+ iMeds.pl

Rivastigmine teva 9,5 mg/24 hUlotka Rivastigmine teva

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Rivastigmine Teva, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Rivastigmine

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

-    niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva

3.    Jak stosować lek Rivastigmine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmine Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rivastigmine Teva i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rivastigmine Teva jest rywastygmina.

Lek Rivastigmine Teva należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powodując zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując działanie tych enzymów Rivastigmine Teva umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Rivastigmine jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva Kiedy nie stosować leku Rivastigmine Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivastigmine)lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Rivastigmine Teva (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu).

-    jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie stosować leku Rivastigmine Teva.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rivastigmine Teva należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało nierówne bicie serca,

-    jeśli    u pacjenta występuje    lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka,

-    jeśli    u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu    moczu,

-    jeśli    u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe,

-    jeśli    u pacjenta występuje    lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa lub ciężka choroba

układu oddechowego,

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe,

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała

-    jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby

W powyższych sytuacjach lekarz może zdecydować o bardziej wnikliwej kontroli pacjenta w czasie stosowania leku.

Jeśli pacjent przerwał stosowanie plastra leku Rivastigmine Teva na kilka dni, nie powinien stosować kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie leku Rivastigmine u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu Alzheimerowskiego.

Stosowanie leku Rivastigmine Teva z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Rivastigmine Teva może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka (np. dicyklomina), w leczeniu choroby Parkinsona (np. amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej(np. difenhydramina, skopolamina lub meklizyna)..

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Rivastigmine Teva zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku, ponieważ Rivastigmine Teva może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Ciąża,karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lub planuje zajść w ciążę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivastigmine Teva system transdermalny, plaster względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko.

Lek Rivastigmine Teva nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster może wywoływać omdlenia lub znaczną dezorientację. Jeśli pacjent jest bliski zasłabnięcia lub zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

Jak stosować lek Rivastigmine Teva

3.


Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WAŻNE:

•    Przed nałożeniem JEDNEGO nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.

•    Stosować tylko jeden plaster na dobę

•    Nie należy przecinać plastra na mniejsze kawałki.

•    Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund. Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz ustali odpowiedni system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva dla pacjenta.

•    Zwykle, leczenie rozpoczyna się od produktu leczniczego Rivastigmine Teva w dawce 4,6 mg/24 h.

•    Zalecana, zwykle stosowana dawka dobowa leku Rivastigmine Teva wynosi 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana, lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24h.

•    Należy stosować tylko jeden system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva na raz, który należy wymienić na nowy po 24 godzinach.

W trakcie leczenia, lekarz może dostosować wielkość dawki do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeśli przerwa w stosowaniu systemu transdermalnego, plaster Rivastigmine Teva trwała trzy dni, przed nałożeniem kolejnego plastra należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawkę, jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Rivastigmine.

Rivastigmine Teva można stosować z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Gdzie nalepiać system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva

•    System transdermalny, plaster należy nalepić na skórę, która jest:

-    czysta, sucha i nieowłosiona,

-    wolna od pudru, olejku, balsamu lub emulsji, które mogłyby osłabić przyczepność plastra do

skóry,

-    pozbawiona ran, wysypek i (lub) podrażnień.

■ Przed nalepieniem plastra, najpierw należy usunąć poprzedni plaster. Nałożenie kilku plastrów jednocześnie mogłoby narazić pacjenta na nadmierną ilość leku, co może być niebezpieczne.

•    Nakładać jeden plaster na dobę na jedno z możliwych miejsc, zgodnie z poniższymi rysunkami:

-    górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

-    lewa górna część klatki piersiowej lub prawa górna część klatki piersiowej (nie naklejać na piersi)

-    lewa górna część pleców lub prawa górna część pleców

-    lewa dolna część pleców lub prawa dolna część pleców

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem JEDNEGO nowego plastra na TYLKO JEDNO z podanych niżej możliwych miejsc.

Przód


Tył


Zmianiając plaster, należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym miejscu (przykładowo po prawej części ciała jednego dnia, następnego dnia po lewej stronie; w górnej części ciała jednego dnia, a w dolnej części -drugiego dnia. Przed naklejeniem nowego plastra na tę samą powierzchnię skóry powinno upłynąć 14 dni.

Jak nakładać system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva

System transdermalny, plaster Rivastigmine Teva jest cienkim, przezroczystym plastrem przeznaczonym do naklejania na skórę. Każdy plaster jest szczelnie zamknięty w saszetce zabezpieczającej. Saszetkę należy otworzyć i wyjąć plaster dopiero bezpośrednio przed użyciem.

Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem nowego.

Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem Rivastigmine Teva po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.


Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę.Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną. Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra. .


Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.


Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóryDla niektórych pacjentów pomocne może być napisanie długopisem na plastrze nazwy danego dnia tygodnia.

W razie potrzeby można napisać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiany.

Plaster należy nosić stale aż do czasu wymiany na nowy plaster. Zaleca się, aby pacjent wypróbował różne miejsca przylepienia plastra tak, aby znaleźć możliwie jak najbardziej dogodne miejsce, w którym plaster nie będzie ocierał się o odzież.

Jak usunąć system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva

W celu usunięcia plastra ze skóry, należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra.

Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą. Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków).

Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy można nosić lek Rivastigmine Teva system transdermalny, plaster podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

•    Pływanie lub branie kąpieli czy prysznica nie powinno mieć wpływu na działanie plastra. Należy się upewnić, że plaster nie odklei się w trakcie wykonywania tych czynności.

•    Nie narażać plastra na długotrwałe działanie zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne nasłonecznienie, saunę, solarium).

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo należy nosić system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva

•    Aby leczenie przyniosło korzystne efekty, plaster należy zmieniać codziennie, najlepiej o stałej porze każdego dnia.

•    Jednocześnie należy stosować tylko jeden system transdermalny, plaster Rivastigmine Teva, który należy wymienić na nowy po 24 godzinach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmine Teva

W przypadku zastosowania więcej niż jednego plastra na raz, należy usunąć wszystkie plastry naklejone na skórę i skontaktować się z lekarzem. Konieczna może być pomoc lekarska. U niektórych osób, które przypadkowo zastosowały nadmierną ilość rywastygminy wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie tętnicze krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia akcji serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmine Teva

Jeśli plaster nie został założony, należy to zrobić od razu po przypomnieniu sobie o tym. Kolejny plaster można nałożyć następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rivastigmine Teva

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przerwaniu leczenia.

