+ iMeds.pl

Rivastigmine sandoz 4,6 mg/24 hUlotka Rivastigmine sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

♦ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

♦    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

♦    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

♦ Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmine Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Sandoz

3.    Jak stosować lek Rivastigmine Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmine Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rivastigmine Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivastigmine Sandoz jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego dochodzi do obumarcia pewnych komórek w mózgu, co powoduje zmniejszenie stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny (substancji, która umożliwia komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów, które powodują rozpad acetylocholiny: acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy. Poprzez blokowanie tych enzymów lek Rivastigmine Sandoz umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby Alzheimera.

Rivastigmine Sandoz stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z lekkim do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Sandoz

Kiedy nie stosować leku Rivastigmine Sandoz

• jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivastigmine Sandoz) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta wystapiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na podobny rodzaj leku (karbaminiany);

•    jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, obrzęk) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli którakolwiek z sytuacji dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza i nie stosować leku

Rivastigmine Sandoz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Rivastigmine Sandoz należy omówić to z lekarzem, jeśli:

•    pacjent ma lub kiedykolwiek miał nieregularną czynność serca;

•    pacjent ma lub kiedykolwiek miał czynną chorobę wrzodową żołądka;

•    pacjent ma lub kiedykolwiek miał trudności w oddawaniu moczu;

•    pacjent ma lub kiedykolwiek miał napady drgawkowe;

• pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub ciężką chorobę układu oddechowego;

•    pacjent ma drżenia;

•    pacjent ma małą masę ciała;

•    pacjent ma dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty

i biegunka. Przedłużające się wymioty lub biegunka mogą spowodować odwodnienie (utratę za dużej ilości płynów).

•    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta, może być konieczne dokładniejsze kontrolowanie stanu pacjenta przez lekarza podczas stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie stosował leku Rivastigmine Sandoz przez kilka dni, nie należy naklejać kolejnego plastra bez porozumienia z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Rivastigmine Sandoz nie ma odpowiedniego zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera u dzieci i młodzieży.

Rivastigmine Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Rivastigmine Sandoz może oddziaływać z lekami przeciwcholinergicznymi (niektóre z nich, np. dicyklominę, stosuje się w łagodzeniu kurczów lub skurczów żołądka), z lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona (tj. amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej (tj. difenhydramina, skopolamina lub meklizyna).

Jeśli podczas leczenia pacjent musi się poddać operacji, należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Rivastigmine Sandoz, gdyż może on nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lekarz oceni korzyści z leczenia wobec możliwego działania leku na nienarodzone dziecko. Leku Rivastigmine Sandoz nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Rivastigmine Sandoz nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Rivastigmine Sandoz może spowodować omdlenie lub znaczną dezorientację. Jeśli pacjent ma odczucie omdlewania lub splątania, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych zadań wymagających koncentracji.

3. Jak stosować lek Rivastigmine Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce i zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

WAŻNE

Przed nałożeniem NOWEGO plastra należy najpierw zdjąć plaster z poprzedniego dnia.

   Należy stosować tylko jeden plaster w danym dniu.

   Plastra nie należy przecinać na mniejsze kawałki.

Po nałożeniu plastra należy przyciskać go dłonią do skóry przez co najmniej 30 sekund.

Jak rozpocząć leczenie

Lekarz określi, który plaster Rivastigmine Sandoz jest najbardziej odpowiedni dla pacjenta.

•    Leczenie rozpoczyna się zwykle od leku Rivastigmine Sandoz w dawce 4,6 mg/24 h.

•    Zwykle zalecana dawka dobowa leku Rivastigmine Sandoz wynosi 9,5 mg/24 h. Jeśli pacjent dobrze ją toleruje, lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h (takiej dawki nie można podać stosując lek Rivastigmine Sandoz. Lekarz przepisze w takim wypadku inny lek

o mocy 13,3 mg/24 h).

• Naraz można nosić tylko jeden plaster Rivastigmine Sandoz. Po 24 godzinach należy wymienić go na nowy.

W trakcie leczenia lekarz może dostosowywać dawkę leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeśli przerwa w stosowaniu leku trwała trzy dni, przed naklejeniem kolejnego plastra należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli przerwa w leczeniu była krótsza niż trzy dni, kolejny plaster może zawierać lek w tej samej, co poprzednio dawce. Jeśli była dłuższa, lekarz zaleci powrót do początkowej dawki 4,6 mg/24 h.

Lek Rivastigmine Sandoz można stosować z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Gdzie nakładać plaster Rivastigmine Sandoz

• Przed nałożeniem plastra należy upewnić się, że skóra jest czysta, sucha, nieowłosiona, wolna od pudru, olejku, balsamu lub emulsji, które mogłyby zmniejszyć przyczepność plastra do skóry, ponadto nie ma na niej zranienia, wysypki i (lub) podrażnienia.

   Przed nałożeniem plastra należy najpierw usunąć ostrożnie poprzedni plaster.

Zastosowanie jednocześnie kilku plastrów mogłoby narazić pacjenta na nadmierną ilość leku, co może być niebezpieczne.

•    Nakładać JEDEN plaster na dobę TYLKO NA JEDNO z miejsc wskazanych na rysunku:

Z górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

Z lewa górna część klatki piersiowej lub prawa górna część klatki piersiowej (nie naklejać na piersi)

Z lewa górna część pleców lub prawa górna część pleców Z lewa dolna część pleców lub prawa dolna część pleców

Co 24 godziny należy zdjąć poprzedni plaster i nakleić JEDEN plaster TYLKO NA JEDNO z miejsc wskazanych na poniższym rysunku._


Przy zmianie plastra należy zdjąć stary plaster, a nowy naklejać za każdym razem w innym miejscu (przykładowo po prawej części ciała jednego dnia, następnego dnia po lewej stronie; w górnej części

ciała jednego dnia, a w dolnej części następnego dnia). Nie należy naklejać nowego plastra na tę samą powierzchnię skóry przed upływem 14 dni.

Jak naklejać plaster Rivastigmine Sandoz

Lek Rivastigmine Sandoz to cienkie, matowe, plastikowe plastry przeznaczone do naklejania na skórę. Każdy plaster jest szczelnie zamknięty w saszetce zabezpieczającej. Saszetkę należy otworzyć i wyjąć plaster dopiero bezpośrednio przed użyciem.

Przed naklejeniem plastra należy ostrożnie zdjąć plaster naklejony poprzedniego dnia.

Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci, którzy wznawiają stosowanie leku Rivastigmine Sandoz po przerwie, powinni postępować zgodnie z poniższymi rysunkami:Każdy plaster jest zamknięty w oddzielnej saszetce zabezpieczającej. Saszetkę należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.

