+ iMeds.pl

Rosugen 5 mgUlotka Rosugen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rosugen, 5 mg, tabletki powlekane Rosugen, 10 mg, tabletki powlekane Rosugen, 20 mg, tabletki powlekane Rosugen, 40 mg, tabletki powlekane

(Rosuvastatinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosugen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosugen

3.    Jak stosować lek Rosugen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosugen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ROSUGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rosugen należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek Rosugen jest stosowany:

W przypadku wysokiego stężenia cholesterolu. Oznacza to zagrożenie ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu.

Stosowanie statyny jest zalecane, gdy odpowiednia dieta i zwiększenie wysiłku fizycznego nie wystarczają do wyrównania stężeń cholesterolu. W czasie stosowania leku Rosugen należy nadal przestrzegać diety obniżającej stężenie cholesterolu i dbać o aktywność fizyczną.

lub

W przypadku obecności innych czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub podobnych problemów ze zdrowiem.

Zawał serca, udar mózgu i inne problemy mogą być spowodowane przez chorobę zwaną miażdżycą. Miażdżyca polega na odkładaniu się złogów tłuszczowych w tętnicach.

-    Lek Rosugen jest stosowany w celu korygowania stężeń substancji tłuszczowych we krwi zwanych lipidami, z których najbardziej rozpowszechniony jest cholesterol.

-    Jest kilka różnych rodzajów cholesterolu obecnych we krwi - 'zły' cholesterol (LDL-C) i 'dobry' cholesterol (HDL-C).

-    Rosugen zmniejsza stężenie 'złego' cholesterolu i zwiększa stężenie 'dobrego' cholesterolu.

-    Działa poprzez blokowanie wytwarzania w organizmie 'złego' cholesterolu. Zwiększa również zdolność organizmu do usuwania 'złego' cholesterolu z krwi.

-    U większości ludzi duże stężenie cholesterolu nie ma wpływu na ich samopoczucie, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jeśli jednak nie będzie leczone, w ścianie naczyń krwionośnych będą odkładać się złogi tłuszczowe powodując zwężenie naczyń.

-    Czasami takie zwężone naczynia krwionośne mogą ulec zablokowaniu, odcinając dopływ krwi do serca lub mózgu i powodując zawał serca lub udar mózgu. Obniżenie stężenia cholesterolu pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych problemów ze zdrowiem.

-    Przyjmowanie leku Rosugen należy kontynuować nawet jeśli stężenie cholesterolu osiągnęło prawidłowy poziom, ponieważ lek zapobiega ponownemu wzrostowi stężenia cholesterolu i odkładaniu się złogów tłuszczowych. Leczenie należy jednak przerwać, jeśli zaleci to lekarz lub w razie zajścia w ciążę.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROSUGEN

Kiedy nie stosować leku Rosugen

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rosugen.

-    Jeśli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, w tym laktozy, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia rozuwastatyną, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i powiadomić lekarza. Kobiety powinny zabezpieczać się przed zajściem w ciążę w czasie przyjmowania rozuwastatyny stosuj ąc skuteczną antykoncepcję.

-    Jeśli występuje choroba wątroby.

-    Jeśli występuje ciężka choroba nerek.

-    Jeśli występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni.

-    Jeśli stosowany jest lek zwany cyklosporyną (stosowany na przykład po przeszczepieniu narządu)

-    Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości) proszę zgłosić się do lekarza.

Ponadto, kiedy nie stosować leku Rosugen 40 mg (największa dawka):

-    Jeśli występują średnio nasilone problemy z nerkami (w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza).

-    Jeśli czynność tarczycy nie jest prawidłowa.

-    Jeśli kiedykolwiek występowały nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, jeśli u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały choroby mięśni, lub jeśli w przeszłości w czasie stosowania innych leków obniżających stężenie cholesterolu występowały problemy dotyczące mięśni.

-    Jeśli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu.

-    U osób pochodzących z Azji (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi).

-    Jeśli stosowane są inne leki obniżające stężenie cholesterolu, zwane fibratami.

-    Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości) proszę zgłosić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rosugen

-    Jeśli występują problemy z nerkami.

-    Jeśli występują problemy z wątrobą.

-    Jeśli kiedykolwiek występowały nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, jeśli u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały choroby mięśni, lub jeśli w przeszłości w czasie stosowania innych leków obniżających stężenie cholesterolu występowały problemy dotyczące mięśni. Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, szczególnie w razie złego samopoczucia lub gorączki.

-    Jeśli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu.

-    Jeśli czynność tarczycy nie jest prawidłowa.

- Jeśli stosowane są inne leki obniżające stężenie cholesterolu, zwane fibratami. Proszę zapoznać się z treścią ulotki, nawet w przypadku przyjmowania w przeszłości innych leków obniżających stężenie cholesterolu.

- Jeśli stosowane są leki przeznaczone do zwalczania zakażenia HIV, np. lopinawir/rytonawir, proszę zapoznać się z częścią „Stosowanie innych leków”.

- Jeśli pacjent ma mniej niż 10 lat: Nie należy stosować leku Rosugen u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

- Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat: Lek Rosugen 40 mg nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

- Jeśli pacjent ma ponad 70 lat (lekarz musi dobrać odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosugen rozpoczynającą leczenie)

- Jeśli występuje ciężka niewydolność oddechowa.

- U osób pochodzących z Azji - tzn. u Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków,

Wietnamczyków, Koreańczyków i Hindusów. Lekarz musi dobrać odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosugen rozpoczynającą leczenie.

Jeśli ma miejsce któraś z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości):

Nie należy stosować leku Rosugen 40 mg (największa dawka) i przed rozpoczęciem przyjmowania jakiejkolwiek dawki leku Rosugen należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

U niewielkiej liczby pacjentów statyny mogą mieć wpływ na wątrobę. Można to sprawdzić wykonując proste badanie, które wykrywa zwiększone stężenia enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu przed i w trakcie leczenia lekiem Rosugen lekarz zwykle zaleca badania krwi (badania czynności wątroby).

Jeśli pacjent ma cukrzycę lub istnieje ryzyko wystąpienia cukrzycy, podczas stosowania leku Rosugen pacjent będzie pod ścisłą obserwacją lekarza. Ryzyko wystąpienia cukrzycy jest większe u pacjentów z wysokim poziomem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o lekach niżej wymienionych:

-    cyklosporyna (stosowana na przykład po przeszczepieniu narządu)

- warfaryna (lub jakikolwiek inny lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi)

-    fibraty (takie jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakiekolwiek inne leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu (jak ezetymib)

- leki na niestrawność (stosowane w celu zobojętnienia kwaśnej treści w żołądku)

-    erytromycyna (antybiotyk)

-    doustne środki antykoncepcyjne (pigułka)

- hormonalna terapia zastępcza

-    lopinawir/rytonawir (stosowane w celu zwalczania zakażenia HIV - proszę zapoznać się z częścią “Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rosugen”).

Działanie tych leków może się zmieniać pod wpływem leku Rosugen lub leki te mogą zmieniać działanie leku Rosugen.