Jeśli przerwa w stosowaniu Rivastigmine, Teva systemu transdermalnego, plastra trwała kilka dni, przed nałożeniem kolejnego plastra należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rivastigmine Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z większą częstością na początku stosowania produktu leczniczego lub po zwiększeniu dawki. Zwykle działania niepożądane ustępują w miarę jak organizm przyzwyczaja się do leku.

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast poinformować o tym lekarza:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 osoby na 10)

•    Utrata apetytu, zmniej szony apetyt

•    Zawroty głowy

•    Pobudzenie lub senność

•    Zakażenie dróg moczowych

•    Nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)

•    Dolegliwości żołądkowe takie jak nudności lub wymioty, biegunka, niestrawność, ból żołądka

•    Lęk

•    Depresja

•    Ból głowy

•    Omdlenie

•    Zmęczenie lub osłabienie

•    Gorączka

•    Utrata masy ciała

•    Majaczenie

•    Wysypka

•    Reakcje skórne w miejscu nałożenia plastra, takie jak zaczerwienienie, wysypka, zapalenie lub podrażnienie skóry

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób)

•    Zaburzony rytm serca, takie jak powolne bicie serca

•    Choroba wrzodowa żołądka

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Nadreaktywność (wysoki stopień aktywności, niepokój)

•    Agresja

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób)

•    Upadki

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Sztywność kończyn górnych lub dolnych

•    Drżenie rąk

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Reakcje alergiczne w miejscach nalepiania plastra, takie jak pęcherze lub stan zapalny skóry

•    Pogorszenie się objawów choroby Parkinsona -drżenie, sztywność czy pociąganie nogami

•    Zapalenie trzustki- objawy obejmują ciężki ból w nadbrzuszu, któremu często towarzyszą mdłości lub wymioty

•    Przyspieszone lub nierówne bicie serca

•    Widzenie rzeczy, które nie istnieją (omamy)

•    Wysokie ciśnienie tętnicze

•    Napady drgawek

•    Zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry lub białek oczu, nietypowe ciemne zabarwienie moczu lub nudności, wymioty, zmęczenie i brak apetytu o niewyjaśnionej przyczynie)

•    Zmiany w wynikach badań wykonywanych w celu kontrolowania pracy wątroby

•    Niepokój

W razie wystąpienia jednego z wyżej wymienionych działań niepożądanych, należy zdjąć plaster i natychmiast poinformować o tym lekarza.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego i które mogą wystąpić w przypadku system transdermalnego, plaster:

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób)

•    Nadmierne wydzielanie śliny

•    Ogólnie złe samopoczucie

•    Drżenie lub uczucie splątania

•    Nadmierne pocenie się

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób)

•    Choroba wrzodowa dwunastnicy

•    Ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem mięśnia sercowego

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Krwawienie z jelita - objawia się krwią w stolcu lub wymiotach

•    U niektórych pacjentów po gwałtownych wymiotach może dojść do rozerwania przewodu

łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rivastigmine Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku po „Termin ważności (EXP)” lub EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać system transdermalny, plaster w saszetce aż do użycia.

Lek nie wymaga przechowywania w specjalnych temperaturach.

Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć.

Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rivastigmine Teva

Substancją czynną leku jest rywastygmina.

Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster uwalnia 9,5 mg rywastygminy w ciągu 24 godzin, zawiera 18 mg rywastygminy i ma 10 cm2 powierzchni.

Pozostałe składniki leku:

Warstwy zewnętrzne Poliester

Poliester pokryty fluorem

Warstwa zawierająca substancję czynna

Warstwa przylegająca akrylowa

Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa _ przylegająca Warstwa przylegająca silikonowa

Czarny tusz

Jak wygląda lek Rivastigmine Teva i co zawiera opakowanie

Każdy system transdermalny, plaster jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Warstwa zewnętrzna jest przezroczysta, biała i posiada czarny nadruk:

Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster:

„Rivastigmine, 9,5 mg/24 h”

Każdy system transdermalny, plaster jest pakowany w osobną zgrzewaną saszetkę zabezpieczoną przed dostępem dzieci. Plastry są dostępne w opakowaniach zawierających po 10, 30, 60 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdują się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Wytwórca

PHAST Gesellschaft für Pharmazeutische Qualitätsstandards mbH Kardinal-Wendel-Strasse 16, 66424 Homburg, Niemcy

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts, Schöntalweg 9, 63849 Leidersbach, Niemcy

TEVA Santé, Rue Bellocier, 89100 Sens, Francja

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Austria

Belgia

Hiszpania

Francja

Irlandia

Holandia

Norwegia

Portugalia

Polska

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Wielka Brytania


Rivastigmin-ratiopharm 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster Rivastigmin ratiopharm 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 u Pleister voor transdermaal gebruik Rivastigmina Teva 9,5 mg/24 h Parche transdermico EFG Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h, dispositif transdermique Rivastigmine Teva 9,5 mg/24h, Transdermal patches Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 u, pleister voor transdermaal gebruik Rivateva 9,5 mg/24 timer depotplaster Rivastigmina Teva

Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24 h Rivastigmina Teva 9,5 mg/24 h plasture transdermic Rivastigmin Teva Pharma 9,5 mg/24 h transdermalni obliz Rivastigmin Teva 9,5 mg/24 h transdermâlna nâplasf Erastig 9.5 mg /24 h Transdermal patch

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2015 r.

9

Rivastigmine Teva

Charakterystyka Rivastigmine teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivastigmine Teva, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Rivastigmine Teva, 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny, plaster uwalnia 9,5 mg rywastygminy w ciągu 24 godzin Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

System transdermalny, okrągły trzy-warstwowy plaster typu matrycowego składający się z zewnętrznej folii zabezpieczającej, warstwy podłoża leku (akrylowej) zawierającej substancję czynną, warstwy przylepnej (silikonowej) oraz prostokątnej warstwy ochronnej.