Przeciąć saszetkę nożyczkami wzdłuż kropkowanej linii i wyjąć plaster z opakowania.Klejącą powierzchnię plastra zabezpiecza folia ochronna.

Należy oddzielić i zdjąć jedną połowę folii ochronnej, unikając dotykania palcami powierzchni klejącej plastra.
Przyłożyć plaster powierzchnią klejącą do górnej lub dolnej części pleców, ramienia lub klatki piersiowej, a następnie zdjąć pozostałą połowę folii ochronnej.

W razie potrzeby można zapisywać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym został on przylepiony.


Plaster należy nosić stale aż do czasu wymiany na nowy. Należy wypróbować różne miejsca naklejenia plastra, aby znaleźć możliwie najwygodniejsze i najlepsze, w którym plaster nie będzie ocierał się o odzież.

Jak usuwać plaster Rivastigmine Sandoz

W celu zdjęcia plastra ze skóry należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra. Jeśli na skórze pozostały resztki kleju, należy to miejsce przemyć delikatnie ciepłą wodą z łagodnym mydłem lub oliwką dla dzieci. Nie należy w tym celu stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (np. zmywacza do paznokci).

Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. Nie dotykać oczu palcami i umyć ręce wodą i mydłem po usunięciu plastra. W razie kontaktu leku z oczami lub wystąpienia zaczerwienienia oczu po naklejeniu/zdejmowaniu plastra należy niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, a w razie utrzymywania się objawów zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy można nosić plaster Rivastigmine Sandoz podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

• Kąpiel, pływanie lub natrysk nie powinny mieć wpływu na plaster. Należy upewnić się, że plaster nie odkleja się w trakcie wykonywania tych czynności.

•    Nie należy narażać plastra na długotrwałe działanie zewnętrznych źródeł ciepła (takich jak nadmierne nasłonecznienie, sauna, solarium).

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster odklei się, należy nakleić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze następnego dnia.

Kiedy i jak długo należy stosować plastry Rivastigmine Sandoz

•    Dla zapewnienia korzystnego działania plastry należy zmieniać codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

•    W tym samym czasie należy nosić tylko jeden plaster Rivastigmine Sandoz i wymieniać go na nowy po 24 godzinach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmine Sandoz

W razie zastosowania więcej niż jednego plastra naraz, należy zdjąć wszystkie plastry naklejone na skórę i powiadomić o zdarzeniu lekarza. Może być konieczna pomoc lekarska. U niektórych osób, które przypadkowo zastosowały za dużą ilość plastrów z rywastygminą wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie tętnicze krwi i omamy. Może również wystąpić zwolnienie czynności serca i omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmine Sandoz

Jeśli pacjent zapomniał o naklejeniu plastra, powinien zrobić to niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Kolejny plaster można nakleić następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy naklejać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętego plastra.

Przerwanie stosowania leku Rivastigmine Sandoz

O przerwaniu stosowania plastrów należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować częściej na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane zazwyczaj ustępują powoli w miarę przyzwyczajania się organizmu do leku.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych (które mogą nabrać ciężkiego charakteru), należy zdjąć plaster i natychmiast zwrócić się do lekarza:

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    utrata apetytu

•    zawroty głowy

•    pobudzenie lub senność

•    nietrzymanie moczu

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    zaburzenia pracy serca, takie jak zwolnione bicie serca

•    widzenie nieistniejących rzeczy (omamy)

•    wrzód żołądka

•    odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynów)

•    nadmierna aktywność (niepokój ruchowy)

•    agresja

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    upadki

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    sztywność mięśni rąk lub nóg

•    drżenie rąk

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

•    reakcja alergiczna w miejscu naklejenia plastra, np. w postaci pęcherzy lub stanu zapalnego skóry

•    nasilenie objawów parkinsonizmu (tj. drżenie, sztywność, szuranie nogami)

•    zapalenie trzustki z takimi objawami, jak silny ból w nadbrzuszu, często z nudnościami lub wymiotami

•    szybkie lub nierówne bicie serca

•    wysokie ciśnienie krwi

•    drgawki

•    zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowe ciemne zabarwienie moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    zmiany wyników badań czynności wątroby

•    odczucie niepokoju ruchowego

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy odkleić plaster i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Inne działania niepożądane, które notowano po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, a które również mogą wystąpić po zastosowaniu plastra:

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    nadmierne wydzielanie śliny

•    utrata apetytu

•    odczucie niepokoju ruchowego

•    ogólne złe samopoczucie

•    drżenie lub odczucie splątania

•    nadmierne pocenie się

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    zaburzenia rytmu serca (np. przyspieszone bicie serca)

•    zaburzenia snu

•    przypadkowe upadki

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    drgawki

•    owrzodzenie jelita

•    ból w klatce piersiowej (może być wywołany skurczem serca)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    wysokie ciśnienie krwi

•    zapalenie trzustki z takimi objawami, jak silny ból w nadbrzuszu, często z nudnościami lub wymiotami

•    krwawienie z jelit, widoczne jako krew w stolcu lub wymiotach

•    widzenie nieistniejących rzeczy (omamy)

•    rozerwanie przełyku po gwałtownych wymiotach

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmine Sandoz

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i saszetce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Przechowywać plaster w saszetce do czasu użycia.

•    Nie stosować plastra, jeśli jest uszkodzony lub widoczne są ślady naruszenia.

•    Zdjęty plaster należy złożyć na pół powierzchnią przylepną do środka i ścisnąć. Włożyć do oryginalnej saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Nie dotykać oczu palcami i umyć ręce wodą i mydłem po usunięciu plastra. Jeśli lokalne przepisy zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rivastigmine Sandoz

•    Substancj ą czynną jest rywastygmina.

Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg/24 h: każdy plaster uwalnia 4,6 mg rywastygminy w ciągu 24 godzin. Każdy system transdermalny o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy. Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg/24 h: każdy plaster uwalnia 9,5 mg rywastygminy w ciągu 24 godzin. Każdy system transdermalny o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

•    Pozostałe składniki to: poli(tereftalan etylenu) lakierowany, all-rac-a tokoferol, butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer (3:1), warstwa przylegająca akrylowa, warstwa przylegająca sylikonowa, poliester pokryty polimerem fluorowym, żywica, barwniki, organiczne polimery/żywice.

Jak wygląda lek Rivastigmine Sandoz i co zawiera opakowanie

Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg/24 h

Każdy system transdermalny, plaster jest cienkim, trzywarstwowym plastrem przezskórnym typu matrycowego. Część zewnętrzna warstwy pokrywającej jest koloru beżowego i ma napis ”RIV”,

4.6 mg/24 h”.

Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg/24 h

Każdy system transdermalny, plaster jest cienkim, trzywarstwowym plastrem przezskórnym typu matrycowego. Część zewnętrzna warstwy pokrywającej jest koloru beżowego i ma napis ”RIV”,

9.5 mg/24 h”.

Jedna saszetka zawiera jeden system transdermalny, plaster.

Opakowania zawierają 7, 30, 60 (2 opakowania po 30) lub 90 (3 opakowania po 30) saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wvtworca/Importer Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg, Niemcy

Hexal AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

8 AT/H/0483/001-002/DC

Rivastigmine Sandoz

Charakterystyka Rivastigmine sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg/24 h

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 4,6 mg rywastygminy (Rivastigminum) w ciągu 24 godzin. Każdy system transdermalny o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy.

Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg/24 h

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 9,5 mg rywastygminy (Rivastigminum) w ciągu 24 godzin. Każdy system transdermalny o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg/24 h

Każdy system transdermalny, plaster jest cienkim, trzywarstwowym plastrem przezskórnym typu matrycowego.

Część zewnętrzna warstwy pokrywającej jest koloru beżowego i ma napis “RIV”, 4.6 mg/24 h”. Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg/24 h

Każdy system transdermalny, plaster jest cienkim, trzywarstwowym plastrem przezskórnym typu matrycowego.

Część zewnętrzna warstwy pokrywającej jest koloru beżowego i ma napis “RIV”, 9.5 mg/24 h”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Tak jak w przypadku innych leków wdrażanych u pacjentów z otępieniem, leczenie rywastygminą można rozpocząć tylko wtedy, jeśli pacjent ma opiekuna, który może regularnie podawać lek i kontrolować przebieg leczenia.

Dawkowanie

System transdermalny, plaster

Szybkość uwalniania in vivo rywastygminy w ciągu 24 godzin

Rivastigmine Sandoz 4,6 mg/24 h

4,6 mg

Rivastigmine Sandoz 9,5 mg/24 h

9,5 mg

Rivastigmine 13,3 mg/24 h*


13,3 mg


* Dawki 13,3 mg/24 godziny nie można podać stosując ten produkt leczniczy. W sytuacjach, gdy wskazane jest zastosowanie takiej dawki, należy podać inny produkt leczniczy zawierający rywastygminę o mocy 13,3 mg/24 h.

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od dawki 4,6 mg/24 h.

Dawka podtrzymująca

Po co najmniej czterech tygodniach leczenia dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, jeśli w opinii lekarza prowadzącego leczenie jest dobrze tolerowane. Jest to zalecana skuteczna dawka dobowa, której podawanie należy kontynuować tak długo, jak długo u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia.

Zwiększanie dawki

Rekomendowana skuteczna dawka dobowa, której podawanie należy kontynuować tak długo, jak długo u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia, wynosi 9,5 mg/24 h. U tolerujących leczenie pacjentów otrzymujących zalecaną dawkę podtrzymującą 9,5 mg/24 h przez co najmniej sześć miesięcy, u których nastąpi znaczące pogorszenie funkcji poznawczych (np. pogorszenie wyniku w badaniu MMSE) i (lub) pogorszenie funkcjonowania (w ocenie lekarza), lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h (patrz punkt 5.1).

Kliniczną korzyść z leczenia rywastygminą należy regularnie weryfikować. Należy również rozważyć przerwanie terapii, jeśli optymalna dawka nie ma już działania leczniczego.

W razie wystąpienia żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych leczenie należy wstrzymać do czasu ich ustąpienia. Jeśli przerwa w leczeniu nie była dłuższa niż trzy dni, można wznowić stosowanie systemów transdermalnych w tej samej co poprzednio dawce. W innym wypadku leczenie należy wznowić stosując dawkę 4,6 mg/24 h.

Zmiana z kapsułek lub roztworu doustnego na system transdermalny, plaster

Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy w postaci doustnej i w postaci systemów transdermalnych (patrz punkt 5.2), u pacjentów leczonych rywastygminą w postaci kapsułek lub roztworu doustnego można zastosować systemy transdermalne Rivastigmine Sandoz, zgodnie z poniższymi zasadami:

■ u pacjenta przyjmującego doustnie rywastygminę w dawce 3 mg/dobę można zmienić leczenie na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h;

■ u pacjenta przyjmującego doustnie rywastygminę w dawce 6 mg/dobę można zmienić leczenie na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h;

■ u pacjenta przyjmującego doustnie rywastygminę w stałej i dobrze tolerowanej dawce 9 mg/dobę można zmienić leczenie na system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka doustna

9 mg/dobę nie jest stała i dobrze tolerowana, zaleca się zmianę na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h;

■ u pacjenta przyjmującego doustnie rywastygminę w dawce 12 mg/dobę można zmienić leczenie na system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h.

Jeśli po zmianie na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h pacjent dobrze toleruje leczenie przez co najmniej 4 tygodnie, dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h, która jest zalecaną skuteczną dawką leku.

Zaleca się zastosowanie pierwszego systemu transdermalnego w następnym dniu po podaniu ostatniej dawki doustnej.

Szczególne grupy pacjentów

■    Dzieci i młodzież

Rivastigmine Sandoz nie ma odpowiedniego zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera u dzieci i młodzieży.

■    Pacjenci o masie ciała poniżej 50 kg

Należy zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawki ponad zalecaną dawkę skuteczną 9,5 mg/24 h u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 50 kg (patrz punkt 4.4). Może u nich wystąpić większa liczba działań niepożądanych i większe jest prawdopodobieństwo przerwania z ich powodu leczenia.

■    Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna. Jednak ze względu na zwiększoną ekspozycję w tej populacji (obserwowaną po podaniu rywastygminy w postaci doustnej), należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania w celu ustalenia dawki zgodnie z indywidualną tolerancją, gdyż u pacjentów z istotnymi klinicznie zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych. Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

■    Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna. Jednak ze względu na zwiększoną ekspozycję w tej populacji (obserwowaną po podaniu rywastygminy w postaci doustnej), należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania w celu ustalenia dawki zgodnie z indywidualną tolerancją, gdyż u pacjentów z istotnymi klinicznie zaburzeniami czynności nerek może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Sposób podawania

Systemy transdermalne należy naklejać raz na dobę na czystą, suchą, nieowłosioną, nieuszkodzoną, zdrową skórę górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub klatki piersiowej, w miejscu nienarażonym na otarcie przez obciskającą odzież. Nie zaleca się naklejania systemu transdermalnego na udo lub brzuch, gdyż po zastosowaniu plastrów na tych częściach ciała obserwowano mniejszą biodostępność rywastygminy.

Nie należy naklejać systemu transdermalnego na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub zranioną.

