Imeds.pl

Rosuvastatin Aurobindo 5 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rosuvastatin Aurobindo, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Aurobindo, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Aurobindo, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Aurobindo, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosuvastatin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Aurobindo

3.    Jak stosować lek Rosuvastatin Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosuvastatin Aurobindo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rosuvastatin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

Lek Rosuvastatin Aurobindo należy do grupy leków zwanych statynami. Lekarz przepisał lek Rosuvastatin Aurobindo, ponieważ:

■ Pacjent ma duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że występuje u niego ryzyko ataku serca lub udaru

Lekarz zalecił stosowanie statyny, gdyż zmiana diety oraz zwiększona aktywność fizyczna okazały się niewystarczające dla odpowiedniego zmniejszenia stężenia cholesterolu. Podczas stosowania leku Rosuvastatin Aurobindo należy utrzymywać dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu oraz wykonywać ćwiczenia.

Lub

■ U pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko ataku serca, udaru lub innych podobnych problemów zdrowotnych.

Atak serca, udar lub inne problemy zdrowotne mogą być spowodowane przez chorobę zwaną miażdżycą. Miażdżyca jest wynikiem gromadzenia się złogów lipidowych w tętnicach.

Dlaczego ważne jest ciągłe stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo

Lek Rosuvastatin Aurobindo jest stosowany w celu uzyskania prawidłowego stężenia we krwi substancji tłuszczowych zwanych lipidami, najczęściej cholesterolu.

We krwi występują różne typy cholesterolu, tzw. zły cholesterol (LDL-C) oraz dobry cholesterol (HDL-C).

■    Lek Rosuvastatin Aurobindo może zmniejszać stężenie złego cholesterolu oraz zwiększać stężenie dobrego cholesterolu.

■    Lek Rosuvastatin Aurobindo pomaga hamować wytwarzanie w organizmie złego cholesterolu oraz polepsza zdolność do usuwania cholesterolu z krwi.

U większości ludzi duże stężenie cholesterolu nie ma wpływu na samopoczucie, ponieważ nie wywołuje żadnych objawów. Jednak przy braku leczenia złogi lipidowe mogą odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich zwężanie.

Zdarza się, że zwężone naczynia krwionośne mogą ulec zamknięciu, co powoduje przerwanie dopływu krwi do serca lub mózgu, prowadząc do ataku serca lub udaru. Poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu można zmniejszyć ryzyko ataku serca, udaru lub wystąpienia innych podobnych problemów zdrowotnych związanych z dużym stężeniem cholesterolu.

Należy kontynuować przyjmowanie leku Rosuvastatin Aurobindo nawet, jeśli uzyskano prawidłowe wartości stężenia cholesterolu, ponieważ lek zapobiega ponownemu zwiększeniu się stężenia cholesterolu powodującego odkładanie się złogów lipidowych.

Leczenie należy przerwać, w przypadku zalecenia lekarza lub zajścia w ciążę.

2.    Informacje waśne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Aurobindo

Kiedy nie stosować leku Rosuvastatin Aurobindo

■    jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienione w punkcie 6.

■    w ciąży lub w okresie karmienia piersią. W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Rosuvastatin Aurobindo, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.Kobiety w wieku rozrodczym stosujące lek Rosuvastatin Aurobindo powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

■    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby,

■    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby nerek,

■    jeśli u pacjenta występuje powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni,

■    jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę (lek stosowany np. po przeszczepie narządów).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy

ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Aurobindo w dawce 30 mg lub 40 mg

(największa dawka):

■    jeśli u pacjenta występują choroby nerek o umiarkowanym nasileniu (w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem),

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności tarczycy,

■    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni lub problemy z mięśniami lub podobne problemy u osób spokrewnionych lub problemy z mięśniami podczas przyjmowania w przeszłości innych leków zmniejszaj ących stężenie cholesterolu,

■    jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu,

■    jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie),

■ jeśli pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami, zmniejszające stężenie cholesterolu.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rosuvastatin Aurobindo

■    jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami,

■    jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą.

■    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni lub problemy z mięśniami lub podobne problemy u osób spokrewnionych lub problemy z mięśniami podczas przyjmowania w przeszłości innych leków zmniejszących stężenie cholesterolu. W przypadku niewyjaśnionych bólów mięśni zwłaszcza, gdy towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

■    jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu,

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności tarczycy,

■    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami, zmniejszające stężenie cholesterolu. Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki, również w przypadku przyjmowania w przeszłości innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

■    przyjmowanie leków stosowanych w zakażeniu wirusem HIV, np. lopinawir lub rytonawir patrz punkt „Stosowanie innych leków’’,

■ u pacjentów w wieku poniżej 10 lat. Leku Rosuvastatin Aurobindo nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

■    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Lek Rosuvastatin Aurobindo 30 mg i 40 mg nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

■ u pacjentów w wieku powyżej 70 lat (ponieważ lekarz musi dobrać odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosuvastatin Aurobindo),

■    jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka niewydolność oddechowa,

■    jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie). Lekarz dobierze odpowiednią dla pacjenta dawkę początkową leku Rosuvastatin Aurobindo.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości):

■    Nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Aurobindo 30 mg i 40 mg (największa dawka).Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem jakiejkolwiek dawki leku Rosuvastatin Aurobindo.

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmowanie statyn może wpływać na czynność wątroby. Działanie to można oznaczyć za pomocą prostego badania krwi sprawdzającego czy aktywność enzymów wątrobowych uległa zwiększeniu. Dlatego też lekarz zwykle zaleci wykonanie badań krwi (badanie aktywności enzymów wątrobowych) przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia lekiem Rosuvastatin Aurobindo.

Podczas przyjmowania tego leku lekarz będzie uważnie monitorował pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia cukrzycy. Pacjenci należący do grupy ryzyka rozwoju cukrzycy to pacjenci, u których występuje na czczo duże stężenie cukru, pacjenci otyli oraz pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

■    cyklosporyna (lek stosowany, np. po przeszczepie narządu),

■    warfaryna (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew),

■    fibraty (np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek zmniejszający stężenie cholesterolu (np. ezetymib),

■    leki na niestrawność (stosowane w celu neutralizacji kwasu solnego w żołądku),

■    erytromycyna (antybiotyk),

■    doustne środki antykoncepcyjne,

■    hormonalna terapia zastępcza,

■    lopinawir lub rytonawir (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV - patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rosuvastatin Aurobindo’’).

Lek Rosuvastatin Aurobindo może zmieniać działanie tych leków lub powyższe leki mogą zmieniać działanie leku Rosuvastatin Aurobindo.

Stosowanie lekuRosuvastatin Aurobindoz jedzeniem i piciem

Lek Rosuvastatin Aurobindo można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Aurobindo w ciąży lub podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku Rosuvastatin Aurobindo, powinna natychmiast zaprzestać przyjmowania tego leku i skontaktować się z lekarzem. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży podczas przyjmowania leku Rosuvastatin Aurobindo. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku większości pacjentów lek Rosuvastatin Aurobindo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy skontaktować się z lekarzem przed podejmowaniem prób prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Rosuvastatin Aurobindo zawiera laktozę Jeśeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten produkt leczniczego zawiera azowe barwniki, czerwień Allura AC (E129) i żółcień pomarańczową FCF (E 110). które mogą powodować reakcje uczuleniowe

3. Jak Stosować lek Rosuvastatin Aurobindo

Lek Rosuvastatin Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawki u dorosłych pacjentów

Stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo w celu zmniejszenia dużego stężenia cholesterolu:

Dawka początkowa

Leczenie lekiem Rosuvastatin Aurobindo należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet w przypadku przyjmowania przez pacjenta w przeszłości innych statyn w większych dawkach. Dawka początkowa zależy od:

■    stężenia cholesterolu,

■    wielkości ryzyka wystąpienia ataku serca lub udaru,

■    obecności czynnika, który może sprzyjać wystąpieniu działań niepożądanych.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu ustalenia odpowiedniej dawki początkowej.

Lekarz może przepisać najmniejszą dawkę (5 mg), jeśli:

■    pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie),

■    pacjent jest wieku powyżej 70 lat,

■    występują problemy z nerkami o umiarkowanym nasileniu,

■    występuje ryzyko bólu mięśni i problemów z mięśniami (miopatia).

Zwiększenie dawki i maksymalna dawka dobowa

W celu osiągnięcia prawidłowego stężenia cholesterolu lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki, aż do maksymalnej dawki, wynoszącej 40 mg raz na dobę. Każdorazowe zwiększanie dawki będzie odbywać się w czterotygodniowych odstępach. Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Aurobindo to 40 mg. Dawka ta jest stosowana tylko u pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia ataku serca lub udaru, u których stężenie cholesterolu nie zmniejszyło się wystarczająco podczas stosowania mniejszych dawek.

Stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo w celu zmniejszenia ryzyka ataku serca, udaru lub wystąpienia innych podobnych problemów zdrowotnych:

Zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Jednakże lekarz może przepisać mniejszą dawkę, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek wspomniane powyżej czynniki.

Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci w wieku 10-17 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia dawki odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Aurobindo to 20 mg. Dawkę należy przyjmować raz na dobę. Leku Rosuvastatin Aurobindo 40 mg nie należy stosować u dzieci.

Sposób przyjmowania tabletek

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek Rosuvastatin Aurobindo należy przyjmować raz na dobę. Lek Rosuvastatin Aurobindo można przyjmować o dowolnej porze dnia.

W celu łatwiejszego pamiętania o przyjmowaniu leku, należy go przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Regularne kontrole lekarskie sprawdzające stężenie cholesterolu

Istotne jest regularne zgłaszanie się na kontrolę lekarską w celu sprawdzenia, czy stężenie cholesterolu utrzymuje się na odpowiednim poziomie.

