+ iMeds.pl

Samba tabletka powlekana 0,05 mg + 0,035 mg (tabletka jasnożółta), 0,1 mg + 0,03 mg (tabletka jasnobrązowa), 0,15 mg + 0,03 mg (tabletka biała lub prawie biała)Ulotka Samba tabletka powlekana

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Samba tabletka powlekana 0,050 mg + 0,035 mg (jasnożóite)

0,100 mg + 0,030 mg (jasnobrązowe)

0,150 mg + 0,030 mg (białe lub prawie białe) tabletki powlekane

(.Desogestrelum+Ethinyl estradiołum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Samba tabletka powlekana i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Samba tabletka powlekana

3.    Jak stosować lek Samba tabletka powlekana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Samba tabletka powlekana

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SAMBA TABLETKA POWLEKANA IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Samba należy do grupy doustnych leków antykoncepcyjnych.

Samba to trójfazowa tabletka antykoncepcyjna o malej zawartości substancji czynnej, której działanie antykoncepcyjne polega na hamowaniu owulacji.

Lek ten wywołuje również zmiany w konsystencji śluzu szyjkowego i błonie śluzowej macicy utrudniając dostanie się plemników do macicy oraz zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy. Każda jasnożółta, jasnobrązowa i biała lub prawie biała tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch, różnych, żeńskich hormonów płciowych w trzech różnych dawkach. Te hormony to dezogestrel (progestagen) oraz etynyloestradiol (estrogen).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SAMBA TABLETKA POWLEKANA

Przed rozpoczęciem stosowania leku lekarz przeprowadzi dokładny wywiad lekarski oraz badanie ginekologiczne pacjentki.

Kiedy nie stosować leku Samba

Jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Samba.

Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości zakrzepica. Zakrzepica to choroba polegająca na tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych np. nóg (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość płucna), serca (atak serca), mózgu (udar mózgu, przemijające zaburzenia przepływu mózgowego) lub innych naczyniach krwionośnych (np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub naczyniach siatkówki).

Jeśli u pacjentki występują czynniki predysponujące do zakrzepicy żył lub tętnic, takie jak oporność na aktywowane białko C, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hyperhomocysteinemia, przeciwciała antyfosfo lipidowe.

Jeśli u pacjentki występuje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.

Jeśli u pacjentki występują poważne czynniki ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic (patrz punkt: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Samba”).

Jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby lub, jeśli występowały inne choroby wątroby i nie doszło do normalizacji czynności wątroby.

Jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie złośliwego, zależnego od hormonów płciowych, nowotworu narządów rodnych lub piersi.

Jeśli u pacjentki występuje rozrost błony śluzowej trzonu macicy.

Jeśli u pacjentki występują krwawienia z pochwy o nieustalonej przyczynie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości migrena.

Jeśli u pacjentki występuje lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki związane z bardzo wysokim stężeniem tłuszczów we krwi.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów pojawi się po raz pierwszy podczas stosowania leku Samba, pacjentka powinna natychmiast zgłosić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Samba

Doustne produkty antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Jeśli występują choroby/czynniki tyzyka wymienione poniżej, należy razem z lekarzem przeanalizować korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych zanim lekarz przepisze złożony (zawierający estrogen i progestrogen), doustny produkt antykoncepcyjny. Jeśli którakolwiek z wymienionych chorób lub którykolwiek z wymienionych czynników tyzyka pojawi się po raz pierwszy lub w przypadku pogorszenia się istniejącej choroby lub nasilenia któregokolwiek z czynników ryzyka, pacjentka powinna skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz zadecyduje czy należy przerwać stosowanie leku.

Ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył i tętnic

Każde zastosowanie złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZŻ).

Objawy zakrzepicy mogą być następujące: jednostronny ból i (lub) obrzęk nóg;

nagły, silny ból w klatce piersiowej, niezależnie od tego czy promieniuje do lewego

ramienia;

nagła duszność;

nagły napad kaszlu;

nietypowy, silny, długotrwały ból głowy;

nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku, podwójne widzenie (dwojenie);

niewyraźna mowa lub zaburzenia mowy (afazja);

zawroty głowy, zapaść, której mogą towarzyszyć ogniskowe drgawki;

nagłe osłabienie lub silne zdrętwienie dotyczące jednej strony lub części ciała; zaburzenia ruchowe;

ostry ból w górnej części nadbrzusza („ostry brzuch").

Następujące czynniki zwiększają ryzyko zakrzepicy: wiek; migrena;

pozytywny wywiad rodzinny (wystąpienie kiedykolwiek żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku); znaczna nadwaga;

przedłużone unieruchomienie (np. konieczność leżenia w łóżku, unieruchomienie nogi w gipsie), poważne zabiegi chirurgiczne, jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne w obrębie kończyn dolnych oraz poważne urazy. W tych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych (w przypadku planowanych zabiegów operacyjnych przynajmniej 4 tygodnie wcześniej) i wznowienie ich stosowania najwcześniej po 2 tygodniach po całkowitym odzyskaniu przez pacjentkę sprawności ruchowej;

podejrzenie żylaków lub samoistnie występujące zapalenie żył (zapalenie żył powierzchownych);

palenie tytoniu (palenie tytoniu w połączeniu z zaawansowanym wiekiem niesie jeszcze większe

ryzyko, szczególnie w przypadku kobiet po 35 roku życia);

zaburzenia metabolizmu tłuszczów (dyslipoproteinemia);

wysokie ciśnienie krwi;

wada zastawkowa serca;

nieregularne bicie serca (arytmie);

cukrzyca;

rumień w kształcie motyla na twarzy (toczeń rumieniowaty układowy — rodzaj choroby autoimmunologicznej);

zespół hemolityczno-mocznicowy (uszkodzenie ciałek czerwonych krwi i nerek); przewlekłe zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego); niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (rodzaj niedokrwistości); okres połogu;

parametry biochemiczne wskazujące na wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy.

Choroby nowotworowe

W kilku badaniach wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u osób długotrwale stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne.

Badania obserwacyjne wykazały, że u kobiet stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne nieco częściej diagnozuje się raka piersi.

U osób stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby.

Inne choroby

Wysokie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów (substancje tłuszczowe obecne we krwi) lub wysokie stężenie trójglicerydów w wywiadzie rodzinnym mogą być prawdopodobnie związane ze zwiększonym ryzykiem zapalenia trzustki.

Zgłaszano nieznaczne zwiększenie ciśnienia krwi.

Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie następujących chorób: żółtaczka zastoinowa i (lub) świąd skóry, kamica żółciowa, porfiria (choroba metaboliczna z nieprawidłowościami w tworzeniu barwnika ciałek czerwonych krwi), toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj choroby autoimmunologicznej z charakterystycznym rumieniem w kształcie motyla na twarzy), zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba wiążąca się z uszkodzeniem czerwonych ciałek krwi i nerek), pląsawica mniejsza, opryszczka ciężarnych (uczynnienie zakażenia w okresie ciąży), utrata słuchu spowodowana otosklerozą (z powodu usztywnienia połączeń pomiędzy kostkami słuchowymi).

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka mogą spowodować konieczność przerwania stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych do czasu, aż próby wątrobowe powrócą do normy.

Wszelkie zaobserwowane zmiany stężenia cukru we krwi powinny być ściśle monitorowane.