W celu zminimalizowania ryzyka podrażnienia skóry należy unikać ponownego naklejania systemu transdermalnego dokładnie na to samo miejsce w ciągu 14 dni.

Pacjentów i opiekunów należy zapoznać z istotnymi instrukcjami stosowania

■    Każdorazowo przed nałożeniem nowego systemu transdermalnego należy usunąć poprzedni plaster (patrz punkt 4.9).

■ System transdermalny należy wymienić na nowy po 24 godzinach. Jednocześnie należy stosować tylko jeden system transdermalny (patrz punkt 4.9).

■    System transdermalny należy mocno dociskać dłonią do skóry przez co najmniej 30 sekund, aby krawędzie plastra dobrze do niej przylegały.

■ Jeśli system transdermalny odklei się, należy nakleić nowy na resztę dnia, a następnego dnia o zwykłej porze wymienić go na kolejny.

■    System transdermalny można nosić wykonując codzienne czynności, włącznie z kąpielą lub przy upalnej pogodzie.

■    Systemu transdermalnego nie należy narażać na długotrwałe działanie zewnętrznego źródła ciepła (tj. nadmierne nasłonecznienie, sauna, solarium).

■    Systemu transdermalnego nie należy przecinać na mniejsze kawałki.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną (rywastygminę), na inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wcześniejsze reakcje w miejscu podania, wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zasadniczo zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki, zwłaszcza podczas jej zmian. Jeśli leczenie zostało przerwane na ponad trzy dni, należy je wznowić stosując dawkę 4,6 mg/24h.

Niewłaściwe stosowanie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu prowadzące do przedawkowania

Niewłaściwe stosowanie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu systemów transdermalnych Rivastigmine Sandoz powodowały ciężkie działania niepożądane, wymagające niekiedy hospitalizacji, a rzadko zakończyły się zgonem (patrz punkt 4.9). Większość przypadków dotyczyła nieusunięcia starego systemu transdermalnego przed nałożeniem nowego, czyli noszenia kilku plastrów w tym samym czasie. Pacjentów i ich opiekunów trzeba poinstruować o istotnych zasadach stosowania systemów transdermalnych Rivastigmine Sandoz (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka, są związane z dawką i mogą wystąpić na początku leczenia i (lub) podczas zwiększania dawki (patrz punkt 4.8). Te działania niepożądane występują częściej u kobiet. U pacjentów, u których wystąpią przedmiotowe lub podmiotowe objawy odwodnienia na skutek długotrwałych wymiotów lub biegunki, można zastosować dożylnie płyny i zmniejszyć dawkę lub odstawić lek, jeśli ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia nastąpi szybko. Odwodnienie może mieć poważne następstwa.

Zmniejszenie masy ciała

U pacjentów z chorobą Alzheimera stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, może spowodować zmniejszenie masy ciała. Podczas stosowania systemów transdermalnych Rivastigmine Sandoz należy kontrolować masę ciała pacjenta.

Inne działania niepożądane

Należy zachować ostrożność przepisując systemy transdermalne Rivastigmine Sandoz:

■    pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy), patrz punkt 4.8;

■    pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom

z predyspozycjami do tej choroby, gdyż rywastygmina może zwiększać wydzielanie żołądkowe (patrz punkt 4.8);

■    pacjentom z predyspozycjami do niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, gdyż cholinomimetyki mogą wywoływać lub nasilać te choroby;

■    pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Reakcje skórne w miejscu podania

Po zastosowaniu systemu transdermalnego z rywastygminą mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne, zwykle o lekkim do umiarkowanego nasileniu. Pacjentom i ich opiekunom należy udzielić odpowiednich instrukcji.

Same te reakcje nie wskazują na uczulenie. Jednak stosowanie systemów transdermalnych z rywastygminą może prowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Należy podejrzewać wystąpienie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, jeśli odczyn miejscowy rozprzestrzenia się na obszar skóry większy niż sam plaster, jeśli istnieją oznaki większego nasilenia reakcji miejscowej (tj. nasilający się rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli w ciągu 48 godzin po usunięciu plastra nie nastąpi znaczące złagodzenie objawów. W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

U pacjentów, u których wystąpiły miejscowe reakcje wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry na skutek zastosowania systemu transdermalnego z rywastygminą, a którzy w dalszym ciągu wymagają leczenia rywastygminą, można zastosować rywastygminę doustną dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testu alergicznego i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Możliwe, że niektórzy pacjenci uczuleni na rywastygminę przez kontakt z systemem transdermalnym nie będą mogli stosować rywastygminy w żadnej postaci.

Istnieją rzadkie doniesienia z okresu po wprowadzeniu rywastygminy do obrotu o przypadkach pacjentów z rozległymi skórnymi reakcjami nadwrażliwości po podaniu rywastygminy, niezależnie od drogi jej podania (doustnie, przezskórnie). W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Po zastosowaniu systemu transdermalnego Rivastigmine Sandoz należy unikać kontaktu leku z oczami (patrz punkt 5.3). Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami lub zaczerwienienia oczu po nałożeniu plastra, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc medyczną, gdyby objawy nie ustąpiły.

Szczególne populacje pacjentów

■ U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 50 kg może wystąpić większa liczba działań niepożądanych i większe może być u nich prawdopodobieństwo przerwania z tego powodu leczenia (patrz punkt 4.2). Należy u tych pacjentów ostrożnie zwiększać dawkę i kontrolować, czy nie występują działania niepożądane (np. nadmierne nudności lub wymioty), a w razie ich wystąpienia rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do 4,6 mg/24 h.

■    Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). Należy rozważyć stosowanie u nich systemów transdermalnych w dawce 4,6 mg/24 h zarówno początkowej, jak i maksymalnej.

■    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). Należy rozważyć stosowanie u nich systemów transdermalnych w dawce 4,6 mg/24 h zarówno początkowej, jak i maksymalnej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji systemu transdermalnego Rivastigmine Sandoz.

Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie zwiotczających mięśnie leków typu sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Zaleca się ostrożność podczas wyboru leków znieczulających. W razie konieczności należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne rywastygmina nie powinna być stosowana jednocześnie z innymi substancjami o działaniu cholinomimetycznym i może zakłócać działanie przeciwcholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach u zdrowych ochotników nie obserwowano interakcji farmakokinetycznej między rywastygminą a digoksyną, warfaryną, diazepamem lub fluoksetyną. Doustne podawanie rywastygminy nie wpływa na wydłużenie czasu protrombinowego przez warfarynę. Po jednoczesnym podaniu rywastygminy i digoksyny nie obserwowano niepożądanego wpływu na przewodzenie w mięśniu sercowym.