Lekarz może zwiększyć dawkę leku Rosuvastatin Aurobindo do dawki odpowiedniej dla danego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Aurobindo

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Jeśli pacjent udaje się do szpitala lub jest leczony z powodu innych chorób, należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Rosuvastatin Aurobindo.

Pominięcie zastosowania leku Rosuvastatin Aurobindo

Nie należy się martwić w przypadku pominięcia przyjęcia dawki, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Aurobindo

Przed przerwaniem stosowania leku Rosuvastatin Aurobindo, należy skontaktować się z lekarzem.Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Aurobindo może spowodować ponowne zwiększenie stężenia cholesterolu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Rosuvastatin Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent miał świadomość, jakie działania niepożądane leku mogą wystąpić. Działania niepożądane są na ogół łagodne i krótkotrwałe.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    problemy z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła,

■    obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu,

■    silny świąd skóry (i guzki).

Należy również przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nietypowy ból mięśni lub problemy z mięśniami trwające dłużej niż można tego oczekiwać. Objawy dotyczące mięśni częściej występują u dzieci i młodzieży niż u dorosłych.Tak jak w przypadku innych statyn działania niepożądane dotyczące mięśni występują u niewielkiej liczby pacjentów i rzadko mogą rozwinąć się w potencjalnie zagrażające życiu uszkodzenie mięśni zwane rabdomiolizą.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

■    Ból głowy.

■    Ból brzucha.

■    Zaparcia.

■    Nudności.

■    Ból mięśni.

■    Osłabienie.

■    Zawroty głowy.

■    Zwiększenie stężenia białka w moczu - parametr ten zazwyczaj wraca do normy samoistnie bez konieczności odstawienia leku Rosuvastatin Aurobindo (tylko w przypadku dawki 40 mg)

■    Cukrzyca, zwłaszcza u pacjentów, u których stężenie glukozy we krwi mieści się w górnej granicy normy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):

■    Wysypka, świąd lub inne reakcje skórne.

■    Zwiększenie stężenia białka w moczu - parametr ten zazwyczaj wraca do normy samoistnie bez konieczności odstawienia leku Rosuvastatin Aurobindo (tylko w przypadku dawek 5-20 mg).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 do 1 na 10 000 pacjentów):

■ Ciężka reakcja alergiczna, w tym obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu i oddychaniu, silny świąd skóry (z guzkami). W razie

wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

■    uszkodzenie mięśni u dorosłych. W razie wystąpienia nietypowego bólu mięśni lub problemów z mięśniami trwającymi dłużej niż można oczekiwać, jako środek ostrożności należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Aurobindo i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

■    Silny ból brzucha (zapalenie trzustki).

■    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niŻ 1 na 10 000 pacjentów):

■    żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu).

■    Zapalenie wątroby.

■    Śladowe ilości krwi w moczu.

■    Uszkodzenie nerwów kończyn dolnych i górnych (zdrętwienie).

■    Ból stawów.

■    Utrata pamięci.

■    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn).

Działania niepożądane o nieznanej częstości to:

■    Biegunka.

■    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężki stan chorobowy objawiający się ciężkimi pęcherzami na skórze, w jamie ustnej, na spojówkach oczu i narządach płciowych).

■    Kaszel.

■    Skrócony oddech (duszność).

■    Obrzęk.

■    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne.

■    Zaburzenia funkcji seksualnych.

■    Depresja.

■    Problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) skrócony oddech lub gorączka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać Rosuvastatin Aurobindo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na na blistrze i kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rosuvastatin Aurobindo

-    Substancją czynną leku jest rozuwastatyny. Każda tabletka zawiera 5 mg,10 mg,20 mg,40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej rozuwastatyny).

-    Pozostały składniki

Rdzeń tabletki:Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (PH-102), wapnia wodorofosforan bezwodny, krospowidon (Typ B), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: Laktoza jednowodna, hypromeloza 15 Cp, dwutlenek tytanu (E 171), czerwień Allura AC, lak (E129), żółcień pomarańczową, lak (E110), indygotyna, lak (E132), triacetyna.

Jak wygląda lek Rosuvastatin Aurobindo i co zawiera opakowanie

Rosuvastatin Aurobindo tabletki 5 mg:

Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem 'J' na jednej stronie i '53 'na drugiej stronie.Rozmiar jest 5,8 mm x 3,8 mm.

Rosuvastatin Aurobindo tabletki 10 mg:

Różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem 'J' na jednej stronie i '54 'na drugiej stronie.

Rosuvastatin Aurobindo tabletki 20 mg:

Różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem 'J' na jednej stronie i '55 'na drugiej stronie.

Rosuvastatin Aurobindo tabletki 40 mg:

Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem 'J' na jednej stronie i '56 'na drugiej stronie.

Rosuvastatin Aurobindo tabletki są dostępne w OPA / Al / PVC / Aluminium w tekturowym pudełku i w butelce z HDPE z zamknięciem z polipropylenu.

Opakowanie:

Blister: 15, 20, 28, 30, 60, 98 i 100 tabletki powlekane.

HDPE: 30, 100 i 500 tabletki powlekane.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

lub

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki