+ iMeds.pl

Salmeson (50 mcg + 250 mcg)/dawkęUlotka Salmeson

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Salmeson, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji,

podzielony

Salmeson, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji,

podzielony

Salmeterol + Flutykazonu propionian

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Salmeson i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salmeson

3.    Jak stosować lek Salmeson

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Salmeson

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Salmeson i w jakim celu się go stosuje

Salmeson zawiera dwa leki, salmeterol i propionian flutykazonu:

•    Salmeson należy do grupy leków nazywanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela powodują, że drogi oddechowe w płucach pozostają otwarte, co umożliwia łatwiejszy przepływ powietrza z i do płuc. Działanie leku utrzymuje się przez co najmniej 12 godzin.

•    Propionian flutykazonu należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami, które zmniejszają obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarz przepisał ten lek, aby zapobiec problemom z oddychaniem, takim jak:

•    Astma

•    Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Lek Salmeson stosowany w ilości 50/500 pg zmniejsza liczbę zaostrzeń POChP.

Codzienne stosowanie leku Salmeson zgodnie z zaleceniami lekarza zagwarantuje, że lek będzie działał prawidłowo w leczeniu objawów astmy i POChP.

Salmeson pomaga zatrzymać wystąpienie uczucia zadyszki i sapania. Lek nie działa, gdy występuje już zadyszka i świszczący oddech, w takiej sytuacji należy zastosować szybko działające leki uśmierzające te objawy, jak np. salbutamol.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salmeson

Kiedy nie stosować leku Salmeson:

Jeśli pacjent ma uczulenie na ksynafonian salmeterolu, propionian flutykazonu lub na inny składnik - laktozę jednowodną (rodzaj cukru).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz będzie ściśle nadzorował leczenie w przypadku takich schorzeń, jak:

•    choroby serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca,

•    nadczynność tarczycy,

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    cukrzyca (Salmeson może zwiększać stężenie glukozy we krwi),

•    małe stężenie potasu we    krwi,

•    w przypadku aktualnego    lub przebytego leczenia gruźlicy.

Przed użyciem leku Salmeson należy poinformować lekarza, jeśli wystąpił którykolwiek z powyższych objawów.

Dzieci i młodzież

Salmeson nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży Inne leki i Salmeson

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym także o lekach stosowanych w astmie i lekach, które wydawane są bez recepty. W niektórych przypadkach Salmeson nie powinien być stosowany z innymi lekami.

Przed użyciem leku Salmeson poinformuj lekarza, jeśli przyjmowane były następujące leki:

•    Leki blokujące receptory P-adrenergiczne (np. atenolol, propranolol, sotalol). Leki te są najczęściej stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i innych chorób serca.

•    Leki przeciwwirusowe i leki przeciwgrzybicze (np. rytonawir, ketokonazol i itrakonazol). Niektóre z tych leków mogą zwiększać ilość salmeterolu i propionianu flutykazonu w organizmie i dlatego mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych powodowanych użyciem Salmesonu, między innymi nieregularne bicie serca, lub mogą powodować nasilenie objawów niepożądanych.

•    Glikokortykosteroidy (doustnie lub w zastrzyku). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował te leki może to zwiększyć ryzyko negatywnego wpływu leku na nadnercza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz oceni, czy pacjentka może przyjmować lek Salmeson w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Salmeson są mało prawdopodobne, aby miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Salmeson zawiera laktozę

Lek Salmeson zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Salmeson

Salmeson należy stosować codziennie dopóki lekarz nie zaleci inaczej.

Zawsze używaj leku Salmeson dokładnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie niepewności należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Po użyciu leku, usta należy przepłukać wodą.

Zalecane dawki:

Dorośli z astmą

Salmeson 50 pg/250 pg/dawkę: Jedna dawka wziewna dwa razy na dobę. lub

Salmeson 50 pg/500 pg/dawkę: Jedna dawka wziewna dwa razy na dobę.

Dla dorosłych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Salmeson 50 pg /500 pg/dawkę: Jedna dawka wziewna, dwa razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Salmeson u dzieci i młodzieży.

Objawy można kontrolować stosując Salmeson dwa razy dziennie. W takiej sytuacji lekarz może zdecydować się na obniżenie dawki i stosowanie leku raz na dobę. Dawkę można zamienić na:

•    jedną dawkę w nocy - w przypadku objawów występujących w nocy

•    jedną dawkę rano - w przypadku objawów występujących w dzień Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie liczby wziewów i częstości przyjmowania leku.

Lekarz będzie regularnie monitorował stan pacjenta, jeśli lek Salmeson jest stosowany do leczenia astmy.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza w przypadku nasilonych objawów astmy lub trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, częstego występowania uczucia ucisku w klatce piersiowej lub potrzebie użycia szybko działających leków uśmierzających, należy kontynuować leczenie Salmesonem, jeśli występują powyższe objawy, ale bez zwiększania liczby dawek wziewnych. W przeciwnym razie objawy w klatce piersiowej mogą ulec pogorszeniu prowadząc do poważnej choroby. Należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może istnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowego leczenia.

Instrukcja użycia inhalatora

• Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować urządzenie do inhalacji (Elpenhaler®). Od czasu do czasu powinni sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo używane przez pacjenta. Nieprawidłowe użycie leku Salmeson, niezgodnie z zaleceniami może oznaczać brak postępów w leczeniu astmy lub POChP.

POSTĘPOWANIE Z INHALATOREM Elpenhaler®

Poniżej przedstawiono instrukcje dla pacjenta do właściwego użycia pojedynczej dawki wziewnej w postaci dwóch leków pakowanych w dwóch blistrach na pasku (paski z dwukomorowymi blistrami), które są przechowywane w inhalatorze Elpenhaler®.

OPIS

Elpenhaler® to urządzenie do wziewnego użycia jednocześnie obu leków, w postaci proszku. Oba leki tworzą jedną dawkę leczniczą. Każdy z leków pakowany jest oddzielnie w jednym z dwóch blistrów specjalnie zaprojektowanego paska z dwukomorowymi blistrami.

Pasek z dwukomorowymi blistrami zawiera jedną (1) dawkę kombinacji leku.4


Urządzenie do inhalacji Elpenhaler® składa się z 3 części:

-    Ustnika i jego osłony (1).

-    Powierzchni (2) na którą umieszczany jest pasek z dwukomorowymi blistrami (powierzchnia wspierająca).

-    Schowek (3) do przechowywania pasków z dwukomorowymi blistrami.

Powyższe trzy części są ze sobą połączone, ale można je otwierać osobno.

Powierzchnia nośna składa się z:

-    Punktu zamocowania (2A) do umieszczenia blistra.

-    Dwóch wgłębień (2B) do umieszczenia paska z dwukomorowymi blistrami.

-    Dwóch pasków prowadzących (2C) które powodują, że pasek z dwukomorowymi blistrami zostaje przymocowane we właściwej pozycji na powierzchni nośnej .

Pasek z dwukomorowymi blistrami zawiera:

-    Dwa arkusze (4).

-    Dwa blistry (5), jeden zawierający salmeterol, a drugi propionian flutykazonu.

-    Otwór (6).

• Otwórz schowek, wyjmij pasek i ponownie zamknij schowek.

A. Przygotowanie urządzeniaOdsłoń całkowicie powłokę ochronną chroniącą ustnik.

Odblokuj i naciśnij ustnik do tyłu, w celu odsłonięcia powierzchni podparcia.

Dwukomorowy blister utrzymuj błyszczącą powierzchnią do góry.

Umieść pasek na punkcie zamocowania na powierzchni nośnej. Pasek przyłóż lekko naciskając i upewnij się, że został umieszczony na punkcie mocowania.

Pasek z dwukomorowymi blistrami dopasuje się do zagłębień w powierzchni nośnej , a paski prowadzące zapewnią utrzymanie paska w odpowiedniej pozycji.


B. Wdychanie dawki


- Zamknij ustnik i odciągnij wystający koniec paska. Dawka wziewna jest gotowa do użycia. Oderwanie wystającego końca paska powinno być wykonane bezpośrednio przed inhalacją.

Trzymaj urządzenie z dala od ust.

-    Wykonaj pełen wydech. Uważaj, aby nie wydychać na ustnik urządzenia.

-    Wprowadź urządzenie do inhalacji Elpenhaler® do ust i obejmij dokładnie ustami.