Stosowanie leku Rosugen z jedzeniem i piciem

Lek Rosugen można przyjmować przed jedzeniem, w czasie jedzenia lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Rosugen w czasie ciąży lub karmienia piersią. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie leczenia lekiem Rosugen, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i powiadomić lekarza. Kobiety powinny zabezpieczać się przed zajściem w ciążę w czasie przyjmowania leku Rosugen stosuj ąc skuteczną antykoncepcj ę.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Większość ludzi w czasie stosowania leku Rosugen może prowadzić samochód i obsługiwać maszyny - lek nie ma wpływu na zdolność wykonywania tych czynności. Niektóre osoby mogą jednak odczuwać zawroty głowy w czasie leczenia lekiem Rosugen. Jeśli wystąpią zawroty głowy, przed próbą prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rosugen

Lek zawiera jednowodną laktozę. Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Lek zawiera także żółcień pomarańczową i czerwień Allura, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Pełna lista substancji pomocniczych patrz punkt „Inne informacje”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROSUGEN

Lek Rosugen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawki u dorosłych

Jeśli lek Rosugen jest przyjmowany z powodu wysokiego stężenia cholesterolu:

Dawka początkowa

Leczenie lekiem Rosugen należy zaczynać od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeśli wcześniej była stosowana większa dawka innej statyny. Decyzja o wielkości dawki początkowej będzie zależeć od:

Stężenia cholesterolu.

Ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Tego, czy występuje jakiś dodatkowy czynnik predysponujący do wystąpienia działań niepożądanych. Należy zapytać lekarza lub farmaceuty, jaka dawka leku Rosugen będzie najbardziej odpowiednia.

Lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu najmniejszej dawki (5 mg), jeśli:

Pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea lub Indie).

Pacjent ma ponad 70 lat.

Występują umiarkowanie nasilone problemy z nerkami.

Istnieje ryzyko wystąpienia bólów mięśni (miopatia).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki, tak aby pacjent przyjmował taką ilość leku Rosugen, jaka jest dla niego najbardziej odpowiednia. Jeśli leczenie zaczęto od dawki 5 mg, lekarz może w razie potrzeby podwoić dawkę do 10 mg, następnie do 20 mg i w dalszej kolejności do 40 mg. Jeśli leczenie zaczęto od dawki 10 mg, lekarz może w razie potrzeby podwoić tę dawkę do 20 mg a następnie do 40 mg. Przed każdym kolejnym zwiększeniem dawki należy zachować odstęp czasu 4 tygodni.

Maksymalna dobowa dawka leku Rosugen wynosi 40 mg. Jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu, u których podczas stosowania dawki 20 mg nie uzyskano wystarczającego obniżenia stężenia cholesterolu.

Jeśli lek Rosugen jest przyjmowany w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych problemów ze zdrowiem:

Zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Lekarz może jednak podjąć decyzję o stosowaniu mniejszej dawki, jeśli stwierdzi obecność któregokolwiek z wymienionych powyżej czynników.

Zwykle stosowane dawki u dzieci w wieku od 10 do 17 lat

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg. Lekarz może zwiększać dawkę, aby dobrać dawkę leku najbardziej odpowiednią dla pacjenta. Maksymalna dobowa dawka leku Rosugen wynosi 20 mg. Lek należy przyjmować raz dziennie. U dzieci nie należy stosować leku Rosugen 40 mg.

Sposób przyjmowania leku

Tabletkę należy połykać w całości popijając wodą.

Lek Rosugen należy przyjmować raz dziennie. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia.

Należy starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze, aby łatwiej pamiętać o jego przyjmowaniu.

Regularne kontrole stężenia cholesterolu

Ważne jest, aby regularnie zgłaszać się do lekarza na kontrolne badania stężenia cholesterolu, aby mieć pewność, że stężenie cholesterolu obniżyło się i utrzymuje się na prawidłowym poziomie.

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki, tak aby pacjent przyjmował taką ilość leku Rosugen, jaka jest dla niego najbardziej odpowiednia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rosugen

Należy zgłosić się do swojego lekarza lub do najbliższego szpitala po poradę.

W przypadku hospitalizacji lub leczenia innej choroby, należy powiedzieć personelowi służby zdrowia o przyjmowaniu leku Rosugen.

Pominięcie przyjęcia leku Rosugen

Nie ma powodu do niepokoju; należy po prostu przyjąć następną dawkę leku o stałej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki dla uzupełniania pominiętej dawki leku.

Przerwanie przyjmowania leku Rosugen

Jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku Rosugen, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Po przerwaniu przyjmowania leku Rosugen stężenia cholesterolu mogą ponownie wzrosnąć.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rosugen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie objawy niepożądane mogą wystąpić. Zwykle objawy te są łagodne i po krótkim czasie ustępują.

Jeśli wystąpią którekolwiek z następujących reakcji alergicznych, należy przerwać przyjmowanie leku Rosugen i natychmiast zgłosić się do lekarza:

-    Trudności z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i/lub gardła

-    Obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, mogący powodować trudności z przełykaniem

-    Silne swędzenie skóry (z guzkami na skórze).

Ponadto należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Rosugen i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią nietypowe bóle mięśni, utrzymujące się dłużej niż można by oczekiwać. Objawy dotyczące mięśni występują częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Podobnie jak w przypadku innych statyn, nieprzyjemne objawy mięśniowe występowały u niewielkiej liczby pacjentów i rzadko prowadziły do potencjalnie groźnego dla życia uszkodzenia mięśni zwanego rabdomiolizą.

Częste możliwe działania niepożądane (występujące z częstością od 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

-    Bóle głowy

-    Bóle brzucha

-    Zaparcia

-    Mdłości

-    Bóle mięśni

-    Uczucie osłabienia

-    Zawroty głowy

-    Zwiększenie ilości białka w moczu - zaburzenie to zwykle ustępuje samoistnie bez konieczności przerywania leczenia lekiem Rosugen (tylko w przypadku leku Rosugen 40 mg)

-    Cukrzyca. Jej prawdopodobieństwo jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenia cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze. W czasie stosowania tego leku lekarz będzie starannie obserwował pacjenta.

Niezbyt częste możliwe działania niepożądane (występujące z częstością od 1 na 100 do 1 na 1000

pacjentów):

-    Wysypka, swędzenie skóry i inne reakcje skórne

-    Zwiększenie ilości białka w moczu - zaburzenie to zwykle ustępuje samoistnie bez konieczności przerywania leczenia lekiem Rosugen (tylko w przypadku leku Rosugen 5 mg, 10 mg i 20 mg).

