Imeds.pl

Rutinoscorbin 25 Mg + 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rutinoscorbin

25 mg + 100 mg tabletki powlekane

(Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Rutinoscorbin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Rutinoscorbin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin

3.    Jak stosować lek Rutinoscorbin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rutinoscorbin

6.    Inne informacje

l.    CO TO JEST RUTINOSCORBIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rutinoscorbin jest lekiem o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego). Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność. Chroni także witaminę C przed utlenieniem, dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości.

Witamina C działa przeciwutleniająco. Jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy

m. in. w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.

Wskazania do stosowania:

•    w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa);

•    pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RUTINOSCORBIN Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, tj. rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rutinoscorbin

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g) jeśli pacjent ma:

•    nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;

•    kamicę moczanową (choroba polegającą na powstawaniu w układzie moczowym złogów, tzw. „kamieni”);

•    dnę moczanową (choroba związana z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego);

•    cystynurię (choroba metaboliczna);

•    hipokaliemię (obniżone stężenie potasu we krwi);

•    hiperkalcemię (podwyższone stężenie wapnia we krwi).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Witamina C może wpływać na wyniki testów na obecność cukru w moczu oraz krwi utajonej w kale. W razie konieczności wykonania tych testów należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Rutinoscorbin.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zawarta w leku witamina C:

•    nasila działanie paracetamolu oraz kumarynowych leków przeciwazakrzepowych (np. acenokumarolu);

•    zwiększa wchłanianie związków metali (głównie żelaza);

•    może nasilać niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek;

•    stosowana razem z sulfonamidami (leki przeciwbakteryjne) może powodować tworzenie się ich kryształów w moczu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rutinoscorbin

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ RUTINOSCORBIN

Rutinoscorbin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie. Zazwyczaj stosowana dawka to:

•    profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę;

•    w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat stosować wg wskazań lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4: „Możliwe działania niepożądane”.

Pominięcie zastosowania leku Rutinoscorbin

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając jego dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rutinoscorbin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania dawek witaminy C powyżej 600 mg na dobę mogą wystąpić:

•    wymioty, nudności;

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwości) takie jak wysypka skórna;

•    zwiększone oddawanie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RUTINOSCORBIN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie należy stosować leku Rutinoscorbin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Rutinoscorbin

•    Substancjami czynnymi leku są: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.

•    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa (E104)).

Jak wygląda Rutinoscorbin i co zawiera opakowanie

Rutinoscorbin ma postać tabletek barwy żółtej, okrągłych, obustronnie wypukłych.

Dostępne są opakowania zawierające 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 lub 210 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 860 12 00

fax (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

1.2/22.04.2013/core12.10