+ iMeds.pl

Rosucard 10 mgUlotka Rosucard

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosucard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosucard

3.    Jak stosować lek Rosucard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosucard

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rosucard i w jakim celu się go stosuje

Rosucard należy do grupy leków zwanych statynami.

Rosucard jest przepisywany z powodu:

•    dużego stężenia cholesterolu. To oznacza wysokie ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Lekarz przepisuje statyny, gdy zmiana diety i zwiększona ilość ćwiczeń fizycznych nie wystarczają do skorygowania stężenia cholesterolu. Podczas przyjmowania leku Rosucard należy kontynuować stosowanie diety mającej na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu oraz ćwiczenia fizyczne.

Lub

•    istnienia innych czynników zwiększających ryzyko zawału serca, udaru mózgu oraz związanych z nimi problemów zdrowotnych.

Zawał serca, udar mózgu oraz inne problemy zdrowotne mogą być spowodowane chorobą zwaną miażdżycą tętnic.

Miażdżyca tętnic powstaje w wyniku odkładania się tłuszczu w tętnicach.

Dlaczego jest ważne aby nie przerywać stosowania leku Rosucard

Rosucard jest stosowany w celu skorygowania stężenia substancji tłuszczowych we krwi, zwanych lipidami, z których najważniejszą jest cholesterol.

Istnieją różne rodzaje cholesterolu we krwi - „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

•    Rosucard zmniejsza stężenie „złego” cholesterolu, a zwiększa stężenie „dobrego”.

•    Rosucard działa poprzez zablokowanie produkcji „złego” cholesterolu i zwiększenie zdolności organizmu do usuwania go z krwi.

Większość osób, u których występuje duże stężenie cholesterolu, nie odczuwa tego, ponieważ nie wiąże się to z wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Jednakże, jeśli taki stan nie jest leczony, tłuszcz odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych i zwęża je.

Czasami tak zwężone naczynia krwionośne mogą zablokować się i zostaje odcięty dopływ krwi do serca lub mózgu co prowadzi do zawału lub udaru. Jeśli stężenie cholesterolu zostanie skorygowane, ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub związanych z nimi problemów zdrowotnych zmniejsza się.

Rosucard należy stosować nawet gdy stężenie cholesterolu powróci do normy, ponieważ zapobiega to ponownemu zwiększeniu jego stężenia oraz powstawaniu złogów tłuszczowych.

Należy zaprzestać stosowania leku Rosucard gdy lekarz tak zaleci lub gdy pacjentka jest w ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosucard Kiedy nie stosować leku Rosucard

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    W okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Rosucard, należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem. Kobiety powinny unikać ciąży w czasie stosowania leku Rosucard poprzez stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży.

•    W    przypadku choroby wątroby.

•    W    przypadku ciężkiej choroby nerek.

•    W    przypadku powtarzających się bólów mięśniowych    niewyjaśnionego pochodzenia.

•    W    przypadku stosowania leku o nazwie cyklosporyna    (stosowanego    np. po    przeszczepach).

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto nie wolno stosować leku Rosucard w dawce 40 mg (największa dawka)

•    W przypadku umiarkowanych problemów z nerkami (w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem).

•    W przypadku chorób tarczycy.

•    W przypadku niewyjaśnionych, powtarzających się bólów mięśni, przypadków chorób mięśni występujących w rodzinie lub występowania problemów z mięśniami w czasie stosowania leków zmniejszających stężenie cholesterolu w przeszłości.

•    Jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu.

•    U pacjentów pochodzenia azjatyckiego (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi).

•    Gdy pacjent przyjmuje leki z grupy fibratów, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rosucard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    W przypadku problemów z nerkami.

•    W przypadku problemów z wątrobą.

•    W przypadku niewyjaśnionych, powtarzających się bólów mięśni, przypadków chorób mięśni występujących w rodzinie lub występowania problemów z mięśniami w czasie stosowania innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu w przeszłości. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w przypadku niewyjaśnionych bólów mięśni, zwłaszcza gdy towarzyszy im złe samopoczucie i gorączka. Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli u pacjenta występuje trwałe osłabienie mięśni.

•    W przypadku regularnego spożywania dużych ilości alkoholu.

•    W przypadku chorób tarczycy.

•    W przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

•    W przypadku stosowania leków z grupy fibratów, które zmniejszają stężenie cholesterolu. Należy przeczytać ulotkę uważnie, nawet jeśli pacjent stosował w przeszłości leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

•    W przypadku przyjmowania leków stosowanych w leczeniu infekcji wirusem HIV np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawir, patrz: Rosucard a inne leki.

•    U pacjentów w wieku powyżej 70 lat (lekarz musi wybrać odpowiednią dawkę początkową leku Rosucard).

•    U pacjentów pochodzenia azjatyckiego - Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków, Wietnamczyków, Koreańczyków i Hindusów. Lekarz musi dobrać odpowiednią dawkę początkową leku Rosucard dla pacjenta.

Dzieci


i młodzież

U dzieci poniżej 10 roku życia: Leku Rosucard nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

U pacjentów poniżej 18 roku życia: Lek Rosucard w dawce 40 mg nie jest odpowiedni dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości):

•    Nie należy przyjmować leku Rosucard w dawce 40 mg (największa dawka leku). Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek dawki leku Rosucard.

U niewielkiej liczby pacjentów statyny wpływają na wątrobę. Można to wykryć prostym badaniem, które stwierdza zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu, lekarz zazwyczaj zleca te badania przed lub w trakcie stosowania leku Rosucard.

Podczas stosowania tego leku lekarz będzie ściśle kontrolował pacjenta, jeśli występuje u niego cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy. Jeśli u pacjenta występuje wysokie stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwaga lub wysokie ciśnienie tętnicze może u niego również istnieć ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Rosucard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków: cyklosporyna (stosowana np. po przeszczepach narządów), warfaryna (lub inny lek stosowany do „rozrzedzenia” krwi), fibraty (takie jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub każdy inny lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu (taki jak ezetymib), leki stosowane w chorobie wrzodowej (stosowane w celu zneutralizowania kwasu żołądkowego), erytromycyna (antybiotyk) lub doustne środki antykoncepcyjne („pigułka”), hormonalna terapia zastępcza lub rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV - patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności). Działanie tych leków może być zmienione przez Rosucard lub leki te mogą wpływać na jego działanie.