Powierzchnia zewnętrzna folii zabezpieczającej jest przezroczysta, koloru białego i znajduje się na niej napis w kolorze czarnym;

- Rivastigmine Teva, 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Rivastigmine Teva jest wskazana u dorosłych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Podobnie, jak w przypadku innych leków podawanych pacjentom z otępieniem, leczenie rywastygminą można rozpoczynać wyłącznie, jeśli pacjent posiada opiekuna, który może podawać lek i kontrolować przebieg leczenia.

Dawkowanie

System transdermalny, plaster

Dawka rywastygminy

Prędkość uwalniania rywastygminy in vivo / 24 godz.

Rivastigmine Teva 4,6 mg/24 h

9 mg

4,6 mg

Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h

18 mg

9,5 mg

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od stosowania 4,6 mg/24 h.

Dawka podtrzymująca

Po co najmniej czterech tygodniach leczenia, jeśli jest ono dobrze tolerowane w ocenie lekarza prowadzącego, dawkę należy zwiększyć do 9,5 mg/24 h będącej zalecaną skuteczną dawką dobową, której przyjmowanie należy kontynuować tak długo, jak długo u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia

Zwiększenie dawki

9.5    mg/24 h jest zalecaną skuteczną dawką dobową, którą należy stosować tak długo, jak długo u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane i tylko po co najmniej sześciu miesiącach leczenia dawką 9,5 mg/24 h, lekarz prowadzący może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h u pacjentów ze znaczącym pogorszeniem funkcji poznawczych (np. gorszym wynikiem badania MMSE) i (lub) pogorszeniem stanu funkcjonalnego (na podstawie oceny lekarza) podczas leczenia zalecaną skuteczną dawką dobową 9,5 mg/24 h (patrz punkt 5.1).

Korzyści kliniczne ze stosowania rywastygminy należy poddawać regularnej ocenie. Przerwanie leczenia należy rozważyć także w sytuacji, gdy nie ma już dowodów świadczących o terapeutycznym działaniu leku, pomimo stosowania optymalnej dawki.

Leczenie należy czasowo przerwać w razie stwierdzenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, aż do chwili ich ustąpienia. Można wznowić leczenie tą samą dawką przy użyciu systemu transdermalnego, jeśli przerwa w stosowaniu leku trwała nie dłużej niż trzy dni. W przeciwnym razie należy rozpocząć leczenie od stosowania 4,6 mg/24 h.

Zamiana leczenia kapsułkami lub roztworem doustnym na system transdermalny, plaster Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy po zastosowaniu postaci doustnej i systemów transdermalnych, plastrów (patrz punkt 5.2), pacjentom leczonym rywastygminą w postaci kapsułek lub roztworu doustnego można zamienić leczenie na produkt Rivastigmine Teva w postaci systemów transdermalnych, plastrów według następującego schematu postępowania:

•    pacjentowi przyjmującemu dawkę 3 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h;

•    pacjentowi przyjmującemu dawkę 6 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h;

•    pacjentowi przyjmującemu stałą, dobrze tolerowaną dawkę 9 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka doustna 9 mg/dobę nie jest dobrze tolerowana, zaleca się zamianę leczenia na system transdermalny, plaster w dawce 4,6 mg/24 h;

•    pacjentowi przyjmującemu dawkę 12 mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny, plaster w dawce 9,5 mg/24 h.

Po zamianie na dawkę 4,6 mg/24 h rywastygminy w postaci systemu transdermalnego,plastra jeśli jest ona dobrze tolerowana przez co najmniej 4 tygodnie leczenia, dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do

9.5    mg/24 h, która jest zalecaną skuteczną dawką leku.

Zaleca się, aby pierwszy system transdermalny, plaster nalepić w kolejnym dniu po przyjęciu ostatniej dawki doustnej leku.

Szczególne grupy pacjentów

•    Dzieci i młodzież: brak jest odpowiedniego zastosowania produktu leczniczego

Rivastigmine Teva u dzieci i młodzieży w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

•    Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg: należy zachować szczególną ostrożność zwiększając dawkę

leku u pacjentów z masą ciała poniżej 50 kg do wielkości powyżej zalecanej skutecznej dawki

9,5 mg/24 h (patrz punkt 4.4). U tych pacjentów może wystąpić więcej działań niepożądanych, a prawdopodobieństwo przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych może być u nich większe.

•    Zaburzenia czynności wątroby: Ze względu na zwiększenie ekspozycji w łagodnych lub

umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby, co obserwowano po podaniu postaci doustnych, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji.

U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych zależnych od dawki. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stopniowego zwiększania dawki u tych pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

•    Zaburzenia czynności nerek: brak konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z

zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

Systemy transdermalne, plastry należy przyklejać raz na dobę na czystą, suchą, nieowłosioną i nieuszkodzoną, zdrową skórę górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub klatki piersiowej, w miejscu nie narażonym na otarcie przez obciskającą odzież. Nie zaleca się naklejać systemu transdermalnego, plastra na udo lub brzuch, ze względu na mniejszą biodostępność rywastagyminy zaobserwowaną podczas stosowania plastrów na tych częściach ciała.

Nie należy nalepiać systemu transdermalnego, plastra na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub rozciętą. Aby zminimalizować ryzyko podrażnienia skóry, należy unikać ponownego przyklejania systemu transdermalnego, plastra dokładnie w to samo miejsce w okresie 14 dni.

Należy przekazać pacjentom i ich opiekunom ważne wskazówki dotyczące stosowania leku:

•    Codziennie, przed nalepieniem nowego plastra należy najpierw usunąć plaster z poprzedniego

dnia (patrz punkt 4.9).

•    Plaster należy wymienić na nowy po upływie 24 godzin. Należy stosować tylko jeden plaster na

raz (patrz punkt 4.9).

•    Plaster należy mocno docisnąć wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30

sekund, aż do chwili, gdy brzegi plastra dobrze przylgną do skóry.

•    Jeśli plaster odklei się, na resztę dnia należy przykleić nowy plaster, a następnie wymienić go na

kolejny następnego dnia o zwykłej porze.

•    Plaster można stosować podczas codziennych czynności, w tym także podczas kąpieli i w

okresie upałów.

