Imeds.pl

Rivastigmine Teva 2 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rivastigmine Teva, 2 mg/ml, roztwór doustny

Rivastigminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva

3.    Jak stosować lek Rivastigmine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmine Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RIVASTIGMINE TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Rivastigmine Teva należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy.

Lek Rivastigmine Teva jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Jest on także stosowany w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVASTIGMINE TEVA

Przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva należy przeczytać poniższe punkty i jeśli nasuną się jakieś pytania, przedyskutować je z lekarzem prowadzącym.

Kiedy nie stosować leku Rivastigmine Teva

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rywastygminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Rivastigmine Teva wymienionych w punkcie 6. tej ulotki.

-    jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie stosować leku Rivastigmine Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rivastigmine Teva

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało nierówne bicie serca,

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka,

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu    moczu,

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe,

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa lub ciężka choroba układu oddechowego,

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby,

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe,

-    jeśli pacj ent ma małą masę ciała,

- jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości),

wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

W powyższych sytuacjach lekarz może zdecydować o bardziej wnikliwej kontroli pacjenta w czasie stosowania leku.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Rivastigmine Teva na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku Rivastigmine Teva u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Stosowanie leku Rivastigmine Teva z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Rivastigmine Teva nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Rivastigmine Teva może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Rivastigmine Teva zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku, ponieważ Rivastigmine Teva może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia. Należy unikać przyjmowania leku Rivastigmine Teva podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Rivastigmine Teva.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Rivastigmine Teva może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rivastigmine Teva

Jednym ze składników pomocniczych leku Rivastigmine Teva, roztwór doustny, jest benzoesan sodu. Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe. Ten lek zawiera także niewielkie ilości glukozy (rodzaj cukru). Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem. Glukoza może wykazywać szkodliwe działanie na zęby.

Jednym ze składników pomocniczych Rivastigmine Teva roztwór doustny, jest benzoesan sodu. Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RIVASTIGMINE TEVA

Lek Rivastigmine Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę leku Rivastigmine Teva należy zażyć.

•    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od małej dawki.

•    Lekarz będzie powoli zwiększał dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

•    Największa dawka, jaką można przyjąć to 6,0 mg dwa razy na dobę.

Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy lek działa u danego pacjenta. Podczas stosowania tego leku lekarz będzie również kontrolował masę ciała pacjenta.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Rivastigmine Teva na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Pacjenci stosujący ten lek

•    Powinni powiedzieć swojemu opiekunowi, że przyjmują Rivastigmine Teva.

•    Powinni przyjmować lek codziennie, aby uzyskać pożądane działanie lecznicze.

•    Lek Rivastigmine Teva należy przyjmować dwa razy na dobę (rano i wieczorem) z jedzeniem.

Instrukcja stosowania: Rivastigmine Teva roztwór doustny

Strzykawka

dozująca


Zakrętka

Łącznik

Butelka


Podziałka


-7-

/ /

Rys 1 ”

i


1. Aby otworzyć butelkę, nacisnąć i przekręcić zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci. (Rys 1)

2. Postawić butelkę w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni i umieścić plastikowy łącznik w otworze butelki. Łącznik służy do napełnienia strzykawki bezpośrednio z butelki. (Rys 2)

Rys _


3. Umieścić koniec strzykawki w otworze znajdującym się w łączniku. (Rys 3)

i Jl s'


Rys 3


4. Trzymając strzykawkę w otworze łącznika, przekręcić butelkę dnem do góry. Powoli odciągnąć tłok strzykawki do linii podziałki, wskazującej przepisaną dawkę. Na przykład, w przypadku dawki 1,5 mg, należy nabrać roztwór doustny do linii podziału wskazującej 1,5 mg. (Rys 4)

Ostrzeżenie: Podziałka na strzykawce wskazuje mg, a nie ml. Nie należy stosować strzykawki do żadnego innego leku. Strzykawkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu leku.

5.    Przed wyjęciem strzykawki z butelki, należy usunąć duże pęcherzyki powietrza. Jeśli widoczne są duże pęcherzyki powietrza, należy wcisnąć tłok z powrotem do strzykawki i ponownie nabrać dawkę leku (patrz krok 4).

Obecność kilku niewielkich pęcherzyków powietrza w strzykawce nie wpływa na wielkość dawki.


6.    Kiedy wymagana dawka zostanie nabrana do strzykawki, butelkę należy przekręcić do pozycji pionowej, cały czas trzymając strzykawkę w otworze łącznika. Następnie należy wyjąć strzykawkę z butelki. (Rys 5)

7.    Koniec strzykawki umieścić w ustach, w taki sposób, aby był skierowany do wnętrza policzka. Powoli naciskać tłok strzykawki i połknąć roztwór.

