+ iMeds.pl

Ropinir 5 mgUlotka Ropinir

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ropinir, 5 mg; tabletki powlekane

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. -Lek len został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki;

1.    Co to jest lek Ropinir i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ropinir

3.    Jak stosować lek Ropinir

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ropinir

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ROPINIR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ropinir należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają tak jak naturalnie występująca w mózgu substancja chemiczna zwana dopaminą.

Lek Ropinir stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona. Przyczyną choroby Parkinsona jest brak w mózgu substancji zwanej dopaminą. Lek Ropinir może być stosowany jako jedyne leczenie lub w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona, aby uzyskać silniejszy efekt terapeutyczny.

Lek Ropinir o mocy 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg i 4 mg jest także stosowany w leczeniu objawów umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg, schorzenia charakteryzującego się nieodpartą koniecznością poruszania nogami oraz czasami rękami, zwykle z towarzyszącymi nieprzyjemnymi odczuciami takimi jak mrowienie, pieczenie lub kłucie. Odczucia te występują w czasie odpoczynku lub w stanach braku aktywności, tj. w czasie siedzenia lub leżenia, zwłaszcza w łóżku, i są bardziej nasilone wieczorem lub w nocy. Zwykle ulgę przynosi jedynie chodzenie lub poruszanie kończyną której dolegliwości dotyczą co często prowadzi do problemów ze snem. Lek Ropinir zmniejsza dyskomfort i redukuje konieczność poruszania kończyną która zaburza sen w ciągu nocy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROPINIR Kiedy nie stosować leku Ropinir

jeśli u pacjena stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną ropinirol, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ropinir jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę nerek.

W przypadku wątpliwości, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ropinir

Pacjent powinien poinformować lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku : jeśli pacjent ma poważne dolegliwości ze strony serca jeżeli pacjent ma poważne dolegliwości psychiczne

jeżeli u pacjenta występują objawy obsesji z powodu patologicznej skłonności do hazardu lub uzależnienia od seksu.

W tych sytuacjach lekarz powinien kontrolować leczenie z szczególną ostrożnością.

Jeżeli podczas leczenia zespołu niespokojnych nóg, objawy choroby nasilą się, rozpoczną się wcześniej lub w krótszym czasie po odpoczynku, lub będą dotyczyły innych części ciała takich jak ramiona, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, który może dostosować dawkę leku Ropinir przyjmowaną przez pacjenta.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent przestał palić papierosy lub zaczął palić papierosy podczas leczenia lekiem Ropinir, Lekarz może zalecić dostosowanie dawki leku.

Stosowanie leku Ropinir z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także leków ziołowych.

Inne leki mogą nasilać lub osłabiać działanie leku Ropinir, jak również lek Ropinir może wpływać na działanie innych leków. Do leków tych należą: cyprofloksacyna (antybiotyk) enoksacyna (antybiotyk)

fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji) hormony w terapii zastępczej (zwane również HTZ)

leki przeciwpsychotyczne i inne leki blokujące dopaminę w mózgu (np. sulpiryd lub metoklopramid).

Należy poinformować lekarza przepisującego inne leki, że pacjent przyjmuje lek Ropinir.

Stosowanie leku Ropinir z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku Ropinir z posiłkiem może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nudności lub wymiotów.

Brak dostępnych informacji na temat spożywania alkoholu podczas przyjmowania ropinirolu i dlatego należy unikać takiego połączenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Ropinir w czasie ciąży nie jest zalecane, chyba że lekarz uzna, że korzyści ze stosowania przez pacjentkę leku Ropinir są większe, niż ryzyko dla nienarodzonego dziecka.

Lek Ropinir nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może on zaburzać wydzielanie mleka.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży, lub planuje ciążę. Należy poradzić się lekarza jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku Ropinir.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Ropinir może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może wywoływać zawroty głowy lub uczucie wirowania. Lek Ropinir może także wywoływać nasiloną senność i nagłe napady snu, W przypadku wystąpienia takiego działania leku nie wolno prowadzić pojazdów oraz należy unikać sytuacji, w których senność lub zasypianie może wywoływać ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci (np. obsługiwanie maszyn) do czasu ustąpienia tych dolegliwości.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ropinir

Lek Ropinir zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROPINIR

Lek Ropinir należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ropinir może być różnie stosowany w zależności od choroby.