Rzadkie możliwe działania niepożądane (występujące z częstością od 1 na 1000 do 1 na 10000

pacjentów):

-    Ciężka reakcja alergiczna - do jej objawów należą: obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, silne swędzenie skóry (z guzkami na skórze). W razie podejrzenia reakcji alergicznej, należy przerwać przyjmowanie leku Rosugen i natychmiast zgłosić się do lekarza

-    Uszkodzenie mięśni u dorosłych - jeśli wystąpią nietypowe bóle mięśni, utrzymujące się dłużej niż można by oczekiwać, jako środek ostrożności należy przerwać przyjmowanie leku Rosugen i natychmiast zgłosić się do lekarza

-    Silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)

-    Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadkie możliwe działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10000

pacjentów):

-    Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

-    Zapalenie wątroby

-    Ślady krwi w moczu

-    Uszkodzenie nerwów w nogach lub rękach (drętwienie)

-    Bóle stawów

-    Utrata pamięci

-    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

-    Biegunka (luźne stolce)

-    Zespół Stevensa-Johnsona (groźna choroba z powstawaniem pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, okolicy oczu i narządów płciowych)

-    Kaszel

-    Duszność

-    Obrzęk (opuchnięcie)

-    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary nocne

-    Zaburzenia seksualne

-    Depresja

-    Problemy dotyczące oddychania, w tym przewlekły kaszel i/lub duszność lub gorączka

-    Choroby ścięgien, niekiedy powikłane pęknięciem lub zerwaniem

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROSUGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rosugen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku/blistrach/etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Rosugen pakowany w butelki powinien być używany nie dłużej niż 3 miesiące po pierwszym otwarciu butelki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rosugen

Substancją czynną jest rozuwastatyna w postaci soli wapniowej.

Każda tabletka zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej). Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), magnezu tlenek lekki, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172)

Otoczka:

Laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żółcień chinolinowa (E 104) (dla tabletek 5 mg), żółcień pomarańczowa (E 110) (dla tabletek 10 mg, 20 mg, 40 mg), czerwień Allura (E 129) i indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Rosugen i co zawiera opakowanie

Rosugen 5 mg: żółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS” po drugiej stronie.

Rosugen 10 mg: różowa, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS1” po drugiej stronie.

Rosugen 20 mg: różowa, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS2” po drugiej stronie.

Rosugen 40 mg: różowa, owalna, dwuwypukła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS4” po drugiej stronie.

Lek Rosugen jest dostępny w blistrach po 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 i 98 tabletek lub w plastikowych butelkach po: 28, 30, 56, 60, 84 i 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Finlandia:

Irlandia:

Polska:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:


Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, tabletti, kalvopaallysteinen Rosuvastatin Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg film-coated tablet Rosugen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletki powlekane Rosuvastatina Generics 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimate filmate Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg filmsko obložene tablete Rosuvastatin Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmom obalené tablety

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2012

Strona 9 z 9

Rosugen

Charakterystyka Rosugen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rosugen, 5 mg, tabletki powlekane Rosugen, 10 mg, tabletki powlekane Rosugen, 20 mg, tabletki powlekane Rosugen, 40 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej). Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej). Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg rozuwastatyny(w postaci soli wapniowej). Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg rozuwastatyny(w postaci soli wapniowej).

Substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna:

Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 13,1 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 26,2 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana 20 mg zawiera 52,4 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana 40 mg zawiera 104,8 mg laktozy jednowodnej.

Żółcień pomarańczowa:

Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 0,009 mg żółcieni pomarańczowej.

Każda tabletka powlekana 20 mg zawiera 0,018 mg żółcieni pomarańczowej.

Każda tabletka powlekana 40 mg zawiera 0,036 mg żółcieni pomarańczowej.

Czerwień Allura:

Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 0,003 mg czerwieni Allura.

Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 0,010 mg czerwieni Allura.

Każda tabletka powlekana 20 mg zawiera 0,020 mg czerwieni Allura.

Każda tabletka powlekana 40 mg zawiera 0,04 mg czerwieni Allura.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

5 mg: żółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, o średnicy 4,3 mm, z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS” po drugiej stronie.

10 mg: różowa, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, o średnicy 5,55 mm, z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS1” po drugiej stronie.

20 mg: różowa, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, o średnicy 7,14 mm, z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS2” po drugiej stronie.

40 mg: różowa, owalna, dwuwypukła tabletka powlekana, o wymiarach 11,5 mm x 7 mm, z wytłoczonym napisem “M” po jednej stronie i “RS4” po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Leczenie hipercholesterolemii

Dorośli, młodzież i dzieci od 10 roku życia z pierwotną hipercholesterolemią (typ Ila, w tym heterozygotyczna hipercholesterolemią rodzinna) lub dyslipidemią mieszaną (typ Ilb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. wysiłek fizyczny, zmniejszenie wagi ciała) jest niewystarczające.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszających stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub wtedy, gdy inne sposoby leczenia są niewłaściwe.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których szacowane ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jest wysokie (patrz punkt 5.1), dodatkowo do modyfikacji innych czynników ryzyka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przed włączeniem leku pacjent powinien rozpocząć standardową dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu i kontynuować tę dietę w czasie leczenia. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązuj ącymi zaleceniami, zależnie od celu terapii i reakcji pacjenta na leczenie.

Rosugen można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Leczenie hipercholesterolemii

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg lub 10 mg, doustnie, raz na dobę, zarówno u pacjentów, nigdy wcześniej nie leczonych statynami jak i u pacjentów przestawianych z innego leku z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu u danego pacjenta, czynniki ryzyka przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz niżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8) zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 40 mg można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, zagrożonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (w szczególności u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną), u których nie uzyskano założonego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg. Pacjenci leczeni dawką 40 mg powinni pozostawać pod rutynową kontrolą (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

W badaniu oceniającym zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1).

Populacja pediatryczna

W pediatrii lek może być stosowane wyłącznie przez specjalistów.

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (chłopcy w stadium II lub wyższym wg skali Tannera, dziewczynki co najmniej 1 rok po pierwszej miesiączce)

U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną typowa dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. Zwykle stosowane dawki mieszczą się w zakresie od 5 mg do 20 mg doustnie raz dziennie. Zwiększania dawek u pacjentów pediatrycznych należy dokonywać na podstawie indywidualnej odpowiedzi na lek i w zależności od tolerancji leczenia, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia u dzieci (patrz punkt 4.4). Przed włączeniem rozuwastatyny u dzieci i młodzieży należy wdrożyć standardową dietę obniżaj ącą stężenie cholesterolu; dietę tę należy kontynuować w czasie leczenia rozuwastatyną. Nie badano w tej populacji bezpieczeństwa i skuteczności dawek większych niż 20 mg.

Tabletki 40 mg nie są odpowiednie do stosowania u pacjentów pediatrycznych.

Dzieci poniżej 10 roku życia

Doświadczenie ze stosowaniem leku u dzieci poniżej 10 roku życia ogranicza się do niewielkiej liczby pacjentów (w wieku od 8 do 10 lat) z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. W związku z tym nie zaleca się stosowania produktu Rosugen u dzieci poniżej 10 roku życia.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa u pacjentów powyżej 70 roku życia wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4).

Żadne inne zmiany w dawkowaniu w związku z wiekiem nie są konieczne.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie produktu Rosugen u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek jest przeciwwskazane dla wszystkich dawek (patrz punkt 4.3 i punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów mających 7 lub mniej punktów w skali Childa-Pugha. Zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę obserwowano jednak u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Childa-Pugha (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Nie ma doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów mających więcej niż 9 punktów wg klasyfikacji Childa-Pugha. Stosowanie produktu Rosugen jest przeciwwskazane u pacjentów z aktywną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Rasa

U pacjentów z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję układową na rozuwastatynę (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2). Zalecana dawka początkowa u pacjentów pochodzących z Azji wynosi 5 mg. U tych osób stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane.

