułki, twarde z czerwonym wieczkiem i pomarańczowym korpusem.

Rivastigmine-ratiopharm jest dostępna w opakowaniach zawierających 28, 30, 56, 60, 112 kapsułek, twardych.

Podmiot odpowiedzialny

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy

Wytwórca

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren Niemcy

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinska 30 036 80 Martin Słowacja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp z o.o. Tel: + 48 22 345 93 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Rivastigmin-ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg

Finlandia: Rivastigmin ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg kapseli, kova

Francja: Rivastigmine ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg, gélule

Niemcy: Rivastigmin-ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg Hartkapseln

Włochy: Rivastigmina ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg capsule rigide

Holandia: Rivastigmine ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg mg

Norwegia:Rivastigmin ratiopharm1,5 mg/3 mg/4,5 mg/6 mg hardekapsler

Polska: Rivastigmine-ratiopharm

Portugalia:Rivastigmina ratiopharm

Rumunia: Rivastigmina ratiopharm 1,5 mg/3 mg capsule

Hiszpania: Rivastigmina ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg cápsulas EFG

Wielka Brytania: Rivastigmine ratiopharm 1,5 mg/3 mg/4,5 mg/ 6 mg capsules

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Rivastigmine-ratiopharm

Charakterystyka Rivastigmine-ratiopharm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Riyastigmine-ratiopharm, 1,5 mg, kapsułki, twarde Riyastigmine-ratiopharm, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine-ratiopharm, 4,5 mg, kapsułki, twarde Riyastigmine-ratiopharm, 6 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy. Każda kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy. Każda kapsułka zawiera 4,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy. Każda kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

1.5    mg

Wielkość „2”, żółta, twarda, żelowa kapsułka z nieprzezroczystą żółtą otoczką, wypełniona proszkiem o zabarwieniu białym do żółtawego.

3 mg

Wielkość „2”, pomarańczowa, twarda, żelowa kapsułka z nieprzezroczystą pomarańczową otoczką, wypełniona proszkiem o zabarwieniu białym do żółtawego

4.5    mg

Wielkość „2”, czerwona, twarda, żelowa kapsułka z nieprzezroczystą czerwoną otoczką, wypełniona proszkiem o zabarwieniu białym do żółtawego.

6mg

Wielkość „2”, pomarańczowa, twarda, żelowa kapsułka z nieprzezroczystą czerwoną otoczką wypełniona proszkiem o zabarwieniu białym do żółtawego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania: Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz doświadczony w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia związanego z chorobą Parkinsona. Rozpoznanie należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą można rozpocząć jedynie wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne przyjmowanie produktu przez pacjenta.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem. Kapsułkę należy połykać w całości.

Dawka początkowa: 1,5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki:

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można zwiększyć ją do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji obecnie stosowanej dawki i może być rozważane po co najmniej dwutygodniowym okresie leczenia poprzednią dawką.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha lub utrata apetytu), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, występuj ące podczas leczenia, mogą ustąpić w przypadku pominięcia jednej lub kilku dawek. Jeśli działania niepożądane się utrzymuj ą dawka dobowa powinna zostać czasowo zmniejszona do poprzedniej, dobrze tolerowanej dawki lub należy przerwać leczenie.

Dawka podtrzymuj ąca:

Dawka terapeutyczna to 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania terapeutycznego, pacjenci powinni kontynuować leczenie, przyjmuj ąc produkt w największej, dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymuj ące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Z tego względu należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne rywastygminy, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą tempo łagodzenia objawów otępienia nie będzie zadowalające, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć, gdy zanikną oznaki działania terapeutycznego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie rywastygminą jest niemożliwa do przewidzenia. Jednak lepsze wyniki leczenia obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i umiarkowanym otępieniem. Podobnie, lepsze działanie obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania terapeutycznego w badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo, trwaj ących dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia:

Jeżeli przerwano podawanie produktu na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie, stosuj ąc dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Ustalenie optymalnej dawki powinno wówczas odbywać się tak, jak opisano powyżej.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby:

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnoscią nerek lub wątroby. Jednak ze względu na zwiększona ekspozycj ę w tych populacjach należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta na lek. U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 4.4 5.2).