Stosowanie rywastygminy z powszechnie przepisywanymi produktami leczniczymi, takimi jak leki zobojętniające, leki przeciwwymiotne, leki przeciwcukrzycowe, ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, beta-adrenolityki, antagoniści kanału wapniowego, leki o działaniu inotropowym, leki przeciwdławicowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, leki przeciwbólowe, benzodiazepiny i leki przeciwhistaminowe, nie powodowało zmiany właściwości kinetycznych rywastygminy i nie zwiększało ryzyka klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Ze względu na metabolizm rywastygminy, interakcje metaboliczne z innymi produktami leczniczymi wydają się mało prawdopodobne, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji z udziałem butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. W badaniach okresu około- i poporodowego u szczurów obserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy przenika również do mleka kobiecego, dlatego pacjentki leczone rywastygminą nie powinny karmić piersią.

Płodność

W badaniach na szczurach i królikach nie obserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może stopniowo osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów lub zaburzać zdolność obsługiwania maszyn. Ponadto rywastygmina może wywoływać omdlenia lub majaczenie.

W konsekwencji rywastygmina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania złożonych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania systemów transdermalnych Rivastigmine Sandoz są reakcje skórne w miejscu aplikacji (zazwyczaj lekki do umiarkowanego rumień). Następne pod względem częstości są działania niepożądane o charakterze żołądkowo-jelitowym, w tym nudności i wymioty.

Działania niepożądane przedstawiono w tabeli 1 zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz częstością. Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane notowane u 854 pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych przez 24-48 tygodni rywastygminą w postaci systemów transdermalnych w ramach randomizowanych badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo oraz z aktywną kontrolą, a także zgłaszane w okresie po wprowadzeniu rywastygminy do obrotu.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Jadłowstręt, zmniejszony apetyt

Niezbyt często

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, depresja, majaczenie, pobudzenie

Niezbyt często

Agresja

Częstość nieznana

Omamy, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy, omdlenie, zawroty głowy

Niezbyt często

Aktywność psychoruchowa

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe

Częstość nieznana

Zaostrzenie objawów choroby Parkinsona, napady drgawkowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia

Częstość nieznana

Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia, zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha

Niezbyt często

Choroba wrzodowa żołądka

Częstość nieznana

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby, zwiększenie wartości wyników badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i t

tanki podskórnej

Często

Wysypka

Częstość nieznana

Świąd, rumień, pokrzywka, pęcherzyki, alergiczne zapalenie skóry, rozsiane skórne reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia nerek i t

róg moczowych

Często

Nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Reakcje skórne w miejscu podania (np. rumień w miejscu podania, świąd w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania, zapalenie skóry w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania), stany asteniczne (np. zmęczenie, osłabienie), gorączka, zmniejszenie masy ciała

Rzadko

Upadek

Opis wybranych działań niepożądanych

Gdy we wspomnianym wyżej badaniu kontrolowanym placebo stosowano dawki większe niż

13.3 mg/24 h, bezsenność i niewydolność serca obserwowano częściej niż po podaniu dawki

13.3    mg/24 h lub placebo, co wskazuje na związek z zastosowaną dawką. Jednak częstość tych działań nie była większa po podaniu systemów transdermalnych z rywastygminą w dawce 13,3 mg/24 h niż po podaniu placebo.

Następujące działania niepożądane obserwowano tylko po podaniu rywastygminy w kapsułkach i roztworze doustnym, ale nie w badaniach klinicznych z zastosowaniem systemów transdermalnych: senność, złe samopoczucie, drżenie, splątanie, nasilone pocenie się (często); owrzodzenie dwunastnicy, dławica piersiowa (rzadko); krwawienie z przewodu pokarmowego (bardzo rzadko), a niektóre przypadki ciężkich wymiotów związane były z pęknięciem przełyku (częstość nieznana).

Podrażnienie skóry

W trwającym 24 tygodnie kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą podczas każdej wizyty oceniano reakcje skórne stosując skalę podrażnienia skóry, oceniającą stopień rumienia, obrzęku, złuszczania, pęknięć, świądu oraz bólu i (lub) kłucia i (lub) pieczenia w miejscu naklejenia systemu transdermalnego. Najczęściej obserwowanym objawem był rumień ustępujący u przeważającej większości pacjentów w ciągu 24 godzin. W 24-tygodniowym badaniu z podwójnie ślepą próbą najczęściej notowanymi objawami (w skali oceniającej podrażnienia skóry) po zastosowaniu systemów transdermalnych z rywastygminą w dawce 9,5 mg/24 h były: rumień o nasileniu nieznacznym (21,8%), lekkim (12,5%) lub umiarkowanym (6,5%) albo nieznaczny (11,9%), łagodny (7,3%) lub umiarkowany (5,0%) świąd. Najczęściej obserwowanymi ciężkimi objawami po zastosowaniu systemów transdermalnych z rywastygminą w dawce 9,5 mg/24 h były świąd (1,7%) i rumień (1,1%). W większości reakcje skórne były ograniczone do miejsca naklejenia

plastra, a leczenie przerwało z powodu tych działań zaledwie 2,4% pacjentów z grupy stosującej rywastygminę w dawce 9,5 mg/24 h.

W trwającym 48 tygodni badaniu klinicznym z aktywną kontrolą notowano przypadki podrażnienia skóry zgłaszane jako działania niepożądane przez pacjentów lub ich opiekunów. Najczęściej zgłaszanymi przypadkami podrażnienia skóry podczas pierwszej, trwającej 24 tygodnie fazy badania z podwójnie ślepą próbą z zastosowaniem systemów transdermalnych z rywastygminą w dawce

13,3 mg/24 h i dawce 9,5 mg/24 h były, odpowiednio, rumień w miejscu nałożenia (5,7% vs. 4,6%) oraz świąd w miejscu nałożenia (3,6% vs. 2,8%). Odsetki te zmniejszały się z czasem (>24 tygodnie) w obu grupach: rumień w miejscu nałożenia (0,8% vs. 1,6%) i świąd w miejscu nałożenia (0,4% vs. 1,2%). Podczas całej 48-tygodniowej fazy badania z podwójnie ślepą próbą leczenie przerwało z powodu świądu w miejscu nałożenia 1,1% pacjentów z każdej z grupy terapeutycznej. Reakcje w miejscu podania były najczęściej lekkie do umiarkowanych, a za ciężkie uznało je mniej niż 2% pacjentów.

