Imeds.pl

Rywastigmina Apotex 9,5 Mg/24 H

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rywastygmina Apotex, 4,6 mg/24 h, system transdermalny, plaster Rywastygmina Apotex, 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster

Rivastigminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rywastygmina Apotex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rywastygmina Apotex

3.    Jak stosować lek Rywastygmina Apotex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rywastygmina Apotex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rywastygmina Apotex i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rywastygmina Apotex jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. Lek Rywastygmina Apotex jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rywastygmina Apotex

Kiedy nie stosować leku Rywastygmina Apotex

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rywastygminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rywastygmina Apotex (wymienionych w punkcie 6.).

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na podobne leki.

-    jeśli u pacjenta wystąpią reakcje skórne, rozprzestrzeniające się poza obszar plastra, jeśli wystąpi nasilenie miejscowych reakcji skórnych (takich, jak pęcherze, nasilenie się stanu zapalnego skóry, obrzęk) i jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 48 godzin po usunięciu systemu transdermalnego, plastra z powierzchni skóry.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku

Rywastygmina Apotex, systemy transdermalne, plastry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rywastygmina Apotex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca.

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka.

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu.

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe.

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego.

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe.

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała.

-    jeśli u pacjenta występują reakcje niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty lub biegunka utrzymują się długotrwale.

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, lekarz może prowadzić dokładniejszą obserwację pacjenta w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku Rywastygmina Apotex u dzieci młodzieży (w wieku do 18 lat).

Inne leki i Rywastygmina Apotex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Rywastygmina Apotex może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej) i nie powinien być jednocześnie stosowany z innymi lekami przeciwcholinergicznymi.

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania leku Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, powinien powiedzieć lekarzowi o jego stosowaniu, ponieważ może on nasilać działanie pewnych środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Rywastygmina Apotex z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, ponieważ rywastygmina przenika do krwiobiegu przez skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, które są w ciąży lub planują ciążę powinny poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rywastygmina Apotex względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko.

Podczas stosowania leku Rywastygmina Apotex, system transdermaly, plaster, nie należy karmić piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Rywastygmina Apotex może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

3. Jak stosować lek Rywastygmina Apotex

Lek Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

UWAGA: Należy stosować tylko jeden plaster leku Rywastygmina Apotex na raz. Przed nałożeniem kolejnego należy usunąć plaster z poprzedniego dnia. Nie należy ciąć plastra na mniejsze kawałki.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, który lek Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster jest najlepszy w danym przypadku.

•    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rywastygmina Apotex, 4,6 mg/24 h.

•    Zazwyczaj stosowaną dawką dobową jest jeden plaster leku Rywastygmina Apotex, 9,5 mg/24 h na dobę.

•    Należy nalepiać tylko jeden plaster Rywastygmina Apotex na raz i należy zmieniać go na nowy po 24 godzinach.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Gdzie pacjent powinien nalepić plaster leku Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster

•    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest:

-    czysta, sucha i nieowłosiona,

-    oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra,

-    wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

   Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa ilość plastrów na ciele może narazić pacjenta na przyjęcie nadmiernej ilość leku, która może być potencjalnie niebezpieczna.

•    Należy nalepiać tylko jeden plaster na dobę na tylko jedno z następujących miejsc, zgodnie z podanymi niżej rysunkami:

-    górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia

-    górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)

-    górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

-    dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

Zmieniając plaster należy pamiętać, by nalepiać nowy plaster w różne miejsca (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego - po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać lek Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster

Lek Rywastygmina Apotex ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę.

- Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę. Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną. Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.

Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.

Przycisnąć plaster mocno dłonią, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.

W razie potrzeby można napisać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiany. Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może sprawdzać różne miejsca przylepienia nowego plastra tak, by przekonać się, które z nich jest najbardziej dogodne i nie jest narażone na zdarcie przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować lek Rywastygmina Apotex

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie odlepić plaster.

Jak pacjent powinien wyrzucać lek Rywastygmina Apotex

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć.

Należy włożyć zużyty plaster do saszetki a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Czy pacjent może nosić lek Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?

•    Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do obluzowania się plastra.

•    Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster

-    Aby leczenie spowodowało korzystne działanie należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

-    Należy nalepiać tylko jeden plaster Rywastygmina Apotex na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rywastygmina Apotex

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rywastygmina Apotex wystąpiły nudności (mdłości), wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Rywastygmina Apotex

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Rywastygmina Apotex

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać następnego zanim nie porozmawia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rywastygmina Apotex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują w miarę jak organizm pacjenta przystosowuje się do leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujący sposób:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

Niezbyt często:

•    Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

•    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

•    Wrzód żołądka Bardzo rzadko:

•    Sztywność ramion lub nóg

•    Drżenie rąk

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości, które były zgłaszane w okresie po wprowadzeniu rywastygminy w postaci systemów transdermalnych, plastrów do obrotu:

•    Reakcja nadwrażliwości w miejscu nalepienia, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich, jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami

•    Zapalenie trzustki - w tym silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

•    Szybkie lub nierówne bicie serca

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Upadki

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Zmiany w wynikach badań czynności wątroby

•    Agresja, niepokój.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane zgłaszane po podaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą wystąpić po zastosowaniu rywastygminy, system transdermalny, plaster:

Bardzo często

-    Zawroty głowy

Często

-    Zwiększone wydzielanie śliny

-    Brak apetytu

-    Niepokój

-    Pobudzenie lub senność

-    Ogólne złe samopoczucie

-    Drżenie lub uczucie zagubienia

-    Nasilone pocenie się

Niezbyt często

-    Nierówne bicie serca

-    Trudności w zasypianiu

-    Przypadkowe upadki

Rzadko

-    Napady padaczkowe (drgawki)

-    Choroba wrzodowa jelit

-    Ból w klatce piersiowej (może być spowodowany skurczem serca)

Bardzo rzadko

-    Wysokie ciśnienie krwi

-    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami

-    Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiocinach

-    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

- Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia odcinka przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Rywastygmina Apotex

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Rywastygmina Apotex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przed użyciem należy przechowywać system transdermalny, plaster w saszetce.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Rywastygmina Apotex

Substancją czynną jest rywastygmina.

Rywastygmina Apotex, 4,6 mg/24 h: z każdego plastra w okresie 24 godzin uwalnia się 4,6 mg rywastygminy. Każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy.

Rywastygmina Apotex 9,5, mg/24 h: z każdego plastra w okresie 24 godzin uwalnia się 9,5 mg rywastygminy. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera 18 mg rywastygminy.

Inne składniki leku to:

Warstwa zawierająca substancje czynną:

Warstwa przylegająca akrylowa

Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa przylegająca:

Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne:

Poliester

Poliester pokryty fluorem

Jak wygląda lek Rywastygmina Apotex i co zawiera opakowanie.

Każdy system transdermalny, plaster jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Część zewnętrzna warstwy przylegającej jest półprzezroczysta, biała z napisem: „Rywastygmina Apotex” i „4.6 mg/24 h” lub „Rywastygmina Apotex” i „9.5 mg/24 h”.

Każdy system transdermalny, plaster znajduje się w osobnej, szczelnie zamkniętej saszetce. Plastry są dostępne w opakowaniach zawierających 7, 10 lub 30 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

PHAST Gesellschaft fur Pharmazeutische Qualitatsstandards mbH

Kardinal-Wendel-Strasse 16 66424 Homburg Niemcy

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts

Schontalweg 9 63849 Leidersbach Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9