•    Nie należy narażać plastra na bezpośrednie, długotrwałe działanie zewnętrznych źródeł

promieniowania cieplnego (takich jak nadmierne nasłonecznienie, sauna, solarium).

Plastra nie należy ciąć na kawałki.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną rywastygminę, na inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wcześniejsze reakcje w miejscu podania, wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu plastra z rywastygminą (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki, szczególnie w przypadku zmiany dawkowania Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż trzy dni, należy wznawiać podawanie produktu leczniczego stosując dawkę 4,6 mg/24h.

Nieprawidłowe użycie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu skutkujące przedawkowaniem Nieprawidłowe użycie tego produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu plastrów z rywastygminą były przyczyną ciężkich działań niepożądanych; niektóre przypadki wymagały hospitalizacji i rzadko prowadziły do śmierci (patrz punkt 4.9). W większości przypadków nieprawidłowe użycie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu polegały na nałożeniu nowego plastra bez usunięcia poprzedniego oraz na zastosowaniu wielu plastrów jednocześnie. Należy przekazać pacjentom i ich opiekunom ważne wskazówki dotyczące stosowania leku Rivastigmine Teva w postaci plastrów (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka mają związek z dawką i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (patrz punkt 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjenci z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami odwodnienia w wyniku długotrwałych wymiotów lub biegunki mogą być leczeni dożylnym podaniem płynów i zmniejszeniem dawki lub przerwaniem podawania leku, jeśli ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia nastąpi szybko. Odwodnienie może mieć poważne następstwa.

Utrata masy ciała

U pacjentów z chorobą Alzheimera może wystąpić zmniejszenie masy ciała podczas stosowania inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy. W czasie leczenia lekiem Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster należy kontrolować masę ciała pacjenta.

Inne działania niepożądane

Należy zachować ostrożność podczas stosowania Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster:

•    u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

•    u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych schorzeń, ponieważ rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego.

•    u pacjentów, u których istnieją predyspozycje niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać te schorzenia.

•    u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie

Reakcje skórne w miejscu przylepienia

Po zastosowaniu plastra z rywastygminą mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu przylepienia plastra, a ich nasilenie jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego. Należy odpowiednio poinstruować w tym zakresie pacjentów i ich opiekunów.

Te reakcje same w sobie nie wskazują na uczulenie. Jednak stosowanie plastrów z rywastygminą może prowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Należy podejrzewać wystąpienie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, jeśli reakcje w miejscu przyklejenia plastra rozprzestrzenią się na obszar skóry większy niż rozmiar plastra, jeśli istnieją oznaki wskazujące na większe nasilenie reakcji miejscowej (np. narastający rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli w ciągu 48 godzin od zdjęcia plastra nie dojdzie do znaczącego złagodzenia objawów. W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Pacjentów z reakcjami w miejscu zastosowania plastra wskazującymi na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w wyniku zastosowania plastra z rywastygminą, którzy w dalszym ciągu wymagają leczenia rywastygminą, można przestawić na rywastygminę doustną dopiero po ujemnym wyniku testu alergicznego i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Możliwe jest, że niektórzy pacjenci uczuleni na rywastygminę poprzez kontakt z plastrami zawierającymi rywastygminę nie będą mogli przyjmować rywastygminy w żadnej postaci.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano rzadko przypadki pacjentów z alergicznym zapaleniem skóry (rozsianym) po podaniu rywastygminy, niezależnie od drogi jej podania (doustnie, przezskórnie). W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Należy zachować ostrożność i unikać kontaktu leku z oczami po aplikacji plastra Rivastigmine Teva (patrz punkt 5.3). Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Szczególne populacje pacjentów

   Pacjenci z masą ciała mniejszą niż 50 kg mogą doświadczyć większej liczby działań niepożądanych, a ryzyko przerwania leczenia z powodu tych działań może być u nich większe (patrz punkt 4.2). Należy ostrożnie zwiększać dawkę u tych pacjentów i monitorować ich celem wykrycia działań niepożądanych (np. nadmiernych nudności lub wymiotów), a jeśli takie działania niepożądane wystąpią, należy rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do 4,6 mg/24 h

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych. Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących stopniowego ustalania dawki odpowiednio do indywidualnej tolerancji. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stopniowego zwiększania dawki u tych pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak szczegółowych badań dotyczących interakcji systemu transdermalnego, plastra z zawartością rywastygminy.

Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie, o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania środków znieczulających. Należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować równocześnie z innymi substancjami cholinomimetycznymi; rywastygmina może wpływać na działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników, nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych między rywastygminą a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Podawanie doustne rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez podawaną warfarynę. W wyniku równoczesnego stosowania rywastygminy i digoksyny, nie obserwowano występowania działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Jednoczesne stosowanie rywastygminy i powszechnie przepisywanych produktów leczniczych, takich jak środki zobojętniające, leki przeciwwymiotne, leki przeciwcukrzycowe, ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, leki beta-adrenolityczne, i blokujące kanał wapniowy, środki o działaniu inotropowym, leki stosowane w leczeniu dusznicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, leki przeciwbólowe, benzodiazepiny i leki przeciwhistaminowe, nie wiązało się ze zmianą właściwości kinetycznych rywastygminy lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami leczniczymi, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. W badaniach przed- i pourodzeniowych przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie powinno się stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Płodność

U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia i majaczenie. W konsekwencji rywastygmina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W związku z tym, lekarz prowadzący powinien rutynowo ocenić zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania plastrów z rywastygminą są reakcje skórne w miejscu nałożenia plastra (zazwyczaj łagodne do umiarkowanego zaczerwienienie w miejscu nałożenia plastra). Kolejnymi, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i wymioty.