Dla dawek niemożliwych do uzyskania przy zastosowaniu tej mocy, inne dawki tego produktu leczniczego są dostępne.

Choroba Parkinsona

Dawka początkowa wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez 1 tydzień. Następnie dawka jest stopniowo zwiększana zgodnie z następującym schematem:

1    tydzień: 0,25 mg ropinirolu 3 razy na dobę.

2    tydzień: 0,5 mg ropinirolu 3 razy na dobę.

3    tydzień: 0,75 mg ropinirolu 3 razy na dobę.

4    tydzień: 1 mg ropinirolu 3 razy na dobę.

Następnie lekarz może zmniejszać lub zwiększać dawkę leku, aby osiągnąć najlepszy efekt leczenia. Zazwyczaj stosuje się dawki od 1 mg do 3 mg ropinirolu trzy razy na dobę (całkowita dawka dobowa to 3 mg do 9 mg), ale jeśli nie uzyskano spodziewanego efektu lub efekt leczenia nie zostanie podtrzymany, całkowita dawka dobowa leku może być stopniowo zwiększana do 24 mg.

Lek Ropinir może być także przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona. W przypadku przyjmowania innych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona, lekarz może zmniejszyć jego dawkę, jeśli stosowany jest także lek Ropinir.

Zespół niespokojnych nóg

Lek Ropinir należy przyjmować raz na dobę, każdego dnia o tej samej porze. Zwykle lek Ropinir należy przyjmować przed udaniem się na wieczorny odpoczynek, ale może być przyjęty do 3 godzin przed udaniem się na nocny odpoczynek. Dawka leku Ropinir może być różna u różnych pacjentów. Lekarz zadecyduje jaką dawkę powinien stosować pacjent każdego dnia i pacjent powinien przestrzegać zaleceń lekarza. Po rozpoczęciu stosowania leku Ropinir jego dawka będzie się stopniowo zwiększać.

Dawka początkowa wynosi 0,25 mg ropinirolu raz na dobę. Po upływie 2 dni prawdopodobnie lekarz zwiększy dawkę do 0,5 mg ropinirolu raz na dobę na pozostałe dni do końca pierwszego tygodnia leczenia. Następnie lekarz może co tydzień zwiększać dawkę o 0,5 mg na tydzień przez 3 tygodnie do dawki 2 mg ropinirolu na dobę. U pacjentów, u których nie uzyskano spodziewanych efektów leczenia dawka może być stopniowo zwiększana maksymalnie do 4 mg na dobę.

Po 3 miesiącach leczenia lekiem Ropinir, lekarz może dostosować dawkę lub zakończyć leczenie w zależności od nasilenia objawów i samopoczucia pacjenta.

Sposób podania

Połykać tabletkę(tki) leku Ropinir w całości popijając wodą. Nie żuć tabletek(tki). Lek Ropinir można przyjmować z posiłkiem lub bez. Stosowanie leku Ropinir z posiłkiem zmniejsza ryzyko występowania nudności, które są możliwym działaniem niepożądanym leku Ropinir.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Ropinir u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie jest zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ropinir

U osoby, która przyjęła zbyt dużą dawkę leku mogą wystąpić: nudności lub wymioty, zawroty głowy (lub uczucie wirowania), uczucie senności, zmęczenie (psychiczne lub fizyczne), ból brzucha, omdlenie lub nerwowość. Jeśli pacjent lub inna osoba przyjęła zbyt dużą dawkę leku Ropinir, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą opakowanie tego leku.

Pominięcie zażycia leku Ropinir

W przypadku pominięcia zażycia leku Ropinir nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę we właściwym czasie.

Choroba Parkinsona: Jeśli pacjent zapomniał o przyjmowaniu leku przez jeden lub kilka dni, powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady co do ponownego rozpoczęcia leczenia lekiem Ropinir.

