Imeds.pl

Salicylol (50 Mg + 950 Mg)/G

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SALICYLOL

Acidum salicylicum + Ricini oleum virginale (50 mg + 887,5 mg)/g żel

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Salicylol ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z obj awów niepożądanych lub wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Salicylol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Salicylol

3.    Jak stosować lek Salicylol

4.    Możliwe działania niepożądane leku Salicylol

5.    Przechowywanie leku Salicylol

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SALICYLOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Salicylol, żel, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i olej rycynowy.

Lek stosowany miejscowo na skórę wykazuje działanie złuszczające kwasu salicylowego i ochronne oraz zapobiegające nadmiernemu wysuszeniu skóry działanie oleju rycynowego.

Lek jest wskazany w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, objawiającego się uporczywym łupieżem.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK SALICYLOL

Kiedy nie stosować leku Salicylol

Nie stosować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, olej rycynowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    u dzieci,

-    w ostrych stanach zapalnych skóry,

-    na otwarte rany.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Salicylol

Nie należy stosować leku na duże powierzchnie skóry, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W razie ich przypadkowego kontaktu z lekiem, należy zmyć go ciepłą wodą.

Stosowanie leku Salicylol z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami na skórę zawierającymi rezorcynę lub rywanol, ponieważ mogą wystąpić reakcje chemiczne pomiędzy kwasem salicylowym i wymienionymi składnikami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem (jakiegokolwiek) leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Salicylol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SALICYLOL

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle lek nanosi się za pomocą zwitka waty na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy, odgarniając włosy. Głowę umyć po upływie 1 do 2 godzin. Zabieg powtórzyć 5 do 6 razy w odstępie 3 lub 4 dni.

Dzieci

Nie stosować u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salicylol

Z uwagi na to, że lek wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego, nie należy stosować leku na duże powierzchnie skóry.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Salicylol

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKU SALICYLOL

Jak każdy lek, Salicylol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, podrażnienie skóry i błon śluzowych. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU SALICYLOL

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Salicylol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Salicylol

Substancjami czynnymi leku są:

-    kwas salicylowy 50 mg/g,

-    olej rycynowy z pierwszego tłoczenia 887,5 mg/g

Ponadto lek zawiera: krzemionkę hydrofobową koloidalną, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Salicylol i co zawiera opakowanie

Lek Salicylol to żel.

Opakowanie

Słoik ze szkła brunatnego zawierający 100 g żelu, umieszczony w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o. ul. Słupska 18 84 - 300 Lębork

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (059) 8633303, fax. (059) 8627240, profarm@profarm.com.pl

Data zatwierdzenia ulotki: