Imeds.pl

Santaherba -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Santaherba krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Santaherba i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Santaherba

3.    Jak stosować lek Santaherba

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Santaherba

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Santaherba i w jakim celu się go stosuje

Santaherba jest lekiem stosowanym wspomagająco w katarze siennym.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Santaherba Kiedy nie stosować leku Santaherba

Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci poniżej 12 lat po konsultacji lekarskiej.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku 2-5 lat.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Lek Santaherba a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu, preparat zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Santaherba

Lek zawiera 39,5% v/v etanolu, tzn. do 234 mg na średnią dawkę dla dorosłych (30 kropli), co jest równoważne 5,8 ml piwa lub 2,3 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3.    Jak stosować lek Santaherba

Dorośli: 3 razy dziennie po 30 kropli.

Młodzież od 12 do 18 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Dzieci od 6 do 11 lat: po konsultacji z lekarzem. Zwykle stosuje się 14 - % dawki dla dorosłego; jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 10 kropli 3 razy dziennie.

Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.

U dzieci podawać lek nie częściej, niż co 4 godziny i nie stosować dłużej niż zalecił lekarz.

Sposób stosowania

Odpowiednią ilość kropli rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody.

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 14 godziny przed lub 1 godziny po posiłku. Przed połknięciem, należy przetrzymać chwilę pod językiem. Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia.

Czas stosowania

Nie zaleca się stosowania dłużej niż 5 dni bez konsultacji lekarskiej. Skonsultować się w lekarzem, jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 5 dniach leczenia.

W przypadku wrażenia, że lek nie działa lub działa za słabo, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Santaherba

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Santaherba

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Santaherba

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Do dnia sporządzenia ulotki nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków.

5.    Jak przechowywać lek Santaherba

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Santaherba

100 ml kropli zawiera:

Substancje czynne: - Yerba santa

D3

3,33 ml

- Ipeca

D4

3,33 ml

- Lobelia inflata

D3

3,33 ml

- Adrenalinum

D6

3,33 ml

- Belladonna

D4

3,33 ml

- Stramonium

D4

3,33 ml

- Solidago virga aurea

D3

3,33 ml

- Ephedra vulgaris

D4

3,33 ml

- Galeopsis ochroleuca TM

3,33 ml

- Sambucus nigra

TM

3,33 ml

- Crataegus oxyacantha TM

3,33 ml

Lek zawiera 39,5 % v/v etanolu.

Substancje pomocnicze: woda, etanol Zawartość leku w opakowaniu: 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratoires Lehning 3 rue du Petit Marais 57640 Sainte-Barbe, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

RUSTIKA Sp. z o.o. ul. Wilcza 69 00-679 Warszawa tel.: 022 621 19 74

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3