Zespól niespokojnych nóg: Jeśli pacjent zapomniał o przyjmowaniu leku przez więcej niż kilka dni, powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady co do ponownego rozpoczęcia leczenia lekiem Ropinir.

Przerwanie stosowania leku Ropinir

Należy kontynuować przyjmowanie leku, nawet jeżeli pacjent nie czuje się lepiej, ponieważ może minąć kilka tygodni zanim lek zacznie wywierać działanie lecznicze.

W przypadku uczucia zbyt silnego lub zbyt słabego działania leku Ropinir, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przyjmować większej ilości tabletek niż zalecona przez lekarza. W przypadku konieczności przerwania leczenie, należy to zrobić stopniowo. Nie wolno przerywać stosowania leku Ropinir zanim lekarz o tym nie zadecyduje. Jeśli po przerwaniu leczenia lekiem Ropinir objawy choroby ulegną pogorszeniu, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ropinir może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów. Większość działań niepożądanych leku Ropinir może wystąpić u pacjentów rozpoczynających jego stosowanie i(lub) podczas zwiększenia jego dawki.

Choroba Parkinsona

W czasie stosowania leku Ropinir w leczeniu choroby Parkinsona, zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (występują u co najmniej 1 na 10 leczonych pacjentów): nudności omdlenia senność

zaburzenia ruchowe (dyskinezja (w połączeniu z lewodopą)).

Często (występują u co najmniej l na 100 leczonych pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

wymioty

zawroty głowy (lub uczucie wirowania)

halucynacje

ból brzucha

zgaga

obrzęk nóg

uczucie splątania (w połączeniu z lewodopą).

Niezbyt często (występują u co najmniej 1 na 1 000 leczonych pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie zwłaszcza podczas zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą

lek Ropinir może powodować nadmierne zmęczenie w ciągu dnia (nadmierną senność) i nagłe napady snu, gdzie pacjent nagle zasypia bez widocznego uczucia senności

reakcje psychiczne inne niż halucynacje, tj. majaczenie, urojenia i absurdalna podejrzliwość (paranoja).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki badania krwi).

U pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych lekami z tej grupy leków (agoniści dopaminy) donoszono o nałogowym oddawaniu się hazardowi lub uzależnieniu od seksu. Te działania niepożądane są odwracalne w przypadku zmniejszenia dawki lub odstawienia leku.

Zespół niespokojnych nóg

W trakcie stosowania leku Ropinir w leczeniu zespołu niespokojnych nóg, zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują u co najmniej 1 na 10 leczonych pacjentów): nudności lub wymioty.

Często (występują u co najmniej 1 na 100 leczonych pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

zawroty głowy (lub uczucie wirowania) senność

zmęczenie (psychiczne lub fizyczne)

ból brzucha

omdlenia

nerwowość.

Niezbyt często (występują u co najmniej 1 na 1 000 leczonych pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

Splątanie, halucynacje. Obniżenie ciśnienia krwi, które może powodować zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza przy zmianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą.

W czasie stosowania leku Ropinir, objawy mogą ulec pogorszeniu (np. nasilenie objawów, objawy rozpoczynają się wcześniej w ciągu dnia lub po krótszym okresie pozostawania w spoczynku, lub dotyczą innych części ciała, np. ramion). W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę najszybciej jak to jest możliwe.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROPINIR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ropinir po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ropinir

Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku),

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 oraz talk. Dodatkowo tabletki 5 mg zawierają indygotynę (El 32).

Jak wygląda lek Ropinir i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Ropinir 5 mg tabletka powlekana jest okrągła (10,5 mm średnicy), niebieska i obustronnie wypukła, z wytłoczonym R5 na jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry.

Wielkości opakowań:

5 mg tabletki powlekane;

Blistry: 21, 30 i 84 tabletki powlekane

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur, Islandia

Wytwórca

Actavis Ltd.

