+ iMeds.pl

Roztwory testowe bencard stosowane w diagnostyce alergii -Ulotka Roztwory testowe bencard stosowane w diagnostyce alergii

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same,_


ROZTWORY TESTOWE BENCARD STOSOWANE W DIAGNOSTYCE ALERGII

Roztwór do skórnych prób punktowych

Skład

Serial

Każda fiolka zawiera 2 ml roztworu z odpowiednim alergenem:

10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC 10000 D.UVml 10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC

2.5    % w/v *

2.5    % w/v *

2.5    % w/v * 150%w/v* 150%w/v* 150%w/v*

10000 D.U./ml 10000 D.U./ml ODC 10000 DUAnlODC 10000 D.U./ml 10000 DUAnl 10000 D.U./ml 150%w/v*

10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC


Dermatophagoides pteronyssinuss

Dermatophagoides farinae

Pyłek pokrzywy

Pyłek babki

Pyłek brzozy

Grupa B 2 Pyłki traw

Grupa B 3 Pyłki drzew

Grupa B 5 Pyłki chwastów i krzewów

Strzępki bawełny

Pył z siana

Pył ze słomy

Sierść konia

Sierść kota

Sierść psa

Sierść królika

Sierść kozy

Wełna owcza

Pierze

Altemaria alternata Cladosporium cladosporioides

Roztwór kontrolny ujemny (fenol 0,5% w/v, glicerol 50,0% w/v, chlorek sodu 6% w/v, woda do wstrzykiwań do 2 ml).

Szczegółowy wykaz alergenów podano w załączniku nr 1.

D.U. -jednostki diagnostyczne

ODC - optymalne stężenie diagnostyczne ustalone na podstawie badań klinicznych * wartość nominalna

Seriali

Każda fiolka zawiera 2 ml roztworu z odpowiednim alergenem:

Pyłek leszczyny Pyłek topoli Sierść krowy Kapok

Mieszanka omłotów Ziarno pszenicy Jajo całe


10000 D.U./mlODC 10000 D.U./ml 10000 DUUml


150% w/v * 150% w/v * 10% w/v *


10000 DUAnlODC


Mleko

Czekolada

Mieszanka orzechów

Dorsz

Homar

Aspergillus niger Neurospora sitophila Rhizopus stolonifer Pénicillium chrysogenum Fusarium spp. Sporobolomyces roseus Aspergillus fumigatus


50% w/v * 10% w/v * 10% w/v * 10% w/v*

1 0%w/v*


10000 D.U./ml 10000 D.U./ml 10% w/v * 10000 D.U./ml 10000 D.U./ml 10% w/v * 10000 D.U./ml


Roztwór kontrolny ujemny (fenol 0,5% w/v, glicerol 50,0% w/v, chlorek sodu 6% w/v, woda do wstrzykiwań do 2 ml).

Szczegółowy wykaz alergenów podano w załączniku nr 1.

D.U. -jednostki diagnostyczne

ODC - optymalne stężenie diagnostyczne ustalone na podstawie badań klinicznych

*    wartość nominalna

Wykaz substancji pomocniczych:

Fenol, chlorek sodu*, disodu fosforan dwunastowodny**, sodu diwodorofosforan dwuwodny**, glicerol, woda do wstrzykiwań

*    mniejsza ilość w przypadku alergenów grzybów pleśniowych,

** dotyczy alergenów zgodnie z załącznikiem nr 2

Opakowanie

Seria I:

20 fiolek z wyciągami alergenowymi po 2 ml oraz 2 fiolki z roztworem kontrolnym ujemnym po 2 ml.

Seria II:

19 fiolek z wyciągami alergenowymi po 2 ml oraz 2 fiolki z roztworem kontrolnym ujemnym po 2 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

Allergy Therapeutics (UK) Ltd. Dominion Way Worthing West Sussex

BN 14 8SA, Wielka Brytania

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii i w jakim celu się go stosuje.

2.    Zanim zastosuje się lek Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii

3.    Jak stosować lek Roztwoiy Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Przechowywanie leku Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii

1.    Co to jest lek Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii i w jakim celu się go stosuje.

Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii służą do wykonywania testów skórnych punktowych i są stosowane w diagnostyce chorób alergicznych IgE-zależnych (typ I w klasyfikacji Coombsa i Gella).

2.    Zanim zastosuje się lek Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii Przeciwwskazania

-    zmiany lub uszkodzenia skóry w miejscu stosowania testu

-    poważne schorzenia wpływające na ogólny stan pacjenta

-    nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    leczenie beta-blokerami

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Roztworów do testów skórnych punktowych nie wolno stosować śródskómie Roztwór adrenaliny do wstrzykiwań (1:1000) powinien być zawsze dostępny podczas wykonywania testów skórnych punktowych.

Przypadki wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po wykonaniu testów skórnych punktowych są niezwykle rzadkie. Osoba wykonująca test powinna mieć odpowiednie doświadczenie, aby odróżnić reakcję anafilaktyczną od innych, które mogą być zaobserwowane podczas wykonywania testów (np. reakcja wazowagalna, hyperwentylacja) i zastosować odpowiednie dla danej reakcji leczenie. Nie należy rozcierać ani drapać miejsca wykonania testu.

