+ iMeds.pl

Sanosvit calcium 114 mg Ca2+/5 mlUlotka Sanosvit calcium

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sanosvit Calcium

114 mg jonów wapnia (Ca2+)/ 5 ml, syrop

(Calcii glubionas + Calcii lactobionas)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Sanosvit Calcium ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sanosvit Calcium i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sanosvit Calcium

3.    Jak stosować lek Sanosvit Calcium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sanosvit Calcium

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SANOSVIT CALCIUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sanosvit Calcium jest lekiem, w postaci syropu o smaku bananowym, zawierającym jako substancje czynne glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu i prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Stanowi on istotny składnik tkanki kostnej, warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie.

Zawarte w leku organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie leku uzupełnia niedobory wapnia w organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych.

Sanosvit Calcium stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SANOSVIT CALCIUM

Kiedy nie stosować leku Sanosvit Calcium

Jeśli u pacjenta występuje:

-    uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia w surowicy krwi), np. u chorych z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem mnogim i przerzutami nowotworów do kości,

-    ciężka hiperkalciuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem).

Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.

Jeśli pacjent jest chory na galaktozemię lub cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość sacharozy leku Sanosvit Calcium nie należy stosować u osób z dziedzicznie występującymi schorzeniami metabolicznymi, takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sanosvit Calcium

Należy poradzić się lekarza zanim rozpocznie się przyjmować lek Sanosvit Calcium, jeśli

-    przyjmuje się glikozydy naparstnicy, epinefrynę, tetracykliny lub diuretyki tiazydowe.

-    choruje się na niewydolność nerek, choroby serca, sarkoidozę, kamicę nerkową szczawianowo-wapniową, dnę moczanową.

Podczas leczenia preparatami wapnia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek zmniejsza wchłanianie tetracyklin i związków fluoru, między innymi fluorochinolonów (wymagana jest 3-godzinna przerwa między podaniem tych leków i soli wapnia).

Duże dawki leku i witaminy D mogą osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Duże dawki soli wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Lek nasila działanie sulfonamidów.

Witamina D, glikokortykosteroidy, parathormon, moczopędne leki tiazydowe i kwas cytrynowy zwiększają wchłanianie soli wapnia, natomiast kalcytonina, nadmiar lipidów oraz fosforany zmniejszaj ą wchłanianie soli wapnia.

W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania jakichkolwiek innych leków należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia ewentualnych zmian dotyczących przyjmowania leku.

Stosowanie leku Sanosvit Calcium z jedzeniem i piciem

Zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (np. produkty zbożowe), szczawiany (np. szpinak, rabarbar) i fosforany (np. mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie zwrotne wapnia.

Kwaśny odczyn pokarmu zwiększa wchłanianie soli wapnia.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Chorzy z kamicą nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów. U chorych z łagodną hiperkalciurią, niewydolnością nerek lub kamicą nerkową należy oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi oraz wydalanie wapnia z moczem.

W dostępnym piśmiennictwie nie ma danych na temat stosowania soli wapnia w niewydolności wątroby.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sanosvit Calcium można stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sanosvit Calcium nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SANOSVIT CALCIUM

Podawać doustnie.

Dzieci do 6 lat: łyżeczkę do herbaty 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki do herbaty 2 do 3 razy na dobę.

Młodzież i dorośli: łyżkę stołową 2 do 3 razy na dobę.

5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) zawiera 114 mg jonów wapnia.

Syrop należy podawać w postaci nierozcieńczonej.

Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć opakowanie.

Lek może być stosowany zarówno u dzieci jak i dorosłych, jednakże ze względu na formę syropu i przyjemny smak jest głównie stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sanosvit Calcium

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania leku są: brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wielomocz, osłabienie mięśniowe.

Pominięcie zastosowania leku Sanosvit Calcium

-    Jeśli lek przyjmowany jest regularnie, a od momentu pominiętej dawki upłynęło niewiele czasu, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe.

-    Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej planowej dawki leku, należy ją przyjąć w odpowiednim czasie.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sanosvit Calcium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić:

-    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka).

-    U osób z niewydolnością nerek podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz, uszkodzenie nerek.

Działania niepożądane mogą wystąpić, kiedy spożycie wapnia przekracza 2000-2500 mg/dobę, przy długotrwałym stosowaniu lub u osób z niewydolnością nerek.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Sanosvit Calcium mogą wystąpić inne niż wyżej wymienione działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SANOSVIT CALCIUM

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku Sanosvit Calcium po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Sanosvit Calcium

-    Substancjami czynnymi leku są glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia.

-    Inne składniki leku to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

-    5 ml syropu zawiera:

Glukonolaktobionian wapnia 1442,5 mg Laktobionian wapnia    313,6 mg

Jak wygląda lek Sanosvit Calcium i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego, zamykana zakrętką z wkraplaczem i zabezpieczeniem gwarancyjnym koloru białego, o pojemności 150 ml w tekturowym pudełku.

Lek ma postać syropu o smaku bananowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa tel. 22 608 13 00 faks 22 608 13 03

Wytwórca:

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszkowice

Data zatwierdzenia ulotki: 11/2012

4/4

Sanosvit Calcium

Charakterystyka Sanosvit calcium

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sanosvit Calcium, 114 mg jonów wapnia (Ca2+)/ 5 ml, syrop.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1442,5 mg 313,6 mg


5 ml syropu zawiera substancje czynne: Glukonolaktobionian wapnia Laktobionian wapnia

Inne składniki leku to: sacharoza i sodu benzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego.

