Imeds.pl

Rosugen 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rosugen, 5 mg, tabletki powlekane Rosugen, 10 mg, tabletki powlekane Rosugen, 20 mg, tabletki powlekane Rosugen, 40 mg, tabletki powlekane

(Rosuvastatinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosugen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosugen

3.    Jak stosować lek Rosugen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosugen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ROSUGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rosugen należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek Rosugen jest stosowany:

W przypadku wysokiego stężenia cholesterolu. Oznacza to zagrożenie ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu.

Stosowanie statyny jest zalecane, gdy odpowiednia dieta i zwiększenie wysiłku fizycznego nie wystarczają do wyrównania stężeń cholesterolu. W czasie stosowania leku Rosugen należy nadal przestrzegać diety obniżającej stężenie cholesterolu i dbać o aktywność fizyczną.

lub

W przypadku obecności innych czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub podobnych problemów ze zdrowiem.

Zawał serca, udar mózgu i inne problemy mogą być spowodowane przez chorobę zwaną miażdżycą. Miażdżyca polega na odkładaniu się złogów tłuszczowych w tętnicach.

-    Lek Rosugen jest stosowany w celu korygowania stężeń substancji tłuszczowych we krwi zwanych lipidami, z których najbardziej rozpowszechniony jest cholesterol.

-    Jest kilka różnych rodzajów cholesterolu obecnych we krwi - 'zły' cholesterol (LDL-C) i 'dobry' cholesterol (HDL-C).

-    Rosugen zmniejsza stężenie 'złego' cholesterolu i zwiększa stężenie 'dobrego' cholesterolu.

-    Działa poprzez blokowanie wytwarzania w organizmie 'złego' cholesterolu. Zwiększa również zdolność organizmu do usuwania 'złego' cholesterolu z krwi.

-    U większości ludzi duże stężenie cholesterolu nie ma wpływu na ich samopoczucie, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jeśli jednak nie będzie leczone, w ścianie naczyń krwionośnych będą odkładać się złogi tłuszczowe powodując zwężenie naczyń.

-    Czasami takie zwężone naczynia krwionośne mogą ulec zablokowaniu, odcinając dopływ krwi do serca lub mózgu i powodując zawał serca lub udar mózgu. Obniżenie stężenia cholesterolu pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych problemów ze zdrowiem.

-    Przyjmowanie leku Rosugen należy kontynuować nawet jeśli stężenie cholesterolu osiągnęło prawidłowy poziom, ponieważ lek zapobiega ponownemu wzrostowi stężenia cholesterolu i odkładaniu się złogów tłuszczowych. Leczenie należy jednak przerwać, jeśli zaleci to lekarz lub w razie zajścia w ciążę.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROSUGEN

Kiedy nie stosować leku Rosugen

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rosugen.

-    Jeśli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, w tym laktozy, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia rozuwastatyną, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i powiadomić lekarza. Kobiety powinny zabezpieczać się przed zajściem w ciążę w czasie przyjmowania rozuwastatyny stosuj ąc skuteczną antykoncepcję.

-    Jeśli występuje choroba wątroby.

-    Jeśli występuje ciężka choroba nerek.

-    Jeśli występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni.

-    Jeśli stosowany jest lek zwany cyklosporyną (stosowany na przykład po przeszczepieniu narządu)

-    Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości) proszę zgłosić się do lekarza.

Ponadto, kiedy nie stosować leku Rosugen 40 mg (największa dawka):

-    Jeśli występują średnio nasilone problemy z nerkami (w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza).

-    Jeśli czynność tarczycy nie jest prawidłowa.

-    Jeśli kiedykolwiek występowały nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, jeśli u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały choroby mięśni, lub jeśli w przeszłości w czasie stosowania innych leków obniżających stężenie cholesterolu występowały problemy dotyczące mięśni.

-    Jeśli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu.

-    U osób pochodzących z Azji (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi).

-    Jeśli stosowane są inne leki obniżające stężenie cholesterolu, zwane fibratami.

-    Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości) proszę zgłosić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rosugen

-    Jeśli występują problemy z nerkami.

-    Jeśli występują problemy z wątrobą.