-    Oddychaj powoli i głęboko ustami (a nie nosem), aż płuca będą pełne.

-    Utrzymaj oddech przez około 5 sekund lub tak długo jak będziesz w stanie i jednocześnie usuń urządzenie z ust.

-    Wykonaj wydech i dalej oddychaj normalnie.

Otwórz ustnik. Zauważysz, że cały proszek został zużyty oraz, że pasek z blistrami jest pusty. Wyjmij pusty pasek i przejdź do etapu C.


C. Czyszczenie inhalatora

-    Po każdym użyciu należy wytrzeć ustnik urządzenia i powierzchnię nośną suchą ściereczką lub suchą papierową chusteczką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wody.

-    Zamknij ustnik i umieścić pokrywę ochronną wokół niego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salmeson

Ważne jest, aby inhalator używać zgodnie z instrukcjami. Po przypadkowym przyjęciu większej dawki, niż została zalecona należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady. Przyjęcie większej dawki może powodować objawy niepożądane takie jak: przyspieszona czynność serca, drżenia, ból głowy, osłabienie mięśni i bóle stawów.

W przypadku przyjmowania większych dawek przez długi okres należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ przyjmowanie większych dawek Salmesonu może powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania leku Salmeson

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Salmeson

Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Salmeson codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy kontynuować przyjmowanie leku, dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Salmeson, ponieważ problemy z oddychaniem mogą się nasilić i bardzo rzadko mogą wystąpić efekty uboczne, takie jak:

•    ból brzucha

•    zmęczenie i utrata apetytu

•    mdłości i biegunka

•    utrata masy ciała

•    ból głowy lub senność

•    niski poziom potasu we krwi

•    niskie ciśnienie krwi i drgawki.

Podobne efekty uboczne mogą wystąpić bardzo rzadko, w przypadku infekcji lub w okresie bardzo dużego stresu dla organizmu (tak jak poważny wypadek lub operacja).

W celu zabezpieczenia przed tymi objawami, lekarz może zalecić stosowanie dodatkowych glikokortykosteroidów (np. prednizolon).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawione są działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących salmeterol i propionian flutykazonu stosowanych jednocześnie.

Reakcje alergiczne: po użyciu Salmesonu mogą wystąpić nagłe problemy z oddychaniem. Może wystąpić dotkliwy świszczący oddech i kaszel jak również można zauważyć swędzenie i obrzęk (zazwyczaj na twarzy, ustach, języku i gardle). Jeśli wystąpi któryś z powyższych objawów lub gdy wystąpią one nagle po użyciu Salmesonu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Reakcje alergiczne na Salmeson występują rzadko (u 1 na 100 pacjentów).

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej:

Działania niepożądane występujące bardzo często (oznacza występowanie z częstością mniejszą niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek):

•    Ból głowy, chociaż ten objaw niepożądany zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia.

•    U chorych na POChP odnotowano zwiększoną liczbę przeziębień.

Działania niepożądane występujące często (oznacza występowanie z częstością mniejszą niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek):

•    Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle. Bolesność języka, gardła oraz chrypka. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą po przyjęciu każdej dawki wziewnej. Lekarz może zalecić dodatkowo lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek.

•    Ból, obrzęk stawów i bóle mięśni.

Następujące działania niepożądane zgłaszano również u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

•    Zapalenie płuc i oskrzeli (infekcja płuc). Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących: nasilone odkrztuszanie plwociny, zmiana koloru plwociny, gorączka, dreszcze, nasilenie kaszlu, zwiększone problemy z oddychaniem.

•    Siniaki i złamania.

•    Zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym bólem).

•    Zmniejszenie ilości potasu we krwi (może pojawić się nierównomierne bicie serca, osłabienie mięśni, skurcze).

Działania niepożądane występujące niezbyt często: (oznacza występowanie z częstością mniejszą niż u 1 na 100 pacjentów przyjmujących lek):

•    Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).

•    Uczucie drżenia i szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca) - są zwykle nieszkodliwe i ulegają obniżeniu w trakcie leczenia.

•    Skurcze mięśni.

•    Uczucie zmartwienia (efekt ten występuje głównie u dzieci).

•    Podrażnienie gardła. Pomocne może być natychmiastowe płukanie jamy ustnej wodą po przyjęciu dawki wziewnej.

•    Ból w klatce piersiowej.

Działania niepożądane występujące rzadko (oznacza występowanie z częstością mniejszą niż u 1 na 1000 pacjentów przyjmujących lek)

   Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, które ulegają pogorszeniu natychmiast po przyjęciu Salmesonu. W takiej sytuacji należy zaprzestać używania urządzenia do inhalacji z Salmesonem. Użyj szybko działającego leku uśmierzającego, jako pomoc doraźną wspomagającą oddech i natychmiast poinformuj lekarza.

•    Salmeson może wpływać na normalne wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, w szczególności w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez dłuższy czas, powodując:

-    Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży

-    Zmniejszenie masy kostnej

-    Zaćmę i jaskrę wpływająca niekorzystnie na stan oczu

-    Przyrost masy ciała

-    Zaokrąglenie twarzy (kształt księżycowaty) (zespół Cushinga).

•    Lekarz będzie przeprowadzał regularne badania i sprawdzał obecność któregokolwiek z powyższych objawów niepożądanych oraz upewni się, że w leczeniu astmy pacjent przyjmuje najniższą dawkę Salmesonu.

•    Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). W przypadku cukrzycy może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi oraz dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych dotychczas stosowanych.

•    Zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, takie jak nadaktywność i rozdrażnienie (mogą występować głównie u dzieci).

•    Nierówne bicie serca lub występowanie skurczów dodatkowych (arytmia). Należy poinformować o tym lekarza, lecz nie należy przerywać leczenia chyba, że tak zaleci lekarz.

•    Wysypka.

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości, które mogą wystąpić:

•    Depresja i pobudzenie (objawy te występują głównie u dzieci).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Salmeson

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na opakowaniu, po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Salmeson

Substancjami czynnymi leku są salmeterolu ksynafonian i flutykazonu propionian. Pojedyncza dawka Salmesonu gotowa do użycia zawiera:

50 mikrogramów salmeterolu (ksynafonianu salmeterolu) oraz 250 mikrogramów

flutykazonu propionianu

lub

50 mikrogramów salmeterolu (ksynafonianu salmeterolu) oraz 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Salmeson i co zawiera opakowanie

Salmeson zawiera salmeterol i flutykazonu propionian pakowane w postaci pojedynczych pasków foliowych z blistrami zawierających jedną dawkę terapeutyczną (paski z dwukomorowymi blistrami), które są przechowywane w urządzeniu do inhalacji Elpenhaler®. Folia chroni proszek do inhalacji przed wpływem czynników atmosferycznych.

Każda dawka w postaci paska z dwukomorowymi blistrami jest gotowa do użytku.

Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® wraz z 60 paskami z dwukomorowymi blistrami. Opakowanie: 60 dawek.

Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® z 30 paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium oraz jeden schowek z 30 dodatkowymi paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 60 dawek.

Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® z 30 paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 30 dawek.

Każde opakowanie zawiera trzy urządzenia do inhalacji Elpenhaler® z 60 paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 180 dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ELPEN Pharmaceutical Co.Inc., 95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Finlandia

Salmeson esiannosteltu 50 mikrogramman/250 mikrogramman/annos

inhalaatiojauhe

Salmeson esiannosteltu 50 mikrogramman/500 mikrogramman/annos inhalaatioiauhe

Francja

Salmeson 50 microgram/250 microgram/dose poudre pour inhalation en récipient unidose.

Salmeson 50 microgram/500 microgram/dose poudre pour inhalation en récipient unidose.

Norwegia

Salmeson 50 mikrogram/250 mikrogram/doseinhaleringspudder forhândsdispensert.

Salmeson 50 mikrogram/500 mikrogram/doseinhaleringspudder forhândsdispensert.

Polska

Salmeson, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony

Salmeson, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony

Szwecja

Salmeson 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

Salmeson 50 mikrogram/500 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10

Salmeson

Charakterystyka Salmeson

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Salmeson, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony Salmeson, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę, proszek do inhalacji, podzielony

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dawka Salmesonu gotowa do użytku zawiera:

50 pg salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 pg flutykazonu propionianu.