Dawkowanie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii

U pacjentów z czynnikami predysponuj ącymi do miopatii zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4).

U niektórych spośród tych chorych przeciwwskazana jest dawka 40 mg (patrz punkt 4.3).

Rozuwastatyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    u pacjentów z aktywną chorobą wątroby, w tym u pacjentów z przewlekle zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy o niewyjaśnionej przyczynie i u wszystkich pacjentów ze zwiększeniem aktywności transaminaz w surowicy 3-krotnie ponad górną granicę normy

-    u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min)

-    u pacjentów z miopatią

-    u pacjentów leczonych jednocześnie cyklosporyną

-    w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej antykoncepcji.

Dawka 40 mg jest przeciwwskazana u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii/ rabdomiolizy. Należą do nich:

-    umiarkowane upośledzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min)

-    niedoczynność tarczycy

-    dziedziczne choroby mięśni u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym

-    uszkodzenia mięśni po innym leku z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów w wywiadzie

-    nadużywanie alkoholu

-    sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia leku w osoczu

-    azjatyckie pochodzenie

-    jednoczesne stosowanie fibratów.

(patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na nerki

U pacjentów leczonych dużymi dawkami produktu Rosugen,, zwłaszcza dawką 40 mg, obserwowano sporadyczne lub przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony nerek, zgłaszana w okresie po wprowadzeniu leku na rynek, jest większa przy dawce 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg podczas rutynowej kontroli należy rozważyć kontrolę czynności nerek.

Wpływ na mięśnie szkieletowe

U pacjentów leczonych produktem Rosugen, we wszystkich dawkach, ale szczególnie w dawkach powyżej 20 mg, opisywano występowanie objawów oddziaływania leku na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Bardzo rzadkie przypadki rabdomiolizy zgłaszano po zastosowaniu ezetymibu w połączeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA. Nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznej (patrz punkt 4.5) i w razie jednoczesnego stosowania tych leków należy zachować ostrożność.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość występowania rabdomiolizy związanej z produktem Rosugen opisywana po wprowadzeniu leku do obrotu, jest większa przy dawce 40 mg.

Oznaczanie kinazy kreatynowej

Nie należy oznaczać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub w obecności innych możliwych przyczyn zwiększenia aktywności CK, gdyż może to uniemożliwić interpretacj ę wyniku badania. Jeśli w badaniu wyj ściowym aktywność CK była znacznie zwiększona (> 5 x górna granica normy), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne. Jeśli powtórne badanie potwierdzi wyjściowy wynik CK > 5 x górna granica normy, nie należy rozpoczynać leczenia.

Przed leczeniem

Rosugen, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u chorych z czynnikami predysponującymi do miopatii/rabdomiolizy. Do czynników tych należą:

-    upośledzenie czynności nerek

-    niedoczynność tarczycy

-    dziedziczne choroby mięśni u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym

-    uszkodzenia mięśni po innym leku z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów w wywiadzie

-    nadużywanie alkoholu

-    wiek > 70 lat

-    sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia leku w osoczu (patrz punkt 5.2)

-    jednoczesne stosowanie fibratów.

U takich pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści związane z leczeniem. Zaleca się też staranną obserwacj ę kliniczną. Jeśli wyj ściowo aktywność CK jest istotnie zwiększona (> 5 x górna granica normy) leczenia nie należy rozpoczynać.

W czasie leczenia

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli pojawią się niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub skurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (> 5 x górna granica normy) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK < 5 x górna granica normy), leczenie należy przerwać. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie produktu Rosugen, lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce i w warunkach ścisłej kontroli pacjenta. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie zaleca się rutynowej kontroli aktywności kinazy kreatynowej.

Badania kliniczne z niewielką liczbą pacjentów nie zawieraj ą dowodów na zwiększenie działania leku na mięśnie szkieletowe, jeśli był on stosowany jednocześnie z innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. U pacjentów leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i jednocześnie otrzymujących pochodne kwasu fibrynowego, w tym gemfibrozyl, cyklosporynę, kwas nikotynowy, azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy lub antybiotyki makrolidowe stwierdzano jednak zwiększoną częstość występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany łącznie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i produktu Rosugen. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów na skutek terapii skojarzonej produktem Rosugen i fibratami lub niacyną i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem takiej terapii skojarzonej. Przy jednoczesnym stosowaniu fibratu dawka 40 mg jest przeciwwskazana. (patrz punkt 4.5 i punkt 4.8)

Nie należy stosować produktu Rosugen, jeśli u pacjenta wystąpią objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii, lub w sytuacji predysponującej do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na tle rabdomiolizy (np. sepsa, hipotonia, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, endokrynologiczne i elektrolitowe; lub niekontrolowana padaczka).

Wpływ na wątrobę

Podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, Rosugen należy stosować ostrożnie u pacjentów spożywających nadmierne ilości alkoholu i/lub z wywiadem choroby wątroby.

Zaleca się, aby przed włączeniem leczenia i 3 miesiące po włączeniu leczenia przeprowadzić badania czynności wątroby. Jeśli stężenie transaminaz w surowicy 3-krotnie przekracza górną granicę normy, należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę produktu Rosugen. Częstość występowania poważnych zdarzeń wątrobowych (głównie w postaci zwiększenia stężenia transaminaz wątrobowych), zgłaszana w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg.

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia produktem Rosugen należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej.

Rasa

Badania farmakokinetyczne wskazują na zwiększoną ekspozycję u Azjatów w porównaniu z osobami rasy białej (patrz punkt 4.2 i punkt 5.2)

Inhibitory proteazy

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z inhibitorami proteazy (patrz punkt 4.5).

Nietolerancja laktozy

Osoby z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego leku.

Śródmiąższowa choroba płuc

Podczas stosowania niektórych statyn, szczególnie podczas terapii długoterminowej, opisywano sporadyczne przypadki śródmiąższowej choroby płuc (patrz punkt 4.8). Do jej objawów należą: duszność, suchy kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utrata wagi ciała, gorączka). W razie podejrzenia, że u chorego doszło do rozwoju śródmiąższowej choroby płuc, leczenie statyną należy odstawić.

Cukrzyca

Istniej ą dowody na to, że statyny jako klasa leków podnoszą poziom glukozy we krwi, a u niektórych pacjentów, należących do grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości, mogą doprowadzić do tak jawnej hiperglikemii, że odpowiednim postępowaniem będzie leczenie przeciwcukrzycowe. Ryzyko to jest jednak więcej niż zrównoważone przez wpływ tych leków na obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Z tego względu hiperglikemia nie powinna być powodem przerwania leczenia statynami. Pacjenci z grup ryzyka (poziom glukozy na czczo od 5,6 do 6,9 mmol/L, BMI>30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie) powinni być szczegółowo monitorowani zgodnie z krajowymi wytycznymi, zarówno klinicznie jak i pod względem wyników badań laboratoryjnych.