-    Jeśli kiedykolwiek występowały nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, jeśli u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały choroby mięśni, lub jeśli w przeszłości w czasie stosowania innych leków obniżających stężenie cholesterolu występowały problemy dotyczące mięśni. Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, szczególnie w razie złego samopoczucia lub gorączki.

-    Jeśli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu.

-    Jeśli czynność tarczycy nie jest prawidłowa.

- Jeśli stosowane są inne leki obniżające stężenie cholesterolu, zwane fibratami. Proszę zapoznać się z treścią ulotki, nawet w przypadku przyjmowania w przeszłości innych leków obniżających stężenie cholesterolu.

- Jeśli stosowane są leki przeznaczone do zwalczania zakażenia HIV, np. lopinawir/rytonawir, proszę zapoznać się z częścią „Stosowanie innych leków”.

- Jeśli pacjent ma mniej niż 10 lat: Nie należy stosować leku Rosugen u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

- Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat: Lek Rosugen 40 mg nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

- Jeśli pacjent ma ponad 70 lat (lekarz musi dobrać odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosugen rozpoczynającą leczenie)

- Jeśli występuje ciężka niewydolność oddechowa.

- U osób pochodzących z Azji - tzn. u Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków,

Wietnamczyków, Koreańczyków i Hindusów. Lekarz musi dobrać odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosugen rozpoczynającą leczenie.

Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości):

Nie należy stosować leku Rosugen 40 mg (największa dawka) i przed rozpoczęciem przyjmowania jakiejkolwiek dawki leku Rosugen należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

U niewielkiej liczby pacjentów statyny mogą mieć wpływ na wątrobę. Można to sprawdzić wykonując proste badanie, które wykrywa zwiększone stężenia enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu przed i w trakcie leczenia lekiem Rosugen lekarz zwykle zaleca badania krwi (badania czynności wątroby).

Jeśli pacjent ma cukrzycę lub istnieje ryzyko wystąpienia cukrzycy, podczas stosowania leku Rosugen pacjent będzie pod ścisłą obserwacją lekarza. Ryzyko wystąpienia cukrzycy jest większe u pacjentów z wysokim poziomem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o lekach niżej wymienionych:

-    cyklosporyna (stosowana na przykład po przeszczepieniu narządu)

- warfaryna (lub jakikolwiek inny lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi)

-    fibraty (takie jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakiekolwiek inne leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu (jak ezetymib)

- leki na niestrawność (stosowane w celu zobojętnienia kwaśnej treści w żołądku)

-    erytromycyna (antybiotyk)

-    doustne środki antykoncepcyjne (pigułka)

- hormonalna terapia zastępcza

-    lopinawir/rytonawir (stosowane w celu zwalczania zakażenia HIV - proszę zapoznać się z częścią “Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rosugen”).

Działanie tych leków może się zmieniać pod wpływem leku Rosugen lub leki te mogą zmieniać działanie leku Rosugen.

Stosowanie leku Rosugen z jedzeniem i piciem

Lek Rosugen można przyjmować przed jedzeniem, w czasie jedzenia lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Rosugen w czasie ciąży lub karmienia piersią. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie leczenia lekiem Rosugen, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i powiadomić lekarza. Kobiety powinny zabezpieczać się przed zaj ściem w ciążę w czasie przyjmowania leku Rosugen stosuj ąc skuteczną antykoncepcj ę.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Większość ludzi w czasie stosowania leku Rosugen może prowadzić samochód i obsługiwać maszyny - lek nie ma wpływu na zdolność wykonywania tych czynności. Niektóre osoby mogą jednak odczuwać zawroty głowy w czasie leczenia lekiem Rosugen. Jeśli wystąpią zawroty głowy, przed próbą prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rosugen

Lek zawiera jednowodną laktozę. Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Lek zawiera także żółcień pomarańczową i czerwień Allura, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Pełna lista substancji pomocniczych patrz punkt „Inne informacje”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROSUGEN

Lek Rosugen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawki u dorosłych

Jeśli lek Rosugen jest przyjmowany z powodu wysokiego stężenia cholesterolu:

Dawka początkowa

Leczenie lekiem Rosugen należy zaczynać od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeśli wcześniej była stosowana większa dawka innej statyny. Decyzja o wielkości dawki początkowej będzie zależeć od:

Stężenia cholesterolu.

Ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Tego, czy występuje jakiś dodatkowy czynnik predysponujący do wystąpienia działań niepożądanych. Należy zapytać lekarza lub farmaceuty, jaka dawka leku Rosugen będzie najbardziej odpowiednia.

Lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu najmniejszej dawki (5 mg), jeśli:

Pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea lub Indie).

Pacjent ma ponad 70 lat.

Występują umiarkowanie nasilone problemy z nerkami.

Istnieje ryzyko wystąpienia bólów mięśni (miopatia).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki, tak aby pacjent przyjmował taką ilość leku Rosugen, jaka jest dla niego najbardziej odpowiednia. Jeśli leczenie zaczęto od dawki 5 mg, lekarz może w razie potrzeby podwoić dawkę do 10 mg, następnie do 20 mg i w dalszej kolejności do 40 mg. Jeśli leczenie zaczęto od dawki 10 mg, lekarz może w razie potrzeby podwoić tę dawkę do 20 mg a następnie do 40 mg. Przed każdym kolejnym zwiększeniem dawki należy zachować odstęp czasu 4 tygodni.

Maksymalna dobowa dawka leku Rosugen wynosi 40 mg. Jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu, u których podczas stosowania dawki 20 mg nie uzyskano wystarczającego obniżenia stężenia cholesterolu.

Jeśli lek Rosugen jest przyjmowany w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych problemów ze zdrowiem:

Zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Lekarz może jednak podjąć decyzj ę o stosowaniu mniejszej dawki, jeśli stwierdzi obecność któregokolwiek z wymienionych powyżej czynników.

Zwykle stosowane dawki u dzieci w wieku od 10 do 17 lat

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg. Lekarz może zwiększać dawkę, aby dobrać dawkę leku najbardziej odpowiednią dla pacjenta. Maksymalna dobowa dawka leku Rosugen wynosi 20 mg. Lek należy przyjmować raz dziennie. U dzieci nie należy stosować leku Rosugen 40 mg.

Sposób przyjmowania leku

Tabletkę należy połykać w całości popijając wodą.

Lek Rosugen należy przyjmować raz dziennie. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia.

Należy starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze, aby łatwiej pamiętać o jego przyjmowaniu.

Regularne kontrole stężenia cholesterolu

Ważne jest, aby regularnie zgłaszać się do lekarza na kontrolne badania stężenia cholesterolu, aby mieć pewność, że stężenie cholesterolu obniżyło się i utrzymuje się na prawidłowym poziomie.

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki, tak aby pacjent przyjmował taką ilość leku Rosugen, jaka jest dla niego najbardziej odpowiednia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rosugen

Należy zgłosić się do swojego lekarza lub do najbliższego szpitala po poradę.

W przypadku hospitalizacji lub leczenia innej choroby, należy powiedzieć personelowi służby zdrowia o przyjmowaniu leku Rosugen.

Pominięcie przyjęcia leku Rosugen

Nie ma powodu do niepokoju; należy po prostu przyjąć następną dawkę leku o stałej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki dla uzupełniania pominiętej dawki leku.

Przerwanie przyjmowania leku Rosugen

Jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku Rosugen, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Po przerwaniu przyjmowania leku Rosugen stężenia cholesterolu mogą ponownie wzrosnąć.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rosugen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie objawy niepożądane mogą wystąpić. Zwykle objawy te są łagodne i po krótkim czasie ustępują.

Jeśli wystąpią którekolwiek z następujących reakcji alergicznych, należy przerwać przyjmowanie leku Rosugen i natychmiast zgłosić się do lekarza:

-    Trudności z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i/lub gardła

-    Obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, mogący powodować trudności z przełykaniem

-    Silne swędzenie skóry (z guzkami na skórze).

Ponadto należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Rosugen i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią nietypowe bóle mięśni, utrzymujące się dłużej niż można by oczekiwać. Objawy dotyczące mięśni występują częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Podobnie jak w przypadku innych statyn, nieprzyjemne objawy mięśniowe występowały u niewielkiej liczby pacjentów i rzadko prowadziły do potencjalnie groźnego dla życia uszkodzenia mięśni zwanego rabdomiolizą.