50 pg salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 500 pg flutykazonu propionianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

24,677 mg laktozy na dawkę.

24,427 mg laktozy na dawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji, podzielony.

Biały proszek.

Salmeson zawiera jedną dawkę terapeutyczną w postaci paska foliowego zawierającego dwa leki pakowane w dwóch blistrach (paski z dwukomorowymi blistrami), które są przechowywane w urządzeniu do inhalacji Elpenhaler®.

Każda dawka jest fabrycznie przygotowana do użytku w postaci paska z dwukomorowymi blistrami.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Salmeson jest wskazany do stosowania wyłącznie u dorosłych. Astma

Salmeson jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego p2-mimetyku i wziewnego glikokortykosteroidu:

-    u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania glikokortykosteroidu wziewnego lub krótko działającego p2-mimetyku, stosowanego doraźnie

lub

-    u pacjentów, u których objawy astmy można opanować glikokortykosteroidem wziewnym i długo działającym p2 -mimetykiem.

Salmeson jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu pacjentów z POChP, z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) i przebytych nawracających zaostrzeniach choroby, u których występują znaczące objawy choroby pomimo zastosowanego regularnego leczenia produktami rozszerzającymi oskrzela.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Salmeson przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego.

Należy poinformować pacjentów, że w celu uzyskania pożądanej skuteczności, Salmeson powinien być stosowany codziennie nawet, gdy objawy nie występują.

Pacjenta należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej po to, aby dawka produktu Salmeson, którą otrzymuje pacjent była dawką optymalną, przy czym zmiana może być dokonana tylko na zalecenie lekarza. Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu poprawy stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę produktu, złożonego z dwóch substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia produktem zawierającym tylko glikokortykosteroid wziewny. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi p2-mimetykami, produkt Salmeson może być stosowany jeden raz na dobę, jeżeli w opinii lekarza pozwoli to na zachowanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku stosowania jednej dawki produktu dziennie oraz jeśli dane z wywiadu wskazują, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę leku należy podawać wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia, dawkę leku należy podawać rano.

Dawkę produktu Salmeson ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w produkcie dawkę propionianu flutykazonu. Należy pamiętać, że u pacjentów z astmą, dawka propionianu flutykazonu jest tak samo skuteczna, jak inne glikokortykosteroidy wziewne i w przybliżeniu równe połowie mikrograma dawki dziennej. Jeżeli pacjent wymaga leku w dawkach znajdujących się poza zalecanym przedziałem, należy przepisać odpowiednie dawki beta-agonisty i (lub) glikokortykosteroidu.

Zalecane dawkowanie:

Astma

Dorośli:

Jedna dawka wziewna 50 mikrogramów salmeterolu i 250 mikrogramów propionianu flutykazonu dwa razy na dobę.

lub

Jedna dawka wziewna 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów propionianu flutykazonu dwa razy na dobę.

Krótkotrwałe stosowanie produktu Salmeson może być rozważane, jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani, jako pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy jest niezbędna. W takich przypadkach, zalecana dawka początkowa to dawka wziewna w ilości 50 ąg salmeterolu i 100 ąg propionianu flutykazonu dwa razy na dobę. Jak tylko kontrola astmy zostanie osiągnięta, leczenie powinno zostać zweryfikowane oraz należy rozważyć, czy u pacjenta można zredukować leczenie do stosowania wyłącznie wziewnego glikokortykosteroidu.

Wyraźne korzyści nie zostały wykazane w porównaniu do stosowania wyłącznie wziewnego propionianu flutykazonu, jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne glikokortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu”. Salmeson nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Salmeterol/propionian flutykazonu 50 ^g/100 ^g, ta kombinacja leków nie jest odpowiednia do stosowania u dorosłych pacjentów z ciężką astmą. U pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego glikokortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego.

W przypadku dawek, które nie mogą być osiągnięte przy użyciu Salmesonu dostępne są inne moce produktów leczniczych zawierających salmeterol/propionian flutykazonu.

POChP

Dorośli:

Jedna dawka wziewna zawierająca 50 ^g salmeterolu i 500 ^g propionianu flutykazonu dwa razy na dobę.

Specjalne grupy pacjentów:

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania salmeterolu/propionianu flutykazonu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować Salmesonu u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia astmy oskrzelowej należy uwzględniać zasady leczenia stopniowanego, a reakcję pacjenta na leczenie należy monitorować poprzez kliniczną ocenę objawów choroby, jak i badania czynności płuc.

Produktu Salmeson nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym celu konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela. Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie produkt leczniczy stosowany w łagodzeniu ostrych napadów astmy.

Nie należy wprowadzać produktu Salmeson w czasie zaostrzenia objawów, lub w przypadku znacznego lub ostrego pogarszania się astmy.

Podczas leczenia Salmesonem mogą wystąpić poważne działania niepożądane oraz zaostrzenie objawów powiązane z astmą. Pacjenci powinni kontynuować leczenie, ale w przypadku, gdy objawy astmy nie ustąpią lub ulegną pogorszeniu po rozpoczęciu leczenia Salmesonem należy zwrócić się o pomoc lekarza.

Zwiększenie częstości stosowania krótko działających leków rozszerzających oskrzela w celu złagodzenia objawów świadczy o braku opanowania choroby, dlatego leczenie pacjenta powinno być ponownie przeanalizowane.

Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Należy rozważyć zwiększenie dawki glikokortykosteroidów. Jeśli dotychczas stosowana dawka produktu Salmeson nie zapewnia odpowiedniego opanowania astmy, leczenie pacjenta powinno być ponownie przeanalizowane.

Jak tylko objawy astmy zostaną opanowane, należy rozważyć stopniowe zmniejszenie dawki Salmesonu. Bardzo ważna jest regularna kontrola pacjentów w trakcie obniżania dawki leku. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę Salmesonu (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z astmą lub POChP, należy rozważyć dodatkowe podanie glikokortykosteroidów.

Nie należy nagle przerywać leczenia Salmesonem u pacjentów z astmą, z powodu ryzyka nasilenia objawów. Redukcja dawki powinna zostać dokonana pod nadzorem lekarza. U chorych na POChP zakończenie leczenia może być także związane z objawową dekompensacją i powinno być nadzorowane przez lekarza.

Podobnie jak w przypadku innych produktów wziewnych zawierających glikokortykosteroidy, Salmeson należy stosować z ostrożnością u pacjentów z gruźlicą płuc.

Rzadko, Salmeson może powodować zaburzenia rytmu serca, np. częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe i migotanie przedsionków oraz łagodne przemijające zmniejszenie stężenia potasu w surowicy w wysokich dawkach terapeutycznych. Dlatego Salmeson należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadczynnością tarczycy, niekorygowaną hipokaliemią lub u pacjentów z tendencją do niskiego poziomu potasu w surowicy.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8.) co należy wziąć pod uwagę przepisując produkt pacjentom z cukrzycą w wywiadzie.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli objawiający się nasileniem świstów bezpośrednio po przyjęciu leku. Należy natychmiast zaprzestać podawania produktu Salmeson, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie.

Należy zachować ostrożność w przypadku zamiany dotychczasowego leczenia na leczenie lekiem Salmeson szczególnie u pacjentów, u których podejrzewa się, że wcześniejsze leczenie glikokortykosteroidem działającym ogólnoustrojowo spowodowało niewydolność kory nadnerczy.

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania jakiegokolwiek z glikokortykosteroidów wziewnych szczególnie, jeśli zalecono przyjmowanie dużej dawki przez długi okres czasu. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania glikokortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, wygląd twarzy w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra, oraz rzadziej, wpływ na stany psychologiczne czy zachowanie w tym pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci). Dlatego ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta oraz odpowiednio zmniejszać dawkę glikokortykosteroidu wziewnego do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczne powstrzymywanie objawów astmy.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami glikokortykosteroidów wziewnych może powodować zahamowanie czynności kory nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Bardzo rzadkie przypadki zahamowania czynności kory nadnerczy i ostrego przełomu nadnerczowego były również opisywane w przypadku stosowania dawek od 500 pg do 1000 pg propionianu flutykazonu. Sytuacje, które potencjalnie mogą wywołać ostry przełom nadnerczowy to między innymi: uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie lub szybkie zmniejszenie dawki leku. Objawy wprowadzające są zazwyczaj mało charakterystyczne i mogą obejmować: utratę łaknienia, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie, obniżony poziom świadomości, hipoglikemię i drgawki. W okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie glikokortykosteroidów.