Ciąża:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania roztworów do testów skórnych punktowych u kobiet w ciąży. Ponieważ zagrożenie dla człowieka nie jest znane, produktu Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Testy skórne punktowe mogą być wykonywane w okresie laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Równoczesne podawanie przeciwalergicznych leków objawowych takich jak środki antyhistaminowe lub kortykosteroidy może powodować wyniki fałszywie negatywne. Leczenie należy przerwać co najmniej 48 godzin .przed wykonaniem testów skórnych. Leczenie astemizolem należy przerwać 6-8 tygodni przed wykonaniem testów skórnych punktowych.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Nałeży poinformować łekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

3, Jak stosować lek Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii

Testy skórne punktowe można wykonywać u pacjentów już po ukończeniu przez nich 1 roku życia. Zwykle jednak wykonywanie testów rozpoczyna się od 5-6 roku życia.

Testy skórne punktowe wykonuje się zwykle na dłoniowej powierzchni przedramienia. W przypadku skrajnych temperatur na dworze należy zaczekać, aż skóra zaaklimatyzuje się do temperatury pokojowej. Jeżeli powierzchnia skóry, na której ma być wykonany test została umyta wodą lub alkoholem etylowym, należy odczekać co najmniej 2 minuty, by krążenie w obrębie skóry powróciło do stanu normalnego.

Umieścić po jednej kropli odpowiednich roztworów na skórze, w odstępach co najmniej 4 cm, we wcześniej zaznaczonych miejscach. Skórę należy nakłuć igłą lub lancetem w miejscu, gdzie umieszczono kroplę roztworu, uważając aby nie wystąpiło krwawienie. Nadmiar roztworu należy usunąć, aby uniknąć zmieszania się roztworów alergenów.

Jeżeli igła lub lancet są używane u danego pacjenta wielokrotnie, należy je starannie przepłukiwać, by uniknąć przenoszenia alergenów.

Zaleca się wykonanie testu kontrolnego dodatniego (histamina). Reakcję na roztwór kontrolny dodatni odczytuje się po 10 minutach. Reakcja na roztwór kontrolny dodatni to blady bąbel otoczony zaczerwienieniem (rumieniem).

Należy wykonać test kontrolny ujemny z zastosowaniem roztworu, którym są rozcieńczane wyciągi alergenów. Reakcje na roztwory alergenów i roztwór kontrolny ujemny należy odczytać po 15 minutach.

Pacjenci reagujący na roztwór kontrolny ujemny zazwyczaj także silniej reagują na alergeny, na które są klinicznie wrażliwi. Przy zapisywaniu wyników, reakcje na roztwory alergenów należy oceniać biorąc pod uwagę wielkość reakcji na roztwór kontrolny ujemny.

Intensywność reakcji ocenia się uwzględniając średnicę powstałego bąbla i zaczerwienienie. Wielkość bąbla można ocenić za pomocą miarki „Bencard Skin Reaction Gauge".

Niedopuszczalne jest użycie jednej igły, lancetu lub roztworu do spłukiwania u wielu pacjentów, gdyż może spowodować ryzyko przeniesienia wirusów krwiopochodnych.

Interpretacja:


+

+ +

+ + +

+ + + +


Brak bąbla. Brak zaczerwienienia lub średnica zaczerwienienia mniejsza niż 1 mm.

Brak bąbla lub bąbel bardzo mały. Obecne zaczerwienienie, średnica nie większa niż 3 mm.

Bąbel o średnicy do 3 mm, z zaczerwienieniem.

Bąbel o średnicy od 3 do 5 mm, z zaczerwienieniem.

Każda większa reakcja, możliwość wystąpienia pseudopodiów.

4. Możliwe działania niepożądane

Niepożądane reakcje alergiczne występują bardzo rzadko podczas wykonywania testów skórnych punktowych. Pacjenta należy poinformować o możliwości wystąpienia reakcji opóźnionych, które nie są powodem do niepokoju i powinny być leczone przez zastosowanie doustnych leków przeciwhistaminowych lub    korty ko steroidów

miejscowych.

W niektórych przypadkach ciężkie lub długotrwałe reakcje mogą wystąpić u pacjentów z wysokim stopniem wrażliwości. W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane zaliczane do poważnych reakcji ogólnoustrojowych (wstrząs anafilaktyczny). W związku z tym musi być dostępny zestaw reanimacyjny (z adrenaliną do wstrzykiwań). Każdy pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 30 minut po wykonaniu testów, a następnie powinien być zbadany przez lekarza.

Reakcje:

Miejscowe - obrzęk lub swędzenie. Jeśli są ciężkie lub utrzymują się przez dłuższy czas wymagają leczenia objawowego.