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie podlegali badaniom (patrz punkt. 4.4)

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania rywastygminy u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na rywastygminę, inne karbaminiany lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać podawanie produktu stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Ustalanie optymalnej dawki: Działania niepożądane (np. nadciśnienie tętnicze i omamy u pacjentów z otępieniem występuj ącym w chorobie Alzheimera oraz nasilenie objawów pozapiramidowych, zwłaszcza drżenia u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona) były obserwowane krótko po zwiększeniu dawki. Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki. W pozostałych przypadkach przerywano podawanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka związane z przyjmowaną dawką i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (see section 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjentom, którzy wykazuj ą oznaki lub objawy odwodnienia wynikaj ące z długotrwałych wymiotów lub biegunki można podać płyny dożylnie, zmniejszyć dawkę przyjmowanego leku lub przerwać leczenie. Odwodnienie może być powiązane ze znacznym pogorszeniem się wyników pacjenta.

U pacjentów z chorobą Alzheimera może dojść do zmniejszenia masy ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, było związane ze zmniejszeniem masy ciała u tych pacjentów. W czasie leczenia rywastygminą, należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W razie nasilonych wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą należy właściwie dostosować dawkę, jak jest zalecane w punkcie 4.2. Niektórym przypadkom nasilonych wymiotów towarzyszyło pęknięcie przełyku (patrz punkt 4.8). Takie zdarzenia miały miejsce zwłaszcza po zwiększeniu dawki lub dużych dawkach rywastygminy.

Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istniej ą predyspozycje do tych schorzeń.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią otępienia w chorobie Alzheimera ani w przebiegu choroby Parkinsona, innymi rodzajami otępienia ani z innymi zaburzeniami pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) i dlatego nie zaleca się stosowania leku u tych pacjentów.

Podobnie, jak inne leki cholinomimetyczne, rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Nasilenie (w tym spowolnienie ruchowe, dyskinezy, zaburzenia chodu) i zwiększoną częstość lub nasilenie drżenia obserwowano u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą

Parkinsona (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach zdarzenia te były przyczyną przerwania leczenia rywastygminą (np. przerwanie z powodu drżenia 1,7% w grupie rywastygminy w porównaniu do 0% w grupie placebo). Zaleca się kontrolę kliniczną pod kątem tych działań niepożądanych.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 i 5.2). Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Jednak rywastygmine może być stosowana w tej populacji pacjentów pod warunkiem ścisłej kontroli stanu pacjenta.

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg mogą doświadczyć więcej działań niepożądanych i w związku z tym przerwanie leczenie jest w tej grupie pacjentów bardziej prawdopodobne.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczaj ących mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność podczas dobierania środka znieczulającego przez anestezjologa. W razie konieczności należy rozważyć dostosowanie dawki lub tymczasowe przerwanie leczenia rywastygminą.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować równocześnie z innymi lekami cholinomimetycznymi; rywastygmina może wpływać na działanie leków antycholinergicznych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników, nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych między rywastygminą a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Podawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez podawaną warfarynę. W wyniku równoczesnego stosowania rywastygminy i digoksyny, nie obserwowano działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi lekami, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm leków metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet, w związku z tym pacjentki przyjmuj ące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać zawroty głowy i senność, szczególnie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W związku z tym, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem, leczonych rywastygminą, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych kobiety były bardziej podatne od mężczyzn na wystąpienie, jako działań niepożądanych, zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz zmniejszenia masy ciała.

Następujące działania niepożądane, wymienione poniżej, w Tabeli 1, obserwowano u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą.