Rosucard z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pacjent nie powinien regularnie spożywać dużych ilości alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Rosucard w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Rosucard, powinna zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Kobiety powinny unikać ciąży w czasie stosowania leku Rosucard, stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Większość pacjentów może prowadzić samochód i obsługiwać maszyny w okresie stosowania leku Rosucard - nie wpłynie to na ich zdolności. Jednakże, u niektórych pacjentów w czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, należy skonsultować się z lekarzem zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał urządzenia mechaniczne.

Rosucard zawiera laktozę jednowodną

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane, zawiera 60 mg laktozy jednowodnej.

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane, zawiera 120 mg laktozy jednowodnej.

Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane, zawiera 240 mg laktozy jednowodnej.

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (laktozy lub cukru mlecznego), przed rozpoczęciem stosowania tego leku powinni skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Rosucard

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u osób dorosłych

Duże stężenie cholesterolu:

Dawka początkowa:

Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg leku Rosucard, nawet jeśli pacjent przyjmował wcześniej inną statynę w wyższej dawce.

Dawkę 5 mg można otrzymać dzieląc tabletkę 10 mg wzdłuż zaznaczonej na niej linii podziału. Wybór dawki początkowej zależy od:

•    stężenia cholesterolu,

•    poziomu ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru,

•    występowania dodatkowych czynników uwrażliwiających na wystąpienie możliwych działań niepożądanych.

Należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą jaka dawka początkowa rozuwastatyny będzie najlepsza dla danego pacjenta.

Lekarz może zadecydować o stosowaniu najmniejszej dawki (5 mg), jeśli pacjent:

•    jest pochodzenia azjatyckiego (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi)

•    ma więcej niż 70 lat,

•    występuje u niego choroba nerek o umiarkowanym nasileniu,

•    u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia bólów mięśniowych (miopatii).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa:

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki tak, aby była dostosowana do potrzeb pacjenta. Jeśli dawka początkowa wynosi 5 mg, lekarz może podwoić dawkę do 10 mg, następnie do 20 mg i do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Jeśli dawka początkowa wynosi 10 mg, lekarz może podwoić dawkę do 20 mg, następnie do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Pomiędzy każdą zmianą dawki powinny minąć cztery tygodnie.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosucard to 40 mg. Dawka ta jest przeznaczona dla pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu, obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia zawału serca i udaru, u których stężenie cholesterolu nie obniżyło się wystarczająco po zastosowaniu dawki 20 mg.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub związanych z nimi problemów zdrowotnych:

Zalecana dawka to 20 mg na dobę. Jednakże lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki jeśli u pacjenta występują czynniki wymienione powyżej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 10 - 17 lat

Zalecana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki tak, aby była dostosowana do potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Rosucard to 20 mg. Lek należy przyjmować raz dziennie. Lek Rosucard w dawce 40 mg nie powinien być stosowany u dzieci.

Przyjmowanie tabletek

Każdą tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Lek Rosucard należy przyjmować raz dziennie. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Należy stosować tabletkę codziennie o tej samej porze, tak aby łatwiej o niej pamiętać.

Regularna kontrola stężenia cholesterolu

Należy regularnie zgłaszać się do lekarza w celu kontrolowania stężenia cholesterolu, aby upewnić się, że stężenie cholesterolu jest prawidłowe i nie zwiększa się.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki, tak aby była odpowiednio dostosowana do potrzeb pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosucard

W celu uzyskania porady należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

W każdym przypadku należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Rosucard.

Pominięcie zastosowania leku Rosucard

Nie ma powodu do obaw, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosucard

Jeśli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Rosucard powinien skontaktować się z lekarzem. Stężenie cholesterolu może się zwiększyć w przypadku zaprzestania stosowania leku Rosucard.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest aby pacjent miał świadomość jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Zazwyczaj działania te mają łagodny charakter i ustępują w krótkim czasie.

Należy przerwać stosowanie leku Rosucard i zgłosić się do lekarza w celu uzyskania pomocy natychmiast, gdy zaobserwuje się następujące objawy reakcji alergicznych:

•    Trudności w oddychaniu, z lub bez opuchlizny twarzy, ust, języka i (lub) gardła.

•    Opuchliznę twarzy, ust, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w przełykaniu.

•    Silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami).

Ponadto należy przerwać stosowanie leku Rosucard i niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdy pacjent zauważy nietypowe bóle mięśni, trwające dłużej niż zwykle. Objawy mięśniowe są częstsze u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych. Tak jak w przypadku innych statyn, bardzo niewielu pacjentów doświadcza nieprzyjemnego wpływu na mięśnie, który bardzo rzadko może przekształcić się w potencjalnie zagrażające życiu uszkodzenie mięśni zwane rabdomiolizą (rzadko występujące działania niepożądane).

Następujące działania niepożądane opisano w przypadku stosowania rozuwastatny (substancji czynnej leku Rosucard):

Częste możliwe działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy.

•    Ból brzucha.

•    Zaparcia.

•    Nudności.

•    Bóle mięśni.

•    Uczucie osłabienia.

•    Zawroty głowy.

•    Zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj wraca do normy, bez konieczności odstawienia leku (tylko w przypadku dawki 40 mg).

•    Cukrzyca. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u pacjentów z dużym stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, u pacjentów z nadwagą oraz u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym.

Niezbyt częste możliwe działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Wysypka, świąd lub inne reakcje skórne.

•    Zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj wraca do normy, bez konieczności odstawienia leku (tylko w przypadku dawki 10 mg i 20 mg).

Rzadkie możliwe działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Ciężkie reakcje alergiczne - objawy to obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami). Jeśli pacjent podejrzewa u siebie wystąpienie reakcji alergicznej powinien natychmiast przestać stosować lek Rosucard i zgłosić się do lekarza w celu uzyskania pomocy.

•    Uszkodzenie mięśni u dorosłych - należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem, gdy pojawią się nietypowe bóle mięśni i trwają dłużej niż powinny.

•    Ostry ból brzucha (zapalenie trzustki).

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadkie możliwe działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu).

•    Zapalenie wątroby.

•    Bóle stawów.

•    Ślad krwi w moczu.

•    Uszkodzenie nerwów rąk i nóg (zdrętwienie).

•    Utrata pamięci.

•    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn).

Działania niepożądane o częstości nieznanej mogą obejmować (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

•    Depresja.

•    Trwałe osłabienie mięśni.

•    Urazy ścięgien.

•    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary nocne.

•    Biegunka (luźne stolce).

•    Zespół Stevensa-Johnsona (pojawiające się pęcherze na skórze, błonach śluzowych ust, oczu i narządów rodnych).

•    Kaszel.

