+ iMeds.pl

Sativex (27 mg + 25 mg)/mlUlotka Sativex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sativex, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Każde 100 mikrolitrów aerozolu zawiera 2,7 mg Delta-9-tetrahydrocannabinolum + 2,5 mg

Cannabidiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sativex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sativex

3.    Jak stosować lek Sativex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sativex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sativex i w jakim celu się go stosuje

Sativex to aerozol do stosowania w jamie ustnej, który zawiera wyciągi z Cannabis zwane kannabinoidami.

W jakim celu stosuje się lek Sativex

Sativex stosowany jest w celu poprawy objawów związanych ze sztywnością mięśni występującą w stwardnieniu rozsianym (MS), zwaną także spastycznością.

Spastyczność oznacza, że napięcie mięśni jest zwiększone, co powoduje, że mięśnie są sztywniejsze lub bardziej naprężone. Innymi słowy, kiedy mięsień porusza się, opór w stosunku do tego ruchu jest większy niż normalnie.

Sativex stosowany jest w przypadku, gdy inne leki stosowane w celu łagodzenia sztywności mięśni nie zadziałały.

Czterotygodniowe próbne stosowanie leku Sativex

Wyłącznie lekarz specjalista może rozpocząć u pacjenta terapię lekiem Sativex. Lekarz specjalista będzie dokonywał okresowej oceny stanu zdrowia pacjenta, aby stwierdzić, czy pacjent powinien kontynuować przyjmowanie leku.

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Sativex, lekarz specjalista przeprowadzi dokładną ocenę stopnia spastyczności u pacjenta oraz odpowiedzi pacjenta na inne terapie.

•    Następnie pacjent będzie próbnie stosował przez 4 tygodnie lek Sativex. Celem próby będzie ocena skuteczności tego leku u danego pacjenta.

•    Jedynie w przypadku, gdy zaobserwuje się u pacjenta znaczną poprawę w zakresie spastyczności po upływie 4 tygodni, pacjent będzie mógł kontynuować leczenie lekiem Sativex.

2. Informacje ważne przez zastosowaniem leku Sativex Kiedy nie stosować leku Sativex:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na wyciągi z Cannabis lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent lub jakakolwiek inna osoba bezpośrednio spokrewniona z pacjentem ma jakiekolwiek zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak schizofrenia, psychoza lub inne znaczące zaburzenia psychiatryczne. Nie dotyczy to depresji związanej ze stwardnieniem rozsianym.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

Nie stosować tego leku, jeśli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sativex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    Pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Bez względu na to, czy pacjent jest mężczyzną czy kobietą, musi stosować skuteczną metodę antykoncepcyjną podczas stosowania tego leku (patrz także poniżej „Ciąża, karmienie piersią, antykoncepcja“).

•    Pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

•    Pacjent ma padaczkę lub regularne ataki (napady) drgawkowe.

•    Pacjent ma zaburzenia nerek lub wątroby.

•    Pacjent ma poważne zaburzenia serca, takie jak dusznica bolesna, słabo wyrównane nadciśnienie lub zaburzenia związane z częstością rytmu lub akcji serca lub po przebytym ataku serca.

•    Pacjent jest w podeszłym wieku, szczególnie, jeśli wykonywanie codziennych czynności, takich jak przygotowywanie gorących posiłków i napojów sprawia kłopot.

•    Pacjent uprzednio nadużywał jakiegokolwiek leku lub substancji.

Jeśli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjenta (lub gdy są jakiekolwiek wątpliwości), należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Sativex.

Inne leki i Sativex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych aktualnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty oraz leków ziołowych, ponieważ Sativex może mieć wpływ na ich działanie. Inne leki mogą także wpływać na działanie leku Sativex.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, w przypadku stosowania któregokolwiek z poniżej wymienionych leków:

•    Leków zmniejszających niepokój (środki uspokajające) lub poprawiających sen (leki nasenne). Leki te mogą zwiększyć działania niepożądane leku Sativex oraz ryzyko upadków i innych wypadków.

•    Leków zmniejszających napięcie mięśni, takie jak baklofen lub diazepam. Stosowanie tych leków z lekiem Sativex może zwiększyć ryzyko upadków.

Jeśli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjenta (lub są jakiekolwiek wątpliwości), należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Sativex.

Jeśli pacjent leczy się u innego lekarza lub zostaje przyjęty do szpitala, powinien poinformować o wszystkich stosowanych przez siebie lekach.

Sativex z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Podczas stosowania leku Sativex należy unikać picia napojów alkoholowych, szczególnie na początku terapii lub w przypadku zmiany dawki. Jeśli pije się alkohol podczas terapii lekiem Sativex, należy mieć świadomość, że stosowanie leku Sativex i spożywanie alkoholu może nasilić efekty działania zarówno leku, jak i alkoholu (takie jak utrata równowagi lub zdolność do szybkiej reakcji), co może zwiększyć ryzyko upadków i innych wypadków.

•    Sativex można stosować zarówno podczas jedzenia, jak i między posiłkami (jednak patrz punkt 3 poniżej „Jak stosować lek Sativex“).

Ciąża, karmienie piersią, antykoncepcja (mężczyźni i kobiety)

•    W ciąży i w okresie karmienia piersią lub, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie używać leku Sativex w czasie ciąży, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

•    Bez względu na to, czy pacjent jest mężczyzną, czy kobietą, musi stosować skuteczną metodę antykoncepcyjną podczas przyjmowania tego leku. Kontynuować stosowanie antykoncepcji przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia.

•    Nie stosować leku Sativex, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

•    Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn od momentu, kiedy po raz pierwszy zacznie się stosować Sativex, aż do czasu ustalenia stałej dawki dobowej.

•    Sativex może powodować, że będzie się odczuwać senność lub zawroty głowy, co może mieć niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i wykonywanie czynności wymagających określonych umiejętności. Odnotowano także rzadkie przypadki utraty przytomności.

•    Kiedy już pacjent przyzwyczai się do stosowania leku Sativex, a dawka zostanie ustalona, w dalszym ciągu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli Sativex powoduje działania niepożądane, takie jak senność lub zawroty głowy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność do wykonywania tych czynności. W razie jakichkolwiek wątpliwości, nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn.

Podróże zagraniczne z lekiem Sativex

•    Należy sprawdzić, czy wwóz tego leku do jakiegokolwiek kraju, do którego się udaje się pacjent lub przez który przejeżdża jest zgodny z prawem. Sativex jest narkotykiem kontrolowanym i jego status prawny różni się pomiędzy państwami.

•    W niektórych krajach prowadzenie pojazdów podczas stosowania leku Sativex może być niezgodne z prawem.

Sativex zawiera alkohol etylowy (etanol) oraz propylenowy glikol

•    Sativex zawiera około 50% obj./obj. etanolu (alkoholu), tzn. do 40 mg w jednorazowej dawce. Ilość alkoholu w zazwyczaj stosowanej maksymalnej dawce dobowej (12 rozpyleń aerozolu) jest taka sama jak w dwóch łyżeczkach (10 ml) piwa i około 1 łyżeczce (5 ml) wina. Produkt ten może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową (alkoholizm).

•    Sativex zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia.

3. Jak stosować lek Sativex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować Sativex wyłącznie w jamie ustnej - na wewnętrznej stronie policzka lub pod językiem.

• Można stosować Sativex zarówno podczas jedzenia, jak i między posiłkami. Jednak stosowanie leku Sativex podczas posiłków może mieć wpływ na ilość leku wchłanianego przez organizm. Należy starać się, na ile to możliwe, stosować Sativex każdego dnia w ten sam sposób w relacji do posiłków, tak żeby za każdym razem otrzymać taki sam efekt.

Otwieranie opakowania aerozolowego i przygotowanie do użycia

1. Wyjąć aerozol z lodówki (patrz Punkt 5 odnośnie ważnych informacji dotyczących przechowywania leku Sativex).

2.    Wpisać datę otwarcia na nalepce znajdującej się w opakowaniu. Nakleić nalepkę na pojemnik aerozolowy, tak żeby można było sprawdzać datę.

Nie używaj aerozolu po upływie ponad 4 tygodni od daty otwarcia (28 dni - pojemnik o zawierający 5,5 ml) lub 6 tygodni (42 dni - pojemnik o zawierający 10 ml).

3.    Przed użyciem lekko wstrząsnąć pojemnik aerozolowy.

4.    Zdjąć nasadkę ochronną.

5.    Trzymać pojemnik aerozolowy pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Położyć kciuk na końcówce rozpylacza.

6.    Trzymając pojemnik pionowo, 2 do 3 razy przećwiczyć rozpylanie w chusteczkę, aż do otrzymania delikatnej mgiełki.

Rozpylenia te mają na celu przygotowanie pompki i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

7.    Aerozol jest teraz gotowy do użycia. Aż do czasu otwarcia nowego pojemnika aerozolowego, nie trzeba już wykonywać kolejnych rozpyleń przygotowawczych.

Stosowanie aerozolu

1.    Trzymać pojemnik aerozolowy pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Położyć kciuk na końcówce rozpylacza.

2.    Trzymać pojemnik pionowo i skierować go w stronę ust. Skierować końcówkę rozpylacza pod język lub na wewnętrzną stronę policzka. Przy każdym użyciu aerozolu zmieniać obszar rozpylenia w jamie ustnej. Pomaga to uniknąć poczucia dyskomfortu w jednym miejscu.

3.    Delikatnie nacisnąć końcówkę rozpylacza. Nie stosować jednorazowo więcej niż jedno rozpylenie aerozolu, nawet jeśli czuje się, że rozpylono jedynie małą ilość aerozolu.

4.    Nałożyć nasadkę ochronną na pojemnik.

Jeśli przez przypadek aerozol dostał się do oczu, przemyć je jak najszybciej wodą.

•    Nie wdychać aerozolu.

•    Nie rozpylać w pobliżu dzieci lub zwierząt domowych.

•    Nie używać aerozolu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.

Jak wyliczyć, ile aerozolu należy użyć

Liczba rozpyleń aerozolu, która będzie potrzebna każdego dnia, jest indywidualna i zależy od

pacjenta. Każdy potrzebuje innej liczby rozpyleń, aby odczuć największą ulgę w sztywności mięśni,

przy najmniej nasilonych działaniach niepożądanych.

•    Kiedy po raz pierwszy zacznie się używać Sativex, trzeba stosować się do harmonogramu dni i godzin podanych w poniższej tabeli, aż do momentu znalezienia najwłaściwszej dla siebie liczby rozpyleń.

   Należy zaprzestać zwiększania liczby rozpyleń, kiedy stosuje się najwłaściwszą dla siebie liczbę rozpyleń. Może to zabrać kilka dni lub do dwóch tygodni. Docelowo powinno się stosować codziennie właśnie tę, odpowiednią liczbę rozpyleń. Liczbę rozpyleń można następnie równomiernie rozłożyć na cały dzień.

•    Nie stosować jednorazowo więcej niż jedno rozpylenie aerozolu. Zawsze zachować przynajmniej 15-minutowe odstępy pomiędzy rozpyleniami.

•    Nie podejmować nadmiernego wysiłku podczas pierwszych kilku dni stosowania leku Sativex, aż do czasu, kiedy pacjent dowie się, jaki lek ma wpływ.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane (zazwyczaj zawroty głowy), należy każdego dnia stosować o jedno rozpylenie mniej, aż do momentu uzyskania największej ulgi w objawach, przy najmniej dokuczliwych działaniach niepożądanych.

•    Kiedy znajdzie się najwłaściwszą liczbę rozpyleń, docelowo powinno się stosować codziennie tę właśnie liczbę rozpyleń aerozolu. Liczbę rozpyleń można następnie równomiernie rozłożyć na cały dzień, w sposób odpowiadający pacjentowi. W dalszym ciągu zachowywać przynajmniej 15-minutowe odstępy pomiędzy rozpyleniami.

Liczba rozpyleń aerozolu

Dzień

Rozpylenia poranne

(między

przebudzeniem a południem)

Rozpylenia wieczorne

(pomiędzy godz. 16.00 a udaniem się na spoczynek)

Całkowita liczba rozpyleń aerozolu na dobę

Dzień 1

0

1

1

Dzień 2

0

1

1

Dzień 3

0

2

2

Dzień 4

0

2

2

Dzień 5

1

2

3

Dzień 6

1

3

4

Dzień 7

1

4

5

Dzień 8

2

4

6

Dzień 9

2

5

7

Dzień 10

3

5

8

Dzień 11

3

6

9

Dzień 12

4

6

10

Dzień 13

4

7

11

Dzień 14

5

7

12

Jeśli po dniu 10 odczuwa się potrzebę większej ulgi w objawach sztywności mięśni, kontynuować dodawanie jednego rozpylenia na dobę rano lub wieczorem. Na przykład, w dniu 11 zastosuje się dziewięć rozpyleń, a w dniu 12 dziesięć rozpyleń aerozolu.

Nie należy stosować więcej niż 12 rozpyleń na dobę, chyba że zalecił to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sativex

Jeśli przez przypadek zastosuje się więcej tego leku niż normalnie, można:

•    widzieć lub słyszeć rzeczy, których nie ma (halucynacje);

•    mieć zawroty głowy, odczuwać senność lub dezorientację;

•    odczuwać zmiany częstości rytmu serca.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku zastosowania większej ilości leku Sativex niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Sativex

•    Jeśli zapomni się o pojedynczej dawce, użyć aerozol, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni lub kiedy odczuje taką potrzebę.

•    Nie należy stosować 2 rozpyleń aerozolu jednorazowo w celu uzupełnienia pominiętego rozpylenia.

Skąd wiadomo, że pojemnik aerozolowy jest prawie pusty

Po 3 rozpyleniach przygotowawczych pojemnik zawiera do 48 (pompki rozpylacza o pojemności 5,5 ml) lub do 90 (pompki rozpylacza o pojemności 10 ml) dozowanych rozpyleń aerozolu. Kiedy pojemnik aerozolowy staje się pusty, dźwięk podczas rozpylania może się zmienić. Można mieć także inne odczucia podczas rozpylania aerozolu w ustach. Oznacza to, że pojemnik aerozolowy jest prawie pusty. Należy wtedy otworzyć nowy pojemnik aerozolowy.

Kiedy przestać stosować Sativex

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny pacjent zdecyduje się przerwać stosowanie leku Sativex, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Jeśli nagle przerwie się stosowanie leku, może to mieć krótkotrwały wpływ na sen, apetyt oraz odczucia. Po zaprzestaniu stosowania leku Sativex sztywność mięśni zazwyczaj stopniowo powraca.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne na początku terapii. W większości przypadków działania niepożądane są dosyć łagodne i na ogół ustępują w ciągu kilku dni.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych, stosować mniejszą liczbę rozpyleń lub przerwać stosowanie leku Sativex, aż do czasu powrotu normalnego samopoczucia.

•    Kiedy zacznie się ponownie stosować lek, wrócić do liczby rozpyleń, przy której nie odczuwało się działań niepożądanych.

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10)

•    Zawroty głowy lub zmęczenie.

Często (u mniej niż 1 osoby na 10)

•    Depresja lub dezorientacja.

•    Poczucie wzmożonego podekscytowania lub oderwania od rzeczywistości.

•    Zaburzenia pamięci lub koncentracji.

•    Senność lub lekkie zawroty głowy.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Trudności z mową.

•    Nadmierny lub osłabiony apetyt.

•    Zmiany smaku lub suchość w ustach.

•    Zaparcia lub biegunka.

•    Nudności lub wymioty.

•    Zaburzenia w obrębie jamy ustnej, włącznie z pieczeniem, bólem lub owrzodzeniem.

•    Brak energii lub poczucie osłabienia lub ogólne złe samopoczucie.

•    Poczucie nienormalności lub upojenia alkoholowego.

•    Utrata równowagi lub upadki.

Niezbyt często (u mniej niż 1 osoby na 100)

•    Widzenie lub słyszenie rzeczy, których nie ma (halucynacje).

•    Wiara w rzeczy, które są nieprawdziwe.

•    Poczucie, że inni ludzie są wrogo nastawieni.

•    Myśli samobójcze.

•    Omdlenia.

•    Zmiany tętna, rytmu serca lub ciśnienia krwi.

•    Ból gardła lub podrażnienie gardła.

•    Ból brzucha.

•    Zmiana zabarwienia w jamie ustnej lub zmiana zabarwienia zębów.

•    Podrażnienie w miejscu rozpylania leku Sativex.

•    Zaczerwienienie i opuchlizna w jamie ustnej lub łuszczenie się nabłonka od strony wewnętrznej jamy ustnej. Nie rozpylać aerozolu na te obszary.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Sativex

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: "„Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Nieotwarte opakowania z lekiem Sativex przechowywać w pozycji pionowej w lodówce (2oC -8oC). Lek nieprzechowywany w lodówce traci swoje właściwości i nie nadaje się ponownie do użytku.

•    Przechowywać Sativex w pozycji pionowej w temperaturze poniżej 25oC.

•    Nie używać aerozolu po upływie 28 dni od daty otwarcia (pompki rozpylacza o pojemności 5,5 ml) lub 42 dni (pompki rozpylacza o pojemności 10 ml).

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sativex

•    Substancjami czynnymi leku są wyciągi z Cannabis. Każdy mililitr (ml) zawiera 38-44 mg i 3542 mg dwóch wyciągów (jako wyciągi gęste) z Cannabis sativa L., liść i kwiat, co odpowiada 27 mg/ml delta-9-tetra-hydrokannabinolu (THC) oraz 25 mg/ml kannabidiolu (CBD). Każde 100 mikrolitrów aerozolu zawiera 2,7 mg THC oraz 2,5 mg CBD.

•    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to etanol bezwodny, glikol propylenowy i olejek eteryczny miętowy.

Jak wygląda lek Sativex i co zawiera opakowanie

Sativex ma postać Żółto-brązowy płynu w pojemniku aerozolowym z pompką i dozownikiem, o pojemności 5,5 ml lub 10 ml. Pompka zabezpieczona jest plastykową nakładką.

Pojemnik zawiera do 48 dawek dozowanych rozpyleń aerozolu (po odliczeniu 3 dawek przygotowawczych) - pojemnik 5,5 ml lub do 90 dawek aerozolu (po odliczeniu 3 dawek przygotowawczych) - pojemnik 10 ml.

Sativex pakowany jest w kartony zawierające jeden pojemnik aerozolowy lub 2, 3, 4, 5, 6, 10 lub 12 pojemników.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GW Pharma Limited Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ Wielka Brytania

Podróże zagraniczne z lekiem Sativex

Należy sprawdzić, czy wwóz tego leku do jakiegokolwiek kraju, do którego udaje się pacjent lub przez który przejeżdża, jest zgodny z prawem.

Sativex jest lekiem kontrolowanym i jego status prawny różni się pomiędzy państwami.

W niektórych krajach prowadzenie pojazdów podczas stosowania leku Sativex może być niezgodne z prawem.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel.: 22 330 02 57

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 8 z 8

Sativex

Charakterystyka Sativex

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sativex, aerozol do stosowania w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

38-44 mg i 35-42 mg dwóch wyciągów (jako wyciągi gęste) z Cannabis sativa L., folium cum flore (liść i kwiat Cannabis), co odpowiada 27 mg delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz 25 mg kannabidiolu.

Rozpuszczalnik ekstraktu: płynny dwutlenek węgla.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Każde 100 mikrolitrów aerozolu zawiera:

2,7 mg delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) oraz 2,5 mg kannabidiolu (CBD).

Każde 100 mikrolitrów aerozolu zawiera także do 0,04 g alkoholu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do stosowania w jamie ustnej. Roztwór w pojemniku aerozolowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Sativex jest wskazany w łagodzeniu objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (ang. multiple sclerosis - MS), u których brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne produkty lecznicze łagodzące spastyczność, a którzy wykazują klinicznie znamienną poprawę objawów związanych ze spastycznością we wstępnym etapie terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sativex przeznaczony jest wyłącznie do podawania na błonę śluzową jamy ustnej.

Sativex jest wskazany jako uzupełnienie stosowanych u pacjenta produktów leczniczych przeciwspastycznych.

Leczenie musi zostać rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z wiedzą specjalistyczną w leczeniu tej grupy pacjentów.

Dorośli:

Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnik aerozolowy. Aerozol należy kierować na różne miejsca powierzchni błony śluzowej w jamie ustnej, zmieniając miejsce aplikacji przy każdym użyciu produktu leczniczego.

Pacjentów należy poinformować, że znalezienie dawki optymalnej może trwać do dwóch tygodni oraz, że w tym okresie mogą wystąpić działania niepożądane, najczęściej w postaci zawrotów głowy. Te działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i ustępują w ciągu kilku dni. Lekarz powinien rozważyć utrzymanie obecnej dawki, jej zmniejszenie lub przerwanie leczenia, przynajmniej okresowo, zależnie od tego, jak ciężkie i nasilone są te objawy.

Aby zminimalizować zmienność biodostępności u poszczególnych pacjentów, podawanie produktu leczniczego Sativex powinno być możliwie ujednolicone w odniesieniu do przyjmowania pokarmów (patrz punkt 4.5).

Okres ustalania dawki:

Okres ustalania dawki wymagany jest w celu określenia dawki optymalnej. Liczba i czas rozpyleń aerozolu różnią się u poszczególnych pacjentów.

Liczba rozpyleń powinna być zwiększana codziennie zgodnie ze schematem podanym w tabeli poniżej. Dawki popołudniowe/wieczorne należy przyjmować w dowolnym okresie pomiędzy godz. 16.00 a udaniem się na spoczynek. Dawka poranna powinna być stosowana w okresie od przebudzenia do południa. Pacjent może kontynuować stopniowe zwiększanie dawki o jedno rozpylenie aerozolu na dobę, do maksymalnie 12 rozpyleń na dobę, aż do osiągnięcia optymalnego złagodzenia objawów. Należy zachować przynajmniej 15-minutowe odstępy pomiędzy rozpyleniami.

Dzień

Liczba rozpyleń rano

Liczba rozpyleń wieczorem

(Całkowita

liczba

rozpyleń na dobę)

1

0

1

1

2

0

1

1

3

0

2

2

4

0

2

2

5

1

2

3

6

1

3

4

7

1

4

5

8

2

4

6

9

2

5

7

10

3

5

8

11

3

6

9

12

4

6

10

13

4

7

11

14

5

7

12

Okres przyjmowania stałej dawki:

Po okresie ustalania dawki, pacjentom zaleca się stosowanie określonej dawki optymalnej.

Mediana dawki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w badaniach klinicznych wynosi 8 rozpyleń aerozolu na dobę. Po określeniu dawki optymalnej, pacjenci mogą rozłożyć dawki w ciągu całego dnia zgodnie z indywidualną odpowiedzią na produkt leczniczy i jego tolerancją. Powtórny okres ustalania dawki z jej zwiększeniem lub zmniejszeniem może być wskazany, jeśli wystąpiły jakiekolwiek zmiany ciężkości stanu pacjenta, zmiany dotyczące równocześnie stosowanych produktów leczniczych lub jeśli wystąpią dokuczliwe działania niepożądane. Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 12 rozpyleń aerozolu na dobę.

Ponowna ocena przez lekarza

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić dokładną ocenę nasilenia objawów związanych ze spastycznością oraz odpowiedzi pacjenta na standardowe produkty lecznicze przeciw spastyczności. Sativex przeznaczony jest do stosowania u pacjentów ze spastycznością o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego, u których brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne przeciwspastyczne produkty lecznicze. Odpowiedź pacjenta na Sativex powinna zostać poddana ponownej ocenie po upływie czterotygodniowego okresu terapii.

Leczenie należy przerwać, jeśli nie zauważy się klinicznie znamiennej poprawy objawów spastyczności podczas tego wstępnego okresu terapii. W badaniach klinicznych zdefiniowano ją jako co najmniej 20% poprawę objawów spastyczności według oceny pacjenta w skali numerycznej 0-10 (patrz punkt 5.1). Należy okresowo przeprowadzać ocenę leczenia długoterminowego.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Sativex nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań pacjentów w podeszłym wieku, choć w badaniach klinicznych uczestniczyli pacjenci w wieku do 90. roku życia. Jednakże, ponieważ pacjenci w podeszłym wieku mogą wykazywać większą skłonność do występowania niektórych działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, należy przedsięwziąć środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa osobistego, na przykład podczas przygotowywania gorących posiłków i napojów.

Pacjenci ze znacznym zaburzeniem czynności wątroby lub nerek

Brak badań u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Jednakże u tych podgrup działanie produktu leczniczego Sativex może być nasilone lub przedłużone. W tych grupach pacjentów zaleca się częstą ocenę kliniczną przez lekarza klinicystę (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Sativex jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów:

•    Z nadwrażliwością na kannabinoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    W przypadku występowania w wywiadzie u pacjenta lub najbliższej rodziny schizofrenii,

innych psychoz, ciężkich zaburzeń osobowości czy innych znamiennych schorzeń psychiatrycznych innych niż depresja związana z obecnym stanem pacjenta.

•    U pacjentek karmiących piersią (ze względu na prawdopodobieństwo obecności znacznych

stężeń kannabinoidów w mleku matki oraz możliwy niepożądany wpływ na rozwój niemowląt).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Odnotowano częste występowanie zawrotów głowy w stopniu łagodnym do umiarkowanego. Najczęściej występują one w pierwszych kilku tygodniach leczenia.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sativex u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Po podaniu dawki początkowej zaobserwowano zmiany częstości tętna i ciśnienia krwi, niezbędne jest więc zachowanie ostrożności w okresie początkowego ustalania dawki. Podczas stosowania produktu leczniczego Sativex zaobserwowano przypadki omdleń. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sativex u pacjentów z ciężką chorobą układu krążenia. Jednakże po zastosowaniu dawek produktu leczniczego Sativex do 18 rozpyleń dwa razy na dobę u zdrowych ochotników, nie stwierdzono żadnych klinicznie znamiennych zmian czasu trwania odstępów QTc, PR czy QRS, czy też zmian częstości akcji serca lub ciśnienia krwi.

Aż do czasu udostępnienia dalszych informacji należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z padaczką lub nawracającymi drgawkami w wywiadzie.

Podczas leczenia produktem leczniczym Sativex odnotowano objawy psychiatryczne, takie jak niepokój, omamy, zmiany nastroju oraz myśli paranoidalne. Są one najprawdopodobniej wynikiem przejściowych objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i są dobrze tolerowane. Można oczekiwać ich ustąpienia po obniżeniu dawek produktu leczniczego Sativex lub po zaprzestaniu leczenia.

Odnotowano także dezorientację (lub stan splątania), halucynacje i urojenia lub przejściowe reakcje psychotyczne, a w kilku przypadkach nie można było wykluczyć związku przyczynowego pomiędzy stosowaniem produktu leczniczego Sativex a myślami samobójczymi. W każdym takim przypadku należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Sativex i kontrolować stan pacjenta aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. THC i CBD są metabolizowane w wątrobie, a około jedna trzecia produktów leczniczych macierzystych i ich metabolitów wydalana jest z moczem (pozostałość z kałem). Niektóre z metabolitów THC mogą mieć działanie psychoaktywne. Dlatego ekspozycja układowa oraz działanie produktu leczniczego Sativex zależą zarówno od czynności wątroby, jak i czynności nerek, a działanie produktu leczniczego Sativex u pacjentów ze znacznie zaburzoną czynnością wątroby lub nerek może ulec wzmocnieniu lub przedłużeniu. W tej grupie pacjentów zaleca się częstą ocenę kliniczną przez lekarza klinicystę.

Sativex zawiera około 50% obj./obj. etanolu. Każda dawka (jedno rozpylenie aerozolu) zawiera do 0,04 g etanolu. Mały kieliszek wina (125 ml) z nominalną zawartością etanolu 12% obj./obj. zawiera około 12 g etanolu.

Większość pacjentów reaguje na dawki włącznie do 12 rozpyleń aerozolu na dobę, co odpowiada zawartości mniej niż 0,5 g etanolu.

Istnieje zwiększone ryzyko upadków u pacjentów, u których spastyczność uległa zmniejszeniu, a których siła mięśniowa jest niewystarczająca do utrzymania postawy lub chodu. Oprócz zwiększonego ryzyka upadków, reakcje niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez produkt leczniczy Sativex mogą mieć potencjalny wpływ na takie aspekty bezpieczeństwa osobistego, jak przygotowywanie posiłków czy gorących napojów.

Choć teoretycznie istnieje ryzyko działania addytywnego ze środkami zmniejszającymi napięcie mięśni, takimi jak baklofen czy benzodiazepiny, zwiększające ryzyko upadków, to nie zostało to zaobserwowane w badaniach klinicznych nad produktem leczniczym Sativex. Należy jednak ostrzec pacjentów przed taką możliwością.

Choć nie odnotowano żadnego wpływu na płodność, niezależne badania na zwierzętach wykazały wpływ kannabinoidów na spermatogenezę. Pacjentki w wieku rozrodczym oraz pacjenci posiadający partnerki w wieku rozrodczym powinni upewnić się, że stosują skuteczne zabezpieczenie antykoncepcyjne podczas trwania terapii, jak i trzy miesiące po jej zakończeniu.

Pacjenci, którzy nadużywali środków odurzających w przeszłości mogą także wykazywać większe skłonności do nadużywania produktu leczniczego Sativex (patrz punkt 5.1).

Nagłe zaprzestanie długotrwałej terapii produktem leczniczym Sativex nie spowodowało wystąpienia objawów odstawienia o jednoznacznym profilu lub skali czasowej, a prawdopodobne skutki występujące u niektórych pacjentów ograniczone są do przejściowych zaburzeń snu, zaburzeń stanu emocjonalnego lub apetytu. Nie zaobserwowano zwiększania dawki dobowej podczas długotrwałego stosowania, a poziomy „intoksykacji“ odnotowane przez pacjentów pozostają niskie. Z powyższych powodów uzależnienie od produktu leczniczego Sativex jest mało prawdopodobne.

Odnotowano działania niepożądane, które mogą mieć związek ze sposobem podawania produktu leczniczego.

Reakcje w miejscu zastosowania polegały głównie na wystąpieniu lekkiego do umiarkowanego pieczenia w momencie podania. Częste reakcje w miejscu zastosowania obejmują ból w miejscu podania, ból i dyskomfort w obrębie jamy ustnej, zaburzenia smaku, owrzodzenia jamy ustnej oraz zespół piekących ust. Zaobserwowano dwa możliwe przypadki leukoplakii, jednak żaden nie został potwierdzony histologicznie, przypadek trzeci był niepowiązany. Biorąc powyższe pod uwagę, pacjentom, którzy zaobserwowali dyskomfort lub owrzodzenie w miejscu zastosowania produktu leczniczego, zaleca się zmianę miejsca zastosowania w obrębie jamy ustnej, nie powinni też oni kontynuować rozpylania aerozolu na bolesną lub zmienioną zapalnie błonę śluzową. Przy długotrwałym podawaniu produktu leczniczego zaleca się także regularną kontrolę stanu błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku zaobserwowania zmian chorobowych bądź uporczywej bolesności należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Pacjentów należy poinformować, że przewożenie tego produktu leczniczego za granicę określonych państw może być niezgodne z prawem. Należy doradzić pacjentom sprawdzenie stanu prawnego przed podróżą.

Ciąża i laktacja: patrz punkt 4.6.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dwa główne składniki produktu leczniczego Sativex, delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabidiol (CBD) metabolizowane są przy udziale systemu enzymatycznego cytochromu P450.

Wpływ hamujący produktu leczniczego Sativex na cytochrom P450 obserwowany in vitro oraz w modelach zwierzęcych występował wyłącznie w przypadku ekspozycji znacznie wyższej od maksymalnej obserwowanej w badaniach klinicznych.

W badaniu in vitro, w którym oceniano 1,1% (obj./obj.) THC, substancję roślinną (BDS) oraz CBD BDS nie wykazano istotnej indukcji enzymów cytochromu P450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 w ludzkich hepatocytach przy dawkach do 1 pM (314 ng/ml).

Kiedy Sativex podawano łącznie z posiłkiem, średnie wartości Cmax i AUC THC były 1,6 i 2,8 razy wyższe w porównaniu do osiąganych na czczo. Odpowiednie wartości dla CBD były 3,3 i 5,1 razy wyższe.

Jednoczesne leczenie inhibitorem CYP3A4 - ketokonazolem powodowało wzrost wartości Cmax i AUC THC (odpowiednio 1,2- i 1,8-krotny), jego głównego metabolitu (odpowiednio 3- i 3,6-krotny) i CBD (odpowiednio 2- i 2-krotny). Z tego względu, w przypadku włączenia lub zaprzestania stosowania produktów leczniczych będących inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazolu, ritonawiru, klarytromycyny) w trakcie leczenia produktem leczniczym Sativex, konieczne może być ustalenie nowej dawki.

Po leczeniu ryfampicyną, indukującą CYP3A4, zaobserwowano obniżenie wartości Cmax i AUC THC (odpowiednio o 40% i 20%) oraz jego głównego metabolitu (odpowiednio o 85% i 87%) i CBD (odpowiednio o 50% i 60%). Z tego względu, w przypadku włączenia lub zaprzestania stosowania produktów leczniczych będących silnymi induktorami enzymatycznymi (np. ryfampicyny, karbamazepiny, dziurawca zwyczajnego) w trakcie leczenia produktem leczniczym Sativex, konieczne może być ustalenie nowej dawki.

Równoczesne leczenie inhibitorem CYP2C19, omeprazolem, nie wpłynęło zauważalnie na jakiekolwiek zmiany parametrów farmakokinetycznych.

W oparciu o dane z badań in vitro nie da się wykluczyć efektu hamowania p-glikoproteiny w obrębie jelit pod wpływem CBD. Z tego względu zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie równoczesnego leczenia digoksyną oraz innymi produktami leczniczymi będącymi substratami dla p-glikoproteiny.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktów leczniczych o właściwościach nasennych, uspokajających oraz o potencjalnym działaniu uspokajającym ze względu na możliwy efekt addytywny na działanie uspokajające oraz zmniejszające napięcie mięśni.

Pomimo, iż nie odnotowano większej liczby zdarzeń niepożądanych u pacjentów stosujących już wcześniej przeciwspastyczne produkty lecznicze oraz Sativex, należy zachować ostrożność stosując Sativex z takimi produktami leczniczymi ze względu na możliwość obniżenia napięcia i siły mięśni prowadzącego do większego ryzyka upadków.

Sativex może wchodzić w interakcje z alkoholem, wpływając na koordynację, koncentrację oraz zdolność szybkiego reagowania. Podczas stosowania produktu leczniczego Sativex należy unikać picia napojów alkoholowych, szczególnie na początku terapii lub w przypadku zmiany dawki. Należy poinformować pacjentów, że picie alkoholu podczas stosowania produktu leczniczego Sativex może wywołać efekt addytywny na ośrodkowy układ nerwowy, co może zwiększyć ryzyko upadków oraz innych wypadków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem produktu leczniczego u ludzi, dotyczącego wpływu produktu leczniczego Sativex na rozrodczość u człowieka. Z tego względu mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne zabezpieczenia antykoncepcyjne podczas trwania terapii, jak i w okresie trzech miesięcy po jej zakończeniu.

Ciąża

Nie należy stosować produktu leczniczego Sativex podczas ciąży, chyba że korzyści wypływające z terapii przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i (lub) zarodka.

Karmienie piersią

Ze względu na prawdopodobieństwo obecności znacznych stężeń kannabinoidów w mleku matki oraz możliwy niepożądany wpływ na rozwój niemowląt, Sativex nie jest wskazany do stosowania u matek karmiących piersią (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Sativex może spowodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy oraz senność, co może pogarszać zdolność oceny sytuacji oraz wykonywanie czynności wymagających określonych umiejętności. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z ryzykiem, jeśli doświadczają oni jakichkolwiek znamiennych objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak zawroty głowy czy senność.

Pacjenci powinni być świadomi, że odnotowano kilka przypadków utraty przytomności spowodowanych przez Sativex.

4.8    Działania niepożądane

W programie badań klinicznych nad produktem leczniczym Sativex, w badaniach z grupą kontrolną placebo oraz w długoterminowych otwartych badaniach wzięło do tej pory udział 1500 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, z czego niektórzy pacjenci stosowali do 48 rozpyleń aerozolu na dobę.

Najczęściej opisywane działania niepożądane podczas pierwszych czterech tygodni stosowania to zawroty głowy, które występowały głównie podczas początkowego okresu ustalania dawki oraz zmęczenie. Działania te były zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i ustępowały w ciągu kilku dni nawet w trakcie kontynuacji leczenia (patrz punkt 4.2). Kiedy przestrzegano zalecanego schematu ustalania dawki, liczba przypadków zawrotów głowy i zmęczenia w pierwszych czterech tygodniach była znacznie mniejsza.

Częstość zdarzeń niepożądanych wykazujących prawdopodobny związek z produktem leczniczym Sativex w badaniach z grupą kontrolną placebo u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów przedstawiona jest poniżej (niektóre ze zdarzeń niepożądanych mogą być w części związane z chorobą podstawową).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

te 1/10)

Często

te 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często te 1/1000 do < 1/100)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie gardła

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

anoreksja (włącznie ze zmniejszeniem apetytu), zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne

depresja, dezorientacja, dysocjacja, euforia

halucynacje (nieokreślone, słuchowe, wzrokowe), omamy, paranoja, myśli samobójcze, percepcja urojeniowa*

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

amnezja, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, dyzartria, zaburzenia smaku, letarg, zaburzenia pamięci, senność

omdlenia

Zaburzenia oka

niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

Zaburzenia serca

kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, biegunka, suchość w ustach, zespół piekących ust, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, dyskomfort w obrębie jamy ustnej, ból w jamie ustnej, wymioty

bóle w nadbrzuszu, zmiany zabarwienia błony śluzowej jamy ustnej*, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenia błony śluzowej jamy ustnej*, zapalenie jamy ustnej, zmiany zabarwienia zębów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

ból w miejscu podania, astenia, poczucie nienormalności, uczucie upojenia alkoholowego, złe samopoczucie

podrażnienia w miejscu podania

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

upadki

* opisane w długoterminowych badaniach otwartych

Odnotowano pojedynczy przypadek bigeminii komorowej, jednakże miało to związek z ostrą alergią na orzechy.

Patrz także punkty 4.4, 4.5 i 4.7.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych o celowym przedawkowaniu produktu leczniczego Sativex przez pacjentów. Jednakże w badaniu Thorough QT produktu leczniczego Sativex, u 257 uczestników badania stosujących 18 rozpyleń aerozolu w przedziale 20 minut dwa razy na dobę, odnotowano objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania/zatrucia. Obejmowały one reakcje typu ostrego zatrucia włącznie z zawrotami głowy, omamami, urojeniami, paranoją, tachykardią lub bradykardią z niedociśnieniem. U trzech na 41 uczestników stosujących dawkę 18 rozpyleń aerozolu dwa razy na dobę na dobę miało to postać przejściowej psychozy toksycznej, która ustąpiła po zaprzestaniu leczenia. Dwudziestu dwóch uczestników, którzy otrzymali wielokrotność dawki zalecanej, pomyślnie zakończyło pięciodniowy okres badania.

W przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, kod ATC: N02BG10

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Sativex w leczeniu spastyczności w jednej lub więcej podgrupach pediatrycznych. W celu uzyskania informacji na temat stosowania produktu leczniczego w grupie pediatrycznej, patrz punkt 4.2.

Mechanizm działania

Będące częścią układu endokannabinoidowego u człowieka (ang. endocannabinoid system - ECS), receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, znajdujące się głównie na zakończeniach nerwowych, biorą udział w regulacji wstecznej funkcji synaptycznych. THC działa jako częściowy agonista na poziomie obu receptorów CB1 i CB2, naśladując działanie endokannabinoidów, co może modulować działanie neuroprzekaźników (np. zmniejszenie działania neuroprzekaźników pobudzających, takich jak kwas glutaminowy).

W modelach zwierzęcych stwardnienia rozsianego i spastyczności wykazano, że agoniści receptora CB łagodzą objawy sztywności kończyn oraz poprawiają funkcje ruchowe. Antagoniści CB zapobiegają temu działaniu, a u myszy z mutacją (myszy „knockout”) zaobserwowano cięższe przypadki spastyczności. W modelu myszy CREAE (przewlekłe nawracające eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia), Sativex wywołał zmniejszenie sztywności kończyn tylnych, uzależnione od dawki.

Dane kliniczne

Sativex oceniano przy stosowaniu dawek do 48 rozpyleń aerozolu na dobę w badaniach klinicznych z grupą kontrolną, trwających do 19 tygodni, u ponad 1500 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W badaniach kluczowych mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego Sativex w łagodzeniu objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego spowodowanych stwardnieniem rozsianym (MS), wstępna ocena skuteczności została przeprowadzona w oparciu o skalę numeryczną NRS (Numeric Rating Scale) od 0 do 10, według której pacjenci wskazywali średni stopień występujących u nich objawów spastycznych w okresie ostatnich 24 godzin, gdzie 0 oznaczało brak spastyczności, a 10 najgorsze z możliwych objawy spastyczne.

W pierwszym badaniu fazy 3 z grupą kontrolną placebo obejmującym 6-tygodniowy okres leczenia różnica wobec placebo osiągnęła istotność statystyczną, jednakże różnica pomiędzy terapiami wynosząca od 0,5 do 0,6 punktów w skali NRS od 0-10 miała wątpliwe znaczenie kliniczne.

Według analizy odpowiedzi u 40% badanych stosujących Sativex i 22% stosujących placebo wystąpiła odpowiedź na leczenie, przy uznaniu za kryterium ponad 30% obniżenia w punktacji NRS. Drugie 14-tygodniowe badanie fazy 3 nie wykazało znamiennego efektu działania leczniczego.

Różnica wobec placebo w punktacji NRS wynosiła 0,2 punktu.

Założono, iż u niektórych pacjentów klinicznie znamienne działanie lecznicze mogło zostać częściowo zamaskowane przez dane zebrane w analizach zmiany średniej wartości od pacjentów, którzy nie udzielili odpowiedzi. Według analiz porównujących punktację NRS z ogólnym wrażeniem zmiany stanu w ocenie badanego oszacowano, że 19% odpowiedzi na produkt leczniczy w skali NRS stanowi klinicznie znamienną poprawę według kwestionariusza oceny przez badanego, w którym udzielono 28% odpowiedzi: „o wiele lepiej“. Według łączonej analizy eksploratywnej post hoc powyższych dwóch badań, 4-tygodniowy okres badania przy progu 20% odpowiedzi na produkt leczniczy w skali NRS był wyznacznikiem końcowej odpowiedzi zdefiniowanej jako 30% obniżenie.

Trzecie badanie fazy 3 objęło formalny 4-tygodniowy okres leczniczy badania przed randomizacją. Celem badania była ocena korzyści kontynuacji leczenia u pacjentów, u których wystąpiła wstępna odpowiedź na leczenie. Pięciuset siedemdziesięciu dwóch pacjentów, w tym pacjenci ze stwardnieniem rozsianym i ze spastycznością oporną na leczenie, otrzymywało Sativex przez 4 tygodnie w pojedynczo ślepej próbie.

Po czterech tygodniach aktywnego leczenia 241 pacjentów spełniło kryterium włączenia, przy co najmniej 20% zmniejszeniu objawów spastycznych w skali NRS, przy czym zmiana średniej wartości od początku leczenia wynosiła -3,0 punktu w 10-stopniowej skali NRS. Pacjenci ci zostali następnie randomizowani tak, że albo otrzymywali nadal substancję czynną lub też zamieniono ją na placebo na okres 12-tygodniowej fazy badania metodą podwójnie ślepej próby, przy czym całkowity okres leczenia wyniósł razem 16 tygodni.

Podczas fazy badania metodą podwójnie ślepej próby średnia punktacja w skali NRS dla pacjentów otrzymujących Sativex pozostała ogólnie stabilna (zmiana średniej wartości w punktacji NRS od randomizacji wyniosła -0,19), podczas gdy średnia punktacja NRS dla pacjentów, którzy przeszli na placebo zwiększyła się zbliżając się ku poziomowi sprzed rozpoczęcia leczenia (zmiana średniej wartości w skali NRS +0,64). Różnica* między badanymi grupami wyniosła 0,84 (95% CI -1,29, -0,40). * Różnica skorygowana dla leczenia w ośrodku, wartości wyjściowej w skali NRS oraz dla warunków ambulatoryjnych.

Spośród tych pacjentów, u których odnotowano 20% obniżenie w punktacji w skali NRS w tygodniu 4 od momentu badania przesiewowego, a którzy kontynuowali udział w badaniu po randomizacji, u 74% (Sativex) i 51 % (placebo) osiągnięto 30% obniżenie w tygodniu 16.

Wyniki dla drugorzędowych punktów oceny końcowej, po okresie 12-tygodniowej fazy randomizacji przedstawione są poniżej. Większość drugorzędowych punktów oceny końcowej wykazało podobieństwo do punktacji NRS; u pacjentów, którzy kontynuowali otrzymywanie produktu leczniczego Sativex zaobserwowano utrzymującą się poprawę począwszy od 4 tygodnia okresu leczenia, podczas gdy u pacjentów, którzy przeszli na placebo nastąpił spadek do poziomu przed rozpoczęciem leczenia:

Zmodyfikowana skala Ashwortha:    Sativex -0,1; Placebo +1,8;

Różnica skorygowana -1,75 (95% CI -3,80, 0,30)

Skala częstości występowania Sativex -0,05; Placebo +2,41

skurczów mięśniowych (na dobę):    Różnica skorygowana: -2,53 (95% CI -4,27, -0,79)

Sativex -0,25; Placebo +0,59;

Zakłócenia snu spowodowane spastycznością:

(0 do 10 w skali NRS)


Różnica skorygowana -0,88 (95% CI -1,25, -0,51)

Test szybkości chodzenia    Sativex -2,3; Placebo +2,0;

na odcinku 10 metrów (w sekundach):    Różnica skorygowana: -3,34 (95% CI -6,96, 0,26)

Wskaźnik ruchliwości Nie zaobserwowano żadnych różnic między badanymi (kończyna górna i dolna)    grupami.

Skala Podstawowych Czynności    Iloraz szans dla poprawy: 2,04

Życia Codziennego wg Barthela:

Skale: Ogólne wrażenie zmiany stanu w ocenie badanego (OR=1,71) - skala SGIC (ang. subject global impression of change),

Ogólne wrażenie zmiany stanu w ocenie opiekuna (OR=2,40)

oraz Ogólne wrażenie zmiany stanu w ocenie lekarza (OR=1,96) - skala PGIC (ang. physician global impression of change) wykazały wysoce znamienną wyższość statystyczną produktu leczniczego Sativex wobec placebo.

Korzyści kontynuacji długoterminowego leczenia zbadano w randomizowanym badaniu z grupą kontrolną placebo, z zastosowaniem grup równoległych nad skutkami odstawienia produktu leczniczego przeprowadzonym u pacjentów długotrwale stosujących Sativex. Randomizowano trzydziestu sześciu pacjentów, którzy przyjmowali Sativex średnio 3,6 lat przed rozpoczęciem badania, tak że albo nadal kontynuowali oni stosowanie produktu leczniczego Sativex lub też zamieniono go na placebo na okres 28 dni. Pierwszorzędowym punktem oceny końcowej był czas, po którym można było stwierdzić niepowodzenie leczenia, zdefiniowany jako okres czasu od pierwszego dnia leczenia z randomizacją do czasu 20% zwiększenia w punktacji NRS lub też do czasu przedwczesnego wyłączenia z badania randomizowanego. Leczenie zakończyło się niepowodzeniem u 44% pacjentów przyjmujących Sativex i u 94% pacjentów przyjmujących placebo przy wartości wskaźnika ryzyka 0,335 (95% CI 0,16; 0,69).

W badaniu mającym na celu określenie możliwości nadużycia produktu leczniczego, Sativex w dawkach 4 rozpyleń aerozolu stosowanych jednorazowo nie różnił się znacząco od placebo. Stosowanie większych jednorazowych dawek (od 8 do 16 rozpyleń produktu leczniczego Sativex) wykazało możliwość nadużycia porównywalną do tej, jaką obserwowano podczas stosowania dawek równoważnych kannabinoidu syntetycznego - dronabinolu. Badanie QTc wykazało, że stosowanie produktu leczniczego Sativex w dawce 4 rozpyleń w przedziale 20 minut dwa razy na dobę było dobrze tolerowane, jednakże dawka przekraczająca dawkę terapeutyczną 18 rozpyleń w przedziale 20 minut dwa razy na dobę spowodowała znamiennie wzmożoną aktywność psychiczną i zaburzenia poznawcze.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu produktu leczniczego Sativex (cztery rozpylenia) zarówno THC, jak i CBD wchłaniają się dość szybko i pojawiają się w osoczu w ciągu 15 minut po jednorazowym zastosowaniu produktu leczniczego na błonę śluzową w jamie ustnej. W przypadku produktu leczniczego Sativex, po podaniu jednorazowej dawki 10,8 mg THC, czas osiągnięcia średniej wartości Cmax około 4 ng/ml wynosił około 45-120 minut, co było ogólnie dobrze tolerowane, bez wyraźnych oznak znamiennie wzmożonej aktywności psychicznej.

Stwierdzono wysoki stopień zmienności parametrów farmakokinetycznych między poszczególnymi pacjentami. Po podaniu jednorazowej dawki produktu leczniczego Sativex (4 rozpylenia) na czczo, średnie stężenie THC w osoczu wynosiło 57,3% CV dla Cmax (zakres 0,97-9,34 ng/ml) oraz 58,5% CV dla AUC - pola pod krzywą (zakres 4,2-30,84 godz.*ng/ml). Podobnie, %CV dla CBD wynosiła dla tych samych parametrów odpowiednio 64,1% (zakres 0,24-2,57 ng/ml) oraz 72,5% (zakres 2,1814,85 ng/ml). Po 9 kolejnych dniach dawkowania wartości %CV dla tych samych parametrów wynosiły odpowiednio 54,2% (zakres Cmax = 0,92-6,37) oraz 37,4% (AUC0-t = 5,34-15,01 godz.1ng/ ml) dla THC i 75,7% (zakres Cmax 0,34-3,39 ng/ml) i 46,6% (AUC0-t = 2,40-13,19 godz.1ng/ml) dla CBD.

Stwierdzono wysoki stopień zmienności parametrów farmakokinetycznych między pacjentami stosującymi dawki jednorazowe i powtarzane. U 8 spośród 12 badanych, którzy otrzymali jednorazową dawkę czterech rozpyleń produktu leczniczego Sativex, wystąpiło obniżenie Cmax po dziewięciu dniach wielokrotnego dawkowania, a u trzech jej wzrost (1 pacjent odpadł z badania). U siedmiu pacjentów, po wielokrotnym dawkowaniu, wystąpił spadek Cmax dla CBD, a u czterech jej wzrost.

Po zastosowaniu produktu leczniczego Sativex na błonę śluzową jamy ustnej, stężenia THC i innych kannabinoidów w osoczu są niższe w porównaniu ze stężeniem osiągniętym w efekcie wdychania kannabinoidów w podobnej dawce. Po podaniu na drodze inhalacji dawki 8 mg waporyzowanego wyciągu z THC, wartość Cmax w osoczu wyniosła powyżej 100 ng/ml w ciągu kilku minut od podania, przy znacznym wzmożeniu aktywności psychicznej.