Ogólnoustrojowe:

Łagodne- nieżyt nosa lub pokrzywka. Można podać leki

antyhistaminowe doustnie lub w razie konieczności w postaci wstrzykiwań.W przypadku łagodnego skurczu oskrzeli, należy podać sympatykomimetyczne środki rozszerzaj ące    oskrzela (np.

salbutamol) i ewentualnie przeciwzapalne steroidy. W razie potrzeby należy podać 0,5 ml adrenaliny (1:1000) podskórnie.

Ciężkie - nasilony świszczący oddech lub skurcz oskrzeli. Należy podać 0,5 ml adrenaliny (1:1000) domięśniowo w pobliżu miejsca wykonania testu.

Należy też podać sympatykomimetyczne środki rozszerzające oskrzela oraz przeciwzapalne steroidy.

Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić w ciągu kilku sekund/minut, zwykle przed

wystąpieniem odczynu miejscowego.

Objawy wstrząsu anafilaktycznego to: skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, pokrzywka, wstrząs.

W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego postępowanie jest następujące:

1.    Pacjenta należy położyć i natychmiast rozpocząć leczenie.

2. Należy bezzwłocznie podać 0,5 ml    adrenaliny (1:1000) domięśniowo

w pobliżu miejsca wykonania testu. Wstrzyknięcia mogą być powtarzane do podania maksymalnie sumarycznej dawki 2 ml adrenaliny w ciągu 15 minut. W skrajnych przypadkach, jeżeli tętno jest niewyczuwalne, należy    powoli wstrzyknąć dożylnie 0,5 ml adrenaliny 1:10000

roztwór przygotowuje się dodając do 1 ml adrenaliny (1:1000) 9 ml roztworu soli fizjologicznej.

3.    W przypadku zauważalnego skurczu oskrzeli po podaniu adrenaliny można podać salbutamol lub inny środek rozszerzający oskrzela w postaci aerozolu. Jeżeli skurcz oskrzeli się utrzymuje należy podać 10-20 ml aminofiliny (250 mg w 10 ml) w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, z prędkością 2 ml na minutę.

4.    Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie należnej wentylacji, należy

zastosować oddychanie z pomocą worka    samorozprężalnego    przez

rurkę.    W skrajnych przypadkach może być konieczne wykonanie

nakłucia błony tarczowo - pierścieniowej oraz osadzenie w niej igły o dużej średnicy. Należy podawać tlen oraz, w razie konieczności, stosować inne środki czy metody wspomagania oddechu i krążenia (np. defibrylacja). Należy podać dożylnie hydrokortyzon (200-400 mg) jako środek zapobiegawczy na wypadek następowego    skurczu oskrzeli,    który

może wystąpić po 6-8 godzinach od wystąpienia pierwszych objawów zapaści.

5.    Pacjenci, który przeszli wstrząs anafilaktyczny powinni być umieszczeni pod ścisłą obserwacją w szpitalu przez co najmniej 24 godziny.

W rzadkich przypadkach działania niepożądane mogą wystąpić nawet kilka godzin po ekspozycji na alergen. W razie jakichkolwiek wątpliwości, szczególnie w razie wystąpieniu objawów ogólnoustrojowych, pacjent powinien natychmiast zgłosić się do lekarza. Uwaga: dawki adrenaliny, aminofiliny i kortykosteroidów w przypadku stosowania u dzieci powinny zostać odpowiednio zmniejszone.

5. Przechowywanie leku Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 24 miesiące.

6. Dodatkowe informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E

51-131 Wrocław

teł. 071 352-95 22 (centrala)

fax: +48 71 352 76 36

Data opracowania ulotki:

~    ....... 'i

Nazwa alergenu

Nr kat.

Aktywność

SERIA 1

Alergeny pyłkowe

pyłek pokrzywy

4006-001-043

10000 D.U./ml

pyłek babki

4007-001-043

10000 D.U./ml ÒDC

pyłek brzozy

4204-001-043

10000 D.U./ml ODC

Grupa B 2 - pyłki traw;

4100-001-043

2,5 % w/v

pyłek mietlicy

4101-001-043

2,5 % w/v

pyłek stokłosy

4102-001-043

2,5 % w/v

pyłek kupkówki pospolitej

4103-001-043

2,5 % w/v

pyłek grzebienicy pospolitej

4104-001-043

2, 5 % w/v '

pyłek owsa-trawy

4105-001-043

2,5 % w/v

pyłek kostrzewy łąkowej

4106-001-043

2,5 % w/v

pyłek wyczyńca łąkowego

4107-001-043

2,5 % w/v

pyłek wiechliny łąkowej

4108-001-043

2,5 % w/v

pyłek rajgrasu wyniosłego

4109-001-043

2,5 % w/v

pyłek tymotki łąkowej

4110-001-043

2,5% w/v

pyłek miłka wiosennego

4111-001-043

2,5 % w/v

pyłek kłosówki wełnistej

4112-001-043

2,5 %w/v

Grupa B 3 - pyłki drzew:

4200-001-043

2,5 % w/v

pyłek olchy

4201-001-043

2,5 % w/v

pyłek brzozy

4204-001-043

2,5 % w/v

pyłek leszczyny

4207-001-043

2,5 % w/v

pyłek buku

4203-001-043

2,5 % w/v

pyłek jesionu

4202-001-043

2,5 %w/v

pyłek wiązu

4205-001-043

2,5 % w/v

pyłek dębu

4209-001-043

2,5 % w/v

pyłek platanu

4210-001-043

2,5% w/v

pyłek wierzby

4212-001-043

2,5 % w/v

pyłek topoli

4944-001-043

2,5 % w/v

Grupa B 5 - pyłki chwastów i krzewów:

4800-001-043

2,5 % w/v

pyłek komosy

4503-001-043

2,5 % w/v

pyłek bylicy

4601-001-043

2,5 % w/v

pyłek pokrzywy

4006-001-043

2,5 % w/v

pyłek babki

4007-001-043

2,5 % w/v

pyłek łobody

4602-001-043

2,5 %w/v

Alergeny pochodzenia zwierzęcego

pierze

3202-001-043

150 % wN

sierść konia

3203-001-043

10000 D.U./ml

sierść kota

3204-001-043

10000 D.U./ml ODC

sierść psa

3205-001-043

10000 D.U./ml ODC

sierść królika

3301-001-043

10000 D.U./ml

sierść kozy

3306-001-043

10000 D.U./ml

wełna owcza

3302-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny grzybów pleśniowych

Alternarla alternata

1100-001-043

10000 D.U./ml ODC

Cladosporium cladosporioides

1300-001-043

10000 D.U./ml ODC

Alergeny roztoczy

Dermatophagoides farinae

2800-001-043

10000 D.U./ml ODC

Dermatophagoides pteronyssinus

2801-001-043

10000 D.U./ml ODC

Alergeny pochodzenia roślinnego

strzępki bawełny

5802-001-043

150% w/v

pył z siana

6318-001-043

150 % wN

pył ze słomy

6338-001-043

150% w/v

roztwór kontrolny ujemny

1908-001-043

Nazwa alergenu


Nr kat.


Aktywność


SERIA II

Alergeny pyłkowe

pyłek leszczyny

4207-001-043

10000 D.U/mlODC

pyłek topoli

4944-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny pochodzenia zwierzęcego

sierść krowy

3304-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny grzybów pieśniowych

Aspergillus niger

1202-001-043

10000 D.U./mf

Neurospora sitophiia

1400-001-043

. 10000 D.U./ml

Rhizopus stolonifer

1504-001-043

10% w/v

Peniciflium chrysogenum

1603-001-043

10000 D.U./ml

Fusarium spp.

1703-001-043

10000 D.U./ml

Sporobolomyces roseus

1804-001-043

10%w/v

Aspergillus fumigatus

2000-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny pokarmowe

mieszanka orzechów 1

6172-001-043

10%w/v

ziarno pszenicy

5101-001-043

10%w/v

jajo całe

5201-001-043

10000 D.U./ml ODC

mleko

5202-001-043

50 % wN

czekolada

5204-001-043

10%w/v

dorsz

5601-001-043

10%w/v

homar

5701-001-043

10%w/v

roztwór kontrolny ujemny

1908-001-043

Alergeny pochodzenia roślinnego

kapok

5803-001-043

150%w/v

mieszanka omłotów 1

6317-001-043.

150%w/v


ROZTWORY TESTOWE BENCARD ZAWIERAJĄCE DISODU FOSFORAN DWUNASTOWODNYI SODU DIWODOROFOSFORAN DWUWODNY

Nazwa alergenu

Nr kat.

SERIAI

pyłek brzozy

4204-001-043

grupa 6 2 pyłki traw

4100-001-043

sierść kota

3204-001-043

sierść królika

3301-001-043

wełna owcza

3302-001-043

Alternaría alternata

1100-001-043

Ćiadosponum cladosporioides

1300-001-043

Dermatophagoides pteronyssinus

2801-001-043

strzępki bawełny

5802-001-043

pył z siana

6318-001-043

pył ze słomy

6338-001-043

SERIA II

sierść krowy

3304-001-043

Aspergillus niger

1202-001-043

Neurospora sitophila

1400-001-043

Rhizopus stolonifer

1504-001-043

Penicillium chrysogenum

1603-001-043

Fusarium spp.

1703-001-043

Sporobolomyces roseus

1804-001-043

kapok

5803-001-043

mieszanka omłotów

6317-001-043

jajo całe

5201-001-043

czekolada

5204-001-043

dorsz

5601-001-043

homar

5701-001-043

P.P.F. HASCO-LEK. S.A.