•    Duszność.

•    Obrzęki.

•    Zaburzenia seksualne.

•    Problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, email: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rosucard

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rosucard

Substancją czynną leku jest rozuwastatyna.

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg, lub 40 mg rozuwastatyny w postaci rozuwastatyny wapniowej.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek czerwony (E172). Jak wygląda lek Rosucard i co zawiera opakowanie

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: jasnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki z zaznaczoną linią podziału. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: różowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki.

Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane: ciemnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki.

Wielkość opakowania: 28, 30, 84, 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva k.s.

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:

POCYKAPfl 10mg

^HHMHpaHH Ta6neTKH

POCYKAPfl 20mg

^HHMHpaHH Ta6neTKH

POCYKAPfl 40mg

^HHMHpaHH Ta6neTKH

Republika Czeska:

ROSUCARD10 mg

potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg

potahované tablety

Estonia:

ROSUCARD 10 mg ROSUCARD 20 mg

Łotwa:

ROSUVACARD 10 mg apvalkotas tabletes ROSUVACARD 20 mg apvalkotas tabletes ROSUVACARD 40 mg apvalkotas tabletes

Litwa:

ROSUVACARD 10 mg plevele dengtos tabletes ROSUVACARD 20 mg plevele dengtos tabletes

Polska:

ROSUCARD

Rumunia:

ROSUCARD, 10 mg, comprimate filmate ROSUCARD, 20 mg, comprimate filmate ROSUCARD, 40 mg, comprimate filmate

Słowacja:

ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

8

Rosucard

Charakterystyka Rosucard

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 10,4 mg rozuwastatyny wapniowej, co odpowiada 10 mg rozuwastatyny.

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 20,8 mg rozuwastatyny wapniowej, co odpowiada 20 mg rozuwastatyny.

Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 41,6 mg rozuwastatyny wapniowej, co odpowiada 40 mg rozuwastatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 60 mg laktozy jednowodnej. Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 120 mg laktozy jednowodnej. Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 240 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki z linią podziału. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: Różowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki.

Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane: Ciemnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie hipercholesterolemii

Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat i starszych (typu IIa bez heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy (patrz punkt 5.1), razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie.

Rozuwastatyna może być przyjmowana o każdej porze dnia, z pokarmem lub bez pokarmu.

Leczenie hipercholesterolemii

Zalecana dawka początkowa to 5 lub 10 mg, doustnie, raz na dobę zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Dawkę 5 mg można otrzymać dzieląc tabletkę 10 mg wzdłuż zaznaczonej na niej linii podziału.

W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w przyszłości, jak również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8), ostateczne zwiększenie dawki do 40 mg można rozważyć u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg oraz którym zapewniona zostanie rutynowa kontrola (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

W badaniu oceniającym zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku u dzieci powinno być prowadzone przez specjalistę.

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (chłopcy w fazie II i następnych wg. skali Tannera, dziewczynki co najmniej rok po pierwszej miesiączce).

U dzieci i młodzieży z hipercholersterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę. Zakres zwykle stosowanych dawek to 5 - 20 mg doustnie raz na dobę. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia pacjentów pediatrycznych (patrz punkt 4.4). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną dzieci i młodzież powinny być na standardowej diecie obniżającej stężenie cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane podczas leczenia rozuwastatyną. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej.

Tabletki 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u pacjentów pediatrycznych.

Dzieci poniżej 10 lat

Doświadczenie dotyczące stosowania rozuwastatyny u dzieci poniżej 10 lat jest ograniczone do niewielkiej liczby dzieci (w wieku pomiędzy 8 a 10 lat) z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Dlatego też lek rozuwastatyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 10 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4).

Nie ma konieczności zmiany dawki produktu leczniczego w zależności od wieku pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności

nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie rozuwastatyny w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2).

U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Rasa

U pacjentów pochodzących z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzenia azjatyckiego zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u tych pacjentów.

Polimorfizm genetyczny

Szczególne rodzaje polimorfizmu genetycznego znane są z tego, że mogą prowadzić do zwiększenia ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których stwierdzono taki szczególny rodzaj polimorfizmu zaleca się zmniejszenie dobowej dawki rozuwastatyny.

Dawkowanie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4).

Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3). Leczenie równoległe

Rozuwastatyna jest substratem różnych białek transportowych (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko wystąpienia miopatii (w tym rabdomiolizy) zwiększa się, gdy rozuwastatyna podawana jest jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi (np. cyklosporyną i niektórymi inhibitorami proteaz, w tym rytonawirem w skojarzeniu z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem, patrz punkty 4.4 i 4.5), które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportowymi. Jeśli jest to możliwe należy rozważyć zastosowanie alternatywnych produktów leczniczych, i jeżeli jest to konieczne należy rozważyć tymczasowe przerwanie leczenia rozuwastatyną. W przypadku gdy jednoczesne zastosowanie tych produktów leczniczych z rozuwastatyną jest niemożliwe do uniknięcia należy dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające z jednoczesnego leczenia oraz dostosowanie dawki rozuwastatyny (patrz punkt 4.5).

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem aktywności jednej z nich powyżej górnej granicy normy (GGN).

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

-    u pacjentów z miopatią.

-    u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną.

-    u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Stosowanie produktu leczniczego w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich:

-    umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min).

-    niedoczynność tarczycy.

-    genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny.

-    wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leku z grupy fibratów.

-    nadużywanie alkoholu.

-    sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu.

-    pochodzenie z Azji.

-    jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Wpływ na nerki

U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano sporadyczne lub przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano częstsze występowanie poważnych zaburzeń czynności nerek w przypadku stosowania dawki 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas rutynowej kontroli.

Wpływ na mięśnie szkieletowe

U pacjentów leczonych wszystkimi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano występowanie rabdomiolizy podczas stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA w skojarzeniu z ezetymibem. Z uwagi na możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych (patrz punkt 4.5), należy zachować ostrożność podczas stosowania tej kombinacji leków. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano częstsze występowanie rabdomiolizy związanej z podawaniem rozuwastatyny podczas stosowania dawki 40 mg.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej

Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po wytężonym wysiłku fizycznym lub, kiedy występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, co może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji wyniku badania. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy kreatynowej była znacznie zwiększona (> 5 x GGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w powtórzonym badaniu CK > 5 x GGN.

Przed rozpoczęciem leczenia

Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy. Do czynników tych zalicza się:

-    zaburzenia czynności nerek.

-    niedoczynność tarczycy.

-    genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny.

