Imeds.pl

Rosuvastatin Pfizer 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rosuvastatin Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Pfizer, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosuvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Pfizer

3.    Jak stosować lek Rosuvastatin Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosuvastatin Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rosuvastatin Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Rosuvastatin Pfizer należy do grupy leków zwanych statynami. Lekarz przepisał lek Rosuvastatin Pfizer, ponieważ:

- pacjent ma duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że występuje u niego ryzyko zawału serca lub udaru.

Lekarz zalecił stosowanie statyny, gdyż zmiana diety oraz zwiększona aktywność fizyczna okazały się niewystarczające dla odpowiedniego zmniejszenia stężenia cholesterolu. Podczas stosowania leku Rosuvastatin Pfizer należy utrzymywać dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu oraz wykonywać ćwiczenia.

Lub

- u pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko zawału serca, udaru lub innych podobnych problemów zdrowotnych.

Zawał serca, udar lub inne problemy zdrowotne mogą być spowodowane przez chorobę zwaną miażdżycą. Miażdżyca jest wynikiem gromadzenia się złogów lipidowych w tętnicach.

Dlaczego ważne jest ciągłe stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer

Lek Rosuvastatin Pfizer jest stosowany w celu uzyskania prawidłowego stężenia we krwi substancji tłuszczowych zwanych lipidami, wśród których najczęściej występuj ącym jest cholesterol.

We krwi występują różne typy cholesterolu, tzw. zły cholesterol (LDL-C) oraz dobry cholesterol (HDL-C).

-    Lek Rosuvastatin Pfizer może zmniejszać stężenie złego cholesterolu oraz zwiększać stężenie dobrego cholesterolu.

-    Lek Rosuvastatin Pfizer pomaga hamować wytwarzanie w organizmie złego cholesterolu oraz polepsza zdolność do jego usuwania z krwi.

U większości ludzi duże stężenie cholesterolu nie ma wpływu na samopoczucie, ponieważ nie wywołuje żadnych objawów. Jednak przy braku leczenia złogi lipidowe mogą odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich zwężanie.

Zdarza się, że zwężone naczynia krwionośne mogą ulec zamknięciu, co powoduje przerwanie dopływu krwi do serca lub mózgu, prowadząc do zawału serca lub udaru. Poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu można zmniejszyć ryzyko zawału serca, udaru lub wystąpienia innych podobnych problemów zdrowotnych związanych z dużym stężeniem cholesterolu.

Należy kontynuować przyjmowanie leku Rosuvastatin Pfizer nawet, jeśli uzyskano prawidłowe stężenie cholesterolu, ponieważ lek zapobiega ponownemu zwiększeniu się stężenia cholesterolu,

co powoduje odkładanie się złogów lipidowych. Jednak leczenie należy przerwać, w przypadku zalecenia lekarza lub zajścia w ciążę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Pfizer Kiedy nie stosować leku Rosuvastatin Pfizer i powiedzieć lekarzowi:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    W ciąży lub w okresie karmienia piersią. W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Rosuvastatin Pfizer, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem. Kobiety w wieku rozrodczym stosujące lek Rosuvastatin Pfizer powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

-    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

-    Jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek.

-    Jeśli pacjent ma powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni.

-    Jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę (stosowaną np. po przeszczepie narządów).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Pfizer w dawce 40 mg (największa dawka leku):

-    Jeśli pacjent ma choroby nerek o umiarkowanym nasileniu (w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem).

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy.

-    Jeśli pacjent miał jakikolwiek powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni, choroby mięśni w wywiadzie rodzinnym lub zaburzenia mięśni podczas przyjmowania innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

-    Jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu.

-    Jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie).

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami, zmniejszające stężenie cholesterolu.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rosuvastatin Pfizer, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    Jeśli pacjent ma chorobę nerek.

-    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

- Jeśli pacjent miał powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni, choroby mięśni w wywiadzie rodzinnym lub zaburzenia mięśni podczas przyjmowania innych leków zmniejszaj ących stężenie cholesterolu. W przypadku niewyjaśnionych bólów mięśni, zwłaszcza w przypadku złego samopoczucia lub gorączki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy.

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami, zmniejszające stężenie cholesterolu. Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki, również w przypadku przyjmowania w przeszłości innych leków zmniejszaj ących stężenie cholesterolu.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, np. lopinawir lub rytonawir, patrz punkt „Inne leki i Rosuvastatin Pfizer”.

- Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 10 lat: leku Rosuvastatin Pfizer nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

-    Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat: leku Rosuvastatin Pfizer, tabletek o mocy 40 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

-    Jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat (lekarz powinien dobrać właściwą dawkę początkową leku Rosuvastatin Pfizer).

-    Jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie). Lekarz powinien dobrać właściwą dawkę początkową leku Rosuvastatin Pfizer.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości):

-    Nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Pfizer w dawce 40 mg (największa dawka leku) i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek dawki leku Rosuvastatin Pfizer.

U niewielkiej liczby osób statyny mogą wpływać na funkcjonowanie wątroby. Można to rozpoznać za pomocą prostego badania sprawdzającego czy aktywność enzymów wątrobowych uległa zwiększeniu. Dlatego też lekarz zwykle zaleci wykonanie badań krwi (badanie aktywności enzymów wątrobowych) przed i w trakcie stosowania u pacjenta leku Rosuvastatin Pfizer.

Jeśli pacjent przyjmujący lek Rosuvastatin Pfizer ma cukrzycę lub występuje u niego ryzyko wystąpienia cukrzycy, będzie ściśle monitorowany przez lekarza. Pacjent jest narażony na ryzyko zachorowania na cukrzycę, jeśli ma duże stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i duże ciśnienie tętnicze krwi.

Inne leki i Rosuvastatin Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych leków: cyklosporyna (stosowana np. po przeszczepie narządu), warfaryna (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew), fibraty (takie jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakiekolwiek inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu (takie jak ezetymib), leki na niestrawność (stosowane w celu neutralizacji kwasu solnego w żołądku), erytromycyna (antybiotyk), doustne środki antykoncepcyjne (pigułki), hormonalna terapia zastępcza, lopinawir/rytonawir (stosowane w zwalczaniu zakażenia wirusem HIV - patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Działanie powyższych leków może ulec zmianie po zastosowaniu leku Rosuvastatin Pfizer, bądź mogą one wpływać na działanie leku Rosuvastatin Pfizer.

Rosuvastatin Pfizer z jedzeniem i piciem

Lek Rosuvastatin Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Pfizer w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku Rosuvastatin Pfizer, powinna natychmiast zaprzestać przyjmowania tego leku i skontaktować się z lekarzem. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży podczas przyjmowania leku Rosuvastatin Pfizer.

W ciąży lub w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciązy, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku większości pacjentów lek Rosuvastatin Pfizer nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy skonsultować się z lekarzem przed podejmowaniem prób prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Rosuvastatin Pfizer zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Rosuvastatin Pfizer, tabletki powlekane zawiera czerwień Allura AC i żółcień pomarańczową FCF, które mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Rosuvastatin Pfizer

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowane dawki u dorosłych pacjentów

Stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer w celu zmniejszenia dużego stężenia cholesterolu:

Dawka początkowa

Leczenie lekiem Rosuvastatin Pfizer należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet w przypadku przyjmowania przez pacjenta w przeszłości innych statyn w większych dawkach. Dawka początkowa zależy od:

-    stężenia cholesterolu u pacjenta,

-    stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru,

-    obecności czynnika, który może sprzyjać wystąpieniu działań niepożądanych.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu ustalenia odpowiedniej dawki początkowej.

Lekarz może przepisać najmniejszą dawkę (5 mg), jeśli:

-    pacjent pochodzi z Azji (Japonia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Korea i Indie),

-    pacjent jest wieku powyżej 70 lat,

-    pacjent ma choroby nerek o umiarkowanym nasileniu,

-    pacjent jest narażony na ryzyko wystąpienia bólu mięśni i problemów z mięśniami (miopatia). Zwiększenie dawki i maksymalna dawka dobowa

Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki, aż do osiągnięcia dawki odpowiedniej dla danego pacjenta. Jeśli pacjent przyjmuje dawkę początkową wynoszącą 5 mg, lekarz może podwoić tą dawkę do 10 mg, następnie 20 mg, a w razie konieczności do 40 mg. Jeśli pacjent przyjmuje dawkę początkową wynoszącą 10 mg, lekarz może podwoić tą dawkę do 20 mg, a w razie konieczności do 40 mg. Każdorazowe zwiększanie dawki będzie odbywać się w czterotygodniowych odstępach.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Pfizer to 40 mg. Dawka ta jest stosowana tylko u pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu, należących do grupy dużego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru, u których stężenie cholesterolu nie zmniejszyło się wystarczająco podczas stosowania dawki 20 mg.

Stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru lub wystąpienia innych podobnych problemów zdrowotnych:

Zalecana dawka to 20 mg na dobę. Jednakże lekarz może przepisać mniejszą dawkę, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek wspomniane powyżej czynniki.

Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci w wieku 10-17 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia dawki odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Pfizer to 20 mg. Dawkę należy przyjmować raz na dobę. Leku Rosuvastatin Pfizer o mocy 40 mg nie należy stosować u dzieci.

Sposób przyjmowania tabletek

Tabletkę należy połykać w całości, popijaj ąc wodą.

Lek Rosuvastatin Pfizer należy przyjmować raz na dobę. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia. W celu łatwiejszego pamiętania o przyjmowaniu leku, należy go przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Regularna kontrola stężenia cholesterolu

Istotne jest regularne zgłaszanie się na kontrolę lekarską w celu sprawdzenia, czy utrzymuje się prawidłowe stężenie cholesterolu.

Lekarz może zwiększyć dawkę leku Rosuvastatin Pfizer do dawki odpowiedniej dla danego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Pfizer

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Jeśli pacjent udaje się do szpitala lub jest leczony z powodu innych chorób, należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Rosuvastatin Pfizer.

Pominięcie zastosowania leku Rosuvastatin Pfizer

Nie należy się martwić w przypadku pominięcia przyjęcia dawki, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Pfizer

Przed przerwaniem stosowania leku Rosuvastatin Pfizer, należy skontaktować się z lekarzem. Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Pfizer może spowodować ponowne zwiększenie stężenia cholesterolu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Działania niepożądane są na ogół łagodne i krótkotrwałe.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer i zwrócić się pomoc medyczną w przypadku wystąpienia następuj ących reakcji alergicznych:

- Trudności w oddychaniu z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła.

-    Obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu.

-    Silny świąd skóry (i guzki).

Należy również przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nietypowy ból mięśni lub problemy z mięśniami trwające dłużej niż można tego oczekiwać. Objawy dotyczące mięśni częściej występują u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Tak jak w przypadku innych statyn działania niepożądane dotyczące mięśni występuj ą u niewielkiej liczby pacjentów i rzadko mogą rozwinąć się w potencjalnie zagrażające życiu uszkodzenie mięśni zwane rabdomiolizą.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    Ból głowy.

-    Ból brzucha.

-    Zaparcie.

-    Nudności.

-    Ból mięśni.

-    Osłabienie.

-    Zawroty głowy.

-    Zwiększenie stężenia białka w moczu - na ogół samoistnie powraca do normy bez konieczności przerywania leczenia lekiem Rosuvastatin Pfizer (dotyczy tylko dawki 40 mg leku Rosuvastatin Pfizer).

-    Cukrzyca. Zwłaszcza u pacjentów z dużym stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagą i dużym ciśnieniem tętniczym krwi. Taki pacjent w razie przyjmowania leku Rosuvasatin Pfizer będzie ściśle monitorowany przez lekarza.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    Wysypka, świąd lub inne reakcje skórne.

-    Zwiększenie stężenia białka w moczu - na ogół samoistnie powraca do normy bez konieczności przerywania leczenia lekiem Rosuvastatin Pfizer (dotyczy tylko dawek 5 mg, 10 mg i 20 mg leku Rosuvastatin Pfizer).

Rzadko występujące działania niepożądane (występuj ą u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    Ciężka reakcja alergiczna - objawy to: obrzęk twarzy, ust, j ęzyka i (lub) gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, silny świąd skóry (i guzki). W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Uszkodzenie mięśni u dorosłych. W razie wystąpienia nietypowego bólu mięśni lub problemów z mięśniami trwającymi dłużej niż można oczekiwać, jako środek ostrożności należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Silny ból brzucha (zapalenie trzustki)

-    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występuj ą u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu).

-    Zapalenie wątroby.

-    Śladowe ilości krwi w moczu.

-    Uszkodzenie nerwów w nogach i rękach (np. zdrętwienie).

-    Ból stawów.

-    Utrata pamięci.

-    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn).

Działania niepożądane o nieznanej częstości to:

-    Biegunka (luźny stolec).

-    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężki stan chorobowy objawiający się pęcherzami na skórze, w jamie ustnej, na spojówkach oczu i narządach płciowych).

-    Kaszel.

-    Skrócony oddech (duszność).

-    Obrzęk.

-    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne.

-    Zaburzenia funkcji seksualnych.

-    Depresja.

-    Problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie mozliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Rosuvastatin Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rosuvastatin Pfizer

-    Substancją czynną leku jest rozuwastatyna. Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ B), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 15 cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), czerwieni Allura (E 129) lak aluminiowy, indygotyny (E 132) lak aluminiowy, triacetyna.

Jak wygląda lek Rosuvastatin Pfizer i co zawiera opakowanie

Rosuvastatin Pfizer. 5 mg, tabletki powlekane

Różowe, dwuwypukłe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „J” po jednej stronie i „53” po drugiej.

Rosuvastatin Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane

Różowe, dwuwypukłe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „J” po jednej stronie i „54” po drugiej.

Rosuvastatin Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane

Różowe, dwuwypukłe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „J” po jednej stronie i „55” po drugiej.

Rosuvastatin Pfizer. 40 mg, tabletki powlekane

Różowe, dwuwypukłe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „J” po jednej stronie i „56” po drugiej.

Produkt leczniczy Rosuvastatin Pfizer, tabletki powlekane jest dostępny w: blistrach Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium i w butelkach z HDPE z polipropylenowym zamknięciem.

Wielkości opakowań:

Blistry:

5 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych.

10 mg: 10, 20, 28, 30, 60, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych.

20 mg: 10, 14, 28, 30, 60, 90, 91, 98 i 100 tabletek powlekanych.

40 mg: 10, 14, 28, 30, 60, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych.

Butelki z HDPE:

5 mg: 30 i 100 tabletek powlekanych.

10 mg: 30, 90 i 100 tabletek powlekanych.

20 mg: 30, 90 i 100 tabletek powlekanych.

40 mg: 30 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry: 28, 30 i 60 tabletek powlekanych dla każdej mocy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Via Isonzo 71, 04100-Latina (LT), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska:    Rosuvastatin Pfizer

Portugalia:    Rosuvastatina Parke-Davis

Hiszpania:    Rosuvastatina Pharmacia 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg comprimidos recubiertos con

pelicula EFG

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9