Częste możliwe działania niepożądane (występujące z częstością od 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

-    Bóle głowy

-    Bóle brzucha

-    Zaparcia

-    Mdłości

-    Bóle mięśni

-    Uczucie osłabienia

-    Zawroty głowy

-    Zwiększenie ilości białka w moczu - zaburzenie to zwykle ustępuje samoistnie bez konieczności przerywania leczenia lekiem Rosugen (tylko w przypadku leku Rosugen 40 mg)

-    Cukrzyca. Jej prawdopodobieństwo jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenia cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze. W czasie stosowania tego leku lekarz będzie starannie obserwował pacjenta.

Niezbyt częste możliwe działania niepożądane (występujące z częstością od 1 na 100 do 1 na 1000

pacjentów):

-    Wysypka, swędzenie skóry i inne reakcje skórne

-    Zwiększenie ilości białka w moczu - zaburzenie to zwykle ustępuje samoistnie bez konieczności przerywania leczenia lekiem Rosugen (tylko w przypadku leku Rosugen 5 mg, 10 mg i 20 mg).

Rzadkie możliwe działania niepożądane (występujące z częstością od 1 na 1000 do 1 na 10000

pacjentów):

-    Ciężka reakcja alergiczna - do jej objawów należą: obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, silne swędzenie skóry (z guzkami na skórze). W razie podejrzenia reakcji alergicznej, należy przerwać przyjmowanie leku Rosugen i natychmiast zgłosić się do lekarza

-    Uszkodzenie mięśni u dorosłych - jeśli wystąpią nietypowe bóle mięśni, utrzymujące się dłużej niż można by oczekiwać, jako środek ostrożności należy przerwać przyjmowanie leku Rosugen i natychmiast zgłosić się do lekarza

-    Silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)

-    Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadkie możliwe działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10000

pacjentów):

-    Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

-    Zapalenie wątroby

-    Ślady krwi w moczu

-    Uszkodzenie nerwów w nogach lub rękach (drętwienie)

-    Bóle stawów

-    Utrata pamięci

-    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

-    Biegunka (luźne stolce)

-    Zespół Stevensa-Johnsona (groźna choroba z powstawaniem pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, okolicy oczu i narządów płciowych)

-    Kaszel

-    Duszność

-    Obrzęk (opuchnięcie)

-    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary nocne

-    Zaburzenia seksualne

-    Depresja

-    Problemy dotyczące oddychania, w tym przewlekły kaszel i/lub duszność lub gorączka

-    Choroby ścięgien, niekiedy powikłane pęknięciem lub zerwaniem

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROSUGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rosugen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku/blistrach/etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Rosugen pakowany w butelki powinien być używany nie dłużej niż 3 miesiące po pierwszym otwarciu butelki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rosugen

Substancją czynną jest rozuwastatyna w postaci soli wapniowej.

Każda tabletka zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej). Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), magnezu tlenek lekki, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172)

Otoczka:

Laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żółcień chinolinowa (E 104) (dla tabletek 5 mg), żółcień pomarańczowa (E 110) (dla tabletek 10 mg, 20 mg, 40 mg), czerwień Allura (E 129) i indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Rosugen i co zawiera opakowanie

Rosugen 5 mg: żółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS” po drugiej stronie.

Rosugen 10 mg: różowa, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS1” po drugiej stronie.

Rosugen 20 mg: różowa, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS2” po drugiej stronie.

Rosugen 40 mg: różowa, owalna, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS4” po drugiej stronie.

Lek Rosugen jest dostępny w blistrach po 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 i 98 tabletek lub w plastikowych butelkach po: 28, 30, 56, 60, 84 i 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Finlandia:

Irlandia:

Polska:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:


Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, tabletti, kalvopaallysteinen Rosuvastatin Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg film-coated tablet Rosugen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletki powlekane Rosuvastatina Generics 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimate filmate Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg filmsko oblozene tablete Rosuvastatin Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmom obalene tablety

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2012

Strona 9 z 9