Działania niepożądane w Tabeli 1 zestawiono z podziałem na narządy i układy (wg MedDRA), zgodnie z częstością występowania. Kategorie częstości zostały zdefiniowane następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10,000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W Tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane (zgłoszone u 854 pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych w ramach randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań kontrolowanych placebo i substancją czynną, z systemy transdermalne przez okres 24-48 tygodni oraz z danych po wprowadzeniu do obrotu.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i

żywieniowe

Często:

Jadłowstręt, zmniej szony apetyt

Niezbyt często:

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często:

Lęk, depresja, majaczenie, pobudzenie

Niezbyt często:

Agresja

Nieznana:

Omamy, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy, omdlenia, zawroty głowy

Niezbyt często:

Nadaktywność psychoruchowa

Bardzo rzadko:

Objawy pozapiramidowe

Nieznana:

Pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona, napad padaczkowy, drżenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Bradykardia

Nieznana:

Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia, zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana:

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, biegunka, dyspepsja i bóle brzucha

Niezbyt często:

Choroba wrzodowa żołądka

Nieznana:

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana:

Zapalenie wątroby, zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Wysypka

Nieznana:

Świąd, rumień, pokrzywka, pęcherzyki, alergiczne zapalenie skóry (rozsiane)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Reakcje skórne w miejscu podania (np. rumień w miejscu podania, Świąd w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania, zapalenie skóry w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania), stany asteniczne (np. zmęczenie, astenia), gorączka, zmniejszenie masy ciała

Rzadko:

Upadek

Opis wybranych działań niepożądanych

Gdy w wymienionym wyżej badaniu kontrolowanym placebo stosowano dawki większe niż

13.3    mg/24 h, bezsenność i niewydolność serca obserwowano częściej niż po zastosowaniu

13.3    mg/24 h lub placebo, co sugeruje zależność działania od dawki. Zdarzenia te jednak nie występowały z większą częstością po zastosowaniu systemów transdermalnych 13,3 mg/24 h niż po placebo.

Następujące działania niepożądane były obserwowane wyłącznie po podaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, a nie obserwowano ich w badaniach klinicznych z rywastygminą w postaci systemu transdermalnego: senność, złe samopoczucie, splątanie, nasilone pocenie się (często); wrzody dwunastnicy, dławica piersiowa (rzadko); krwotok żołądkowo-jelitowy (bardzo rzadko) oraz pewne przypadki ciężkich wymiotów związane z pęknięciem przełyku (częstość nieznana).

Podrażnienie skóry

W 24-tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, podczas każdej wizyty oceniano reakcje skórne przy pomocy skali podrażnienia skóry, oceniającej rumień, obrzęk, złuszczanie, pęknięcia, świąd oraz ból/kłucie/pieczenie w miejscu nalepienia systemu transdermalnego. Najczęściej obserwowanym objawem był rumień, który ustępował w ciągu 24 godzin u znacznej większości pacjentów. W 24-tygodniowym,podwójnie zaślepionym badaniu najczęściej obserwowanymi objawami (w skali oceniającej podrażnienia skóry) obserwowanymi po zastosowaniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego 9,5 mg/24 h był bardzo nieznaczny (21,8%), łagodny (12,5%) lub umiarkowany (6,5%) rumień lub bardzo nieznaczny (11,9%), łagodny (7,3%) lub umiarkowany (5,0%) świąd. Do najczęściej obserwowanych ciężkich objawów po zastosowaniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego 9,5 mg/24 h należał świąd (1,7%) i rumień (1,1%). Większość reakcji skórnych ograniczała się do miejsca nalepienia systemu transdermalnego, a przerwanie leczenia z powodu tych działań miało miejsce zaledwie u 2,4% pacjentów z grupy rywastygminy w postaci systemu transdermalnego 9,5 mg/24 h.

W 48-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym aktywnym leczeniem odnotowano przypadki podrażnienia skóry jako działania niepożądane zgłaszane przez pacjenta lub opiekuna. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami podrażnienia skóry w pierwszych 24 tygodniach trwania podwójnie zaślepionej próby z zastosowaniem rywastygminy w postaci 13,3 mg/24 h system transdermalny i rywastygminy w postaci 9,5 mg/24 h system transdermalny były odpowiednio: rumień w miejscu naklejenia plastra (5,7% w porównaniu do 4,6%) oraz świąd w miejscu naklejenia plastra (3,6% w porównaniu do 2,8%). Z czasem (>24 tygodni) te wartości procentowe zmniejszyły się zarówno w grupie rywastygminy w postaci 13,3 mg/24 h system transdermalny, jak i rywastygminy w postaci

9,5 mg/24 h system transdermalny i wyniosły odpowiednio: rumień w miejscu naklejenia plastra (0,8% w porównaniu do 1,6%) oraz świąd w miejscu naklejenia plastra (0,4% w porównaniu do 1,2%). Świąd w miejscu naklejenia plastra był przyczyną przerwania leczenia przez 1,1% pacjentów z każdej grupy podczas całej 48-tygodniowej podwójnie zaślepionej fazy leczenia. Reakcje w miejscu naklejenia plastra były w większości łagodne do umiarkowanych, ciężkie reakcje wystąpiły u mniej niż 2% pacjentów.

Nie jest możliwe przeprowadzenie bezpośredniego porównania częstości występowania zdarzeń podrażnienia skóry, z powodu różnic w zastosowanych metodach zbierania danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków, nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem produktu leczniczego i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą po 24 godzinach od przedawkowania.

Zgłaszano występowanie toksycznych działań cholinergicznych z objawami muskarynowymi, które obserwuje się po umiarkowanym zatruciu, jak zwężenie źrenic, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia trawienia obejmujące ból brzucha, nudności, wymioty oraz biegunkę, bradykardia, skurcz oskrzeli i zwiększoną ilość wydzieliny z oskrzeli, nadmierne pocenie się, mimowolne oddawanie moczu i (lub)

stolca, łzawienie, niedociśnienie i nadmierne ślinienie sie.

W cięższych przypadkach mogą wystąpić działania nikotynowe, takie jak osłabienie mięśni, drgania pęczkowe mięśni, drgawki i zatrzymanie oddychania mogące powodować zgon.

Ponadto, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki zawrotów głowy, drżenia, bólów głowy, senności, stanów splątania nadciśnienia tętniczego, omamów lub złego samopoczucia. Po wprowadzeniu produktu leczniczego Rivastigmine system transdermalny do obrotu i w rzadkich przypadkach w badaniach klinicznych odnotowano przedawkowanie produktu leczniczego wynikające z niewłaściwego/błędnego podania (zastosowanie kilku plastrów w tym samym czasie).

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 3,4 godziny, oraz trwające około 9 godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w przypadkach bezobjawowego przedawkowania natychmiastowe usunięcie wszystkich systemów transdermalnych,plastrów i nie stosowaniu systemów transdermalnych, plastrów z rywastygminą przez kolejne 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie stanu klinicznego pacjenta. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psychoanaleptyczne, leki przeciw otępieniu, inhibitory cholinoesterazy, kod ATC: N06DA03.

Uważa się, że rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawniającym cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne przez spowalnianie procesu rozkładu acetylocholiny, uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera.

Rywastygmina wywiera działanie hamujące w stosunku do cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywację. U zdrowych młodych mężczyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce 3 mg powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie przez rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę (nie stosowano większych dawek). Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera, leczonych rywastygminą, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego Skuteczność systemu transdermalnego z rywastygminą u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego wykazano w 24-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu głównym z podwójnie ślepą próbą i jego otwartej kontynuacji oraz w 48-tygodniowym podwójnie zaślepionym badaniu porównawczym.

Badanie 24-tygodniowe, kontrolowane placebo

Pacjenci uczestniczący w badaniu kontrolowanym placebo uzyskali wynik z przedziału 10-20 w badaniu MMSE (ang. Mini-Mental State Examination). Skuteczność leku oceniano za pomocą niezależnych, specyficznych narzędzi oceny, stosowanych w regularnych odstępach czasu w czasie 24-tygodniowej fazy leczenia. Do narzędzi tych należała skala ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych), skala ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Clinician’s Global Impression of Change, ogólna całościowa ocena pacjenta dokonana przez lekarza przy uwzględnieniu informacji od opiekuna pacjenta) oraz skala ADCS-ADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living, dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np.w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono w Tabeli 2.

Tabela 2

Populacja ITT-LOCF

System transdermalny, plaster z rywastygminą 9,5 mg/24 h N = 251

Rywastygmina w kapsułkach 12 mg/dobę N = 256

Placebo N = 282

ADAS-Cog

(n=248)

(n=253)

(n=281)

Średnie wartości wyjściowe ±

27,0 ± 10,3

27,9 ± 9,4

28,6 ± 9,9

Średnia zmiana w tygodniu 24. ± SD

-0,6 ± 6,4

-0,6 ± 6,2

1,0 ± 6,8

Wartość p w porównaniu z placebo

0,005^

0,003*1

ADCS-CGIC

(n=248)

(n=253)

(n=278)

Średni wynik ± SD

3,9 ± 1,20

3,9 ± 1,25

4,2 ± 1,26

Wartość p w porównaniu z placebo

0,010*2

0,009*2

ADCS-ADL

(n=247)

(n=254)

(n=281)

Średnie wartości wyjściowe ±

50,1 ± 16,3

49,3 ± 15,8

49,2 ± 16,0

Średnia zmiana w tygodniu 24. ± SD

-0,1 ± 9,1

-0,5 ± 9,5

-2,3 ± 9,4

Wartość p w porównaniu z placebo

0,013*'

0,039*1

* p<0,05 w porównaniu z placebo

ITT (ang. Intent-To-Treat) wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia; LOCF (ang. Last Observation Carried Forward) ostatnia obserwacja przeniesiona dalej

1    Na podstawie analizy ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz z wartościami wyjściowymi jako współzmienną. Ujemne zmiany ADAS-Cog wskazują na poprawę. Dodatnie zmiany ADCS-ADL wskazują na poprawę.

2    Na podstawie testu CMH (test van Elterena) ze stratyfikacją według kraju. Wyniki ADCS-CGIC <4 wskazują na poprawę.

Wyniki uzyskane u osób z klinicznie istotną odpowiedzią w 24 tygodniowym badaniu przedstawiono w Tabeli 4. Klinicznie istotną poprawę zdefiniowano a priori jako co najmniej czteropunktową poprawę w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia w skali ADCS-CGIC i brak pogorszenia w skali ADCS-ADL.

Pacjenci z klinicznie istotną odpowiedzią na leczenie (%)

Populacja ITT-LOCF

System transdermalny, plaster z rywastygminą 9,5 mg/24 h N = 251

Rywastygmina w kapsułkach 12 mg/dobę N = 256

Placebo N = 282

Co najmniej 4-punktowa poprawa w skali ADAS-Cog przy braku pogorszenia w skali ADCS-CGIC i ADCS-

17,4

19,0

10,5

ADL

0,037*

0,004*

Wartość p w porównaniu z placebo

*p<0,05 w porównaniu z placebo

Jak wynika z modelu kompartmentowego, po zastosowaniu systemów transdermalnych 9,5 mg/24 h, narażenie na lek było podobne do narażenia obserwowanego po podaniu dawki doustnej 12 mg/dobę.

48-tygodniowe badanie kontrolowane porównawczą substancją czynną

U pacjentów biorących udział w badaniu kontrolowanym porównawczą substancją czynną wyjściowy wynik badania MMSE mieścił się w zakresie 10-24. Celem badania było porównanie skuteczności systemu transdermalnego w dawce 13,3 mg/24 h z systemem transdermalnym w dawce 9,5 mg/24 h podczas 48-tygodniowej fazy leczenia prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby u pacjentów z chorobą Alzheimera, u których po wstępnej 24-48-tygodniowej fazie leczenia otwartego systemem transdermalnym w dawce podtrzymującej 9,5 mg/24 h nastąpiło pogorszenie stanu funkcjonalnego i zdolności poznawczych. Pogorszenie stanu funkcjonalnego było oceniane przez badacza, a pogorszenie zdolności poznawczych definiowano jako zmniejszenie wyniku badania MMSE o >2 punkty względem poprzedniej wizyty lub zmniej szenie tych wartości o >3 punkty względem wartości wyjściowych. Skuteczność oceniano za pomocą skali ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych) oraz skali ADCS-IADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Instrumental Activities of Daily Living), służących do oceny aktywności, takich jak prowadzenie finansów domowych, przygotowanie posiłków, robienie zakupów, zdolność orientacji w otoczeniu, możliwość pozostawania bez opieki. W Tabeli 4 podsumowano wyniki dwóch skal uzyskane po 48 tygodniach.