Tabela ukazująca parametry farmakokinetyczne dla produktu leczniczego Sativex, waporyzowanego wyciągu z THC oraz dla konopi palonych

Cmax THC

ng/ml

Tmax THC minuty

AUC (0-t) THC ng/ ml/min

Sativex

(zawierający 21,6 mg THC)

5,40

60

1362

waporyzowany wyciąg z THC podany wziewnie (zawierający 8 mg THC)

118,6

17,0

5987,9

konopie palone1 (zawierające 33,8 mg THC)

162,2

9,0

Brak danych

Dystrybucja

Ze względu na znaczną lipofilność, kannabinoidy są szybko wchłaniane i rozprowadzane do tkanki tłuszczowej. W efekcie tego stężenia we krwi po zastosowaniu produktu leczniczego Sativex na błonę śluzową w jamie ustnej są niższe od stężeń otrzymanych po podaniu takiej samej dawki THC drogą wziewną, ponieważ wchłanianie jest powolniejsze, a redystrybucja do tkanki tłuszczowej szybka. Ponadto, część THC ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie do 11-OH-THC, głównego metabolitu THC, podobnie CBD do metabolitu 7-OH-CBD. Wiązanie THC z białkami jest wysokie (~97%). THC i CBD mogą być przez okres do czterech tygodni magazynowane w tkance tłuszczowej, z której są następnie powoli zwrotnie uwalniane do krwiobiegu w dawkach subterapeutycznych, a następnie metabolizowane i wydalane z kałem i moczem.

Metabolizm

THC i CBD są metabolizowane w wątrobie. Ponadto, część THC ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie do 11-OH-THC, głównego metabolitu THC, podobnie CBD do metabolitu 7-OH-CBD. Ludzki izozym wątrobowy P450 2C9 katalizuje tworzenie się 11-OH-THC, głównego metabolitu, który jest następnie metabolizowany przez wątrobę do dalszych związków włącznie z 11-nor-karboksy-D9-THC (THC-COOH), metabolitem występującym w ludzkim osoczu i moczu w największych ilościach. Podrodzina P450-3A katalizuje tworzenie się innych pomniejszych produktów hydroksylacji. CBD jest intensywnie metabolizowany; w moczu wykryto ponad 33 jego metabolitów. Głównym szlakiem metabolicznym jest hydroksylacja i oksydacja w pozycji C-7, a następnie dalsza hydroksylacja w grupie pentylowej i propenylowej. Głównym zidentyfikowanym produktem oksydacji jest kwasowa 7-karboksylowa pochodna CBD zawierająca łańcuch boczny hydroksyetylu.

Informacje o interakcjach produktu leczniczego i metabolizmie przy udziale systemu enzymatycznego cytochromu P450 - patrz punkt 4.5.

Eliminacja.

W badaniach klinicznych produktu leczniczego Sativex, farmakokinetyczna analiza niekompartmentowa wykazała, że pierwszorzędowy końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza po zastosowaniu 2, 4 i 8 rozpyleń aerozolu wynosi odpowiednio 1,94, 3,72 i 5,25 godziny dla THC i 5,28, 6,39 i 9,36 dla CBD.

Z danych z piśmiennictwa wynika, że wydalanie z osocza kannabinoidów podanych doustnie przebiega dwufazowo, gdzie początkowy okres półtrwania wynosi około czterech godzin, a końcowe okresy półtrwania w fazie eliminacji wynoszą mniej więcej od 24 do 36 godzin lub dłużej. Kannabinoidy ulegają dystrybucji w całym organizmie; są wysoce rozpuszczalne w tłuszczach i odkładają się w tkance tłuszczowej.

Uwalnianie kannabinoidów z tkanki tłuszczowej odpowiedzialne jest za wydłużony okres półtrwania w fazie eliminacji.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania niepożądane obserwowano w badaniach nieklinicznych jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Badania toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzone z zastosowaniem wyciągów THC i CBD obecnych w produkcie leczniczym Sativex nie wykazały żadnych niepożądanych skutków odnośnie płodności męskiej lub żeńskiej, jeśli chodzi o liczbę kopulujących zwierząt, liczbę płodnych samic i samców, czy też na zdolność do kopulacji i wskaźniki płodności. Odnotowano zmniejszenie całkowitego ciężaru najądrzy przy poziomie dawki „bez działania szkodliwego” na płodność u samców 25 mg/kg na dobę (150 mg/m2). W badaniu na szczurach poziom dawki „bez działania szkodliwego“ na przeżycie zarodków we wczesnym okresie rozwoju i płodów wynosił około 1 mg/kg na dobę (6 mg/m2), co w przybliżeniu odpowiada maksymalnej prawdopodobnej dawce produktu leczniczego Sativex u człowieka lub dawce od niej mniejszej. Brak danych sugerujących jakiekolwiek działanie teratogenne u szczurów bądź królików w przypadku narażenia przekraczającego prawdopodobną maksymalną dawkę u człowieka. Jednakże w badaniu pre- i postnatalnym u szczurów, dawkowanie 2 oraz 4 mg/kg na dobę (12 oraz 24 mg/m2) miało niekorzystny wpływ na odpowiednio przeżycie młodych oraz opiekę nad nimi. Dane z piśmiennictwa ukazują niekorzystne działanie THC i (lub) CBD na liczbę oraz ruchliwość plemników.

W badaniach na zwierzętach, zgodnie z oczekiwaniami, odnotowano znaczne stężenie kannabinoidów w mleku matki, co spowodowane jest lipofilnym charakterem kannabinoidów. Po wielokrotnym podaniu kannabinoidy gromadzone są w mleku matki (w stężeniu od 40 do 60 razy większym od ich stężeń w osoczu). Dawkowanie przekraczające zwykłe dawki kliniczne może mieć wpływ na tempo wzrostu niemowląt karmionych piersią.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny Glikol propylenowy Olejek eteryczny miętowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata W użyciu:

5,5 ml: 28 dni od otwarcia.

10 ml: 42 dni od otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

Po otwarciu pojemnika aerozolowego, w okresie używania, przechowywanie aerozolu w lodówce nie jest konieczne, lecz nie należy go przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Przechowywać w pozycji pionowej.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik aerozolowy typu I, ze szkła bursztynowego (10 ml pojemnik wykonany jest ze szkła bursztynowego powlekanego plastikiem), wyposażony w pompkę dozującą z rurką z polipropylenu oraz szyjkę z elastomeru z nasadką z polietylenu. Pompka dozuje 100 mikrolitrów w każdym pojedynczym rozpyleniu aerozolu.

Wielkość opakowania: 5,5 ml oraz 10 ml.

Opakowanie o pojemności 5,5 ml, po rozpyleniach przygotowawczych, dostarcza do 48 dawek (rozpyleń aerozolu), każda o objętości 100 mikrolitrów.

Opakowanie o pojemności 10 ml, po rozpyleniach przygotowawczych, dostarcza do 90 dawek (rozpyleń aerozolu), każda o objętości 100 mikrolitrów.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lub 12 szklanych pojemników w kartonie.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GW Pharma Ltd Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ Wielka Brytania

Tel.:    +44 (0)1980 557000

Faks:    +44 (0)1980 557111

e-mail: info@gwpharm.com

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 15 of 15

1

Huestis et al, Journal of Analytical Toxicology 1992; 16:276-82.

Sativex