Działania niepożądane w Tabeli 1 przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (> 1 / 10), często (> 1 / 100 do <1 / 10), niezbyt często (> 1 / 1 000 do <1 / 100), rzadko (> 1 / 10, 000 do <1 / 1, 000), bardzo rzadko (<1 / 10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Anoreksja

Nieznana

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie

Splątanie

Lęk

Niezbyt często

Bezsenność

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Nieznana

Agresja

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy

Często

Bóle głowy

Senność

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenie

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Zaburzenia serca

Rzadko

Dławica piersiowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo -komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Nieznana

Zespól chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Wymioty

Biegunka

Często

Bóle brzucha i niestrawność

Rzadko

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Bardzo rzadko

Krwawienie z przewodu pokarmowego Zapalenie trzustki

Nieznane

Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierne pocenie się

Rzadko

Wysypka

Nieznana

Świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia, astenia Złe samopoczucie

Niezbyt często

Upadek

Badania diagnostyczne

Często

Zmniejszenie masy ciała

Obserwowano dodatkowe działania niepożądane podczas przezskómego podawania rywastygminy: histeria, gorączka (często).

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane odnotowane podczas leczania rywastygminą u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Tabela 2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Anoreksja

Odwodnienie

Zaburzenia Psychiczne

Często

Bezsenność

Lęk,

Niepokój

Nieznana

Agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Drżenie

Często

Zawroty głowy Senność Ból głowy

Pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona

Spowolnienie ruchowe

Dyskineza

Niezbyt często

Dystonia

Zaburzenia serca

Często

Bradykardia

Niezbyt często

Migotanie przedsionków Blok przedsionkowo-komorowy

Nieznana

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Wymioty

Często

Biegunka

Bóle brzucha i niestrawność Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmiene pocenie się

Zaburzenia mięśniowo

-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia, astenia

Zaburzenia chodu

Tabela 3 przedstawia liczbę (odsetek) pacjentów uczestniczących w 24 -tygodniowym badaniu klinicznym, prowadzonym z zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, które mogą oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona u chorych z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Rywastygmina n (%)

Placebo n (%)

Wszyscy badani pacjenci

362 (100)

179 (100)

Wszyscy pacjenci z wcześniej zdefiniowanymi zdarzeniami niepożądanymi

99 (27,3)

28 (15,6)

Drżenie

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11 (6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Zaburzenia chodu

5 (1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2 (1,1)

Sztywność mięśniowo-kostna

3 (0,8)

0

Stężenie mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia motoryczne

1 (0,3)

0

4.9 Przedawkowanie Objawy

W większości przypadków przypadkowego przedawkowania produktu nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych z tym związanych i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcj ę serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku produkt został przyjęty w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 1 godziny oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w przypadkach bezobjawowego przedawkowania przerwę w przyjmowaniu rywastygminy trwającą 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków

przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne siarczanu atropiny w dawce 0,03 mg/kg mc., kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitor cholinoesterazy Kod ATC: N06D A03.

Uważa się, że rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawniającym cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne przez spowalnianie procesu rozkładu acetylocholiny, uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Rywastygmina wywiera działanie hamujące w stosunku do cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywacj ę. U zdrowych młodych mężczyzn produkt podany doustnie w dawce 3 mg powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera hamowanie przez rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę, jako najwyższej stosowanej dawki. Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Skuteczność działania rywastygminy wykazano stosując trzy niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki w regularnych odstępach czasu w trakcie 6-miesięcznego leczenia. Do narzędzi oceny należały: skala ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale) - ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change) - ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale) - dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w zajęciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itp.

U analizowanych pacjentów wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination) mieścił się w przedziale 10-24.

Wyniki pacjentów odpowiadających na leczenie, zebrane w dwóch (z trzech) wieloośrodkowych,26-tygodniowych badaniach klinicznych z zastosowaniem zmiennych dawek, u pacjentów z łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią otępienia typu alzheimerowskiego przedstawiono w Tabeli 4, poniżej. Istotną klinicznie poprawę stanu pacjenta zdefiniowano a priori jako: poprawę stanu klinicznego o przynajmniej 4 punkty wg skali ADAS-Cog, poprawę w skali CIBIC-Plus lub poprawę przynajmniej o 10% stanu klinicznego w skali PDS.