-    wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leków z grupy fibratów.

-    nadużywanie alkoholu.

-    wiek > 70 lat.

-    sytuacje w których może dojść do zwiększenia stężenia preparatu we krwi (patrz punkty 4.2, 4.5 oraz 5.2).

-    jednoczesne stosowanie leków z grupy    fibratów.

W tej grupie pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (> 5 x GGN), nie należy rozpoczynać terapii.

W trakcie leczenia

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub skurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (> 5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK < 5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie rozuwastatyny lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce, przy jednocześnie prowadzonej obserwacji pacjenta. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie jest konieczna rutynowa kontrola aktywności kinazy kreatynowej. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zgłaszania martwiczej miopatii zależnej od układu immunologicznego (ang. IMNM, immune-mediated necrotising myopathy) w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia statynami, w tym rozuwastatyną. Martwicza miopatia zależna od układu immunologicznego klinicznie objawia się osłabieniem siły mięśni proksymalnych oraz zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo przerwania leczenia statynami.

Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA, pochodnymi kwasu fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy fibratów lub niacyny i rozuwastatyny. Dawka 40 mg jest przeciwwskazana przy jednoczesnym stosowaniu leków z grupy fibratów (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Nie należy stosować rozuwastatyny, jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii, lub w sytuacji usposabiającej do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy (np. sepsa, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowane drgawki).

Wpływ na wątrobę

Rozuwastatyna, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) mających w wywiadzie chorobę wątroby.

Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę rozuwastatyny jeśli aktywność aminotransferaz jest 3-krotnie większa niż górna granica normy. Ilość poważnych incydentów wątrobowych (głównie podwyższonego poziomu aminotransferaz) zgłaszanych po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu jest większa po dawce 40 mg.

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej.

Rasa

W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z Azji w porównaniu z rasą kaukaską (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Inhibitory proteazy

Zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na rozuwastatynę zaobserwowano u osób otrzymujących rozuwastatynę jednocześnie z różnymi inhibitorami proteaz w skojarzeniu z rytonawirem. Należy wziąć pod uwagę zarówno korzyść z obniżenia stężenia lipidów przez zastosowanie rozuwastatyny u pacjentów zakażonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory proteazy jak i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu przy rozpoczynaniu leczenia rozuwastatyną i przy zwiększaniu dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteaz. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami proteaz nie jest zalecane, chyba że dostosuje się dawkę rozuwastatyny (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Śródmiąższowa choroba płuc

Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc po zastosowaniu niektórych leków z grupy statyn, szczególnie podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, kaszel bez odkrztuszania oraz ogólne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała oraz gorączka). Jeśli u pacjenta istnieje podejrzenie śródmiąższowej choroby płuc należy zakończyć leczenie statynami.

Cukrzyca

Dostępne dane sugerują, że statyny zwiększają stężenie glukozy i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości mogą powodować hiperglikemię wymagającą kontroli medycznej typowej dla chorych na cukrzycę. Korzyści wynikające ze zmniejszenia ryzyka naczyniowego poprzez stosowanie statyn przeważają nad wyżej opisanym ryzykiem wystąpienia hiperglikemii, dlatego ryzyko to nie powinno być przyczyną przerwania leczenia statynami. Pacjentów z ryzykiem (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosiło 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Zaobserwowana w badaniu Jupiter całkowita częstość występowania cukrzycy wynosiła 2,8% u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę i 2,3% u pacjentów przyjmujących placebo, głównie u pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosiło 5,6 do 6,9 mmol/l.

Dzieci i młodzież

Ocena wzrostu, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) i dojrzałości drugorzędowych cech płciowych według skali Tannera u dzieci od 10 do 17 lat stosujących rozuwastatynę jest ograniczona do 1 roku. Po 52 tygodniach badania nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 5.1). Doświadczenie wynikające z badań klinicznych dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży jest ograniczone, a długoterminowy wpływ rozuwastatyny (>1 roku) na dojrzewanie płciowe nie jest znany.

W badaniach klinicznych wśród dzieci i młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost kinazy kreatyniny > 10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w porównaniu do obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących osób dorosłych (patrz punkt 4.8).

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na rozuwastatynę

Inhibitory białek transportujących

Rozuwastatyna jest substratem dla niektórych białek transportujących, w tym transportera wychwytu wątrobowego OATP1B1 oraz transportera wypompowuj ącego BCRP. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z produktami leczniczymi będącymi inhibitorami tych białek transportujących może powodować zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu oraz zwiększenie ryzyka miopatii (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1).

Cyklosporyna

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i cyklosporyny powoduje około 7-krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) rozuwastatyny w porównaniu z powierzchnią pola stwierdzaną u zdrowych ochotników (patrz Tabela 1). Rozuwastatyna jest przeciwskazana u pacjentów jednocześnie otrzymujących cyklosporynę (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie nie wpływa na stężenie cyklosporyny.

Inhibitory proteazy

Chociaż dokładny mechanizm interakcji nie jest znany, jednoczesne stosowanie inhibitora proteazy może zdecydowanie zwiększać ekspozycję na rozuwastatynę (patrz Tabela 1). Na przykład, w badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, jednoczesne stosowanie 10 mg rozuwastatyny z produktem złożonym zawierającym dwa inhibitory proteazy (300 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru) związane było z około 3-krotnym i 7-krotnym wzrostem odpowiednio AUC oraz Cmax rozuwastatyny w stanie stacjonarnym. Po uważnej ocenie jak dostosować dawkę rozuwastatyny na podstawie spodziewanego wzrostu ekspozycji na rozuwastatynę, można rozważyć jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i niektórych inhibitorów proteazy stosowanych w skojarzeniu (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1).

Gemfibrozyl i inne leki zmniejszające stężenie lipidów

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i gemfibrozylu powoduje 2-krotne zwiększenie maksymalnego stężenia rozuwastatyny (Cmax) oraz powierzchni pola pod krzywą (AUC) (patrz punkt 4.4).

W przeprowadzonych specyficznych badaniach interakcji nie wykazano farmakokinetycznych interakcji z fenofibratem, jednakże można się spodziewać wystąpienia interakcji farmakodynamicznych. Jednoczesne stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA oraz gemfibrozylu, fenofibratu lub innych leków z grupy fibratów w dawce zmniejszającej stężenie lipidów (1 g na dobę lub większej) oraz niacyny (kwasu nikotynowego) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii, prawdopodobnie dlatego, że leki te same mogą powodować miopatię. Jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów i rozuwastatyny w dawce 40 mg jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg.

Ezetymib

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawce 10 mg i ezetymibu w dawce 10 mg powodowało 1,2-krotne zwiększenie AUC rozuwastatyny u osób z hipercholesterolemią (patrz Tabela 1). Nie można wykluczyć wystąpienia interakcji farmakodynamicznych, w postaci działań niepożądanych, pomiędzy rozuwastatyną i ezetymibem (patrz punkt 4.4.).

Leki przeciw nadkwaśności

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i zawiesin zmniejszających kwaśność soku żołądkowego zawierających wodorotlenek glinu i magnezu powodowało zmniejszenie stężenia rozuwastatyny w osoczu mniej więcej o 50%. Działanie to było mniejsze, gdy leki zobojętniające były zażywane 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny. Nie badano, jakie znaczenie ma ta interakcja w praktyce klinicznej.

Erytromycyna

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i erytromycyny powoduje w przypadku rozuwastatyny zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą AUC o 20% i stężenia maksymalnego (Cmax) o 30%. Ta interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny.

Enzymy układu cytochromu P450

Z badań in vivo oraz in vitro wynika, że rozuwastatyna nie ma działania hamującego lub pobudzającego izoenzymy układu cytochromu P450. Ponadto enzymy te mają słabe powinowactwo do rozuwastatyny. Dlatego też, nie przewiduje się wystąpienia interakcji lekowych wynikających z metabolizmu z udziałem cytochromu P450. Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji pomiędzy rozuwastatyną a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 i CYP3A4) ani ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 i CYP3A4).

Interakcje wymagające dostosowania dawki rozuwastatyny (patrz także Tabela 1)

Gdy konieczne jest jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z innymi produktami leczniczymi, o których wiemy, że zwiększają ekspozycję na rozuwastatynę, dawki rozuwastatyny powinny być dostosowane. Należy rozpocząć od zastosowania 5 mg rozuwastatyny raz na dobę, jeśli spodziewane zwiększenie ekspozycji (AUC) jest około 2-krotne lub wyższe. Maksymalna dawka dobowa rozuwastatyny powinna być dostosowana tak, aby spodziewana ekspozycja na rozuwastatynę nie przekroczyła tej po zastosowaniu rozuwastatyny w dawce 40 mg przyjętej bez produktów leczniczych

wchodzących w interakcje. Na przykład rozuwastatyna w dawce 20 mg z gemfibrozylem (1,9-krotny wzrost) lub rozuwastatyna w dawce 10 mg z atazanawirem w skojarzeniu z rytonawirem (3,1-krotny wzrost).

Tabela 1. Wpływ jednoczesnego stosowania produktów leczniczych na ekspozycję na rozuwastatynę (AUC) na podstawie opublikowanych badań klinicznych (w kolejności o zmniejszającym się znaczeniu).

Schemat dawkowania leków wchodzących w interakcje

Schemat

dawkowania

rozuwastatyny

Zmiana w AUC rozuwastatyny

Cyklosporyna 75 mg, dwa razy na dobę do 200 mg, dwa razy na dobę, 6 miesięcy

10 mg raz na dobę, 10 dni

7,1-krotny t

Atazanawir 300 mg/rytonawir 100 mg, raz na dobę, 8 dni

10 mg, jedna dawka

3,1-krotny t

Lopinawir 400 mg/rytonawir 100 mg, dwa razy na dobę, 17 dni

20 mg raz na dobę, 7 dni

2,1-krotny t

Gemfibrozyl 600 mg, dwa razy na dobę, 7 dni

80 mg, jedna dawka

1,9-krotny t

Eltrombopag 75 mg, raz na dobę, 10 dni

10 mg, jedna dawka

1,6-krotny t

Darunawir 600 mg/rytonawir 100 mg, dwa razy na dobę, 7 dni

10 mg raz na dobę, 7 dni

1,5-krotny t

Typranawir 500 mg/rytonawir 200 mg, dwa razy na dobę, 11 dni

10 mg, jedna dawka

1,4-krotny t

Dronedaron 400 mg, dwa razy na dobę

niedostępny

1,4-krotny t

Itrakonazol 200 mg, raz na dobę, 5 dni

10 mg, jedna dawka

**1,4-krotny t

Ezetymib 10 mg, raz na dobę, 14 dni

10 mg, raz na dobę, 14 dni

**1,2-krotny t

Fosamprenawir 700 mg/rytonawir 100 mg, dwa razy na dobę, 8 dni

10 mg, jedna dawka

-

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dni

40 mg, 7 dni

-

Sylimaryna 140 mg, trzy razy na dobę, 5 dni

10 mg, jedna dawka

-

Fenofibrat 67 mg, trzy razy na dobę, 7 dni

10 mg, 7 dni

-

Ryfampicyna 450 mg, raz na dobę, 7 dni

20 mg, jedna dawka

-

Ketokonazol 200 mg, dwa razy na dobę, 7 dni

80 mg, jedna dawka

-

Flukonazol 200 mg, raz na dobę, 11 dni

80 mg, jedna dawka

-

Erytromycyna 500 mg, cztery razy na dobę, 7 dni

80 mg, jedna dawka

28% j

Bajkalina 50 mg, trzy razy na dobę, 14 dni

20 mg, jedna dawka

47% j

*Dane podane jako zmiana „x-krotna”, prezentują prosty stosunek pomiędzy jednoczesnym zastosowaniem kilku preparatów i zastosowaniem samej rozuwastatyny. Dane podane jako zmiana „%” prezentują różnicę % względem zastosowania samej rozuwastatyny. Zwiększenie jest oznaczone jako „t”, brak zmian jako „-”, zmniejszenie jako „j”. Przeprowadzono kilka badań dotyczących interakcji rozuwastatyny zastosowanej w różnych dawkach, tabela przedstawia najbardziej istotny wskaźnik.

Wpływ rozuwastatyny na jednocześnie stosowane produkty lecznicze

Antagoniści witaminy K

Tak jak w przypadku stosowania innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, rozpoczęcie leczenia lub zwiększenie dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistami witaminy K (np. warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn) może powodować zwiększenie wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki rozuwastatyny może powodować zmniejszenie wartości współczynnika INR. W takich przypadkach należy odpowiednio monitorować wartości współczynnika INR.

Doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza (HTZ)

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych powodowało zwiększenie pola powierzchni pod krzywą (AUC) etynyloestradiolu i norgestrelu odpowiednio o 26% i 34%. Należy uwzględnić wzrost stężenia w osoczu tych substancji podczas doboru dawki doustnego środka antykoncepcyjnego. Nie ma dostępnych danych farmakokinetycznych pochodzących od pacjentek przyjmujących jednocześnie rozuwastatynę i HTZ, dlatego też nie można wykluczyć podobnego działania. Jednak, to połączenie było szeroko stosowane u kobiet w badaniach klinicznych i było dobrze tolerowane.

Inne produkty lecznicze

Na podstawie danych pochodzących z badań dotyczących specyficznych interakcji nie oczekuje się wystąpienia klinicznie istotnych interakcji z digoksyną.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji zostały przeprowadzone jedynie u osób dorosłych. Stopień interakcji w populacji dzieci i młodzieży nie jest znany.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie rozuwastatyny w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ze względu na to, że cholesterol oraz inne produkty jego przemiany są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu, potencjalne ryzyko stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA przewyższa korzyści wynikające z leczenia kobiet w ciąży. Wyniki badań wykonanych na zwierzętach dostarczają ograniczonych dowodów toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli podczas leczenia tym produktem leczniczym pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać leczenie. Rozuwastatyna jest wydzielana z mlekiem karmiących samic szczura. Nie ma danych dotyczących wydzielania z mlekiem kobiet karmiących (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem rozuwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże na podstawie właściwości farmakodynamicznych można sądzić, że rozuwastatyna nie powinna wywierać takiego wpływu. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że w czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane w czasie leczenia rozuwastatyną są najczęściej łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań niepożądanych.

Wykaz działań niepożądanych przedstawiono w formie tabelarycznej

W tabeli poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych rozuwastatyny na podstawie danych z badań klinicznych oraz zgłaszanych po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu. Działania niepożądane wymienione poniżej zaklasyfikowano zgodnie z częstością występowania oraz klasyfikacją układów i narządów.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona zgodnie z następującą konwencją: często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 2. Działania niepożądane rozuwastatyny na podstawie danych z badań klinicznych oraz zgłaszanych po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne

często

cukrzyca1

Zaburzenia psychiczne

nieznana

depresja

Zaburzenia układu nerwowego

często

bóle głowy zawroty głowy

bardzo rzadko

polineuropatia utrata pamięci

nieznana

neuropatia obwodowa

zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz

koszmary nocne)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

nieznana

kaszel

duszności

Zaburzenia żołądka i jelit

często

zaparcia nudności bóle brzucha

rzadko

zapalenie trzustki

nieznana

biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

rzadko

zwiększenie aktywności aminotransferaz

bardzo rzadko

żółtaczka zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

świąd

wysypka

pokrzywka

nieznana

zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

często

bóle mięśni

i tkanki łącznej

rzadko

miopatia (w tym zapalenie mięśni) rabdomioliza

bardzo rzadko

bóle stawów

nieznana

martwicza miopatia zależna od układu immunologicznego

zaburzenia ścięgien, czasami powikłane zerwaniem

Zaburzenia nerek i układu moczowego

bardzo rzadko

krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bardzo rzadko

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

często

osłabienie

podania

nieznana

obrzęki

1 Częstość występowania zależy od współistniejących czynni

ków ryzyka (stężenie glukozy we krwi

na czczo > 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie).

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych zależy od dawki.

Wpływ na nerki

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 lub 20 mg u mniej niż 1% pacjentów i u około 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano występowanie białka w moczu od „brak" lub „śladowe” do „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano występowanie białka w moczu od „brak” lub „śladowe” do „ +” nieznacznie częściej. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija podczas leczenia. Przegląd danych z badań klinicznych oraz dotychczasowe dane po wprowadzeniu do obrotu nie wskazują, aby proteinuria miała związek z wystąpieniem ostrej lub postępującej choroby nerek.

Zaobserwowano występowanie hematurii u pacjentów leczonych rozuwastatyną, natomiast badania kliniczne wykazały, że częstość jej występowania jest mała.

Wpływ na mięśnie szkieletowe

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko rabdomiolizy z ostrą niewydolnością nerek lub bez.

U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (> 5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4).

Wpływ na wątrobę

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające.

Po zastosowaniu niektórych leków z grupy statyn zgłaszano następujące działania niepożądane:

-    zaburzenia seksualne.

-    pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4).

Odnotowano częstsze występowanie rabdomiolizy, poważnych zdarzeń dotyczących nerek i wątroby (głównie zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych) przy stosowaniu dawki 40 mg.

Dzieci i młodzież

Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny > 10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w 52-tygodniowym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma specyficznego leczenia w przypadku przedawkowania leku. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i w razie potrzeby - podtrzymujące. Konieczne jest monitorowanie czynności wątroby oraz aktywności CK. Hemodializa nie jest w tym przypadku skutecznym sposobem leczenia.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA kod ATC: C10A A07 Mechanizm działania

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL, hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Działanie farmakodynamiczne

Rozuwastatyna zmniejsza stężenie frakcji LDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego i triglicerydów oraz zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu. Rozuwastatyna powoduje także zmniejszenie stężenia lipoproteiny ApoB, frakcji nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i zwiększa stężenie lipoproteiny ApoA-I (patrz Tabela 3). Rozuwastatyna zmniejsza również współczynniki LDL-C/HDL-C, całkowitego C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C oraz ApoB/ApoA-I.

Tabela 3: Odpowiedź w zależności od dawki u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (typ IIa i IIb) (zmodyfikowana średnia zmiana procentowa w odniesieniu do stanu początkowego).

Dawka

n

LDL-C

Całkowity

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia, a 90% pełnej odpowiedzi występuje w ciągu 2 tygodni. Pełna odpowiedź na leczenie występuje zazwyczaj w ciągu 4 tygodni i utrzymuje się po tym czasie.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Rozuwastatyna jest skuteczna u dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią występującą z hipertrójglicerydemią lub bez niej, niezależnie od rasy, płci, wieku, występowania chorób dodatkowych, takich jak cukrzyca, rodzinna hipercholesterolemia.

Dane z badań klinicznych fazy III zawierają dowody skuteczności rozuwastatyny w leczeniu większości pacjentów z hipercholesterolemią typu IIa i IIb (średnie podstawowe stężenie LDL-C około 4,8 mmol/l) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Arteriosklerozy (EAS, z 1998 roku); około 80% pacjentów leczonych dawką 10 mg osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla stężenia LDL-C (< 3 mmol/l).

W dużym badaniu, 435 pacjentom z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią podawano rozuwastatynę w dawce od 20 mg do 80 mg z zastosowaniem schematu wymuszonego zwiększania dawki. Wszystkie dawki wykazały korzystny wpływ na parametry lipidowe i osiągnięcie celu terapii. Po zwiększeniu dawki dobowej do 40 mg (12 tygodni leczenia), stężenie LDL-C zmniejszyło się o 53%. 33% pacjentów osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla stężenia LDL-C (< 3 mmol/l).

W otwartym badaniu z zastosowaniem wymuszonego zwiększania dawki oceniano reakcję 42 pacjentów z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią na leczenie rozuwastatyną w dawce od 20 do 40 mg. W ogólnej populacji stężenie LDL-C zmniejszyło się średnio o 22%.

Z badań klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów wynika, że podawanie rozuwastatyny jednocześnie z fenofibratem zwiększa skuteczność zmniejszania stężenia trójglicerydów oraz że stosowanie jednocześnie z niacyną zwiększa stężenie HDL-C (patrz punkt 4.4).

W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (METEOR), 984 pacjentów w wieku od 45 do 70 lat z małym ryzykiem choroby wieńcowej serca (zdefiniowanych jako wskaźnik ryzyka Framingham <10% w ciągu 10 lat), ze średnią wartością LDL-C 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), lecz z podkliniczną miażdżycą tętnic (zdiagnozowanej za pomocą badania grubości kompleksu błony środkowej i wewnętrznej ściany tętnicy szyjnej, ang. Carotid IntimaMedia Thickness - CIMT) zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej przez 2 lata rozuwastatynę w dawce 40 mg raz na dobę lub placebo. Rozuwastatyna znacząco spowolniła współczynnik progresji maksymalnej wartości CIMT dla 12 miejsc w tętnicy szyjnej w porównaniu do placebo o -0,0145 mm/rok [95% przedział ufności - 0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Zmiana w stosunku do wartości początkowych wynosiła -0,0014 mm/rok (-0,12%/rok [statystycznie nieistotne]) dla rozuwastatyny, w porównaniu do progresji o +0,0131 mm/rok (1,12%/rok [p<0,0001]) dla placebo.

Do tej pory nie zademonstrowano bezpośredniego związku pomiędzy zmniejszeniem wartości CIMT a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Populacja biorąca udział w badaniu METEOR należy do grupy małego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej serca i nie reprezentuje docelowej populacji dla rozuwastatyny stosowanej w dawce 40 mg. Dawka 40 mg powinna być przepisywana jedynie pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (patrz punkt 4.2).

W badaniu: Justification for the Use of Statins In Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), wpływ rozuwastatyny na występowanie poważnych zdarzeń związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi o charakterze miażdżycowym został oceniony u 17802 mężczyzn (>50 lat) i kobiet (>60 lat).

Uczestnicy badania byli losowo przypisani do grupy stosującej placebo (n=8901) i grupy stosującej rozuwastatynę w dawce 20 mg raz na dobę (n=8901) a średni czas trwania badania wynosił 2 lata.

Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 45% (p<0,001) w grupie stosującej rozuwastatynę w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

Analiza ,.post-hoC’ podgrupy wysokiego ryzyka złożonej z osób z wyjściowym wskaźnikiem ryzyka według skali Framingham >20% (1558 pacjentów) wykazała statystycznie istotną redukcję (p = 0,028) złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo- naczyniowych, udar mózgu i zawał serca dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Redukcja ryzyka bezwzględnego (ARR) na 1000 pacjento-lat wyniosło 8,8. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie pacjentów dużego ryzyka (p=0,193). Analiza ,.post-hoC’ w podgrupie pacjentów wysokiego ryzyka (9302 pacjentów) z wyjściowym wskaźnikiem ryzyka wg skali SCORE >5% (ekstrapolowana dla pacjentów powyżej 65 roku życia) wykazała statystycznie istotne (p = 0,0003) zmniejszenie ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar mózgu i zawał serca dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Redukcja ryzyka bezwzględnego wyniosła 5,1 na 1000 pacjento-lat. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka (p=0,076).

W badaniu JUPITER 6,6% pacjentów stosujących rozuwastatynę i 6,2% przyjmujących placebo przerwało badanie ze względu na wystąpienie działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi prowadzącymi do przerwania terapii były: ból mięśni (0,3% w grupie stosującej rozuwastatynę, 0,2% w grupie stosującej placebo), ból brzucha (0,03% w grupie stosującej rozuwastatynę, 0,02% w grupie stosującej placebo) i wysypka (0,02% w grupie stosującej rozuwastatynę, 0,03% w grupie stosującej placebo). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi z częstością większą lub zbliżoną do tej obserwowanej w przypadku placebo były infekcje układu moczowego (8,7% w grupie stosującej rozuwastatynę, 8,6% w grupie z placebo), zapalenia nosogardła (7,6% w przypadku rozuwastatyny, 7,2% w przypadku placebo), ból pleców (7,6% w grupie z rozuwastatyną, 6,9% w grupie z placebo) i ból mięśni (7,6% w przypadku rozuwastatyny, 6,6% w grupie placebo).

Dzieci i młodzież

W podwójnie zaślepionym, randomizowanym, wieloośrodkowym, 12-tygodniowym badaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo (n=176, 97 chłopców i 79 dziewcząt), a następnie w 40-tygodniowej (n=173, 96 chłopców i 77 dziewcząt), otwartej fazie badania, polegającej na zwiększaniu dawki rozuwastatyny, pacjentom w wieku 10-17 lat (II-V faza rozwoju płciowego według skali Tannera, dziewczęta przynajmniej rok po pierwszej miesiączce) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną podawano 5, 10 lub 20 mg rozuwastatyny lub placebo raz na dobę przez 12 tygodni, a następnie wszyscy przyjmowali rozuwastatynę codziennie przez 40 tygodni. Na początku badania około 30% pacjentów w wieku 10-13 lat i około 17%, 18%, 40% i 25% było odpowiednio w II, III, IV lub V fazie rozwoju płciowego według skali Tannera. Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się

0    33,8%, 44,6% i 50,0% przez stosowanie rozuwastatyny w dawkach odpowiednio 5, 10 i 20 mg w porównaniu z 0,7% w przypadku stosowania placebo.

Na koniec 40-tygodniowej, otwartej fazy badania, w której stopniowo zwiększano dawkę rozuwastatyny do maksymalnie 20 mg raz na dobę, 70 ze 173 pacjentów (40,5%) osiągnęło cel terapeutyczny cholesterolu LDL poniżej 2,8 mmol/l.