Dział Rejestracji i Badąfi Klinicznych Leków Specjalista dki RjeiestraeiiAeltów

dr Mi


wpka

m. u-ot


1

pojedyncze alergeny wchodzące w skład mieszanki omłotów oraz mieszanki orzechów nie podlegają indywidualnym zamówieniom

Roztwory testowe Bencard stosowane w diagnostyce alergii

Charakterystyka Roztwory testowe bencard stosowane w diagnostyce alergii

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ROZTWORY TESTOWE BENCARD STOSOWANE W DIAGNOSTYCE ALERGII

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Seria I

Każda fiolka zawiera 2 ml roztworu z odpowiednim alergenem:

Dermatophagoides pteronyssinuss

Dermatophagoides farinae

Pyłek pokrzywy

Pyłek babki

Pyłek brzozy

Grupa B 2 Pyłki traw

Grupa B 3 Pyłki drzew

Grupa B 5 Pyłki chwastów i krzewów

Strzępki bawełny

Pył z siana

Pył ze słomy

Sierść konia

Sierść kota

Sierść psa

Sierść królika

Sierść kozy

Wełna owcza

Pierze

Altemaria altemata Cladosporium cladosporioides Roztwór kontrolny ujemny (fenol 0,5% w/v, woda do wstrzykiwań do 2 ml)

10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml 10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC

2.5    % w/v *

2.5    % w/v *

2.5    % w/v *

150%w/v*

150 % w/v *

150 % w/v *

10000 D.U./ml 10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml 10000 D.U./ml 10000 D.U./ml

150%w/v*

10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml ODC

w/v, glicerol 50,0% w/v, chlorek sodu 6%

Szczegółowy wykaz alergenów podano w załączniku nr 1.

l

D.U. -jednostki diagnostyczne

ODC - optymalne stężenie diagnostyczne ustalone na podstawie badań klinicznych * wartość nominalna

Seriali

Każda fiolka zawiera 2 ml roztworu z odpowiednim alergenem:

Pyłek leszczyny Pyłek topoli Sierść krowy Kapok

Mieszanka omłotów Ziarno pszenicy Jajo całe Mleko Czekolada

Mieszanka orzechów

Dorsz

Homar

Aspergillus niger Neurospora sitophila Rhizopus stolonifer Pénicillium chrysogenum Fusarium spp. Sporobolomyces roseus Aspergillus fumigatus


10000 D.U./ml ODC 10000 D.U./ml 10000 D.U./ml 150%w/v*

150 % w/v * 10%w/v*

10000 D.U./ml ODC 50 % w/v * 10%w/v*

10%w/v*

10%w/v*

1 0%w/v*

10000 D.U./ml 10000 D.U./ml 10%w/v*

10000 D.U./ml 10000 D.U./ml 10 % w/v *

10000 D.U./ml


Roztwór kontrolny ujemny (fenol 0,5% w/v, glicerol 50,0% w/v, chlorek sodu 6% w/v, woda do wstrzykiwań do 2 ml)

Szczegółowy wykaz alergenów podano w załączniku nr 1.

D.U. -jednostki diagnostyczne

ODC - optymalne stężenie diagnostyczne ustalone na podstawie badań klinicznych

* wartość nominalna

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do skórnych prób punktowych.

Klarowny roztwór. Zabarwienie poszczególnych roztworów w zestawie różni się w zależności od właściwości użytego alergenu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Diagnostyka chorób alergicznych IgE-zależnych (typ I w klasyfikacji Coombsa i Gella).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Testy skórne punktowe można wykonywać u pacjentów już po ukończeniu przez nich 1 roku życia. Zwykle jednak wykonywanie testów rozpoczyna się od 5-6 roku życia. Testy skórne punktowe wykonuje się zwykle na dłoniowej powierzchni przedramienia. W przypadku skrajnych temperatur na dworze należy zaczekać, aż skóra zaaklimatyzuje się do temperatury pokojowej. Jeżeli powierzchnia skóry, na której ma być wykonany test została umyta wodą lub spirytusem, należy odczekać co najmniej 2 minuty, by krążenie w obrębie skóry powróciło do stanu normalnego. Umieścić po jednej kropli odpowiednich roztworów na skórze, w odstępach co najmniej 4 cm, we wcześniej zaznaczonych miejscach. Skórę należy nakłuć igłą lub lancetem w miejscu, gdzie umieszczono kroplę roztworu, uważając aby nie wystąpiło krwawienie. Nadmiar roztworu należy usunąć, aby uniknąć zmieszania się roztworów alergenów.

Jeżeli igła lub lancet są używane u danego pacjenta wielokrotnie, należy je starannie przepłukiwać, by uniknąć przenoszenia alergenów.

Zaleca się wykonanie testu kontrolnego dodatniego (histamina). Reakcję na roztwór kontrolny dodatni odczytuje się po 10 minutach. Reakcja na roztwór kontrolny dodatni to blady bąbel otoczony zaczerwienieniem (rumieniem).

Należy wykonać test kontrolny ujemny z zastosowaniem roztworu, którym są rozcieńczane wyciągi alergenów. Reakcje na roztwory alergenów i roztwór kontrolny ujemny należy odczytać po 15 minutach.

Intensywność reakcji ocenia się uwzględniając średnicę powstałego bąbla i zaczerwienienie. Wielkość bąbla można ocenić za pomocą miarki „Bencard Skin Reaction Gauge".

Interpretacja:

Brak bąbla. Brak zaczerwienienia lub średnica zaczerwienienia mniejsza niż 1 mm.