Bezpośrednie porównanie wskaźnika przypadków podrażnienia skóry zgłaszanych w każdym z tych badań nie jest możliwe ze względu na różne metody zbierania danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Większość przypadków przypadkowego przedawkowania doustnej rywastygminy nie wiązała się z wystąpieniem żadnych przedmiotowych lub podmiotowych objawów klinicznych i prawie wszyscy ci pacjenci kontynuowali leczenie rywastygminą. Jeśli wystąpiły objawy przedawkowania, należały do nich nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów cholinoesterazy na czynność serca, mogą również wystąpić bradykardia i (lub) omdlenie. W jednym przypadku pacjent przyjął doustnie 46 mg rywastygminy. Po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin. W okresie po wprowadzeniu rywastygminy do obrotu notowano przypadki przedawkowania rywastygminy w systemach transdermalnych, wskutek niewłaściwego podania i (lub) błędnego dawkowania (zastosowanie kilku plastrów w tym samym czasie). Typowe objawy zgłaszane w tych przypadkach są podobne do obserwowanych po przedawkowaniu rywastygminy w postaci doustnej.

Leczenie

Ponieważ okres półtrwania rywastygminy w osoczu wynosi około 3,4 godziny, a zahamowanie acetylocholinoesterazy utrzymuje się około 9 godzin, zaleca się, aby w przypadkach bezobjawowego przedawkowania natychmiast usunąć wszystkie systemy transdermalne i nie stosować produktu leczniczego przez następne 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą silne nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe innych działań niepożądanych.

W wypadku znacznego przedawkowania można podać atropinę. Zaleca się dożylne podanie siarczanu atropiny w dawce początkowej 0,03 mg/kg mc., zaś kolejne dawki ustala się na podstawie uzyskanej odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psychoanaleptyczne, leki przeciw otępieniu, inhibitory cholinoesterazy.

Kod ATC: N06DA03

Uważa się, że rywastygmina - inhibitor acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawnia cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne przez spowalnianie rozkładu acetylocholiny uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. W ten sposób rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera.

Rywastygmina oddziałuje z docelowymi enzymami, tworząc z nimi kompleks poprzez wiązania kowalencyjne, co powoduje ich czasową inaktywację. U zdrowych młodych mężczyzn rywastygmina w doustnej dawce 3 mg zmniejsza o około 40% aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości początkowych po upływie około 9 godzin od chwili uzyskania maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera hamowanie przez rywastygminę aktywności AChE w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę (największej badanej dawki). Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera otrzymujących doustnie rywastygminę, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego Skuteczność systemów transdermalnych z rywastygminą u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego wykazano w 24-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu głównym z podwójnie ślepą próbą i jego otwartej kontynuacji oraz w 48-tygodniowym badaniu porównawczym z podwójnie ślepą próbą.

Badanie 24-tygodniowe, kontrolowane placebo

Pacjenci włączeni do tego badania uzyskali wynik w przedziale 10-20 w badaniu MMSE (ang. MiniMental State Examination). Skuteczność leku ustalano wykorzystując niezależne, specyficzne narzędzia oceny, stosowane w regularnych odstępach czasu w czasie 24-tygodniowej fazy leczenia.

Do narzędzi tych należy skala ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych), skala ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Clinician’s Global Impression of Change, ogólna całościowa ocena pacjenta dokonana przez lekarza przy uwzględnieniu informacji od opiekuna pacjenta) oraz skala ADCS-ADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living, oceniona przez opiekuna sprawność pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientacja w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Populacja ITT-LOCF

Rywastygmina

system

transdermalny 9,5 mg/24 h n=251

Rywastygmina kapsułki 12 mg/dobę

n=256

Placebo

n=282

ADAS-Cog

Średnie wartości wyjściowe ± SD

(n=248)

(n=253)

(n=281)

27,0 ± 10,3

27,9 ± 9,4

28,6 ± 9,9

Średnia zmiana w 24. tygodniu ± SD

Wartość p wobec placebo

-0,6 ± 6,4 0,005*1

-0,6 ± 6,2 0,003*1

1,0 ± 6,8

ADCS-CGIC

(n=248)

(n=253)

(n=278)

Średni wynik ± SD

3,9 ± 1,20

3,9 ± 1,25

4,2 ± 1,26

Wartość p wobec placebo

0,010*2

0,009*2

ADCS-ADL

(n=247)

(n=254)

(n=281)

Średnie wartości wyjściowe

50,1 ± 16,3

49,3 ± 15,8

49,2 ±

± SD

Średnia zmiana w 24. tygodniu

-0,1 ± 9,1

-0,5 ± 9,5

16,0

-2,3 ± 9,4

± SD

Wartość p wobec placebo

0,013*'

0,039*1

* p <0,05 w porównaniu z placebo

ITT (ang. Intent-To-Treat): pacjenci zakwalifikowani do leczenia;

LOCF (ang. Last Observation Carried Forward): ostatnia obserwacja przeniesiona dalej

1    Na podstawie analizy ANCOVA z grupą terapii i krajem, jako czynnikami oraz z wartościami początkowymi, jako współzmienną. Ujemne zmiany ADAS-Cog wskazują na poprawę. Dodatnie zmiany ADCS-ADL wskazują na poprawę.

2    Na podstawie testu CMH (test van Elterena) ze stratyfikacją według kraju. Wyniki ADCS-CGIC <4 wskazują na poprawę.

Wyniki uzyskane u osób z klinicznie istotną odpowiedzią w 24-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu, przedstawiono w tabeli 3. Klinicznie istotną poprawę zdefiniowano z góry jako co najmniej czteropunktową poprawę w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia w skali ADCS-CGIC oraz brak pogorszenia w skali ADCS-ADL.

Tabela 3

Pacjenci z klinicznie istotną odpowiedzią na leczenie

(%)

Rywastygmina

system

Rywastygmina

kapsułki

Placebo

Populacja ITT-LOCF

transdermalny 9,5 mg/24 h

12 mg/dobę

n=251

n=256

n=282

Co najmniej 4-punktowa poprawa w skali ADAS-Cog bez pogorszenia w skali ADCS-CGIC i ADCS-ADL

17,4

19,0

10,5

Wartość p wobec placebo

0,037*

0,004*

* p <0,05 w porównaniu z placebo

Jak wskazuje model kompartmentowy, ekspozycja na rywastygminę po zastosowaniu systemów transdermalnych 9,5 mg/24 h i dawki doustnej 12 mg/dobę, była podobna.