Korzyści z wziewnego leczenia propionianem flutykazonu powinny zminimalizować zapotrzebowanie na glikokortykosteroidy doustne. Jednak u pacjentów, u których wcześniej stosowano leczenie glikokortykosteroidami doustnymi istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres czasu. Dotyczy to również pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki glikokortykosteroidów w nagłych przypadkach. Możliwość wystąpienia resztkowych zaburzeń czynności kory nadnerczy należy zawsze uwzględnić w stanach nagłych i sytuacjach mogących powodować stres oraz należy rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia glikokortykosteroidami. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi może być konieczna konsultacja specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy.

Rytonawir może znacznie zwiększyć stężenie propionianu flutykazonu w osoczu. W związku z tym należy unikać jednoczesnego stosowania propionianu flutykazonu z rytonawirem, chyba, że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z użyciem glikokortykosteroidów. Jednoczesne stosowanie propionianu flutykazonu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A może również powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

W badaniu TORCH u pacjentów z POChP otrzymujących salmeterol/propionian flutykazonu 50/500 pg dwa razy dziennie w porównaniu z placebo, jak również w badaniach SCO40043 i SCO1000250 porównujących stosowanie niższych niezatwierdzonych dawek salmeterolu/propionianu flutykazonu, 50/250 pg dwa razy dziennie w leczenia POChP do monoterapii salmeterolem w ilości 50 pg dwa razy dziennie, stwierdzono zwiększone zgłaszanie zakażeń dolnych dróg oddechowych (szczególnie zapalenia płuc i oskrzeli) (patrz punkt 4.8 i 5.1). Podobną częstość występowania zapalenia płuc w grupie przyjmującej salmeterol/propionian flutykazonu zaobserwowano we wszystkich badaniach. W badaniu TORCH, starsi pacjenci, pacjenci o niższym wskaźniku masy ciała (<25 kg/m2) oraz pacjenci o bardzo ciężkim przebiegu choroby (FEV1 <30% wartości należnej) znajdowali się w grupie największego ryzyka wystąpienia zapalenia płuc, niezależnie od leczenia. Lekarze powinni zachować czujność ze względu na możliwość rozwoju zapalenia płuc i innych zakażeń dolnych dróg oddechowych u chorych na POChP, ze względu na to, że cechy kliniczne takich zakażeń i zaostrzenia choroby często nakładają się na siebie. Jeśli u pacjenta z ciężką postacią POChP odnotowano zapalenie płuc należy ponownie przeanalizować leczenie salmeterolem/propionianem flutykazonu.

Dane z dużego badania klinicznego (wieloośrodkowe badanie naukowe nad astmą SMART przy użyciu salmeterolu) sugerowały, że stosowanie salmeterolu w porównaniu z placebo u pacjentów afro-amerykańskich zwiększa u nich ryzyko występowania poważnych zdarzeń związanych z funkcjonowaniem układu oddechowego lub zgon (patrz punkt 5.1). Nie wiadomo, czy to ze względu na czynniki farmakogenetyczne czy inne. W związku z powyższym pacjenci, których przodkami byli Afrykańczycy rasy czarnej lub afro-karaibczycy powinni kontynuować leczenie, ale w przypadku utrzymujących się lub pogarszających się objawów astmy podczas korzystania z Salmesonu powinni zasięgnąć porady lekarza.

Jednoczesne ogólne stosowanie ketokonazolu znacząco zwiększa narażenie ogólnoustrojowe na salmeterol. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania efektów ogólnoustrojowych (np. przedłużenie QTc i kołatania serca). W związku z tym należy unikać jednoczesnego leczenia ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 chyba, że korzyści przewyższają potencjalne zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Salmeson zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującymi chorobami dziedzicznymi, takimi jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory P-adrenergiczne nie powinny być stosowane u pacjentów z astmą chyba, że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich użycie.

Jednoczesne stosowanie innych leków działających na receptory P-adrenergiczne może potencjalnie spowodować działanie addycyjne.

W normalnych warunkach, po podaniu wziewnym, w osoczu krwi występują małe stężenia propionianu flutykazonu w wyniku nasilonego metabolizmu „pierwszego przejścia” oraz dużego klirensu osoczowego, zależnego od aktywności cytochromu P 450 3A4 w przewodzie pokarmowym i wątrobie. Dlatego znaczące klinicznie interakcje propionianu flutykazonu są mało prawdopodobne.

Badania interakcji propionianu flutykazonu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazały, że rytonawir (bardzo silny inhibitor cytochromu P 450 3A4) podawany w dawce 100 mg dwa razy na dobę zwiększa kilkaset razy stężenie propionianu flutykazonu w osoczu, w wyniku czego dochodzi do znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Informacja o tej interakcji nie ma znaczenia w odniesieniu do podawanego wziewnie propionianu flutykazonu, ale można spodziewać się znacznego zwiększenia stężenia propionianu flutykazonu w osoczu. Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego należy unikać stosowania takiego skojarzenia chyba, że korzyść przewyższa ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych wywołanych stosowaniem glikokortykosteroidów.

W małym badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, ketokonazol, słabszy inhibitor CYP3A, spowodował zwiększenie ekspozycji na propionian flutykazonu o 150% po podaniu wziewnym pojedynczej dawki. To spowodowało większe zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu, w porównaniu do podania samego propionianu flutykazonu. Jednoczesne stosowanie z innymi silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak itrakonazol, może także spowodować zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na propionian flutykazonu i ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Zalecana jest ostrożność i, jeśli to możliwe, należy unikać długotrwałego stosowania takich leków.

Salmeterol

Silne inhibitory CYP3A4

Jednoczesne podawanie ketokonazolu (400 mg doustnie raz na dobę) i salmeterolu (50 pg w podaniu wziewnym dwa razy dziennie) u 15 zdrowych osób przez 7 dni spowodowało znaczne zwiększenie stężenia salmeterolu w osoczu (1,4-krotnie zwiększenie Cmax i 15-krotnie zwiększenie AUC). Może to prowadzić do wzrostu częstości występowania innych skutków leczenia salmeterolem (np. wydłużenie odstępu QTc i kołatanie serca) w porównaniu z leczeniem salmeterolem lub ketokonazolem w monoterapii (patrz punkt 4.4).

Znaczące efekty klinicznie nie były widoczne w ciśnieniu krwi, częstość akcji serca, stężeniu glukozy i stężenie potasu we krwi. Jednoczesne podawanie z ketokonazolem nie zwiększało okresu półtrwania salmeterolu i nie zwiększyło akumulacji salmeterolu podczas wielokrotnego podania leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania ketokonazolu chyba, że korzyści przewyższają potencjalne zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych leczenia salmeterolem. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego ryzyka interakcji z innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. itrakonazolem, telitromycyną, rytonawirem).

Umiarkowane inhibitory CYP 3A4

Jednoczesne stosowanie erytromycyny (500 mg doustnie trzy razy dziennie) i salmeterolu (50 pg w podaniu wziewnym dwa razy dziennie) u 15 zdrowych osób przez 6 dni prowadziło do małego, ale statystycznie nieistotnego zwiększenie stężenia salmeterolu (1,4-krotne zwiększenie Cmax i 1,2-krotne zwiększenie AUC). Jednoczesne stosowanie z erytromycyną nie było związane z wystąpieniem żadnych poważnych działań niepożądanych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Umiarkowana ilość danych na temat kobiet w ciąży (pomiędzy 300-1000 pacjentkami w ciąży), które stosowały salmeterol i propionian flutykazonu nie wskazują ich wpływu na wady rozwojowe oraz działania toksycznego na płód/noworodka. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po podaniu agonistów receptora beta 2-adrenergicznego i glikokortykosteroidów (patrz punkt 5.3).

Stosowanie produktu Salmeson u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę propionianu flutykazonu zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania salmeterolu i propionianu flutykazonu/metabolitów do mleka kobiet karmiących piersią.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wydzielanie salmeterolu i propionianu flutykazonu oraz ich metabolitów do mleka samic szczurów.

Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków/niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać terapię Salmesonem biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Płodność

Brak danych odnośnie wpływu produktu na płodność. Jednak badania na zwierzętach wykazały brak wpływu propionianu flutykazonu lub salmeterolu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ponieważ Salmeson zawiera salmeterol oraz propionian flutykazonu, można oczekiwać rodzaju i nasilenia działań niepożądanych typowych dla każdego ze składników produktu. Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego stosowania obu leków.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem salmeterolu i propionianu flutykazonu zostały wymienione poniżej w zależności od układów i narządów i częstości występowania. Częstości występowania są określone, jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Częstości pochodzą z danych z badań klinicznych. Częstość występowania działań niepożądanych podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

Zakażenia i zarażenia

Kandydoza jamy ustnej i gardła

Często

pasożytnicze

Zapalenie płuc

Często 1,3,5

Zapalenie oskrzeli

Często 1,3

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości objawiające się: skórnymi reakcjami nadwrażliwości

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy i gardła)

Rzadko

Objawy oddechowe (duszność)

Niezbyt często

Objawy oddechowe (skurcz oskrzeli)

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne, w tym

Rzadko

wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia

endokrynologiczne

Zespół Cushinga, wygląd twarzy w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Rzadko 4

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipokaliemia

Często 3

Hiperglikemia

Rzadko 4

Zaburzenia psychiczne

Niepokój

Niezbyt często

Zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym nadreaktywność i drażliwość (głównie u dzieci)

Rzadko

Depresja, agresja (głównie u dzieci)

Nieznane

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Bardzo często 1

Drżenie

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Zaćma, jaskra

Rzadko 4

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt często

Częstoskurcz

Niezbyt często

Zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i dodatkowe skurcze)

Rzadko

Dławica piersiowa

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie nosogardzieli

Bardzo często 2, 3

Podrażnienie gardła

Niezbyt często

Chrypka/dysfonia

Często

Zapalenie zatok

Często 1, 3

Paradoksalny skurcz oskrzeli

Rzadko 4

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Stłuczenia

Często 1,3

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Niezbyt często

Urazowe złamania

Często 1, 3

Bóle stawów

Często

Bóle mięśni

Często

1    Często zgłaszane w grupie przyjmującej placebo

2    Bardzo często zgłaszane w grupie przyjmującej placebo 3Zgłaszane w ciągu 3 lat w badaniu nad POChP 4Patrz punkt 4.4

5Patrz punkt 5.1

Opis wybranych reakcji

Odnotowane objawy niepożądane występujące podczas leczenia p2-mimetykami, takie jak: drżenia mięśni, kołatanie serca i bóle głowy, przemijały i ulegały złagodzeniu w czasie regularnego stosowania leku.

Ze względu na obecność propionianu flutykazonu, u niektórych pacjentów może wystąpić chrypka i kandydoza (pleśniawka) jamy ustnej i gardła. W celu zmniejszenia wystąpienia zarówno chrypki, jak i kandydozy należy po inhalacji leku płukać jamę ustną wodą. Objawową kandydozę należy leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybicznymi w trakcie kontynuacji leczenia produktem Salmeson.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych z badań klinicznych dotyczących przedawkowania produktu Salmeson, jakkolwiek dane dotyczące przedawkowania obu składników produktu podane są poniżej:

Objawy przedawkowania salmeterolu obejmują: drżenia, ból głowy i tachykardię. Jako odtrutkę zaleca się kardioselektywne P-adrenolityki, które należy stosować ostrożnie u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie. Jeśli leczenie produktem Salmeson musi być przerwane z powodu objawów przedawkowania p2-agonisty zawartego w produkcie, należy rozważyć zapewnienie odpowiedniego leczenia glikokortykosteroidem zastępczym. Ponadto może wystąpić hipokaliemia. Należy wziąć pod uwagę podanie potasu.

Ostre: Zastosowanie większych niż zalecane dawek propionianu flutykazonu może powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy. Nie wymaga podjęcia działań nadzwyczajnych, ponieważ czynność kory nadnerczy powraca do normy w ciągu kilku dni. Może to być zweryfikowane przez oznaczenie stężenia kortyzolu w osoczu.

Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek propionianu flutykazonu: należy odnieść się do punktu 4.4. Ryzyko niewydolności kory nadnerczy. Może być konieczne monitorowanie rezerwy nadnerczowej. W przypadku przedawkowania propionianu flutykazonu, można nadal kontynuować leczenie produktem Salmeson w dawce odpowiedniej do kontroli objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki adrenergiczne w połączeniach z innymi lekami stosowanymi w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych.

Kod ATC: R03AK06

Mechanizm działania:

Salmeson zawiera salmeterol i propionian flutykazonu, które różnią się sposobem działania. Odpowiednie mechanizmy działania obu leków są przedstawione poniżej:

Salmeterol:

Salmeterol jest selektywnym beta 2-mimetykiem o wydłużonym działaniu (12 godzin), o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem zewnętrznym receptora.

Salmeterol powoduje, że czas rozszerzenia oskrzeli jest dłuższy i trwa, co najmniej 12 godzin, w porównaniu do zalecanych dawek zwykle stosowanych beta 2-mimetyków o krótkotrwałym działaniu.

Propionian flutykazonu:

Propionian flutykazonu podawany wziewnie w zalecanych dawkach wywiera przeciwzapalne działanie glikokortykosteroidowe w płucach, którego wynikiem jest zmniejszenie objawów i zaostrzeń astmy, bez powodowania niekorzystnych skutków zaobserwowanych podczas podawania systemowego glikokortykosteroidów.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania:

Badania kliniczne w astmie oskrzelowej

12 miesięczne badanie GOAL (Uzyskanie optymalnej kontroli choroby - Gaining Optimal Asthma ControL), przeprowadzono u 3416 pacjentów dorosłych i młodzieży chorujących na przewlekłą astmę oskrzelową. Celem badania było porównanie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku salmeterol/ propionian flutykazonu wobec monoterapii wziewnym glikokortykosteroidem (WKS)/propionianem flutykazonu, aby określić czy cele leczenia astmy zostały osiągnięte. Leczenie prowadzono według zasady zwiększania dawek leków, co 12 tygodni aż do** osiągnięcia całkowitego powstrzymania choroby (total control) lub osiągnięcia najwyższej dopuszczalnej dawki leku. Badanie GOAL wykazało, że powstrzymanie astmy uzyskano u większej liczby pacjentów stosujących salmeterol/propionian flutykazonu w porównaniu z monoterapią wziewnego glikokortykosteroidu i ta kontrola choroby została osiągnięta podczas stosowania mniejszej dawki glikokortykosteroidu.

W przypadku stosowania salmeterolu/propionianu flutykazonu dobra kontrola astmy została osiągnięta szybciej niż w przypadku stosowania monoterapii wziewnego glikokortykosteroidu. Czas leczenia do osiągnięcia pierwszego tygodnia dobrze kontrolowanej astmy u 50% pacjentów wynosił 16 dni w przypadku salmeterolu/propionianu flutykazonu w porównaniu do 37 dni dla grupy stosującej wziewny glikokortykosteroid. W porównaniu do pacjentów chorych na astmę nie stosujących glikokortykosteroidów czas do uzyskania tygodnia dobrze kontrolowanej astmy wynosił 16 dni w przypadku leczenia salmeterolem/ propionianem flutykazonu w porównaniu do 23 dni w przypadku leczenia wziewnym glikokortykosteroidem.

Zebrane wyniki badania przedstawiono w tabeli:

Odsetek pacjentów, którzy uzyskali dobrą kontrolę (*WC - Well controlled) lub pełną kontrolę (**TC -Totally Controlled) astmy w ciągu 12 miesięcy

Rodzaj leczenia (przed włączeniem do badania)

Salmeterol/propionian

flutykazonu

Propionian flutykazonu

WC

TC

WC

TC

Bez WKS (tylko SABA)

78%

50%

70%

40%

Mała dawka WKS (<500 pg BDP lub równoważna dawka innego WKS/dobę)

75%

44%

60%

28%

Średnia dawka WKS (500-1000 pg BDP równoważna dawka innego WKS/dobę)

62%

29%

47%

16%

Zebrane wyniki ze wszystkich 3 rodzajów leczenia

71%

41%

59%

28%

WKS- wziewny glikokortykosteroid; SABA- krótkodziałający b2-mimetyk; BDP - beklometazon;

* dobra kontrola (*WC - Well controlled): sporadyczne objawy lub stosowanie SABA lub mniej niż 80% wartości należnej w badaniach czynności płuc, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń, bez objawów niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia

** pełna kontrola (**TC - Totally Controlled): bez objawów, bez stosowania SABA, więcej niż 80% wartości należnej w badaniach czynności płuc, bez nocnych przebudzeń, bez zaostrzeń, bez objawów niepożądanych zmuszających do zmiany leczenia

Wyniki tego badania sugerują, że salmeterol/propionian flutykazonu 50/100 pg stosowany dwa razy na dobę może być rozważany, jako początkowe leczenie podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną, przewlekłą astmą, u których szybka kontrola astmy wydaje się istotna (patrz punkt 4.2).

Badanie z podwójną ślepą próbą, randomizowane, równolegle przeprowadzone wśród grupy 318 pacjentów z przewlekłą astmą w wieku ^ 18 lat, u których oceniano bezpieczeństwo i tolerancję na salmeterol/propionianu flutykazonu podawanych w dwóch dawkach wziewnych dwa razy dziennie (dawka podwójna) przez okres dwóch tygodni. Badanie wykazało, że podwojenie dawki inhalacyjnej, a co za tym idzie siły działania każdego z jej składników salmeterol/propionian flutykazonu przez okres do 14 dni prowadziło do niewielkiego wzrostu działań niepożądanych spowodowanych p2-mimetykiem (drżenie: 1 pacjent [1%] wobec 0; kołatanie serca: 6 [3%] wobec 1 [<1%]; skurcze mięśni, 6 [3%] wobec 1 [<1%]) oraz podobne przypadki zdarzeń niepożądanych powiązanych z przyjmowaniem wziewnych glikokortykosteroidów (np. kandydoza jamy ustnej: 6 [6%] wobec 16 [8%]; chrypka: 2 [2%] wobec 4 [2%]) w porównaniu do jednej dawki wziewnej przyjmowanej dwa razy dziennie. Należy wziąć pod uwagę niewielki wzrost zdarzeń niepożądanych powiązanych z beta-agonistą, jeżeli lekarz rozważa podwojenie dawki salmeterolu/propionianu flutykazonu u dorosłych pacjentów wymagających krótkotrwałego leczenia wziewnymi glikokortykosteroidami (do 14 dni).

Salmeterol/propionian flutykazonu w badaniach klinicznych POChP

Badanie TORCH było 3-letnim badaniem przeprowadzonym w celu oceny wpływu leczenia salmeterolem/flutykazonem propionianu 50/500 pg przyjmowanych dwa razy dziennie, salmeterolu w ilości 50pg dwa razy dziennie, propionian flutykazonu (FP) w ilości 500pg dwa razy dziennie lub placebo na wszystkie przyczyny mogące powodować zgon u pacjentów z POChP. Chorzy na POChP z wyjściowym (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) FEV1 <60% przewidywanej normalnej wartości zostali przydzieleni losowo do leczenia metodą podwójnej ślepej próby. Podczas badania u pacjentów dozwolone było przeprowadzenie typowej terapii stosowanej do leczenia POChP, za wyjątkiem innych wziewnych glikokortykosteroidów, leków rozszerzających oskrzela o wydłużonym działaniu i długoterminowego stosowania glikokortykosteroidów systemowych. Stan przeżycia 3 lat stwierdzono u wszystkich pacjentów, nawet jeśli pacjenci przerwali leczenie badanym lekiem. Głównym punktem końcowym było zmniejszenie wszystkich przyczyn śmiertelności w 3 roku dla salmeterolu /propionianu flutykazonu w stosunku do placebo.

Placebo

N=1524

Salmeterol 50 N=1521

FP 500 N=1534

Salmeterol/FP 50/500 N=1533

Wszystkie przypadki śmiertelne w 3 roku

Ilość zgonów (%)

231 (15,2%)

205 (13,5%)

246 (16,0%)

193 (12,6%)

Współczynnik ryzyka wobec placebo (przedziały ufności - CI)*

Nie odnosi się

0,879

(0,73, 1,06)

1,060

(0,89, 1,27)

0,825

(0,68, 1,00)

Wartość P

0,180

0,525

0,0521

Współczynnik ryzyka Salmeterol/FP

Nie odnosi się

0,932

(0,77, 1,13)

0,774

(0,64, 0,93)

Nie odnosi się

50/500 wobec składników (przedziały ufności)

Wartość P

0,481

0,007

1. Wartość P po korekcie 2 okresowych analiz w zakresie pierwotnego

porównaniu skuteczności z analizy log-rank, podzielona według statusu palenia tytoniu.

* CI- przedział ufności

Istniała tendencja w kierunku poprawy przeżycia u pacjentów leczonych salmeterolem/propionianem flutykazonu w porównaniu do placebo w ciągu 3 lat, jednak nie osiągnięto poziomu istotności statystycznej p < 0,05.

Odsetek pacjentów, którzy zmarli w ciągu 3 lat z powodu przyczyn związanych z POChP wynosił 6,0% dla placebo, 6,1% dla salmeterolu, 6,9% dla propionianu flutykazonu i 4,7% dla salmeterolu/propionianu flutykazonu.

Średnia roczna liczba umiarkowanych zaostrzeń choroby została znacznie zmniej szona podczas stosowania salmeterolu/propionianu flutykazonu w porównaniu z leczeniem salmeterolem, propionianem flutykazonu i placebo (średni wskaźnik w grupie salmeterol/propionian flutykazonu wynosił 0,85 w porównaniu do 0,97

w grupie salmeterolu, 0,93 w grupie propionianu flutykazonu i 1,13 w grupie placebo). Oznacza to zmniejszenie wskaźnika umiarkowanych do ciężkich zaostrzeń choroby o 25% (95% CI: od 19% do 31%, p <0,001) w porównaniu do placebo, 12% w porównaniu do salmeterolu (95% CI: od 5% do 19%, p = 0,002) i 9% w porównaniu do propionianu flutykazonu (95% CI: od 1% do16%, p = 0,024). Salmeterol i propionian flutykazonu znacznie obniżają wskaźniki zaostrzeń choroby w porównaniu do placebo o 15% (95% CI: od 7% do 22%, p <0,001) i 18% (95% CI: 11% do 24%, p <0,001).

Jakość życia powiązana ze stanem zdrowia, mierzona za pomocą kwestionariusza Szpitala Św. Jerzego (SGRQ została poprawiona wszystkimi metodami leczenia w porównaniu do placebo. Średnia poprawa w ciągu trzech lat dla salmeterolu/propionianu flutykazonu w porównaniu z placebo wynosiła -3,1 jednostek (95% CI: od -4,1 do -2,1, p <0,001), w porównaniu z salmeterolem wynosiła -2,2 jednostek (p <0,001), w porównaniu z propionianem flutykazonu wynosiło 1,2 jednostek (p = 0,017). 4-jednostkowy spadek uznano za istotny kliniczne.

Szacowane prawdopodobieństwo zapalenia płuc w ciągu 3 lat zgłaszane, jako działanie niepożądane wystąpiło u 12,3% badanych dla placebo, 13,3% dla salmeterolu, 18,3% dla propionianu flutykazonu i 19,6% dla salmeterolu/propionianu flutykazonu (współczynnik ryzyka dla salmeterolu/propionianu flutykazonu wobec placebo wynosił: 1,64, 95% CI: od 1,33 do 2,01, p <0,001). Nie nastąpił wzrost zgonów spowodowanych zapaleniem płuc; liczba zgonów, które miały miejsce w trakcie leczenia, dla których określono, że główną przyczyną zgonu było zapalenie płuc wynosiła 7 dla placebo, 9 dla salmeterolu, 13 dla propionianu flutykazonu i 8 dla salmeterolu/propionianu flutykazonu. Nie było istotnych różnic w prawdopodobieństwie złamań kości (5,1% placebo, 5,1% salmeterol, 5,4% propionian flutykazonu i 6,3% salmeterol/propionian flutykazonu; współczynnik ryzyka dla salmeterolu/propionianu flutykazonu wobec placebo wynosił: 1,22, 95% CI: od 0,87 do 1,72, p = 0,248.

Badania kliniczne kontrolowane placebo w ciągu od 6 do 12 miesięcy wykazały, że regularne stosowanie salmeterolu/propionianu flutykazonu w ilości 50/500 mikrogramów poprawia czynność płuc, zmniejsza duszność i stosowanie środków uśmierzających.