+    Brak bąbla lub bąbel bardzo mały. Obecne zaczerwienienie,

średnica nie większa niż 3 mm.

+ +    Bąbel o średnicy do 3 mm, z zaczerwienieniem.

+ + +    Bąbel o średnicy od 3 do 5 mm, z zaczerwienieniem.

+ + + +    Każda większa reakcja, możliwość wystąpienia pseudopodiów.

Pacjenci reagujący na roztwór kontrolny ujemny zazwyczaj także silniej reagują na alergeny, na które są klinicznie wrażliwi. Przy zapisywaniu wyników, reakcje na roztwory alergenów należy oceniać biorąc pod uwagę wielkość reakcji na roztwór kontrolny ujemny.

4.3 Przeciwwskazania

-    zmiany lub uszkodzenia skóry w miejscu stosowania testu

-    poważne schorzenia wpływające na ogólny stan pacjenta

-    nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    leczenie beta-blokerami

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Roztworów do testów skórnych punktowych nie wolno stosować śródskómie.

Roztwór adrenaliny do wstrzykiwań (1:1000) powinien być zawsze dostępny podczas wykonywania testów skórnych punktowych.

Przypadki wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po wykonaniu testów skórnych punktowych są niezwykle rzadkie. Osoba wykonująca test powinna mieć odpowiednie doświadczenie, aby odróżnić reakcję anafilaktyczną od innych, które mogą być zaobserwowane podczas wykonywania testów (np. reakcja wazowagalna, hyperwentylacja) i zastosować odpowiednie dla danej reakcji leczenie.

Pacjenta należy poinformować, iż nie należy rozcierać ani drapać miejsca wykonania testu.

Niedopuszczalne jest użycie jednej igły, lancetu lub roztworu do spłukiwania u wielu pacjentów, gdyż może spowodować ryzyko przeniesienia wirusów krwiopochodnych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Równoczesne podawanie przeciwalergicznych leków objawowych takich jak środki antyhistaminowe lub kortykosteroidy może powodować wyniki fałszywie negatywne. Leczenie należy przerwać co najmniej 48 godzin przed wykonaniem testów skórnych. Leczenie astemizolem należy przerwać 6-8 tygodni przed wykonaniem testów skórnych punktowych.

4.6    Ciąża lub laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania roztworów do testów skórnych punktowych u kobiet w ciąży. Ponieważ zagrożenie dla człowieka nie jest znane, produktu Roztwory Testowe Bencard Stosowane w Diagnostyce Alergii nie należy stosować w okresie ciąży. Testy skórne punktowe mogą być wykonywane w okresie laktacji,

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak.

4.8    Działania niepożądane

Niepożądane reakcje alergiczne występują bardzo rzadko podczas wykonywania testów skórnych punktowych. Pacjenta należy poinformować o możliwości wystąpienia reakcji opóźnionych, które nie są powodem do niepokoju i powinny być leczone przez zastosowanie doustnych leków przeciwhistaminowych lub kortykosteroidów miejscowych.

W niektórych przypadkach ciężkie lub długotrwałe reakcje mogą wystąpić u pacjentów z wysokim stopniem wrażliwości, W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane zaliczane do poważnych reakcji ogólnoustrojowych (wstrząs anafilaktyczny). W związku z tym musi być dostępny zestaw reanimacyjny (z adrenaliną do wstrzykiwać). Każdy pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 30 minut po wykonaniu testów, a następnie powinien być zbadany przez lekarza.

Reakcje:

Miejscowe - obrzęk lub swędzenie. Jeśli są ciężkie lub utrzymują się przez dłuższy czas wymagają leczenia objawowego.

Ogólnoustrojowe:

Łagodne- nieżyt nosa lub pokrzywka. Można podać leki

antyhistaminowe doustnie lub w razie konieczności w postaci wstrzykiwań.W przypadku łagodnego skurczu oskrzeli, należy podać sympatykomimetyczne środki rozszerzające oskrzela (np. salbutamol) i ewentualnie przeciwzapalne steroidy.

W razie potrzeby należy podać 0,5 ml adrenaliny (1:1000) podskórnie.

Ciężkie - nasilony świszczący oddech lub skurcz oskrzeli. Należy podać 0,5 ml adrenaliny (1:1000) domięśniowo w pobliżu miej sca wykonania testu. Należy też podać sympatykomimetyczne środki rozszerzające oskrzela oraz przeciwzapalne steroidy.

Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić w ciągu kilku sekund/minut, zwykle przed wystąpieniem odczynu miejscowego.

Objawy wstrząsu anafilaktycznego to: skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, pokrzywka, wstrząs.

W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego postępowanie jest następujące:

1.    Pacjenta należy położyć i natychmiast rozpocząć leczenie.

2.    Należy bezzwłocznie podać 0,5 ml adrenaliny (1:1000) domięśniowo w pobliżu miejsca wykonania testu. Wstrzyknięcia mogą być powtarzane do podania maksymalnie sumarycznej dawki 2 ml adrenaliny w ciągu 15 minut. W skrajnych przypadkach, jeżeli tętno jest niewyczuwalne, należy powoli wstrzyknąć dożylnie

0,5 ml adrenaliny 1:10000 - roztwór przygotowuje się dodając do 1 ml adrenaliny (1:1000) 9 ml roztworu soli fizjologicznej.

3.    W przypadku zauważalnego skurczu    oskrzeli po podaniu adrenaliny    można

podać salbutamol lub inny środek rozszerzający oskrzela w postaci aerozolu. Jeżeli skurcz oskrzeli się utrzymuje należy podać 10-20 ml aminofiliny

(250 mg w 10 ml) w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, z prędkością 2 ml na minutę.

4.    Jeżeli nie jest    możliwe utrzymanie    należnej wentylacji, należy zastosować

oddychanie z pomocą worka samorozprężalnego przez rurkę. W skrajnych przypadkach może być konieczne wykonanie nakłucia błony tarczowo-pierścieniowej oraz osadzenie w niej igły o dużej średnicy. Należy podawać tlen oraz, w    razie konieczności,    stosować inne środki czy    metody

wspomagania oddechu i krążenia (np. defibrylacja).

5.    Należy podać    dożylnie hydrokortyzon (200-400 mg) jako    środek

zapobiegawczy na wypadek następowego skurczu oskrzeli, który może wystąpić po 6-8 godzinach od wystąpienia pierwszych objawów zapaści.

6. Pacjenci, którzy przeszli wstrząs anafilaktyczny powinni być umieszczeni pod ścisłą obserwacją w szpitalu przez co najmniej 24 godziny.

W rzadkich przypadkach działania niepożądane mogą wystąpić nawet kilka godzin po ekspozycji na alergen, W razie jakichkolwiek wątpliwości, szczególnie w razie wystąpieniu objawów ogólnoustrojowych, pacjent powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.

Uwaga: dawki adrenaliny, aminofiliny i ko rtyko steroid ów w przypadku stosowania u dzieci powinny zostać odpowiednio zmniejszone.

4.9 Przedawkowanie

Patrz punkt 4.8 Działania niepożądane

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki diagnostyczne stosowane w diagnostyce alergii; kod ATC: V04 CL

Alergeny zawarte w roztworach do testów skórnych punktowych oddziaływują w obrębie skóry pacjenta na komórki tuczne uczulone swoistym IgE. Reakcja ta powoduje uwolnienie z mastocytów mediatorów zapalenia, w szczególności histaminy. Powoduje to pojawienie się w miejscu badania rumienia z odgraniczonym bąblem, któremu czasem towarzyszą tworzące się pseudopodia.

5.2    Właściwości farmakokinctyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych klinicznie danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Fenol

Chlorek sodu*

Disodu fosforan dwunasto wodny**

Sodu diwodorofosforan dwuwodny**

Glicerol

Woda do wstrzykiwań

* mniejsza ilość w przypadku alergenów grzybów pleśniowych ** dotyczy alergenów zgodnie z załącznikiem nr 2

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres trwałości po pierwszym otwarciu: 24 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2° C - 8° C). Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka (szkło typu I) z kroplomierzem składającym się z nakrętki (polietylen) i zakraplacza (guma chlorobutyiowa)

SERIA I

20 fiolek z wyciągami alergenowymi po 2 ml oraz 2 fiolki z roztworem kontrolnym ujemnym po 2 ml SERIA II

19 fiolek z wyciągami alergenowymi po 2 ml oraz 2 fiolki z roztworem kontrolnym ujemnym po 2 ml

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Allergy Therapeutics (UK) Ltd Dominion Way Worthing West Sussex

BN 14 8 SA, Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/6886

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 1996-11-15 Data przedłużenia pozwolenia: 2002-04-05

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Nazwa alergenu

Nr kat.

Aktywność

SERIA 1

Alergeny pyłkowe

pyłek pokrzywy

4006-001-043

10000 D.U./ml

pyłek babki

4007-001-043

10000 D.U./ml ODC

pyłek brzozy

4204-001-043

10000 D.U./mf ODC

Grupa B 2 - pyłki traw:

4100-001-043

2,5 % w/v

pyłek mietlicy

4101-001-043

2,5 % w/v

pyłek stokłosy

4102-001-043

2,5 % w/v

pyłek kupkówki pospolitej

4103-001-043

2,5 % w/v

pyłek grzebienicy pospolitej

4104-001-043

2,5 % w/v

pyłek owsa-trawy

4105-001-043

. 2,5 % w/v

pyłek kostrzewy łąkowej

4106-001-043

2,5 % w/v

pyłek wyczyńca łąkowego

4107-001-043

2,5% w/v

pyłek wiechliny łąkowej

4108-001-043

2,5 % w/v

pyłek rajgrasu wyniosłego

4109-001-043

2,5 %w/v

pyłek tymotki łąkowej

4110-001-043

2,5% w/v

pyłek miłka wiosennego

4111-001-043

2,5 % w/v

pyłek kłosówki wełnistej

4112-001-043

2,5 %w/v

Grupa B 3 - pyłki drzew:

4200-001-043

2,5 % w/v

pyłek olchy

4201-001-043

2,5 % w/v

pyłek brzozy

4204-001-043

2,5% w/v

pyłek leszczyny

4207-001-043

2,5% w/v

pyłek buku

4203-001-043

2,5 % wfv

pyłek jesionu

4202-001-043

2,5 % w/v

pyłek wiązu

4205-001-043

2,5 % w/v

pyłek dębu

4209-001-043

2,5% w/v

pyłek platanu

4210-001-043

2,5 % w/v

pyłek wierzby

4212-001-043

2,5 % w/v

pyłek topoli

4944-001-043

2,5 % w/v

Grupa B 5 - pyłki chwastów i krzewów:

4800-001-043

2,5 % w/v

pyłek komosy

4503-001-043

2,5%w/v

pyłek bylicy

4601-001-043

2,5% w/v

pyłek pokrzywy

4006-001-043

2,5 % w/v

pyłek babki

4007-001-043

2,5 % w/v

pyłek łobody

4602-001-043

2,5 % w/v

Alergeny pochodzenia zwierzęcego

pierze

3202-001-043

150 % W/V

sierść konia

3203-001-043

10000 D.U./ml

sierść kota

3204-001-043

10000 D.U./ml ODC

sierść psa

3205-001-043

10000 D.U./ml ODC

sierść królika

3301-001-043

10000 D.U./ml

sierść kozy

3306-001-043

10000 D.U./ml

wełna owcza

3302-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny grzybów pieśniowych

Alternaría alternata

1100-001-043

10000 D.U./ml ODC

Cladosporium ciadosporioides

1300-001-043

10000 D.U./ml ODC

Alergeny roztoczy

Dermatophagoides farinae

2800-001-043

10000 D.U./ml ODC

Dermatophagoides pteronyssinus

2801-001-043

10000 D.U./ml ODC

Alergeny pochodzenia roślinnego

strzępki bawełny

5802-001-043

150% wN

pył z siana

6318-001-043

150 % w/v

pył ze słomy

6338-001-043

150% w/v

roztwór kontrolny ujemny

1908-001-043

Nazwa alergenu


Nr kat.


Aktywność


SERIA II

Aspergillus niger

1202-001-043

10000 D.UVml

Neurospora sitophila

1400-001-043

. 10000 D.U./ml

Rhizopus stolonifer

1504-001-043

1 0%w/v

Penicillium chrysogenum

1603-001-043

10000 D.UVml

Fusarium spp.

1703-001-043

10000 D.UVml

Sporobolomyces roseus

1804-001-043

10% w/v

Aspergillus fumigatus

2000-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny pochodzenia roślinnego

kapok

5803-001-043

150%w/v

mieszanka omłotów 1

6317-001-043

150%w/v

Alergeny pokarmowe

mieszanka orzechów 1

6172-001-043

10%w/v

ziarno pszenicy

5101-001-043

10%w/v

jajo całe

5201-001-043

10000 D.U./ml ODC

mleko

5202-001-043

50 % w/v

czekolada

5204-001-043

1 0%w/v

dorsz

5601-001-043

10%w/v

homar

5701-001-043

10%w/v

roztwór kontrolny ujemny

1908-001-043

Alergeny pyłkowe

pyłek leszczyny

4207-001-043

10000 D.U./ml ODC

pyłek topoli

4944-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny pochodzenia zwierzęcego

sierść krowy

3304-001-043

10000 D.U./ml

Alergeny grzybów pleśniowych


ROZTWORY TESTOWE BENCARD ZAWIERAJĄCE DISODU FOSFORAN DWUNASTOWODNY I DtWODOROFOSFORAN SODU DWUWODNY

Nazwa alergenu

Nr kat.

SERIAI

pyłek brzozy

4204-001-043

grupa B 2 pyłki traw

4100-001-043

sierść kota

3204-001-043

sierść królika

3301-001-043

wełna owcza

3302-001-043

Alternaría alternata

1100-001-043

Cladosporium cladosporioides

1300-001-043

Dermatophagoides pteronyssinus

2801-001-043

strzępki bawełny

5802-001-043

pył z siana

6318-001-043

pył ze słomy

6338-001-043

SERIA II

sierść krowy

3304-001-043

Aspergillus niger

1202-001-043

Neurospora sitophila

1400-001-043

Rhizopus stolonifer

1504-001-043

Pénicillium chrysogenum

1603-001-043

Fusarium spp.

1703-001-043

Sporobolomyces roseus

1804-001-043

kapok

5803-001-043

mieszanka omłotów

6317-001-043

jajo całe

5201-001-043

czekolada

5204-001-043

dorsz

5601-001-043

homar

5701-001-043

1

pojedyncze alergeny wchodzące w skład mieszanki omłotów oraz mieszanki orzechów nie podlegają indywidualnym zamówieniom

Roztwory testowe Bencard stosowane w diagnostyce alergii