BI6 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08, Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska Sp. z o.o. ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa tel.(022) 512 29 00 Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

Ropinir

Charakterystyka Ropinir

n

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ropinir, 5 mg; tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Substancja pomocnicza:

Ropinir, 5 mg; tabletka powlekana zawiera 216,800 mg laktozy (w postaci laktozy jedno wodnej). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Ropinir, 5 mg; tabletka powlekana jest okrągła (10,5 mm średnicy), niebieska i obustronnie wypukła, z wytłoczonym R5 najednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4,1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona:

-    Leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy,

-    W skojarzeniu z lewodopą w późniejszej fazie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne i pojawiają się fluktuacje (efekt “końca dawki” lub fluktuacje typu “włączenie-wyłączenie”).

Dla dawki 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg:

Leczenie objawowe umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg w dawkach do 4 mg na dobę (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Zalecane jest indywidualne dostosowanie dawki w zależności od skuteczności i tolerancji leku. Dorośli

Choroba Parkinsona

Ropinirol należy przyjmować trzy razy na dobę, najlepiej podczas posiłku, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Rozpoczynanie leczenia; Dawka początkowa wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez 1 tydzień. Następnie dawka powinna być stopniowo zwiększana o 0,25 mg trzy razy na dobę, zgodnie ze schematem w tabeli 1 poniżej:

Tydzień

1

2

3

4

Pojedyncza dawka (mg)

0,25

0,5

0,75

1,0

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,75

1,5

2,25

3,0

Schemat leczenia'. Po początkowym okresie zwiększania dawki, można ją dalej zwiększać , co tydzień o 0,5 do 1 mg trzy razy na dobę (1,5 do 3 mg na dobę).

Reakcja na leczenie może być widoczna w zakresie dawek pomiędzy 3 a 9 mg na dobę ropinirolu.

Jeśli nie uzyskano lub nie utrzymano wystarczającej kontroli objawów, dawka ropinirolu może być zwiększana do 24 mg na dobę. Stosowanie dawek powyżej 24 mg na dobę nie było badane i dawka ta nie powinna być przekraczana.

Jeśli leczenie zostanie przerwane na jeden lub więcej dni należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia w oparciu o schemat zwiększania dawki (patrz powyżej).

Podczas leczenia skojarzonego ropinirolu z lewodopą, całkowita dawka lewodopy może być stopniowo zmniejszana o około 20%.

W przypadku zmiany leczenia z innego leku z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, należy przed rozpoczęciem podawania ropinirolu zastosować się do zaleceń producenta dotyczących sposobu odstawiania danego leku,

Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, ropinirol powinien być odstawiany stopniowo, poprzez zmniejszanie liczby podawanych w ciągu doby dawek leku przez okres jednego tygodnia.

Idiopatyczny zespół niespokojnych nóg

Ropinirol należy przyjmować bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek, jednakże dawka może być przyjęta do 3 godzin przed zaśnięciem. Ropinirol może być przyjmowany podczas posiłku, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Rozpoczynanie leczenia (tydzień l): Zalecana dawka początkowa przez pierwsze dwa dni leczenia wynosi 0,25 mg ropinirolu raz na dobę (podawana jak powyżej). Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana, dawkę należy zwiększyć do 0,5 mg ropinirolu jeden raz na dobę i stosować przez resztę pierwszego tygodnia leczenia.

Schemat leczenia (tydzień 2 i kolejne): Po rozpoczęciu leczenia, dawka dobowa powinna być zwiększana aż do osiągnięcia optymalnej reakcji terapeutycznej na leczenie. Średnia dawka stosowana w badaniach klinicznych u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg wynosiła 2 mg ropinirolu jeden raz na dobę.

Dawka może zostać zwiększona do 1 mg ropinirolu raz na dobę w drugim tygodniu. Następnie w ciągu kolejnych dwóch tygodni dawka może być zwiększana o 0,5 mg na tydzień aż do dawki 2 mg ropinirolu raz na dobę. U niektórych pacjentów w celu uzyskania optymalnej poprawy, dawka może być stopniowo zwiększana aż do dawki maksymalnej 4 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych dawka była zwiększana o 0,5 mg każdego tygodnia do 3 mg raz na dobę, a następnie o 1 mg do maksymalnej zalecanej dawki 4 mg ropinirolu raz na dobę, zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli 2. Dawki powyżej 4 mg raz na dobę nie były badane u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg.

Tydzień

2

3

4

5*

6*

7*

Dawka (mg)/raz na dobę

1

1,5

2

2,5

3

4

* Aby uzyskać optymalną poprawę u niektórych pacjentów.

Reakcja pacjenta na leczenie powinna być oceniona po 3 miesiącach terapii (patrz punkt 5.1). Należy wówczas ocenić zaleconą dawkę i rozważyć potrzebę kontynuacji leczenia. Jeśli leczenie zostanie przerwane na dłużej niż kilka dni, powinno być rozpoczynane ponownie w oparciu o schemat zwiększania dawki przedstawiony powyżej.

Dla dawek niemożliwych do uzyskania przy zastosowaniu tej mocy, inne moce tego produktu leczniczego są dostępne.

Ogólne informacje dla wszystkich wskazań terapeutycznych

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Ropinir nie j est zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony. Zwiększanie dawek powinno być stopniowe i dostosowane zależnie od reakcji na leczenie.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Niewydolność wątroby

Lek Ropinir jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Ciężka niewydolność wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W chorobie Parkinsona stosowanie ropinirolu związane było z niezbyt częstym występowaniem senności i przypadków nagłego napadu snu w trakcie dziennej aktywności, w niektórych przypadkach bez świadomości jego wystąpienia lub sygnałów ostrzegawczych (patrz punkt 4.8). Jednakże w zespole niespokojnych nóg, zjawisko to występuje bardzo rzadko. Niemniej jednak wszyscy pacjenci leczeni ropinirolem muszą być poinformowani o takich objawach i należy zalecać im ostrożność podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizod nagłego napadu snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługiwania maszyn. Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi nie powinni być leczeni agonistami dopaminy, chyba że potencjalne korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko,

Ropinirolu nie należy stosować w leczeniu poneuroleptycznej akatyzji, tazykinezji (przymus chodzenia spowodowany neuroleptykiem) lub wtórnego zespołu niespokojnych nóg (np. spowodowanego niewydolnością nerek, niedokrwistością z powodu niedoboru żelaza lub ciążą).

Podczas leczenia ropinirolem może być obserwowane paradoksalne nasilenie objawów zespołu niespokojnych nóg polegające na wcześniejszym początku wystąpienia objawów (augmentacja) i przesunięciu objawów na godziny wczesnoporanne (odbicie wczesnym rankiem). Jeśli wystąpi pogorszenie, należy ponownie ocenić leczenie ropinirolem i rozważyć dostosowanie dawki lub przerwanie leczenia.

W związku z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi chorobami sercowo-naczyniowymi (szczególnie niewydolnością wieńcową) i zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia.

Zaburzenia nawyków i popędów, włączając patologiczny hazard i uzależnienie od seksu, oraz zwiększenie popędu płciowego obserwowano u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, głównie w chorobie Parkinsona. Te zaburzenia były obserwowane zwłaszcza podczas podawania wysokich dawek i ogólnie cofały się po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.8).

Lek Ropinir zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-gałaktozy,

4,5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450. Badania farmakokinetyczne (z ropinirolem w dawce 2 mg, trzy razy na dobę) wykazały, że cyprofloksacyna zwiększa Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, z potencjalnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego u pacjentów leczonych ropinirolem, dawka ropinirolu może wymagać dostosowania w przypadku włączenia do leczenia lub odstawienia leków hamujących CYP1A2, np. cyprotloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy.

Badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substrátem enzymu CYP1A2, nie wykazały zmian w farmakokinetyce zarówno ropinirolu, jak i teofiliny. Z tego powodu nie należy spodziewać się, aby ropinirol wpływał na metabolizm innych leków metabolizowanych przez CYP1A2.

Wiadomo, że palenie tytoniu indukuje metabolizm z udziałem CYP1A2, dlatego jeśli pacjent podczas leczenia ropinirolem przerwał lub rozpoczął palenie tytoniu, może być wymagane dostosowanie dawki.

U pacjentek stosujących hormonalną terapię zastępczą obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentek już stosujących hormonalną terapię zastępczą, leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jednakże, jeżeli hormonalna terapia zastępcza jest rozpoczynana lub przerywana podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od reakcji klinicznej.

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopąlub domperydonem powodujących konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z leków.

Neuroleptyki i inne leki z grupy antagonistów dopaminy działających ośrodkowo, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność ropinirolu i dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków z ropinirolem.

Brak dostępnych informacji na temat potencjalnych interakcji pomiędzy ropinirolem i alkoholem. Tak jak w przypadku innych leków działających ośrodkowo, pacjentów należy ostrzec przed przyjmowaniem ropinirolu z alkoholem.

Jednoczesne stosowanie ropinirolu z lekami przeciwnadciśnieniowymi i przeciwarytmicznymi nie było badane. W badaniach na pacjentach z chorobą Parkinsona otrzymujących digoksynę, nie obserwowano interakcji, które wymagałyby dostosowania dawki.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ponieważ potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, nie zaleca się stosowania ropinirolu podczas ciąży, chyba, że potencjalne korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu..

Karmienie piersią

Ropinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek Ropinir może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń. Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i(lub) nagłe napady snu muszą zostać poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie objawy nie ustąpią (patrz także punkt 4.4),

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Stosowanie ropinirolu w chorobie Parkinsona

Działania niepożądanie obserwowane u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych ropinirolem w monoterapii i terapii skojarzonej w dawkach do 24 mg na dobę o częstości występowania przewyższającej placebo, jak również pochodzące z badań po wprowadzeniu leku do obrotu, opisano poniżej.

Tabela 3 - Działania niepożądane w chorobie Parkinsona

Zaburzenia psychiczne


Często


Halucynacj e


Terapia skojarzona: splątanie

Niezbyt często

Reakcje psychiczne (inne niż halucynacje) w tym majaczenie, urojenia, paranoja.

Nieznana

Nadmierna skłonność do hazardu, uzależnienie od seksu i zwiększenie popędu płciowego (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność,

Monoterapia: omdlenia Terapia skojarzona: dyskineza

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Nagły napad snu, nasilona senność w ciągu dnia.. Ropinirol może powodować senność i (niezbyt często) jest związany z wystąpieniem wyraźnego zmęczenia w ciągu dnia oraz epizodów, w których pacjent nagle zasypia.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Hipotonia orto statyczna, niedociśnienie, które rzadko mogą być ciężkie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Zgaga

Monoterapia: ból brzucha, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Reakcje ze strony wątroby, zwłaszcza podwyższony poziom enzymów wątrobowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Monoterapia: obrzęk nóg

Stosowanie ropinirolu w zespole niespokojnych nóg

W badaniach klinicznych dotyczących zespołu niespokojnych nóg, najczęstszym działaniem niepożądanym były nudności (około 30% pacjentów). Działania niepożądane były zazwyczaj łagodne do umiarkowanie nasilonych i występowały na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki leku, a z powodu działań niepożądanych kilku pacjentów przerwało udział w badaniach klinicznych. W tabeli 4 wymieniono listę działań niepożądanych zgłoszonych dla ropinirolu w czasie 12-tygodniowego badania klinicznego, które występowały z częstością o > 1% wyższą niż w grupie placebo lub te, które zgłaszane były niezbyt często, ale dla których znany jest związek z przyjmowaniem ropinirolu.

Tabela 4 - Działania niepożądane zgłaszane w czasie 12-tygodniowego badania klinicznego dotyczącego zespołu niespokojnych nóg (ropinirol n=309, placebo n=307)

Zaburzenia psychiczne

Często

Nerwowość

Niezbyt często

Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Omdlenia, senność, zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Hipotonia ortostatyczna, niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Wymioty, nudności

Często

Ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie

Halucynacje zgłaszane były niezbyt często w otwartych, długoterminowych badaniach klinicznych.