Tabela 4

Populacja/Wizyta

Rivastigmine, plaster 15 cm(n= 265)

Rivastigmine, plaster 10 cm(n= 271)

Rivastigmine, plaster 15 cm2

Rivastigmine, plaster 10 cm2

n

Średnia

n

Średnia

DLSM

95%CI

Wartość p

ADAS-Cog

LOCF

Wartość

wyjściowa

264

34,4

268

34,9

DB -

tydzień

48

Wartość

264

38,5

268

39,7

Zmiana

264

4,1

268

4,9

-0,8

(2.1,0.5)

0,227

ADCS-IADL

LOCF

Tydzień

48.

Wartość

wyjściowa

265

27,5

271

25,8

Wartość

265

23,1

271

19,6

Zmiana

265

-4,4

271

-6,2

2,2

(0.8,

3.6)

0,002*

CI - przedział ufności.

DLSM - różnica w średniej najmniejszych kwadratów.

LOCF - ostatnia obserwacja przeniesiona dalej.

Wyniki w skali ADAS-cog:

Ujemna wartość różnicy DLSM wskazuje na większą poprawę w grupie produktu leczniczego z rywastigminą 15 cm2 w porównaniu z produktem leczniczym Rivastigmine 10 cm2 .

Wyniki w skali ADCS-IADL: Dodatnia wartość różnicy DLSM wskazuje na większą poprawę w grupie produktu leczniczego Rivastigmine 15 cm2 w porównaniu z produktem leczniczym z rywastygminą 10 cm2.

N oznacza liczbę pacjentów, u których dokonano oceny w stanie wyjściowym (ostatnia ocena we wstępnej, otwartej fazie leczenia) i co najmniej 1 oceny po ocenie wyjściowej (dla LOCF).

DLSM, 95% CI oraz wartość p podano na podstawie modelu ANCOVA (analiza kowariancji) z uwzględnieniem kraju i wyjściowego wyniku w skali ADAS-cog.

* p<0,05

Źródło danych: Badanie D2340-Tabela 11-6 i Tabela 11-7

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Rivastigmine we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie rywastygminy z systemu transdermalnego, plastra przebiega powoli. Po podaniu pierwszej dawki wykrywalne stężenia w osoczu obserwuje się z opóźnieniem wynoszącym 0,5-1 godziny. Stężenie maksymalne Cmax osiągane jest po 10-16 godzinach. Po osiągnięciu wartości maksymalnych, stężenie w osoczu powoli zmniejsza się przez pozostałą część 24-godzinnego okresu stosowania. W przypadku wielokrotnych dawek leku (jak w stanie stacjonarnym), po zmianie systemu transdermalnego, plaster na nowy, stężenie leku w osoczu początkowo wolno zmniejsza się średnio przez około 40 minut, aż do chwili, gdy wchłanianie substancji z nowo przyklejonego systemu transdermalnego, plaster będzie szybsze niż jej wydalanie, po czym stężenie w osoczu zaczyna ponownie zwiększać się osiągając kolejny szczyt po około 8 godzinach. W stanie stacjonarnym najmniejsze stężenia stanowią około 50% stężeń maksymalnych, w przeciwieństwie do podania doustnego, gdy pomiędzy kolejnymi dawkami stężenia zmniejszają się praktycznie do zera. Mimo, iż w przypadku plastrów zjawisko to jest mniej wyraźne niż po podaniu doustnym, ekspozycja na rywastygminę (Cmax i AUC) zwiększyła się ponadproporcjonalnie o czynnik 2,6 po zwiększeniu dawki z 4,6 mg/24 h do 9,5 mg/24 h. Wskaźnik fluktuacji (FI), będący miarą względnej różnicy pomiędzy największymi i najmniejszymi stężeniami ((Cmax-Cmin)/Cavg) wyniósł 0,58 dla systemu transdermalnego, plaster zawierającego 4,6mg/24h rywastygminy i 0,77 dla plastrów zawierających

9,5 mg/24 rywastygminy, co świadczy o dużo mniejszych wahaniach pomiędzy najmniejszymi i największymi stężeniami w porównaniu z doustną postacią leku (FI=3,96 (6 mg/dobę) oraz 4,15 (12 mg/dobę)).

Dawka rywastygminy uwalniana z systemu transdermalnego, plaster przez 24 godziny (mg/24 h) nie może być bezpośrednio przyrównana do ilości (mg) rywastygminy zawartej w kapsułce w odniesieniu do stężenia w osoczu uzyskiwanego po 24 godzinach.

Zmienność międzyosobnicza w zakresie parametrów farmakokinetycznych rywastygminy po podaniu pojedynczej dawki (znormalizowanej do dawki/kg mc.) wynosiła 43% (Cmax) i 49% (AUC0-24h) po naklejeniu systemu transdermalnego, plaster w porównaniu do odpowiednio 74% i 103% po podaniu postaci doustnej. Międzyosobnicza zmienność w stanie stacjonarnym w badaniu z otępieniem typu alzheimerowskiegio wynosiła co najwyżej 45% (Cmax) i 43% (AUC0-24 h) po zastosowaniu systemu transdermalnego, plaster oraz odpowiednio 71% i 73% po podaniu postaci doustnej.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego obserwowano związek pomiędzy narażeniem na substancję czynną w stanie stacjonarnym (rywastygmina i metabolit NAP226-90) a masą ciała. W porównaniu z pacjentem o masie ciała 65 kg, stężenie rywastygminy w stanie stacjonarnym u pacjenta z masą ciała 35 kg będzie około dwukrotnie większe, natomiast u pacjenta z masą ciała 100 kg będzie ono w przybliżeniu o połowę mniejsze. Wpływ masy ciała na narażenie na substancję czynną sugeruje zachowanie szczególnej uwagi wobec pacjentów z małą masą ciała w czasie zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

Ekspozycja (AUC<x>) na rywastygminę (i metabolitu NAP226-90) było największe, gdy system transdermalny, plaster umieszczano na skórze górnej części pleców, klatki piersiowej lub górnej części ramienia i było ono o około 20-30% mniejsze niż wówczas, gdy był nalepiany na skórę brzucha lub uda.