48-tygodniowe kontrolowane badanie z porównawczą substancją czynną

U pacjentów uczestniczących w badaniu kontrolowanym porównawczą substancją czynną początkowy wynik badania MMSE mieścił się w zakresie 10-24. Celem badania było porównanie skuteczności rywastygminy w systemach transdermalnych w dawce 13,3 mg/24 h i w dawce 9,5 mg/24 h podczas 48-tygodniowej fazy leczenia prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby u pacjentów z chorobą Alzheimera, u których nastąpiło pogorszenie stanu funkcjonalnego i zdolności poznawczych po wstępnej 24-48-tygodniowej fazie leczenia otwartego z zastosowaniem systemów transdermalnych z rywastygminą w dawce podtrzymującej 9,5 mg/24 h. Pogorszenie stanu funkcjonalnego było oceniane przez badacza, a pogorszenie zdolności poznawczych definiowano jako zmniejszenie wyniku badania MMSE o >2 punkty wobec poprzedniej wizyty lub zmniejszenie tych wartości o >3 punkty wobec wartości początkowych. Skuteczność oceniano stosując skalę ADAS-Cog oraz skalę ADCS-IADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Instrumental Activities of Daily Living), służące do oceny aktywności, takich jak prowadzenie finansów domowych, przygotowanie posiłków, robienie zakupów, orientację w otoczeniu, możliwość pozostawania bez opieki. Wyniki obu skal uzyskane po 48 tygodniach przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

n

Średnia

n

Średnia

DLSM

95% CI

Wartość p

ADAS-Cog

LOCF

Wartość

początkowa

264

34,4

268

34,9

DB-tydzień 48.

Wartość

264

38,5

268

39,7

Zmiana

264

4,1

268

4,9

-0,8

(-2,1, 0,5)

0,227

ADCS-IADL

LOCF

Wartość

początkowa

265

27,5

271

25,8

Tydzień 48.

Wartość

265

23,1

271

19,6

Zmiana

265

-4,4

271

-6,2

2,2

(0,8, 3,6)

0,002*

Populacja/wizyta    Rywastygmina Rywastygmina Rywastygmina Rywastygmina

15 cm2    10 cm2    15 cm2    10 cm2

n=265    n=271


CI - przedział ufności

DLSM - różnica w średniej najmniejszych kwadratów LOCF - ostatnia obserwacja przeniesiona dalej

Wyniki w skali ADAS-cog: ujemna różnica DLSM wskazuje na większą poprawę po zastosowaniu rywastygminy 15 cm2 w porównaniu z rywastygminą 10 cm2.

Wyniki w skali ADCS-IADL: dodatnia różnica DLSM wskazuje na większą poprawę po zastosowaniu rywastygminy 15 cm2 w porównaniu z rywastygminą 10 cm2.

N oznacza liczbę pacjentów, u których dokonano oceny początkowej (ostatnia ocena we wstępnej, otwartej fazie leczenia) i co najmniej 1 oceny po ocenie początkowej (dla LOCF).

DLSM, 95% CI oraz wartość p podano na podstawie modelu ANCOVA (analiza kowariancji) z uwzględnieniem kraju i początkowego wyniku w skali ADAS-cog.

* p<0,05

Źródło: Badanie D2340 - Tabela 11-6 i Tabela 11-7 2 1 transdermalnego na nowy stężenie rywastygminy w osoczu początkowo wolno zmniejsza się przeciętnie przez około 40 minut aż do chwili, gdy wchłanianie substancji z nowo przyklejonego systemu transdermalnego będzie szybsze niż jej wydalanie, po czym stężenie w osoczu zaczyna ponownie zwiększać się osiągając kolejny szczyt po upływie około 8 godzin. W stanie stacjonarnym najmniejsze stężenia stanowią około 50% stężeń maksymalnych, w przeciwieństwie do podania doustnego, gdy między kolejnymi dawkami stężenia zmniejszają się praktycznie do zera.

Wprawdzie w przypadku systemów transdermalnych zjawisko to jest mniej wyraźne niż po podaniu doustnym, ale ekspozycja na rywastygminę (Cmax i AUC) zwiększyła się ponadproporcjonalnie

0    czynnik 2,6 po zwiększeniu dawki z 4,6 mg/24 h do 9,5 mg/24 h. Wskaźnik fluktuacji (FI), stanowiący miarę względnej różnicy między największymi i najmniejszymi stężeniami [(Cmax-Cmin)/Cavg] wyniósł 0,58 dla rywastygminy w postaci systemów transdermalnych w dawce 4,6 mg/24 h oraz 0,77 w dawce 9,5 mg/24 h, co świadczy o znacznie mniejszych wahaniach między najmniejszymi i największymi stężeniami w porównaniu z doustną postacią leku (FI=3,96

[6 mg/dobę] oraz 4,15 [12 mg/dobę]).

Dawka rywastygminy uwalniana z systemu transdermalnego przez 24 godziny (mg/24 h) nie może być bezpośrednio przyrównana do ilości (mg) rywastygminy zawartej w kapsułce w odniesieniu do stężenia w osoczu uzyskiwanego w czasie 24 godzin.

Zmienność międzyosobnicza w zakresie parametrów farmakokinetycznych rywastygminy po podaniu pojedynczej dawki (znormalizowanej do dawki/kg mc.) wynosiła 43% (Cmax) i 49% (AUC0-24h) po zastosowaniu systemu transdermalnego w porównaniu z, odpowiednio, 74% i 103% po podaniu postaci doustnej. Międzyosobnicza zmienność w stanie stacjonarnym w badaniu otępienia typu alzheimerowskiegio wynosiła najwyżej 45% (Cmax) i 43% (AUC0-24 h) po zastosowaniu systemu transdermalnego oraz odpowiednio 71% i 73% po podaniu postaci doustnej.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego obserwowano związek między narażeniem na substancję czynną w stanie stacjonarnym (rywastygmina i metabolit NAP226-90) a masą ciała.

W porównaniu z pacjentem o masie ciała 65 kg, stężenie rywastygminy w stanie stacjonarnym u pacjenta o masie ciała 35 kg będzie około dwukrotnie większe, zaś u pacjenta o masie ciała 100 kg będzie o około połowy mniejsze. Wpływ masy ciała na ekspozycję na substancję czynną wskazuje na konieczność zachowania szczególnej uwagi podczas zwiększania dawki leku u pacjentów z małą masą ciała (patrz punkt 4.4).

Ekspozycja (AUC^) na rywastygminę (i metabolit NAP226-90) była największa, gdy system transdermalny naklejono na skórę górnej części pleców, klatki piersiowej lub górnej części ramienia,

1    było ono o 20-30% mniejsze niż wówczas, gdy miejscem naklejenia był brzuch lub udo.

Nie stwierdzono istotnej kumulacji rywastygminy lub metabolitu NAP226-90 w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera, z wyjątkiem sytuacji, gdy stężenie w osoczu w drugim dniu leczenia systemem transdermalnym były większe niż w dniu pierwszym.