Podczas leczenia ropinirolem może być obserwowane paradoksalne nasilenie objawów zespołu niespokojnych nóg polegające na wcześniejszym początku wystąpienia objawów (augmentacja) i przesunięciu objawów na godziny wczesnoporanne (odbicie wczesnym rankiem).

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpią znaczące działania niepożądane, należy rozważyć zmniejszenie dawki leku. Jeżeli nastąpi zmniejszenie nasilenia działań niepożądanych można ponownie stopniowo zwiększać dawkę. W razie potrzeby można zastosować leki przeciwwymiotne, takie jak domperydon, które nie są ośrodkowo aktywnymi antagonistami dopaminy.

4.9 Przedawkowanie

Przypuszcza się, że objawy przedawkowania ropinirolu będą związane z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te można złagodzić poprzez odpowiednie zastosowanie antagonistów dopaminy, takich jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Agoniści dopaminy, kod ATC: N04BC04.

Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona charakteryzuje się znacznym niedoborem dopaminy w układzie istota czarna -prążkowie, Ropinirol zmniejsza niedobór poprzez pobudzanie receptorów dopaminy w prążkowiu. Ropinirol oddziaływuje na podwzgórze i przysadkę hamując wydzielanie prolaktyny.

Zespół niespokojnych nóg

Lek Ropinir należy zalecać tylko pacjentom z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg. Umiarkowany do ciężkiego zespół niespokojnych nóg typowo występuje u pacjentów cierpiących na bezsenność lub bardzo nasilony dyskomfort w kończynach,

W czterech 12 tygodniowych badaniach dotyczących skuteczności ropinirolu, pacjenci z zespołem niespokojnych nóg byli randomizowani do grupy otrzymującej ropinirol lub placebo, a wyniki skali 1RLS uzyskane w 12 tygodniu badania porównywane były z wynikami wyjściowymi. Średnia dawka ropinirolu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg wynosiła 2 mg na dobę. W połączonej analizie wyników z przeprowadzonych czterech 12 tygodniowych badań u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg skorygowana różnica zmiany całkowitego wyniku początkowego w skali IRLS w stosunku do całkowitego wyniku w skali IRLS w 12 tygodniu obserwacji z zastosowaniem zasady „ostatnia obserwacja przeniesiona dalej” (LOCF) dla populacji ITT wynosiła -4,0 punkty (95% CI -5,6; -2,4; p<0,0001; średnia liczba punktów w skali IRLS na początku badania i w 12 tygodniu LOCF: grupa ropinirolu 28,4 i 13,5; grupa placebo 28,2 i 17,4),

W grupie pacjentów z zespołem niespokojnych nóg przeprowadzono 12 tygodniowe, kontrolowane placebo badanie polisomnograficzne oceniające wpływ leczenia ropinirolem na okresowe ruchy nóg podczas snu. Obserwowano znaczące statystycznie różnice pomiędzy grupą leczoną ropinirolem i placebo między początkową oceną i oceną w 12 tygodniu badania.

Mimo, że brak wystarczająco odpowiednich danych wykazujących długoterminową skuteczność ropinirolu w leczeniu zespołu niespokojnych nóg (patrz punkt 4.2), u pacjentów kontynuujących przyjmowanie ropinirolu podczas trwającego 36 tygodni badania wskaźnik nawrotów był znacząco niższy w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo (33% do 58%, p=0,0156).

Połączona analiza danych pochodzących z czterech 12 tygodniowych kontrolowanych placebo badań dotyczących pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg, wskazuje, że pacjenci leczeni ropinirolem zgłaszali znaczącą poprawę w porównaniu do grupy placebo w zakresie parametrów skali Medical Outcome Study Sleep Scalę (wyniki w zakresie 0-100 z wyjątkiem ilości snu). Skorygowana różnica pomiędzy grupą ropinirolu a grupą placebo wynosiła: zaburzenia snu (-15,2; 95% CI -19,37; -10,94; p<0,0001), ilość snu (0,7 godziny, 95% CI 0,49; 0,94; p<0,0001), adekwatność snu (18,6; 95% CI 13,77; 23,45; p<0,0001) i senność w ciągu dnia (-7,5; 95% CI -10,86; -4,23; p<0,0001).