Dodatkowo, w tej samej tabeli zamieszczono retrospektywnie zdefiniowaną reakcję na leczenie. W przypadku wtórnej definicji reakcji na leczenie wymagana była poprawa stanu klinicznego o 4 punkty lub większa w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia stanu klinicznego w skali CIBIC-Plus i brak pogorszenia stanu klinicznego w skali PDS. Średnia dawka dobowa, potrzebna do uzyskania odpowiedzi klinicznej wg tej definicji dla pacjentów otrzymujących dawkę 6-12 mg, wynosiła 9,3 mg. Należy zaznaczyć, że skale stosowane w tym wskazaniu są różne i nie można bezpośrednio porównać wyników uzyskanych po zastosowaniu różnych produktów.

Tabela 4

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę (%)

Pacjenci, którzy zostali włączeni do badania

Pacjenci poddani ostatniej obserwacji

Kryterium oceny odpowiedzi

Rywastygmina 6-12 mg N=473

Placebo

N=472

Rywastygmina 6-12 mg N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: poprawa stanu klinicznego

29***

18

32* * *

19

PDS: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 10%

26***

17

30***

18

Poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog, przy braku pogorszenia w skali CIBIC-Plus i PDS

10*

6

12**

6

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

W 24-tygodniowym, wieloośrodkowym, z podwójnie ślepą próbą badaniu głównym, kontrolowanym placebo oraz w jego otwartej fazie przedłużonej, trwającej 24 tygodnie wykazano skuteczność rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Pacjenci uczestniczący w tym badaniu uzyskali wynik badania MMSE w przedziale 10-24. Skuteczność rywastygminy oceniano za pomocą dwóch niezależnych skal, a oceny dokonywano w regularnych odstępach w 6-miesięcznym okresie leczenia. Wyniki przedstawiono w Tabeli 5 poniżej: skala ADAS-Cog, służąca do oceny zdolności poznawczych oraz skala oceny ogólnej ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabela 5

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rywastygmina

ADCS-CGIC

Placebo

Populacja ITT + RDO

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Średnie wartości wyj ściowe ± SD

23,8 ± 10,2

24,3 ± 10,5

nie dotyczy

nie dotyczy

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,1 ± 8,2

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

2,881

nie dotyczy

Wartość p w porównaniu z placebo

<0,001'

0,0072

Populacja ITT - LOCF

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Średnie wartości wyj ściowe ± SD

24,0 ± 10,3

24,5 ± 10,6

nie dotyczy

nie dotyczy

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

3,541

nie dotyczy

Wartość p w porównaniu z placebo

<0,0011

0,0012

1    Na podstawieANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

2    Dane średnie przedstawiono dla przejrzystości tekstu, analizę kategorialną przeprowadzono za pomocą testu van Elterena

ITT (ang. Intent-To-Treat): wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia; RDO (ang. Retrieved Drop Ostu): pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane; LOCF (ang. Last Observation Carried Forward): ostatnia obserwacja przeniesiona dalej.

Choć skuteczność leczenia obserwowano w całej badanej populacji, dane sugerują, że lepsze działanie w porównaniu z placebo uzyskano w podgrupie pacjentów z umiarkowanym otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Podobnie, lepszy wynik leczenia obserwowano u pacjentów z omamami wzrokowymi (patrz Tabela 6).