W badaniu JUPITER odnotowano ogólną częstość występowania cukrzycy na poziomie 2,8% dla rozuwastatyny oraz 2,3% dla placebo, głównie dla pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosiło 5,6 do 6,9 mmol/l.

Populacja pediatryczna

Obserwacja wzrostu liniowego (wzrost ciała), wagi ciała, BMI (indeks masy ciała) i rozwoju drugorzędowych cech płciowych ocenianych wg skali Tannera u pacjentów pediatrycznych w wieku od 10 do 17 lat przyjmujących rozuwastatynę ogranicza się do okresu 1 roku. Po 52 tygodniach leczenia w ramach badania klinicznego nie stwierdzono wpływu leku na wzrost, wagę ciała, BMI ani dojrzewanie płciowe (patrz punkt 5.1). Doświadczenie z badań klinicznych dotyczące stosowania leku u dzieci i młodzieży jest ograniczone a długoterminowy wpływ rozuwastatyny (> 1 rok) na dojrzewanie płciowe nie jest znany.

W badaniu klinicznym, w którym przez 52 tygodnie stosowano rozuwastatynę u dzieci i młodzieży, wzrost aktywności CK 10 razy ponad górną granicę normy i objawy ze strony mięśni po wysiłku lub wzmożonej aktywności fizycznej obserwowano częściej niż w czasie obserwacji prowadzonej w ramach badań klinicznych u dorosłych (patrz punkt 4.8).

dukt Rosugen, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane zawiera lak aluminiowy żółcieni marańczowej FCF, która może powodować reakcje alergiczne.

Produkt zawiera również lak aluminiowy czerwieni Allura AC, który może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cyklosporyna: Podczas jednoczesnego leczenia produktem Rosugen i cyklosporyną, wartości pola pod krzywą osoczowego stężenia w czasie (area under the curve; AUC) były dla rozuwastatyny średnio 7 razy wyższe niż u zdrowych ochotników (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie leków nie miało wpływu na osoczowe stężenia cyklosporyny.

Antagoniści witaminy K: Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, rozpoczęcie leczenia produktem Rosugen, lub zwiększenie jego dawki u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistami witaminy K (np. warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny) może spowodować zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Odstawienie lub zmniejszenie dawki produktu Rosugen, może doprowadzić do zmniejszenia INR. W takich przypadkach należy odpowiednio kontrolować INR.

Ezetymib: Jednoczesne stosowanie produktu Rosugen i ezetymibu nie powodowało zmian AUC ani stężenia maksymalnego (Cmax) żadnego z tych leków. Nie można jednak wykluczyć interakcji farmakodynamicznej między produktem Rosugen a ezetymibem i związanych z tym działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Gemfibrozyl i inne leki zmniejszające stężenie lipidów: Jednoczesne stosowanie produktu Rosugen z gemfibrozylem prowadziło do 2-krotnego zwiększenia Cmax i AUC rozuwastatyny (patrz punkt 4.4).

Na podstawie wyników specyficznych badań interakcji nie należy oczekiwać istotnych interakcji farmakokinetycznych z fenofibratem, mogą jednak występować interakcje farmakodynamiczne. Gemfibrozyl, fenofibrat, inne fibraty w dawkach zmniejszających stężenie lipidów (> 1g/dobę) oraz niacyna (kwas nikotynowy), podawane jednocześnie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA, zwiększaj ą ryzyko miopatii, prawdopodobnie dlatego, że mogą wywołać miopatię gdy są stosowane samodzielnie. Jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów i produktu Rosugen w dawce 40 mg jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.4). U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg.

Inhibitoryproteazy: Dokładny mechanizm tej interakcji jesz nieznany, ale wiadomo, że jednoczesne stosowanie inhibitora proteazy może znacznie zwiększyć ekspozycję na rozuwastatynę. W badaniu farmakokinetycznym u zdrowych ochotników jednoczesne podanie 20 mg rozuwastatyny i produktu złożonego zawierającego 2 inhibitory proteazy (400 mg lopinawiru i 100 mg rytonawiru) wiązało się z około 2-krotnym zwiększeniem AUC(0-24) i 5-krotnym zwiększeniem Cmax rozuwastatyny w stanie stacjonarnym. W związku z tym nie zaleca się stosowania rozuwastatyny u chorych zakażonych HIV i otrzymujących inhibitory proteazy (patrz również punkt 4.4).

Leki zobojętniające: Jednoczesne podanie dawki produktu Rosugen i zawiesiny zobojętniającej zawierającej wodorotlenek glinu i wodorotlenek magnezu powodowało zmniejszenie osoczowego stężenia rozuwastatyny o około 50%. Działanie to było mniejsze, gdy leki zobojętniające były zażywane 2 godziny po zastosowaniu produktu Rosugen. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie było badane.

Erytromycyna: Jednoczesne stosowanie produktu Rosugen i erytromycyny powodowało zmniejszenie pola pod krzywą AUC (0-t) rozuwastatyny o 20% i zmniejszenie stężenia maksymalnego Cmax rozuwastatyny o 30%. Ta interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny.

Doustna antykoncepcja/ hormonalna terapia zastępcza (HTZ): Jednoczesne stosowanie produktu Rosugen i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadziło do zwiększenia AUC etynyloestradiolu i norgestrelu odpowiednio o 26% i 34%. Dobierając dawki doustnych środków antykoncepcyjnych należy uwzględnić zwiększone stężenia hormonów w osoczu. Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących jednoczesnego stosowania produktu Rosugen i HTZ, ale nie można wykluczyć podobnego efektu. W badaniach klinicznych jednak leki te często były stosowane jednocześnie i były dobrze tolerowane.

Inne leki: Na podstawie odpowiednich badań interakcji uważa się, że Rosugen nie powinien wchodzić w istotne klinicznie interakcje z digoksyną.

Enzymy cytochromu P450: Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że rozuwastatyna nie ma działania hamującego lub pobudzającego izoenzymy układu cytochromu P450. Ponadto rozuwastatyna jest słabym substratem dla tych izoenzymów. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między rozuwastatyną a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 i CYP3A4) ani ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 i CYP3A4). Jednoczesne podawanie itrakonazolu (inhibitor CYP3A4) i rozuwastatyny prowadziło do zwiększenia AUC rozuwastatyny o 28%. Uważa się, że ten niewielki wzrost nie ma znaczenia klinicznego. W związku z tym uważa się, że interakcje związane z wpływem leku na metabolizm przebiegający przy udziale izoenzymów cytochromu P450 są bardzo mało prawdopodobne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu Rosugen, jest przeciwwskazane w czasie ciąży i laktacji.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

W związku z tym, że cholesterol i inne produkty biosyntezy cholesterolu są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu, potencjalne ryzyko wynikaj ące z zahamowania reduktazy HMG-CoA jest większe niż korzyści płynące z leczenia kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach dostarczają ograniczonych dowodów wskazujących na toksyczny wpływ leku na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania tego leku, leczenie należy natychmiast przerwać.

Rozuwastatyna jest wydzielana do mleka samic szczura. Nie ma danych na temat przechodzenia leku do mleka u ludzi (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań oceniających wpływ produktu Rosugen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Biorąc jednak pod uwagę właściwości farmakodynamiczne jest bardzo mało prawdopodobne, aby Rosugen miał na to wpływ. Prowadząc pojazd lub obsługując maszyny należy pamiętać, że w czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące podczas stosowania produktu Rosugen są zwykle łagodne i przemijające. W kontrolowanych badaniach klinicznych mniej niż 4% pacjentów otrzymujących Rosugen przerwało leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych określono w następujący sposób: często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10,000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne Często: cukrzyca1

Zaburzenia układu nerwowego Często: bóle głowy, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcia, nudności, bóle brzucha

Rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd skóry, wysypka i pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle mięśni

Rzadko: miopatia (w tym zapalenie mięśni) i rabdomioliza

Zaburzenie układu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: osłabienie

1 Częstość występowania zależeć będzie od obecności bądź braku czynników ryzyka (poziom glukozy na czczo > 5,6 mmol/L, BMI>30kg/m2, podwyższone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość występowania reakcji niepożądanych zależy od dawki.

Wpływ na nerki:

U pacjentów przyjmujących Rosugen, obserwowano występowanie białkomoczu, wykrywanego testem paskowym, głównie pochodzenia kanalikowego. Zmianę wyniku badania moczu z „brak” lub „ślad” na „++” lub więcej, obserwowano w różnych momentach leczenia u < 1% pacjentów leczonych dawką 10 mg lub 20 mg i u około 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg. Przy dawce 20 mg stwierdzano nieznacznie częściej zmianę wyniku badania z „brak” lub „ślad” na „+”. W większości przypadków podczas dalszego leczenia białkomocz samoistnie zmniejsza się lub ustępuje całkowicie. Jak dotąd, na podstawie danych z badań klinicznych i danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między białkomoczem a ostrą lub postępującą chorobą nerek.

U pacjentów przyjmujących Rosugen, obserwowano występowanie krwiomoczu, jednak dane z badań klinicznych wskazują, że częstość jego występowania jest niewielka.

Wpływ na mięśnie szkieletowe:

U pacjentów leczonych produktem Rosugen, przy stosowaniu wszystkich dawek, ale szczególnie przy stosowaniu dawek > 20 mg, obserwowano objawy oddziaływania leku na mięśnie szkieletowe, np. bóle mięśni, miopatię (w tym zapalenie mięśni) i, rzadko, rabdomiolizę z lub bez ostrej niewydolności nerek.

U osób przyjmujących rozuwastatynę obserwowano zależny od dawki wzrost aktywności kinazy kreatynowej; większość tych przypadków miała łagodny i przemijający charakter, i była bezobjawowa. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest zwiększona > 5 razy ponad górną granicę normy leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.4).

Wpływ na wątrobę:

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA u niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano zależny od dawki wzrost stężenia transaminaz; większość tych przypadków miała łagodny i przemijaj ący charakter i była bezobjawowa.

Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu: Poza wymienionymi powyżej, po wprowadzeniu produktu Rosugen do obrotu opisywano następujące zdarzenia niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: polineuropatia, utrata pamięci

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: kaszel, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Częstość nieznana: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadkie: żółtaczka, zapalenie wątroby Rzadkie: wzrost transaminaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadkie: bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadkie: krwiomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana: obrzęk

Podczas stosowania niektórych statyn opisywano następujące zdarzenia niepożądane:

Depresja

Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary nocne Zaburzenia seksualne

Sporadyczne przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie podczas terapii długoterminowej (patrz punkt 4.4).

Choroby ścięgien, niekiedy powikłane zerwaniem.

Opisywana częstość występowania rabdomiolizy, poważnych zdarzeń nerkowych i poważnych zdarzeń wątrobowych (polegaj ących głównie na zwiększeniu aktywności transaminaz wątrobowych) jest większa przy dawce 40 mg.

Populacja pediatryczna:

W 52-tygodniowym badaniu klinicznym wzrost aktywności CK 10 razy ponad górną granicę normy i objawy ze strony mięśni po wysiłku lub wzmożonej aktywności fizycznej obserwowano częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami profil bezpieczeństwa rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był podobny jak u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma specyficznego leczenia w razie przedawkowania. W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i w zależności od potrzeby wdrażać leczenie podtrzymujące. Należy kontrolować czynność wątroby oraz aktywność kinazy kreatynowej. Wydaje się, że hemodializa nie przynosi korzystnych efektów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki zmniejszające stężenie lipidów, inhibitory reduktazy HMG-CoA Kod ATC: C10A A07

Mechanizm działania

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Głównym miejscem działania rozuwastatyny jest wątroba, narząd docelowy dla działania leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby ułatwiaj ąc wychwytywanie i katabolizm LDL i hamuje syntezę VLDL w wątrobie prowadząc do zmniejszenia całkowitej liczby cząstek VLDL i LDL.

Efekty farmakodynamiczne

Rozuwastatyna zmniejsza zwiększone stężenia cholesterolu frakcji LDL, cholesterolu całkowitego i triglicerydów (TG) oraz zwiększa stężenie cholesterolu HDL. Zmniejsza również stężenia apolipoproteiny B (ApoB), cholesterolu frakcji nie-HDL, VLDL i VLDL-TG oraz zwiększa stężenie apolipoproteiny A-I (ApoA-I) (patrz tabela 1.). Ponadto zmniejsza wartości współczynników LDL/HDL, cholesterol całkowity/HDL i nie-HDL/HDL oraz ApoB/ApoA-I.

Tabela 1. Zależna od dawki odpowiedź na leczenie u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (typu IIa i IIb) (skorygowana średnia zmiana procentowa względem wartości wyjściowych)

Dawka

N

LDL

Cholesterol

całkowity

HDL

TG

Nie-HDL

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia a 90% pełnej odpowiedzi na lek uzyskuje się w ciągu 2 tygodni. Pełna odpowiedź na leczenie występuje zwykle w ciągu 4 tygodni a następnie utrzymuje się po tym czasie.

Skuteczność kliniczna

Produkt Rosugen jest skuteczny u dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią, ze współistniejącą hipertriglicerydemią lub bez niej, bez względu na rasę, płeć i wiek, występowanie chorób dodatkowych, takich jak cukrzyca czy rodzinna hiperchoelsterolemia.

Na podstawie zbiorczych danych z badań III fazy wykazano, że Rosugen jest skuteczny w leczeniu większości pacjentów z hipercholesterolemią typu Ila i Ilb (średnie podstawowe stężenie LDL około 4,8 mmol/l) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Arteriosklerozy (European Atherosclerosis Society; EAS; 1998). Około 80% pacjentów leczonych dawką 10 mg osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla stężenia LDL-C (< 3 mmol/l).

W dużym badaniu klinicznym obejmującym 435 pacjentów z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią podawano Rosugen w stopniowo zwiększanej dawce od 20 mg do 80 mg. Wszystkie dawki wykazywały korzystny wpływ na stężenia lipidów i przyczyniały się do osiągnięcia przez pacjentów celów terapii. Po zwiększeniu dawki dobowej do 40 mg (w ciągu 12 tygodni leczenia) stwierdzono zmniejszenie stężenia LDL-C o 53%. 33% pacjentów osiągnęło docelowe stężenie cholesterolu LDL ustalone w wytycznych EAS (< 3 mmol/l).