Nie można wykluczyć zjawiska z odbicia po zakończeniu leczenia ropinirolem. W badaniach klinicznych, mimo, że średni całkowity wynik w skali IRLS 7-10 dni po odstawieniu leczenia był wyższy w grupie pacjentów leczonych ropinirolem, niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo, nasilenie objawów występujących po przerwaniu leczenia u pacjentów stosujących ropinirol nie przekroczyło wyjściowego nasilenia objawów u tych chorych.

Większość pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych było rasy kaukaskiej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36% do 57%), a Cmax jest osiągane średnio po 1,5 godziny po podaniu leku. W obecności pokarmu osiągnięcie CmiU jest opóźnione o 2,6 godziny i maksymalne stężenie w osoczu jest zmniejszone o 25% bez wpływu na biodostępną ilość. Biodostępność ropinirolu wykazuje dużą zmienność osobniczą.

Dystrybucja

Wiązanie się ropinirolu z białkami osocza nie jest wysokie (10-40%), nie wpływa na dystrybucję, która jest bardzo rozległa (objętość dystrybucji rzędu 7 1/kg).

Metabolizm

Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450, Żaden z wielu powstających metabolitów nie wpływa na aktywne działanie leku, a główny metabolit ropinirolu w badaniach na zwierzętach wykazuje 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne, niż ropinirol.

W oparciu o dane z badań in vitro ropinirol stosowany w niskich dawkach terapeutycznych ma mały wpływ hamujący na cytochrom P450. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby ropinirol w niskich dawkach terapeutycznych wpływał na farmakokinetykę innych leków poprzez działanie na cytochrom P450.

Eliminacja

Niezmieniony ropinirol i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki. Średni okres półtrwania ropinirolu wynosi 6 (3-10) godzin.

Liniowość

Farmakokinetyka ropinirolu (Cmax i AUC) jest ogólnie liniowa w zakresie dawek terapeutycznych pomiędzy 0,25 mg i 4 mg, po podaniu dawki pojedynczej i po podaniu wielokrotnym.

Charakterystyka poszczególnych populacji

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat możliwe jest zmniejszenie klirensu ropinirolu o około 30%.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmian w farmakokinetyce ropinirolu. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność: Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z mechanizmu działania leku: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i spowolnienie czynności serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u albinotycznych szczurów w badaniach długoterminowych z zastosowaniem dużych dawek ropinirolu (50 mg/kg) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją na światło.

Genotoksyczność: Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.

Rakotwórczość: W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych u myszy i szczurów, z zastosowaniem ropinirolu w dawkach do 50 mg/kg, nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem leku były rozrost komórek Leydiga i gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu, hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za zjawisko specyficzne gatunkowo i nie stanowią niebezpieczeństwa w związku z klinicznym zastosowaniem ropinirolu.

Toksyczny wpływ na rozrodczość: Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych dla matki powodowało zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg (około 15 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka) zwiększenie obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg (około 25 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/kg (około 40 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg (około 30 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka), ani wpływu na rozwój u królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Magnezu stearynian

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek E 171 Makrogol 3350 Talk

Lek Ropinir 5 mg zawiera dodatkowo: indygotyna (El 32).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Biistry PVC/Aclar/Aluminium: 9 miesięcy,

Blistry Aluminium/Aluminium: 1 rok.

Pojemniki plastikowe: 1 rok.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry: blistry PVC/Aclar/Aluminium; blistry Aluminium/Aluminium

Pojemniki plastikowe: pojemnik HDPE z zamknięciem HDPE i PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci z folią aluminiową.

Wielkości opakowań: 5 mg tabletki powlekane:

Blistry: 20, 21, 30, 50, 60, 84 i 100 tabletek powlekanych Pojemnik plastikowy: 84 i 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur, Islandia

8. NUMER(-Y) PO Z W O LENI A(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Ropinir