Zrandomizowane badania SCO40043 i SCO100250 z podwójną ślepą próbą prowadzone były w grupach równoległych, badań replikacyjnych porównujących wpływ salmeterolu/propionianu flutykazonu w ilości 50/250 ąg stosowanych dwa razy dziennie (dawka nie dopuszczona do leczenia POChP w Unii Europejskiej) z 50 ąg salmeterolu stosowanego dwa razy dzienne z rocznym wskaźnikiem umiarkowanych/ciężkich zaostrzeń choroby u pacjentów z POChP z FEV1 poniżej 50% wartości należnej i w przeszłości występującymi zaostrzeniami. Umiarkowane/ciężkie zaostrzenia zdefiniowano, jako objawy pogorszenia stanu chorobowego wymagające stosowania doustnych glikokortykosteroidów i/lub antybiotyków lub hospitalizacji w szpitalu.

Badania otwarte wykonywano w 4. tygodniowych okresach próbnych, w których wszyscy pacjenci otrzymywali salmeterol/propionian flutykazonu w ilości 50/250 do standaryzacji farmakoterapii POChP i stabilizacji choroby przed randomizacją dla ślepej dawki leku przez okres 52 tygodni. Pacjenci zostali losowo przydzieleni 1:1 do leczenia salmeterolem/propionianem flutykazonu 50/250 (populacja całkowita ITT n=776) lub salmeterolem (populacja całkowita ITT n=778). Przed przystąpieniem do okresu próbnego, u badanych przerwano stosowanie leków na POChP za wyjątkiem krótko działających leków rozszerzających oskrzela. Jednocześnie w okresie leczenie nie było dozwolone stosowanie: wziewnych leków rozszerzających oskrzela o wydłużonym działaniu (beta 2-mimetyki i leki antycholinergiczne), produktów skojarzonych ipratropium/salbutamol, doustnych beta 2-mimetyków i teofiliny. Doustne glikokortykosteroidy i antybiotyki były dozwolone w doraźnym leczeniu zaostrzeń POChP z konkretnymi wytycznymi dotyczącymi stosowania. Podczas całego badania, badani stosowali salbutamol w razie potrzeby.

Wyniki obu badań wykazały, że leczenie salmeterolem/propionianem flutykazonu 50/250 spowodowało znacznie niższy wskaźnik występowania umiarkowanych/ciężkich zaostrzeń POChP w porównaniu do salmeterolu (SCO40043: 1,06 i 1,53 stosunek wskaźnika na badanego, na rok wynosił odpowiednio 0,70,

95% CI: od 0,58 do 0,83, p <0,001; SCO100250: 1,10 i 1,59, stosunek wskaźnika na badanego, na rok, wynosił odpowiednio 0,70, 95% CI: od 0,58 do 0,83, p <0,001). Wyniki dotyczące skuteczności działań drugorzędowych (czas do pierwszego umiarkowanego/ciężkiego zaostrzenia choroby, roczny wskaźnik zaostrzeń wymagających użycia doustnych glikokortykosteroidów, oraz okres przed podaniem dawki porannej (FEV1) wskazały na znacznie lepsze rezultaty dla salmeterolu/propionianu flutykazonu 50/250 pg stosowanych dwa razy dziennie w porównaniu z salmeterolem. Profile zdarzeń niepożądanych były podobne, za wyjątkiem częstszego występowania zapalenia płuc i znanych lokalnych objawów niepożądanych (kandydoza i dysfonia) dla salmeterolu/propionianu flutykazonu stosowanych w ilości 50/250 pg dwa razy dziennie w porównaniu do grupy stosującej salmeterol. Działania niepożądane związane z zapaleniem płuc zgłaszano u 55 badanych (7%) dla salmeterolu/propionian flutykazonu w ilości 50/250 mikrogramów dwa razy dziennie i 25 (3%) w grupie przyjmującej salmeterol. Zwiększona częstość występowania zapalenia płuc dla grupy przyjmującej salmeterol/propionian flutykazonu w ilości 50/250 pg dwa razy dziennie wydaje się osiągać podobne wartości jak dla częstości występowania zgłaszanych w leczeniu salmeterolem/propionianem flutykazonu w ilości 50/500 pg dwa razy dziennie w badaniu TORCH.

Wieloośrodkowe badanie nad astmą SMART przy użyciu salmeterolu

SMART było wieloośrodkowym, losowym, badaniem z podwójną ślepą próbą, kontrolowanym placebo, przeprowadzonym w grupach równoległych w ciągu 28-tygodni w Stanach Zjednoczonych. Do badania wybrano losowo 13 176 pacjentów, u których zastosowano leczenie salmeterolem (50 pg dwa razy dziennie) oraz 13 179 pacjentów, u których zastosowano placebo, pacjenci byli w trakcie leczenia astmy. Badaniem objęto pacjentów w wieku 12 lat chorujących na astmę i stosujących leki przeciwastmatyczne (za wyjątkiem długo działających mimetyków LABA). Wprowadzono odniesienie dla glikokortykosteroidów wziewnych, ale nie było ono wymagane do przeprowadzenia badania. Głównym punktem końcowym w badaniu SMART była łączna liczba zgonów oraz zdarzeń zagrażającym życiu związanych z układem oddechowym.

Najważniejsze wnioski z badania SMART: Główny punkt końcowy

Grupa pacjentów

Liczba zdarzeń pierwszorzędowych punktów końcowych / liczba pacjentów

Ryzyko względne

(95% przedziały ufności)

Salmeterol

placebo

Wszyscy pacjenci

50/13176

36/13179

1,4 0(0,91; 2,14)

Pacjenci stosujący glikokortykosteroidy wziewne

23/6127

19/6138

1,21 (0,66; 2,23)

Pacjenci, nie stosujący glikokortykosteroidów wziewnych

27/7049

17/7041

1,60 (0,87; 2,93)

Pacjenci afro-amerykańscy

20/2366

5/2319

4,10 (1,54; 10,90)

(W tabeli czcionką pogrubioną zaznaczono ryzyko, które jest statystycznie istotne i wynosi 95%.)

Najważniejsze wnioski z badania SMART według glikokortykosteroidów wziewnych użytych, jako odniesienia: drugorzędowe punkty końcowe

Liczba zdarzeń drugorzędowych punktów końcowych/ liczba pacjentów

Ryzyko względne (95% przedział ufności)

Salmeterol placebo

Zgony związane z układem oddechowych

Pacjenci stosujący glikokortykosteroidy wziewne

10/6127

5/6138

2,01

(0,69; 5,86)

Pacjenci, nie stosujący glikokortykosteroidów wziewnych

14/7049

6/7041

2,28 (0,88; 5,94)

W połączeniu: zgony związane z astmą lub z doświadczeń zagrażających życiu

Pacjenci stosujący glikokortykosteroidy wziewne

16/6127

13/6138

1,24, (0,60; 2,58)

Pacjenci nie stosujący

glikokortykosteroidów

wziewnych

21/7049

9/7041

2,39 (1,10; 5,22)

Zgony związane z astmą

Pacjenci stosujący glikokortykosteroidy wziewne

4/6127

3/6138

1,35 (0,30, 6,04)

Pacjenci, którzy nie stosują glikokortyko steroidów wziewnych

9/7049

0/7041

*

(*=nie możliwe do obliczenia ze względu na zdarzenia w grupie przyjmującej placebo. Pogrubionego pisma użyto do określenia ryzyka, które jest statystycznie istotne i wynosi 95%. Drugorzędowe punkty końcowe przedstawione w tabeli osiągnęły istotność statystyczną w całej populacji. Drugorzędowe punkty końcowe wszystkich przyczyn zgonów lub doświadczeń zagrażających życiu, wszystkich przyczyn zgonu lub wszystkich przyczyn hospitalizacji nie osiągnęły statystycznej istotności w całej populacji.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W czasie jednoczesnego podawania wziewnego salmeterolu i propionianu flutykazonu właściwości farmakokinetyczne każdej substancji czynnej są podobne do właściwości farmakokinetycznych obserwowanych w przypadku podawania tych substancji oddzielnie. Właściwości farmakokinetyczne mogą być zatem rozpatrywane na podstawie prześledzenia właściwości farmakokinetycznych obu substancji oddzielnie.

Salmeterol:

Salmeterol działa miejscowo w płucach i dlatego stężenia w osoczu nie są wskaźnikiem jego działania terapeutycznego. Z powodu technicznych trudności w oznaczeniu stężenia salmeterolu w osoczu, wynikających z bardzo małych stężeń leku (około 200 pg/ml lub mniej) podczas jego stosowania wziewnego w dawkach terapeutycznych, istnieje niewiele danych dotyczących właściwości farmakokinetycznych salmeterolu.

Propionian flutykazonu:

Całkowita biodostępność pojedynczej dawki propionianu flutykazonu po podaniu wziewnym u zdrowych osób wynosi około 5-11% dawki nominalnej, w zależności od typu użytego inhalatora. U pacjentów z astmą lub POChP obserwowano mniejszą ekspozycję ogólnoustrojową na stosowany wziewnie propionian flutykazonu.

Wchłanianie ogólnoustrojowe odbywa się głównie poprzez płuca, początkowo szybko, a następnie jest wydłużone. Pozostała część dawki wziewnej może zostać połknięta, jednak ma niewielki wpływ na ekspozycję ogólnoustrojową wskutek słabej rozpuszczalności leku w wodzie i przed ustrojowym metabolizmem w wyniku czego dostępność doustna leku wynosi poniżej 1%. Istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką leku a ekspozycją ogólnoustrojową.

Rozkład propionianu flutykazonu w organizmie charakteryzuje się wysokim klirensem osoczowym (1150 ml/min), wysoką dystrybucją w stanie stacjonarnym (około 300 l) i okresem półtrwania wynoszącym około 8 godzin.

Lek wiąże się z białkami osocza w 91%.

Propionian flutykazonu jest szybko usuwany z krążenia ogólnoustrojowego. Głównym szlakiem metabolizmu jest wytworzenie nieaktywnej pochodnej kwasu karboksylowego; reakcja ta jest katalizowana przez enzym cytochromu P450, CY3A4. Inne niezidentyfikowane metabolity znaleziono również w kale.

Klirens nerkowy propionianu flutykazonu jest nieistotny. Mniej niż 5% dawki wydalane jest z moczem, głównie w postaci metabolitów. Większa część dawki jest wydalana z kałem w postaci metabolitów i niezmienionego leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Jedyne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu u ludzi pochodzą z badań przeprowadzonych na zwierzętach i oparte są na działaniu farmakologicznym ksynafonianu salmeterolu i propionianu flutykazonu podawanych oddzielnie.

W badaniach rozrodczości przeprowadzonych na zwierzętach, glikokortykosteroidy powodowały powstawanie wad rozwojowych (rozszczep podniebienia, zniekształcenia szkieletu). Jednakże nie wydaje się, aby te wyniki badań na zwierzętach odnosiły się do ludzi stosujących zalecane dawki produktu. Badania na zwierzętach z zastosowaniem ksynafonianu salmeterolu wykazywały toksyczny wpływ na zarodek i płód tylko po ekspozycji na duże dawki. W następstwie jednoczesnego podawania ksynafonianu salmeterolu i propionianu flutykazonu, u szczurów stwierdzono przemieszczenie tętnicy pępkowej i niecałkowite kostnienie kości potylicznej po zastosowaniu takich dawek glikokortykosteroidów, które powodują nieprawidłowości.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Salmeson zawiera dwa leki pakowane w dwóch blistrach typu Aluminium/Aluminium w postaci pojedynczych pasków foliowych zawierających jedną dawkę terapeutyczną (paski z dwukomorowymi blistrami), które są przechowywane w urządzeniu do inhalacji Elpenhaler®. Folia chroni proszek do inhalacji od wpływu czynników atmosferycznych. Każda dawka w postaci paska z dwukomorowymi blistrami jest gotowa do użytku.

Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® wraz z 60 paskami z dwukomorowymi blistrami. W opakowaniu znajduje się 60 dawek terapeutycznych.

Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® z 30 paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium oraz jeden schowek z 30 dodatkowymi paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. Opakowanie: 60 dawek.

Każde opakowanie tekturowe zawiera jedno urządzenie do inhalacji Elpenhaler® z 30 paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium . W opakowaniu znajduje się 30 dawek terapeutycznych

Każde opakowanie zawiera trzy urządzenia do inhalacji Elpenhaler® z 60 paskami z dwukomorowymi blistrami typu Aluminium/Aluminium. W opakowaniu znajduje się 180 dawek terapeutycznych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania leku, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia powinien poinstruować pacjenta, w jaki sposób należy używać inhalatora.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJA UŻYCIA I POSTĘPOWANIA Z urządzeniem do inhalacji Elpenhaler®

Poniżej przedstawiono instrukcje dla pacjenta do właściwego użycia pojedynczej dawki leku wziewnego w postaci dwóch leków pakowanych w dwóch blistrach na pasku (paski z dwukomorowymi blistrami), które są przechowywane w inhalatorze Elpenhaler®.

OPIS

Elpenhaler® to urządzenie do wziewnego użycia jednocześnie obu leków, w postaci proszku. Oba leki tworzą jedną dawkę leczniczą. Każdy z leków pakowany jest oddzielnie w jednym z dwóch blistrów specjalnie zaprojektowanego paska z dwukomorowymi blistrami.

Pasek z dwukomorowymi blistrami zawiera jedną (1) dawkę kombinacji leku.


Urządzenie do inhalacji Elpenhaler® składa się z 3 części:

-    Ustnika i jego osłony (1).

-    Powierzchni (2) na którą umieszczany jest pasek z dwukomorowymi blistrami (powierzchnia wspierająca).

-    Schowek (3) do przechowywania pasków z dwukomorowymi blistrami.

Powyższe trzy części są ze sobą połączone, ale można je otwierać osobno.

Powierzchnia nośna składa się z:Punktu zamocowania (2A) do umieszczenia blistra.

Dwóch wgłębień (2B) do umieszczenia paska z dwukomorowymi blistrami.

Dwóch pasków prowadzących (2C) które powodują, że pasek z dwukomorowymi blistrami zostaje przymocowany we właściwej pozycji na powierzchni nośnej .

Pasek z dwukomorowymi blistrami

zawiera:

-    Dwa arkusze (4).

-    Dwa blistry (5), jeden zawierający salmeterol, a drugi propionian flutykazonu.

-    Otwór (6).

Użycie urządzenia do inhalacji Elpenhaler® A. Przygotowanie urządzenia
Otwórz schowek, wyjmij pasek i ponownie zamknij schowek.

Odsłoń całkowicie powłokę ochronna chroniącą ustnik.

Odblokuj i naciśnij ustnik do tyłu, w celu odsłonięcia powierzchni podparcia.

Dwukomorowy blister utrzymuj błyszczącą powierzchnią do góry. Umieść pasek na punkcie zamocowania na powierzchni nośnej. Pasek przyłóż lekko naciskając i upewnij się, że został umieszczony na punkcie mocowania.

Pasek z dwukomorowymi blistrami dopasuje się do zagłębień w powierzchni nośnej , a paski prowadzące zapewnią utrzymanie paska w odpowiedniej pozycji.

Zamknij ustnik i odciągnij wystający koniec paska. Dawka wziewna jest gotowa do użycia. Oderwanie wystającego końca paska powinno być wykonane bezpośrednio przed inhalacją.

Trzymaj urządzenie z dala od ust.

B. Wdychanie dawki-    Wykonaj pełen wydech. Uważaj, aby nie wydychać na ustnik urządzenia.

-    Wprowadź urządzenie do inhalacji Elpenhaler® do ust i obejmij dokładnie ustami.

-    Oddychaj powoli i głęboko ustami (a nie nosem), aż płuca będą pełne.

-    Utrzymaj oddech przez około 5 sekund lub tak długo jak będziesz w stanie i jednocześnie usuń urządzenie z ust.

-    Wykonaj wydech i dalej oddychaj normalnie.

-    Otwórz ustnik. Zauważysz, że cały proszek został zużyty oraz, że pasek z blistrami jest pusty.

-    Wyjmij pusty pasek i przejdź do etapu C.

C. Czyszczenie inhalatora

-    Po każdym użyciu należy wytrzeć ustnik urządzenia i powierzchnię nośną suchą ściereczką lub suchą papierową chusteczką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wody.

-    Zamknij ustnik i umieść pokrywę ochronną wokół niego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ELPEN Pharmaceutical Co.Inc., 95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica Grecja

8. NUMER (Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19

Salmeson