Imeds.pl

Rutinoscorbin Plus -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

{logo GlaxoSmithKline}

RUTINOSCORBIN PLUS tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Rutinoscorbin Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Plus

3.    Jak stosować Rutinoscorbin Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rutinoscorbin Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rutinoscorbin Plus i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin Plus jest lekiem o połączonym działaniu witaminy C, rutozydu, cynku oraz selenu. Substancje te mają m.in. właściwości przeciwutleniające, czyli pomagają chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wskazania do stosowania

Stany niedoboru lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, rutynę, cynk i selen:

•    zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy;

•    wspomaganie odporności organizmu;

•    uszczelnianie i zapobieganie kruchości krwionośnych naczyń włosowatych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Plus Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Plus

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.: „Zawartość opakowania i inne informacje”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rutinoscorbin Plus należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność, jeśli stwierdzono u niego:

•    kamicę nerkową;

•    znaczną niewydolność nerek;

•    dnę moczanową (przewlekłą chorobę związaną z zaburzeniem przemiany kwasu moczowego);

•    cystynurię (chorobę polegającą na wydalaniu w moczu zwiększonej ilości aminokwasu zwanego cystyną);

•    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, który może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych i niedokrwistości;

•    hemochromatozę (nadmierne wchłanianie żelaza);

•    talasemię (niedokrwistość śródziemnomorską, czyli niezdolność wytwarzania hemoglobiny A) lub niedokrwistość syderoblastyczną (oporną na leczenie).

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g), jeśli pacjent ma:

•    nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;

•    dnę moczanową (przewlekłą chorobę związaną z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego);

• kamicę moczanową (chorobę polegającą na powstawaniu w układzie moczowym złogów, tzw. „kamieni”);

• cystynurię (chorobę polegającą na wydalaniu w moczu zwiększonej ilości aminokwasu zwanego cystyną);

•    hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi);

•    hiperkalcemię (zwiększone stężenie wapnia we krwi).

Witamina C może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność cukru w moczu oraz fałszywie ujemnego wyniku testu na obecność krwi utajonej w kale.

W razie konieczności wykonania wymienionych analiz należy poinformować lekarza zlecającego badania o przyjmowaniu leku Rutinoscorbin Plus i zastosować się do jego zaleceń.

Inne leki i Rutinoscorbin Plus

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

•    kumarynowe leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol) oraz paracetamol, ponieważ Rutinoscorbin Plus nasila ich działanie;

•    preparaty zawierające związki żelaza i inne metale, ponieważ Rutinoscorbin Plus może zwiększać ich wchłanianie;

•    preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy (aspirynę), ponieważ Rutinoscorbin Plus może nasilać niepożądane działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek;

•    deferoksamina, ponieważ Rutinoscorbin Plus zmniejsza jej działanie i może zwiększać toksyczne działanie żelaza na mięsień sercowy;

•    disulfiram, ponieważ Rutinoscorbin Plus zmniejsza jego skuteczność w leczeniu alkoholizmu;

•    leki o właściwościach kwasowych oraz leki o właściwościach zasadowych (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), ponieważ Rutinoscorbin Plus może wpływać na ich działanie;

•    leki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające glin, ponieważ Rutinoscorbin Plus może zwiększać wchłanianie glinu;

•    sulfonamidy, które stosowane razem z lekiem Rutinoscorbin Plus mogą prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu.

Rutinoscorbin Plus z jedzeniem i piciem

Przyjęcie produktów mlecznych może ograniczyć przyswajanie leku (znacznie zmniejszyć wchłanianie jonów selenu i cynku), dlatego lek należy stosować godzinę przed lub dwie godziny po spożyciu mleka lub jego przetworów.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Rutinoscorbin Plus w ciąży i w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Rutinoscorbin Plus zawiera laktozę, sorbitol i żółcień chinolinową

Lek zawiera cukier - laktozę i pochodną cukrową - sorbitol, dlatego jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Rutinoscorbin Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie, najlepiej w czasie posiłku (patrz punkt 2.: „Rutinoscorbin Plus z jedzeniem i piciem”).

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

•    profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę;

•    w stanach niedoboru: 1 do 2 tabletek, od 2 do 4 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin Plus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. (Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4.: „Możliwe działania niepożądane.”)

Pominięcie zastosowania leku Rutinoscorbin Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 600 mg na dobę) mogą wystąpić:

-    wymioty, nudności, biegunka;

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwości) takie jak zaczerwienienie skóry, wysypka skórna;

-    zwiększone oddawanie moczu;

-    ból głowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Rutinoscorbin Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rutinoscorbin Plus

•    Substancjami czynnymi leku są:

rutozyd (25 mg), kwas askorbowy (100 mg), cynk (2 mg) oraz selen (8 mikrogramów).

•    Pozostałymi składnikami są:

laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sorbitol, krospowidon, talk, powidon K30, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

•    W skład otoczki wchodzi:

hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, acesulfam K, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Jak wygląda Rutinoscorbin Plus i co zawiera opakowanie

Rutinoscorbin Plus ma postać zielonych obustronnie wypukłych tabletek. Dostępne są opakowania zawierające 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań tel.: (61) 860 12 00, fax: (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1.2/17.04.2013/core12.11    4