Ewentualnie koniec strzykawki umieścić w szklance z niewielką ilością wody.

Powoli naciskać tłok strzykawki, zmieszać i wypić powstały w szklance roztwór.

8.    Nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę, pozostawiając łącznik na miejscu.

Ostrzeżenie: Butelkę przechowywać w pozycji pionowej.

9.    Po każdym użyciu umyć strzykawkę. Wyjąć tłoczek ze strzykawki i obydwie części strzykawki umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Przepłukać w czystej wodzie i pozostawić obydwie części strzykawki do wyschnięcia na powietrzu.

10.    Ponownie umieścić tłok w strzykawce. Strzykawkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmine Teva

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Rivastigmine Teva, należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Rivastigmine Teva, zaobserwowano mdłości (nudności), wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmine Teva

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku Rivastigmine Teva, należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rivastigmine Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujący sposób:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

•    Zawroty głowy

•    Utrata apetytu

•    Problemy żołądkowe takie jak mdłości (nudności) lub wymioty, biegunka

Często

•    Lęk

•    Pocenie się

•    Ból głowy

•    Zgaga

•    Zmniejszenie masy ciała

•    Ból brzucha

•    Pobudzenie

•    Uczucie zmęczenia lub osłabienia

•    Złe samopoczucie ogólne

•    Drżenie lub splątanie

Niezbyt często

•    Depresja

•    Trudności w zasypianiu

•    Omdlenia lub przypadkowe upadanie

•    Zmiany w pracy wątroby

Rzadko

•    Ból w klatce piersiowej

•    Wysypka, swędzenie

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Choroba wrzodowa żołądka lub jelit

Bardzo rzadko

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Zakażenia układu moczowego

•    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

•    Zaburzenia rytmu serca takie, jak szybkie lub wolne bicie serca

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

•    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami lub wymiotami

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów - takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych

Częstość nieznana

•    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia części przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Agresja, niepokój

•    Nieregularne bicie serca

Pacjenci z otępieniem i chorobą Parkinsona

U tych pacjentów niektóre działania niepożądane występują częściej. Mogą również wystąpić inne dodatkowe objawy:

Bardzo często

•    Drżenie

•    Omdlenie.

•    Przypadkowe upadki.

Często

•    Lęk

•    Niepokój

•    Wolne i szybkie bicie serca

•    Trudności w zasypianiu

•    Nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie

•    Nieprawidłowe spowolnienie ruchów lub słaba kontrola nad ruchami

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów - takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych oraz osłabienie mięśni

Niezbyt często

•    Nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami

Inne działania niepożądane po zastosowaniu rywastygminy w postaci transdermalnej, które mogą również wystąpić po zażyciu roztworu doustnego:

Często

•    Gorączka

•    Ciężkie splątanie

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być potrzebna pomoc medyczna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIVASTIGMINE TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rivastigmine Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym po wyrażeniu „EXP:” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelkę przechowywać w pozycji pionowej.

Roztwór leku Rivastigmine Teva zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rivastigmine Teva roztwór doustny

-    Substancją czynną leku jest rywastygmina (w postaci wodorowinianu). Każdy ml roztowru zawiera 2,0 mg rywastygminy.

-    Inne składniki leku to: benzoesan sodu (E211), cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona oraz barwnik żółty (YELLOW 06 098): żółcień chinolinowa (E104), glukoza, sodu siarczan i krzemu dwutlenek.

Jak wygląda lek Rivastigmine Teva roztwór doustny i co zawiera opakowanie

Rivastigmine Teva 2 mg/ml roztwór doustny jest dostępny w ilości 120 ml przezroczystego roztworu

koloru zielonkawego do żółtego w butelce z oranżowego szkła z zamknięciem zabezpieczającym

przed dostępem dzieci. W opakowaniu znajduje się także strzykawka dozująca oraz łącznik.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Wytwórca

1/ Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

2/ Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-StraBe 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: Niemcy:

Irlandia:

Polska:

Rumunia:

Słowenia:

Wielka Brytania:


Rivastigmin Pliva 2 mg/ml peroralm roztok

Rivastigmin Pliva 2mg/ml Losung zum Einnehmen

Rivastigmine Pliva 2mg/ml oral solution

Rivastigmine Teva

Rivastigmina Teva 2mg/ml

Rivastigmin Pliva 2 mg/ml peroralna raztopina

Rivastigmine 2 mg/ml oral solution

Data zatwierdzenia ulotki: lipiec 2013 r.

7