Może wystąpić choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Kobiety z tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe. Szczególnie kobiety z żółtawo-brązowymi plamami barwnikowymi w wywiadzie, które pojawiły się podczas poprzedniej ciąży (ostuda ciężarnych), mogą być czasami narażone na wystąpienie ostudy po zastosowaniu hormonalnej antykoncepcji.

Zgłaszane były przypadki nasilenia się objawów depresji endogennej oraz padaczki podczas stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Badanie lekarskie/konsultacia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Samba lekarz powinien zebrać dokładny wywiad pod kątem przeciwwskazań i ostrzeżeń dotyczących stosowania.

Badanie lekarskie obejmuje badanie fizykalne, w tym wykluczenie ciąży. Częstość i zakres dalszych regularnych badań ustalana jest indywidualnie dla każdej pacjentki, zwykle raz na rok.

Badania laboratoryjne

Stosowanie złożonych, doustnych produtków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki pewnych badań laboratoryjnych, między innymi na parametry dotyczące wątroby, tarczycy, czynności nadnerczy i nerek, jak również na stężenia pewnych białek transportowych w osoczu, parametry metabolizmu cukrów i systemu krzepnięcia krwi.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletek, wystąpienia wymiotów, biegunki (patrz punkt „Jak stosować lek Samba”) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt „Stosowanie leku Samba z innymi lekami).

Zmniejszona kontrola cyklu

•    W związku ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), szczególnie podczas pierwszych miesięcy. Dlatego też przyczynę nieregularnych krwawień należy ustalić po okresie adaptacji, trwającym około 3 cykle.

•    Jeśli nieregularne krwawienia nadal się utrzymują lub pojawią się ponownie, należy rozważyć niehormonalne przyczyny takie jak ciąża lub choroba nowotworowa.

•    Jeśli krwawienie nie wystąpi w przerwie w przyjmowaniu tabletek, istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Należy wykluczyć ciążę przed dalszym stosowaniem złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Stosowanie teku Samba z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku stosowania niektórych leków lekarz może zalecić pacjentce tymczasowe zastosowanie dodatkowych, barierowych metod antykoncepcji lub może przepisać inny niehormonalny środek antykoncepcyjny.

Odnotowano interakcje z następującymi lekami:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. prymidon, pochodne hydantoiny, barbiturany i karbamazepina, oksykarbazepina, topiramat, felbamat);

•    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna);

•    leki stosowane w leczeniu AIDS (rytonawir);

•    leki stosowane w infekcjach grzybiczych (gryzeofulwina);

•    różne antybiotyki (ampicyliny, tetracykliny);

•    preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) nie powinny być stosowane jednocześnie z doustnymi produktami antykoncepcyjnymi, ponieważ może to prowadzić do braku skuteczności antykoncepcyjnej. Efekt ten może utrzymywać się co najmniej 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania dziurawca zwyczajnego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Samba nie wolno stosować, jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

Wyniki większości badań epidemiologicznych nie wykazują zwiększonego ryzyka wad wrodzonych ani u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące tabletki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani w przypadku nieumyślnego stosowania tabletek antykoncepcyjnych we wczesnej ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Samba w okresie karmienia piersią.

Lek Samba może wpływać na ilość i jakość mleka u kobiet karmiących. Niewielkie ilości substancji czynnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem kobiety karmiącej. Brak jest jednak dowodu, aby miało to wpływ na zdrowie dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Samba nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Samba

Pacjentki z nietolerancją laktozy powinny wziąć pod uwagę, że lek Samba zawiera laktozę jednowodną (faza I: 67,435 mg, faza II: 67,390 mg, faza III: 67,34 mg).

Jeżeli u pacjentki stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinna skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SAMBA TABLETKA POWLEKANA

Lek Samba należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Wprzypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy stosować 1 tabletkę na dobę, mniej więcej o tej samej porze dnia. Tabletkę należy połykać w całości popijając płynem.

Lek Samba należy przyjmować codziennie przez 21 dni. Po tym czasie następuje 7 dni przerwy, po której należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania należy rozpocząć 8. dnia, nawet pomimo utrzymującego się krwawienia.

1 opakowanie do miesięcznego stosowania zawiera 21 tabletek powlekanych: 7 jasnożółtych (ponumerowanych od 1 do 7), 7 jasnobrązowych (ponumerowanych od 8 do 14) i 7 białych lub prawie białych (ponumerowanych od 15 do 21) tabletek powlekanych.

•    Należy rozpocząć odjasnożółtej tabletki powlekanej oznaczonej numerem 1, z górnego rzędu opakowania blistrowego.

•    Na przeznaczonej do tego etykiecie należy zaznaczyć dzień tygodnia, w którym rozpoczęto stosowanie leku. W ten sposób można sprawdzić, czy w danym dniu została przyjęta tabletka.

•    Należy przyjmować tabletki zgodnie ze wskazaniem strzałek na opakowaniu aż do opróżnienia blistra - łącznie 21 dni. W ten sposób najpierw przyjmowane są tabletki jasnożółte, potem jasnobrązowe a na koniec tabletki białe lub prawie białe.

•    Po 2-3 dniach po przyjęciu ostatniej tabletki powinno pojawić się krwawienie miesiączkowe.

•    Oznacza to, że przyjmowanie tabletek z drugiego opakowania leku Samba rozpocznie się w tym samym dniu tygodnia co przyjmowanie tabletek z pierwszego opakowania, a krwawienie miesiączkowe będzie się rozpoczynać w tym samym dniu każdego miesiąca.

Sposób postępowania podczas rozpoczęcia stosowania pierwszego opakowania leku Samba:

Jeżeli w poprzednich miesiącach łub w poprzednim miesiącu nie były stosowane hormonalne produkty antykoncepcyjne:

•    Jeżeli przyjęcie pierwszej tabletki leku Samba rozpoczyna się w 1. dniu cyklu tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego to nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

•    Jeżeli przyjmowanie tabletek rozpoczyna się między 2. a 5. dniem cyklu to należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innego (złożonego) doustnego produktu antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego łub systemu transdermalnego:

•    Zmiana z innego złożonego, doustnego produktu antykoncepcyjnego, którego opakowanie zawiera

2¡tabletek: ¿losowanie leku Samba należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki poprzedniego doustnego produktu antykoncepcyjnego (oznacza to brak przerwy w przyjmowaniu tabletek).

•    Zmiana z innego złożonego, doustnego produktu antykoncepcyjnego, którego opakowanie zawiera 28 tabletek (tabletki przyjmowane codziennie): stosowanie leku Samba należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego produktu antykoncepcyjnego LUB później, lecz przed zakończeniem przerwy w czasie której aktualnie są przyjmowane tabletki nie zawierające substancji czynnej.

•    Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to powinna rozpocząć przyjmowanie leku Samba w dniu usunięcia systemu, najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. (Nie wszystkie metody antykoncepcji, takie jak system terapeutyczny dopochwowy czy system transdermalny, muszą znajdować się w obrocie w każdym z krajów UE).

(W razie wątpliwości jak należy przeprowadzić zmianę z innego produktu antykoncepcyjnego, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty)

Zmiana z iniekcji, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (JUS) Należy rozpocząć stosowanie leku Samba w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja lub w dniu usunięcia implantu. Zaleca się jednak stosowanie dodatkowej, barierowej metody antykoncepcyjnej (np. prezerwatywy) przez pierwszych 7 dni stosowania tabletek w przypadku utrzymywania kontaktów seksualnych.

Zmiana z tabletek antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletka)

Kobieta może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, w następnym dniu zacząć stosować lek Samba. Zaleca się jednak stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej przez pierwszych 7 dni stosowania tabletek w przypadku utrzymywania kontaktów seksualnych.

Jeżeli pacjentka chce rozpocząć przyjmowanie leku Samba krótko po porodzie, poronieniu naturalnym lub sztucznym, lekarz najprawdopodobniej zaleci, aby poczekać do pojawienia się krwawienia miesiączkowego. Jeżeli pacjentka karmi piersią i zamierza stosować lek Samba w tym samym czasie, powinna skontaktować się z lekarzem.

Jak długo stosować lek Samba

Generalnie lek Samba może być stosowany tak długo, jak długo hormonalna metoda antykoncepcji jest potrzebna i nie niesie ze sobą ryzyka dla zdrowia. W celu uzyskania informacji dotyczących czasu stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Samba

Nie opisywano ciężkich skutków przedawkowania leku Samba. Mogą pojawić się następujące objawy: nudności, wymioty oraz krwawienia śródcykliczne. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Samba

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 eodzin: ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Należy natychmiast przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.

Jeśli przyjęcie tabletki iest opóźnione o wiecei niż 12 zodzin: (poniżej znajduje się podsumowanie informacji!:

Ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Im więcej tabletek zostało pominiętych, tym większe ryzyko, że produkt antykoncepcyjny utracił skuteczność. Ryzyko zajścia w ciążę jest szczególnie duże, jeżeli pominięto tabletki tuż po rozpoczęciu opakowania lub w trakcie trzeciego tygodnia przyjmowania tabletek z rozpoczętego opakowania.

Dlatego należy przyjąć następujące zasady:

•    Jeżeli pominiętych zostało więcej niż 1 tabletka należy skonsultować się z lekarzem,

•    Jeżeli pominięta została 1 tabletka w pierwszym tygodniu (jasnożółta tabletka powlekana), należy natychmiast przyjąć zapomnianą tabletkę czyli tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jedna po drugiej w krótkim odstępie czasu lub jednocześnie tego samego dnia. Następną tabletkę należy przyjąć o zwykłej porze dnia. Przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową barierową metodę antykoncepcyjną, takąjak prezerwatywa. Jeśli w ciągu tygodnia poprzedzającego dzień, w którym tabletka została pominięta doszło do współżycia płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Jeżeli pominięta została 1 tabletka w drugim tygodniu (jasnobrązowa tabletka powlekana), należy natychmiast przyjąć zapomnianą tabletkę nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jedna po drugiej w krótkim odstępie czasu lub jednocześnie tego samego dnia. Następną tabletkę należy przyjąć o zwykłej porze dnia. Jeżeli tabletki Samba były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym tabletka została pominięta, ochrona antykoncepcyjna została zachowana. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych barierowych metod antykoncepcyjnych,

•    Jeżeli pominięta została 1 tabletka w trzecim tygodniu, należy postąpić zgodnie z jedną z dwóch podanych poniżej alternatywnych zasad, bez konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyj nych:

• Należy natychmiast przyjąć zapomnianą tabletkę tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jedna po drugiej w krótkim odstępie czasu lub jednocześnie tego samego dnia. Następną tabletkę należy przyjąć o zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie można rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu ostatniej tabletki z

aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między kolejnymi opakowaniami. Krwawienie miesiączkowe nie wystąpi, jednak może wystąpić zwiększone krwawienie śródcykliczne aż do zakończenia przyjmowania drugiego opakowania.

LUB

• Nie należy przyjmować więcej tabletek z dotychczas stosowanego opakowania. Po okresie nie przyjmowania tabletek, który nie może być dłuższy niż 7 dni, włączając w to dzień, kiedy została pominięta tabletka, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania. Jeżeli stosowana jest ta metoda, przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych należy rozpocząć w dniu poprzedzającym dzień tygodnia w którym tabletki te zwykle były przyjmowane.

Jeżeli pominięto tabletkę lub tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w pierwszej przerwie w przyjmowaniu leku, istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek z następnego opakowania należy skontaktować się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA PRZYJĘCIA TABLETKI O WIĘCEJ NIŻ 12 GODZIN: na poniższym schemacie przedstawiono podsumowanie powyższych informacji.

Więcej niż 1 tabletka została pominięta podczas cyklu

-►

Należy zwrócić się do lekarza

A

tak

Ł

nie


Należy przyjąć pominiętą tabletkę.

Należy zastosować dodatkową ochronę antykoncepcyjną przez 7 dni. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek aż do opróżnienia blistra.


Tylko 1 tabletka została pominięta (więcej niż 12 godzin opóźnienia)


Tydzień 2 jasnobrązowe tabletki powlekane


Należy przyjąć pominiętą tabletkę.

Należy kontynuować przyjmowanie tabletek aż do opróżnienia blistra.


•    Należy przyjąć pominiętą tabletkę.

•    Należy kontynuować przyjmowanie tabletek aż do opróżnienia blistra.

•    Nie należy robić przerwy w przyjmowaniu tabletek.

•    Należy rozpocząć od razu kolejne opakowanie.


Tydzień 3

białe lub prawie białe tabletki powlekane


lub


•    Nie należy przyjmować więcej tabletek z aktualnego opakowania.

•    Należy zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek (nie dłuższą niż 7 ^1 dni, wliczając dzień w którym pominięto tabletkę).

•    Należy rozpocząć kolejne opakowanie.


Tydzień 1

_>

Czy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki doszło do

jasnożółte

współżycia płciowego?

tabletki powlekane

V

Środki ostrożności w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeśli wymioty lub biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne mogły nie wchłonąć się całkowicie. Dlatego też, podobnie jak w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia zastosowania tabletek.

Jeśli to możliwe należy przyjąć dodatkową tabletkę w ciągu 12 godzin, licząc od godziny, w której zwykle przyjmowane są tabletki. Jeżeli minie więcej niż 12 godzin, należy postąpić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia zastosowania tabletek, Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć odpowiednio dodatkową tabletkę (i) z innego opakowania.

Jak przesunąć pierwszy dzień wystąpienia krwawienia miesiączkowego na inny dzień tygodnia Jeśli stosuje się lek Samba zgodnie z zaleceniami, krwawienie miesiączkowe będzie występowało co 4 tygodnie w mniej więcej tym samym dniu tygodnia.

Jeżeli pacjentka chce przesunąć termin wystąpienia krwawienia, powinna skrócić (ale nigdy nie należy wydłużać) najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek. Na przykład, jeżeli krwawienie miesiączkowe zwykle rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chciałaby, aby w przyszłości rozpoczynało się we wtorek (3 dni wcześniej), powinna przyjąć pierwszą tabletkę z kolejnego opakowania 3 dni wcześniej niż zwykle. Im krótszy będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek (np. 3 dni lub mniej), tym większe będzie prawdopodobieństwo, że nie wystąpi krwawienie miesiączkowe. Mogąjednak wystąpić krwawienia śródcykliczne.

Zmiana terminu wystąpienia krwawienia miesiączkowego nie jest wskazaniem do zastosowania leku Samba. W celu przesunięcia terminu krwawienia w wyjątkowych sytuacjach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jak postępować w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia (krwawienie śródcykliczne! Wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne mogą wywoływać nieregularne krwawienia, szczególnie podczas pierwszych miesięcy stosowania.

Może zajść potrzeba użycia podpasek lub tamponów, jednak nie ma potrzeby przerywania stosowania tabletek. Na ogół, niewielkie krwawienia śródcykliczne ustępują w miarę jak organizm przyzwyczaja się do stosowania leku antykoncepcyjnego (zwykle po około 3 miesiącach).

Jeżeli krwawienie jest obfite, lecz podobne do zwykłego krwawienia miesiączkowego lub jeśli jest skąpe ale utrzymuje się przez wiele dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak postępować w przypadku braku krwawienia miesiączkowego

•    Jeżeli tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie występowały wymioty ani nie były stosowane inne leki, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe.

•    Jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia miesiączkowe, istnieje prawdopodobieństwo, że pacjentka jest w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy kontynuować przyjmowania tabletek, dopóki lekarz nie wykluczy ciąży.

Przerwanie stosowania leku Samba

Stosowanie leku Samba można przerwać w dowolnym momencie. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zapytać lekarza o inne metody antykoncepcyjne.

Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę i w związku z tym zakończy stosowanie leku Samba, powinna poczekać do wystąpienia jednego, normalnego krwawienia miesiączkowego przed zapłodnieniem . Ułatwi to obliczenie terminu porodu.

W przypadku dalszych pytań związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, Samba może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie złożonych, doustnych leków antykoncepcyjnych zawierających estrogen zwiększa ryzyko zakrzepicy żył. Informacje dotyczące ryzyka stosowania różnego rodzaju doustnych leków antykoncepcyjnych oraz informacje dotyczące innych działań niepożądanych - patrz punkt „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Samba”.

Podczas stosowania złożonych, doustnych leków antykoncepcyjnych mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (prawdopodobieństwo wystąpienia nie większe niż u 1 na 10 osób):

•    nastrój depresyjny, wahania nastroju,

•    ból głowy,

•    nudności,

•    ból brzucha,

•    uczucie napięcia w piersiach lub ból piersi,

•    krwawienie z pochwy,

•    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (prawdopodobieństwo wystąpienia mniejsze niż u 1 na 100 osób):

•    migrena,

•    wymioty,

•    biegunka,

•    podwyższone ciśnienie krwi,

•    powiększenie piersi,

•    brak, przerwanie lub nietypowe zatrzymanie krwawienia miesiączkowego,

•    zatrzymanie płynów w organizmie,

•    obniżone libido,

•    wysypka skórna.

Rzadko występujące działania niepożądane (prawdopodobieństwo wystąpienia mniejsze niż u 1 na 1000

osób):

reakcj a alergiczna,

•    zmniejszone wydzielanie insuliny (insulina wydzielana jest przez trzustkę pod wpływem wysokiego stężenia cukru we krwi, co powoduje obniżenie stężenia cukru we krwi),

•    zwiększone stężenie cukru we krwi,

•    zmniejszone łzawienie,

•    różnego rodzaju reakcje skórne, np. rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy, wrażliwość na światło,

•    zwiększone libido, utrata libido,

•    wydzielina z piersi,

•    wydzielina z pochwy,

•    atak serca,

•    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (tworzenie się zakrzepów w żyłach),

•    tworzenie się zakrzepów w tętnicy płucnej, powodujących ciężkie zaburzenia oddechowe (zatorowość płucna),

•    żółtaczka,

•    swędzenie,

•    nowotwór wątroby, hiperplazja (nienaturalny rozrost komórek wątrobowych),

•    uczucie dyskomfortu podczas noszenia szkieł kontaktowych,

•    zmniejszenie masy ciała.

U kobiet stosujących złożone, doustne leki antykoncepcyjne występowały następujące działania niepożądane (patrz punkt 2):

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył i tętnic,

•    nadciśnienie,

•    nowotwory wątroby,

•    wystąpienie lub pogorszenie, po przyjęciu złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych takich stanów chorobowych, jak: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;

•    ostuda.

U kobiet stosujących złożoną, doustną antykoncepcję występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi. Ponieważ jednak iyzyko wystąpienia raka piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40 roku życia, ryzyko to u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne jest niewielkie w porównaniu do ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi Dalsze informacje - patrz punkt 2.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SAMBA TABLETKA POWLEKANA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Samba po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Samba

Substancjami czynnymi leku są:

Faza I: 7 jasnożółtych tabletek powlekanych: każda tabletka powlekana zawiera 0,050 mg dezogestrelu i 0,035 mg etynyloestradiolu.

Faza II: 7 jasnobrązowych tabletek powlekanych: każda tabletka powlekana zawiera 0,100 mg dezogestrelu 0,030 mg etynyloestradiolu.

Faza III: 7 białych lub prawie białych tabletek powlekanych: każda tabletka powlekana zawiera 0,150 mg dezogestrelu i 0,030 mg etynyloestradiolu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

All-rac-a-Tokoferol Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas stearynowy Powidon K30 Skrobia ziemniaczana Laktoza jednowodna.

Otoczka:

Faza I: jasnożółte tabletki powlekane

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa Żelaza tlenek żółty (El72)

Żelaza tlenek czarny (El 72)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Faza II: jasnobrqzowe tabletki powlekane

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa Żelaza tlenek żółty (El72)

Żelaza tlenek czarny (El72)

Żelaza tlenek czerwony (El72)

Faza III: Białe lub prawie białe tabletki powlekane

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (El71)

Makrogol 3000

Jak wygląda lek Samba i co zawiera opakowanie

Faza I: okrągła, wypukła, jasnożółta tabletka powlekana o średnicy około 6 mm, z wytłoczonym napisem „RG” na jednej stronie i „P6” na drugiej stronie.

Faza II: okrągła, wypukła, jasnobrązowa tabletka powlekana o średnicy około 6 mm, z wytłoczonym napisem „RG” najednej stronie i „P7” na drugiej stronie.

Faza III: okrągła, wypukła, biała lub prawie biała tabletka powlekana o średnicy około 6 mm, z wytłoczonym napisem „RG” najednej stronie i „P5” na drugiej stronie.

Tabletki powlekane Samba pakowane są w blistry PVC/PVDC/A1. Blistry umieszczone są w tekturowym pudełku wraz z ulotką informacyjną i etui.

Każdy blister zawiera 21 tabletek powlekanych (7 tabletek jasnożółtych, 7 tabletek jasnobrązowych i 7 tabletek białych lub prawie białych).

Wielkości opakowań:

2łx

3x21

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Gedeon Richter Pic.

Gyomrói út 19-21 1103 Budapeszt, Węgry

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria: CaM6a ^HJiMHpami TaSjienor Czechy: Tricia potahovaná tableta Estonia: Samba Węgry: Samba filmtabletta Łotwa: Samba apvalkota tabłete Litwa: Samba plevele dengtos tabletés Polska: Samba tabletka powlekana Rumunia: Samba comprimat filmat Słowacja: Tricia filmom obalené tablety

Data zatwierdzenia ulotki:

13

Samba tabletka powlekana

Charakterystyka Samba tabletka powlekana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Samba tabletka powlekana,

I    faza: 0,050 mg + 0,035 mg (jasnożółtc);

II    faza: 0,100 mg + 0,030 mg (jasnobrązowe);

III    faza: 0,150 mg + 0,030 mg (białe lub prawie białe), tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Samba jest produktem trójfazowym, który zawiera trzy komponenty:

Faza I: 7 jasnożółtych tabletek, z których każda zawiera 50 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum) i 35 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Faza II: 7 jasnobrązowych tabletek, z których każda zawiera 100 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum) i 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Faza III: 7 białych lub prawie białych tabletek, z których każda zawiera 150 mikrogramów dezogestrelu {Desogestrelum) i 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Substancje pomocnicze: produkt zawiera laktozę jednowodną (faza I: 67,435 mg, faza II: 67,390 mg, faza HI: 67,34 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Faza I: okrągła, wypukła, jasnożółta tabletka powlekana o średnicy około 6 mm, z wytłoczonym napisem „RG” najednej stronie i „P6” na drugiej stronie.

Faza H: okrągła, wypukła, jasnobrązowa tabletka powlekana o średnicy około 6 mm, z wytłoczonym napisem „RG” najednej stronie i „P7” na drugiej stronie.

Faza III: okrągła, wypukła, biała lub prawie biała tabletka powlekana o średnicy około 6 mm, z wytłoczonym napisem „RG” najednej stronie i „P5” na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja.

Dawkowanie i sposób podawania

4.2


Tabletki należy przyjmować zgodnie z kolejnością podaną na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, popijając niewielką ilością płynu, jeśli jest to konieczne. Przez kolejnych 21 dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę, rozpoczynając od tabletek jasnożółtych przez 7 dni, następnie tabletek jasnobrązowych przez 7 dni i na koniec tabletek białych lub prawie białych przez 7 dni.

Każde następne opakowanie należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której wystąpi krwawienie z odstawienia leku. Krwawienie to zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki i może nie skończyć się przed rozpoczęciem następnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Samba

W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnej antykoncepcji (w poprzednim miesiącu)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1 dniu. cyklu (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem cyklu, ale w takim przypadku zaleca się stosowanie dodatkowych, barierowych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek w czasie pierwszego cyklu.

Zmiana z innego złożonego, doustnego produktu antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)

Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Samba następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego złożonego, doustnego produktu antykoncepcyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu po przerwie w stosowaniu poprzedniego produktu lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Samba w dniu usunięcia systemu, najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. (Nie wszystkie wymienione metody antykoncepcji, takie jak system terapeutyczny dopochwowy czy system transdermalny, muszą znajdować się w obrocie w każdym z krajów UE).

Zmiana z produktów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje, implant, system terapeutyczny domaciczny)

Pacjentka może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, w tym samym dniu zacząć stosować produkt leczniczy Samba (w przypadku zmiany z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego- w dniu jego usunięcia, w przypadku zmiany z iniekcji - w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja). We wszystkich tych przypadkach należy pacjentce zalecić stosowanie dodatkowej, barierowej metody antykoncepcyjnej przez pierwszych 7 dni stosowania tabletek.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Kobiety karmiące piersią - patrz punkt 4.6, środki ostrożności podczas długotrwałego unieruchomienia pacjentki w okresie poporodowym - patrz punkt 4.4.

Należy zalecić pacjentce, aby rozpoczęła stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania produktu, należy zalecić stosowanie dodatkowych, barierowych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jednakże, jeśli pacjentka odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub poczekać na wystąpienie pierwszej miesiączki.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, to ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Pacjentka powinna przyjąć zapomnianą tabletkę tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona.

W przypadku pominięcia tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:

1.    Przerwa w stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.

2.    Konieczne jest ciągłe przyjmowanie tabletek przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie zahamowanie osi podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.

Zgodnie z tym, w codziennej praktyce można udzielić następującej porady:

•    Tydzień 1 (tabletki iasnożółteł

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Przez kolejne 7 dni powinna stosować dodatkowo barierowe metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy. Jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających dzień, w któiym tabletka została pominięta doszło do współżycia płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało zapomnianych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

•    Tydzień 2 (tabletki iasnobrazoweJ

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Jeżeli tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym pierwsza tabletka została pominięta, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej. Jeśli jednak tak nie było lub, jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, należy zalecić stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej przez 7 dni.

•    Tydzień 3 (białe lub prawie białe tabletki!

Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej jest nieuchronne, ze względu na zbliżający się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można zapobiec zmniejszonej ochronie antykoncepcyjnej poprzez dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych alternatywnych zasad postępowania, pod warunkiem, że pacjentka prawidłowo przyjmowała wszystkie tabletki w ciągu 7 dni poprzedzających dzień, w którym została pominięta tabletka. W przeciwnym razie pacjentce należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i stosowała równocześnie dodatkową metodę antykoncepcyjną przez następnych 7 dni. 1 między kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi, aż do zakończenia przyjmowania drugiego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.

2. Można zalecić pacjentce, aby przestała przyjmować tabletki z dotychczas stosowanego opakowania. W tym przypadku przez okres do 7 dni powinna zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając w to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

W przypadku, kiedy pacjentka zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w pierwszej przerwie w przyjmowaniu tabletek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.

Środki ostrożności w przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowa-jelitowych (np. wymioty, biegunka1! Produkt może nie wchłonąć się całkowicie i dlatego też należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcji. Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, należy jak najszybciej przyjąć dodatkową tabletkę. Jeśli to możliwe, dodatkową tabletkę należy przyjąć przed upływem 12 godzin od pory dnia, w której przyjmowane są tabletki. Jeżeli minie więcej niż 12 godzin, należy postąpić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletek opisanymi w punkcie 4.2. „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (i) z innego opakowania.

Jak opóźnić termin wystąpienia krwawienia

Opóźnienie terminu wystąpienia krwawienia nie jest wskazaniem do zastosowania niniejszego produktu leczniczego. Jeżeli jednak, w wyjątkowych sytuacjach, pacjentka chce opóźnić termin wystąpienia krwawienia, powinna kontynuować przyjmowanie białych lub prawie białych tabletek Samba z kolejnego opakowania, bez przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek można kontynuować maksymalnie przez 7 dni, aż do skończenia drugiego opakowania. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne przyjmowanie produktu Samba należy rozpocząć po 7 dniach przerwy w stosowaniu tabletek.

W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, należy doradzić pacjentce, aby skróciła najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne i plamienie w czasie stosowania drugiego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia krwawienia z odstawienia).

4,3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych w przypadku występowania któregokolwiek z niżej wymienionych stanów. Jeżeli jakikolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania doustnych, złożonych, produktów antykoncepcyjnych, należy natychmiast przerwać ich stosowanie.

•    Występowanie, obecnie lub w przeszłości, zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

•    Występowanie, obecnie lub w przeszłości, zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu) lub objawów prodromalnych zakrzepicy (np. przemijający napad niedokrwienny, dławica piersiowa).

•    Predyspozycje do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył lub tętnic, takie jak oporność na aktywowane białko C, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hyperhomocysteinemia, przeciwciała antyfosfo lipidowe.

•    Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.

•    Obecność ciężkich lub złożonych czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic może również stanowić przeciwwskazanie (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie, jeśli nie doszło do normalizacji czynności wątroby.

•    Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).

•    Występowanie obecnie, w przeszłości lub podejrzenie złośliwego, zależnego od hormonów płciowych, nowotworu narządów rodnych lub piersi.

•    Hiperplazja endometrium.

•    Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.

•    Ciąża lub jej podejrzenie.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.

•    Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości związane z ciężką hipertriglicerydemią

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli występują stany kliniczne lub czynniki ryzyka wymienione poniżej, należy rozważyć, czy korzyści wynikające ze stosowania złożonej, doustnej antykoncepcji przeważają nad możliwym ryzykiem w każdym indywidualnym przypadku oraz należy porozmawiać o tym z pacjentką zanim podejmie ona decyzję o stosowaniu złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych, W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub pojawienia się któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka pacjentka powinna skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz zadecyduje czy należy przerwać stosowanie doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Zaburzenia krcfżenia

•    Stosowanie złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych niesie ze sobą zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w porównaniu do sytuacji, kiedy ich się nie stosuje. Częstość występowania ŻChZZ u kobiet, które nie stosują doustnych produktów antykoncepcyjnych wynosi 5-10 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania. Zwiększone ryzyko wystąpienia ŻChZZ jest największe podczas pierwszego roku stosowania złożonej, doustnej antykoncepcji. To zwiększone ryzyko jest jednak mniejsze niż ryzyko wystąpienia ŻChZZ związane z ciążą, które szacuje się, że występuje w 60 przypadkach na 100 000 ciąż. ŻChZZ jest chorobą śmiertelną w 1-2% przypadków.

•    W kilku badaniach epidemiologicznych wykazano, że u pacjentek stosujących złożone, doustne produkty antykoncepcyjne, zawierające etynyloestradiol, przeważnie w dawce 30 pg i progestagen np. dezogestrel, wystąpiło zwiększone ryzyko ŻChZZ w porównaniu do pacjentek stosujących złożoną, doustną antykoncepcję zawierającą mniej niż 50 pg etynyloestradiolu i progestagen lewonorgestrel.

•    W przypadku produktów zawierających 30 pg etynyloestradiolu w skojarzeniu z dezogestrelem lub gestodenem w porównaniu do leków zawierających mniej niż 50 pg etynyloestradiolu i lewonorgestrel szacuje się, że ogólne względne ryzyko wystąpienia ŻChZZ wynosi 1,5 i 2,0. Częstość występowania ŻChZZ w przypadku złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających Iewonorgestrel i mniej niż 50 pg etynyloestradiolu wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania. Dla produktu Samba ta częstość występowania wynosi około 30-40 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania tj. dodatkowo 10-20 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania. Wpływ tego względnego ryzyka na ilość dodatkowych przypadków będzie największy w pierwszym roku stosowania złożonej doustnej antykoncepcji, kiedy ryzyko wystąpienia ŻChZZ w czasie stosowania wszystkich złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych jest największe.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy stosowaniem złożonej, doustnej antykoncepcji a zwiększonym ryzykiem zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (zawałem mięśnia sercowego, przemijającymi napadami niedokrwienia mózgu).

•    Ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych nasila się z:

wiekiem;

występowaniem migreny;

pozytywnym wywiadem rodzinnym (wystąpienie kiedykolwiek żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli przypuszcza się, że występują wrodzone predyspozycje to należy skierować pacjentkę na konsultację do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek złożonej doustnej antykoncepcji; otyłością (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

przedłużonym unieruchomieniem, poważnymi zabiegami chirurgicznymi, jakimikolwiek zabiegami chirurgicznymi w obrębie kończyn dolnych oraz poważnymi urazami. W tych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych (w przypadku planowanych zabiegów operacyjnych przynajmniej 4 tygodnie wcześniej) i wznowienie ich stosowania najwcześniej po 2 tygodniach po całkowitym odzyskaniu przez pacjentkę sprawności ruchowych;

zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych i żylakami (prawdopodobnie). Nie ma jednomyślności co do potencjalnej roli tych stanów w występowaniu i rozwoju zakrzepicy żylnej;

stosowanie złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych na ogół związane jest ze zwiększonym ryzykiem ostrego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Ryzyko to jest znacząco zależne od wystąpienia innych czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, wiek) (patrz poniżej). Przypadki takie zdarzają się rzadko. Nie wykonano badań nad wpływem produktu Samba na ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego.

•    Ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych nasila się z:

wiekiem;

paleniem tytoniu (palenie dużej ilości papierosów i zaawansowany wiek zwiększa ryzyko,

szczególnie u kobiet po 35 roku życia);

dyslipoproteinemią;

otyłością (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

nadciśnieniem;

wadami zastawkowymi serca;

migotaniem przedsionków;

pozytywnym wywiadem rodzinnym (tj. wystąpienie kiedykolwiek tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli przypuszcza się, że występują wrodzone predyspozycje to należy skierować pacjentkę na konsultację do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek złożonej, doustnej antykoncepcji.

•    Występowanie jednego poważnego lub licznych czynników ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył lub tętnic może stanowić przeciwwskazanie. Należy wziąć pod uwagę możliwość zastosowania leczenia przeciwzakrzepowego. Osobom stosującym złożone, doustne produkty antykoncepcyjne należy szczególnie zalecić, aby skontaktowały się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy, które mogą wskazywać na zakrzepicę. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia wystąpienia zakrzepicy, należy przerwać stosowanie złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych. Ponieważ leczenie przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny) wywołuje działanie teratogenne, należy rozpocząć stosowanie odpowiedniej, alternatywnej metody antykoncepcyjnej.

•    U osób stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne wyjątkowo rzadko występowała zakrzepica w tętnicach lub żyłach wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub naczyniach siatkówki. Nie ma jednomyślności, co do tego, czyjej wystąpienie było związane ze stosowaniem złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

•    Objawy żylnej lub tętniczej zakrzepicy mogą być następujące: jednostronny ból i (lub) obrzęk nogi; nagły, silny ból w klatce piersiowej, niezależnie od tego czy promieniuje do lewego

ramienia; nagła duszność; nagły napad kaszlu; jakikolwiek nietypowy, silny, długotrwały ból głowy; nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku; podwójne widzenie; niewyraźna mowa lub afazja; zawroty głowy; zapaść, której mogą towarzyszyć ogniskowe drgawki; osłabienie lub silne zdrętwienie, które wystąpiło nagle i dotyczyło jednej strony lub części ciała; zaburzenia ruchowe; „ostry brzuch".

•    Inne stany chorobowe, które były związane z działaniami niepożądanymi ze strony układu krążenia to: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

•    Należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie połogu (dalsze informacje - patrz punkt 4.6„Ciąża i laktacja").

•    Zwiększenie częstości występowania lub nasilenie migreny podczas stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych (co może być zwiastunowym objawem zaburzeń naczyniowo-mózgowych) może być powodem natychmiastowego przerwania stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

•    Czynniki biochemiczne mogące wskazywać na dziedziczne lub nabyte predyspozycje do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych żył lub tętnic, to: oporność na aktywowane białko C, hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

•    Oceniając stosunek ryzyka do korzyści lekarz powinien wziąć pod uwagę, że zastosowane odpowiednie leczenie wymienionych stanów chorobowych może obniżyć ryzyko zakrzepicy jak również to, że ryzyko związane z ciążą jest większe niż ryzyko związane ze stosowaniem złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Nowotwory

•    W kilku badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u osób długotrwale stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do jakiego stopnia na wyniki te wpływa np. zachowanie seksualne oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

•    Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR=1,24) względne ryzyko raka piersi. To zwiększone ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40 roku życia, ryzyko raka piersi u pacjentek obecnie lub w przeszłości stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne jest tylko nieznacznie większe w porównaniu do ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u osób stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne, biologicznym oddziaływaniem złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych przyczyn. Zdiagnozowane przypadki raka piersi u osób stosujących tabletki antykoncepcyjne zazwyczaj są klinicznie mniej zaawansowane w porównaniu do raka piersi zdiagnozowanego u osób ich niestosujących.

•    U osób stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te w kilku przypadkach prowadziły do groźnych dla życia krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u pacjentek stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne pojawi się silny ból w nadbrzuszu, hepatomegalia lub, jeśli wystąpią objawy wskazujące na krwawienie do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.

Inne stany kliniczne

•    U pacjentek z hipertriglicerydemią lub jej obecnością w wywiadzie rodzinnym może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyj nych.

•    Mimo iż u wielu pacjentek stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie ciśnienia krwi, to rzadko miało ono znaczenie klinicznie. Nie ustalono zależności miedzy stosowaniem złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych a istotnym klinicznie nadciśnieniem. Jeśli podczas stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych wystąpi utrzymujące się, klinicznie istotne nadciśnienie tętnicze, lekarz powinien przerwać stosowanie złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych i zastosować leczenie przeciwnadciśnieniowe. Po wdrożeniu leczenia przećiwnadciśnieniowego i znormalizowaniu wartości ciśnienia, jeśli istnieje taka potrzeba, można ponownie włączyć stosowanie złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

•    Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich występowania ze stosowaniem złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.

•    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby wątrobowe wrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

•    Pomimo, że złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinoopomość i tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i

stosujących złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę muszą być dokładnie kontrolowane w czasie stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

•    Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są związane ze stosowaniem złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

•    Czasami może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe.

•    Zgłaszane były przypadki nasilenia się objawów depresji endogennej oraz padaczki podczas stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Wszystkie powyższe informacje należy uwzględnić przepisując pacjentce złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne, jak również doradzając wybór odpowiedniej metody antykoncepcyjnej.

Badanie lekarskie/konsultacja

Przed rozpoczęciem lub ponownym stosowaniem produktu leczniczego Samba należy zebrać dokładny wywiad (z uwzględnieniem wywiadu rodzinnego) i wykluczyć ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie krwi i przeprowadzić badanie fizykalne, ukierunkowane na przeciwwskazania (patrz: punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz: punkt 4.4). Należy również poinstruować pacjentkę, aby dokładnie przeczytała ulotkę dla pacjenta i stosowała się do zawartych w niej zaleceń. Rodzaj i częstość badań kontrolnych powinny być ustalone na podstawie praktycznych zasad postępowania oraz być dostosowane indywidualnie dla każdej pacjentki.

Pacjentkę należy poinformować o tym, że tabletki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem HTV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletek (patrz punkt 4,2), wystąpienia wymiotów (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).

Ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia substancji czynnych w osoczu i zmniejszonej skuteczności produktu Samba, preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) nie mogą być stosowane podczas przyjmowania produktu Samba (patrz punkt 4.5.).

Zmniejszona kontrola cyklu

W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych, szczególnie podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne). Przyczynę tych nieregularnych krwawień należy ustalić po okresie adaptacji trwającym około trzy cykle.

Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach, należy rozważyć niehormonalne przyczyny i zastosować odpowiednie metody diagnostyczne, aby wykluczyć nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek może nie wystąpić krwawienie z odstawienia. Jeśli złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży.

Jeśli jednak złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, to przed kontynuowaniem stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje z lekami powodujące zwiększony klirens hormonów płciowych mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia śródcyklicznego i braku skuteczności antykoncepcyjnej. Ustalono to w przypadku pochodnych hydantoiny, barbituranów, prymidonu, karbamazepiny i ryfampicyny, natomiast przypuszcza się również w przypadku oksykarbazepiny, topiramatu, felbamatu, rytonawiru i gryzeofulwiny. Prawdopodobnie podstawą mechanizmu tych interakcji jest zdolność indukowania enzymów wątrobowych przez te leki. Maksymalne indukowanie enzymów zwykle nie jest obserwowane przed okresem 2-3 tygodni po rozpoczęciu leczenia, ale może utrzymywać się przynajmniej 4 tygodnie po zaprzestaniu leczenia. Pacjentkom przyjmującym leki indukujące enzymy wątrobowe należy zalecić dodatkowe, tymczasowe stosowanie barierowych metod antykoncepcyjnych lub przepisać inną niehormonalną metodę antykoncepcji.

Brak skuteczności antykoncepcyjnej zgłaszano również podczas stosowaniu antybiotyków takich jak ampicylina lub tetracykliny. Ten mechanizm działania nie został wyjaśniony.

Pacjentki stosujące ryfampicynę powinny, oprócz złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych, stosować barierowe metody antykoncepcyjne przez cały okres stosowania ryfampicyny i przez 28 dni po zaprzestaniu stosowania ryfampicyny. W przypadku, kiedy leczenie towarzyszące trwa dłużej niż okres, na jaki wystarcza ilość tabletek w opakowaniu złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych, to kobieta powinna rozpocząć kolejne ich opakowanie bez przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Specjaliści zalecają, żeby zwiększyć dawkę hormonalnych leków antykoncepcyjnych u kobiet, które długotrwale przyjmują leki indukujące enzymy wątrobowe. W przypadku, kiedy stosowanie dużych dawek leków antykoncepcyjnych nie jest zalecane lub, kiedy okazuje się, że te duże dawki nie są wystarczające lub bezpieczne np, w przypadku nieregularnych krwawień, należy zalecić stosowanie innej metody antykoncepcyjnej.

Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) nie powinny być stosowane jednocześnie z produktem Samba, ponieważ może to prowadzić do braku skuteczności antykoncepcyjnej. Zgłoszono występowanie krwawień śródcyklicznych oraz nieplanowanych ciąż. Spowodowane to jest stymulowaniem enzymów metabolizujących leki przez dziurawiec zwyczajny. To pobudzenie może utrzymywać się 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania dziurawca zwyczajnego.

Badania laboratoryjne

Stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki pewnych badań laboratoryjnych, między innymi na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy, nerek; na stężenie białek osocza (transportowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz frakcji lipidowej i lipoproteinowej, na parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zwykle pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych jest przeciwwskazane w ciąży. Wyniki większości badań epidemiologicznych nie wykazują ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania złożonych, doustnych tabletek antykoncepcyjnych we wczesnej ciąży.

Złożone, doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmniejszać ilość mleka u kobiet karmiących oraz zmieniać jego skład. W związku z tym, złożone, doustne tabletki antykoncepcyjne nie powinny być zalecane dopóki kobieta całkowicie nie odstawi dziecka od piersi. Małe ilości hormonalnych leków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem, jednak brak jest dowodu, aby miało to niekorzystny wpływ na zdrowie niemowlęcia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy Samba nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

U pacjentek stosujących złożone, doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano następujące działania niepożądane (patrz punkt 4.4):

•    tętnicze lub żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

•    nadciśnienie;

•    nowotwory wątroby;

•    wystąpienie lub pogorszenie, po    zastosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, takich stanów

chorobowych jak: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;

•    ostuda.

Podczas stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1 000

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

ogniskowy rozrost guzkowy wątroby, gruczolak wątroby

Zaburzenia układu immuno logicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia

zatrzymanie płynów

zmniejszone

metabolizmu i odżywiania

wydzielanie insuliny

Zaburzenia psychiczne

nastrój depresyjny, zmiany nastroju

obniżone libido

zwiększone libido, utrata libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia oka

nietolerancja szkieł kontaktowych, zmniejszone łzawienie

Zaburzenia serca

ostry zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

zator żylny

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zator płucny

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności

wymioty, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka, kamica żółciowa, zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, pokrzywka

rumień

wielopostaciowy, rumień guzowaty, ostuda, świąd, światłowstręt

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, tkliwość piersi, krwawienia z pochwy

powiększenie piersi, brak miesiączki

wydzielina z piersi, upławy

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

podwyższone ciśnienie krwi

zmniejszenie masy ciała, nietolerancja glukozy, zwiększone stężenie glukozy we krwi

U pacjentek stosujących złożoną doustną antykoncepcję występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi. Ponieważ jednak ryzyko wystąpienia raka piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40 roku życia, ryzyko to u pacjentek stosujących tabletki antykoncepcyjne jest niewielkie w porównaniu do ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi (dalsze informacje - patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie opisywano ciężkich, szkodliwych skutków po przedawkowaniu produktu. Objawy, jakie mogą się pojawić w związku z przedawkowaniem to: nudności, wymioty oraz lekkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, należy stosować leczenie objawowe.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, produkty sekwencyjne Kod ATC: G03AB05

Działanie antykoncepcyjne złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych oparte jest na interakcjach między różnymi czynnikami, z których najważniejsze to zahamowanie owulacji i zmiany w konsystencji śluzu szyjkowego. Oprócz działania polegającego na zapobieganiu ciąży złożone, doustne produkty antykoncepcyjne mają inne pozytywne właściwości, które - obok właściwości negatywnych (patrz punkt 4.4 i 4.8) - mogą być pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru metody kontroli urodzeń. Cykl jest bardziej regularny, a krwawienia miesiączkowe są często mniej bolesne i mniej obfite.

Skutkiem tego dodatkowego działania może być zmniejszenie częstości występowania niedoborów żelaza. Ponadto, istnieją dowody na zmniejszone tyzyko wystąpienia torbielowatych zmian nowotworowych sutka, torbieli jajników, zapalenia miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej oraz raka endometrium i jajnika, podczas stosowania złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki (50 pg etynyloestradiolu). Nie stwierdzono, czy dotyczy to również złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierające mniejsze dawki. W badaniach klinicznych wykazano, że produkt leczniczy Samba znacząco obniża parametry androgenne glukuronidu 3-alfa androstenediolu, androstenedionu, DHEA-S i niezwiązanego testosteronu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dezogestrel

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dezogestrel jest szybko i całkowicie wchłaniany i przekształcany do etonogestrelu. Maksymalne stężenia w osoczu, wynoszące około 1,5 ng/ml (pierwszy tydzień) do 5 ng/ml (trzeci tydzień) występują po około 1,5 godziny od podania tabletki. Biodostępność wynosi 62-81%.

Dystrybucja

Etonogestrel wiąże się z albuminami i globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG).

Jedynie 2% - 4% całkowitego stężenia leku występuje w osoczu w postaci wolnego steroidu, 40-70% wiąże się specyficznie z SHBG. Zwiększenie stężenia SHBG wywołane przez etynyloestradiol wpływa na dystrybucję białek osocza, zwiększając stężenie frakcji związanej z SHBG i zmniejszając stężenie frakcji związanej z albuminami. Pozorna objętość dystrybucji dezogestrelu wynosi 1,5 1/kg.

Metabolizm

Etonogestrel jest całkowicie metabolizowany na drodze przemian metabolicznych charakterystycznych dla związków steroidowych. Klirens osocza wynosi 2 ml/min/kg. Nie stwierdzono interakcji z jednocześnie podawanym etynyloestradiolem.

Eliminacja

Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie końcowej wynosi około 30 godzin.

Dezogestrel i jego metabolity wydalane są z moczem lub z żółcią w stosunku 6:4.

Stan stacjonarny

Na farmakokinetykę etonogestrelu wpływa stężenie SHBG, które jest trzykrotnie podwyższone przez etynyloestradiol. Następne podania leku powodują około dwu-, trzykrotne zwiększenie jego stężenia w osoczu, osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu podawania produktu.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol po podaniu doustnym jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu wynosi około 80 pg/ml i osiągane jest w ciągu 1-2 godzin. Całkowita biodostępność jest wynikiem sprzęgania oraz efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i wynosi około 60%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu wiązany niespecyficznie z albuminami osocza (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG w osoczu. Ustalono, że pozorna objętość dystrybucji wynosi około 5 1/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol, przed przedostaniem się do krążenia ogólnego, ulega sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i w wątrobie. Metabolizowany jest głównie w procesie aromatycznej hydroksylacji. Powstaje wiele różnorodnych metabolitów w wyniku hydroksylacji lub metylacji, które występująw postaci niezwiązanej lub sprzężone w postaci glukuronidów i siarczanów. Klirens osocza wynosi około 5 ml/min/kg.

Eliminacja

Stężenie etynyloestradiolu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach, w końcowej fazie biotransformacji leku okres półtrwania wynosi około 24 godziny. Lek w postaci niezmienionej nie jest wydalany, a metabolity etynyloestradiolu wydalane są z moczem lub z żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania metabolitów wynosi około 1 doby.

Stan stacjonarny

Stan stacjonarny występuje po 3-4 dobach, kiedy stężenie leku w osoczu jest większe o około 30% - 40% w porównaniu z pojedynczą dawką,

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne nie wykazały żadnego ryzyka stosowania złożonych, doustnych produktów antykoncepcyjnych u ludzi w zalecanych dawkach. Poparte jest to wynikami badań toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności, działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozmnażanie. Należy mieć na uwadze, że stosowanie hormonów płciowych może powodować rozwój różnych hormonozależnych tkanek czy nowotworów.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

All-rac-a-Tokoferol Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas stearynowy Powidon K30 Skrobia ziemniaczana Laktoza jednowodna.

Otoczka:

Faza I: jasnożółte tabletki powlekane

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa Żelaza tlenek żółty (El72)

Żelaza tlenek czarny (El 72)

Żelaza tlenek czerwony (El72)

Faza II: jasnobrązowe tabletki powlekane

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (El71)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa Żelaza tlenek żółty (El72)

Żelaza tlenek czarny (El72)

Żelaza tlenek czerwony (El72)

Faza III: Białe lub prawie białe tabłetkipowlekane

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane Samba pakowane są w blistry PVC/PVDC/AL Blistry umieszczone są w tekturowym pudełku wraz z ulotką i etui.

Wielkości opakowań:

1x21

3x21

6x21

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Każdy blister zawiera 21 tabletek powlekanych (7 tabletek jasnożółtych, 7 tabletek jasnobrązowych i 7 tabletek białych lub prawie białych).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Pic. 1103 Budapeszt Gyömröi ut 19-21 Węgry

8.    NUMER(-Y)POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek

Samba tabletka powlekana