Nie obserwowano istotnej kumulacji rywastygminy lub metabolitu NAP226-90 w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera, z wyjątkiem sytuacji, gdy stężenia w osoczu na drugi dzień leczenia systemem transdermalnym, plaster były większe niż w pierwszym dniu.

Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami w około 40%. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i intensywnie metabolizowana z okresem półtrwania w fazie eliminacji w osoczu wynoszącym około 3,4 godziny po zdjęciu systemu transdermalnego, plaster. Wydalanie było ograniczone tempem wchłaniania (model farmakokinetyki typu „flip-flop”), co tłumaczy dłuższy t1/2 po zastosowaniu systemu transdermalnego (3,4 h) niż po podaniu doustnym lub dożylnym (1,4 do

1,7 h).

Metabolizm zachodzi głównie przez hydrolizę przy udziale cholinesterazy, tworząc metabolit NAP226-90. In vitro metabolit ten wykazuje minimalne działanie hamujące wobec acetylocholinesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają nieznaczną rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/h po podaniu dawki dożylnej 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 l/h po podaniu dawki dożylnej 2,7 mg, co jest zgodne z nieliniową, ponadproporcjonalną farmakokinetyką rywastygminy związaną z nasyceniem jej wydalania.

Stosunek AUC^ metabolitu do związku macierzystego wynosił około 0,7 po zastosowaniu systemu Transdermalnego, plaster w porównaniu do 3,5 po podaniu doustnym, co wskazuje na znacznie mniejszy metabolizm po podaniu przezskórnym w porównaniu z leczeniem doustnym. Po nalepieniu systemu transdermalnego, plaster tworzy się mniejsza ilość NAP226-90, prawdopodobnie ze względu na brak metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie, w przeciwieństwie do podania doustnego.

Eliminacja.

Śladowe ilości rywastygminy w postaci niezmienionej są obecne w moczu; wydalanie nerkowe metabolitów stanowi główną drogę eliminacji po nalepieniu systemu transdermalnego, plaster. Po doustnym podaniu rywastygminy znakowanej C14, wydalanie z moczem jest szybkie i niemal całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% podanej dawki jest wydalane z kałem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wiek nie miał wpływu na ekspozycję na działanie rywastygminy u pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą podawaną transdermalnie.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemu transdermalnego, plaster u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Po podaniu doustnym, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60%większe, a pole AUC rywastygminy było ponad dwukrotnie większe u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby niż u osób zdrowych.Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 3 mg lub 6 mg, średni klirens rywastygminy był o około 46-63% mniejszy u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (n=10, wynik 5-12 w skali Child-Pugh, potwierdzony biopsją) niż u osób zdrowych (n=10).

Zaburzenia, czynności nerek

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem rywastygminy w plastrach u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Analiza populacyjna wykazała, że klirens kreatyniny nie miał wyraźnego wpływu na stężenia rywastygminy lub jej metabolitu w stanie stacjonarnym. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu doustnym i miej scowym, wykonane na myszach, szczurach, królikach, psach oraz świnkach miniaturowych wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. W badaniach dawek doustnych i miej scowych na zwierzętach, ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu, nie uzyskano żadnego marginesu bezpieczeństwa, który można byłoby odnieść do człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt leczniczy niż maksymalne, obserwowane klinicznie. Wyniki testu mikrojądrowego in vivo były negatywne.

W badaniach z doustnym i miej scowym podaniem rywastygminy myszom oraz w badaniu z doustnym podaniem leku szczurom nie stwierdzono dowodów na rakotwórcze działanie leku przy maksymalnych tolerowanych dawkach. Narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe narażeniu u człowieka po podaniu największych dawek rywastygminy w kapsułkach i w postaci systemów transdermalnych, plastrów.

U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy. Nie przeprowadzono specjalnych badań z przezskórną postacią rywastygminy u ciężarnych samic zwierząt.

Systemy transdermalne, plastry z rywastygminą nie powodowały toksycznych reakcji na światło. W innych badaniach toksycznego wpływu na skórę obserwowano łagodne działanie podrażniające na skórę zwierząt laboratoryjnych, w tym także osobników z grupy kontrolnej. Może to wskazywać na możliwość wywoływania łagodnego rumienia skóry pacjentów pod wpływem systemu transdermalnego, plastra z rywastygminą. Po podaniu do oczu królików w badaniu nad podrażnieniami oka, rywastygmina powodowała zaczerwienienie i obrzęk spojówek, zmętnienia rogówki i zwężenie źrenic utrzymujące się przez 7 dni. Dlatego pacjenci i ich opiekunowie powinni unikać dotykania oczu po nalepieniu plastra (patrz punkt 4.4).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa zawierająca substancję czynną

Warstwa przylegająca akrylowa

Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa przylegająca Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne Poliester

Poliester pokryty fluorem Czarny tusz

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby nie naruszyć właściwości powierzchni samoprzylepnej systemu transdermalnego, plastra, w miejscu wybranym do jego naklejenia nie należy stosować żadnych kremów, emulsji ani pudru.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać system transderamalny, plaster w saszetce do chwili użycia.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie

Lek Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h system transdermalny, plaster jest pakowany w osobną zgrzewaną saszetkę zabezpieczoną przed dostępem dzieci, wykonaną z folii wielowarstwowej składającej się z następujących warstw: papier/politereftalan etylenu (PET)/aluminium/ poliakrylonitryl (PAN).

Jedna saszetka zawiera jeden plaster transdermalny.

Opakowanie zewnętrzne

Saszetki pakowane są w pudełko tekturowe.

Dostępne opakowania zawierające po 7, 10, 30, 60 lub 90 saszetek oraz opakowania zbiorcze zawierające 60 (2 x 30) i 90 (3 x 30) saszetek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Zużyte systemy transdermalne, plastry należy złożyć na pół powierzchnią przylepną do środka, włożyć do oryginalnej saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne i niewidoczne dla dzieci. Wszelkie zużyte i niezużyte systemy transdermalne, plastry należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami lub zwrócić do apteki.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21379

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-08-08

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

kwiecień 2015

15

Rivastigmine Teva