W otwartym badaniu z zastosowaniem wymuszonego zwiększania dawki u 42 pacjentów z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią oceniano odpowiedź na leczenie produktem Rosugen w dawce 20 mg-40 mg. W ogólnej populacji uzyskano średnie zmniejszenie stężenia LDL-C o 22%.

W badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów stwierdzono, że Rosugen wykazuje addycyjne działanie obniżające stężenie triglicerydów, gdy jest stosowany w połączeniu z fenofibratem i addycyjne działanie zwiększające stężenie HDL-C, gdy jest stosowany łącznie z niacyną (patrz punkt 4.4).

W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, z kontrolowanym placebo badaniu klinicznym (METEOR) 984 pacjentów w wieku od 45 do 70 lat, obciążonych małym ryzykiem choroby wieńcowej (zdefiniowanym wg kryteriów Framingham jako < 10% w ciągu 10 lat), ze średnim stężeniem cholesterolu LDL 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl) i z subkliniczną miażdżycą (wykrytą na podstawie badania grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej w tętnicy szyjnej (Carotid Intima Media Thickness; CIMT)) rozdzielono losowo na okres 2 lat do grupy leczonej rozuwastatyną w dawce 40 mg raz dziennie, lub do grupy otrzymującej placebo. Rozuwastatyna istotnie spowalniała tempo progresji maksymalnej CIMT badanej w 12 miejscach tętnicy szyjnej w porównaniu z placebo o -0,0145 mm/rok [95% przedział ufności -0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Zmiana w stosunku do stanu wyjściowego wyniosła -0,0014 mm/rok (-0,12%/rok (różnica nieistotna)) w przypadku rozuwastatyny w porównaniu z progresją o +0,0131 mm/rok (1,12%/rok (p<0,0001)) w przypadku placebo. Nie wykazano jak dotąd bezpośredniej korelacji między zmniejszeniem CIMT a redukcją ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Populacja objęta badaniem METEOR stanowi grupę zagrożoną małym ryzykiem choroby wieńcowej i nie reprezentuje populacji docelowej dla stosowania produktu Rosugen w dawce 40 mg. Dawkę 40 mg należy przepisywać wyłącznie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, zagrożonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (patrz punkt 4.2).

W badaniu Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) oceniano wpływ rozuwastatyny na występowanie poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z miażdżycą naczyń u 17802 mężczyzn (w wieku 50 lat) i kobiet (w wieku 60 lat).

Uczestników badania rozdzielano losowo do grupy otrzymującej placebo (n=8901), lub do grupy leczonej rozuwastatyną w dawce 20 mg raz dziennie (n=8901) i obserwowano przez okres średnio 2 lat.

Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 45% (p<0,001) w grupie otrzymującej rozuwastatynę w porównaniu z grupą placebo.

W analizie post-hoc obejmującej podgrupę pacjentów dużego ryzyka, z wyj ściową oceną ryzyka wg kryteriów Framingham > 20% (1558 osób), stwierdzono istotną redukcję złożonego punktu końcowego obejmującego zgon sercowo-naczyniowy, udar mózgu i zawał serca (p = 0,028) u pacjentów leczonych rozuwastatyną w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyrażone liczbą zdarzeń na 1000 pacjentolat wyniosło 8,8. Śmiertelność całkowita w tej grupie dużego ryzyka nie uległa zmianie (p=0,193). W analizie post-hoc obejmującej podgrupę pacjentów dużego ryzyka (łącznie 9302 osoby), z wyjściowym ryzykiem wg SCORE ocenionym na > 5% (z ekstrapolacją, aby objąć pacjentów powyżej 65 roku życia) stwierdzono istotną redukcję złożonego punktu końcowego obejmującego zgon sercowo-naczyniowy, udar mózgu i zawał serca (p=0,0003) podczas leczenia rozuwastatyną w porównaniu ze stosowaniem placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka, wyrażone liczbą zdarzeń wyniosło 5,1 na 1000 pacjentolat. Śmiertelność całkowita w tej grupie dużego ryzyka nie uległa zmianie (p=0,076).

W badaniu JUPITER 6,6% pacjentów leczonych rozuwastatyną i 6,2% pacjentów otrzymujących placebo przerwała przyjmowanie badanego leku z powodu zdarzenia niepożądanego. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi prowadzącymi do przerwania leczenia były: bóle mięśni (0,3% w grupie rozuwastatyny, 0,2% w grupie placebo), bóle brzucha (0,03% w grupie rozuwastatyny, 0,02% w grupie placebo) i wysypka (0,02% w grupie rozuwastatyny, 0,03% w grupie placebo). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi, które w grupie rozuwastatyny występowały częściej lub równie często co w grupie placebo były: infekcja dróg moczowych (8,7% w grupie rozuwastatyny, 8,6% w grupie placebo), zapalenie nosowej części gardła (7,6% w grupie rozuwastatyny, 7,2% w grupie placebo), bóle pleców (7,6% w grupie rozuwastatyny, 6,9% w grupie placebo) i bóle mięśni (7,6% w grupie rozuwastatyny, 6,6% w grupie placebo).

Populacja pediatryczna

W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym, z kontrolowanym placebo, 12-tygodniowym badaniu (n = 176; 97 chłopców i 79 dziewczynek), po którym następowała 40-tygodniowa (n = 173, 96 chłopców i 77 dziewczynek) faza otwartego leczenia rozuwastatyną w stopniowo zwiększanej dawce, pacjenci w wieku od 10 do 17 lat (faza II-V w skali Tannera, dziewczynki co najmniej 1 rok po pierwszej miesiączce) z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią otrzymywali rozuwastatynę w dawce 5 mg, 10 mg lub 20 mg dziennie lub placebo przez 12 tygodni, a następnie przez 40 tygodni wszyscy pacjenci otrzymywali rozuwastatynę codziennie. W momencie włączenia do badania około 30% pacjentów miało od 10 do 13 lat a według skali Tannera w fazie II było około 17% pacjentów, w fazie III około 18%, w fazie IV około 40% zaś w fazie V około 25% pacjentów.

Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się w grupach otrzymujących rozuwastatynę w dawce 5 mg,

10 mg i 20 mg odpowiednio o 38,3%, 44,6% i 50,0% w porównaniu z 0,7% w grupie placebo.

Na koniec 40-tygodniowej fazy otwartego leczenia ze stopniowym zwiększaniem dawki aż do osiągnięcia zakładanego celu, maksymalnie do 20 mg raz dziennie, 70 spośród 173 pacjentów (40,5%) osiągnęło docelowe stężenie cholesterolu LDL poniżej 2,8 mmol/l.