Dystrybucja

Rywastygmina jest słabo związana z białkami osocza (w około 40%). Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji mieści się w zakresie 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowana z pozornym okresem półtrwania w fazie eliminacji w osoczu wynoszącym około 3,4 godziny po usunięciu systemu transdermalnego. Eliminacja była ograniczona szybkością wchłaniania (model farmakokinetyki typu „flip-flop”), co tłumaczy dłuższą wartość tJ/2 po zastosowaniu systemu transdermalnego (3,4 h) niż po podaniu doustnym lub dożylnym (1,4 do 1,7 h). Metabolizm zachodzi głównie przez hydrolizę przy udziale cholinoesterazy, z wytworzeniem metabolitu NAP226-90. W warunkach in vitro metabolit ten wykazuje minimalne działanie hamujące wobec acetylocholinoesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają nieznaczną rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/h po podaniu dożylnym 0,2 mg i zmniejszał się do 70 l/h po podaniu dożylnym 2,7 mg, co jest zgodne z nieliniową, ponadproporcjonalną farmakokinetyką rywastygminy związaną z wysyceniem jej eliminacji.

Stosunek wartości AUC^ metabolitu do związku macierzystego wynosił około 0,7 po zastosowaniu systemu transdermalnego i 3,5 po podaniu doustnym, co wskazuje na znacznie mniejszy metabolizm po podaniu przezskórnym w porównaniu z leczeniem doustnym. Po zastosowaniu systemu transdermalnego powstaje mniejsza ilość NAP226-90, prawdopodobnie ze względu na brak metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie, w przeciwieństwie do podania doustnego.

Eliminacja.

Śladowe ilości rywastygminy w postaci niezmienionej są obecne w moczu. Po zastosowaniu systemu transdermalnego wydalanie nerkowe metabolitów stanowi główną drogę eliminacji. Po podaniu doustnym rywastygminy znakowanej 14C, wydalanie w moczu jest szybkie i niemal całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% podanej dawki jest wydalane z kałem.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów z chorobą Alzheimera wiek nie wpływał na ekspozycję na rywastygminę w postaci systemu transdermalnego.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Po podaniu doustnym wartość Cmax rywastygminy u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby była o około 60% większa, a wartość AUC ponaddwukrotnie większa niż u osób zdrowych.

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Po podaniu doustnym wartości Cmax i AUC rywastygminy były ponaddwukrotnie większe u pacjentów z chorobą Alzheimera i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek w porównaniu z osobami zdrowymi. Nie stwierdzono jednak różnicy wartości Cmax i AUC rywastygminy u pacjentów z chorobą Alzheimera i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu doustnym i miejscowym u myszy, szczurów, królików, psów i świnek miniaturowych wykazały tylko skutki nasilonego działania farmakologicznego. Nie obserwowano toksyczności wobec żadnego narządu docelowego. Podawanie dawek doustnych i miejscowych w badaniach na zwierzętach było ograniczone ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu.

W zestawie standardowych badań in vitro i in vivo nie wykazano mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano dawkę zapewniającą ponad 104 razy większą ekspozycję niż przewidywane narażenie kliniczne. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były ujemne.

W badaniach z doustnym i miejscowym podaniem rywastygminy myszom oraz w badaniu z doustnym podaniem leku szczurom nie stwierdzono dowodów na rakotwórcze działanie leku przy maksymalnych tolerowanych dawkach. Ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była w przybliżeniu równa ekspozycji u ludzi po podaniu największych dawek rywastygminy w kapsułkach i w postaci systemów transdermalnych.

U zwierząt rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie obserwowano działania teratogennego. Nie przeprowadzono specjalnych badań u ciężarnych samic zwierząt z zastosowaniem rywastygminy w postaci przezskórnej.

Nie wykazano fototoksycznego działania systemów transdermalnych z rywastygminą. W niektórych innych badaniach obserwowano lekkie działanie podrażniające skórę zwierząt laboratoryjnych, również z grupy kontrolnej. Może to wskazywać na możliwość wywoływania przez rywastygminę w postaci systemu transdermalnego łagodnego rumienia skóry pacjentów. U królików rywastygmina podana do oczu powodowała zaczerwienienie i obrzęk spojówek, zmętnienie rogówki i zwężenie źrenic utrzymujące się przez 7 dni. Dlatego pacjenci i ich opiekunowie powinni unikać dotykania oczu po naklejeniu plastra (patrz punkt 4.4).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa zewnętrzna:

-    poli(tereftalan etylenu) lakierowany

Warstwa zawierająca substancję czynną:

-    all-rac-a tokoferol

-    butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer (3:1)

-    warstwa przylegaj ąca akrylowa

Warstwa przylegająca:

-    warstwa przylegająca sylikonowa

-    all-rac-a tokoferol

-    dimetykon

Warstwa zabezpieczająca (usuwalna):

-    poliester pokryty polimerem fluorowym

Tusz:

Żywica

Barwniki

Organiczne polimery/żywice

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W celu zapobiegania zmniejszenia przyczepności systemu transdermalnego, w miejscu jego naklejenia nie należy stosować żadnych kremów, balsamów ani pudrów.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać system transdermalny w saszetce aż do momentu użycia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie

Każda saszetka zabezpieczona przed dostępem dzieci wykonana jest z folii wielowarstwowej papier/PET/Aluminium/PAN. Jedna saszetka zawiera jeden system transdermalny.

Opakowanie zewnętrzne

Saszetki pakowane są w pudełka tekturowe.

Dostępne są opakowania zawierające 7 lub 30 saszetek oraz opakowania zbiorcze zawierające 60 (2 opakowania po 30) lub 90 (3 opakowania po 30) saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zużyte systemy transdermalne należy złożyć na pół warstwą przylepną do środka, włożyć do oryginalnej saszetki, a następnie wyrzucić w bezpieczny sposób i w miejsce niedostępne oraz niewidoczne dla dzieci. Wszelkie zużyte i niezużyte systemy transdermalne należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócić do apteki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rivastigmine Sandoz, 4,6 mg Pozwolenie nr:

Rivastigmine Sandoz, 9,5 mg Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15 AT/H/0483/001 -002/DC

1

godziny. Stężenie maksymalne Cmax uzyskuje się po 10-16 godzinach. Po osiągnięciu wartości maksymalnych stężenie w osoczu powoli zmniejsza się przez pozostałą część 24-godzinnego okresu stosowania. Jeśli stosowane są dawki wielokrotne (jak w stanie stacjonarnym), po zmianie systemu

2

Europejska Agencja Leków odstąpiła od wymogu dołączania wyników badań rywastygminy we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie rywastygminy z systemu transdermalnego przebiega powoli. Po podaniu pierwszej dawki wykrywalne stężenie w osoczu obserwuje się z opóźnieniem wynoszącym od 0,5 do

Rivastigmine Sandoz