Po 52 tygodniach badań nie stwierdzono wpływu na wzrost, masę ciała, BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 4.4). Doświadczenie wynikające z badań klinicznych dotyczące stosowania u dzieci

1    młodzieży jest ograniczone a długoterminowy wpływ rozuwastatyny (>1 roku) na dojrzewanie płciowe jest nie znany. Badanie to (n = 176) nie było odpowiednie do porównania rzadkich działań niepożądanych produktu leczniczego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym rozuwastatyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 5 godzinach. Bezwzględna biodostępność wynosi około 20%.

Dystrybucja

Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, główne miejsce tworzenia cholesterolu i usuwania LDL-C. Objętość dystrybucji rozuwastatyny wynosi około 134 l. Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, w około 90%.

Metabolizm

Rozuwastatyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu (około 10%). W badaniach metabolizmu wykonanych in vitro z użyciem ludzkich hepatocytów wykazano, że rozuwastatyna ma małe powinowactwo do enzymów układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP2C9, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6. Głównymi wykrytymi metabolitami są N-demetylowane i laktonowe pochodne. Metabolit N-demetylowany jest około 50% mniej aktywny niż rozuwastatyna, a metabolit w postaci laktonu uważa się za nieaktywny klinicznie. Rozuwastatyna hamuje ponad 90% aktywności reduktazy HGM-CoA.

Eliminacja

Około 90% rozuwastatyny jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem (zarówno dawka wchłonięta, jak i niewchłonięta), natomiast pozostała część jest wydalana z moczem. Około 5% jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 19 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji nie zwiększa się, gdy podaje się większe dawki. Średni klirens osoczowy wynosi około 50 l/h (współczynnik odchylenia 21,7%). Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, wychwytywanie rozuwastatyny przez komórki wątroby odbywa się przez OATP-C - związek transportowy w błonie komórki wątroby. Jest to ważny związek w procesie eliminacji rozuwastatyny w wątrobie.

Liniowość

Ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki. Parametry farmakokinetyczne nie zmieniają się po wielokrotnym podaniu w ciągu doby.

Szczególne grupy pacjentów

Wiek i płeć

Nie stwierdzono klinicznie istotnej zależności właściwości farmakokinetycznych rozuwastatyny od wieku i płci dorosłych pacjentów. Właściwości farmakokinetyczne rozuwastatyny u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną były zbliżone do tych obserwowanych u dorosłych ochotników (patrz poniżej „Dzieci i młodzież”).

Rasa

U pacjentów pochodzących z Azji (Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków, Wietnamczyków i Koreańczyków) stwierdzono około 2-krotne zwiększenie wartości mediany powierzchni pola pod krzywą (AUC) i stężenia maksymalnego (Cmax) w porównaniu z rasą kaukaską; u pacjentów pochodzenia azjatycko-indyjskiego występowało około 1,3-krotne zwiększenie wartości mediany AUC i Cmax. Badania farmakokinetyczne u populacji kaukaskiej i czarnej nie wykazały różnic istotnych klinicznie.

Niewydolność nerek

W badaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o różnym nasileniu stwierdzono, że łagodne i umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wpływają na stężenie rozuwastatyny lub N-demetylowanego metabolitu w osoczu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CrCl < 30 ml/min) stwierdzono 3-krotne zwiększenie stężenia preparatu i 9-krotne zwiększenie stężenia N-demetylowanego metabolitu w porównaniu z wartościami u zdrowych ochotników.

U pacjentów dializowanych stężenie rozuwastatyny w stanie stacjonarnym było o około 50% większe niż u zdrowych ochotników.

Niewydolność wątroby

W badaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o różnym nasileniu nie stwierdzono zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę u pacjentów z grupy z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u dwóch pacjentów z grupy 8 i 9 punktów w skali Child-Pugh stwierdzono co najmniej 2-krotne zwiększenie ekspozycji w porównaniu z pacjentami z grup mających mniejszą liczbę punktów w skali Child-Pugh. Nie ma danych dotyczących pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh.

Polimorfizm genetyczny

Dyspozycja inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w tym rozuwastatyny, obejmuje białka transportujące OATP1B1 oraz BCRP. U pacjentów z polimorfizmem genetycznym SLCO1B1 (w białku OATP1B1) i (lub) ABCG2 (w białku BCRP) istnieje ryzyko zwiększenia ekspozycji na rozuwastatynę. Osobnicze polimorfizmy SLCO1B1 c.521CC oraz ABCG2 c.421AA związane są ze zwiększoną ekspozycją na rozuwastatynę (AUC) w porównaniu do genotypów SLCO1B1 c.521TT lub ABCG2 c.421CC.

To specyficzne genotypowanie nie jest przyjęte w praktyce klinicznej, ale dla pacjentów o których wiadomo, że posiadają tego typu polimorfizm zaleca się niższą dawkę dobową rozuwastatyny.

Dzieci i młodzież

Parametry farmakokinetyczne u dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku 10-17 lat nie zostały w pełni określone. Niewielkie badanie farmakokinetyczne dotyczące stosowania rozuwastatyny (podawanej w formie tabletek) przeprowadzone wśród 18 pacjentów pediatrycznych wykazało, iż ekspozycja na działanie leku u dzieci i młodzieży jest porównywalna do ekspozycji u pacjentów dorosłych. Dodatkowo, wyniki wskazują, że nie powinno być większych odchyleń w odniesieniu do proporcjonalnych dawek.

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie prowadzono szczegółowych badań nad wpływem na hERG. Działania niepożądane nie obserwowane w badaniach klinicznych, jednak stwierdzane u zwierząt przy ekspozycji zbliżonej do uzyskiwanej ekspozycji klinicznej to: w badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych zmiany histopatologiczne w wątrobie, prawdopodobnie spowodowane działaniem farmakologicznym rozuwastatyny obserwowano u myszy, szczurów oraz w mniejszym stopniu, wraz ze zmianami w pęcherzyku żółciowym, u psów; zmiany te nie występowały u małp. Dodatkowo po podaniu większych dawek obserwowano działanie uszkadzające jądra u małp i psów. U szczurów obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość, w tym zmniejszenie wielkości, masy i przeżycia nowonarodzonych szczurów po podaniu dawek toksycznych dla matki, kiedy ekspozycja ustrojowa była kilkakrotnie większa niż po podaniu dawki leczniczej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii OPA/Al/PVC/Al w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 28, 30, 84, 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s.

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

16712    (Rosucard, 10 mg)

16713    (Rosucard, 20 mg)

16714    (Rosucard, 40 mg)

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.04.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2014

17

Rosucard