Po 52 tygodniach stosowania badanego leku nie stwierdzono wpływu leczenia na wzrost, wagę ciała, BMI ani dojrzewanie płciowe (patrz punkt 4.4). Doświadczenie z badań klinicznych dotyczące stosowania leku u dzieci i młodzieży jest ograniczone a długoterminowy wpływ rozuwastatyny (> 1 rok) na dojrzewanie płciowe nie jest znany. Omawiane badanie (n = 176) nie pozwala na porównanie rzadko występuj ących zdarzeń niepożądanych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym rozuwastatyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 5 godzinach. Całkowita biodostępność wynosi około 20%.

Dystrybucja:

Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, która stanowi główne miejsce syntezy cholesterolu i usuwania cholesterolu LDL. Objętość dystrybucji rozuwastatyny wynosi około 134 l. Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, w około 90%.

Metabolizm:

Rozuwastatyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu (około 10%). W badaniach metabolizmu wykonanych in vitro z użyciem ludzkich hepatocytów wykazano, że rozuwastatyna ma małe powinowactwo do enzymów układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP 2C9, w mniejszym stopniu izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6. Głównymi wykrytymi metabolitami są pochodne N-demetylowane i laktonowe. Metabolity N-demetylowane są o około 50% mnie aktywne niż rozuwastatyna, a metabolity w postaci laktonów są uważane za nieaktywne klinicznie. Rozuwastatyna hamuje ponad 90% aktywności reduktazy HGM-CoA.

Wydalanie:

Około 90% rozuwastatyny wydala się w postaci niezmienionej z kałem (odsetek ten obejmuje wchłoniętą i niewchłoniętą substancję czynną). Pozostała część jest wydalana z moczem. Około 5% wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Czas połowicznej eliminacji wynosi około 19 godzin. Czas połowicznej eliminacji nie zwiększa się przy większych dawkach. Średnia geometryczna klirensu osoczowego wynosi około 50 l/h (współczynnik odchylenia 21,7%). Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, wątrobowy wychwyt rozuwastatyny odbywa się przy udziale transportera błonowego OATP-C. Transporter ten ma ważne znaczenie dla procesu wątrobowej eliminacji rozuwastatyny.

Liniowość:

Układowa ekspozycja na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki. Parametry farmakokinetyczne nie ulegają zmianie w przypadku wielokrotnego podawania w ciągu doby.

Szczególne populacje:

Wiek i płeć: wiek ani płeć nie miały istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę rozuwastatyny u osób dorosłych. U dzieci i młodzieży z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią

farmakokinetyka rozuwastatyny była podobna do farmakokinetyki stwierdzanej u dorosłych ochotników (patrz “Populacja pediatryczna” poniżej).

Rasa: Badania farmakokinetyczna wskazują na około 2-krotny wzrost mediany AUC i Cmax u pacjentów pochodzenia azjatyckiego (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy i Koreańczycy) w porównaniu z osobami rasy białej; U Hindusów stwierdzano wzrost mediany AUC i Cmax o około 1,3 razy. Populacyjna analiza farmakokinetyki nie wykazała istotnych klinicznie różnic w zakresie farmakokinetyki między osobami rasy białej a osobami rasy czarnej.

Niewydolność nerek: W badaniu obejmującym pacjentów z różnego stopnia upośledzeniem czynności nerek, łagodna i umiarkowana choroba nerek nie miała wpływu na osoczowe stężenia rozuwastatyny ani jej N-demetylowanej pochodnej. U pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) stwierdzono 3-krotny wzrost stężenia rozuwastatyny i 9-krotny wzrost stężenia N-demetylowanego metabolitu rozuwastatyny w osoczu w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Stężenia rozuwastatyny w osoczu w stanie stacjonarnym u pacjentów hemodializowaych były o około 50% większe niż u zdrowych ochotników.

Niewydolność wątroby: W badaniu obejmującym pacjentów z różnego stopnia upośledzeniem czynności wątroby nie uzyskano dowodów na zwiększoną ekspozycję na rozuwastatynę u chorych z liczbą punktów 7 lub mniej według klasyfikacji Childa-Pugha. U 2 pacjentów z 8 i 9 punktami według klasyfikacji Childa-Pugha stwierdzono co najmniej 2-krotnie zwiększenie ekspozycji ustrojowej w porównaniu z pacjentami mającymi mniej punktów według Childa-Pugha. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów mających więcej niż 9 punktów według klasyfikacji Childa-Pugha.

Populacja pediatryczna: U pacjentów pediatrycznych z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią w wieku od 10 do 17 lat parametry farmakokinetyczne nie zostały w pełni scharakteryzowane. Niewielkie badanie farmakokinetyczne z rozuwastatyną (podawaną w postaci tabletek) u 18 pacjentów pediatrycznych wykazało, że ekspozycja u dzieci przedstawia się podobnie jak u dorosłych. Poza tym wyniki badania wskazują, że parametry farmakokinetyczne są w dużej mierze proporcjonalne do dawki i nie należy oczekiwać w tym zakresie dużych odchyleń.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie prowadzono specjalnych badań dotyczących wpływu na hERG. Działania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, ale które stwierdzano u zwierząt przy ekspozycji zbliżonej do ekspozycji klinicznej były następujące: w badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych obserwowano zmiany histopatologiczne w wątrobie, prawdopodobnie spowodowane działaniem farmakologicznym rozuwastatyny, które opisywano u myszy i szczurów oraz w mniejszym stopniu u psów, z towarzyszącymi zmianami w pęcherzyku żółciowym; zmiany te nie występowały u małp. Dodatkowo po podaniu większych dawek obserwowano toksyczne działanie na jądra u małp i psów. U szczurów obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość, w tym zmniejszenie wielkości, wagi ciała i przeżycia nowonarodzonych szczurów po podaniu dawek toksycznych dla matki, kiedy ekspozycja układowa była kilkakrotnie większa niż ekspozycja uzyskiwana po dawkach terapeutycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (Typ A)

Magnezu tlenek, lekki Laktoza jednowodna Żelaza tlenek czerwony (E172)

Otoczka

Tabletka powlekana 5 mg:

Laktoza jednowodna Hypromeloza 15 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

Lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E104)

Lak aluminiowy czerwieni Allura AC (E129)

Lak aluminiowy indygotyny (E132)

Tabletka powlekana 10 mg:

Laktoza j ednowodna Hypromeloza 15 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

Lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF (E110)

Lak aluminiowy czerwieni Allura AC (E129)

Lak aluminiowy indygotyny (E132)

Tabletka powlekana 20 mg:

Laktoza j ednowodna Hypromeloza 15 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

Lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF (E110)

Lak aluminiowy czerwieni Allura AC (E129)

Lak aluminiowy indygotyny (E132)

Tabletka powlekana 40 mg:

Laktoza j ednowodna Hypromeloza 15 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

Lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF (E110)

Lak aluminiowy czerwieni Allura AC (E129)

Lak aluminiowy indygotyny (E132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Opakowania blistrowe: 2 lata

Butelka z HDPE: 2 lata. Po otwarciu zawartość należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister poliamid/aluminium/desykant LDPE - HDPE i folia aluminiowa termozgrzewalna twarda: 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Butelka z HDPE zamknięta nakrętką z polipropylenu, zawierająca wkład z substancją osuszającą (żelem krzemionkowym i aktywowanym węglem) 28, 30, 56, 60, 84 lub 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rosugen