Dzieci do 6 lat: łyżeczkę do herbaty 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki do herbaty 2 do 3 razy na dobę.

Młodzież i dorośli: łyżkę stołową 2 do 3 razy na dobę.

5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) zawiera 114 mg jonów wapnia.

Syrop należy podawać w postaci nierozcieńczonej.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Hiperkalcemia (np. u chorych z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem mnogim i przerzutami nowotworów do kości).

•    Ciężka hiperkalciuria.

•    Nie należy podawać produktu chorym na galaktozemię i cukrzycę.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Nie należy podawać produktu z dużymi dawkami witaminy D.

•    Należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu produktu chorym leczonym glikozydami nasercowymi lub epinefryną.

•    Ostrożnie podaje się produkt w niewydolności nerek, chorobach serca, sarkoidozie, kamicy nerkowej szczawianowo-wapniowej, dnie moczanowej oraz w czasie stosowania tetracyklin i diuretyków tiazydowych.

•    Podczas leczenia preparatami wapnia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi. Stosowanie w niewydolności nerek

Chorzy z kamicą nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów. U chorych z łagodną hiperkalciurią, niewydolnością nerek lub kamicą nerkową należy oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi oraz wydalanie wapnia z moczem.

Stosowanie w niewydolności wątroby

W dostępnym piśmiennictwie nie ma danych na temat stosowania soli wapnia w niewydolności wątroby.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produkt zmniejsza wchłanianie tetracyklin i związków fluoru, między innymi fluorochinolonów (wymagana jest 3-godzinna przerwa między podaniem tych leków i soli wapnia).

Duże dawki produktu i witaminy D mogą osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Duże dawki soli wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Produkt nasila działanie sulfonamidów.

Witamina D, glikokortykosteroidy, parathormon, moczopędne leki tiazydowe i kwas cytrynowy zwiększają wchłanianie soli wapnia, natomiast kalcytonina, nadmiar lipidów oraz fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (np. produkty zbożowe), szczawiany (np. szpinak, rabarbar) i fosforany (np. mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie zwrotne wapnia.

Kwaśny odczyn treści pokarmowej zwiększa wchłanianie soli wapnia.

4.6    Ciąża i laktacja

Produkt można stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

W dostępnym piśmiennictwie brak danych o embriotoksycznym i teratogennym działaniu produktu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W dostępnym piśmiennictwie brak danych na temat wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

•    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka).

•    U osób z niewydolnością nerek podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz, uszkodzenie nerek.

Działania niepożądane mogą wystąpić, kiedy spożycie wapnia przekracza 2000-2500 mg/dobę, przy długotrwałym stosowaniu lub u osób z niewydolnością nerek.

4.9 Przedawkowanie

Stężenie wapnia w surowicy krwi 2,6 mmol/l jest traktowane jako objaw hiperkalcemii.

W razie przedawkowania soli wapnia stosuje się nawodnienie doustne lub dożylne (w ciężkich stanach przy stężeniu wapnia większym niż 2,9 mmol/l podaje się dożylnie fizjologiczny roztwór chlorku sodowego). Jednocześnie lub tuż po nawodnieniu podaje się furosemid lub inne moczopędne leki pętlowe (nietiazydowe). Jeśli nie ma poprawy stosuje się kalcytoninę, difosforany i glikokortykosteroidy.

Chorym z niskim stężeniem fosforanów we krwi i sprawnymi nerkami można podać doustnie fosforany. Zaleca się monitorowanie stężenia wapnia w surowicy.

Objawami przedawkowania leku są: brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wielomocz, osłabienie mięśniowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty wapniowe.

Kod ATC: A12AA20

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Sanosvit Calcium jest produktem, w postaci syropu o smaku bananowym, zawierającym jako substancje czynne glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania równowagi wodno -elektrolitowej organizmu i prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Stanowi on istotny składnik tkanki kostnej, warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie. Zawarte w produkcie organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie produktu uzupełnia niedobory wapnia w organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych. W organizmie wapń występuje w postaci hydroksyapatytu. Obecny w kościach podlega ciągłej wymianie z wapniem z osocza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Około od 1/5 do 1/3 doustnie przyjętej dawki wapnia jest wchłaniane w jelicie cienkim.

Absorpcja wapnia zależy od pH, czynników dietetycznych, obecności witaminy D oraz fitynianów i błonnika. Wchłanianie wapnia jest tym większe im większy jest jego deficyt w organizmie.

Zdolność do wiązanie się z białkami osocza

Do około 45% wchłoniętego wapnia ulega wiązaniu z białkami.

Eliminacja

20% wapnia jest wydalanego z moczem, 80% z kałem - jest to głównie wapń który nie uległ wchłonięciu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak szczegółowych danych.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego zamykana zakrętką z wkraplaczem i zabezpieczeniem gwarancyjnym koloru białego o pojemności 150 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2516

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17 czerwca 1981 / 20 maja 1999 / 20 lipca 2004 / 11 lipca 2005 / 12 grudnia 2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/2012

5/5

Sanosvit Calcium