+ iMeds.pl

Rubital compositum 6,5 mg/5 mlUlotka Rubital compositum

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


RUBITAL COMPOSITUM Ephedrini hydrochloridum syrop, 6,5 mg/5 ml

Skład:

100 g syropu zawiera:

-substancję czynny: 100 mg chlorowodorku efedryny Ephedrini hydrochloridum.

-substancje pomocnicze: syrop prawoślazowy (skład: macerat z korzenia prawoślazu, sacharoza), syrop malinowy (skład: sok z malin, sacharoza), sodu benzoesan.

Dostępne opakowania:

Butelka 125 g z dołączoną miarką o poj. 10 ml lub 15 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Grzegorz Nowakowski

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMT ul. Mickiewicza 36 G5-480 Karczew

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest RUBITAL COMPOSITUM i w jakim celu się go stosuje?

2.    Zanim zastosuje się RUBIT AL COMPOSITUM

3.    Jak stosować RUBITAL COMPOSITUM?

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku RU B ITAL COMPOSITUM

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku RUBITAL COMPOSITUM

1. Co to jest RUBIT AL COMPOSITUM i w jakim celu się go stosuje?

RUBITAL COMPOSITUM przeznaczony jest do stosowania u młodzieży od 13 roku życia i dorosłych. Substancją czynną leku jest chlorowodorek efedryny, który powoduje rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli, oraz obkurcza naczynia krwionośne zmniejszając przekrwienie błony śluzowej nosa.

Wskazania do stosowania:

Choroby górnych dróg oddechowych przebiegające z obrzękiem błony śluzowej nosa.

2. Zanim zastosuje się RUBITAL COMPOSITUM Nie należy stosować leku:

-    w rozpoznanej nadwrażliwości na efedrynę, benzoesan sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

-    w nadciśnieniu tętniczym,

-    chorobie niedokrwiennej serca i w innych chorobach układu krążenia,

-jaskrze z zamkniętym katem przesącza,

-    w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Zachować szczególną ostrożność stosując RUBITAL COMPOSITUM:

W związku z zawartością w leku chlorowodorku efedryny ostrożnie stosować u osób z nadczynnością tarczycy oraz niewydolnością wątroby lub nerek.

Ze względu na zawartość benzoesanu sodu zaleca się zachowanie ostrożności u chorych z astmą Lek zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 10 ml syropu zawiera 8,2 g sacharozy.

Syrop zawiera efedrynę, środek niedopuszczony do stosowania w czasie zawodów sportowych. Przyjęcie leku w godzinach wieczornych może spowodować trudności z zaśnięciem.

Nie należy stosować równocześnie innych preparatów zawierających substancje o podobnym mechanizmie działania np leków zawierających pseudoefediynę

Stosowanie syropu RUBITAL COMPOSITUM u dzieci.

Nie należy stosować leku u dzieci.

Ciąża:

Nie należy stosować leku w ciąży.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych na temat wpływu efedryny na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku RUBITAL COMPOSITUM

Wchodzący w skład substancji pomocniczych syrop malinowy przygotowany z naturalnego soku z malin, poprawia smak syropu, co ma szczególne znaczenie w pediatrii.

Stosowanie innych leków

Podczas leczenia nie należy stosować efedryny jednocześnie z inhibitorami MAO, z uwagi na możliwość wzrostu ciśnienia krwi (z przełomem nadciśnieniowym włącznie) - działanie to utrzymuje się przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO.

Efedryna stosowana z glikozydami naparstnicy lub środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Acetazolamid i inne związki alkilujące mocz powodują zwiększenie stężenia efedryny we krwi i mogą nasilać jej działanie.

Salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny mogą nasilać działania niepożądane efedryny na układ krążenia - nie powinny być stosowane jednocześnie.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

3. Jak stosować RUBITAL COMPOSITUM.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla młodzieży od 13 roku życia i osób dorosłych: 10 ml 3 - 4 razy dziennie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku RUBITAL COMPOSITUM niż zalecana:

Przedawkowanie preparatu może spowodować nasilenie objawów niepożądanych:

-    ze strony ośrodkowego układu nerwowego: wzrost pobudliwości, niepokój, lęk, drżenie mięśni, bóle głowy, trudności z zaśnięciem,

-    ze strony układu krążenia: przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia, kołatanie serca, tachykardia i inne zaburzenia rytmu serca.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku RUBITAL COMPOSITUM

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, RUBITAL COMPOSITUM może powodować działania niepożądane.

Z uwagi na zawartość w leku efedryny, po przyjęciu syropu mogą wystąpić objawy ze strony układu krążenia - podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Mogą wystąpić tachykardia, zaburzenia lytmu serca oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: pobudzenie, bezsenność, drżenie mięśniowe.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku RUBITAL COMPOSITUM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła. Nie należy stosować leku RUBITAL COMPOSITUM po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Grzegorz Nowakowski

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMT

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. (22) 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data opracowania ulotki:

3

Rubital Compositum

Charakterystyka Rubital compositum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

RUBITAL COMPOSITUM 6,5 mg/5 ml

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g syropu zawiera 100 mg chlorowodorku efedryny Ephedrini hydrochloridum. Wykaz substancji pomocniczych — patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Choroby górnych dróg oddechowych przebiegające z obrzękiem błony śluzowej nosa.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Młodzież od 13 roku życia i dorośli: 10 ml 3 -4 razy dziennie.

4.3.    Przeciwwskazania

Rozpoznana nadwrażliwość na efedrynę lub benzoesan sodowy.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca i w innych chorobach układu krążenia, jaskrze z zamkniętym katem przesącza z uwagi na obecność chlorowodorku efediyny.

Nie stosować w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy z uwagi na obecność benzoesanu sodu.

4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W związku z zawartością w leku chlorowodorku efedryny ostrożnie stosować u osób z nadczynnością tarczycy oraz niewydolnością wątroby lub nerek.

Ze względu na zawartość benzoesanu sodu zaleca się zachowanie ostrożności u chorych z astmą.

Produkt zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 10 mi syropu zawiera 8,2 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy, galaktozy lub niedoborem sacharazy, izomałtazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Preparat zawiera efedrynę, środek niedopuszczony do stosowania w czasie zawodów sportowych. Przyjęcie preparatu w godzinach wieczornych może spowodować trudności z zaśnięciem.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować efedryny jednocześnie ż inhibitorami MAO, z uwagi na możliwość wzrostu ciśnienia krwi (z przełomem nadciśnieniowym włącznie) - działanie to utrzymuje się przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO. Efedryna stosowana z glikozydami naparstnicy lub środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Acetazolamid i inne związki alkilujące mocz powodują zwiększenie stężenia efedryny we krwi i mogą nasilać jej działanie. Salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny mogą nasilać działania niepożądane efedryny na układ krążenia — nie powinny być stosowane j ednocześnie.

4.6.    Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży, dlatego nie wiadomo, czy lek może powodować zagrożenie dla płodu człowieka.

Dane dotyczące przenikania chlorowodorku efedryny do mleka nie zostały dostatecznie udokumentowane.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych na temat wpływu efedryny na zdolności prowadzenia poj azdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Z uwagi na zawartość w preparacie efedryny, po przyjęciu leku odnotowano występowanie objawów ze strony układu krążenia - podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: pobudzenie, bezsenność, drżenie mięśniowe.

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie preparatu może spowodować nasilenie objawów niepożądanych:

-    ze strony o.u.n.: wzrost pobudliwości, niepokój, lęk, drżenie mięśni, bóle głowy, trudności z zaśnięciem,

-    ze strony układu krążenia: przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia, kołatanie serca, tachykardia i inne zaburzenia rytmu serca.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Brak kodu ATC.

RUBITAL COMPOSITUM przeznaczony jest do stosowania przez młodzież od 13 roku życia i osoby dorosłe. Jako substancję czynną syrop zawiera chlorowodorek efedryny. Brak danych farmakodynamicznych dla produktu leczniczego Rubital Compositum.

Chlorowodorek efedryny działa bezpośrednio, pobudzająco na układ współczulny (na receptory a- i ß-adrenergiczne) i pośrednio przez nasilanie uwalniania noradrenaliny z zakończeń neuronów i hamowanie jej wchłaniania zwrotnego. Efedryna efektywnie rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli, oraz obkurcza naczynia krwionośne zmniejszając przekrwienie błony śluzowej nosa

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych farmakokinetycznych dla produktu leczniczego Rubital Compositum. Efedryna po podaniu doustnym dobrze wchłaniana się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w krwi osiąga po około 2 godzinach. W ciągu 24 godzin po podaniu doustnym chlorowodorku efedryny 88 % podanej dawki wydalane jest z moczem, głównie w postaci niezmienionej. W niewielkim stopniu wydalana jest w postaci norefedryny, kwasu benzoesowego i kwasu hipurowego. Wydalanie efedryny z moczem zależy od pH moczu. Wydalanie efedryny w postaci niezmienionej wzrasta w moczu o pH kwaśnym i spada w moczu o pH zasadowym.

Aktywacja receptorów ß-adrenergicznych w płucach przez efedrynę powoduje rozszerzenie oskrzeli. Po godzinie od momentu podaniu 25 mg efedryny następuje rozszerzenie oskrzeli utrzymujące się 4 godziny, znacznie podniesione tętno utrzymuje 2 — 5 godzin.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dla produktu nie prowadzono badań przedklinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1.Wykaz substancji pomocniczych

Syrop prawoślazowy skład:

Macerał z korzenia prawoślazu

Sacharoza

Syrop malinowy

skład:

Sok z malin Sacharoza Sodu benzoesan.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie zaobserwowano.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C. Chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową lub butelka z brunatnego politereftalanu etylenu (PET) z zakrętką aluminiową lub polietylenową (HDPE) w pudelku tekturowym.

Do opakowania bezpośredniego dołączona jest miarka polipropylenowa o poj. 10 ml lub 15 ml.

Wielkość opakowania: 125 g.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwanie jego pozostałości

Preparat stosuje się doustnie. Sposób użycia w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Grzegorz Nowakowski

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

e-mail: gemi@gemi.pl

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R76669

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.05.1996 11.09.2001

01.06.2006

29.05.2007

11.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

i

Rubital Compositum