Tabela 6

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

Pacjenci z omamami wzrokowymi

Pacjenci bez omamów wzrokowych

Populacja ITT + RDO

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Średnie wartości wyj ściowe ± SD

25,4 ± 9,9

27,4 ± 10,4

23,1 ± 10,4

22,5 ± 10,1

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

1,0 ± 9,2

-2,1 ± 8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,271

2,091

Wartość p w porównaniu z placebo

0,002*

0,0152

Pacjenci z um otępieniem (M

iarkowanym łMSE 10-17)

Pacjenci z łagodnym otępieniem (MMSE 18-24)

Populacja ITT - RDO

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Średnie wartości wyj ściowe ± SD

32,6 ± 10,4

33,7 ± 10,3

20,6 ± 7,9

20,7 ± 7,9

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,6 ± 9,4

-1,8 ± 7,2

1,9 ± 7,7

-0,2 ± 7,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,73*

2,141

Wartość p w porównaniu z placebo

0,002*

0,0101

1 Na podstawie ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

ITT: Intent-To-Treat (wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia); RDO: Retrieved Drop Outs (pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane)

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rywastygmina wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 1 godzinie. Na skutek oddziaływania produktu z jego enzymem docelowym, zwiększenie biodostępności jest około 1,5 razy większe, niż wynikałoby to ze zwiększenia dawki. Bezwzględna biodostępność po dawce 3 mg wynosi około 36%±13%. Podanie rywastygminy z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu (tmax) o 90 min, zmniejsza wartość Cmax i zwiększa wartość AUC o około 30%.

Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami w około 40%. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana (okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny) głównie w reakcji hydrolizy, przy udziale cholinoesterazy, do dekarbamylowanego metabolitu. Powstały w ten sposób metabolit wykazuje in vitro jedynie niewielką aktywność hamującą w stosunku do acetylocholinoesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają jedynie niewielką rolę w procesie metabolizmu rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/h po podaniu dożylnym dawki 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 l/h po podaniu dożylnym dawki 2,7 mg.

Wydalanie

W moczu nie stwierdzono niezmienionej rywastygminy. Wydalanie metabolitów z moczem jest główną drogą eliminacji. Po podaniu rywastygminy znakowanej izotopem 14C wydalanie z moczem jest szybkie i prawie całkowite (>90%), w ciągu 24 godzin. Z kałem wydala się mniej niż 1% podanej dawki. Nie stwierdzono, aby u pacjentów z chorobą Alzheimera dochodziło do kumulacji rywastygminy lub jej głównego metabolitu.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W badaniach u zdrowych ochotników biodostępność rywastygminy była większa u osób w podeszłym wieku niż u osób młodych. Badania wykonane u pacjentów z chorobą Alzheimera, w wieku od 50 do 92 lat, nie wykazały związanych z wiekiem różnic w biodostępności.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U osób z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, w porównaniu do zdrowych ochotników, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60% większe, a wartość AUC rywastygminy była ponad dwukrotnie większa.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

U osób z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, w porównaniu do osób zdrowych, wartości Cmax i AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe; jednak wartości Cmax i AUC nie zmieniały się u osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym, wykonane na szczurach, myszach i psach, wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. W badaniach na zwierzętach, ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu, nie uzyskano żadnego marginesu bezpieczeństwa, który można byłoby odnieść do człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt niż maksymalne kliniczne. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były negatywne.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach z zastosowaniem maksymalnych tolerowanych dawek, nie wykazano działania rakotwórczego, chociaż ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była mniejsza niż u człowieka. Po uwzględnieniu różnic w powierzchni ciała badanych

zwierząt i człowieka, narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe zalecanej u ludzi dawce 12 mg na dobę. Jednakże, u zwierząt uzyskano wielkość dawki ok. 6-krotnie większą, w porównaniu do maksymalnej dawki u ludzi.

U zwierząt rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

1,5 mg Kapsułka:

Żelatyna, sodu laurylosiarczan , tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172)

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna PH101, hypromeloza (6cps), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

3 mg, 4,5 mg, 6 mg Kapsułka:

Żelatyna, sodu laurylosiarczan , tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E 172)

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna PH101, hypromeloza (6cps), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PVdC/Aluminium

Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko zawierające 20, 28, 30, 56, 60, 100, 112 lub 120 kapsułek twardych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Rivastigmine-ratiopharm